Sei sulla pagina 1di 190

Brojevi u italijanskom jeziku

Brojevi u italijanskom jeziku su nepromenljivi u odnosu na rod. Izuzetak je broj jedan


– uno, koji uz imenice ženskog roda glasi una. Možemo ih podeliti na proste i redne. U
sledećoj tabeli prikazani su prosti brojevi – numeri cardinali:

100 = cento
1000= mille
1 000 000 = milione
U tabeli koja sledi prikazani su redni brojevi:
Osnovne računarske operacije
 Addizione – sabiranje
 Sottrazione – oduzimanje
 Moltiplicazione – množenje
 Divisione – deljenje
 + piu – plus ili više
 - meno – minus ili manje
 : divisio – podeljeno
 x per – puta
 = fa – jednako
3+4=7 tre piu quattro fa sette

MESECI U GODINI – IL MESI DEL ANNO

Il mese – mesec
L’anno – godina

il gennaio – januar in gennaio – u januaru


il febbraio – februar in febbraio - u februaru
il marso – mart in marso - u martu ecc. (eccetera = i tako dalje)
l' aprile (m.) - april
il maggio - maj
il gugno - jun
il luglio - jul
l' agosto (m.) - avgust
il settembre - septembar
l' ottobre (m.) - oktobar
il novembre - novembar
il dicembre - decembar
GODIŠNJA DOBA - LE STAGIONI

la primavera - proleće
l' estate - leto (f.)
l' autunno - jesen (m.)
l' inverno - zima (m.)

f. = femminile = ženski rod = ž.r.


m. = maschile = muški rod = m.r.

I GIORNI DELLA SETTIMANA

Il lunedi – ponedeljak
Il martedi – utorak
Il marcoledi – sreda
Il giovedi – četvrtak
Il venerdi – petak
Il sabato – subota
La domenica – nedelja

Che giorno è oggi? Koji je danas dan?


Oggi è lunedi. Danas je ponedeljak.
Oggi è la domenica. Danas je nedelja.
Il giorno – dan
La settimana – nedelja (sedmica)
Dal lunedi al venerdi – od ponedeljka do petka
Dal lunedi alla domenica – od ponedeljka do nedelje
GLEDANJE U SAT
Koliko je sati?
 Che ora è?
 Che ora fa?
 Che ore sono?
Odgovor:
È l' una (ora). Jedan je.
È mezzagiorno. Podne je
È mezzanotte. Ponoć je.
Sono le tre (ore). Tri sata.
Sono le quattro. Četiri sata. ...

00:10 - È mezzanotte e dieci.


12:10 - È mezzagiorno e dieci.
02:10 - Sono le due e dieci.
15:20 - Sono le quindici e venta.
02:35 - Sono le due e trentacinque.
18:25 - Sono le diciotto e venticinque.

un quarto - četvrtina (15 minuta)

02:15 - Sono le due e un quarto.


14:15 - Sono le dodici e un quarto.

mezza ora - pola (30 minuta)

18:30 Sono le diciotto e trenta (mezza).


02:30 - Sono le due e mezza.
meno - manje
10 do 2 - Sono le due meno dieci.
8 do 10 - Sono le dieci meno otto.
15 do 12 - Sono le dodici meno un quarto

Razlikuj:
quattro - četiri
quarto - četvrtina

alle tre - u tri


alle cinque - u pet
fino alle cinque - do pet
dalle cinque alle sei - od pet do šest

BOJE

Che colore è? Koje je boje?


Il colore e rosso. Crvene je boje.

rosso – crvena bianco - bela


nero – crna giallo - žuta
blu – plava grigio - siva
marrone – smedja oro - zlatna
verde – zelena argento - srebrna
arancione – narandzasta
viola – ljubicasta
Suprotnosti

Grande – veliki piccolo – mali ruvido – grub liscio - gladak


Alto – visok basso – nizak spesso – gust sottile –redak
Giovanne – mlad vecchio – star lento –spor veloce -brz
Magro – mrsav grasso – debeo vuoto – prazan pieno -pun
Su – gore giù – dole rumoroso – glasan silenzioso - tih
Domanda – pitanje risposta – odgovor bello – lepo brutto - ruzno
Freddo – hladno caldo – toplo forte – jak debole - slab
Chiaro – svetao scuro – taman verita – istina bugia - laz
Cattivo – lose buono – dobro duro – tvrd morbido - mekan
Da solo – sam insieme – zajedno
Bagnato – mokar asciutto – suv
Con – sa senza – bez
Facile – lako difficile – tesko
Identico – isto diverso – razlicito
Tirare – povucite spingere – gurnite
Pochi – malo molti – mnogo
Lungo – dugacak corto – kratak
Niente – nista qualcosa – nesto
Piu – vise meno – manje
Giusto – tacno sbagliato – pogresno
Felice – srecan triste – tuzan
Pulito – cist sporco – prljav
Vivo – ziv morto – mrtav
Tardi – kasno presto – rano
Tutti – svi nessuno – niko
prima – pre doppo – posle
Lekcija 1. Italijanska abeceda
L’ALFABETO ITALIANO
Aa a (a)
Bb b (bi)
Cc ci (ći)
Dd di (di)
Ee e (e)
Ff effe (efe)
Gg gi (đi)
Hh acca (aka)
II i (i)
Ll elle (ele)
Mm emme (eme)
Nn enne (ene)
Oo o (o)
Pp pi (pi)
Qq cu (ku)
Rr erre (ere)
Ss esse (ese)
Tt ti (ti)
Uu u (u)
Vv vi/vu (vi/vu)
Zz zeta (zeta)

Pored ovih slova, u italijanskom se upotrebljavaju i sledeća strana slova:


 J j i lunga (i lunga)
 K k cappa (kapa)
 X x ics (iks)
 Y y ipsilon/ i greca (ipsilon/i greka)
 W w doppio vi/vu (dopio vi/vu)
Ovako, kako je to ovde naznačeno, čitaju se slova samo kada se nalaze pojedinačno, a kada
se nalaze u rečima za njihovo čitanje važe pravila sa kojima se upoznajemo u lekciji 3.
"i lunga" znači "i dugačko"
"doppio vi" znači "duplo ve
"i greca" znači "grčko i"

Lekcija 2. Pravila za čitanje

Italijanski jezik je veoma lak za čitanje. Postoje utvrđena pravila kojih se treba
pridržavati i ja ću ih ovde izneti u sažetom obliku a zatim ću ih malo pojasniti.
c=k
ce = će
ci = ći
che = ke
chi = ki
g=g
ge = đe
gi = đi
ghe = ge
ghi = gi
gli = lj
gn = nj
h = piše se ali se ne izgovara
qu = ku (u zvuči kao naše v)
s = z (između samoglasnika; iza suglasnika g, l, m, n, r)
sce = še
sci = ši
ss = s
x = ks
z = c ili dz
Italijansko slovo c se čita dvojako:
1. Kada se nalazi ispred samoglasnika a, o, u ili ispred bilo kojeg suglasnika čita se kao naše
k.
Primeri: barca (barka) – čamac
sicuro (sikuro) – siguran
credere (kredere) – verovati
2. Kada se nalazi ispred samoglasnika e ili i čita se kao naše ć.
Primeri: cena (ćena) – večera
cima (ćima) – vrh

Napomena: Ako se posle ci nalaze samoglasnici a, o, u, tada se ci izgovara kao ć, na primer:


bacio (baćo) – poljubac, pancia (panća) – stomak

Italijansko slovo g se takođe čita dvojako:


1. Kada se nalazi ispred samoglasnika a, o, u ili ispred bilo kojeg suglasnika čita se kao naše
g.
Primeri: grande (grande) – veliki
gamba (gamba) – noga
guanto (guanto) – rukavica
golfo (golfo) – zaliv
aghi (agi) – igle

2. Kada se nalazi ispred samoglasnika e ili i čita se kao naše đ.


Primeri: Germania (đermania) – Nemačka
gita (đita) - izlet
Napomena: Ako se posle gi nalaze samoglasnici a, o ili u, tada se gi izgovara kao naše đ,
na primer: giardino (đardino) – vrt, giorno (đorno) – dan, giustizia (đusticia) – pravda,
giuco (đuko) – mazga.

Ako posle suglasnika gl dođe samoglasnik i, tada se gl čita kao naše lj, npr. egli (elji) – on.
Suglasnici gn čitaju se kao naše nj, na primer, ogni (onji) - svaki.
Italijansko slovo s:
1. Čita se kao naše s kada se nalazi na počletku reči ili ako se nalazi između jednog
samoglasnika i suglasnika.
Primeri: sale (sale) – so
sole (sole) – sunce
schiavo (skiavo) – rob
maestro (maestro) – učitelj
2. Čita se kao naše z ako se nalazi između dva samoglasnika.
Primeri: casa (kaza) – kuća
poesia (poezia) – pesma
riposo (ripozo) – odmor
3. sc ispred samoglasnika e ili i čita se kao naše š.
Primeri: scelta (šelta) – izbor
sciagura (šiagura) – nesreća
Italijansko slovo q čita se kao naše k, na primer, cinque (ćinkue) – pet
Italijansko slovo z čita se kao naše dz ili c, na primer: giustizia (đusticia) – pravda, grazia
(gracia) – milost.
Italijansko slovo h se ne izgovara.
Sva ostala slova čitaju se isto kao i u srpskom jeziku.
Primeri: amare (amare) – voleti
barba (barba) – brada
Dio (dio) – Bog
fare (fare) - činiti, raditi
luna (luna) – mesec
madre (madre) – mama
nave (nave) – lađa
nero (nero) – crn
oro (oro) – zlato
padre (padre) – otac
pera (pera) – kruška
re (re) kralj
roba (roba) – stvar
toro (toro) – bik
vino (vino) – vino
U italijanskom jeziku nailazimo u nekim rečima na udvojene suglasnike (bb, cc, dd, gg, ll,
mm, nn, pp, rr, ss, tt, vv, zz). Svi udvojeni suglasnici čitaju se kao da nisu udvojeni, samo
se izgovor suglasnika malo otegne:
cc, ako se nalazi ispred a, o, u ili ispred bilo kojeg suglasnika čita se kao naše k (malo
otegnuto), a ako se nalazi ispred samoglasnika e ili i, čita se kao naše ć;
gg, ako se nalazi ispred a, o, u ili ispred bilo kojeg suglasnika čita se kao naše g (malo
otegnuto), a ako se nalazi ispred samoglasnika e ili i, čita se kao naše đ;
ss se uvek čita kao s (malo otegnuto);
zz čita se uvek kao naše c ili dz (malo otegnuto);
ostali udvojeni suglasnici čitaju se kao u srpskom jeziku, kao jedan suglasnik malo otegnut
(bb = b, dd =d, ll = l, mm =m, nn =n, pp = p, rr = r, tt = t, vv =v).
Primeri: abbandonare (abandonare) – napustiti
ricco (riko) – bogat
addebitare (adebitare) – zadužiti
aggressione (agresjone) – napad
oggi (ođi) – danas
bello (belo) – lep
immortale (imortale) – besmrtan
penna (pena) – pero
supplemento (suplemento) – dodatak
errore (erore) – greška
fossa (fosa) – jama
frutta (fruta) – voće
ovvero (overo) – ili
pezzo (peco) – komad
Napomena:
sete (sete) – žeđ sette (sete) – sedam
pena (pena) – patnja penna (pena) – pero, hemijska olovka

Lekcija 3. Rod i broj imenica

U italijanskom, kao i u srpskom jeziku, imenice su one reči koje označavaju imena
lica, životinja, stvari ili mesta. Imenice u italijanskom imaju samo dva roda, muški i ženski,
za razliku od srpskog jezika koji ima i srednji rod.
Imenice muškog roda se u jednini završavaju na -e i -o. U množini i -e i -o se menjaju u -i.
Primeri:
 ragazzo - ragazzi (dečak, momak - momci, dečaci)
 fiore - fiori (cvet - cvetovi)
 padre - padri (otac - očevi)
 amico - amici (prijatelj - prijatelji)
 libro - libri ( knjiga - knjige)
 mare - mari (more - mora)
 tavolo - tavoli (sto - stolovi)
 scolaro - scolari (učenik - učenici)
 fratello - fratelli (brat - braća)
 maestro - maestri (učitelj - učitelji)
 coltello - coltelli (nož - noževi)
 signore - signori (gospodin - gospoda)

Imenice ženskog roda se u jednini završavaju na -a i -e. U množini, -a se menja u -e, a -e u -


i.
Primeri:
 scuola - scuole (škola - škole)
 ragazza - ragazze (devojčica, devojka - devojčice, devojke)
 signora - signore (gospođa - gospođe)
 posta - poste (pošta - pošte)
 madre - madri (majka - majke)
 scolara -scolare (učenica - učenice)
 sorella - sorelle (sestra - sestre)
 ferita - ferite (rana - rane)
 matita - matite (olovka - olovke)
 scienza - scienze (nauka - nauke)
 maestra - maestre (učiteljica - učiteljice)
 donna - donne (žena - žene)
 lettera - lettere (pismo - pisma)
Napomena: Rod imenica u italijanskom jeziku ne poklapa se uvek sa rodom imenica u
srpskom jeziku. Osim toga, sve imenice koje su u srpskom jeziku srednjeg roda, u
italijanskom neke su muškog a neke ženskog roda.

Lekcija 4. Određeni i neodređeni član

Član se ne upotebljava samostalno, već stoji uz imenicu i bliže je određuje. Može da


se nađe i ispred prideva koji prethodi imenici. Postoje određeni i neodređeni član.
Određeni član ukazuje da se imenica kojoj on prethodi može smatrati poznatom kako
govorniku, tako i njegovom sagovorniku. Određeni član ima oblike za muški i ženski rod, i
za jedninu i množinu. Određeni član se slaže sa imenicom u rodu i broju. Oblik određenog
člana zavisi i od slova kojom reč (imenica ili pridev) počinje.
Za muški rod jedine, određeni član
 ispred imenica koje počinju suglasnikom (izuzev gn, pn, ps, s + suglasnik, z, x, j)
je il
 ispred imenica koje počinju sa gn, pn, ps, s + suglasnik, z, x, j je lo
 ispred imenica koje počinju samoglasnikom je l'.
U množini
 il prelazi u i
 l' prelazi u gli (lji)
 lo prelazi u gli.
Primeri:
 il ragazzo - i ragazzi ( dečak - dečaci)
 il coltello - i coltelli (nož - noževi)
 il fratello - i fratelli (brat - braća)
 il signore - i signore (gospodin - gospoda)
 lo scolaro - gli scolari (učenik - učenici)
 l' amico - gli amici (prijatelj - prijatelji)

Za ženski rod jednine, određeni član


 ispred imenica koje počinju suglasnikom je la
 ispred imenica koje počinju samoglasnikom je l'.
U množini
 la prelazi u le
 l' prelazi u le.
Primeri:
 la signora - le signore (gospođa - gospođe)
 la signorina - le signorine (gospođica - gospođice)
 la scolara - le scolare (učenica - učenice)
 la lettera - le lettere (pismo-pisma)
 l' amica - le amiche (prijateljica - prijateljice)
 l' aula - le aule (učionica - učionice)

Neodređeni član se upotrebljava ispred pojmova koji su nepoznati sagovornicima i onih


koji se prvi put pominju u tekstu. Neodređeni član ima posebne oblike za muški i ženski rod
jednine, ali nema oblike za množinu.
Neodređeni član za muški rod jednine,
 ispred imenica koje počinju suglasnikom (izuzev gn, pn, ps, s + suglasnik, z, x, j)
je un
 ispred imenica koje počinju sa gn, pn, ps, s + suglasnik, z, x, j je uno
 ispred imenica koje počinju samoglasnikom je un.
Neodređeni član za ženski rod jednine
 ispred imenica koje počinju suglasnikom je una
 ispred imenica koje počinju samoglasnikom je un'.
Primeri:
 un ragazzo - jedan/neki dečak
 uno scolaro - jedan/neki učenik
 un' amico - jedan/neki prijatelj
 una signora - jedna/neka gospođa
 una scolara - jedna/neka učenica
 un' amica - jedna/neka prijateljica

Lekcija 5. Lične zamenice

U italijanskom jeziku, postoji nekoliko vrsta zamenica:


 lične zamenice (i pronomi personali)
 prisvojne zamenice (i pronomi possessivi)
 pokazne zamenice (i pronomi demonstrativi)
 neodređene zamenice (i pronomi indefiniti)
 relativne zamenice (i pronomi relativi)
 upitne zamenice (i pronomi ineterrogativi).
Lične zamenice u funkciji subjekta glase:

Napomena:
 U trećem licu jednine, egli se upotrebljava samo za ljudska bića, a esso samo za
predmete i životinje muškog roda. Ella je zastareo oblik zamenice, izlazi iz upotrebe,
a u upotrebi se još može naći samo za žene; essa se odnosi bilo na žene ili na predmete
ili životinje ženskog roda.
 U govornom jeziku danas se za ljudska bića najviše upotrebljavaju oblici: lui, lei,
loro.
 Kada se persira jednoj osobi, koristi se treće lice jednine, a zamenice je Lei. U
množini se persira sa Voi ili Loro, s tim što je Loro gramatički ispravnije.

Lei come si ciama ? Kako se Vi zovete? (persiranje jednoj osobi)


Mi chiamo Marco. Zovem se Marko.

Lei come si ciama ? Kako se Vi zovete? (persiranje jednoj osobi)


Mi chiamo Ana. Zovem se Ana.

Come si chiama lei? Kako se ona zove ?


Si chiama Ana. Zove se Ana.

Come si chiama lui? Kako se on zove?


Si chiama Marco. Zove se Marko.

Come ti chiami (tu)? Kako se (ti) zoveš?


Mi chiamo Ana. Zovem se Ana.

Loro come si chiamano? Kako se Vi zovete? (persiranje većem broju osoba)


Noi chiamiamo Marco e Carlo? Mi se zovemo Marko i Karlo.

Come si ciamano loro? Kako se oni/one zovu?


Loro si ciamano Marco e Carlo. Oni se zovu Marco i Karlo?
Loro si chiamano Ana e Cristina. One se zovu Ana i Kristina.

Come vi chiamate (voi)? Kako se (vi) zovete?


Noi chiamiamo Marco e Ana. Mi se zovemo Marko i Ana.
Lekcija 6. Sadašnje vreme pomoćnih glagola (essere, avere)
GLAGOL "ESSERE"

Glagol essere je jedan od dva osnovna glagola italijanskog jezika. Pored svog samostalnog
značenja biti, koristi se i kao pomoćni glagol za građenje složenih vremena.
Sadašnje vreme glagola essere
jednina:
1. io sono - ja jesam (ja sam)
2. tu sei - ti jesi (ti si)
3. lui/lei è - on/ona jeste (on/ona je)
množina:
1. noi siamo - mi jesmo (mi smo)
2. voi siete - vi jeste (vi ste)
3. loro sono - oni/one jesu (oni/one su)

Potvrdni oblik:
 Io sono una ragazza. Ja sam devojka.
 Noi siamo ragazze. Mi smo devojke.
 Loro sono in treno e noi siamo a casa. Oni su u vozu, a mi smo kod kuće.
 Loro sono a Roma. Oni su u Rimu.
 Loro sono in Italia. Oni su u Italiji.
 Io sono di Zurigo. Ja sam iz Ciriha
 Noi siamo a scuola. Mi smo u školi.
 Tu sei al bar. Ti si u baru.
 Lei è al centro. Ona je u centru.
 Noi siamo alla posta. Mi smo u pošti.
 Loro sono in banca. Oni su banci.
 Voi siete in segreteria. Vi ste u sekretarijatu.
 Lei è in discoteca. Ona je u diskoteci.
 Paul è in America. Pol je u Americi.
 Sandra è a Perugia. Sandra je u Peruđi.
UVEK SE KAŽE:
 in treno - u vozu
 a casa - kod kuće

NAPOMENA:
 a Roma - u Rimu (a je predlog koji se upotrebljava ispred naziva grada)
 in Italia - u Italiji (in je predlog koji se upotrebljava ispred naziva države)

U odričnom obliku ispred glagola stavljamo non:


 Io non sono a casa. Nisam kod kuće
 Non sono italiano. Nisam Italijan.
 Non siamo Italiani. Nismo italijani.
 Non siamo in aereo. Nismo u avionu.

Izmenom intonacije, odnosno stavljanjem upitnika mesto tačke od potvrdne rečenice


dobija se upitna:
 Sei italiana? Italijanka si?
 Siete italiani? Italijani ste?

Za pravljenje upitnih rečenica koristimo upitne reči:


 Chi? Ko?
 Con chi? Sa kim?
 Che? Šta?
 Che cosa?
 Cosa? Šta
 Dove? Gde?
 Di dove? Odakle?
 Perche? Zašto?
CHI È?/ CHI SONO? KO JE?/KO SU?
1. Chi è Paul? Ko je Pol? - Paul è un ragazzo americano. Pol je Amerikanac.
2. Chi è lui? Ko je on? - Lui è un ragazzo americano. Pol je Amerikanac.
3. Chi è Marianne? Ko je Marijana. - Marianne è una ragazza svizzera. Marijana
je Švajcarkinja.
4. Chi è lei? Ko je ona? - Lei è una ragazza svizzera. Ona je Švajcarkinja.
5. Chi è Lei? Ko ste Vi? - Io sono un ragazzo americano. Ja sam Amerikanac.
6. Chi è Lei? Ko ste Vi? - Io sono una ragazza svizzera. Ja sam Švajcarkinja.
7. Chi sono Paul e Robert? Ko su Pol i Robert? Paul e Robert sono ragazzi
americani. Pol i Robert su Amerikanci.
8. Chi sono Marianne e Pauline? Ko su Pol i Robert? Marianne e Pauline sono
ragazze svizzere. Marijana i Polin su Švajcarkinje.

DOVE È?/ DOVE SONO? GDE JE?/GDE SU?


1. Dove è il ragazzo? Gde je mladić? Il ragazzo è in treno. Mladić je u vozu.
2. Dove è il Paul? Gde je Pol? Paul è in treno. Pol je u vozu.
3. Dove è la ragazza? Gde je devojka? La ragazza è in treno? Devojka je u vozu.
4. Dove è Marianne? Gde je Marijana? Marianne è in treno? Marijana je u vozu.
5. Dove sono i ragazzi? Gde su momci (momak i devojka=mladi)? I ragzzi sono in
Italia. Momci su u Italiji.
Dove sono le ragazze? Gde su devojke? Le ragazze sono in Italia. Devojke su u
Italiji.
6. Dove sono Paul e Marianne? Gde su Pol i Marijana? Paul e Marianne sono in
Italia. Pol i Marijana su u Italiji.

LEI COME SI CIAMA? Kako se Vi zovete? (persiranje, jednina)


LORO COME SI CHIAMANO? Kako se vi zovete? (persiranje, množina)

Come ti chiami tu? Kako se ti zoveš?


Come vi chiamate voi?Kako se vi zovete?
Come si chiama lei/lui? Kako se zove on/ona?
Come si chiamano loro? Kako se zovu oni?
Esercizio 1. Rispondere Vežbanje 1. Odgovorite
1. Chi è Marianne? (svizzera) * È una ragazza svizzera
2. Chi è Carmen? (spagnola)
3. Chi è Olga? (russa)
4. Chi è Laura? (italiana)
1. Chi è Paul? (americano) * È un ragazzo americano
2. Chi è Laura? (italiano)
3. Chi è Sergio? (russo)
4. Chi è Nicola? (greco)

Esercisio 2. Rispondere Vežbanje 2. Odgovorite


1. Chi sono Marianne e Sabine ? (svizzere) * Sono (delle) ragazze svizzere.
2. Chi sono Laura e Chiara? (italiane)
3. Chi sono Olga e Alessia? (russe)
4. Chi sono Carmen e Dolores? (spagnole)
1. Chi sono Paul e John ? (americani) * Sono (dei) ragazzi americani.
2. Chi sono Marco e Gino? (italiani)
3. Chi sono Boris e Vladimir? (russi)
4. Chi sono Paul e Vladimir? (stranieri)

Esercisio 3. Rispondere Vežbanje 3. Odgovorite


1. (Lei) è straniero? * Sì, (io) sono straniero.
2. (Lei) è tedesco?
3. (Lei) è spagnolo?
4. (Lei) è svizzero?
5. (Lei) è argentina?
6. (Lei) è greca?
7. (Lei) è turca?
8. (Lei) è araba?
Esercisio 4. Rispondere Vežbanje 4. Odgovorite
1. (Voi) siete stranieri? * Sì, (noi) siamo stranieri.
2. (Voi) siete tedeschi?
3. (Voi) siete spagnoli?
4. (Voi) siete svizzeri?
5. (Voi) siete argentine? * Sì, (noi) siamo argentine.
6. (Voi) siete greche?
7. (Voi) siete turche?
8. (Voi) siete arabe?
Esercisio 5. Rispondere Vežbanje 5. Odgovorite
1. (Tu) sei americana? * Sì, (io) sono americana.
2. (Tu) sei italiana?
3. (Tu) sei iraniana?
4. (Tu) sei nigeriana?
1. (Tu) sei serbo? * Sì, (io) sono serbo.
2. (Tu) sei australiano?
3. (Tu) sei turco?
4. (Tu) sei polaco?

Esercisio 6. Rispondere Vežbanje 6. Odgovorite


1. Marianne è svizzera? * Sì, (lei) è svizzera
2. Sofia è greca?
3. Pat è americana?
4. Karin è tedesca?
1. Richard è americano? * Sì, (lui) è americano.
2. Vassilios è greco?
3. Marco è italiano?
4. Alessio è russo?
GLAGOL"AVERE"

Glagol avere je drugi osnovni glagol italijanskog jezika, pored svog samostalnog
značenja imati, koristi se i kao pomoćni glagol za građenje složenih vremena.
Sadašnje vreme glagola avere
jednina:
1. io ho - ja imam
2. tu hai - ti imaš
3. lui/lei ha - on/ona imaju
množina:
1. noi abbiamo - mi imamo
2. voi avete - vi imate
3. loro hanno - oni/one imaju

Napomena: U italijanskom jeziku, slovo h se piše, ali ne izgovara se, tako da se, na
primer ho čita kao o, hai kao ai itd.
Potvrdini oblik:
 Io ho trenta anni. Ja imam 30 godina.
 Lei ha quindici anni. Ona ima 15 godina.
 Io ho una macchina nuova. Ja imam nov auto.
 Io ho una bella casa. Ja imam lepu kuću.
 La signorina ha molti amici. Gospođica ima nogo prijatelja.
 Lei ha molti soldi. Ona ima mnogo novca.
 Lei ha molti problemi. Ona ima nogo problema.
 Noi abbiamo molte amiche. Mi imamo mnogo prijateljica.
 Io ho molte cose da fare. Imam da uradim mnogo stvari.
 I ragazzi hanno tutto. Mladići imaju sve.
 Tu hai il numero telefonico di Daniela. Ti imaš Danijelin broj telefona.
 Lui ha il permesso di soggiorno. On ima boravišnu dozvolu.
 Voi avete venti ore di lezione ogni settimana. Vi imate 20 časova predavanja
svake sedmice.
Odrični oblik:
 Io non ho trenta anni. Ja mam trideset godina.
 Lei non ha la sua macchina. Ona nema svoj auto.

Postavljanje pitanja i davanje odgovora:


 Hai la borsa? Imaš li torbu?
 Sì, ce l' ho. Da, imam je.
 No, non ce l' ho. Ne, nemam je.

