Sei sulla pagina 1di 54

Score

4. Finale
fom "Symphony No.4 Peter Ilyich Tchaikovsky
Allegro con fuoco q = 132
. .

&b c J j J
Piccolo
a2
. .

J j J
Solo Flute 1,2 &b c

. .

&b c J j J
Tutti Flute

w w
a2

&b c w j
Oboe 1,2
J w


a2

?b c . j .
Bassoon 1,2
J J

# . .
a2

Solo Clarinet in B b 1,2 & c J
j J

# . .
Clarinet in B b 1 & c J
j J

# c . .
Clarinet in B b 2 & J j J


# . .
Bass Clarinet & c J
j J

. .
# J J
Alto Saxophone & #c

j

# . .
j
Tenor Saxophone & c J J

#
Baritone Saxophone & #c .
J


j .
J

# c w
j w
Trumpet in B b 1,2 & w w
J J
# c w j w
Trumpet in B b 3 & J

j
& c w j w
Horn in F 1,2 w w

j
w j w
Horn in F 3,4 & c ww


? c ww J ww
Trombone 1,2 b J

? . j j
Trombone 3 b c
J


w

?b c . j j ww

Euphonium
J

?b c j
Tuba
w

.
?b c J J
j w
Contrabass


? c j j
Timpani


Triangle / c

j j j
/ c
Cymbals

Bass Drum
J J J
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
n # n
6
# n n
Picc. &b J

n # n
1.

# n n
& b
Solo Fl. J
F
n # n
# n n
Tutti Fl. &b J


# n n
a2

&b
Ob.
J J

1.

j
a2

? n
Bsn. b n # n # n n
# n F
# #
1.

# n j
Solo Cl. & # n #
F
# # # n
Cl. in B b 1 & # n

j
#

# #
# n j
Cl. in B b 2 & # n #

# #
& # n j #
Bass Cl.
# n #
dim.

# # # n j
1 player

A. Sax. & # # n #
F
# # n
# # n # j #
T. Sax. &
dim.

# # # n j
B. Sax. & # # n # #
dim.

# j
B b Tpt. 1,2 &
J
#
B b Tpt. 3 & J
J
j

Hn. 1,2 &
J > > > >
j dim.

Hn. 3,4 & J

?
Tbn. 1,2 b J J

j
?b
Tbn. 3
J

? j #
Euph. b J
dim.

?b j j

Tuba

j
pizz.

Cb.
?b
J
# n n #
dim.

Timp.
?

Trgl. /

j
Cym. /
B. Dr. J

-2-
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
11

Picc. &b

n n n . # n
#
Solo Fl. &b J
F

Tutti Fl. &b

Ob. &b

n n n . # n
? #
Bsn. b J
F
# # # # . # #
& #
Solo Cl.
J
F
# # # # # # # # # #
Cl. in B b 1 &
F
#
&
# # # # # # # # #
Cl. in B b 2

F
#
& n # # #
Bass Cl.

All

##
div.
j
A. Sax. & # # # . # # #

F
#
n # # #
T. Sax. &

# #
B. Sax. & # n # #

#
B b Tpt. 1,2 &

#
B b Tpt. 3 &

Hn. 1,2 &


> > > > > > > > > >
F
Hn. 3,4 &

?
Tbn. 1,2 b

Tbn. 3
?b

n
Euph.
?
b n # #

Tuba
?b

n
Cb.
?b n # #

Timp.
?

Trgl. /

Cym. /
B. Dr.

-3-
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
16

Picc. &b

n . # n n #
J # # n # n
Solo Fl. &b

Tutti Fl. &b

Ob. &b

n . # n n #
? # # n # n
Bsn. b J

# # . # # # #
Solo Cl. & J # # # # #

# # # # # # # # # #
Cl. in B b 1 & # # #

#
&
# # # # # # # # #
Cl. in B b 2

#
& # #
Bass Cl.

# j
A. Sax. & # # . # # #

# # # #
# #

#
& # # # # #
T. Sax.

# # #
B. Sax. & #

#
B b Tpt. 1,2 &

#
B b Tpt. 3 &

Hn. 1,2 & w w


> > > > >w >w

Hn. 3,4 &

?
Tbn. 1,2 b

Tbn. 3
?b

? # n
Euph. b

Tuba
?b

n
Cb.
? b #

Timp.
?

Trgl. /

Cym. /
B. Dr.

-4-
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
21

Picc. &b

# # # #
n # # b n # n
Solo Fl. &b
cresc. cresc.

Tutti Fl. &b

Ob. &b

# # # #
? n # # b n # n
Bsn. b
cresc. cresc.

# # # # # # #
Solo Cl. & # n n # n
cresc. cresc.

n
# # # # n n n
Cl. in B b 1 & b b
cresc. cresc.

#

Cl. in B b 2 & n n n
cresc. cresc.

