Sei sulla pagina 1di 4

SEMAKAN FAIL PENGURUSAN HEM 2017

1 JAWATANKUASA INDUK HEM ADA/TIADA CATATAN


02/01/001 CARTA ORGANISASI
02/01/002 SENARAI AJK
02/01/003 NOTIS MESYUARAT JK INDUK
02/01/004 MINIT MESYUARAT
02/01/005 TAKWIM INDUK
02/01/006 PENCERAPAN
02/01/007 SURAT BERKAITAN

3 BIMBINGAN DAN KAUNSELING ADA/TIADA CATATAN


02/03/001 SURAT PEKELILING/GARIS PANDUAN/SURAT SIARAN
02/03/002 PENGURUSAN UNIT BIMBINGAN KAUNSELING
02/03/003 KAUNSELING BERFOKUS DISPLIN
02/03/004 AMALAN GURU PENYAYANG
02/03/005 UJIAN PSIKOMETRIK
02/03/006 PENDIDIKAN KERJAYA/MOTIVASI
02/03/007 PENGURUSAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS)
02/03/008 AKTIVITI UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING

4 SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT) ADA/TIADA CATATAN


02/04/001 SURAT PEKELILING/GARIS PANDUAN/SURAT SIARAN
02/04/002 PENGURUSAN SPBT
02/04/003 BORANG BTBT190, BTBT170, BTBT460
02/04/004 SIJIL AKUAN PENERIMAAN/INVOIS/NOTA SERAHAN
02/04/005 ENROLMEN MURID/MURID LAYAK DAN TIDAK LAYAK
02/04/006 SURAT MENYURAT DENGAN BBT/JPN/PPD/LAIN
02/04/007 REKOD PINJAMAN BUKU TEKS SPBT
02/04/008 REKOD BUKU TEKS
02/04/009 PELUPUSAN BUKU TEKS SPBT
02/04/010 REKOD BUKU HILANG/ROSAK DAN GANTIAN
02/04/011 PENYELIAAN/PEMANTAUN DAN ADUAN

5 KESIHATAN ADA/TIADA CATATAN


02/05/001 SURAT PEKELILING/GARIS PANDUAN/SURAT SIARAN
02/05/002 PENGURUSAN BILIK KESIHATAN
02/05/003 PENGURUSAN PROGRAM KESIHATAN SEKOLAH
02/05/004 KES KERACUNAN
02/05/005 PROGRAM AEDES/DENGGI
02/05/006 RAWATAN KESIHATAN MURID
02/05/007 RAWATAN PERGIGIAN
02/05/008 AKTIVITI KESIHATAN
6 DISIPLIN ADA/TIADA CATATAN
02/06/001 SURAT PEKELILING/GARIS PANDUAN/SURAT SIARAN
02/06/002 PENGURUSAN BADAN DISIPLIN SEKOLAH
02/06/003 PENGURUSAN LEMBAGA DISIPLIN SEKOLAH
02/06/004 PERATURAN SEKOLAH
02/06/005 TINDAKAN DISIPLIN/HUKUMAN
02/06/006 PROGRAM/AKTIVITI
02/06/007 LAPORAN/STATISTIK KES DISIPLIN
02/06/008 RAYUAN BERSEKOLAH SEMULA
02/06/009 PENGURUSAN SSDM/E-DISIPLIN
02/06/010 PENGURUSAN BADAN PENGAWAS
02/06/011 KELAB PENCEGAHAN JENAYAH

RANCANGAN MAKANAN
7 TAMBAHAN (RMT)
ADA/TIADA CATATAN
02/07/001 SURAT PEKELILING/GARIS PANDUAN/SURAT SIARAN
02/07/002 PENGURUSAN RMT
02/07/003 BORANG PERMOHONAN RMT
02/07/004 BORANG AKUAN PENERIMAAN RMT
02/07/005 BORANG PESANAN BEKALAN MAKANAN RMT
02/07/006 ENROLMEN MURID RMT
02/07/007 JADUAL BERTUGAS

PENDIDIKAN PENCEGAHAN
8 DADAH
ADA/TIADA CATATAN
02/08/001 SURAT PEKELILING/GARIS PANDUAN/SURAT SIARAN
02/08/002 PENGURUSAN PPDa
02/08/003 AKTIVITI
02/08/004 PEMERIKSAAN URIN