 Hai le borse? Imaš li torbe?


 Sì, ce le ho. Da, imam ih.
 No, non ce le ho. Ne, nemam ih.

 Avete il libro? Imate li knjigu?


 Sì, ce l' abbiamo. Da, imamo je.
 No, non ce l' ho. Ne, nemamo je.

 Avete i libri? Imate li knjige?


 Sì, ce li ho. Da, imamo ih.
 No, non ce li ho. Ne, nemamo ih.

Persiranje:
 Ha Lei la borsa? Imate li torbu? (jednoj osobi)
 Hanno Loro la borsa? Imate li torbu? (većem broju osoba)

anno - godina
la macchina - auto, mašina
la sua - tvoj (svoj) auto
la borsa - torba
il libro - knjiga
macchina - auto
molto, molti - mnogo, dosta
soldi - novac
problemo - problem
amica, amiche - prijateljica, prijateljice
molte – mnogo (ženski rod: molte amiche – mnogo prijateljica)
cosa - stvar
fare - uraditi
il numero telefonico - telefonski broj
il permesso di soggiorno - boravišna dozvola
ora, ore - sat, sati
ora - sada
lezione - lekcija, predavanje
ogni - svaki
settimana - sedmica

CHE COS' È ? ŠTA JE OVO?


1. È il libro di Daniela. To je Danijelina knjiga.
2. È la chiave del cassetto. To je ključ od fioke.
3. È un passaporto. To je pasoš.
4. È una matita. To je olovka.
CHE COSA SONO?
1. Sono i libri di Daniela. To su danijeline knjige?
2. Soni le chiavi del casseto. To su ključevi od fioke.
3. Sone passaporti. To su pasoši
4. Sono mattite. To su olovke.
la chiave - ključ
il cassetto - fioka
la matita - olovka
il passaporto - pasoš
SPAJANJE PREDLOGA SA ČLANOM

IN - U, NA
 nel (in + il) casseto - u fioci
 nei (ne + i) casseti - u fiokama
 nelle (in + le)
 nella (in + la)
 nello (in + lo)
 nell' (in + l')
 negli (in + gli)

U učionici ima studenta. Nella classe ci sono studenti.

SU - NA
 sul (su + il) tavolo - na stolu
 sui (su + i)
 sulla (su + la) sedia - na stolici
 sulle (su + le)
 sullo (su + lo)
 sull' (su + l')
 su (su + gli) sugli

DI - OD, IZ
 di + il = del
 di + i = dei
 di + la = della
 di + le = delle
 di + lo = dello
 di + l' = dell
 di + gli = degli
DA - OD, KOD
 da + il = dal
 da + i = dai
 da + la = dalla
 da + le = dalle
 da + lo = dallo
 da + l' = dall
 da + gli = dagli

A - U, NA
 a + il = al
 a + i = ai
 a + la = alla
 a + le = alle
 a + lo = allo
 a + l' = all
 a + gli = agli

PER - ZA i CON - SA ne spajaju se sa članom

C' È (CI SONO)=IMA, NALAZI SE


 C'è il libro? Ima li knjiga?
 Sì, c'è. Da, ima
 No, non c'è. Ne, nema.
 Ci sino i libri? Imaju li knjige?
 Sì, ci sono. Da imaju.
 No, non ci sono. Ne nemaju.
 Che cosa c'è sul banco? Šta ima na klupi?
 Che c'è sulla sedia? Šta ima na stolici?
 Cosa c'è nel cassetto? Šta ima u fioci?
 Cosa c'è nella borsa? Šta ima u torbi?
 C'è un giornale. Imaju novine.
 C'è una fotografia. Ima fotografija.
 Ci sono libri. Imaju knjige
 Ci sono chiavi. Imaju ključevi.
 Non c'è niente. Nema ništa.
 Non c'è nulla. Nema ništa.

Kada telefoniramo:
 C'è Marco a casa? Da li je Marko kod kuće?
 Sì, c'è. Da, jeste.
 No, non c'è. Ne, nije.

il giornale – novine
niente = nulla – ništa

Esercizio 1. Rispondere Vežbanje 1. Odgovorite


1. Lei ha un documento? - Sì, ce l' ho.
2. Lei ha una borsa?
3. Lei ha una fotografia?
4. Lei ha una tessera?
5. Lei ha un appartamento?
6. Lei ha un orario dei treni?

1. Voi avete il permesso di soggiorno? - Si ce l' abbiamo.


2. Voi avete il numero di telefono di Paolo?
3. Voi avete l' indirizzo di Chiara?
4. Voi avete la macchina?
5. Voi avete l' orario dei treni?
6. Voi avete il passaporto?
documento - dokument (lični)
borsa - torba
fotografia - fotografija
la tessera - kartica, karta (članska)
appartamento - stan
orario - raspored
orario dei treni - red vožnje vozova
indirizzo - adresa

Esercizio 2. Rispondere Vežbanje 2. Odgovorite


1. Ha una sigaretta? - No, non ce l' ho.
2. Hai un fiammifero?
3. Hai una matita?
4. Hai un foglio?
5. Hai una penna?
6. Hai un francobollo?

fiammifero - šibica
matita - olovka
foglio - list (papira)
penna - hemijska olovka, pero
francobollo - markica za pismo

Esercizio 3. Rispondere Vežbanje 3. Odgovorite


1. Come è la stazione? (moderna) - La stazione è moderna.
2. Come è la trasmissione? (brutta)
3. Come è la frase? (lunga)
4. Come è la lezione? (bella)
5. Come è la televisione? (spenta)
6. Come è la luce? (accesa)
stazine - (glavna) stanica
moderno, moderna - moderan, savremen, moderna, savremena
trasmissione - prenos
bruto, bruta - loš, loša
frase - rečenica
lungo, lunga - dugačak, dugačka
spento, spenta - isključen, isključena
acceso, acessa - upaljen, uključen, upaljena, uključena

Esercizio 4. Rispondere Vežbanje 4. Odgovorite


1. È italiano il professore? - Sì, il professore è italiano.
2. È libero il posto?
3. È nuevo il giornale?
4. È spento il televisore?
5. È chiuso il ristorante?
6. È caldo il latte?
nuevo, nueva - nov, nova
giornale - novine
chiuso, chiusa - zatvoren, zatvorena
caldo, calda - topao, topla
freddo, fredda – hladan, hladna
latte - mleko

Esercizio 5. Transformare Vežbanje 5. Pretvorite


1. La stazione è piccola. - Le stazioni sono piccole.
2. La frase è lunga.
3. La lezione è finita.
4. La trasmissione è brutta.
5. La televisione è spenta.
6. La luce è acessa.
piccola, piccolo - mala, mali
finito, finita - završen, završena
lezine - predavanje, lekcija
finito, finita - završen, završena

Esercizio 6. Transformare Vežbanje 6. Pretvorite


1. Il professore è italiano. - I professori sono italiani.
2. Il posto è libero.
3. Il bicchiere è vuoto.
4. Il giornale è nuovo.
5. Il tevisore è spento.
6. Il ristorante è chiuso

il bicchiere - čaša
vuoto, vuota - prazan, prazna

Esercizio 7. Transformare Vežbanje 7. Pretvorite


1. La parete è verde. - Le pareti sono verdi.
2. La lezione è interessante.
3. La signora è francese.
4. La segretaria è gentile.

5. Il ristorante è grande - I ristoranti sono grandi.


6. Il signore è inglese.
7. Il corso è facile.
8. Il ragazzo è intelligente.
la parete - zid
verde - zelen, zelena
interessante - zanimljiv, zanimljiva
gentile - ljubazan, ljubazna
corso - kurs
facile - lak,laka

Esercizio 8. Rispondere Vežbanje 8. Odgovorite


1. Dove è il libro? - Il libro e sul banco.
2. Dove è il giornale?
3. Dove è la penna?
4. Dove è la borsa?
5. Dove è il registro? - Il registro è nel cassetto.
6. Dove è il foglio?
7. Dove è la chiave?
8. Dove è la fotografia?
libro - knjiga
banco - klupa; šank
il registro - registar
cassetto - fioka
chiave - ključ

Esercizio 9. Rispondere Vežbanje 9. Odgovorite


1. Dove sono i giornali? - I giornali sono sulla sedia.
2. Dove sono i libri?
3. Dove sono le penne?
4. Dove sono le sigarette?
5. Dove sono i fogli? - I fogli sono nella borsa.
6. Dove sono i documenti?
7. Dove sono le chiavi?
8. Dove sono le lettere?
lettera - pismo
sedia - stolica
Esercizio 10. Rispondere Vežbanje 10. Odgovorite
1. Che cosa c'è sul banco?(un libro) - Sul banco c'è un libro.
2. Che cosa c'è sul banco? (un giornale)
3. Che cosa c'è sul banco? (una penna)
4. Che cosa c'è sul banco? (una borsa)

5. Che cosa c'è nel cassetto?(un registro) - Nel cassetto c'è un registro.
6. Che cosa c'è nel cassetto? (un foglio)
7. Che cosa c'è nel cassetto? (una chiave)
8. Che cosa c'è nel cassetto? (una fotografia)

Esercizio 11. Rispondere Vežbanje 11. Odgovorite


1. Che cosa c'è sulla sedia? (i giornali) - Sulla sedia ci sono i giornali.
2. Che cosa c'è sulla sedia? (i libri)
3. Che cosa c'è sulla sedia? (le penne)
4. Che cosa c'è sulla sedia? (le borse)

5. Che cosa c'è sulla borsa? (i fogli) - Nella borsa ci sono i fogli.
6. Che cosa c'è sulla borsa? (i documenti)
7. Che cosa c'è sulla borsa? (le chiavi)
8. Che cosa c'è sulla borsa? (le lettere)

Esercizio 12. Rispondere Vežbanje 12. Odgovorite


1. Che cosa c'è sul banco? - Sul banco non c'è niente (nulla).
2. Che cosa c'è sul tavolo?
3. Che cosa c'è nel cassetto?
4. Che cosa c'è nel vaso?
5. Che cosa c'è sulla sedia? - Sulla sedia non c´è niente (nulla).
6. Che cosa c'è sulla borsa?
7. Che cosa c'è nella borsa?
8. Che cosa c'è nella scatola?
tavolo - sto
il vaso - vaza
la scatola – kutija

Lekcija 8. Rod i broj prideva

Pridevi su one reči koje označavaju svojstvo ili kakvoću predmeta koji imenica
imenuje. Rod i broj prideva upravlja se po imenici uz koju pridev stoji. Ako je imenica
muškog roda i pridev mora biti muškog roda, ako je imenica u jednini i pridev mora biti u
jednini...
Pridevi u muškom rodu završavaju se na o ili e. Ako se pridev u muškom rodu završava
na o, tada u ženskom rodu taj pridev menja o u a.
Primeri:
 buono (dobar) - buona (dobra)
 nuovo (nov) - nuova (nova)
 sano (zdrav) - sana (zdrava)
 chiaro (bistar, svetao) - chiara (bistra, svetla)
 caro (drag, mio; skup) - cara (draga, mila; skupa)
 duro (tvrd) - dura (tvrda)
 lungo (dugačak) - lunga (dugačka)
 nero (crn) - nera (crna)
 rosso (crven) - rossa (crvena)
 contento (zadovoljan) - contenta (zadovoljna)
 bello (lep) - bella (lepa)
 inquieto (nestašan) - inquieto (nestašna)/inquieto se čita inkjeto, tj, qu=k
 profondo (dubok) - profonda (duboka)
 rotondo (okrugao) - rotonda (okrugla)
 pigro (lenj) - pigra (lenja)
 aspero (grub) - aspera (gruba)
 bravo (vredan) - brava (vredna)
 vecchio (ctar) - vecchia (stara).
Ako se pridev u muškom rodu završava na e, tada u ženskom rodu taj pridev ostaje
nepromenjen.
Primeri:
 forte (jak, čvrst) - forte (jaka, čvrsta)
 dolce (sladak) - dolce (slatka)
 facile (lak) - facile (laka)
 diligente (marljiv) - diligente (marljiva)
 grande (veliki) - grande (velika)
 verde (zelen) - verde (zelena)
 interessante (zanimljiv) - interessante (zanimljiva)
 felice (srećan - felice (srećna)
 giovane (mlad) - giovane (mlada)

Pridevi koji se u jednini završavaju na o (pridevi muškog roda), u množini menjaju


to o u i.
Primeri:
 buono (dobar) - buoni (dobri)
 nuovo (nov) - nuovi (novi)
 bello (lep) - belli (lepi)
Pridevi koji se u jednini završavaju na e (pridevi muškog i ženskog roda), u množini
menjaju to e u i.
Primeri:
 facile (lak, lak) - facili (laki, lake)
 interessante (zanimljiv, zanimljiva) - interessanti (zanimljivi, zanimljive)
 grande (veliki, velika) - grandi (veliki - velike)
Pridevi koji se u jednini završavaju na a (pridevi ženskog roda), u množini menjaju
to a u e.
Primeri:
 sana (zdrava) - sane (zdrave)
 contenta (zadovoljna) -contente (zadovoljne)
 profonda (duboka) - profunde (duboke)
NOMI E AGGETIVI IN -A (IMENICE I PRIDEVI NA -A)
1. La ragazza è italiana. Devojka je Italijanka.
2. Le ragazze sono italiane. Devojke su Italijanke.
3. La mattita è rossa. Olovka je crvena.
4. Le matite sono rosse. Olovke su crvene.
5. La matita è rotonda. Olovka je okrugla.
6. Le matite sono rotonde. Olovke su okrugle.
7. La scolara è pigra. Učenica je lenja.
8. Le scolare sono pigre. Učenice su lenje.

NOMI E AGGETIVI IN -O (IMENICE I PRIDEVI NA -O)


1. Il posto è libero. Mesto je slobodno.
2. I posti sono liberi. Mesta su slobodna.
3. Il frattelo è inquieto. Brat je nestašan.
4. I fratelli sono inquieti. Braća su nestašna.
5. Il libro è rosso. Knjiga je crvena.
6. I libro sono rossi. Knjge su crvene.
7. Il tavolo è rotondo. Sto je okrugao.
8. I tavoli sono rotondi. Stolovi su okrugli.
9. Lo scolaro è pigro. Učenik je lenj.
10.Gli scolari sono pigri. Učenici su lenji.

NOMI E AGGETIVI IN -E (IMENICE I PRIDEVI NA -E)


1. Il professore è gentile. Profesor je ljubazan.
2. I professori sono gentili. Profesori su ljubazni.
3. La stazione è moderna. Stanica je moderna.
4. Le stazioni sono moderni. Stanice su moderne.
5. La stazione è grande. Stanica je velika.
6. La stazione è grande. Stanica je velika.
7. Le stazioni sono grandi. Stanice su velike.
8. Il mare è profondo. More je duboko.
9. I mari sono profondi. Mora su duboka.
10.Il libro è interessante. Knjiga je zanimljiva.
11.I libri sono interessanti. Knjige su zanimljive.
12.La sorella è felice. Sestra je srećna.
13.Le sorelle sono felici. Sestre su srećne.
14.La madre è buona. Majka je dobra.
15.Le madri sono buone.Majke su dobre.

la matita - olovka
il mare - more
il tavolo - sto
posto - mesto
libero - slobodan
nome - imenica
aggetivo -pridev
professore - profesor
professoressa - profesorka
gentile - ljubazan, ljubazna
la stazione - (glavna) stanica
moderno, moderna - moderan, moderna

Esercizio 1. Prevedi sledeće rečenice sa srpskog na italijanski.


1. Otac je grub.
2. Kuća je nova.
3. Brat je zadovoljan.
4. Sestra je mlada.
5. Učenik je vredan.
6. Učitelj je star.
7. Majka je dobra.
8. Knjiga je zelena.
9. Olovka je nova.
10.Mastilo je crno.

Esercizio 2: Prevedene rečenice iz prethodnog vežbanja stavite u množinu.

Eserzio 3. Trasformare Vežbanje 11. Pretvorite


1. La ragazza è straniera. * Le ragazze sono straniere.
2. La signora è serba.
3. La segretaria è italiana.
1. Il ragazzo è americano. * I ragazzi sono americani.
2. Il posto è libero.
3. Il ragazzo è straniero.
trasformare – pretvoriti

Esercizio 4. Rispondere Vežbanje 4. Odgovorite


1. È italiano il professore? - Sì, il professore è italiano.
2. È libero il posto?
3. È nuevo il giornale?
4. È spento il televisore?
5. È chiuso il ristorante?
6. È caldo il latte?

Esercizio 5. Transformare Vežbanje 5. Pretvorite


1. La stazione è piccola. - Le stazioni sono piccole.
2. La frase è lunga.
3. La lezione è finita.
4. La trasmissione è brutta.
5. La televisione è spenta.
6. La luce è acessa.
brutto, brutta - loš, loša
luce - svetlo, sijalica
acesso, accesa- upaljen, uključen upaljena, uključena

Esercizio 6. Transformare Vežbanje 6. Pretvorite


1. Il professore è italiano. - I professori sono italiani.
2. Il posto è libero.
3. Il bicchiere è vuoto.
4. Il giornale è nuovo.
5. Il tevisore è spento.
6. Il ristorante è chiuso.
il bicchiere - čaša
vuoto, vuota - prazan, prazna

Esercizio 7. Transformare Vežbanje 7. Pretvorite


1. La parete è verde. - Le pareti sono verdi.
2. La lezione è interessante.
3. La signora è francese.
4. La segretaria è gentile.

5. Il ristorante è grande - I ristoranti sono grandi.


6. Il signore è inglese.
7. Il corso è facile.
8. Il ragazzo è intelligente.
Lekcija 9. Sadašnje vreme pravilnih glagola

Italijanski jezik ima tri tipa konjugacija* glagola koje razlikujemo prema nastavcima
infinitiva prezenta:
1. konjugacija: -are (parlare),
2. konjugacija: -ere, (prendere),
3. konjugacija: -ire (aprire, partire, finire, spedire, preferire )

*Konjugacija ) je promena glagola po licu, broju, rodu, vremenu i načinu.

Glagolski načini:
1. Određeni: indikativ, konjunktiv, kondicional, imperativ;
2. Neodređeni: infinitiv, particip, gerund.
Glagolski način Sadašnje vreme Prošlo vreme Buduće vreme
Prezent Imperfekat Futur I.
Perfekat Futur II.
Indikativ Aorist
Pluskvamperfekat
Pred-aorist
Prezent Imperfekat
Konjunktiv Perfekat
Pluskvamperfekat
Kondicional Prezent Perfekat
Imperativ Prezent Futur
Infinitiv Prezent Perfekat
Particip Prezent Perfekat
Gerund Prezent Perfekat
Prezent indikativa (L’indicativo presente) pravilnih glagola se gradi oduzimanjem nastavka
za infinitiv prezenta -are za 1. konjugaciju, -ere za 2. konjugaciju, -ire za 3. u infinitivu, a
dobijenoj osnovi infinitiva dodaju se nastavci za prezent.

I konjugacija: parlare – govoriti


1. –o 1. – iamo 1. parlo – govorim 1. parliamo – govorimo
2. –i 2. – iate 2. parli – govoriš 2. parlate – govorite
3. –a 3. – ano 3. parli – govori 3. parlano - govore

II konjugacija: prendere – piti, uzeti


1. – o 1. – iamo 1. prendo – pijem 1. prendiamo - pijemo
2. – i 2. – ete 2. prendi - piješ 2. prendete - pijete
3. – e 3. – ono 3. prende - pije 3. prendono - piju

III konjugacija: aprire – otvoriti


1. – o 1. – iamo 1. apro – otvaram 1. apriamo –otvaramo
2. – i 2. – ite 2. apri – otvaraš 2. aprite – otvarate
3. – e 3. – ono 3. apre – otvara 3. aprono -otvaraju

Io parlo. – Ja pričam.
Parlo tu? – Pričaš li?
Sì, parlo. – Da, pričam.
No, non parlo. – Ne, ne pričam.
Lei* prende? – Pijete li Vi?

Prende lei? – Pije li ona?


*Kada se persira jednoj osobi koristi se treće lice jednine, a zamenica je Lei.
Lei è ... – Vi ste
U množini se persira sa: Voi ili Loro (gramatički ispravnije)
Voi siete ... Vi ste...
Loro sono ... – Vi ste ...
Primer: Lei è di Roma?- Vi ste iz Rima? (persiranje jednom licu)
Sì, io sono di Roma.
No, non sono di Roma
Voi siete (Loro sono) di Roma? – Vi ste iz Rima? (persiranje većem broju
osoba)
Sì, noi siamo di Roma. – Da mi smo iz Rima.
No, non siamo di Roma. – Ne, nismo iz Rima.

partire – otići, otpiutovati


1. parto – odlazim 4. partiamo – odlazimo
2. parti – odlaziš 5. partite – odlazite
3. parte – odlazi 6. partono – odlaze

Izuzeci 3. konjugacije*: osnova + isc + nastavci

*U rečniku obeleženi (inc.)

finire (inc.) – završiti


1. fin + isc + o = finisco – završavam 1. fin + iamo = finiamo – završavamo
2. fin + isc + e = finisce – završavaš 2. fin + ite = finite – završavate
3. fin + isc + i = finisci – završava 2. fin + isc + ono = finiscono – zvršavaju

capire - razumeti
1. cap + isc + o = capisco – razumem 1. cap + iamo = capiamo – razumemo
2. cap+ isc + e = capisce* – razumeš 2. cap + ite = capite – razumete
3. cap + isc + i = capisci – razume 3. cap + isc + ono = capiscono - razumeju
Napomena: capisce se čita kapiše, capisci se čita kapiši (sce – še, sci –ši), capisco se čita
kapisko (sco – sko); finisce – finiše, finisci – finiši, finisco – finisko

preferire – više voleti


1. prefer + isc + o = preferisco 1. prefer + iamo = preferiamo
2. prefer + isc + e = preferisce 2. prefer + ite = preferite
3. prefer + isc + i = preferisci 3. prefer + isc + ono = preferiscono

finire + di + infinitiv
1. Završavam sa učenjem.
Finisco di studiare.
2. Oni pričaju sa drugom.
Loro parlano con l'amico.

UN INCONTRO – SUSRET
Mario, che studia all'università incontra alla fermata dell'autobus un suo vecchio
professore di scuola media.
Mario: Buongiorno, professore!
Professore: Buongiorno!
Mario: Non ricorda? Sono un suo vecchio allievo della terza C.
Professore: Aspetta!... Ah si, ora ricordo, la famosa terza C, come stai, Mario?
Mario: Bene, grazie. E Lei? Insegna ancora nella stessa scuola?
Professore: No, non insegno più. Sono in pensione da due anni. E tu che fai, lavori?
Mario: No, sono studente universitario, frequento l'ultimo anno di medicina. Ho
ancora un esame e la tesi di laurea per finire.
Professore: Allora studi molto!
Mario: É vero, professore. Non ho un minuto libero. La mattina sono sempre a lezione;
il pormeriggio passo molte ore in ospedale o in biblioteca; la sera esco raramente.
Invece di uscire con gli amici, preferisco restare a casa per preparare la tesi.
Professore: Bravo, sono contento di sentire queste cose.
Mario: E Lei, Professore, è in mezzo sempre ai libri?
Professore: La mia vita adesso è un po'diversa da allora; ho più tempo per leggere,
per rispondere alle lettere che ricevo, per viaggare e per stare con i nipoti...Ma ecco,
arriva l' autobus per il centro. Prendi anche tu questo?
Mario: No, aspetto il numero ventidue per l'universita. ArrivederLa, Professore!.
Professore: Ciao, ciao Mario!