#
&
Bass Cl.

cresc. cresc.

# # # # #
A. Sax. & # # # # n n # n
cresc. cresc.

#
T. Sax. & # # # n
n n b
n b
cresc. cresc.

#
B. Sax. & #
cresc. cresc.

#
B b Tpt. 1,2 &

#
B b Tpt. 3 &

Hn. 1,2 & w w


>w >w

Hn. 3,4 &

?
Tbn. 1,2 b

Tbn. 3
?b

?
Euph. b
cresc. cresc.

Tuba
?b


Cb.
?b
cresc. cresc.

Timp.
?

Trgl. /

Cym. /
B. Dr.

-5-
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
1
.
J
26

Picc. &b

.
a2
n n
J
Solo Fl. &b n
f
.

Tutti Fl. &b J
f
a2

b
Ob. &
f


a2

?
Bsn. b n n n .
J
f
#
a2
.
& n n J
Solo Cl.
n
f

Cl. in B b 1
#
&


.
J
n
f

Cl. in B b 2 &
#
.
J

f
# .
&
J
Bass Cl.

f
.
#
unis.
n n n J
A. Sax. & #
f
# .
n
T. Sax. & J
f
#
B. Sax. & # .
J
f
#
B b Tpt. 1,2 &

#
B b Tpt. 3 &


Hn. 1,2 &


Hn. 3,4 &

?
Tbn. 1,2 b

?b .
Tbn. 3
J

? .
Euph. b J

Tuba
?b


arco
.
Cb.
?b J

? j
Timp.


Trgl. /

j
Cym. /
B. Dr.
J

-6-
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
.
n #
j J
31

Picc. &b
.
n #

j J
Solo Fl. &b
. n #

&b

j J
Tutti Fl.&b j

Ob.
J ! J


j
a2

?
Bsn. b
.
J n #

#
. # #
Solo Cl. &
j J

# . # #
Cl. in B b 1 &
j J

#
. # #
Cl. in B b 2 &
j J

# . # #
& j J
Bass Cl.

.
# # #
& # j J
A. Sax.


#
j . # #
T. Sax. & J

#
B. Sax. & #

j

.
J
# #

# j
B b Tpt. 1,2 &
! !
J J J
#
B b Tpt. 3 & j
J ! ! J
j j
j ! !
Hn. 1,2 &

j j
j ! !
Hn. 3,4 &

?
Tbn. 1,2 b J J ! ! J

? b j j w
Tbn. 3
J

? j j
Euph. b

w
J

?b j j
Tuba
w

?b J j w
Cb.
J

? j
Timp.

Trgl. /

j
Cym. /
B. Dr. J

-7-
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
. .
n
# n n b .

36

Picc. &b J

n # n . .
n b .
J
Solo Fl. &b

.
n
# n n b . n . b
&b
Tutti Fl. J

a2
# n n b . n .. b .. n b
& b .
Ob. J


j b . b n b
a2 a2

? n . #
b n # n n B b ?
. # . b n b . b n b

Bsn.
# n

# . # .. b .. # n
n j n .
Solo Cl. & # n #

. .
# .
& n # n j n
Cl. in B b 1
#

# ..
div.

n j n . # . n
Cl. in B b 2 & # n #

#
& n j n . # . b
Bass Cl.
# n # # n . b n b


# n j n .. .. .. #
div.

A. Sax. & # # n # # n
n

# n # n #
& j n . # . n . b b
T. Sax.# n j n
B. Sax. & # # n # . # . b # n . n n b

# j .. # .. n .
B b Tpt. 1,2 & .

#
B b Tpt. 3 & j . . .


. . b . # n
Hn. 1,2 & . . b .
J

. . b . # n
Hn. 3,4 & J . # . b . n

? .. n . b . n b
Tbn. 1,2 b J B
. . b

j
Tbn. 3
?b . # . b n b . b n
b

? j . # . n . b b
Euph. b

?b j . b n b . b n b

. #
Tuba


. b n b . b n b
? b # n n j
. #
Cb.

? j j j
Timp. j
j

j

j

Trgl. /

j
Cym. /
B. Dr. J

-8-
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
. . .
41 . .
Picc. &b

7

. . .
. .
Solo Fl. &b
7

. . .
. n . b
Tutti Fl. &b
7

n
.
. .. b b .. n n .. b n .. b
Ob. &b

n n n
a2

? . # . b . b n
Bsn. b n n n . # n b b . .

# . # .. b n .. n b .. ..
.
Solo Cl. &
. .
# . .
Cl. in B b 1 & .
7


div.