9 KANTIN ADA/TIADA CATATAN


02/09/001 SURAT PEKELILING/GARIS PANDUAN/SURAT SIARAN
02/09/002 PENGURUSAN KANTIN
02/09/003 SURAT PANGGILAN/MINIT MESYUARAT
02/09/004 PERJANJIAN KANTIN
02/09/005 MAKLUMAT PENGUSAHA
02/09/006 SISMAKAN
02/09/007 PENGURUSAN TENDER/SEBUTHARGA/LANJUT TEMPOH
02/09/008 LAPORAN KENDIRI
02/09/009 PEMANTAUAN DAN LAPORAN

10 PROGRAM 3K (KESELAMATAN, KESIHATAN & KECERIAAN) ADA/TIADA CATATAN


02/10/001 SURAT PEKELILING/GARIS PANDUAN/SURAT SIARAN
02/10/002 PENGURUSAN 3K
02/10/003 PENARAFAN TANDAS SEKOLAH
02/10/004 PROGRAM SEKOLAH SELAMAT
02/10/005 AKTIVITI

GERAKAN
11 KEMENJADIAN MURID
ADA/TIADA CATATAN
02/11/001 SURAT SIARAN
02/11/002 PENGURUSAN GERAKAN KEMENJADIAN MURID
02/11/003 AKTIVITI
12 PENGURUSAN MURID ADA/TIADA CATATAN
02/12/001 PEKELILING
02/12/002 PERTUKARAN KELUAR
02/12/003 PERTUKARAN MASUK
02/12/004 MESYUARAT PENGURUSAN MURID
02/12/005 DATA ENROLMEN MURID/PENDIDIKAN WAJIB
02/12/006 APDM/SISTEM MAKLUMAT MURID
02/12/007 E-DAFTAR MENENGAH
02/12/008 PENGURUSAN MURID BUKAN W/NEGARA
02/12/009 E-KEHADIRAN
02/12/010 SIJIL BERHENTI SEKOLAH
02/12/011 KELAS KRK/KAA/PREMIER
02/12/012 MURID YATIM / MISKIN
02/12/013 KEMASUKAN PELAJAR PRASEKOLAH
02/12/014 PENDAFTARAN TAHUN 1
02/12/015 KECICIRAN

13 KWAPM ADA/TIADA CATATAN


02/13/001 SURAT PEKELILING/GARIS PANDUAN/SURAT SIARAN
02/13/002 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KWAPM
02/13/003 DOKUMEN/PANDUAN
02/13/004 MINIT MESYUARAT
02/13/005 BORANG PERMOHONAN KWAPM
02/13/006 BORANG AKUAN PENERIMAAN KWAPM
02/13/007 SENARAI NAMA PENERIMA KWAPM
02/13/008 SENARAI NAMA PENERIMA KWAPM E-KASIH

BANTUAN DAN
14 KEBAJIKAN
ADA/TIADA CATATAN
02/14/001 PROGRAM SUSU SEKOLAH
02/14/002 SKIM TAKAFUL PELAJAR (TPSK) / SIMS SPAD
02/14/003 BANTUAN KHAS AWAL PERSEKOLAHAN 1M
02/14/004 JAKET KESELAMATAN MURID (JKM)
02/14/005 PERKAYA
02/14/006 BANTUAN LAIN

KELAS KHAS BERMASALAH


15 PEMBELAJARAN (KKBP)
ADA/TIADA CATATAN
02/15/001 SURAT MENYURAT
02/15/002 SENARAI NAMA
02/15/003 MAKLUMAT MURID KHAS
02/15/004 ELAUN MURID KHAS (SISOKU)
02/15/005 LAIN-LAIN

16 PELBAGAI ADA/TIADA CATATAN


02/16/001 PIBG
02/16/002 LAWATAN
02/16/003 SURAT MAKLUMAN AKTIVITI
02/16/004 KURSUS/MESYUARAT/SEMINAR
02/16/005 AGENSI KERAJAAN/BUKAN KERAJAAN
02/16/006 BAKEP / KAJIDU