NEPOZNATE REČI:
 incontro – susret
 università – univerzitet
 all'università – na univerzitetu
 incontrare – sresti
 vecchio – star
 un suo vecchio professore – svog starog profesora
 la scuala elementare – osnovna škola (do 5 razreda, od 6 do 11 godina)
 la scuola media – osnovna škola (od 5. razreda, od 11 do 14 godina)
 la scuola secondaria professionale – srednja stručna škola
 il licio – gimnazija
 Buongiorno! – Dobar dan!
 ricordare – sećati se
 Non ricorda? – Ne sećate se? (persiranje)
 allievo – učenik
 aspettare – čekati
 famoso – poznat, slavan
 terzo, terza – treći, treća
 Come stai? Kako si?
 Come sta? Kako ste? (persiranje)
 Sto bene. Dobro sam.
 Sto male. Loše sam.
 Non c'è male. Nije loše
 stare – biti stajati
 bene – dobro
 insegnare – predavati
 ancora – još
 stesso – isti
 pensione – penzija
 da due anni – već dve godine
 E tu che fai? A ti, šta radiš?
 fare – raditi
 lavorare – raditi, biti zaposlen
 universitario – univerzitetski
 ultimo – poslednji
 medicina – medicina
 esame – ispit
 tesi di laurea – Diplomski rad
 allora – onda
 minuto – minut
 la mattina – ujutru, jutro
 sempre – uvek
 il pomerrigio – popodne
 ospedale – bolnica
 passare – provoditi
 tempo – vreme
 in ospedale – u bolnici
 la sera – uveče
 esco – izlazim
 uscire – izaći
 raramente – retko
 invece di – umesto da
 preferire – vise voleti
 restare – ostati
 preparare – pripremati
 bravo – bravo , svaka čast
 contento – zadovoljan
 sentire – čuti
 in mezzo a – u sredini
 la mia vita – moj život
 la vita – život
 adesso – sada
 un po' = poco – malo
 diverso – drugačiji
 che – koji, koja
 ricevere – primate
 viaggare – putovati
 i nipoti – unuci
 arrivare – stići
 prendere – uzeti ,piti
 venti due – 22
 ciao – zdravo

SADAŠNJE VREM GLAGOLA "FARE" - RADITI


1. faccio – radim
2. fai – radiš
3. fa – radi
1. facciamo – radimo
2. facciate – radite
3. fanno – rade
NAPOMENA:
 lavorare – bukvalono raditi negde
 fare – preneseno značenje glagola raditi
1. Lavoro in una ditta. Radim u jednoj firmi.
2. Non faccio niente. Ne radim ništa. (uopšteno)
3. Non lavoro. Ne radim. = Nisam zaposlen.
la ditta – firma
niente (njente) – ništa
lavorare – raditi (biti zposlen)

SADAŠNJE VREM GLAGOLA "USCIRE" - IZAĆI


1. esco – izlazim
2. esci – izlaziš
3. esce – izlazi
1. usciamo – izlazimo
2. uscite – izlazite
3. escono – izlaze
SADAŠNJE VREM GLAGOLA "STARE" - BITI, STAJATI
1. sto – jesam, stojim
2. stai – jesi, stojiš
3. sta – jest, stoji
1. stiamo – jesmo, stojimo
2. state - jesi,stojite
3. sanno – jesu, stoje
SADAŠNJE VREM GLAGOLA "ANDARE" - IĆI
1. vado – idem
2. vai – ides
3. va – ide

1. andiamo – idemo
2. andate – idete
3. vanno – idu
ESERCISIO 1. Scelta multiple Vežbanje 1. Višestruki izbor
1. Mario studia
a. all' estero
b. alla scuola media
c. alll' università
2. Mario incontra
a. un suo vecchio professore
b. un amico
c. un conoscente
3. Il professore è
a. in vacanza
b. in pensione
c. in servizio alla scuola media
4. Mario, frecuenta la facoltà
a. di farmacia
b. di medicina
c. di architettura
5. Mario, al mattino, va
a. a lezione
b. in biblioteca
c. in ospedale
6. Mario, la sera
a. esce con gli amici
b. guarda la TV
c. prepara la sua tesi
7. Il professore ha più tempo per
a. scrivere libri
b. preparare le lezioni
c. viaggare e stare con nipoti
8. Mario, il pormeriggio, passa molte ore
a. in ospedale
b. al bar
c. al centro
REČI I IZRAZI:
 estero – inostranstvo
 al estero – u inostranstvu
 centro – centar, središte
 al centro – u centar
 bar – bar, kafe
 al bar – u baru
 conoscere – poznavati
 conoscente – poznanik
 in vacanza – na odmoru
 in pensione – u penziji
 servizio – služba
 alla scuola media – u srednjoj školi
 la facoltà – fakultet
 la facoltà di farmacia – farmaceutski fakultet
 la facoltà di medicina – medicinski fakultet
 architettura – arhitektura
 la facoltà di architettura – arhitektonski fakultet
 mattina – jutro
 al mattina – ujutru
 a lezione – na predavanjima
 in bibliotecha – u biblioteci
 in odpedale – u bolnici
 guardare – gledati
 scrivere – pisati
 preparare le lezioni – pripremiti predavanja
 viagiare – putovati
KAKO SE KAŽE: ANDARE +
 a piedi – peške
 a casa – kući
 a scuola – u školi
 a teatro – u pozorište
 a lezione – na predavanja
 a letto – u krevet
 a Roma – u Rim
 al ristorante – u restoran
 al bar – u bar
 al centro – u centar
 al mare – na more
 al lago – na jezero
 al cinema – u bioskop
 alla facoltà – na fakultet
 alla posta – u poštu
 alla mensa – u kantinu, menzu
 alla stazione – na stanicu
 in banca – u banku
 in albergo – u hotel
 in città – grad
 in campagna – na selo
 in bibliotecha – u biblioteku
 in classe – razred
 in farmacia – u apoteku
 in uffico – u kancelariju
 in chiesa – u crkvu
 in pscina – na bazen (lo pscina)
 in segreteria – u sekretarijat
 in pizeria – u piceriju
 in Italia – u italiju

Esercizio 2. Questionario Vežbanje 2. Upitnik


1. Chi incontra Mario?
2. Dove incontra il suo prefessore?
3. Il professore insegna ancora?
4. Che cosa fa Mario?
5. Quale facultà frequenta?
6. Dove è Mario la mattina?
7. Che cosa fa il pormeriggio?
8. Che cosa fa la sera?
9. Quale autobus prende il professore?
10. Quale autobus aspetta Mario?
Esercizio 3. Rispondere Vežbanje 3. Odgovorite
1. Chi saluti? (il professore) * Saluto il professore.
2. Cosa aspetti? (l' autobus)
3. Cosa prepari? (la tesi)
4. Dove lavori? (in banca)
5. Dove studi? (all'università)
6. Per dove parti? (per Firenze)
7. Cosa guardi? (la TV)
Salutare – pozdraviti
Guardare – gledati
Esercizio 4. Trasformare Vežbanje 4. Pretvoriti
1. Mario aspetta l' autobus. * Mario e Gianni aspettano l´autobus.
2. Mario passa molte ore a casa.
3. Mario resta in biblioteca.
4. Mario frequenta l'università.
passare – provoditi
restare – ostati
Esercizio 5. Rispondere Vežbanje 5. Odgovorite
1. Cosa aspettate ? (l' autobus). * Aspettiamo l' autobus.
2. Chi salutate? (il professore).
3. Che cosa guardate? (la televisione)
4. Che cosa studiate? (il francese)

Esercizio 6. Rispondere Vežbanje 6. Odgovorite


1. Cosa fa Mario ? (salutare il professore) * Saluta il professore.
2. Cosa fa il professore? (aspettare l'utobus)
3. Cosa fa il professore? (viaggare molto)
4. Cosa fa Mario? (preparare la tesi)

Esercizio 7. Replicare Vežbanje 7. Ponoviti


1. Mario scrive una lettera * Anch' io scrivo una letrera.
2. Mario legge il giornale?
3. Mario chiede un' informazione?
4. Mario beve una birra?
anch’ = anche – takođe
ccrivere – pisati
leggere – čitati
chiedere – pitati, tržiti,moliti
bevere – piti
la birra – pivo

Esercizio 8. Trasformare Vežbanje 8. Pretvorite


1. Mario legge il giornale. * Mario e Gianni leggono il giornale.
2. Mario scrive una lettera.
3. Mario responde alle lettere.
4. Mario beve una birra.
Esercizio 9. Rispondere Vežbanje 9. Odgovorite
1. Che cosa apri? (la finestra) * Apro la finestra.
2. Cosa senti? (un rumore)
3. Per dove parti? (per Firenze)
4. Quando finisci? (domani)
5. Dove dormi? (in albergo)
6. Cosa capisci? (tutto)
7. Dove preferisci restare? (a casa)
8. Cosa spedisci? (una lettera)

aprire – otvoriti
la finestra – prozor
sentire – čuti
il rumore – buka
partire per – putovati za
finire – završiti
domain – sutra
dormire – spavati
l’ albergo – hotel
capire – razumeti
tutto – sve
preferire – vise voleti, preferirati
restare – ostati
a casa – kod kuće
spedire – poslati
la lettera – pismo
Esercizio 10. Rispondere Vežbanje 10. Odgovorite
1. Che cosa scrivete? (una lettera) * Scriviamo una lettera.
2. Che cosa bevete? (una birra)
3. Che cosa mettete? (il cappotto)
4. A chi rispondete? (al professore)
mettere - staviti, obući
bevere – piti
la birra – pivo
cappotto – kaput
rispondere – odgovoriti
il professore – professore

Esercizio 11. Vero o Falso? Vežbanje 11. Tačno ili netačno?


1. Mario studia e lavora.
2. Mario legge il giornale alla fermata dell'autobús.
3. Il prefessore ricorda la classe terza C.
4. Il professore è in pensione da molti anni.
5. Mario è all' ultimo di medicina.
6. Mario invece prende l' autobus per tornare a casa.
7. Ha ancora due esami e la tesi.
la fermata - stanica (gradska)
alla fermata - na stanici
la stazione - glavna stanica
tornare - vratiti se
LESSICO Leksikon reči i izraza
http://italianoenvivo.blogspot.com/
1. Che cosa fai? Lavori?
- No, frequento l'università. E Lei, che cosa fa? Insegna ancora.
- No, non insegno più, sono in pensione.
2. Che cosa facciamo stasera?
- Andiamo al cinema.
3. Che cosa fai adesso?
- Non vedi? Faccio gli esercizi per domani.
4. Come stai Mario?
- Bene, grazie. E Lei?
- Non c'è male, grazie.
che cosa – šta
fare – raditi
lavorare – raditi
frequentare – pohađati
Lei – Vi (persiranje)
Lei – ona
insegnare – predavati
in pensione – u penziji
stasera – večeras
andare – ići
il cinema – bioskop
al cinema – u bioskop
adesso – sada
vedere – videti
vedi – vidiš
l’ esercizio – vežba, vežbanje
gli esercizi – vežbe, vežbanja
UN INCONTRO – SUSRET
Mario è uno studente universitario, frequenta l' ultimo anno della facoltà di medicina.
Alla fermata dell' autobus, mentra aspetta il numero venti due per l' università
incontra il suo vecchio professore di scuola media.
Il professore non insegna più, è in pensione; ora ha più tempo per scrivere, leggere,
rispondere alle lettere, viaggiare e stare con i nipoti.
Lo studente e il professore fanno una breve conversazione e ricordano la vita della
scuola e parlano della vita attuale.
ultimo – poslednji
ultima – poslednja
mentra – dok
fare una conversazione – razgovarati
conversazione – razgovor
breve – kratak
la vita – život
attuale - trenutni, aktuelni

LE PROFESSIONI - ZANIMANJA
 meccanico – mehaničar
 medico – doctor
 avvocato – advokat
 infermiera – medicinska sestra
 cameriere – konobar
 insegnante – predavač
 farmacista – farmaceut
 polizzioto – policajac
 impiegato – službenik
 architetto – arhitekta
 operaio – fizički radnik
 banchiere – banker
 venditore – prodavac
Konverzacija 1.
Sa ovim postom započinjemo sa učenjem onih izraza koji su strancu najpotrebniji pri
vođenju razgovora na italijanskom jeziku.

 Buon giorno (buon đorno) Dobar dan


 Buona sera (buona sera) Dobro veče
 Buona notte (buona note) Laku noć
 Arrivederci (arivederci) - Doviđenja kada persiramo većem broju osoba
 ArrivederLa (arivederla) - Doviđenja kada persiramo jednoj osobi
 Adio (adio) Zbogom
 Come sta (Lei)? (kome sta) Kako ste (Vi)? persiranje jednoj osobi
 Come sta? Kako je?
 Come stai? (kome stai) Kako si?
 Grazie, bene (gracie, bene) Hvala, dobro
 Sto bene. (sto bene) Dobro sam.
 Sto male. (sto male) Loše sam.
 Non c'è male. (non će male) Nije loše.
 Come si chiama (Lei)? (kome si kjama) Kako se (Vi) zovete? persiranje jednoj
osobi
 Mi ciamo ... (mi kjamo) Zovem se ...
 Piaciere (pjaćere) - Drago mi je
 Molto piaciere (molto pjaćere) - Mnogo mi je drago
Lekcija 10. Promena imenica

U italijanskom jeziku imenice se ne menjaju po po padežima, kao što je to u srpskom


jeziku, već se promena imenica vrši pomoću nekoliko predloga.

1. Nominativ (Ko? Šta?)


Mario legge un libro. Mario čita jednu knjigu.

2. Genitiv (Koga? Čega? Od koga? Od čega? Čiji?)


prisvojni genitiv označava čije je nešto, kome pripada
il libro di Paolo - Paolova knjiga
il libro del (di + il) ragazzo – dečakova knjiga
il libro dello (di + lo) studente – studentova knjiga
la casa della (di + la) mia amica – kuća moje drugarice

partitivni ili deoni genitiv označava deo ili količinu nečega


un po’ di zucchero – malo šećera
un po’ di latte – malo mleka
un po’ di pane – malo hleba
un bicchiere di vino – jednu čašu vina
un bicchiere di birra – jednu čašu piva

ablativni genitiv – označava poreklo


Sono di Roma. Jas sam iz Rima.
Veniamo da Milano. Dolazimo iz Milana.

3. Dativ (Kome? Čemu?) označava pravac, smer ili cilj kretanja i namenu
Porto un' aranciata a Mario. Nosim sok Mariju.
Vado a casa. Idem kući.
Vado al cinema. Idem u bioskop.
4. Akuzativ (Koga? Šta?) označava objekat radnje
Mario legge un libro. Mario čita knjigu.
Noi beviamo l'acqua. Mi pijemo vodu.

5. Vokativ (dozivanje)
Marco! – Marko!

6. Instrumental (S kim? S čim?)


Vado con Luca. Idem sa Lukom.
Vado con la machine. Idem sa kolima.

7. Lokativ (Gde? Čime? O kome? O čemu? Na kome? Na čemu?)


Sto in casa. Kod kuće sam. (u kući)
Il libro è sul casseto. Knjiga je u fioci.
Lui parla sempre di Ana. On uvek priča o Ani.

REČI:
leggere – čitati
un po’ = un poco – nešto, malo
lo zucchero – šećer
il latte – mleko
il bicchiere – čaša
il vino – vino
la birra - pivo
il ragazzo – momak
lo studenete – student
portare – nositi
aranciata – sok od pomorandže
andare – ići
il cinema – bioskop
bevere – piti
l’acqua – voda
stare – biti
il cassette – fioka
parlare – govoriti
sempre – uvek

Tekst 1. In treno - U vozu


Da bi uvežbali malo glagol "essere", iskoristićemo sledeći video sa lekcijom "In treno",
koji sam pronašla na http://italianoenvivo.blogspot.com/. Ono što je za mene veoma
zanimljivo je da se isti matrijal koristi za učenje italijanskog na Univerzitetu "José Carlos
Mariátegui" iz Perua, a takođe i na nekim našim univerzitetima.

IN TRENO – U VOZU
Marianne e Paul sono stranieri, Marianne è una ragazza svizzera, Paul è un ragazzo
americano. Lei è di Zurigo, lui è di Boston. I due ragazzi sono in treno.
Marijana i Pol su stranci; Marijana je Švajcarkinja, Pol je Amerikanac. Ona je iz Ciriha, on
je iz Bostona. Njih dvoje su u vozu.
Paul: Scusi,signora, è libero il posto? Izvinite gospođo, da li je mesto slobodno?
Signora: Sì, sono tutti e due liberi. Prego! Da, obadva su slobodna. Izvolite!
Marianne: Bene, grazie. Dobro, hvala!
Signora: Voi non siete italiani, siete stranieri, è vero? Vi niste italijani, stranci ste, za?
Paul: Sì, siamo stranieri. Io sono americano, sono di Boston. Da, mi smo stranci, ja
sam Amerikanac, iz Bostona.
Signora: E Lei, signorina, anche Lei è americana? A Vi, gospođice, i viste
Amerikanka?
Marianne: No, non sono americana, ma svizzera: sono di Zurigo. Ne, nisam
Amerikanka, već Švajcarkinja; iz Ciriha sam.
Signora: Perché siete in Italia? Zašto se u Italiji?
Paul: Noi siamo in Italia per studiare la lingua italiana. Mi smo u Italiji da bi učili
italijanski jezik.
Signora:Siete in Italia per la prima volta? Da li ste prvi put u Italiji?
Marianne: Paul sì, è in Italia per la prima volta; io, invece, sono spesso qui in
vacanza o per lavoro. Pol jeste, on je u Italiji prvi put; ja, naprotiv, često sam ovde na
odmoru ili zbog posla.
(Ora il treno è a Firenze) (Sada je voz u Firenci)
Marianne: ArrrivederLa, signora. Ah, io mi chiamo Mariannne Pulz e lui è Paul Lee.
Lei come si chiama signora? Doviđenja gospođo. Ah, ja se zovem Marijana Pulc a on je
Pol Li. Kako se Vi zovete?Signora: Piacere! Io mi chiamo Sandra Rivelli. Arrivederci e
auguri! Drago mi je! Zovem se Sandra Riveli. Doviđenja i srećno!
NEPOZNATE REČI:

 prego – izvolite
 bene – dobro
 grazie – hvala
 vero – tačno, istinito
 anche – takođe, i
 perché? – zašto?
 per – da bi, za, zbog
 studiare – učiti, studirati
 la lingua – jezik
 per la prima volta – po prvi put
 invece – naprotiv
 spesso – često
 qui – ovde
 la vacanza – odmor
 o – ili
 il lavoro – posao
 ora – sada
 ArrivederLa – Doviđenja, Vidimo se (kada persiramo jednoj osobi)
 mi chiamo – zovem se
 Lei come si chiama? Kako se Vi zovete? (pesiranje)
 Piacere – drago mi je
 Auguri! – Srećno!
NAPOMENA:

 Perché siete in Italia? Zašto ste u Italiji?


 Perché siete a Roma? Zašto ste u Rimu?

Esercizio 1. Scelta multipla Vežbanje 1. Višestruki izbor


Izaberite tačan nastavak rečenice.
1. Marianne è una ragazza:
a. italiana
b. svizzera
c. americana
2. Paul è un ragazzo:
a. brasiliano
b. argentino
c. americano
3. Marianne è:
a. di Milano
b. di Zurigo
c. di New York
4. Paul è:
a. di Buenos Aires
b. di Rio di Janeiro
c. di Boston
5. I due ragazzi sono:
a. in treno
b. in autobus
c. in aereo
6. I due ragazzi sono in Italia
a. per viaggiare
b. per studiare
c. per lavorare
7. Paul è in Italia:
a. per la prima volta
b. per la seconda volta
c. per la terza volta
8. La signora si chiama:
a. Giovanna
b. Sabina
c. Sandra

NEPOZNATE REČI:

 esercizio – vežba, vežbanje


 scelta – izbor
 multiple – višestruk
 autobus – autobus
 viaggiare – putovati
 lavorare – raditi
 la seconda volta – drugi put
 la terza volta – treći put

Esercizio 2. Questionario Vežbanje 2. Upitnik


1. Chi sono Marianne e Paul? Ko su Marijana i Pol?
2. Chi è Marianne? Ko je Marijana?
3. Chi è Paul? Ko je Pol?
4. Chi è di Zurigo? Ko je iz Ciriha?
5. Di dove è lui? Odakle je on?
6. Dove sono? Gde su?
7. Con chi parlano? Sa kim razgovaraju?
8. È italiana la signora? Da li je gospođa Italijanka?
9. È americana Marianne? Da li je Marijana italijanka?
10. Perché Marianne e Paul sono in Italia? Zašto su Marijana i Pol u Italiji?
11. Chi è in Italia per la prima volta? Ko je u Italiji prvi put?
12. Come si chiama la signora? Kako se zove gospođa?

NEPOZNATE REČI:

 Chi? Ko?
 Di dove? Odakle?
 Dove? - Gde?
 Con chi? Sa kim?
 con - sa
 parlare - govoriti
 parlano - pričaju
NAPOMENA:
 Odgovor na 7. pitanje: Loro parlano con una signora italiana. Oni pričaju sa
jednom gospođom, Italijankom.
 Odgovor na 8. pitanje je potvrdan:
Sì, la signora è italiana. Da, gospođa je italijanka.
Kada bi odgovor bio odričan, koristi li bi "No" = Ne umesto "Sì" i naravno glagol u
odričnom obliku: No, la signora non è italiana. Ne, gospođa nije Italijanka.

Esercizio 3. Rispondere Vežbanje 3. Odgovorite


1. Chi è Marianne? (svizzera) * È una ragazza svizzera
2. Chi è Carmen? (spagnola)
3. Chi è Olga? (russa)
4. Chi è Laura? (italiana)
Esercio 4. Rispondere Vežbanje 4. Odgovorite
1. Chi è Paul? (americano) * È un ragazzo americano
2. Chi è Laura? (italiano)
3. Chi è Sergio? (russo)
4. Chi è Nicola? (greco)
Eserzio 5. Rispondere Vežbanje 4. Odgovorite
1. Chi sono Marianne e Sabine ? (svizzere) * Sono ragazze svizzere
2. Chi sono Laura e Chiara? (italiane)
3. Chi sono Olga e Alessia? (russe)
4. Chi sono Carmen e Dolores? (spagnole)
"PER FAVORE UN BIGLIETTO PER ROMA, ANDATA E RITORNO, SECONDA
CLASE"
"MOLIM VAS, JEDNU POVRATNU KARTU ZA RIM, ZA DRUGU KLASU"

Esercisio 5. Rispondere Vežbanje 5. Odgovorite


1. Chi sono Marianne e Sabine ? (svizzere) * Sono (delle) ragazze svizzere.
2. Chi sono Laura e Chiara? (italiane)
3. Chi sono Olga e Alessia? (russe)
4. Chi sono Carmen e Dolores? (spagnole)

Esercisio 6. Rispondere Vežbanje 6. Odgovorite


1. Chi sono Paul e John ? (americani) * Sono (dei) ragazzi americani.
2. Chi sono Marco e Gino? (italiani)
3. Chi sono Boris e Vladimir? (russi)
4. Chi sono Paul e Vladimir? (stranieri)

Esercisio 7. Rispondere Vežbanje 7. Odgovorite


1. (Lei) è straniero? * Si, (io) sono straniero.
2. (Lei) è tedesco?
3. (Lei) è spagnolo?
4. (Lei) è svizzero?
5. (Lei) è argentina?
6. (Lei) è greca?
7. (Lei) è turca?
8. (Lei) è araba?
Esercisio 8. Rispondere Vežbanje 8. Odgovorite
1. (Voi) siete stranieri? * Si, (noi) siamo stranieri.
2. (Voi) siete tedeschi?
3. (Voi) siete spagnoli?
4. (Voi) siete svizzeri?
5. (Voi) siete argentine? * Si, (noi) siamo argentine.
6. (Voi) siete greche?
7. (Voi) siete turche?
8. (Voi) siete arabe?

Esercisio 9. Rispondere Vežbanje 9. Odgovorite


1. (Tu) sei americana? * Si, (io) sono americana.
2. (Tu) sei italiana?
3. (Tu) sei iraniana?
4. (Tu) sei nigeriana?
5. (Tu) sei serbo? * Si, (io) sono serbo.
6. (Tu) sei australiano?
7. (Tu) sei turco?
8. (Tu) sei polaco?

Esercisio 10. Rispondere Vežbanje 10. Odgovorite


1. Marianne è svizzera? * Si, (lei) è svizzera.
2. Sofia è greca?
3. Pat è americana?
4. Karin è tedesca?
5. Richard è americano? * Si, (lui) è americano.
6. Vassilios è greco?
7. Marco è italiano?
8. Alessio è russo?
Eserzio 11. Trasformare Vežbanje 11. Pretvorite
1. La ragazza è straniera. * Le ragazze sono straniere.
2. La signora è seduta.
3. La segretaria è italiana.
4. Il ragazzo è americano. * I ragazzi sono americani.
5. Il posto è libero.
6. Il ragazzo è straniero.

Eserzio 12. Completare (con i verbi) Dopunite (sa glagolima)


1. Marianne e Paul ______ due stranieri.
2. Marianne _______ una ragazza svizzera.
3. Paul ____ un ragazzo americano.
4. Lei _____ di Zurigo.
5. Lui _____ di Zurigo.
6. I due ragazzi ______ in treno.
7. Scusi, signora, ______ libero il posto?
8. Sì, _____ tutti e due liberi.
9. Voi, non _______ italiani, _______stranieri, è verò ?
10.Si, ______ stranieri, Io _____ americano _____ di Boston.
11. Noi ______ in Italia per studiare la lingua italiana.
12.Paul ______ in Italia per la prima volta.
13.Voi _____ in Italia per la prima volta ?
14.Io ______ spesso qui in Italia.
15.Ora il treno _____ a Firenze.
16.Io mi chiamo Marianne e lui _________ Paul Lee.

Esercizio 13. Completare (con le preposizioni) Vežbanje 13. Dopunite (sa predlozima)
1. Lei è _____ Zurigo, lui è _____ Boston.
2. I due ragazzi sono _____ treno.
3. Perchè siete _____ Italia?
4. Io sono americano, sono _____ Boston.
5. Io sono svizzera, sono _____ Zurigo.
6. Noi siamo _____ Italia _____studiare la lingua italiana.
7. Siete _____ Italia _____ la prima volta?
8. Paul si è _____ Italia _____ la prima volta.
9. Io, invece, sono spesso qui _____ vacanza o _____ lavoro.
10.Ora il teno è _____ Firenze.

Eserzio 14. Combinare domanda e risposta Vežbanje 14. Spojite pitanje i odgovor
1. Scusi, è libero il posto? - Per studiare la lengua italiana
2. Siete stranieri, è verò? - No, non sono americana.
3. Lei è americana? - Sì, sono tutti e due liberi.
4. Perchè siete in Italia? - Sì, siamo stranieri.

Esercizio 15. Fare la domanda Vežbanje 15. Postavite pitanje

Chi sono Marianne e Paul? - Sono ragazzi stranieri.


_____________________? - È una ragazza svizzera.
_____________________? - È un ragazzo americano.
_____________________? - Sono in treno.
_____________________? - Sì, sono liberi.

NEPOZNATE REČI:

 rispondere – odgovoriti
 per favore – molim Vas
 bigletto – karta
 andata – u jednom pravcu
 andata e ritorno – povratna karta
 secondo – drugi
 seconda – druga
 classe – razred (u školi), klasa
 completare – dopuniti
 il verbo – glagol
 la preposizione – predlog
 combinare – povezati, spojiti
 domanda – pitanje
 domandare – pitati
 risposta – odgovor
 rispondere – odgovoriti
 fare la domanda – postaviti pitanje

LESSICO Leksikon reči i izraza


1. - Io sono italiano. Anche tu sei italiano.
- Sì, anch' io (sono italiano).
2. - Io sono in Italia per studiare la lingua italiana. E tu?
- Anch' io (sono in Italia per studiare la lingua italiana).
3. - Perché sei in Italia?
- Sono qui per lavoro.
4. - Sei in Italia per lavoro?
- Sì, sono qui per questo.
5. - Perché siete a Firenza?
- Siamo qui in vacanza.
6. - Siete qui in vacanza?
- Sì, siamo qui per questo.
7. - È straniera la ragazza.
- Sì, sono tutte e due straniere.
8 - Sono stranieri?
- Eh sì, sono tutti e due stranieri.
POKAZNE ZAMENICE I PRIDEVI (I pronomi e gli aggetivi dimonstrativi):

QUESTO - ovaj, taj


QUESTA - ova, ta
QUESTI - ovi, ti
QUESTE - ove, te

QUELLO - onaj
QUELLA - ona
QUELLI - oni
QUELLE one

Ispred samoglasnika dolazi do skraćivanja:


Quest'albergo ovaj hotel;
Quell'albergo onaj hotel

Questa casa è più grande di quella. Ova kuća je veća od one.

(aggettivo=pridev) (pronome=zamenica)

Quel quadro è più bello di questo. Ona slika je veća od ove.

(aggettivo) (pronome)

Izvor: http://www.oneworlditaliano.com/

NEPOZNATE REČI:

 occhio – oko
 lessico – leksikon
 albergo – hotel
 il pronome – zamenica
 il aggetivo – pridev
 più – veći
 grande - veliki, velika
 più grande - veći, veća
 quadro – slika
 bello – lep
 più bello – lepši
 bella – lepa
 più bella – lepša

Esercizio 16. Leggere atentamente il testo che segue e rispondere


Vežbanje 16. Pročitajte pažljivo test koji sledi i odgovorite
Paul è un ragazzo straniero: è americano, di Boston.
È la prima volta che è in Italia ed è qui per studiare l'italiano.
Anche Marianne è straniera, ma non è americana; è svizzera, di Zurigo.
È segreataria in un'agenzia di turismo. Anche lei è qui per imparare la lingua italiana,
necessaria per il suo lavoro.
I due ragazzi sono in treno, in viaggio per Firenze e parlano con una signora italiana.

1. Chi è Paul?
(Paul è) _____________________________ .

2. Di dove è?
(È) _________________________________ .

3. È la prima o la seconda volta che è in Italia?


(È) _________________________________ .
4. Perché è in Italia?
(È qui) ______________________________ .

5. Marianne è americana?
No, (Marianne) _______________________ .

6. Paul è in Italia per imparare l' italiano e Marianne?


(Marianne) ___________________________.
7. Dove sono i due ragazzi?
(I due ragazzi) ________________________ .

8. Con chi parlano?


(Parlano) ____________________________ .

9. È straniera la signora?
No, (la signora) _______________________ .

10. Per dove sono in viaggio?


(Sono in viaggio) ____________________ .

Esercizio 17. Domande Personalizzate


Vežbanje 17. Lična pitanja
1. Scusi, lei è italiano /a?

