Sei sulla pagina 1di 7

LAMPIRAN C1

BORANG PENGESAHAN PENDAPATAN TAHUN 2018


(IBU/ BAPA/ PENJAGA)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

BAHAGIAN 1: MAKLUMAT BAPA

Nama :
No. KP Lama/
No. KP : Tentera/Polis : :

Pekerjaan :

No. Telefon:
Pendapatan Kasar Pendapatan Bersih
Bulanan : Bulanan :
BAHAGIAN 2: MAKLUMAT IBU

Nama :
No. KP Lama/
No. KP : Tentera/Polis : :

Pekerjaan :

No. Telefon:
Pendapatan Kasar Pendapatan Bersih
Bulanan : Bulanan :
BAHAGIAN 2: MAKLUMAT PENJAGA
(diisi sekiranya murid tinggal dengan penjaga)

Nama :
No. KP Lama/
No. KP : Tentera/Polis : :

Pekerjaan :

No. Telefon:
Pendapatan Kasar Pendapatan Bersih
Bulanan : Bulanan :
Saya dengan ini mengesahkan maklumat yang diberikan ini adalah BENAR menurut Akta Akuan Berkanun 1960. Sekiranya
saya dapati memberi dan mengesahkan maklumat yang tidak benar, saya boleh disabitkan dengan kesalahan di bawah Seksyen
193, Kanun Keseksaan (Akta 574) dan boleh dikenakan hukuman penjara selama tempoh boleh sampai tiga (3) tahun dan boleh
juga dikenakan denda.

Tandatangan Ibu/Bapa/Penjaga PERINGATAN:


Maklumat pendapatan yang dikemukakan ini
hendaklah telah disahkan oleh Pegawai Kerajaan
Nama : Kumpulan A (Pengurusan & Professional/
Pengerusi JKKK/Mukim/Penghulu Penggawa/Ketua Kampung
No. KP : atau yang setaraf dengannya). Salinan
Tarikh : pengesahan terkini (untuk APDM dan
sebagainya) boleh digunapakai untuk permohonan ini.
pengesahan terkini (untuk APDM dan
sebagainya) boleh digunapakai untuk permohonan ini.
LAMPIRAN C2

BORANG AKUAN PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN


PEMBAYARAN BANTUAN AWAL PERSEKOLAHAN 2018
PERINGKAT SEKOLAH

Kod Sekolah : JEA7037


Nama Sekolah : SMK LKTP MAOKIL, LABIS Peruntukan Diterima : RM20,100.00
JALAN ANGSANA FELDA MAOKIL Peruntukan Diagih :
Alamat : 85300 LABIS SEGAMAT Lebihan Peruntukan :
JOHOR DARUL TAKZIM Keperluan Peruntukan :
Telefon/Faks : 07-9191686 Tambahan
Emel :

No. Akaun Bank : 1078010000997


Nama Bank : BANK ISLAM

Darjah/ (√)Menerima Hubungan


Bil. Nama Murid / Menolak Nama Penerima Dengan Tarikh Terima Tandatangan
Tingkatan (X) Murid
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Darjah/ (√)Menerima Hubungan
Bil. Nama Murid / Menolak Nama Penerima Dengan Tarikh Terima Tandatangan
Tingkatan (X) Murid
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
JUMLAH KESELURUHAN

Dengan ini disahkan bahawa sekolah ini telah menerima peruntukan bagi Bantuan Awal Persekolahan (BAP) 2018 sejumlah RM ___________________
untuk diagihkan kepada seramai murid. Daripada jumlah tersebut, seramai orang murid telah menerima dan seramai
orang murid telah menolak BAP tersebut.
Dengan itu pihak sekolah ingin mengisytiharkan bahawa terdapat lebihan peruntukan sebanyak RM untuk dipulangkan kepada
Kementerian Pendidikan Malaysia; ATAU

Dengan itu pihak sekolah ingin mengisytiharkan bahawa peruntukan yang diterima adalah tidak mencukupi dan masih memerlukan sebanyak
RM untuk diagihkan kepada seramai orang murid.

Disediakan oleh: Disahkan oleh: Disahkan oleh:

(Guru Penyedia) (Saksi 1) (Saksi 2)


Nama : Nama : Nama :
No. KP : No. KP : No. KP :
Jawatan : Jawatan : Jawatan :
Tarikh : Tarikh : Tarikh :
LAMPIRAN C3

BORANG PERMOHONAN PERUNTUKAN TAMBAHAN


PEMBAYARAN BANTUAN AWAL PERSEKOLAHAN 2018
PERINGKAT SEKOLAH

Kod Sekolah :
Nama Sekolah :

Alamat :

Telefon/Faks :
Emel :

No. Akaun Bank :


Nama Bank :

Darjah /
Bil. Nama Murid Masih Belum Menerima Tingkatan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Darjah /
Bil. Nama Murid Masih Belum Menerima Tingkatan
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
JUMLAH KESELURUHAN

Dengan ini disahkan bahawa sekolah ini telah menerima peruntukan bagi Bantuan Awal Persekolahan (BAP) 2018 sejumlah RM ___________________
untuk diagihkan kepada seramai murid. Daripada jumlah tersebut, seramai orang murid telah menerima.

Dengan itu pihak sekolah ingin mengisytiharkan bahawa peruntukan yang diterima adalah tidak mencukupi dan masih memerlukan sebanyak
RM untuk diagihkan kepada seramai orang murid.

Disediakan oleh: Disahkan oleh: Disahkan oleh:

(Guru Penyedia) (Penolong Kanan HEM) (Pengetua/Guru Besar)


Nama : Nama : Nama :
No. KP : No. KP : No. KP :
Jawatan : Tarikh : Tarikh :
Tarikh :