Sei sulla pagina 1di 5

PELAN STRATEGIK RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN

TAHUN 2017 2019

NAMA SEKOLAH SKPK ALMA (PENGLIHATAN) , 14000 BUKIT MERTAJAM, PULAU PINANG
MISI Memberikan Pendidikan Menyeluruh kepada Murid Bekeperluan Khas (Penglihatan) untuk
Kehidupan Terbaik melalui Pendekatan Bersepadu Berlandaskan Aspirasi Negara
VISI SKPK Alma (Penglihatan) Menjadi Sekolah Pendidikan Khas Terbaik di Malaysia
UNIT Hal Ehwal Murid
ISU STRATEGIK Pengurusan pengendalian Rancangan Makanan Tambahan Sekolah
MATLAMAT Memberi makanan tambahan yang berzat dan seimbang kepada murid- murid yang berkenaan
untuk membantu mereka mengatasi pelbagai masalah dari segi pertumbuhan badan dan
STRATEGIK
kekurangan tenaga.

OBJEKTIF (Outcome) KPI SASARAN


TOV 2017 2018 2019
Memastikan murid-murid tidak 80% murid menyukai menu Tiada 100% 100% 100%
mempunyai masalah kelaparan, makanan yang disediakan Penyertaan
makanan tidak mencukupi dan
90% murid makan makanan Tiada 100% 100% 100%
meningkatkan pengetahuan murid
yang mempunyai hak mereka. Penyertaan
tentang pemakanannya. 80% murid tidak mengadu Tiada 100% 100% 100%
kelaparan ketika PdP Penyertaan

RANCANGAN TAHUNAN RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN 2017

1
NAMA SEKOLAH SKPK ALMA (PENGLIHATAN) , 14000 BUKIT MERTAJAM, PULAU PINANG
MISI Memberikan Pendidikan Menyeluruh kepada Murid Bekeperluan Khas (Penglihatan) untuk
Kehidupan Terbaik melalui Pendekatan Bersepadu Berlandaskan Aspirasi Negara
VISI SKPK Alma (Penglihatan) Menjadi Sekolah Pendidikan Khas Terbaik di Malaysia
UNIT Hal Ehwal Murid
ISU STRATEGIK Pengurusan pengendalian Rancangan Makanan Tambahan Sekolah
MATLAMAT STRATEGIK Memberi makanan tambahan yang berzat dan seimbang kepada murid- murid yang berkenaan
untuk membantu mereka mengatasi pelbagai masalah dari segi pertumbuhan badan dan
kekurangan tenaga.

BIL OBJEKTIF RANCANGAN PELAKSANAAN TINDAKAN SASARAN J/MASA KOS

1 Dapat Mesyuarat kali - Perbincangan PK HEM AJK RMT Januari -


membincangkan pertama tentang perjalanan Penyelaras
perjalanan program RMT tahun RMT
program RMT 2017
sepanjang 2017 - Mengemaskini fail
RMT
2 Dapat Makanan sedap - Pihak pengusaha PK HEM Semua Sepanjang -
memastikan murid dan seimbang menyediakan Penyelaras murid RMT tahun
dapat makanan makanan mengikut RMT
yang seimbang menu yang telah
dalam menu ditetapkan.
mereka
3 Memastikan Sama banyak, Pihak pengusaha PK HEM Semua Sepanjang -
makanan yang sama kuantiti menyediakan Penyelaras murid RMT tahun

2
diberikan makanan mengikut RMT
mencukupi sukatan yang telah
ditetapkan.
4 Memastikan murid Tiada kelaparan Semua murid makan PK HEM Semua Sepanjang -
tidak lapar dan makanan yang telah Penyelaras murid RMT tahun
dapat disediakan . RMT
menumpukan
perhatian semasa
sesi PdP
5 Dapat Mesyuarat kali - Perbincangan PK HEM AJK RMT April -
membincangkan kedua tentang isu-isu Penyelaras
isu-isu semasa semasa RMT tahun RMT
tentang RMT 2017
- Mengemaskini fail
RMT
6 Dapat Mesyuarat kali - Perbincangan PK HEM AJK RMT Julai -
membincangkan ketiga tentang isu-isu Penyelaras
isu-isu semasa semasa RMT tahun RMT
tentang RMT 2017
- Mengemaskini fail
RMT

3
7 Dapat Mesyuarat kali - Perbincangan PK HEM AJK RMT November -
membincangkan keempat tentang isu-isu Penyelaras
isu-isu semasa semasa RMT tahun RMT
tentang RMT 2017
- Mengemaskini fail
RMT

SEKOLAH KEBANGSAAN PENDIDIKAN KHAS ALMA (PENGLIHATAN)


JALAN BUKIT MINYAK, 14000 BUKIT MERTAJAM.

JADUAL PELAKSANAAN PROGRAM RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN 2017

4
BIL AKTIVITI JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV

1 Mesyuarat kali pertama /


2 Makanan sedap dan seimbang / / / / / / / / / / /
3 Mesyuarat kali kedua /
4 Mesyuarat kali ketiga /
5 Sama banyak, sama kuantiti / / / / / / / / / / /
6 Tiada kelaparan / / / / / / / / / / /
7 Mesyuarat kali keempat /

Disediakan oleh : Tarikh : 6 Januari 2017

___________________________
(Azizah Binti Awang)
Penyelaras RMT