______________________________________________________

2. Scusi, come si chiama Lei?

______________________________________________________

3. Scusi, di dove è Lei?

______________________________________________________
4. Scusi, perché è qui?

______________________________________________________

NEPOZNATE REČI:

 leggere – čitati
 atentamente – pažljivo
 testo – tekst
 che - koji, koja
 segue – sledi
 segretaria – sekretarica
 agenzia di turismo – turistička agencija
 imparare – naučiti
 studiare – učiti, studirati
 necessario – potreban
 lavoro – posao
 il suo lavoro – njen posao
 viaggio – put
 parlare – pričati, razgovarati
 parlano – razgovaraju
ATTI COMUNICATIVI Komunikacija
Interpellare Pitati
 Scusi, questo posto è libero? Izvinite, je li ovo mesto slobodno?
 Senta, sono liberi questi posti. Čujte, jesu li ova mesta slobodna?

Identificare: Identifikovati:
1. Ciedere e dire il nome Pitati i reći ime
 Chi è Lei? Ko ste vi?
 Chi sei tu? Ko si ti?
 Sono Marco. Ja sam Marko
 Come si ciama Lei? Kako se Vi zovete?
 Come ti ciami tu? Kako se ti zoveš?
 Mi chiamo Sandra. Zovem se Sandra.
2. Chiedere notizie Pitati o
 Di dove è Lei? Odakle ste Vi?
 Di dove sei tu? Odakle si ti?
 Sono di Boston. Iz Bostona sam.
3. Presentare qualcuno Predstaviti nekoga
 Lui è Paul. On je Pol.
 Lei è Marianne. Ona je Marijana.
4. Rispondere alla presentazione Odgovoriti na predstavljanje
 Piacere! Drago mi je!
 Molto piacere! Mnogo mi je drago!
 Piacere, io sono Sandra Rivelli. Drago mi je, ja sam Sandra Rivelli.

NEPOZNATE REČI:

 atto – delo, postupak, čin


 comunicativo – komunikativan
 identificare – identifikovati
 chiedere – pitati
 dire – reći
 nome – ime
 notizia – novost
 presentare – predstaviti
 qualcuno – neko
 alla = a + la
 presentazione – predstavljanje

JOŠ NEKE REČI:

 la valiggia – kofer
 ferroviario – železnica
 orario ferroviario - železnički red vožnje
 il facchino – nosač (kofera), domar, vratar, čuvar
 partenze – odlasci
 arrivi – polasci
 biglietteria – salter za prodaju karata
 agenzia di viaggi – putnička agencija
 orari treni in partenza – red vožnje vozova - polazak

L'ITALIA Italija

L'Italia è una penisola. Italija je ostrvo.


L'Italia è limitata a Nord da Francia, Austria, Slovenia e Croazia; a Ovest, a Sud, a
Est dal Mediterraneo. Italija se graniči na severu sa Francuskom, Austrijom, Slovenijom
i Hrvatskom, a nazapadu, jugu i istoku sa Sredozemnim morem.
La Sicilia e La Sardegna sono isole italiane. Sicilija i Sardinija su italijanska ostrva.
NEPOZNATE REČI:
 penisola – poluostrvo
 isola – ostrvo
 limitare – graničiti
 Nord – sever
 a Nord – sa severa, severno
 Sud – jug
 a Sud – sa juga, južno
 a Ovest – zapadno, sa zapada
 Est – istok
 a Est – sa istoka, istočno
 Slovenia – Slovenija
 Croazia – Hrvatska
 Mediterraneo – Sredozemno more, Mediteran
Esercizio 18. Completare Vežbanje 18. Dopuniti
L'Italia è ___________________________________________ .

È limitata a Nord da __________________________________.

L'Italia è a Ovest, a Sud, a Est _________________________ .

La Sicilia e La Sardegna sono _________________________ .

Lekcija 11. Sadašnje vreme nepravilnih glagola

potere - moći
1. Posso – mogu
2. puoi – možeš
3. può – može

1. possiamo – možemo
2. potete – možete
3. possono – mogu
PRIMER:
 Da li možeš da dođeš kod Ane? Puoi venire da Ana?

potere + infinitiv
venire – doći , dolaziti
da – kod, iz (uz glagole kretanja)

fare - raditi
1. faccio – radim
2. fai – radiš
3. fa – radi
1. facciamo – radimo
2. facciate – radite
3. fanno – rade

NAPOMENA:

 lavorare – bukvalono raditi negde


 fare – preneseno značenje glagola raditi
1. Lavoro in una ditta. Radim u jednoj firmi.
2. Non faccio niente. Ne radim ništa. (uopšteno)
3. Non lavoro. Ne radim. = Nisam zaposlen.
REČI:

la ditta – firma
niente (njente) – ništa
lavorare – raditi (biti zposlen)

uscire - izaći
1. esco – izlazim
2. esci – izlaziš
3. esce – izlazi

1. usciamo – izlazimo
2. uscite – izlazite
3. escono – izlaze

PRIMER:

 Esco alla città. Izlazim u grad.


la città – grad
stare – biti, stajati
1. sto – jesam, stojim
2. stai – jesi, stojiš
3. sta – jeste, stoji

1. stiamo – jesmo, stojimo


2. state – jeste, stojite
3. sanno – jesu, stoje

andare - ići
1. vado – idem
2. vai – ideš
3. va – ide

1. andiamo – idemo
2. andate – idete
3. vanno – idu

volere – hteti, želeti


1. vuoglio (vuoljo) – želim, hoću
2. vuoi – želiš, hoćeš
3. vuole – želi, hoće

1. vogliamo – želimo, hoćemo


2. volete – želite, hoćete
3. vogliono – žele, hoće
dovere - morati
1. devo – moram
2. devi – moraš
3. deve – mora

1. dobbiamo – moramo
2. dovete – morate
3. devono – moraju

PRIMER:
 Devo andare da Marco. Moram da idem kod Marka.

dovere + infinitiv
da – kod, iz (uz glagole kretanja)

venire - doći, dolaziti


1. vengo – dolazim
2. vieni – dolaziš
3. viene – dolazi

1. veniamo – dolazimo
2. venite – dolazite
3. vengono – dolaze

PRIMERI:
 Da dove vieni? Odakle dolaziš?
 Vengo da Roma. Dolazim iz Rima.
 Da li možeš da dođeš kod Ane? Puoi venire da Ana?
 Ne, moram da idem kod Marka. No, devo andare da Marco.
Napravi razliku:
 Di dove sei? Odakle si?
 Sono di Roma.
 Da dove vieni? Odakle dolaziš? (kretanje)
 Vengo da Roma. Dolazim iz Rima.

sapere - znati
1. so – znam
2. sai – znaš
3. sa – zna

1. sappiamo – znamo
2. sappete – znate
3. sanno – znaju

dire – reći
1. dico – kažem
2. dici – kažeš
3. dice – kaže

1. diciamo – kažemo
2. dite – kažete
3. dicono – kažu
Lekcija 12. Prisvojni pridevi

1. lice jednine
 mio – moj
 mia – moja
 miei – moji
 mie – moje

2. lice jednine
 tuo – tvoj
 tua – tvoja
 tuoi – tvoji
 tuoe – tvoje

3. lice jednine
 suo – njegov, njen
 sua – njegova, njena
 suoi – njegovi, njeni
 sue – njegove, njene

1. lice množine
 nostro – naš
 nostra – naša
 nostri – naši
 nostre – naše
2. lice množine
 vostro – naš
 vostra – naša
 vostri – naši
 vostre – naše

3. lice možine
 loro – njihov, njihova, njihovi, njihove

ISPRED PRISVOJNIH PRIDEVA STOJI ODREĐENI ČLAN:


1. Ja imam svog (mog) druga. Io ho il mio amico.
2. Ona ima svog (njenog) druga. Lei ha il suo amico.
3. Da li vi imate svoja (vaša) kola? Avete la vostra macchina? (množina)
4. Da li VI imate svoja (Vaša) kola? Ha Lei la Sua macchina? (persiranje)
5. Da li ona ima svoja (njena) kola? Ha la sua macchina?
Reči:
la macchina – auto, kola
RODBINSKI ODNOSI IDU BEZ ČLANA:
 mia madre – moja majka
 mio padre – moj otac
 mio fratello – moj brat ....

KADA JE DEMINUTIV UVEK IDE ČLAN:


 la mia mamma – moja mama
 il mio papà – moj tata
UZ LORO UVEK IDE ČLAN:
 njihov otac – il loro padre
AKO SU RODBINSKI ODNOSI U MNOŽINI UVEK IDE ČLAN:
 moja braća – i miei fratelli
 moj brat – mio fratello
Primeri:
 njihov sin – il loro figlio
 naši rođaci – i nostri cugini
 moja knjiga – il mio libro
 tvoja baba i deda – i tuoi nonna e nonno (kada se navodi muško i žensko, uvek ide
muški rod)
 njegov pas – il suo cane
 vaš profesor (persiranje) – il Suo professore
 njena prijateljica – la sua amica
 tvoja deca – i tuoi figli
 moj muž - il mio maritto
Reči:
madre – majka
padre – otac
sorella – sestra
fratello – brat
zio – ujak, stric, tečo
zia – ujna, strina, tetka
maritto – suprug, muž
moglie – supruga, žena
donna – žena (ženska osoba)
cugino – rođak
cugina – rođaka
figlio – sin
figlia – ćerka
nonno – deda
nonna – baba
suocero – svekar
suocera – svekrva
il cane – pas
Festa di comleanno – Rođendska zabava
Silvia, che vuole organizzare una festa per il suo compleanno, telefona alla amica Chiara.

Chiara: Pronto?
Silvia: Pronto! Chiara, sono Silvia. Puoi venire oggi a casa mia? Voglio organizzare
una festa per il mio compleanno.
Chiara: Mi dispiace, Silvia, ma oggi non posso perché mia madre ed io dobbiamo andare
dal dentista
Silvia: Ma a che ora ci vai?
Chiara: Ci vado alle quattro.
Silvia: Non puoi andarci più tardi?
Chiara: No, abbiamo I’appuntamento. Ma se per te va bene domattina, vengo da te verso le
nove.
Silvia: D’accordo. A domani alle nove.

(il giorno dopo Chiara va da Silvia)

Silvia: I miei genitori dicono che la nostra casa é troppo piccola.


Chiara: Ho un’idea! Perché non chiedi a nonno?. La sua casa in campagna ha un bel
giardino.
Silvia: É una buona idea ... Si anche padre e madre sono d’accordo. Devo domandare il
permesso a nonno.
Chiara: Chi pensi di invitare?
Silvia: I nostri compagni di classe, tutti. E anche Marcello e Piero.
Chiara: I tuoi simpatici cugini Marcello e Piero con le loro fidanzate e quel tuo amico
inglese, che viene da Londra.
Silvia: Facciamo il conto: noi due con i nostra compagni di classe siamo venti.
Chiara: Filippo è a San Marino dai suo zii; venti meno uno fa diciannove. Più le due coppie
di fidanzati e l’inglese fa ventiquattro.
Silvia: Allora panini, tartine, dolci e bibite per circa venticinque, trenta persone.
Reči:
 la festa – zabava
 compleanno – rođendan
 volere – želeti
 organizzare – organizovati
 telefonare (a) – telefonirati
 pronto – halo
 venire – doći
 mi dispiace – žao mi je
 dovere – morati
 il dentista – zubar
 ci – tamo
 ci vado – tamo idem
 non puoi andarci – ne mogu da idem tamo
 andare + ci = andarci
 appuntamento – sastanak
 abbiamo appuntamento dal dentista – imamo zakazano kod zubara
 se per te va bene – ako tebi odgovara
 se Marco va bene – ako Marku odgovar
 andare bene – odgovarati
 tarde – kasno
 più tarde – suviše kasno
 domattina – sutra ujutru
 verso – oko
 le nove – devet
 essere d'acordo – slagati
 sono d'acordo – slažem se
 genitore – roditelj
 dicono – kažu
 dire – reći
 troppo – isuviše
 piccolo, piccola – mali, mala
 idea – ideja
 chiedere – pitati
 in campagna – na selu
 bel = bello – lep
 giardino – vrt, bašta
 invitare – pozvati
 compagne – drug, partner
 fidanzata – devojka (u ljubavnoj u vezi), verenica
 fidanzato – momak (u ljubavnoj vezi), verenica
 fare il conto – izračunati
 il conto – račun
 meno – manje
 fa – jednako
 allora – onda
 il panino – sendvič
 il pane – hleb
 tartine – tartine (vrsta hrane)
 dolce – slatkiš
 dolci – slatkiši
 bibita – piće
 bibite – pica
 persona – osoba
 il pranzo – ručak
 pranzare – ručati
 colazione – doručak
 fare colazione – doručkovati
 la cena – večera
 cenare – večerati
SADAŠNJE VREME GLAGOLA "VOLERE" – ŽELETI; HTETI
1. vuoglio (vuoljo) – želim, hoću
2. vuoi – želiš, hoćeš
3. vuole – želi, hoće
1. vogliamo – želimo, hoćemo
2. volete – želite, hoćete
3. vogliono – žele, hoće
SADAŠNJE VREME GLAGOLA "DOVERE" - MORATI
1. devo – moram
2. devi – moraš
3. deve – mora
1. dobbiamo – moramo
2. dovete – morate
3. devono – moraju
SADAŠNJE VREME GLAGOLA "VENIRE" - DOĆI
1. vengo – dolazim
2. vieni – dolaziš
3. viene – dolazi
1. veniamo – dolazimo
2. venite – dolazite
3. vengono – dolaze
venire + da, in, a
 Da dove vieni? Odakle dolaziš?
 Vengo da Italija. Dolazim iz italije.
 Di dove sei? Odakle si?
 Sono di Roma? Iz Rima sam.
 Vengo da Ana. Dolazim kod Ane.
 Vengo in Italija. Dolazim u Italiju.
 Vengo a Roma. Dolazim u Rim.
 Vengo con il treno. Dolazim vozom.
 Vengi in treno. Dolazim vozom.
 Vengo a piedi. Dolazim peške.
SADAŠNJE VREME GLAGOLA "ANDARE" - IĆI
1. vado – idem
2. vai – ides
3. va – ide
1. andiamo – idemo
2. andate – idete
3. vanno – idu
andare + da
 Vado dal dentista. Idem kod zubara.
 Vado da Ana. Idem kod Ane.
 Vado a piedi. Idem peške.
SADAŠNJE VREME GLAGOLA "DIRE" - REĆI
1. dico – kažem
2. dici – kažeš
3. dice – kaže
1. diciamo – kažemo
2. dite – kažete
3. dicono – kažu
SADAŠNJE VREME GLAGOLA "POTERE" - MOĆI
1. posso – mogu
2. puoi – možeš
3. può – može
1. possiamo – možemo
2. potete – možete
3. possono – mogu
Esercizio 1. Scelta multipla Vežbanje 1. Višestruki izbor
1. Silvia vuole organizzare
¥ una cena
¥ una festa
¥ un pranzo

2.Alla sua amica Silvia


¥ manda un telegramma
¥ scrive
¥ telefona

3. Chiara e sua madre devono andare


¥ dal dentista
¥ dal medico
¥ dal parrucchiere

4. Chiara va da Silvia
¥ la mattina alle dieci
¥ la mattina alle nove
¥ il pormeriggio alle quattro

5. I genitori di Silvia dicono che la loro casa é


¥ troppo vecchia
¥ troppo brutta
¥ troppo piccola

6. Forse Silvia può fare la festa


¥ dai vicini
¥ dagli zii
¥ dai nonni
7. Le regazze decidono di invitare
¥ tutti i loro amici
¥ tutti i compagni di classi
¥ tutti i compani di università

8.Preparano per la festa


¥ spaghetti
¥ pizze
¥ panini e tartine
mandare – poslati
la telegramma – telegram
meico – doctor
parrucchiere – frizer
dal parrucchiere – kod frizera
dai vicini – kod komšija
vicino – komšija
dai nonni – kod babe i dede
dai zii – kod tetke i teča, ujka i ujne, strica i strine
spaggheti – špagete
pizza – pica

Esercizio2. Vero o Falso? Vežbanje 2. Tačno ili netačno?


1. Silvia vuole festeggiare il suo compleanno.
2. Silvia vuole incontrare Chiara a casa dell’amica.
3. Chiara non puó andare da Silvia.
4. Chiara deve andare dal dentista con sua madre.
5. Il nonno ha una casa in montagna.
6. I cugini di Silvia, Marcello e Piero, non devono mancare alla festa.
7. Silvia deve preparare da mangiare e da bere per circa venti persone.
festeggiare – proslaviti
la torta di compleanno con le candeline – rođendanska torta sa svećicama
la torta di compleanno – rođendanska torta
le candeline – svećice
la montagna – planina
mancare – faliti, nedostajati
non devono mancare – ne smeju faliti
mangiare – jesti
bere – piti
circa – oko

Esercizio 3. Questionario Vežbanje 3. Upitnik


1. Che cosa vuole fare Silvia per il suo compleanno?
2. A chi telefona?
3. Perchè l’amica non può andare da lei?
4. A che ora l’amica ha l’appuntamento con il dentista
5. Perchè Silvia non può fare la festa a casa sua?
6. Quale soluzione suggerisce Chiara?
7. Silvia chi pensa di invitare?
8. Chi non pùo mancare alla festa e perché ?
9. Quanti possono essere gli invitati ?

quale? kakvo?
soluzione – rešenje
suggerire – predlagati
pensare – misliti
quanto, quanti? – koliko
invitato – gost, zvanica
Esercizio 4. Rispondere
1. Puoi venire oggi pormeriggio ? - Mi dispiace, non posso venire.
2. Puoi aspettare un momento ?
3. Puoi rimanere ancora ?
4. Puoi rispondere a questa domanda?
5. Potete arrivare alle sette ? - Sì, possiamo arrivare alle sette.
6. Potete venire stasera ?
7. Potete scendere subito?
8. Potete salire a piedi?
rimanere – ostati
scendere – sići
subito – odmah
salire – popeti se

Esercizio 5. Transformare
1. Lui può fare una passeggiata. - Loro possono fare una passeggiata.
2. Lui può andare al concerto stasera.
3. Lui può scrivere a casa.
4. Lui può lavorare molte ore al giorno.
5. Lei non può venire a lezione. - Loro non possono venire a lezione.
6. Lei non può fare questo viaggio.
7. Lei non pagare le tasse.
8. Lei non pùo fare l’esame.
la passeggiata – šetnja
fare una passeggiata – prošetati se
al giorno – dnevno
pagare – platiti
la tassa – taksa
Esercizio 6. Rispondere
1. Con chi vuoi parlare ? (con il professore) - Voglio parlare con il professore.
2. Con chi vuoi uscire? (con il mio fidanzato)
3. Chi vuoi conoscere ? (tuo padre e tua madre)
4. Chi vuoi invitare ?(i compagni di scuola)
5. A chi volete telefonare ?(alla mamma) - Vogliamo telefonare alla mamma
6. A chi volete scrivere ? (al direttore)
7. A che ora volete partire ? (alle sette)
8. A che ore ora volete pranzare ? (all’una)
Con chi? Sa kim?
A hi? Kome?
A che ora? Kada? U koje vreme?

Esercizio 7. Replicare
1. Lui vuole andare a piedi. (con l’autobus) - Ma loro vogliono andare con l’autobus.
2. Lui vuole mangiare alla mensa. (al ristorante)
3. Lui vuole rimanere a casa. (uscire)
4. Lei vuole studiare. (riposare)
5. Lei vuole passare le vancanze in montagna. (al mare)
6. Lei vuole organizzare un pranzo. (una cena)
le vacanze - odmor

Esercizio 8. Rispondere
1. Chi devi invitare? (i miei amici) - Devo invitare i miei amici.
2. Che cosa devi comprare? (una borsa di pelle)
3. A chi devi telefonare? (alla mia famiglia)
4. A che ora devi andarci? (alle quattro)
5. Con chi dovete parlare? (con la padrona di casa) - Dobbiamo parlare con
la padrona di
casa.
6. Quanto dovete pagare ? (un milione)
7. Quando dovete pagare ? (domani)
8. Dove dovete cambiare treno? (a Firenze)
una borsa di pelle – kožna torba
la padrona – gazdarica

Esercizio 9. Transformare
1. Lui non deve fumare. - Loro non devono fumare.
2. Lui non deve bere troppo.
3. Lui non deve fare rumore.
4. Lui non deve disturbare.
5. Lei deve fare attenzione. - Loro devono fare attenzione.
6. Lei deve fare silenzio.
7. Lei deve dire la verità.
8. Lei deve vendere la casa.
fumare – pušiti
fare rumore – praviti buku
disturbare – uznemiravati
fare attenzione – obratiti pažnju
attenzone – pažnja
fare silenzio – ćutati
silenzio – tišina
verità – istina
vendere – prodati

Esercizio 10. Rispondere


1. Dove è la tua valigia ? - Ecco la mia valigia.
2. Dove è la tua macchina ?
3. Dove sono le tue fotografie ? - Ecco le mie fotografie.
4. Dove sono le tue sigarette ?
5. Dove è la vostra valigia? - Ecco la nostra valigia.
6. Dove è la vostra macchina?
7. Dove sono le vostre fotografie? - Ecco le nostre fotografie.
8. Dove sono le vostre sigarette
la valligia - kofer

POKAZNE ZAMENICE I PRIDEVI (I pronomi e gli aggetivi dimonstrativi):

QUESTO – ovaj, taj


QUESTA – ova, ta
QUETI – ovi, ti
QUESTE – ove, te

QUELLO – onaj
QUELLA – ona
QUELLI – oni
QUELLE one
Ispred samoglasnika dolazi do skraćivanja:
Quest'albergo ovaj hotel;
Quell'albergo onaj hotel

Questa casa è più grande di quella. Ova kuća je veća od one.


(aggettivo=pridev) pronome=zamenica)

Quel quadro è più bello di questo. Ona slika je veća od ove.


(aggettivo) (pronome)
Esercizio 11. Rispondere
1. Questa è la casa di Filippo? - Sì, è la sua casa
2. Questa è la casa di Silvia?
3. Questa è la macchina del professore?
4. Questa è la macchina della professoressa ?
5. Queste sono le cassette di Filippo? - Sì, sono le sue cassette
6. Queste sono le cassette di Silvia?
7. Queste sono le valigie del professore?
8. Queste sono le valigie della professoressa?
la professoressa – profesorka
macchina – auto
cassetto – fioka

Esercizio 12. Rispondere


1. Signorina, questa è la sua borsa? - Sì, è la mia borsa
2. Signor Rossi, questa è la sua valigia?
3. Signora, questa è la sua bambina?
4. Professore, questa è la sua chiave?
5. Professore, questa è la sua chiave ? - Sì, sono le mie chiavi
6. Signor Rossi, queste sono le sue valigie?
7. Signora Rossi, queste sono le sue figlie?
8. Signorina, queste sono le sue sigarette ?
bambina - devojčica, dete

Esercizio 13. Rispondere


1. Qual è il tuo indirizzo? (via Garibaldi, 13) - Il mio indirizzo e via Garibaldi.
2. Qual è il tuo numero di telefono (65301)
3. Dove è il tuo libro? (nella borsa)
4. Come è il tuo apartamento? (grande)
5. Qual è il vostro indirizzo? (via Garibaldi, 13) - Il nostro indirizzo e via Garibaldi,
13.
6. Qual è il vostro numero di telefono? (65301)
7. Dove è il vostro libro? (nella borsa)
8. Dove è il vostro appartamento? (grande)
qual? koji?
via – ulica

Esercizio 14. Replicare


1. Dove sono i miei libri? (nella borsa)
- I tuo libri sono nella borsa. E i miei?

2. Dove sono i miei giornali? (sul tavolo)


____________________________________
3. Dove sono i miei fiammiferi? (nel cassetto)
____________________________________
4. Dove sono i miei occhiali? (nella tasca)
____________________________________
5. Dove sono i vostri figli? (in vacanza)
- I nostri figli sono in vacanza. E i vostri?

6. Dove sono i vostri genitori? (in viaggio)


____________________________________
7. Dove sono i vostri vicini? (fuori città)
____________________________________
8. Dove sono i vostri nipoti? (alla festa di Silvia)
___________________________________
occhiali - naočari
la tasca - džep
Esercizio 15. Rispondere
1. Questo è l’indirizzo di Silvia ? - Sì, è suo.
2. Questo è il numero di telefono di Marco?
3. Questo è l’appartamento del professore?
4. Questo è l’ombrello della professoressa?
5. Questi sono i libri di Silvia? - Sì, sono suoi.
6. Questi sono i dischi di Marco?
7. Questi sono i figli del professore?
8. Questi sono gli esercizi dello studente?
ombrello – kišobran
disci – diskovi
disco – disk

Esercizio 16. Rispondere


1. Questo è l’indirizzo dei tuoi cugini? - Sì, è il loro indirizzo.
2. Questo è il numero di telefono del signori Rossi ?
3. Questo è l’appartamento degli studenti?
4. Questo è il giardino delle tue amich?
5. Questi sono i libri delle studentesse? - Sì, sono loro libri.
6. Questi sono i quaderni di Marco e Filippo?
7. Questi sono gli esercizi degli studenti?
8. Questi sono i documenti delle signore?
studentesse – studentkinje

Esercizio 17. Trasformare


1. Luigi è mio figlio. - Luigi e Marco sono i miei figli.
2. Antonio è mio fratello. - Antonio e Giorgio ____________________
3. Giovanni è mio zio. - Giovanni e Lucio _____________________
4. Franco è mio cugino. - Franco e Bruno ______________________
5. Luisa è mia sorella. - Luisa e Laura sono le mie sorelle.
6. Lena è mia zia. - Lena e Teresa _______________________
7. Giuliana è mia figlia. - Giuliana e Marcella ___________________
8. Gina è mia cugina. - Gina e Teca _________________________

KAKO SE KAŽE: ANDARE +


 a piedi – peške
 a casa – kući
 a scuola – u školu
 a teatro – u pozorište
 a lezione – na predavanja
 a letto – u krevet
 a Roma – u Rim
 al ristorante – u restoran
 al bar – u bar
 al centro – u centar
 al mare – na more
 al lago – na jezero
 al cinema – u bioskop
 alla facoltà – na fakultet
 alla posta – u poštu
 alla mensa – u kantinu, menzu
 alla stazione – na stanicu
 in banca – u banku
 in albergo – u hotel
 in città – u grad
 in campagna – na selo
 in bibliotecha – u biblioteku
 in classe – u razred
 in farmacia – u apoteku
 in uffico – u kancelariju
 in chiesa – u crkvu
 in pscina – na bazen (lo pscina)
 in segreteria – u sekretarijat
 in pizeria – u piceriju
 in Italia – u italiju

Esercizio 18. Rispondere


1. Dove vai ? (al centro) - Vado al centro.
2. Con chi vai? (con il mio fidanzato)
3. Da chi vai? (da Silvia)
4. Dove vai in vacanza? (al lago)
5. Dove andate domani? (a Roma) - Andiamo a Roma.
6. Con chi andate? (con i nostri amici)
7. Da chi andate? (dalle nostre amiche)
8. Dove andate in vacanza? (in Grecia)

Esercizio 19. Trasformare


1. Lui va a Roma. - Anche loro vanno a Roma.
2. Lui va a Londra.
3. Lui va in Svizzera.
4. Lui va in Francia.
5. Lei va a mangiare.
6. Lei va a dormire.
7. Lei va da Mario.
8. Lei va da Francesca.
dormire – spavati
Esercizio 20. Rispondere
1. Stasera vai al cinema ? - Sì, ci vado.
2. Stasera andate al cinema?
3. Stasera vai in discoteca?
4. Stasera andate in discoteca?
5. Piero va a Roma?
6. Marco e Piero vanno a Roma?
7. Vai all’università?
8. Andate all’università?
ci – tamo (menja mesto)

Esercizio 21. Rispondere


1. Domani vieni a lezione? - Sì,ci vengo.
2. Vieni a lezione ogni giorno?
3. Vieni a scuola?
4. Vieni in classe?
5. Venite a lezione alle nove? - Sì, ci veniamo alle nove
6. Venite a lezione a piedi?
7. Venite a lezione con l’autobus?
8. Venite a lezione con la macchina?