# ..
unis. unis.
. . n b . .
Cl. in B b 2 & #
7

#
& . # . b . n n b
n n # # b . .
Bass Cl.

# n .. .. .. #
unis. div. unis.
. .
7

& # #
A. Sax. # n n

# n
div. unis.

. n b . .
T. Sax. & n n # . # .
7

# . #
B. Sax. & # n # # . b # . n n b n . .

# .. # .. n . . .
B b Tpt. 1,2 & . . .

#
B b Tpt. 3 & . . . . .

. . b . b . .
Hn. 1,2 & . . b . b . .

. . b n . b . .
Hn. 3,4 & . #

. b n . b . .

B b n .. . b . . .
Tbn. 1,2
n . . . .


? b n n n . # . b . b n b
Tbn. 3 n b . .

? n n n . # . n . n . b n . b
Euph. b

?b . b . b n b
Tuba
n n n . # n b . .

. b . b n b b . .
Cb.
? b n n n . # n

? j j j j j
Timp.
j
j

j

j

Trgl. /

Cym. /
B. Dr.

-9-
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
# n n # # n b . n b . n
J # # J J
46

Picc. &b
# n n # # n b . n b . n
J # # J J
Solo Fl. &b
# n n # # n b . n b . n

Tutti Fl. &b J # # J J

n b n b n b n #
# # b # # n # .. ..
Ob. &b J J J
b b
? j # b b b # # n n . .
Bsn. b b b n J b # # n n
b
J b
b # a2 # b n b b . .
# # # # n # n
J

J
Solo Cl. & J

# n # b n b b . .
# # #
J J
Cl. in B b 1 & J

n # n # b n b b . .
# b # # # # J J
Cl. in B b 2 & J

# j
Bass Cl. & b b j # n b j # # n b . .
n b #
b b
# # # # n # n n . .
A. Sax. & #
J
J J

# b # # j n b n n
T. Sax. & J # n b
J # # # n b . .

# #
B. Sax. & # b n # j n
J
b j
n #
# # n b . .

# # # # n n # # # .. ..
B b Tpt. 1,2 & J J J

# j # b b n . .
B b Tpt. 3 & J J

b # j n # # n . # n . #
& b b n b n # n . # n . #
Hn. 1,2
J J

b j b # n # n . # n . #
& b
b # n . # n . #
Hn. 3,4
J J

B b n # # b # # .. ..
J J n
Tbn. 1,2 J
b b
? b b j # b b # # n n . .
Tbn. 3 b n J J b

n b n b n b n # J b b n b
? # b b # # n n b . .
Euph. b J J

? b b j b b j b . .
Tuba b n J b # # n n b
b b n b b b b . .
?b J J J # # n n b
Cb.

?
Timp.

j

j

Trgl. /

j
Cym. /
B. Dr.
J

- 10 -
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
n n b . n b . n n
51
n n b b b n b b n b n b b n b n b n
Picc. &b
3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

n n n b n b . n b . n n b b n b b n b n b b n b n b n
Solo Fl. &b

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

n n n b n b . n b . n n b b n b b n b n b b n b n b n
Tutti Fl. &b
3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3


# n b # .. .. # n b n b b n b n b b n b n b nn
n b n b n b n b n b
Ob. &b n b n b b b

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3

Bsn.
?
b b b . . b j
b b b
b b b . . b b # b n # n # b n # n # n # n
#
Solo Cl. &
n
3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

b b . . b # n # n # n # n # n # n
# b b b b
Cl. in B b 1 &

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

b b . . b n
# b b # b n # n # b n # n # n #
Cl. in B b 2 &

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

#
Bass Cl. & b b . . b j


# b n
b . . b
n # n n # n # n n # n # n #
n
A. Sax. & #
3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3


# b # b n # n # b n # n # n #
T. Sax. & b b . . b
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

#
B. Sax. & # b b . . b j

# # # .. .. #
B b Tpt. 1,2 & j


# b b . . b
B b Tpt. 3 &

# # n . # n . # #
Hn. 1,2 & # # n . # n . # # j

# # n . # n . # # j
Hn. 3,4 & # # n . # n . # #

B b # # .. .. #
j
Tbn. 1,2


Tbn. 3
? b b b . . b j

? . . j
Euph. b b b b

Tuba
?b b . .
b b b
b . .
Cb.
? b b b b

? j j j j
Timp.

Trgl. /

j j
Cym. /
B. Dr.
J J

- 11 -
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
w n b n n b
2
56
n
Picc. &b b J

w
n b n n b n b
Solo Fl. &b J

w
n b n n b n b
Tutti Fl. &b J

# . . . . b b
n b . >
1.

&b b
n b n J
J
Ob.
F
. . . . b b . >
n
1.

? b n j


Bsn. b J
F
n n
#
a2 1. Play only absence of Bassoon

J
& n # # b n
(. . . . n
n # J
Solo Cl. b .
F >
w # n n n n
# #
Cl. in B b 1 & b J
p
w # n n n n
# #
div.

b
Cl. in B b 2 & J b b
p
# #
& J j


n
Bass Cl.
p
# w # n # # n J

div.

