Sei sulla pagina 1di 1

KEKUATAN KELEMAHAN

S1-Mempunyai pengurusan pentadbiran yang mantap, terbuka dan mesra pelanggan. W1- Pencapaian murid dalam Pentaksiran Bulanan berdasarkan GPS belum mencapai.
S2-Budaya kerja yang cemerlang dan mantap dalam kalangan guru dan staf sokongan. W2- Guru tidak dapat menumpu sepenuhnya P&P kerana terlalu banyak aktiviti.
S3-Setiap aktiviti yang dijalankan sentiasa mendapat kerjasama yang baik daripada W3- Penggunaan VLE dalam setahun belum mencapai 50%.
semua pihak terutama pentadbir, guru, pelajar dan ibubapa W4- Kemudahan peralatan ICT yang tidak mencukupi.
S4-Guru berbudaya kerja positif W5- Murid kurang bermotivasi dan lemah dalam penguasaan matapelajaran.
S5-Kehadiran murid melebihi 80% W6- Penggunaan Frog VLE yang minimum di kalangan guru.
S6-Mempunyai sebuah Asrama Desa bagi penempatan murid Tahap 2. W7- Waktu mata pelajaran yang terhad dan tidak mencukupi.
S8-Mempunyai akses internet yang baik. W8-
S9-Fizikal sekolah yang kondusif.
S10-Mempunyai guru sebagai penanda kertas UPSR dan JU daerah mata pelajaran.

PELUANG CABARAN

O1-Sokongan kewangan daripada PIBG. C1-Ekspektasi ibubapa terhadap sekolah tinggi


O2-Sumber kewangan daripada kerajaan C2-Masih ada segelintir ibubapa yang kurang prihatin terhadap pendidikan anak-anak.
O3-Sokongan daripada PIBG dan pihak luar dalam menjalankan kegiatan / program C3-Masih ada ibu bapa yang menyerahkan tanggungjawab mendidik anak kepada
peringkat sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan. pihak sekolah.
O4-Aktiviti luar anjuran NGO DAN GO C4-Budaya belajar yang tidak konsisten.
O5-KSIB dan sarana ibubapa yang komited C5-Latar belakang ibu bapa daripada pelbagai sosio ekonomi
O6-Kerjasama daripada sekolah-sekolah berhampiran. C6-Majoriti ibubapa tidak mampu menyediakan kemudahan komputer di rumah
O7-Ibubapa mementingkan pelajaran anak-anak mereka. C7-
O8-