Esercizio 22. Rispondere


1. Con chi vieni alla festa? (con i miei amici) - Ci vengo con i miei amici.
2. Con chi vieni al cinema? (con i miei fratelli)
3. Con chi vieni alla gita? (con i miei cugini)
4. Con chi vieni al mare? (con i miei genitori)
5. Con chi venite alla festa? (con i nostri amici) - Ci veniamo con i nostri amici
6. Con chi venite al cinema? (con i nostri fratelli)
7. Con chi venite alla gita? (con i nostri cugini)
8. Con chi venite al mare? (con i nostri genitori)
gita – izlet
alla gita – na izlet

Esercizio 23. Completare


1. Silvia, che vuole organizzare una festa ___________ il suo compleanno,
telefona_________ sua amica Chiara.

2. Puoi venire oggi ________ casa mia? Voglio organizzare una festa ______il mio
compleanno.

3. Mi dispiace, Silvia, ma oggi non posso, perchè mia madre ed io dobbiamo


andare______ dentista.

4. Ma ________ che ora ci vai ? – Ci vado ________ quattro.

5. Ma se ________ te va bene domattina, vengo _________ te verso le nove.

6. D' accordo _________domani _________ nove.

7. Ho un'idea ! Perche non chiedi _______tuo nonno ?. La sua casa _______


campagna ha un bel giardino.

8. Chi pensi di invitare ? – I nostri compagni _______ classe, tutti.

9. I tuoi simpatici cugini Marcello e Piero _______ le loro fidanzate e quel tuo
amicoinglese, che viene ________ Londra.

10. Facciamo il conto: noi due ____________ i nostri compagni ___________ classe
siamo venti.

11. Filippo è __________San Marino ___________ suoi zii.


Esercizio 24. Completare (con i verbi servili)
1. Silvia che ____________ organizzare una festa per il suo compleanno, telefona alla
sua amica Chiara.

2. Chiara ______________ venire oggi a casa mia ? ______________________


organizzare una festa per il mio compleanno.

3. Mi dispiace, Silvia, ma oggi non _____________ perché mia madre ed _______


___________ andare dal dentista.

4. Non ____________ andarci più tardi ?

5. È una buona idea ... Sì, anche mio padre e mia madre sono d’accordo
___________ domandare il permesso a mio nonno.
I verbi servili – načinski glagoli: volere, potere, dovere, označavaju kako se radnja
dešava, nisu samostalni i neophodan je infinitiv kao dopuna.

Tekst 2. In segreteria
Da bi uvežbali malo glagol "essere",iskoristićemo sledeći video sa lekcijom "In segreteria",
koji sam pronašla na http://italianoenvivo.blogspot.com/.

IN SEGRETERIA - U SEKRETARIJATU
La signorina Daniela Blum è in fila davanti alla segreteria per l' iscrizione a un corso
di italiano. Gospođica Danijela Blum je u redu ispred sekreterijata da bi se upisala na kurs
italijanskog.
Finalmente è il suo turno. Konačno je red na nju.
Daniela: È permesso? Posso entrare? Je li slobodno? Mogu li da uđem?
Segretaria: Prego, si accomodi! Lei è la signorina….? Izvolite! Vi ste gospođica...?
Daniela: Daniela Blum. Grazie. Sono qui per frequentare un corso di italiano. Danijela
Blum. Hvala. Ovde sam da bi pohađala kur italijanskog.
Segretaria: Va bene. Ha un documento e quattro fotografie? Dobro. Imate li jedan
(lični) dokument i četiri fotografije?
Daniela: Sì, ho tutto: ecco il passaporto, le fotografie…. Da, imam sve: evo pasoš,
fotografije ...
Segretaria: E questo che cos' è ? A ovo šta je?
Daniela: È l' indirizzo del mini-appartamento che ho in questa città. To je adresa malog
stana koju imam u ovom gradu.
Segretaria: Ha anche il numero di telefono? Imate li i broj telefona?
Daniela: No, perché il telefono non ce l' ho. Ne, zato što telefon nemam.
Daniela: E per la tassa?A za taksu?
Segretaria: Lì, alla banca. Tamo, u banci.
Daniela: Senta, chi è il professore della mia classe? Čujte, ko je profesor mog razreda?
Segretaria: Per ogni classe ci sono due insegnanti. Dal lunedi al venerdi ci sono venti
ore di lezione. Il sabato o la domenica c´è una escursione organizzata dalla scuola. E
questo è per Lei. Za svaki razred imaju po dva predavača. Od ponedeljka do petka ima 20
časova predavanja. Subotom i nedeljom ima eskurzija organizovna od strane škole. A ovo
je za Vas?
Daniela: Che cosa è? Šta je to?
Segretaria: E un libretto dove c'è tutto: orario delle lezioni, delle visite guidate, nomi
dei professori e altre informazioni utili. Mala knjiga u kojoj ima sve:
rapored predavanja, obilasci, imena profesora i druge korisne informacije.
Daniela: Grazie, Lei è molto gentile. Hvala, veoma ste ljubazni.
NEPOZNATE REČI:
 in fila – (stajati) u redu
 davanti a – ispred
 davanti alla segreteria – ispred sekretarijata
 l' iscrizione – upis
 il suo turno – njn red (red na nju)
 È permesso? – Je li slobodno?
 Posso entrare? – Mogu li da uđem?
 entrare – ući
 potere – moći
 Prego, si accomodi! – Izvolite!
 frequentare – pohađati
 ecco – evo
 che cosa? šta?
 che cos' è? – šta je?
 l' indirizzo – adresa
 mini-appartamento – mali stan
 la tassa – taksa
 lì – tamo
 senta – čujte, slušajte
 la mia classe – moj razred Pogledajte: Prisvojni pridevi
 ci sono – ima, nalazi se
 l’ ora – sat (imenica ž.r.)
 ora – sada
 venti ore – 20 sati
 lezione – predavanje, lekcija
 Il sabato o la domenica – subotom i nedeljom
 c´è – ima
 escursione – eskurzija
 organizzare – organizovati
 dalla scuola (da + la) – od škole
 da – od, iz, kod
 libretto – mala knjiga, knjižica, informator
 orario – raspored
 orario delle lezioni – raspored predavanja
 orario di treni – red vožnje vozova
 visita – poseta
 guidare – voziti
 visite guidate – obilasci
 altro, altra – drugi, druga
 altri, altre – drugi, druge
 utile – koristan, korisna
NOMI E AGGETIVI IN -A (IMENICE I PRIDEVI NA -A)
1. La ragazza è italiana. Devojka je Italijanka.
2. Le ragazze sono italiane. Devojke su Italijanke.

NOMI E AGGETIVI IN -O (IMENICE I PRIDEVI NA -O)


1. Il posto è libero. Mesto je slobodno.
2. I posti sono liberi. Mesta su slobodna.

NOMI E AGGETIVI IN -E (IMENICE I PRIDEVI NA -E)


1. Il professore è gentile. Profesor je ljubazan
2. La stazione è moderna. Stanica je moderna.
3. La stazione è grande. Stanica je velika.
4. I professori sono gentili. Profesori su ljubazni.
5. Le stazioni sono moderne. Stanice su moderne.
6. Le stazioni sono grandi. Stanice su velike.

alla stazione – (glavna) stanica


moderno, moderna – moderan, moderna
grande – veliki , velika

SADAŠNJE VREME (PREZENT) GLAGOLA "POTERE"


1.
1. posso mogu
2. puoi možeš
3. può može
1. possiamo možemo
2. potete možete
3. possono mogu
CHE COS' È ? ŠTA JE OVO?
1. È il libro di Daniela. To je Danijelina knjiga.
2. È la chiave del cassetto. To je ključ od fioke.
3. È un passaporto. To je pasoš.
4. È una matita. To je olovka.

CHE COSA SONO?


1. Sono i libri di Daniela. To su Danijeline knjige?
2. Soni le chiavi del casseto. To su ključevi od fioke.
3. Sone passaporti. To su pasoši
4. Sono mattite. To su olovke.

la chiave - ključ
il cassetto - fioka
la matita - olovka
il passaporto - pasoš
Esercizio 1. Scelta multiple Vežbanje 1. Višestruki izbor
1. Daniela è
a. in classe
b. in segreteria
c. in biblioteca
2. Daniela ha
a. una patente di guida
b. una carta d'identità
c. un passaporto
3. Daniela ha
a. una camera
b. una casa
c. un mini-apartamento
4. Ogni settimana ci sono
a. sette ore di lezioni
b. venti ore di lezioni
c. dieci ore di lezioni
5. C'è lezione
a. ogni giorno
b. dal lunedi al mercoledi
c. dal lunedi al venerdi
6. Il sabato o la domenica c'è
a. una lezione
b. una escursione
c. un concerto
7.. La segretaria è
a. straniera
b. gentile
c. bella
8. Nel libretto c'è l' orario
a. degli autobus
b. dei ristoranti
c. delle lezioni

Esercizio 2. Questionario Vežbanje 2. Upitnik


1. Dove è Daniela? Gde je Danijela?
2. Perché è in segreteria? Zašto je u sekretarijatu?
3. Che cosa domanda Daniela? Šta pita Danijela?
4. Che cosa ha Daniela? Šta ima Danijela?
5. Perché Daniela non ha il numero di telefono? Zašto Danijela nema broj telefona?
6. Quanta insegnanti ci sono per ogni classe? Koliko predavača ima svaki razred?
7. Quante ore di lezione ci sono dal lunedi al venerdi? Koliko sati predavanja ima od
ponedljka do petka?
8. Che cosa c'è il sabato o la domenica? Šta ima subotom ili nedeljom?
9. Da chi è organizzata l'escursione? Od strane koga je organizovana eskurzija?
10.Che cosa c' è nel libretto? Šta ima u informatoru?

Esercizio 3. Rispondere Vežbanje 3. Odgovorite


1. Lei ha un documento? - Sì, ce l' ho
2. Lei ha una borsa?
3. Lei ha una fotografia?
4. Lei ha una tessera?
5. Lei ha un appartamento?
6. Lei ha un orario dei treni?
Esercizio 16. Completare (con le preposizioni)
Vežbanje 16. Dopunite (sa predlozima)
1. La signorina Daniela Bum è ____ fila davanti _____ segreteria per l´iscrizione
_____ un corso _____ italiano.

2. Sono qui _____ frequentare un corso _____ italiano.

3. E l'indirizzo ____ mini-appartamento che ho _____ questa città.

4. Ha anche il numero _____ telefono?

5. È _____ la tassa? – Lì ____ banca.

6. ____ ogni classe ci sono due insegnanti . ____ lunedi ____ venerdi ci sono venti
ore _____ lezione.

7. Chi e il professore _____mia classe?

8. Il sabato o la domenica c'è una escursione organizzata ______ scuola.

9. E questo è ____ Lei.

10. È un libretto dove c'è tutto: orario _____ lezioni, _____ visite guidate, nomi
_____professori e altre informazioni utili.

Esercio 17. Combinare le parti di frase


Vežbanje 17. Povežite delove rečenice

1. La signorina èin fila - tutte le informazioni utili.


2. Per ogni classe - c’è una escursione.
3. Il sabato o la domenica - ci sono due insegnanti.
4. Nel libretto ci sono - del mini-apparatamento.
5. È l 'indirizzo - il numero di telefono?
6. Ha anche - davanti alla segretaria.

Esercio 18. Fare la domanda


Vežbanje 18. Napravite pitanje
1. Dove è Daniela? - È in fila davanti alla segretaria.
2. ________________________? - Sono qui per frequentare un corso di Italiano.
3. ________________________? - È l’ indirizzo del mini-appartamento?
4. ________________________? - No, perchè il telefono non ce l'ho.
5. ________________________? - Ci sono venti ore di lezione.
6. ________________________? - È un libretto dove c'è tutto.

LESSICO Leksikon reči i izraza


1. Chi è il professore della mia classe?
- Ogni classe ha due insegnanti.

2. Quante ore di lezioni sono?


- Ogni settimana ci sono venti ore di lezione.

3. Ha il passaporto?
- Ecco il passaporto.

4. E per il permesso di soggiorno?


- Ecco qui l’ufficio di polizia.

5. Ecco fatto, i documenti sono pronti.


6. Questo che cosa è?
- È l’indirizzo del mini-appartamento.

7. Questi che cosa sono?


- Sono i documenti.

8. Ha il passaporto?
- Sì, ce l’ho.

9. Ha anche il numero di telefono?


- No, perché il telefono non ce l’ho.
insegnante – predavač
l’ufficio – kancelarija
polizia – policija
ecco fatto – završeno, gotovo, to je to

ATTI COMUNICATIVI Komunikacija

Chiedere il permesso Tražiti dozvolu


 È permesso? Je li slobodno?
 Posso entrare? Mogu li da uđem?
 Posso sedermi? Mogu li da sednem?
 Si pùo? Ako se može? Može li se?

Concedere il permesso Dati dozvolu


 Avanti! Izvolite!
 Prego! Izvolite?
 Si accomodi! / Accomodati! Izvolite!
Ringraziare
 Tante grazie! Puno vam hvala!
 Grazie tante!Hvala vam puno!
 Grazie mille! Mnogo vam hvala!

chiedere – tražiti, pitati, moliti


permesso – dozvola
concedere il permesso – dati dozvolu
riangraziare – zahvaliti se

IN SEGRETARIA – U SEKRETARIJATU

La signorina Daniela Blue è in fila davanti alla segreteria per l’iscrizione a un corso di
italiano.
Ha nella borsa i documenti, le fotografie, il passaporto e l’indirizzo del suo mini
appartamento.
Per avere la tessera è necessario il permesso di soggiorno e pagare la tassa di iscrizione.
Per ogni classe ci sono due insegnanti e ogni settimana, dal lunedi al venerdi, ci sono
venti oredi lezione.
Il sabato o la domenica c’è una escursione organizzata dalla scuola.
Nel libretto, poi, ci sono tutte le altre informazioni utili.

Esercizio 19. Leggere attentamente il testo che precede e poi scrivere le risposte.
Vežbanje 19. Pročitajte pažljivo tekst koji prethodi a zatim napišite odgovore
1. Dove è Daniela Blum?

2. Perché è davanti alla segretaria?

3. Che cosa ha nella borsa?

4. Che cosa è necessario per avere la tessera?


5. Per ogni classe, quanti insegnanti ci sono?

6. Per ogni settimana, quante ore di lezione ci sono?

7. Il sabato o la domenica, la scuola che cosa organizza?


8. Che cosa c’è nel libretto?

precede – prethodi
scrivere – pisati
poi – onda, zatim

Esercizio 20. Domande personalizzate


Vežbanje 20. Lična pitanja
1. Chi è Lei? ________________________________
2. Di dove è Lei? ________________________________
3. Perchè è qui? ________________________________
4. Ha un passaporto italiano? ________________________________
5. Che cosa ha nella borsa? ________________________________
6. Quante ore di lezione ha in una settimana?. ______________________________

L’ITALIA

L’Italia è una Reppublicca con 56 milioni e mezzo di abitanti.


È divisa in venti regioni.
La capitale è Roma. Altre cittá importanti sono: Milano, Torino, Venecia, Bologna,
Firenze, Napoli e Palermo.
E una penisola de 301,000 chilometri quadrati.
I paesi di confine sono: la Slovenia, la Croazia, l’Austria, la Svizzera, la Francia.
I suoi mari: l’Adriatico, lo Ionio, Il Tirreno, il Ligure.
Le isole maggiori sono la Sicilia e la Sardegna.
I fiumi più importanti: Il Po, il Tevere e l’Arno.
I monti: le Alpi e gli Apennini.
I laghi maggiori: Il lago di Garda, il lago Trasimeno, il lago Maggiore e il laggo di
Como.
Nepoznate reči:
 la reppublica – republika
 milione – million
 mezzo – pola
 diviso – podeljen
 È divisa – podeljena je
 regione – region, oblast
 la capitale – prestonica, glavni grad
 importante – bitan, značajan
 Bologna – Bolonja
 Napoli – Napulj
 chilometro – kilometer
 quadrato – kvadratni
 il paese – zemlja
 confine – granica
 il mare – more
 l’Adriatico – Jadransko more
 lo Ionio – Jonsko more
 Il Tirreno – Tirensko more
 il Ligure – Ligurijsko more
 Svizzera – Švajcarska
 Francia – Francuska
 maggiore – veće
 il fiume – reka
 più importanti – najznačajniji
 Il Tevere – Tibar
 l’Arno – Arno
 il monte = la montagna – planina
 le Alpi – Alpi
 gli Apennini – Apenini
 il lago (i laghi) – jezero
 Il lago di Garda – jezero Garda
 il lago Trasimeno – jezeroTrazimeno
 il lago Maggiore – Veliko jezero
 il laggo di Como – jezero Komo

Esercizio 21. Qestionario Vežbanje 21 Upitnik


1. Quanti sono gli abitanti dell’ Italia?
2. Quante sono le regioni italiane?
3. Quale è la capitale dell’ Italia?
4. Quali sono le città importanti in Italia?
5. Quali sono i paesi di confine?
6. Quali sono i suoi mari?
7. Quali sono le isole maggiori?
8.Quali sono i fiumi?
9. Quali sono i monti?
10.Quali sono i laghi?
abitante – stanovnik

Esercizio 22. Completate il dialogo: Vežbanje 22. Dopunite razgovor


Chiedete al vostro compagno: Pitajte vašeg partnera:
- Il nome e il cognome. Ime i prezime.
- La città di provenienza. Grad porekla. (Mesto rođenja).
- La nazionalità. Nacionalnost.
- La professione. Zanimanje.
- Quanti anni hai? Koliko godina ima?
Domanda : …………………………………………………………….
Risposta : Mi chiamo ………………………………………………..
Domanda : …………………………………………………………….
Risposta : Sono brasiliano.
Domanda : …………………………………………………………….
Risposta : Sono di Sao Paolo.
Domanda : …………………………………………………………….
Risposta : Sono cantante.
Domanda : …………………………………………………………….

Risposta : Ho venti anni.


il dialogo – razgovor
il compagno – partner
quanto? koliko?
cantante – pevač

Video lekcija u tekstu

- Ciao a tutti! Zdravo svima!


- Io sono Veronica e questa è la prima lezione del corso "OneWorlditaliano"
online. Ja sam Veronika i ovo je prva lekcija online kursa "OneWorlditalino".
- Oggi impareremo tante cose. Danas ćemo naučiti mnoge stvari.
- Prima di tutto a fare una presentazione: a dire qual è il vostro nome; di dove siete e
qual è la vostra professione. Pre svega predstaviti se: reći kako se vi zovete (koje je vaše
ime), odakle ste i koje je vaše zanimanje.
- Iniziamo! Počnimo!
- Io sono Veronica. Ja sam Veronika.
- Io sono italiana. Ja sam Italijanka.
- Io sono sarda. Ja sam Sardinijka.
- Io sono di Cagliari. Ja sam iz Kaljarija.
- Bene! Dobro!
- E tu di dove sei? A ti, odakle si?
- Io sono insegnante d'italiano. Ja sam nastavnik (predavač) italijanskog.
- E tu che cosa fai? A ti šta radiš (čime se baviš)?
- Qual è la tua professione? Koje je tvoje zanimanje (profesija)?
- Lui è Roberto. On je Roberto.
- Lui è un attore famoso italiano. On je poznati italijanski glumac.
- Lui è di Arezzo. On je iz Areca.
- Lui è toscano. On je Toskanac.
- Quindi, Roberto è Italiano, è toscano, lui è di Arezzo . Dakle, Roberto je Italijan,
Toskanac, iz Areca.
- Bene. Dobro.
- Lei, anche lei è un'acttrice italiana molto famosa. Ona, takođe je i ona mnogo poznata
italijanska glumica.
- Lei è Monica. Ona je Monika.
- Lei è italiana, di Perugia. Ona je Italijanka, iz Peruđe.
- Lei è umbra. Ona je Umbrijka.
- Monica è umbra, di Perugia. monika je Umbrijka, iz peruđe.
- OK. U redu.
- Noi siamo italiani. Mi smo Italijani.
- Noi siamo italiane. Mi smo Italijanke.
- E voi di dove siete? A vi, odakle ste?
- Di dove siete? Odakle ste?
- Qual è la vostra provenienza? Koje je vaše poreklo?
- Loro sono attori italiani famosi. Oni su poznati italijanski glumci.
- Bene. Dobro.
- Che cosa abbiamo imparato oggi? Šta smo naučili danas?
- Molte cose. Mnoge stvari.
- Prima di tutto i pronomi di soggetto: Pre svega naučili smo subjekatske zamenice:
io - ja
tu - ti
lui, maschile singolare - on, muški rod jednine
lei, femminile singolare - ona, ženski rod jednine
- Vediamo il plurale: Pogledajmo množinu:
noi - mi
voi - vi
loro - oni, one, ona.
- Bene. Dobro.
- Seconda cosa che abbiamo imparato? Drauga stvar koju smo naučili?
- Il verbo "essere". Glagol "biti".
- Lo scriviamo. Napišimo ga.
- Il verbo "essere" Glagol "biti".
- Io sono Veronica. Ja sam Veronika.
- Io sono italiana. Ja sam Italijanka.
- Sono sarda. Sardinijka sam.
- E tu chi sei? A ti, ko si?
- Di dove sei? Odakle si?
- Lui è Roberto. On je Roberto.
- Lui è toscano. On je Toskanac.
- Lei è Monica. Ona je Monika.
- Lei è umbra. Ona je Umbrijka.
- Noi siamo italiani. Mi smo Italijani.
- E voi chi siete? A vi, ko ste?
- Di dove siete? Odakle ste?
- Loro sono attori famosi. Oni su poznati glumci.
- Il verbo "essere": Glagol "biti":
io sono ja jesam (sam)
tu sei - ti jesi (si)
lui è - on jeste (je)
lei è - ona jeste (je)
noi siamo - mi jesmo (smo)
voi siete -vi jeste (ste)
loro sono - oni/one/ona jesu (su)
-Perfetto. Savršeno.
- La terza cosa she abbiamo imparato, qual è? Treća stvar koju smo naučili, koja je?
- Gli aggetitvi che terminano con -o, come "italiano". Pridevi koji se završavaju na -o,
kao "italijanski, Italijan". Kod nas se pridev "italiano" prevodi i kao imenica - Italijan.
- Roberto, per esempio, è italiano. Roberto, na primer, je Italijan.
- Lui è toscano. On je Toskanac.
- Ma, io sono italiana, sono sarda. Ali, ja sam Italijanka, ja sam Sardinijka.
- Monica è italiana, è umbra. Monika je Italijanka, ona je Umbrijka.
- Però noi siamo italiani. Ali (međutim) mi smo Italijani.
- Noi siamo italiane. Mi smo Italijanke.
- Perchè? Zašto?
- Robero, maschile singolare - italiano, toscano. Roberto, muški rod jednine - Italijan,
Toskanac.
- Veronica, femminile singolare - italiana, sarda. Veronika, ženski rod jednine -
Italijanka, Sardinijka.
- Monica, femminile singolare - italiana, umbra. Monika, ženski rod jednine -
Italijanka, Umbrijka.
- Ma noi, tutti e tre, siamo maschile plurale. Ali mi, sve troje, smo muški rod množine.
- Quindi, italiani. Dakle Italijani.
- Io e Monica, però, siamo femminile plurale - italiane. Monika i ja smo, međutim,
ženski rod množine - Italijanke.
- Perfetto. Savršeno.
- L'aggettivo con - o quambia quattro volte: mascile singolare - italiano, toscano,
femminile singolare - italiana, umbra o sarda, maschile plurale - italiani, femminile
plurale - italiane. Pridev na -o se menja četiri puta: muški rod jednine - iitaliano, toscano,
ženski rod - italiana, sarda ili umbra, muški rod množine - italiani, ženski rod množine -
italiane.
- Perfetto. Savršeno.
- Un'ultima cosa che abbiamo imparato, per adesso, è la preposizione "di". Poslednja
stvar koju smo, za sada, naučili je predlog "di".
- Io sono italiana, sarda, di Cagliari. Ja sam Italijanka, Sardinijka, iz Kaljarija.
- Roberto è Italiano, toscano, di Arezo. Roberto je Italijan, Toskanac, iz Areca.
- Monica è umbra, di Peruggia. Monika je Umbrijka, iz Peruđe.
- Quindi per dire la nostra provenienza usiamo molto spesso la preposizione
"di". Dakle, da kažemo naše poreklo često koristimo predlog "di".
- Quindi, di Cagliari, abbiamo detto "di Arezzo", "di Perugia", perfetto. Dakle, iz
Kaljarija, rekli smo "iz Areca", "iz Peruđe", savršeno.
- Quindi, cosa pensate dell'italiano? Dakle, šta mislite o italijanskom (jeziku)?
- Èuna beliissima lingua e in questo modo è facile, veloce da imparare e anche molto
divertente. Prelep je jezik i ovako (na ovaj način) je lakše i brže da se nauči i čak
zabavnije.
- Ci vediamo la prossima volta. Vidimo se sledeći put.
- Ciao a tutti! Zdravo svima.

