Sei sulla pagina 1di 1

REPUBLIKA E SHQIPERISE

MINISTRIA E SHENDETESISE
QENDRA SHENDETESORE Nr.5
Lgj. 15 Tetori ; Rr.Ali Demi; VLORE; Tel: 033238126; Email: qsh5vlore@yahoo.com

Nr___________Prot. Vlore, me____/___/______

LENDA: Lista e lejeve


DREJTUAR: DRSDKSH VLORE

1. MERITA VELIU 01/08/2018-28/08/2018


2. IVANA BARDHI 01/07/2018-28/07/2018
3. MARSIANO QENDRO 01/07/2018-28/07/2018
4. EDJONA MEMLIKA 01/07/2018-28/07/2018
5. EFTIHIA PANAJOTI 01/08/2018-28/08/2018
6. DHURATA ZENELAJ 01/07/2018-28/07/2018
7. GANIMETE GACAJ 01/05/2018-28/05/2018
8. MARJETA MEMINAJ 01/06/2018-28/06/2018
9. VELIDE MATAJ 01/08/2018-28/08/2018
10.REZARTA MARKO 01/09/2018-28/09/2018
11.SHPRESA BORAJ 01/06/2018-28/06/2018
12.EMILJANA CORAJ 01/08/2018-28/08/2018
13.BUJANA DAUTI 01/09/2018-28/09/2018
14.DEAN RACAKU 01/07/2018-28/07/2018
15.FATION BRESHANI 01/08/2018-28/08/2018
16.OLTJANA ARAPAJ 01/08/2018-28/08/2018
17.VALENTIN LIKAJ 01/07/2018-28/07/2018
18.JOLANDA IBRAHIMI 01/09/2018-28/09/2018