Sei sulla pagina 1di 1

CENTROTRANS EUROLINES d.d.

Red vožnje za kantonalnu autobusku liniju


VIJEĆNICA - DOBRINJA

Vrijeme u odlasku Stanice Vrijeme u povratku


Km
(Stajališta)
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
2,00 3,00 4,00 5,00 0,0 VIJEĆNICA 1,59 2,59 3,59 4,59 5,59
- - - - 10,4 Latinska ćuprija 1,58 2,58 3,58 4,58 5,58
2,01 3,01 4,01 5,01 0,5 Katedrala - - - - -
- - - - 10,0 Drvenija 1,57 2,57 3,57 4,57 5,57
2,03 3,03 4,03 5,03 1,0 Banka - - - - -
- - - - 9,7 Pošta 1,56 2,56 3,56 4,56 5,56
2,04 3,04 4,04 5,04 1,5 Park - - - - -
- - - - 9,2 Skenderija 1,55 2,55 3,55 4,55 5,55
2,05 3,05 4,05 5,05 2,0 M. Dvor 1,54 2,54 3,54 4,54 5,54
2,06 3,06 4,06 5,06 2,5 Muzeji 1,53 2,53 3,53 4,53 5,53
2,07 3,07 4,07 5,07 2,8 Univerzitet 1,52 2,52 3,52 4,52 5,52
2,08 3,08 4,08 5,08 3,2 Pofalići 1,51 2,51 3,51 4,51 5,51
2,09 3,09 4,09 5,09 3,7 Socijalno 1,50 2,50 3,50 4,50 5,50
2,10 3,10 4,10 5,10 4,2 Dolac Malta 1,49 2,49 3,49 4,49 5,49
2,12 3,12 4,12 5,12 4,8 Čengić Vila 1,47 2,47 3,47 4,47 5,47
2,14 3,14 4,14 5,14 5,4 Otoka 1,45 2,45 3,45 4,45 5,45
2,15 3,15 4,15 5,15 5,8 Alipašin Most - - - - -
2,16 3,16 4,16 5,16 6,4 RTV 1,43 2,43 3,43 4,43 5,43
2,17 3,17 4,17 5,17 6,9 Alipašino Polje 1,42 2,42 3,42 4,42 5,42
2,19 3,19 4,19 5,19 7,6 Nedžarići 1,40 2,40 3,40 4,40 5,40
2,20 3,20 4,20 5,20 8,0 Vojničko Polje 1,39 2,39 3,39 4,39 5,39
2,21 3,21 4,21 5,21 8,4 Mojmilo 1,38 2,38 3,38 4,38 5,38
2,23 3,23 4,23 5,23 9,1 Dobrinja 5 1,36 2,36 3,36 4,36 5,36
2,25 3,25 4,25 5,25 9,7 Dobrinja 3 1,34 2,34 3,34 4,34 5,34
2,27 3,27 4,27 5,27 10,3 Dobrinja-trafo 1,32 2,32 3,32 4,32 5,32
2,29 3,29 4,29 5,29 10,8 DOBRINJA 1,30 2,30 3,30 4,30 5,30

LEGENDA:
POLAZAK SAOBRAĆA SVAKI DAN
POLAZAK SAOBRAĆA OD PONEDJELJKA DO PETKA
POLAZAK SAOBRAĆA OD PONEDJELJKA DO SUBOTE
POLAZAK NE SAOBRAĆA SUBOTOM

Potrebbero piacerti anche