REČI:
 primo, prima - prvi, prva
 la lezione - lekcija, predavanje
 la prima lezione - prva lekcija
 il corso - kurs
 di + il = del corso - kursa
 online - uživo
 OneWorld - Jedan svet
 italiano - italijanski, Italijan
 OneWorlditaliano - Svet italijanskog
 oggi - danas
 imparare - naučiti
 impareremo - naučićemo (futur I)
 tanto - mnogo, toliko
 la cosa - stvar
 tante cose - moge stvari
 primma di tutto - pre svega Zašto "prima" a ne "primo"? prima cosa (slaganje
u rodu i broju sa imenicom cosa - stvar)
 fare - raditi
 a fare - da uradimo
 la presentazione - prezentacija, predstavljanje
 fare una presentazione - napraviti prezentaciju, predstaviti se
 a fare una presentazione - da se predstavimo, da napravimo prezentaciju
 dire - reći
 a dire - da kažemo
 qual? quale? - koji, kakav?
 vostro - vaš
 il nome - ime
 il vostro nome -vaše ime
 di dove? - odakle?
 la professione - profesija, zanimanje
 la vostra professione - vaša profesija
 iniziare - početi
 iniziamo - počnimo
 italiana - italijanska, Italijanka
 sarda - Sardinijska, Sardinijka
 Sardegna - Sardinija (regija u Italiji)
 Cagliari - Kaljari (grad u Italiji)
 bene - dobro
 l'insegnante - nastavnik, nastavnica
 di + italiano = d'italiano - italijanskog
 la tua professione - tvoja profesija
 il attore- glumac
 famoso, famosa - poznat,poznata
 toscano - toskanski, Toskanac
 Toscana -Toskana (regija u Italiji)
 Arezzo - Areco (italijanski grad)
 quindi - dakle
 l'attrice (ž.r.) - glumica
 molto - mnogo, veoma
 umbra - umbrijski, Umbrijka
 Umbria - Umbrija (regija u Italiji)
 Perugia - Peruđa (grad u Italiji)
 la provenienza - poreklo
 che cosa - šta
 cosa (skraćeno od che cosa) - šta
 abbiamo imparato - naučili smo (perfekat)
 i pronomi di soggetto - subjekatske zamenice
 il pronomo - zamenica
 il soggetto - subjekat
 di - od, iz
 mascile singolare - muški rod jednine
 il singolare - jednina
 maschile - muški
 femminile singolare - ženski rod jednine
 femminile - ženski
 vedere - videti
 vediamo - pogledajmo (imperativ)
 il plurale - množina
 secondo, seconda - drugi, druga
 che - koji, koja
 il verbo - glagol
 scrivere - napisati
 scriviamo - napišimo (imperativ)
 lo scriviamo - napišimo ga
 lo - njega, ga (zamenica)
 chi? - ko?
 perfetto - savršeno
 terzo, terza - treći, treća
 l'aggettivo - pridev
 terminare - završavati
 terminano - se završavaju
 con - s, sa
 terminano con - završavaju sa
 come - kao
 come? - kako?
 per esempio - na primer
 però - međutim, ali
 Perchè? - zašto
 perche - zato
 ma - već, ali
 tutti e tre - sve troje, sva trojica
 tutte e tre - sve tri
 tuti e due - obojica, nas dvoje
 tutte e due - obadve
 quambiare - promeniti se
 quambia - menja se
 quattro volte - četiri puta
 tre volte - tri puta
 due volte - dva puta
 o - ili
 ultimo, ultima - poslednji, poslednja
 per adesso - za sada
 la preposizione - predlog
 per - da bi
 per dire - da bi rekli, da bi rekao
 usare - koristiti
 usiamo - koristimo
 spesso - često
 molto spesso - veoma često
 abbiamo detto - rekli smo (perfekat)
 pensare - misliti
 pensare di - misliti o
 pensate - mislite
 di + l' = dell'
 dell'italiano - o italijanskom jeziku
 bellisssimo, bellissima - prelep, prelepa
 questo, questa - ovaj, ova
 modo - način
 in questo modo - na ovaj način
 facile - lako
 veloce - brzo
 da imparare - da se nauči
 anche - takođe, i
 divertente - zabavno
 vedersi - videti se (povratni glagol)
 ci vediamo - vidimo se
 prossima - sledeća
 la prossima volta - sledeći put

Video lekcija 2 http://gvukasinovic.blogspot.rs/2014/11/video-lekcija-2.html

- Ciao a tutti! Zdravo svima!


- Come state? Kako ste?
- Tu come stai? Ti, kako si?
- Voi come state? Vi, kako ste?
- Tu (singolare) come stai? Ti, (jednina) kako si?
- Voi (plurale) come state? Vi, (množina) kako ste?
- La risposta è: "Bene, grazie."; Non tanto bene, grazie."; "Male." Odgovor je:
"Dobro, hvala."; "Ne toliko dobro, hvala."; "Loše."
- La mia risposta è: "Bene, grazie." Bene. OK: Moj odgovor je: "Dobro, hvala". Dobro.
OK.
- Il titolo di questa seconda lezione del corso "OneWorlditaliano" video è: "Quanti
anni hai?" Naslov ove druge lekcije video kursa "OneWorlditaliano" je : " Koliko imaš
godina?"
- Oggi lavoriamo ancora sulla presentazione: impariamo a dire quanti anni abbiamo
- venti, trenta, quaranta, cinquanta, e come siamo fisicamente, in particolare i capelli
e gli occhi, ok. - Danas opet radimo na predstavljanju: učimo da kažemo koliko imamo
godina- dvadeset, trideset, četrdeset, pedeset i kakvi smo fizički, posebno kosa i oči.
- Io ho ventitré, trentatré o quarantatré anni? Ja imam 23, 33 ili 43 godine?
- No lo so, mettete voi una risposta. Ne znam, stavite vi odgovor.
- E tu quanti anni hai? A ti, koliko godina imaš?
- Tu hai venta, trenta, quarant'anni, quindici anni? - Ti imaš 20, 30, 40 godina, 15
godina?
- Lui, vi ricordate? Lui è Roberto. On, vi se sećate? On je Roberto.
- Quanti anni ha Roberto? Koliko godina ima Roberto?
- Indoviamo! Lui è ciquanta, sessanta, settant'anni? Pogađajmo! On ima 50, 60, 70
godina?
- Ditemelo voi! Indovinate! Recite mi vi! Pogodite!
- Vi ricordate anche di Monica? Sećate se i Monike?
- Lei è Monica. Ona je Monika.
- Quanti anni ha Monica? Koliko godina ima Monika?
- Lei ha trentotto, quarantaotto, cinquantasei anni? Ona ima 38, 48, 56 godina?
- Indovinate voi! Vi pogodite!
- Perfetto. Savršeno
- Adesso parliamo della fisionomia. Sada pričajmo o fizionomiji.
- Io e Monica abbiamo i capelli lunghi e scuri. Monika i ja imamo duge kose i tamne
boje. (U srpskom bi to rekli: Monika, kao i ja ima dugu kosu, tamne boje. ili Obadve
imamo dugu kosu, tamne boje.)
- Bene. Dobro.
- Voi come avete i capelli? Vi, kakvu kosu imate? (Kakva je vaša kosa?)
- Come avete i capelli? Kakvu kosu imate?
- Corti e scuri o lungi, biondi e lisci? Kratku i tamnu ili dugačku, plavu i pravu?
- Avete i capelli corti e biondi? Imate li kratku i plavu kosu?
- O, come Robero, avete pochi capelli, e un po' radi? Ili kao Roberto, imate malo kose i
pomalo retku?
- O siete calvi come lui? Ili ste ćelavi kao on?
-È possibile? Je li moguće?
- Forse voi avete e capelli lunghi e ricci? - Da li vi imate dugu i kovrdžavu kosu?
-O forse, lunghi, rossi e mossi? Ii možda dugačku, crvenkastu i talasastu?
- Avete i capelli corti e castani? Imate li kratku i kestenjastu (braon) kosu?
- O avete i capelli bianchi? Ili imate sedu kosu?
- Ditemelo voi! Recite mi vi!
- E come avete gli occhi? A kakve imate oči? (Kakve su vam oči?)
- Chiari i scuri? Svetle ili tamne?
- Io e Monica abbiamo gli occhi scuri? Monika i ja imamo tamne oči?
- Invece lorohanno gli occhi chiari, azzurri o verdi. Naprotiv, oni imaju svetle oči, plave
ili zelene.
- Gli occhi scuri sono castani e neri. Tamne oči su braon i crne.
- Bene! Dobro.
- Che cosa abbiamo imparato oggi? Šta smo naučili dana?
- Prima di tutto a dire come stiamo? Pre svega da kažemo kako smo.
- Come stai? - Kako ste?
- Bene, male o così così. - Dobro, loše ili malo ovako malo onako.
- Uno, numero due, il verbo "avere", molto importane. Jedno, broj dva, glagol "imati",
veoma bitan.
- Quindi, Dakle,
io ho ja imam
tu hai ti imaš
lui, maschile, lui ha on, muški rod, on ima
lei, femminile, lei ha ona, ženski rod, ona ima
noi abbiamo mi imamo
voi avete vi imate
loro sono oni/one imaju
- Qundi, questo si chiama il verbo "avere". Dakle, ovo se zove glagol "imati".
- Bene. Dobro
- Quando usiamo il verbo "avere"? Kada koristimo glagol "avere"?
- Abbiamo visto, per dire quanti anni abbiamo? Videli smo, da kažemo koliko godina
imamo.
- Quindici, venti, trenta, quaranta, cinquanta, ditemelo voi! 15. 20, 30, 40, 50, recite
mi vi!
- Seconda cosa, per descrivere le parti del corpo. Druga stvar, da opišete delove tela.
- Io ho i capelli e gli occhi scuri, per esempio. Ja imam tamnu kosu i tamne oči, na
primer.
- Abbiamo visto anche il verbo "avere", quindi, (usiamo) per queste due cose e anche
per indicare gli oggetti e le cose di nostra proprietà. Videli smo, takođe, da glagol
"avere", dakle, (upotrebljavamo) za ove dve stvari, a takođe i da ukaže na predmete i stvari
u našem vlasništvu.
- Io, per esempio, io ho la penna. Ja, na primer, ja imam hemijsku olovku.
- La penna è mia, di mia proprietà. Olovka je moja, moje vlasništvo
- Io ho il telefonini, il telefonino è di Veronica. Ja imam mobilni telefon, mobilni je
Veronikin.
- Io ho la borsa, la borsa è sempre di mia proprietà. - Ja imam torbu, torba je uvek
moje vlasništvo.
- Perfetto. Savršeno.
- Poi abbiamo imparato anche alcuni i numeri: venti, trenta, quaranta, cinquanta,
sessanta, settanta e li vedremo meglio nelle prossime lezioni. Potom smo naučili i neke
brojeve: 20, 30, 40, 50, 60, 70 i videćemo ih bolje u narednim lekcijama.
- Abbiamo imparato anche dei nuovi aggetivi, specialmente quelli per descrivere i
capelli e gli occhi. Takođe smo naučili o novim pridevima, posebno o onima za opisivanje
kose i očiju.
- Abbiamo visto, per esempio, "chiari". Videli smo, na primer "svetli".
- Abbiamo visto i capelli e gli occhi chiari, scuri, lisci. Videli smo svetlu kosu i oči,
tamnu kosu i oči, pravu kosu.
- Abbiamo visto i capelli ricci, mossi, bianci, corti, castani. Videli smo kovrdžavu kosu,
talasastu, sedu, kratku, kestenjastu.
- Abbiamo imparato tante cose in pochi minuti. Naučili smo toliko stvari u nekoliko
minuta (za nekoliko minuta).
- Sempre molto facile, veloce e divertente! Uvek veoma lako, brzo i zabavno!
- Ciao a tuti! Ci vediamo la prossima volta! Ćao svima! Vidimo se sledeći put!
- Buona giornata! Lepo provedite dan!

REČI:

 la risposta - odgovor
 grazie - hvala
 non tanto bene - ne toliko dobro
 male - loše
 il titolo - naslov
 oggi - danas
 lavorare - raditi
 lavoriamo - radimo
 ancora - još, opet
 su - na
 su + la = sulla
 imparare - učiti
 impariamo - učimo
 a dire - da kažemo
 quanto, quanti - koliko
 l'anno, gli anni - godina, godine
 avere - imati
 abbiamo - imamo
 fisicamente - fizički
 particolare - poseban
 in particolare - posebno
 il capello - kosa
 i capelli - kose
 l'occhio - oko
 gli occhi - oči
 sapere - znati (nepravilan glagol; prezent: so, sai, sa, sappiamo, sappete, sanno -
znam, znaš, zna, znamo, znate, znaju)
 non lo so - ne znam (to) (kaže se non lo so, a ne non so)
 mettere - staviti
 mettete - stavite ( Imperativ)
 quaranta + anni = quarant'anni
 quindici - 15
 ricordarsi - sećati se (povratni glagol, prepoznaje se po nastavku si, ispred
povratnih glagola stoje povratne zamenice: mi, ti, si, ci, vi, si; prezent se gradi
tako što se odbije nastavak za konjugaciju -arsi, -ersi, -irsi i na tako dobijenu
osnovu dodaju nastavci za prezent, a ispred tako dobijenog oblika stoji
povratna zamenica; u srpskom jeziku mi imamo jednu povratnu zamenicu "se,
sebe" i ona je ista za sva lica; povratni glagol znači da se radnja vrši na sebi:
vestirsi - obući se, lavarsi - umivati se itd.)
 mi ricordo - sećam se
 ti ricordi - sećaš se
 si ricorda - seća se
 ci ricordiamo - sećamo se
 vi ricordate - sećate se
 si ricordiamo - sećaju se
 indovinare - pogađati, pretpostaviti
 indoviniamo - pogađajmo(imperativ)
 sessanta - 60
 settanta - 70
 settanta - anni = settant'anni
 ditemelo voi. recite mi vi
 dire - reći
 dite - recite (imperativ)
 ditemelo - recite mi (to) Ovo je spajanje zamenica sa glagolom, o tome kasnije.
 indovinate - pogotite (imperativ gl. indovinare)
 adesso - sada
 parlare - pričati
 parliamo - pričajmo (imperativ)
 parlare di - pričati o
 la fisionomia - fizionomija
 di + la = della
 della fisionomia - o fizionomija
 lungo, lunghi - dugačak, dugački
 scuro, scuri - taman (tamne boje), tamni
 corto, corti - kratak, kratki
 bionde, biondi - plav, plava; plavi, plave
 liscio, lisci - prav, prvi; gladak, glatki, prav
 poco, pochi - malo
 un poco = un poco - malo
 calvo, calvi - ćelav, ćelavi
 possibile - moguće
 forse - možda
 riccio, ricci - kovrdžav, kovrdžava
 rosso, rossi - crven
 mosso, mossi - talasasta
 castano, castani - kestenjast (braon), kestenjasti
 bianco, bianchi - sed, sedi; beo, beli
 chiaro, chiari - svetao, svetli
 azzurro, azzurri - plav, plavi
 verde, verdi - zelen, zeleni
 nero, neri - crn, crni
 così così - ovako onako, manje više, osrednje
 uno - jedan
 il numero - broj
 due - dva
 chiamarsi - zvati se
 si chiama - zove se
 usare - koristiti, upotrebljavati
 abbiamo visto - videli smo (perfekat)
 vedere - videti
 descrivere - opisati
 per descriver - da opišete
 la parte - deo
 il corpo - telo
 le parti del corpo - delovi tela
 per - da bi, za
 per queste due cose - za ove dve stvari
 questa, queste - ova, ove
 per indicare - da ukaže, da ukažu
 indicare - ukazivati
 la proprietà - imovina, vlasništvo
 di nostra proprietà - našeg vlasništva (bukvalno), u našem vlasništvu, naše
vlasništvo
 di mia proprieta - u mom vlasništvu, moje vlasništvo
 il telefonino - mobilni telefon
 di Veronica - Veronikin
 la borsa - torba
 sempre - uvek
 poi - potom, zatim
 alcuno, alcuni - neki
 alcuna, alcune - neke
 vedriamo - videćemo (futur I glagola vedere)
 li - njih (zamenica)
 li vedriamo - videćemo ih
 meglio - bolje (komparativ od bene)
 nelle = in + le
 in - u, na
 prossimo - sledeći, naredni
 dei = di + i
 specialmente - posebno
 quello, quelli - onaj, oni
 quella, quelle - ona, one
 descrivere - opisati
 per descrivere - da bi opisali, za opisivanje
 il minuto - minut
 in pochi minuti - u (rokuod) nekoliko minuta
 Buona giornata! Lepo provedite dan!

Lekcija 13. Prošlo vreme pomoćnih glagola: "avere" i "essere"

PROŠLO VREME GLAGOLA "ESSERE"


1. sono stato/stata - bio/bila sam
2. sei stato/a - bio/la si
3. lui è stato - bio je
lei è stata - bila je

1. siamo stati/state - bili/bile smo


2. siete stati/e - bili/le ste
3. sono stati/e - bili/bile su
PROŠLO VREME GLAGOLA "AVERE"
1. ho avuto - imao/la sam
2. hai avuto - imao/la si
3. lui ha avbuto - imao je
lei ha avuto - imala je

1. abbiamo avuto - imali/le smo


2. avete avuto - imali/le smo
3. hanno avuto - imali/le su

Lekcija 14. Prošlo vreme (Passato prossimo)

Prošlo vreme (Pasatto prossimo) gradi se od sadašnjeg vremena glagola essere ili
avere i participa prošlog (Participio Passato) glavnog glagola.

Particip prošli:
 I konjugacija: - are, parlare: parl + ato = parlato (parlare - govoriti)
 II konjugacija: - ere, vendere: vend + uto = venduto (vendere - prodati)
 II konjugacija: - ire, finire: fin - ito = finito (finire - završiti)

Kod svih glagola koji označavaju kretanje (andare - ići, venire - doći, partire - otputovati
itd.), kao i kod povratnih glagola (vestirsi - obući se, ricordarsi - sećati se, itd.), prošlo
vreme se gradi od sadašnjeg vremena glagola "essere" i participa prošlog glavnog glagola.
Kod svih ostalih glagola, prošlo vreme se gradi od sadašnjeg vremena glagola "avere" i
participa prošlog glavnog glagola.

1. Io sono andato dal dentista con mia madre. Ja sam išao kod zubara sa svojom
majkom.
2. Sei andato dal dentista con tua madre? Jesi li išao kod zubara sa tvojom majkom?
3. Lei non è andata dal dentista con sua madre. Ona nije išla kod zubara sa svojom
majkom.
4. Lui è partito per Firenze. On je otputovao za Firencu.
5. Ho comprato il libro. Kupio sam knjigu.
6. Hai comprato il libro? Da li si kupio knjigu?
7. Lui non ha comprato il libro. On nije kupio knjigu?
8. Mi sono vestito. Obukao sam se. (vestirsi - obući se, povratni glagol)

Kod prošlog vremena, kao i kod ostalih složenih vremena koja se grade od pomoćnog
glagola "esere" razlikujemo rod i broj participa, na primer: andato - išao, andata - išla,
partito - otputovao, partita - otputovala, itd.).
1. Io sono andato dal dentista. Išao sam kod zubara.
2. Io sono andata dal dentista. Išla sam kod zubara.
3. Tu sei andato dal dentista. Išao si kod zubara.
4. Tu sei andata dal dentista. Išla si kod zubara.
5. Lui è andato dal dentista. Išao je kod zubara.
6. Lei è andato dal dentista. Išla je kod zubara.
7. Noi siamo andati dal dentista. Išli smo kod zubara.
8. Noi siamo andate dal dentista. Išle smo kod zubara.
9. Voi siete andati dal dentista. Išli ste kod zubara.
10.Voi siete andate dal tentista. Išle ste kod zubara.
11.Loro sono andati dal dentista. Išli su kod zubara.
12.Loro sono andate dal dentista. Išle su kod zubara.
13.Mi sono vestito. Obukao sam se.
14.Mi sono vestita. Obukla sam se.
15.Ci siamo vestiti. Obukli smo se.
16.Ci siamo vestite. Obukle smo se.

Kod prošlog vremena, kao i drugih složenih vremena, sa pomoćnim glagolom "avere", u
participu ne razlikujemo ni rod ni broj.
1. Ho comprato il libro. Kupio/kupila sam knjigu.
2. Hai comprato il libro. Kupio/kupila si knigu.
3. Lei è comprato il libro. Ona je kupila knjigu.
4. Lui è comprato il libro. On je kupio knjigu.
5. Abbiamo comprato il libro. Kupili/kupile smo knjigu.
6. Avete comprato il libro. Kupili/kupile ste knjigu.
7. Loro hanno comprato il libro. Oni/one su kupili/kupile knjigu.

PROŠLO VREME GLAGOLA "AVERE" I "ESSERE"


NEPRAVILNI PARTICIP PROŠLI
Prilozi za prošlo vreme:
 ieri – juče
 poco fa – nedavno
 2 anni fa – pre dve godine
 nel 1998. – 1998-e godine
 l'altro ieri – prekjuče
 un mese scorso – prošlog meseca

Primeri:
1. Pre dva dana je uzeo pismo. Ho preso la lettera due giorni fa.
2. Prošle nedelje smo ručali u restoranu. Abbiamo pranzato al restorante una
semana scorsa.
3. Završio je 1990-e. Ho finitto nel 1990.
4. Prošlog ponedeljka sam gledao film. Ho guardato il film il lunedi scorso.
5. Stavio sam knjigu u torbu. Ho messo il libro nella borsa.
6. Pričali smo o njegovoj prijateljici. Abbiamo parlato della sua amica.

UNA GITA – IZLET

È lunedi: una nuova settimana comincia.


Neil e Pat sono in un bar al centro della città.
Neil: Ciao, Pat, come stai?
Pat: Oh, ciao, Neill Bene, grazie e tu?
Neil : Non c’è male. Prendi qualcosa con me?
Pat: Volentieri ! Un cappuccino.
Neil: Non mangi niente?
Pat: No. La mattina mangio solo una mela.
Neil: (Al cameriere) Un cappuccino e un caffè, per favore.
(A Pat) Ieri non sei venuta al centro.
Pat: Infatti sono andata ad Assisi con Annette
Neil: Bellisima città: ci sono stato due settimane fa.
Pat: E tu che hai fatto ?
Neil: Niente d’importante sono rimasto a Perugia. La mattina ho incontrato gli amici
al centro; abbiamo parlato di sport, di politica, insomma del più e del meno. Nel
pomeriggio ho dormito fino alle cinque....
Pat: Annette e io siamo partite la mattina alle sette. Appena siamo arrivate abbiamo
visitato la Basilica di San Francesco: gli affreschi di Giotto sono splendidi. Poi la
chiesa di Santa Chiara e la Cattedrale di San Rufino. Verso mezzogiorno siamo salite
a piedi fino alla Rocca, ma con una fame!
Neil: Avete trovato qualche ristorante a buon mercato?
Pat: No, abbiamo pranzato al sacco.Più tardi siamo scese di nuovo in città, abbiamo
girato un po' e prima di partire abbiamo comprato qualche souvenir.
Neil: Bene avete passato una giornata interessante. La mia, al contrario, stata noiosa:
tutto il pomeriggio a casa, solo; ho scritto una lettera e ho ascoltato cassette con lo
stereo.
REČI:
 cominciare – početi
 qualcosa – nešto
 volentieri – rado
 mela – jabuka
 cameriere – konobar
 al cameriere – konobaru
 caffè – kafa
 per favore – molim
 venire – doći (particip prošli: venuto)
 inffati – u stvari
 andare – ići (particip prošli: andato)
 a – u, na
 a = ad (ispred samoglasnika)
 bellissimo/a – prelep/a
 fa – pre
 fare – raditi (nepravilan particip prošli: fatto)
 niente (nulla) – ništa
 importante – bitno, značajno, važno
 rimanere – ostati (nepravilan particip: rimasto)
 la mattina – ujutru
 incontrare – sresti (p.p. incontrato)
 parlare – pričati, govoriti (p.p. parlato)
 lo sport – sport
 la politica – politika
 insomma – u kratko
 del più e del meno – o svemu i svačemu
 più – vise
 meno – manje
 dormire – spavati (p.p. dormito)
 fino a – do
 fino alle cinque (ore) – do pet
 partire – otputovati, otići (p.p. partito)
 apena – čim
 arrivare – stići (p.p. arivato)
 visitare – posetiti (p.p. visitato)
 la Basilica di San Francesco – Bazilika Svetog Franciska
 gli affreschi – freske
 affresco – freska
 Giotto – Đoto
 splendido – divan
 la Cattedrale di San Rufino – katedrala Svetog Rufina
 salire – popeti se (p.p. salito)
 a piedi – peške
 fame – glad
 trovare – pronaći (p.p. trovato)
 qualche – neki
 buon mercato – jeftin
 caro – skup
 sacco – kesa (lanč paket)
 più tardi – kasnije
 scendere – sići (nepravilan particip prošli: sceso)
 di nuovo – opet, ponovo
 girare – kružiti, šetati se (p.p. girato)
 un po' = poco – malo
 prima di – pre nego
 comprare – kupiti (p.p. comprato)
 souvenir – suvenir
 passare – provesti, provoditi (p.p. pasato)
 la giornata – dan
 la serata – veče
 interessante – zanimljiv, interesantan
 al contrario – naprotiv
 essere – biti (nepravilan particip prošli: stato)
 noioso – dosadan
 il pomeriggio – popodne
 solo – samo
 scrivere – pisati (nepravilan p.p. scritto)
 la lettera – pismo; slovo
 ascoltare – slušati (p.p. ascoltato)
 cassetta – kaseta
 cassetto – fioka
 stereo – stereo-uređaj
Esercizio 1. Scelta multipla Vežbanje 1. Višestruki izbor
1. Neil è stato ad Assisi
¥ due settimane fa
¥ il mese scorso
¥ la settimana pasata
2. Neil non ha visto Pat al centro
¥ ieri sera
¥ ieri mattina
¥ ieri pomeriggio
3. Neil è rimaste
¥ a casa
¥ a Perugia
¥ a letto
4. Neil ha incontrato gli amici
¥ al centro
¥ in piazza
¥ a scuola
5. Neil e gli amici hanno parlato
¥ di teatro
¥ del più e del meno
¥ di economia
6. Neil ha dormito
¥ tutto il pomeriggio
¥ fino alle cinque
¥ tre ore
7. Pat e Annette hanno visitato
¥ il museo
¥ il palazzo comunale
¥ la Basilica di S. Francesco
8. Le due amiche hanno pranzato
¥ al sacco
¥ in trattoria
¥ al ristorante
9. Neil ha ascoltato
¥ la radio
¥ del dischi
¥ delle cassette
il mese scorso – prošlog meseca
la settimana pasata – prošle nedelje
ieri sera – juče uveče
ieri mattina – juče ujutru
ieri – juče
domani – sutra
oggi – danas
il giorno – dan
la giornata – dan
la serata – veče
la sera – uveče
la mattina – ujutru
il pomeriggio – popodne
a letto – u krevet
a casa – kod kuće
al centro – u centru
in piazza – na trgu
a scuola – u školi
il museo – muzej
di teatro – o pozorištu
di economia – o ekonomiji
li palazzo – palata
comunale – gradski
pranzare al saco – ručati na otvorenom, lanč paket
trattoria – krčma
in trattoria – u krčmi
al ristorante – u restoranu
la radio – radio
disco, dischi – disk, diskovi
Esercizio 2. Vero o Falso?
1. È lunedi; una nuova settimana finisce.
2. Neil e Pat sono in un bar al centro della città.
3. Pat, la mattina, mangia solo una mela.
4. Sabato Pat è andata ad Assisi con Annette.
5. Neil c’è stato due settimane prima.
6. Neil nel pomeriggio ha studiato fino alle cinque.
7. Le amiche sono partite alle 7.
8. Verso mezzogiorno sono salite in autobus fino alla Rocca.
9. Prima di tornare hanno comprato dei souvenir.

finisce – završava
finire – završiti
c’è = ci + è (ci – tamo)
prima – pre
Esercizio 3. Questionario
1. Che giorno è oggi?
2. Dove sono Neil e Pat?
3. Dove è stato Neil la domenica mattina?
4. Con chi è stato?
5. Dove è andata Pat?
6. Con chi è partita?
7. Che cosa hanno visitato le due amiche?
8. Dove hanno pranzato?
9. Come hanno passato il pomeriggio?
10. Neil dove ha trascorso il pomerigio?
11. Che cosa ha fatto?

4. Rispondere
1. Chi hai incontrato ? (gli amici)
- Ho incontrato gli amici
2. Che cosa hai visitato? (la cattedrale)
3. Dove hai pranzato? (in trattoria)
4. Che cosa hai comprato? (dei souvenir)
5. Che cosa hai ascoltato? (delle cassette)
6. Con chi hai passeggiato? (con Paolo)

passeggiare – šetati

Esercizio 5. Trasformare
1. Lo studente ha passeggiato per il corso.
- Gli studenti hanno passeggiato per il corso.
2. Lo studente ha pranzato al sacco.
3. Lo studente ha parlato con gli amici.
4. Lo studente ha girato per le vie della città.
5. Lo studente ha passato una bella giornata.
6. Lo studente ha ascoltato le cassette.

Esercizio 6. Rispondere
1. Che cosa avete ordinato ? (un cappuccino)
- Abbiamo ordinato un cappuccino.
2. Che cosa avete mangiato? (una pasta)
3. Dove avete pranzato? (in trattoria)
4. A chi avete telefonato? (a Annette)
5. Chi avete invitato (le signorine)
6. Che cosa avete preparato? (degli aperitivi)
ordinare – naručiti
invitare – pozvati
aperativo – aperitiv

Esercizio 7. Rispondere
1. Che cosa hai fatto ? (una gita)
- Ho fatto una gita
2. Che cosa hai scritto? (una lettera)
3. Che cosa hai letto? (il giornale)
4. Che cosa hai risposto? (di no)
5. Che cosa hai preso al bar? (un caffè)
6. Chi hai visto al centro? (gli amici)
leggere – čitati (particip prošli: letto)
rispondere – odgovoriti (particip prošli: risposto)
di no – ne

Esercizio 8. Trasformare
1. Ha chiuso la porta a chiave.
- Hanno chiuso la porta a chiave.
2. Ha messo la machina in garage.
3. Ha chiesto un favore.
4. Ha detto la verità.
5. Ha trascorso una bella giornata in campagna.
6. Ha visto un bel film.
chiudere – zatvoriti, zaključati (p.p. chiuso)
a chiave – sa ključem
mettere – staviti (p.p. messo)
macchina – auto
garage – garaža
in garage – u garažu
chiedere – pitati, tražiti, zamolizi (p.p. chiesto)
trascorere – provesti, provoditi (p.p. trascorso)
in campagna – na selu
vedere – videti, gledati (p.p. visto, veduto)
il film – film

Esercizio 9. Rispondere
1. Che cosa avete deciso ? (di rimanere qui)
- Abbiamo deciso di rimanere qui.
2. Quanto avete dovuto pagare? (un milione)
3. Che cosa avete avuto in regalo? (un orologio d’oro)
4. A chi avete scritto? (al direttore)
5. Quando avete risposto alla lettera? (ieri)
6. Quanto avete speso dal libraio (molto)
decidere – odlučiti (p.p. deciso)
rimanere – ostati
qui – ovde
quanto – koliko
dovere – morati (p.p. dovuto)
pagare – platiti
avere – imati (p.p. avuto)
regalo – poklon
un orologio d’oro – zlatan sat
orologio – sat
oro – zlato
scrivere – pisati (p.p. scritto)
direttore – direktor
al direttore – direktoru
spendere – potrošiti (p.p. speso)
libraio – prodavac knjiga

Esercizio 10. Rispondere


1. Hai dormito in albergo?
- No, non ho dormito in albergo
2. Hai sentito freddo?
3. Hai spedito il regalo?
4. Hai offerto da bere?

5. Avete finito di lavorare tardi?


- No, non abbiamo finito di lavorare tardi
6. Avete capito?
7. Avete pulito la macchina?
8. Avete aperto il pacco?
dormire – spavati (p.p. dormito)
in albergo – u hotelu
sentire – osetiti
freddo – hladan
spedire – poslati (p.p. spedito)
offrire – ponuditi (nepravilan p.p. offerto)
bere – piti
finire – završiti (p.p. finito)
lavorare – raditi
tardi – kasno
capire – razumeti (p.p. capito)
pulire – očistiti, obrisati, oprati (pulito)
aprire – otvoriti (aperto)
il pacco – paket

Eseecizio 11. Rispondere


1. Dove sei andato? (ad Assisi)
- Sono andato ad Assisi.
2. A che ora sei partito? (a mezzogiorno)
3. Quando sei arrivato? (nel pomeriggio)
4. Quando sei entrato in classe? (alle nove)

5. Con chi sei uscita? (con Annette)


- Sono uscita con Annette.
6. Quanto tempo sei rimaste ad Assisi? (una giornata)
7. Come sei venuta la lezione? (a piedi)
8. Dove sei stata? (a cena fuori)
andare – ići (p.p.andato)
entrare – ući (p.p.)
uscire – izaći (p.p. uscito)
rimanere – ostati (nepravilan p.p. rimasto)
venire – doći (p.p. venuto)
fuori – van, izvan, napolju
a cena – na večeri

Esercizio 12. Trasformare


1. È salito fino alla Rocca.
- Sono salita fino alla Rocca.
2. È sceso in ascensore.
3. È restato a letto.
4. È caduto a terra.
5. È riuscita a superare l’esame
- Sono riuscite a superare l’esame.
6. È diventata importante.
7. È tornata a casa molto tardi.
8. È venuta qui in vacanza.
restare – ostati (p.p. restato)
a letto – u krevetu
cadere – pasti (p.p. caduto)
terra – zemlja
a terra – na zemlju
riuscire – uspeti (p.p. riuscito)
superare l’esame – položiti ispit
superare – prevazići
diventare – postati (p.p. diventato)
tornare – vratiti se (p.p. tornato)

Esercizio 13. Completare con gli articoli


1. L’università è chiusa il sabato e la domenica.
2. ____ aula è piena di studenti.
3. ___ opera è interesante.
4. ___ amica di Neil è simpatica.
5. Le università sono chiuse il sabato e la domenica
6. ____ aule sono pieni di studenti.
7. ____ opere sono interessanti.
8. ____ amiche di Neil sono simpatiche.
articolo – član
aula – učionica, velika prostorija
opera – delo; opera

Esercizio 14. Completare con gli articoli


1. L’orologio è fermo.
2. ____ esercizio è difficile.
3. ____ ufficio è aperto.
4. _____ albergo è nuevo.

5. Gli orologi sono fermi


6. _____ esercizi sono difficili.
7. ______ uffici sono aperti.
8. ______ alberghi sono nuovi.
fermo – fiksiran, zaostao, nepokretan, čvrst
essere fermo – stati
difficile – težak
ufficio – kancelarija

Esercizio 15. Completare con gli articoli


1. Lo zio è interesante.
2. ____ spettacolo è interesante.
3. ____ studente è inteligente.
4. ____ specchio è rotto.

5. Gli zii sono ricchi.


6. ____ spettacoli sono interessanti.
7. ____ studenti sono intelligenti.
7. ____ specchi sono rotti.
spettacolo – predstava
specchio – ogledalo
roto – polomljen

Esercizio 16. Completare con gli articoli


1. Questo è un albero molto vecchio.
2. Questo è ____ esercizio difficile.
3. Questo è ____ amico sincero.
4. Questo è ____ orologio antico.

5. Questo sono (degli) alberi molto vecchi.


6. Questo sono _____ esercizi difficili.
7. Questi sono _____ amici sinceri.
8. Questi sono _____ orologi antichi.
sincero – iskren
antico – starinski

17. Completare con gli articoli


1. Ho visto uno spettacolo interesante.
2. Ho invitato _______ studente straneiro.
3. Ho fatto ______ sbaglio incredible.
4. Ho comprato ________ specchio antico.
5. Abbiamo visto (degli) spettacoli interessanti.
6. Abbiamo invitato ______ studenti stranieri.
7. Abbiamo fatto _______ sbagli incredibili.
8. Abbiamo comprato ________ specchi antichi.
sbaglio – greška
incredibile – neverovatan

OCCHIO ALLA LINGUA!


1. Prendi qualcosa con me?
- No, grazie, non prendo niente.

2. Hai qualcosa in frigorifero?


- C'è solo un po' do formaggio.

3. Hai qualcosa da dire?


- No, non ho niente da dire.
4. Vieni solo tu da ballare?
- No, ci viene anche mia sorella.

5. Hai comprato soltanto delle paste?


Sì, solo delle paste.

6. Dove siete arrivate?


- Siamo salite fino alla Roca.

7. Fino a che ora hai dormito?


- Ho dormito fino alle cinque.

8. Hai fatto in viaggio con Lei?


- Sì, fino a Firenze.

9. Che cosa hai comprato?


- Ho comprato qualche souvenir.

10. Chi hai invitato?


- Ho invitato qualche amico?

11. La tua giornata è stata ineressante; la mia, al contrario, noiosa.

12. Lisa è uscita, io invece no.

13. Appena (siamo) arrivate, abbiamo visitato la Basilica di san francesco.

14. Vengo da te appena posso.

15. Sono uscito appena (ho) pranzato.


qualche – nešto
niente – ništa
frigorifero – frižider
solo – samo
formaggio – sir
dire – reći
ballare – plesati
anche – takođe
soltanto – samo
fino a – do
qualche – neki
al contrario – naprotiv
invece – naprotiv
appena – čim

UNA GITA – IZLET


Neil e Pat, che frequentano un corso d'italiano, ogni mattina, verso le otte e trenta,
prima delle lezioni sono al solito bar del centro per fare colazione.
Oggi è lunedi, una nuova settimana di studio comincia: i due amici sono al bar,
naturalmente, e parlano di come hanno passato il fine settimana.
Pat racconta che è stata ad Assisi; c'è andata con la sua amica Annette, ed ha visitato
a città, le sue chiese, la Rocca e, prima di tornare, ha comprato qualche souvenir.
La sua, è stata una giornata interessante; la giornata di Neil, al contrario, è stata
piuttosto monotona e noiosa.
frequentare – pohađati
ogni – svaki
prima – pre
prima di – pre nego
solito – uobičajen
fare colazione – doručkovati
cominciare – početi
naturalmente – naravno
raccontare – prepričavati, kazivati
chiesa – crkva
tornare – vratiti se
piuttosto – sasvim
monotono – monoton
noioso – dosadan

Lekcija 15. Nepravilni particip prošli

U italijanskom jeziku postoji jedan broj glagola koji nepravilno grade particip prošli:
vedere (videti) visto ili veduto
scrivere (pisati) scritto
leggere (čitati) lettto
dire (reći) detto
decidere /di/ (odlučiti o) deciso
prendere (uzet, piti) preso
mettere (staviti) messo
aprire (otvoriti) aperto
scoprire (otkriti) scoperto
ciudere (zatvoriti) ciuso
fare (raditi) fatto
spendere (potrošiti) speso
chiedere /a/ (pitati) chiesto
bere (piti) bevuto
trascorrere (provesti, provoditi) trascorso
scendere (sići) sceso
rimanere (ostati) rimasto
rispondere (odgovoriti) risposto
spendere (potrošiti) speso
offrire (ponuditi) offerto
Primeri:
1. Napisali smo knjigu. Noi abbiamo scritto il libro.
2. Video sam drugo. Ho visto (veduto) l' amico.
3. Učinio sam mnoge stvari. Ho fatto molte cose.

Lekcija 16. Futur I i Futur II pomoćnih glagola: "avere" i "essere"

avere – imati

1. avrò - imaću
2. avrai - imaćeš
3. avrà - imaće

1. avremo - imaćemo
2. avrete - imaćete
3. avranno - imaće

essere – biti

1. sarò - biću
2. sarai - bićeš
3. sarà - biće
1. saremo - bićemo
2. sarete - bićete
3. saranno - biće
FUTUR II

avere – imati

1. avrò avuto - budem imao/la


2. avrai avuto - budeš imao/la
3. avrà avuto - bude imao/la

1. avremo avuto - budemo imali/le


2. avrete avuto - butete imali/imale
3. avranno avuto - budu imali/imale
Primer:
 Quando avrò avuto il tempo, partirò per Firenze. Kada budem imala vremena,
otputovaću Firencu.

essere – biti

1. sarò stato/a - budem bio/bila


2. sarai stato/a - budeš bio/bila
3. sarà stato/a - bude bio/bila

1. saremo stati/e - budemo bili/le


2. sarete stati/e - budete bili/le
3. saranno stati/e - budu bili/le
Lekcija 17. Buduće vreme i predbuduće vreme - Futur I i Futurt II (Prosto
i složeno buduće vreme)

Futrur I ili Prosto buduće vreme (Futuro Semplice) se gradi od infinitivne


osnove glavnog glagola i nastavaka za futur.
Infinitivna osnova se dobija kada se od glavnog glagola oduzmu nastavci za konjugaciju:
I konjugacija: imparare - are = impar
II konjugacija: prendere - ere = prend
II konjugacija: aprire - ire = apr

Nastavci za I i II konjugaciju su isti:


1. - erò
2. - erai
3. - erà

1. - eremo
2. - erete
3. - eranno

imparare – naučiti
1. imparerò - naučiću
2. imparerai - naučićeš
3. imparerà - naučiće

1. Impareremo - naučićemo
2. imparerete - naučićetei
3. impareranno – naučiće

prendere - piti, uzeti

1. prenderò - popiću
2. prenderai - popićeš
3.prenderà - popiće
1. prenderemo - popićemo
2. prenderete - popićete
3. prenderanno - popiće

Nastavci za II konjugaciju:

1. - irò
2. - irai
3. - irà

1. - iremo
2. - irete
3. - iranno

aprire - otvoriti

1. aprirò - otvoriću
2. aprirai - otvorićeš
3. aprirà - otvoriće

1. apriremo - otvorićemo
2. aprirete - otvorićete
3. apriranno – otvoriće

Primer:
1. Popiću (Ja ću popiti) kafu. Prenderò (Io prenderò) il caffè.

Prilozi za futur I:
 domani - sutra
 dopo domani - prekosutra
 fra un anno - za godinu dana
 fra poco - uskoro
 il mese prossimo - sledeći mesec

Futur II ili Složeno buduće vreme (Futuro Composto) ili predbuduće vreme (Futuro
anteriore) se gradi od Futura I pomoćnih glagola "avere" i "essere" i participa prošlog
glavnog glagola.
Kod svih glagola koji označavaju kretanje (andare - ići, venire - doći, partire - otputovati
itd.), kao i kod povratnih glagola (vestirsi - obući se, ricordarsi - sećati se, itd.), futur II se
gradi od futura I glagola "essere" i participa prošlog glavnog glagola. Kod svih ostalih
glagola, futur I se gradi od futura I glagola "avere" i participa prošlog glavnog glagola.

visitare - posetiti
1. avrò visitato - budem posetio/la
2. avrai visitato - budeš posetio/la
3. avrà visitato - bude posetio/la

1. avremo visitato - budemo posetili/e


2. avrete visitato - budete posetili/e
3. avranno visitato - budu posetili/e
Kod futura II, kao i kod ostalih složenih vremena koja se grade od pomoćnog glagola
"esere" razlikujemo rod i broj participa, na primer: andato - išao, andata - išla, partito -
otputovao, partita - otputovala, itd.).
Kod futura II, kao i drugih složenih vremena, sa pomoćnim glagolom "avere", u participu
ne razlikujemo ni rod ni broj.

andare - ići
1. sarò andato/a - budem išao/la
2. sarai andato/a - budeš išao/la
3. sarà andato/a - bude išao/la

1. saremo andati/e - budemo išli/e


2. sarete andati/e - budete išli/e
3. saranno andati/e - buduišli/e
Prilozi za futur II:

 quando - kada
 appena - čim
 dopo che – pošto

Futur II se upotrebljava za iskazivanje buduće radnje koja se dogodila pre neke


druge buduće radnje:

1. Kada budem došla gledaću film. Quando sarò venuta, quarderò il film.
2. Uscirò dopo che avrò finito il lavoro. Izaći ću pošto završim posao.

venire – doći (venuto - nepravilan particip prošli)


guardare - gledati
uscire - izaći
finire - završiti, finito - particip prošli

Lekcija 18. Futur I - Nepravilni glagoli


vedere – videti

1. vedrò - videću
2. vedrai
3. vedrà

1. vedremo
2. vedrete
3. vedranno
dovere - morati

1. dovrò - moraću
2. dovrai
3. dovrà

1. dovremo
2. dovrete
3. dovranno

potere - moći

1. potrò - moćiću
2. potrai
3. potrà

1. potremo
2. potrete
3. potranno

volere - želeti

1.vorrò - želeću
2. vorrai
3. vorrà

1. vorremo
2. vorrete
3. vorranno
sapere - znati

1. saprò - znaću
2. saprai
3. saprà

1. sapremo
2. saprete
3. sapranno

andare - ići

1. andrò - ićiću
2. andrai
3. andra

1. andremo
2. andrete
3. andranno

venire – doći

1. verrò - doćiću
2. verrai
3. verrà

1. verremo
2. verrete
3. verranno
bere - piti

1. berrò - piću
2. berrai
3. berrà

1. berremo
2. berrete
3. berranno

dare - dati

1. darò - daću
2. darai
3. darà

1. daremo
2. darete
3. daranno

stare - stajati

1. starò - stajaću
2. starai
3. starà

1. staremo
2. starete
3. staranno
dire - reći

1. dirò - rećiću
2. dirai
3. dirà

1. diremo
2. direte
3. diranno

tenere - držati

1. terrò - držaću
2. terrai
3. terrà

1. terremo
2. terrete
3. terranno

porre - staviti

1. porrò - staviću
2. porrai
3. porrà

1. porremo
2. porrete
3. porranno
tradurre - prevoditi

1. tradurrò - prevešću
2. tradurrai
3. tradurrà

1. tradurremo
2. tradurrete
3. tradurranno

Lekcija 19. Povratne zamenice

U srpskom jeziku postoji samo jedna povratna zamenica za sva lica jednine i množine: SE,
SEBE. U italijanskom, naprotiv, povratna zamenica je za svako lice drugačija.
1. mi
2. ti
3. si
1. ci
2. vi
3. si
Povratne zamenice stoje uz povratne glagole koje ćemo prepoznati po nastavku - si, na
primer:
 petinarsi - češljati se
 ricordarsi - sećati se
 alzarsi - ustati
 vestirsi - obući se
Glagol koji je povratan u srpskom jeziku nije uvek povratan u italijanskom i obratno:
 fermarsi - zastati ("fermarsi" povratan, "zastati" nije)
 ridere - smejati se ("ridere" nije povratan, "smejati se" povratan)
 ricordarsi - sećati se ("ricordarsi" povratan, "sećati se" povratan)
Lekcija 20. Povratni glagoli (I verbi reflessivi e pronominali)

Povratni glagoli (Verbi reflessivi e pronominali) se završavaju na - si, na primer:


 petinarsi - češljati se
 ricordarsi - sećati se
 alzarsi - ustati
 vestirsi - obući se
 lavarsi - umivati se
Povratni glagol znači da se glagolska radnja vraća na subjekat. Povratni glagoli stoje uvek
sa zamenicom SE. U srpskom jeziku postoji samo jedna povratna zamenica za sva lica
jednine i množine: SE, SEBE. U italijanskom, naprotiv, povratna zamenica je za svako
lice drugačija.

1. mi
2. ti
3. si

1. ci
2. vi
3. si

Glagol koji je povratan u srpskom jeziku nije uvek povratan u italijanskom i obratno:
 fermarsi - zastati ("fermarsi" povratan, "zastati" nije)
 ridere - smejati se ("ridere" nije povratan, "smejati se" povratan)
 ricordarsi - sećati se ("ricordarsi" povratan, "sećati se" povratan)
Promena povratnih glagola u prezentu i futuru I je ista kao da nisu povratni s tim što uz
sebe imaju povratnu zamenicu.
Prezent (Presente):
lavarsi - umivati se (I konjugacija=конјугација)

1. mi lavo – umivam se (ja se umivam)


2. ti lavi – umivaš se
3. si lava – umiva se

1. ci laviamo – umivamo se
2. vi lavate – umivate se
3. si lavano – umivaju se

alzarsi – ustati
1. mi alzo – ustajem
2. ti alzi – ustaješ
3. si alza – ustaje

1. ci alziamo – ustajemo
2. vi alzate – ustajete
3. si alzano – ustaju

intendersi – razumeti se (II konjugacija)


1. mi intendo – razumem se
2. ti intendi – razumeš se
3. si intende – razume se

1. ci intendiamo –razumemo se
2. vi intendete – razumete se
3. si intendono – razumeju se

pentirsi – kajati se (III konjugacija)


1. mi pento – kajem se
2. ti penti – kaješ se
3. si pente – kaje se

1. ci pentiamo – kajemo se
2. vi pentite – kajete se
3. si pentono – kaju se

Futur I (Futuro Semplice):


alzarsi – ustati (I konjugacija)
1. mi alzerò – ustaću
2. ti alzerai – ustaćeš
3. si alzerà – ustaće

1. ci alzeremo – ustaćemo
2. vi alzerete – ustaćete
3. si alzeranno – ustaće

intendersi – razumeti se u nešto (II konjugacija)


1. mi intenderò – razumeću se
2. ti intenderai – razumećeš se
3. si intenderà – razumeće se

1. ci intenderemo – razumećemo se
2. vi intenderete – razumećete se
3. si intenderanno – razumeće se

pentirsi – pokajati se (III konjugacija)


1. mi pentirò – kajaću se
2. ti pentirai – kajaćeš se
3. si pentirà – kajaće se

1. ci pentiremo – kajaćemo se
2. vi pentirete – kajaćete se
3. si pentiranno – kajaće se
Povratini glagoli nastaju od prelaznih glagola, npr. lavare – prati, lavarsi – prati se, umivati
se (verbi riflessivi) ili postoje isključivo kao povratni glagoli i tada se zovu "verbi
pronominali", na primer: pentirsi - kajati se.

Složena vremena ovih glagola grade se uvek sa pomoćnim glagolom "essere". Povratna
zamenica se stavlja ispred pomoćnog glagola.

Perfekat (Passato prossimo):


alzarsi – ustati (I konjugcija)

1. (io) mi sono alzato/a – ustao/la sam (ja sam ustao/la)


2. (tu) ti sei alzato/a – ustao/la si
3. (lui/lei) si è alzato/a – ustao/la je

1. (noi) ci siamo alzati/e – ustali/le smo (mi smo ustali/le)


2. (voi) vi siete alzati/e – ustali/le ste
3. (loro) si sono alzati/e – ustali/le ste

Napomena:
Particip prošli kod glagola I konjugacije se dobija kada se na infinitivnu osnovu doda
nastavak -ato.
alzarsi – ustati (infinitiv)
alzarsi – arsi = alz (infinitivna osnova)
alz + ato = alzato (particip prošli)
intendersi – razumeti se u
1. mi sono inteso/a – razumeo/la sam se (ja sam se razumeo/la)
2. ti sei inteso/a – razumeo/la si se
3. si è inteso/a – razumeo/la je se

1. ci siamo intesi/e – razumeli/le smo se


2. vi siete intesi/e – razumeli/le ste se
3. si sono intesi/e – razumeli/le su se

Napomena:
Glagol intendersi ima nepravilan particip prošli koj glasi inteso.
Particip prošli kod glagola II konjugacije dobija se tako što se na infinitivnu osnovu doda
nastavak -uto.
vendere – prodati (infinitiv)
vendersi – prodati se (infinitiv)
vendersi – ersi = vend (infinitivna osnova)
vend + uto = venduto (particip prošli)

vendere – prelazni glagol, vendersi – povratni glagol


Da se malo podsetimo podele glagola prema prelaznosti radnje ili tzv. glagolskog
roda. Prema prelaznosti radnje glagoli se dele na prelazne, neprelazne i povratne.
1. Prelazni glagoli su glagoli koji označavaju radnju koju vršilac vrši na nekom
trpiocu (predmetu ili biću), npr. Prodajem kuću.
2. Neprelazni glagoli su glagoli koji označavaju radnju koja se ne vrši na trpiocu I
često označavaju stanja, npr. Ja plačem.
3. Povratni glagoli su, kao što smo napomenuli na početku, glagoli koji
označavaju radnju koja se vraća na subjekat. Uz njih uvek stoji zamenica SE.
Iako je to već napomenuto, ponovimo još jednom, povratni glagoli u italijanskom ne
moraju se poklapati sa povratnim glagolima u srpskom jeziku, npr. alzarsi – ustati,
alzarsi je povratni glagol u italijanskom, a ustati je u srpskom jeziku neprelazni
glagol.
pentirsi – kajati se (III konjugacija)
1. mi sono pentito/a – pokajao/la sam se (ja sam se pokajala)
2. ti sei pentito/a – pokajao/la si se
3. si è pentito/a – pokajao/la se

1. ci siamo pentiti/e – pokajali/le smo se


2. vi siete pentiti/e – pokajali/le ste se
3. si sono pentiti/e – pokajali/le su se

Napomena:
Particip prošli kod glagola III konjugacije se dobija kada se na infinitivnu osnovu doda
nastavak-ito.
pentirsi – kajati se (infinitiv)
pentirsi – iris = pent (infinitivna osnova)
pent + ito = pentito (particip prošli)

Futur II (Složeni buduće vreme) ili Predbuduće vreme (Futuro Composto o Futuro
Anteriore):
alzarsi – ustati (I konjugacija)
1. mi sarò alzato/a – budem ustao/la
2. ti sarai alzato/a
3. si sarà alzato/a

1. ci saremo alzati/e
2. vi sarete alzati/e
3. si saranno alzati/e
Uz modalne glagole (potere – moći, volere – želeti, dovere – morati) povratni glagoli
mogu da se koriste na dva načina:
1. Povratna zamenica može da ostane uz infinitiv.

Devo svegliarmi presto. Moram da se rano probudim.

U ovom slučaju u prošlom vremenu se upotrebljava glagol avere kao pomoćni


glagol: Hodovuto alzarmi presto. Morao/la sam da ustanem rano.
2. Povratna zamenica može da prethodi modalnom glagolu.

Mi devo alzare presto. Moram da ustanem rano.

Ovde će u prošlom vremenu stavlja pomoćni glagol "essere":


Mi sono dovuto/a alzare presto. Morao/la sam da ustanem rano.

U izrazima koji traže infinitiv zamenica ostaje obavezno uz infinitiv povratnog


glagola i uvek se slaže sa subjektom:
Non ho il tempo di annoiarmi. Nemam vremena da se dosađujem.
Ili posle glagola poput "desiderare", "preferire", intendere":

Non desideriamo occuparci dei tuoi problemi.

svegliarsi - probuditi se
il tempo - vreme
annoiarsi - dosađivati se
desiderare - želeti
preferire - više voleti, preferirati
intendere - razumeti

Esrcizio 1. Rispondere
1. Come ti trovi in questa città? (bene) – Mi trovo bene.
2. Quanto tempo ti fermi? (tre giorni)
3. Di che cosa ti occupi? (di elettrodomestici)
4. Di che cosa ti intendi? (di cavalli)
5. Come ti chiami? (Alfredo)
6. Che cosa ti metti? (un vestito nuovo)
7. Di che cosa ti ricordi? (di tutto)
8. Dove ti sistemi? (in albergo)

come – kako
trovarsi – snalaziti se
quanto tempo – koliko
fermarsi – ostati, zaustaviti se
di che cosa – čime
occuparsi – baviti se (nečim), pobrinuti se za
elettrodomestici – svi mali kućni aparati
intendersi – razumeti se
il cavallo – konj
chiamarsi - zvati se
mettersi – obući se, staviti na sebe
il vestito – odelo
ricordarsi di – sećati se
tutto – sve
sistemarsi – smestiti se
in albergo – u hotelu

Esercizio 2. Transformare
1. Lui si riposa un po'. – Loro si riposano un po'.
2. Lui si lava con aqua calda.
3. Lui si alza presto.
4. Lui si veste alla moda.
5. Lui si prepara ad uscire.
6. Lui si siede in salotto.
7. Lui si mette a parlare.
8. Lui si diverse alle corse.
riposarsi – odmarati se
lavarsi – umivati se
l'acqua – voda
caldo – topao
alzarsi – ustati
presto – rano
vestirsi – oblačiti se
la moda – moda
prepararsi – spremati se
ad = a
sedersi – sedeti
il salotto – salon
metersi a – početi da
parlare – pričati
divertirsi – zabaviti se (particip prošli: diverso)
la corsa – trka
alle corse – na trkama

Esercizio 3. Rispondere
1.Come vi trovate in questa città? (bene) – Ci troviamo bene.
2. Quanto tempo vi fermate? (tre giorni)
3. Di che cosa vi occupate? (di elettrodomestici)
4. Come vi chiamate? (Alfredo e Carlo)
5. Che cosa vi mettete? (un vestito nuovo)
6. Di che cosa vi ricordate? (di tutto)
7. Di she cosa vi intendete? (di cavalli)
8. Dove vi sistemate? (in albergo)
Esercizio 4. Rispondere
1. Come ti sei trovato in questa città? (bene) - Mi sono trovato bene.
2. Quanto tempo ti sei fermato? (tre giorni)
3. Di che cosa ti sei occupato? (di elettrodomestici)
4. Che cosa ti sei messa? (un vestito nuovo) – Mi sono messa un vestito nuovo.
5. Dove ti sei sistemata? (in albergo)
6. In che cosa ti sei specializzata? (in biologia)

Esercizio 5. Transformare
1. Lui si è riposato un po'. – Loro si sono riposati un po'.
2. Lui si è lavato con aqua calda.
3. Lui si è alzato presto.
4. Lui si è preparato ad uscire.
5. Lei si è vestita alla moda. – Loro si sono vestite alla moda.
6. Lei si è seduta in salotto.
7. Lui si è messa a parlare.
8. Lui si è divertita alle corse.

Esercizio 6. Rispondere
1. Come vi siete trovatti in questa città? (bene) – Ci siamo trovati bene.
2. Quanto tempo vi siete fermati? (tre giorni)
3. Di che cosa vi siete occupati? (di elettrodomestici)
4. Che cosa vi siete messe? (un vestito nuovo) – Ci siamo messe dei vestiti nuovi.
6. Di she cosa vi siete sistemate? (in albergo)
8. Dove vi siete specializzate? (in biologia)

Esercizio 7. Rispondere
1. A che ora deve alzarsi domani? (alle sette) – Devo alzarmi alle sette.
2. Quanto tempo deve fermarsi? (due settimane)
3. Di che cosa deve occuparsi? (di pubbliche relazioni)
4. Che cosa deve mettersi? (l'abito da sera)
5. Di che cosa deve ricordarsi? (di prendere il passaporto)
6. In che cosa deve specializzarsi? (in cardiologia)

a che ora – u koliko sati


pubbliche relazioni – odnosi s javnošću
l' abito da sera – večernje odelo
il passaporto – pasoš

Esercizio 8. Transformare
1. Tu puoi sistemarti da Mario. – Voi potete sistemarvi da Mario.
2. Tu puoi riposarti ora.
3. Tu puoi alzarti tardi.
4. Tu puoi iscriverti domani.
5. Tu puoi sederti qui.
6. Tu puoi occuparti dei biglietti.
potere – moći
ora – sada
l' ora – sat
tardi – kasno
iscriversi – upisati se
domani – sutra
sedersi – sesti
qui – ovde
occuparsi – pobrinuti se za, baviti se (nečim)
il biglietto – karta

Esercizio 9. Transformare
1. Voglio alzarmi alle sette. – Mi voglio alzare alle sette.
2. Voglio divertirmi stasera.
3. Devo fermarmi alla posta.
4. Devo specializzarmi in cardiologia.
5. Posso occuparmi delle valige.
6. Posso sistemarmi da te.
volere – želeti, hteti
alle sette – u 7
divertirsi – zabaviti se
stasera – večeras
specializzarsi (in) – specijalizovati se za
cardiologia – kardiologija
la valigia – kofer

Lekcija 21. Pokazne zamenice i pridevi (I pronomi e gli aggettivi


dimonstrativi)
QUESTO - ovaj
QUESTA - ova
QUETI - ovi
QUESTE - ove

Pokazni pridev QUELLO se ponaša kao određeni član:

QUEL - onaj QUEI - oni (ispred imenica muškog roda koje počinju sa
suglasnikom)
QUELLO - onaj QUEGLI - oni (ispred imenica muzškog roda koje počinju sa z,
s + suglasnik, pn, ps, x, j)
QUELL' - onaj QUEGLI - oni (ispred imenica muškog roda koje počinju
suglasnikom)
QUELLA - ona QUELLE - one (ispred imenica ženskog roda koje počinju sa
suglasnikom)
QUELL' - ona QUELLE - one (ispred imenica ženskog roda koje počinju sa
samoglasnikom)

questo libro - ova knjiga


questi libri - ove knjige

questa casa - ova kuća


queste case - ove kuće

quel libro - ona kniga


quei libri - one knige

quello specchio - ono ogledalo


quegli specchi - ona ogledala

quell' - albergo - onaj hotel


quegli alberghi - oni hoteli

quella casa - ona kuća


quelle case - one kuće

quell' aula - ona učionica


quelle aule - one učionice

Kao zamenica QUELLO ima samo četiri oblika:

QUELLI - onaj
QUELLI - oni

QUELLA - ona
QUELLE - one

1. QUESTA casa è più grande di QUELLA. Ova kuća je veća od one.

QUESTA = pridev (aggettivo)


QUELLA = zamenica (pronome)

2. QUEL quadro è più bello di QUESTO. Ova slika je lepša od one.

QUEL - pridev (aggettivo)


QUESTO - zamenica (pronome)
Lekcija 23. Spajanje predloga sa članom

Predlozi u italijanskom stoje ispred imenica, prideva, zamenica i glagola u infinitive.


Postoje dva tipa predloga:
I Prosti predlozi (Preposizioni semplici) DI , A , DA , IN , CON , SU , PER , TRA , FRA
Primeri:
figlio di Laura – Laurin sin.
Vado a scuola. Idem u školu.
Vengo da Pietroburgo. Dolazim iz Peterburga.
Vivo in Italia. Živim u Italiji.
Arrivo con il mio amico. Stižem sa mojim prijateljem.
Questo è per te. Ovo je za tebe.
Tra poco comincio a studiare. Uskoro počinjem da učim.

II Predlozi spojeni sa članom (Preposizioni articolate)


Građenje: prosti predlozi + određeni član
Primeri:
il libro della (di + la) ragazza (la ragazza);
il libro del(di + il) ragazzo (il ragazzo);
il libro dello (di + lo) studente (lo studente);
il libro delle (di + le) ragazze (le ragazze);
il libro dei (di + i) ragazzi (I ragazzi);
il libro degli (di + gli) studenti (gli studenti).
il lo la i gli le
a al allo alla ai agli alle

da dal dallo dalla dai dagli dalle

di del dello della dei degli delle


in nel nello nella nei negli nelle

su sul sullo sulla sui sugli sulle


Napomena: con + il, lo, la, i ,gli, le → col, collo, colla,coi, cogli, colle nisu vise u
upotrebi.

Upotreba predloga
A u, na
Porto un' aranciata a Mario. Nosim sok Mariju. (namena – kome?)
Sto a casa. Kod kuće sam. (mesto – gde?)
Arrivo alle due. Stižem u dva. (vreme – kada?)
Studio a memoria. Učim na pamet. (način – kako?)
Andare a pesca. Idem na pecanje. (pravac, smer ili cilj kretanja)

DA od, iz
Veniamo da Milano. Dolazimo iz Milana. (poreklo – odakle?)
Vado dal medico. Idem kod doktora. (mesto – gde?)
Leggo da tre ore. Čitam već tri sata. (vreme – koliko dugo?)
Muoio dalla fame. Umirem od gladi. (uzrok)
carte da gioco – karte za igru (namena)
da Ana – o Ani (o kome? o čemu?)

DI iz, od
il libro di Paolo – Paolova knjiga
il libro di storia – knjiga iz istorije
di giorno, d’ inverno – danju, zimi (vreme – kada?)
foglio di carta – list papira
Sono di Brescia. Ja sam iz Breše. (mesto, poreklo – odakle?)

CON s, sa
Vado con Luca. Idem sa Lukom. (s kim?)
Vado con la macchina. Idem sa kolima. (s čim?)
lavorare con calma – raditi tiho (način – kako?)
IN u, na
Sto in casa. U kući sam. Kod kuće sam. (mesto – gde?)
in aprile – aprilu (veme – kada?)
Vivo in solitudine. Živim u samoći. (način – kako?)

PER za, zbog


Parto per Mosca. Putujem za Moskvu. (mesto – gde?)
Ti ammiro per la tua pazienza. Divim ti se zbog tvog strpljenja. (uzrok – zbog čega?)

SU na, u
la casa sul mare – kuća na moru (mesto – gde?)
vediamoci sul tardi – vidimo se kasnije (vreme – kada?)

TRA/FRA
tra i monti – među planinama (mesto – gde?)
tra mezz’ora – za pola sata (vreme – kada?)

Lekcija 25. Dupla negacija (Doppia negazione)

U srpskom jeziku: Ja nikada nisam bio u Londonu.

U italijanskom jeziku: Io mai sono stato a Londra.

U engleskom jeziku: I have never been in London..

Ako se MAI (NKADA), NESSUNO (NIKO), NIENTE = NULLA (NIŠTA) nađu iza
glagola, onda glagol može bitiu odričnom obliku.

MAI u složenim vremenima može stajati i iza pomoćnog i iza glavnog glagola.
Primeri:

1. Non vado mai al concerto. Nikada ne idem na koncert.


2. Non comprerò mai una moto. Nikada neću kupiti motocikl.
3. Non sono mai andato in Cina. (Non sono mai andato in Cina.) Nikada nisam išao u
Kinu.
4. Non ho scritto mai a macchina. (Non ho mai scritto a macchina.) Nikada nisam pisao
na mašini.
5. Non inviterò nessuno. Nikoga neću pozvati.
6. Non conosco nessuno. Ne poznajem nikoga.
7. Non abbiamo incontrato nessuno. Nikoga nismo sreli.
8. Non voglio parlare con nessuno. Ne želim ni sa kim da pričam.
9. Non ho mangiato niente (nulla). Nisam ništa jeo.
10. Non abbiamo fatto niente (nulla). Ništa nismo uradili.
11. Non farò niente (nulla). Neću ništa uraditi.
12. Non hanno capito niente (nulla). Ništa nisu razumeli.

Lekcija 26. Presente indicativo + DA + determinazione temporale

Ukazuje na radnju započetu u prošlosti, koja se nastavlja u sadašnjosti. (Indica un azione


cominciata nel passato, che continua nel presente.)

1. Io sono a Roma da due giorni. U Rimu sam već dva dana.


2. Lui studia tre ore. On uči već tri sata.
3. Sono qui da una settimana. Ovde sam već jednu nedelju (sedam dana).
4. Ho questo libro da trenta giorni. Imam ovu knjigu već trideset dana.
5. Studio l' italiano da poco. Učim italijanski odnedavno.
6. Studio l' italiano da un anno. Učim italijanski godinu dana.
7. Abito in questa città dal 1983. Živim u ovom gradu od 1983-e.
8. Abito in questa città dalla fine del mese passato. Živim u ovom gradu od prošlog
meseca.
9. Conosciamo Maria dall' inizio di queste mese. Poznajemo Mariju od početka ovog
meseca.
10. - Da quanto tempo aspetti l' autobus? Koliko dugo čekaš autobus:
- Aspetto da mezz' ora. Čekam već pola sata.

presente indicativo - indikativ prezenta


il determinazione - određenje
temporale - vremenski, -a
indicare - ukazivati
l' azione (m.) akcija, rdnja
il passato - prošlost
cominciare - početi
continuare - nastaviti
il presente - sadašnjost
studiare -učiti, studirati
la settimana - sedmica, sedam dana, nedelju dana
il giorno - dan
l' italiano (m.) italijanski jezik
da poco - odnedavno, odskoro
abitare - živeti
la fine - kraj
il mese - mesec
passato - prošli
conoscere - upoznati, poznavati
l' inizio (m.) početak
da quanto tempo - od kada, koliko dugo
aspettare-čekati
mezz' ora - pola sata

Lekcija 27. L' articolo partitativo - Partitativni član

Maschile - muški rod:

- Ispred imenica koje počinju sa suglasnikom (izuzev z, s + suglasnik, x, y, ps, pn, gn)
Davanti ai nomi che iniziano con consonante (eccetto z, s + cons., x, y, ps, gn, pn)
 singolare - jednina: del (di + il)
 plurale - množina: dei (di + i)

del gelato (sladoled)


del vino (vino)
dei soldati (vojnici)
- Ispred imenica koje počinju sa z, s + cons., x, y, ps, gn, pn
Davanti ai nomi che iniziano con z, s + cons., x, y, ps, gn, pn
 singolare - jednina: dello (di + lo)
 plurale - množina: deigli (di + gli)
dello zucchero (šećer)
dello spago (klupče kanapa, konca, vune idr.)
degli gnomi (patuljci)
- Ispred imenica koje počinju sa samoglasnikom
Davanti ai nomi che iniziano con vocale
 singolare - jednina: dell’ (di + l’)
 plurale - množina: deigli (di + gli)
dell’inchiostro (mastilo)
degli attori (glumci)
degli occhi (oči)

Femminile- ženski rod:

- Ispred imenica koje počinju sa suglasnikom


Davanti ai nomi che iniziano con consonante
 singolare: della (di + la)
 plurale: delle (di + le)

della marmellata (marmelada)


della pasta (pasta)
delle patate (krompiri)

- Ispred imenica koje počinju sa samoglasnikom


Davanti ai nomi che iniziano con vocale

 singolare: dell’ (di + l’)


 plrale: delle (di + le)
dell’acqua (voda)
dell’uva (grožđe)
delle arie (arije)

- U jednini ukazuje na izvesnu količinu nečega: nešto/malo


Al singolare indica una certa quantità di qualcosa: un po’ di…

Metti ancora dello zucchero nel latte = Metti ancora un po’ di zucchero nel latte
(Stavi malo šećera u mleko.)

- U množini ukazuje na deo jedne celine, izvestan broj nečega: neki/nekoliko


Al plurale indica una parte rispetto a tutto, un certo numero di: alcuni, qualche…

Laura ha dei cavalli bellissimi = Laura ha alcuni cavalli bellissimi. (Laura ima
nekoliko prelepih konja.)
- Partitativni član u množini se takođe koristi obrazovanje množine neodređenog
člana
L’articolo partitivo al plurale si anche usa per formare il plurale dell’articolo
indeterminativo

 un ragazzo - dei ragazzi


 una studentessa - delle studentesse (studentkinja)

- Partitivni član upotrebljavamo u potvrdnim i upitnim rečenicama, nikada u


odričnim.
 Compro del pane.
 Compro del pane?
 Non compro pane.

Lekcija 28. Množina imenica i prideva - izuzeci

Nomi e aggetivi in - io (Imenice i pridevi na - io)

foglio - fogli (list)


figlio - figli (sin)
esercizio - esercizi (vežba)
orologio - orologi (sat, časovnik)
vecchio - vecchi (star)
universitario - universitari (univerzitetski)

Primeri:

1. È un fogli bianco. To je beo list.


Sono (dei) fogli bianci. To su beli listovi.

2. È un esercizio dificile. To je teška vežba.


Sono (degli) esercizi dificili. To su teške vežbe.

3. È un bravo figlio. On je dobar sin.


Sono (dei) bravi figli. Oni su dobri sinovi.
4. È un orologio nuovo. To je novi sat.
Sono (degli) orologi nuovi. To su novi satovi.

5. È un vecchio professore universitario. On je stari univerzitetski profesor.


Sono (dei) vecchi professori universitari. Oni su stari univerzitetski profesori.

paio - par
paia - više pari

un paio - jedan par


due paia - dva para

cetinaio - stotina
cetinaia - stotine i stotine (nekoliko, ne zna se tačno)

un cetinaio - stotinu
alcune cetinaia - nekoliko stotina

migliaio - oko hiljadu


migliaia - hiljade i hiljade (nekoliko, ne zna se tačno)

un migliaio - hiljadu
poche migliaia - nekoliko hiljada

miglio - oko milje


miglia - milje i milje

un miglio - jedna milja


poche miglia - nekoliko milja

1. Ho comprato un bel paio di scarpe. Kupio sam lep par cipela.


Ho comprato due belle paia di scarpe. Kupio sam dva lepa para cipela.
2. Abiamo visto un cetinaio di soldati. Videli smo hiljadu vojnika.
Abiamo visto alcune cetinaia di soldati. Videli smo nekoliko hiljada vojnika
3. Costa solo un migliaio di lire. Košta samo jednu hiljadu lira.
Costa solo poche migliaia di lire. Košta samo nekoliko hiljada lira.
4. La sua casa è a un miglio dal mara. Vaša kuća je na jednu milju od mora.
La sua casa è a poche miglia dal mare. Vaša kuća je nekoliko milja od mora.

Nomi e aggetivi in -io (la i è tonica)/(slovo i je čujno)


zio - zii (stric, ujak, tetak)
addio - addii (rastanak)
rumorio - rumorii (buka)
ronzio - ronzii (zujanje, brujanje)
leggio - leggii (stalak za knjige i note, pult)

1. Mio zio abita in America. Moj stric živi u Americi.


I miei zii abitano in America. Moji stričevi žive u Americi.
2. Sarà un triste addio. Biće to tužan rastanak (oroštaj).
Saranno (dei) tristi addii. Biće to tužni rastanci.
3. È un leggio belissimo. To je prelep stalak.
Sono (dei) leggii belissimi. To su prelepi stalci.
4. Non sopporto questo rumorio. Ne podosim ovu buku.
Non sopporto questi rumorii.
5. È un ronzio fastidioso. To je neugodno brujanje.
Sono (dei) ronzii fastidiosi.

Lekcija 29. Pronomi diretti - Zamenice u funkciji direktnog objekta

Pronomi diretti (deboli o atoni) Nenaglašene direktne zamenice

Jednina:
 mi (mene, me)
 ti (tebe, te)
 La (Vas, persiranje)
 lo (njega, ga)
 la (nju, je)
Množina:
 ci (nas)
 vi (vas)
 li (njih, ih, muški rod)
 le (njih, ih ženski rod)
Nenalašene direktne zamenice (koga? šta?) stoje ispred glagola:
 La vedo. Vidim je.
 Lo vedo. Vidim ga.
 Li/le invito. Pozivam ih.

Primeri:
1. Carlo non mi saluta con molta cordialità. Karlo me ne pozdravlja preterano srdačno.
2. Carlo ti ascolterà con attenzione. Karlo će te saslušati pažljivo.
3. Carlo ti accompagna in macchina alla stazione. Karlo će te odvesti kolima na stanicu.
4. Carlo La incontra spesso dal dottore. Karlo Vas sreće često kod doktora.
5. Carlo lo aspetta davanti al cinema. Karlo ga čeka ispred bioskopa.
6. Carlo la ringrazia sentitamente. Karlo joj iskreno zahvaljuje.
7. Carlo ci capisce alla perfezione. Karlo nas savršeno razume.
8. Carlo vi aiuta quando può. Karlo vam pomaže kad može.
9. Carlo li prega di telefonare. Karlo ih moli da telefonira.
10. Carlo le riceve in casa sua. Karlo ih prima u svojoj kući.

debole - slab
atono - nenaglašen, nečujan
vedere - videti
invitare - pozvati
salutare - pozdraviti
la cordialità - ljubaznost, srdačnost
con molta cordialità - vrlo ljubazno, vrlo srdačno
accompagnare - pratiti
accompagnare in macchina - odvesti, kolima
incontrare - sresti
spesso - često
aspettare - čekati
davanti - ispred
ringraziare - zahvaliti
sentitamente - iskreno
la perfezione - savršenstvo
capire - razumeti
alla perfezione - savršeno
aiutare - mogati, pomoći
quando - kada
potere - moći
pregare - zamoliti, moliti
ricevere - primiti

Zamenica "lo" osim što se odnosi na osobu muškor roda


 Conosci quel signore? Poznaješ li tog čoveka?
 Sì, lo conosco. Da, poznajem ga.

odnosi se i na stvar muškog roda


 Quando compri il giornale? Kada kupuješ novine.
 Lo compro prima di andare in uffico. Kupujem ih pre nego što odem u kancelariju

Zamenica "lo" takođe uzima neutralnu vrednost zamenice cìo (ovo, to), questa cosa (ova
stvar)
 È andato via il professore? Je l' izašao profeso?
 No lo so. Ne znam (to).

conoscere - poznavati
comprare . kupiti
andare via - izići

ti/La (ti/Vi)

1. Lorenzo, mi aspetti? Lorenco, čekaš li me?


Sì, ti aspetto. Da, čekam te.
No, non ti aspetto. Ne, ne čekam te.
2. Signorina Maria, mi riconosce? Gospođice Marija, prepoznajete li me?
Sì, La riconosco. Da, prepoznajem Vas.
No, non La riconosco. Ne, ne prepoznajem Vas.
3. Amici miei, mi capite? Prijatelji moji, razumete li me?
Sì, ti capiamo. Da, razumemo te.
No, non ti capiamo. Ne, ne razumemo te.
4. Cari studenti, mi capite? Dragi studenti, razumete li me?
Sì, La cpiamo, Professore. Da, razumemo Vas profesore.
No. non La capiamo Professore. Ne, ne razumemo Vas profesore.

riconoscere – prepoznati

Uz modalne glagole (dovere, potere, volere) stoji infinitiv spojen sa nenaglašenom


direktnom zamenicom:

1. Devo vederti stasera. Moram da te vidim večeras.

vedere + ti = vederti
2. Voglio vederla. Želim da je vidim.

vedere + la = vederla

3. Posso aiutarlo stasera. Mogu da mu pomogem večeras.

aiutare + lo = aiutarlo

4. Posso aiutarvi stasera. Mogu da vam pomognem večeras..


5. Devo invitarli. Moram da ih pozovem.

Može i: zamenica + modalni glagol + infinitiv

1. Ti devo vedere. Moram da te vidim.


2. La voglio vedere. Želim da je vidim.
3. Lo posso aiutare stasera. Mogu da mu pomognem večeras.
4. Vi posso aiutare stasera. Mogu da vam pomognem večeras.
5. Li devo invitare. Moram da ih pozovem.

Pronomi diretti (forti o tonici) - Naglašene direktne zamenice


me (mene)
te (tebe)
Lei (Vas, persiranje)
lui (njega)
lei (nju)

noi (nas)
voi (vas)
loro (njih, za oba roda)

Naglašene direktne zamenice (koga? šta?) stoje iza glagola:

 Vedo lei. Vidi nju.


 Vedo lui. Vidim njega.
 Invito loro. Pozivam njih.
Pimeri:
1. Chi ha salutato quel signore? Koga je pozdravio taj gospodin?
Quel signor ha salutato me. Taj gospodin je pozdravio mene.
Quel signor ha salutato te. Taj gospodin je pozdravio tebe.
Quel signor ha salutato Lei. Taj gospodinje pozdravio Vas.
2. Chi cerca quel signore? Koga traži taj gospodin?
Quel signore cerca lui. Taj gospodin traži njega.
Quel signore cerca lei. Taj gospodin traži nju.
3. Chi ha invitato quel signore?
Quel signore ha invitato noi. Taj gospodin je pozvao nas.
Quel signore ha invitato voi. Taj gospodin je pozvao vas.
4. Chi aspetta quel signore? Koga čega taj gospodin?
Quel signore aspetta loro. Taj gospodin čeka njih.
1. Rispondere
1. Mi capisce? Razumeš li me?
Sì, ti capisco. Da razumem te?
2. Mi ami?
3. Mi accompagni?
4. Mi ascolti?
5. Ci guardi? Gledaš i nas?
Sì, vi guardo. Da, gledam vas.
6. Ci conosci?
7. Ci aspetti?
8. Ci aiuti?
2. Rispondere
1. Prendete un caffè? Pijete li kafu?
Sì, lo prendiamo volontieri. Rado ćemo je popiti.

2. Bevete un bicchiere di vino?


3. Invitate Giancarlo?
4. Aiutate il vostro amico?
5. Ricordate quel giorno?
6. Accompagnate il professore?

3. Rispondere
1. Quando guardi la televisione? Kada gledaš televiziju_
Lo guardo dopo cena. Gledam je posle večere.
2. Quando ascolti la radio?
3. Quando chiami la tua amica?
4. Quando lavi la biancheria?
5. Quando incontri la tua amica?
6. Quando inviti Lucia?
chiamare - zvati
lavare - prati
la biancheria - rublje

4. Rispondere
1. Dove fate gli esercizi? Gde radite vežbe?
Li facciamo a casa. Radimo ih kod kuće.
2. Dove lasciate i documenti?
3. Dove portate i quadri?
4. Dove aspettate gli amici?
5. Dove acompagnate gli amici?
6. Dove incontrate Paolo e Giovanni?
fare - raditi
lasciare - ostaviti
portare - nositi
il quadro - slika

5. Rispondere
1. Inviterai le tue amiche? Pozvaćeš tvoje drugarice? / Hočeć li pozvati tvoje drugarice?
Sì, le inviterò. Da, pozvaći ih.
2. Leggerai quelle riviste?
3. Scriverai quelle lettere?
4. Accompagnerai quelle signore?
5. Laverai le camice?
6. Informerai le signorine?
legere - čitati, pročitati
la rivista - čsopis
scrivere - pisati
la lettera - pismo
accompagnare - ispratiti, pratiti
la camicia - košulja
informare - obavestiti

6. Rispondere
1. Ecco i cioccolatini. Li mangi tutti?
Sì, li mangio tutti.
2. Ecco i libri. Li vuoi tutti?
3. Ecco i fogli. Li prendi tutti?
4. Ecco i dischi. Li ascolti tutti?
5. Ecco le ragazze. Le invierai tutte?
Sì, le inviterò tutte.
6. Ecco le paste. Le mangierai tutte?
7. Ecco le canzoni. Le conosci tutte?
8. Ecco le compagni di scuola. Le inviti tutte?
i cioccolatini - čokoladice, čokoladne bombone
il foglio - list papira
il disco - disk, cd
la pasta - pasta
mangiare- jesti
la canzone - pesma
la compagna, drugarica, partnerka

7. Rispondere
1. Vuoi conoscere mio fratello?
Sì, voglio conoscerlo.
2. Vuoi leggere questo libro?
3. Vuoi ascoltare questo disco?
4. Vuoi incontrare questo signore?
5. Poi cantare una canzona?
Sì, posso cantarla.
6. Puoi organizzare una gita?
7. Puoi accompagnare Lucia?
8. Puoi chiamare la professoressa?
conoscere - upoznati, poznavati
cantare - paveti
organizzare - organizovati
la gita - izlet
la professoressa - profesorka

8. Rispondere
1. A che ora deve acompagnare le signorine?
Devo accompagnarle alle dieci.
2. A che ora deve incontrare le amiche?
3. A che ora deve lasciare le chiavi?
4. A che oradeve preparare le valigie?
5. Dove preferisce ascoltare questi dischi?
Preferisco ascoltarli a casa.
6. Dove preferisce aspettare i colleghi?
7. Dove preferisce ricevere gli ospiti?
8. Dove preferisce fare questi esercizi?