& # # b b
A. Sax. n
p
w # n n n n
# #
b
T. Sax. & J
p
# # j
B. Sax. & # J n
p
# # n #

B b Tpt. 1,2 & b n J
J

# # j
&

B b Tpt. 3 J


#
a2


Hn. 1,2 & J
J

#
Hn. 3,4 & b n J
J

Bb #
Tbn. 1,2 n b b n J
J

n
?b J j

Tbn. 3

n
Euph.
?
b J
j

?b j

Tuba


j
pizz.

Cb.
?b
p
? j
>
Timp.


Trgl. /
p
>j
Cym. /
B. Dr.
J
>

- 12 -
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
62

Picc. &b

Solo Fl. &b

Tutti Fl. &b

. . . . b b . > . b b . . > . b b . . >


Ob. &b J J

. . . . b b . > . b b . . > . b b . . >


? J J
Bsn. b

#
Solo Cl. & . . . . n b .

.
j
b n . .

.
j
b n . .
)

> > >
#
Cl. in B b 1 &

#
Cl. in B b 2 & b b b b

#
&

Bass Cl.

#
A. Sax. & # b b b b

#
T. Sax. &

#
B. Sax. & #

#
B b Tpt. 1,2 &

#
B b Tpt. 3 &

Hn. 1,2 &

Hn. 3,4 &

Tbn. 1,2
Bb

Tbn. 3
?b

?
Euph. b

Tuba
?b

Cb.
?b

Timp.
?

Trgl. /

Cym. /
B. Dr.

- 13 -
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
68

Picc. &b

b b b > b b b >

b b
Solo Fl. &b
F
# J # J
Tutti Fl. &b b b n b b
F

Ob. &b

b b b > b b b >
?
Bsn. b b b
F
# b n b > b n b >
&
Solo Cl. b b
F
#
Cl. in B b 1 &
b n # J
b n # J
n
F
#
unis.

j j
Cl. in B b 2 & b n b n

F
#
& b n b n

Bass Cl.
F
#
A. Sax. & #

#
T. Sax. &

#
B. Sax. & #

b n

b n
F
#
B b Tpt. 1,2 &

#
B b Tpt. 3 &

j
Hn. 1,2 &
F
j
& b b

Hn. 3,4

F
Tbn. 1,2
Bb

Tbn. 3
?b

?
Euph. b

Tuba
?b
arco

?b b b b b
Cb.
F

Timp.
?

Trgl. /

Cym. /
B. Dr.

- 14 -
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
72

Picc. &b

.. b b > .. b b >

J b J b
Solo Fl. &b

# J # J
Tutti Fl. &b n b b n b b

Ob. &b

.. b b > .. b b >
?
Bsn. b J b J b

# .. b n > .. b n >
&
Solo Cl. J b J b

#
Cl. in B b 1 &
b n # J
b n # J
n n
#
Cl. in B b 2 & n # n b j n # n b j

#
& b n b n

Bass Cl.

#
A. Sax. & #

#
T. Sax. &

#
B. Sax. & #

b n

b n

#
B b Tpt. 1,2 &

#
B b Tpt. 3 &

j j
Hn. 1,2 &

j j
& b b

Hn. 3,4

Tbn. 1,2
Bb ?

Tbn. 3
?b

?
Euph. b

Tuba
?b

?b b b b b
Cb.

Timp.
?

Trgl. /

Cym. /
B. Dr.

- 15 -
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
76

Picc. &b

b b b
Solo Fl. &b
J

J

f 3 3 3 3 3 3

Tutti Fl. &b

&b b b b
Ob.
J J
f 3
3 3 3 3

b b
3

? b J
Bsn. b J
f 3 3 3 3 3 3

# j j

3 3 3 3 3 3

& b b
b
Solo Cl.

f
b b n b
# b n #
Cl. in B b 1 & n
F
# b b
Cl. in B b 2 & b n # b n


F
#
&
w w w
Bass Cl.

F
#
A. Sax. & #

#
T. Sax. &

#
B. Sax. & # w w w
F
#
B b Tpt. 1,2 &

#
B b Tpt. 3 &

j
a2

Hn. 1,2 & b b b b . b b


f
Hn. 3,4 &

b b b b ww
? b b
Tbn. 1,2 b
F
?b b b b b b b
Tbn. 3
F
?
Euph. b

Tuba
?b
w w w
F pizz.

Cb.
?b
F

Timp.
?

Trgl. /

Cym. /
B. Dr.

- 16 -
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
82 3
Picc. &b

b b
b b
a2

Solo Fl. & b J


3 3

b b n b b
Tutti Fl. &b

b
Ob. & b J
3 3

b b b
b b n b b
a2

Bsn.
?
b J n b b n b b
3 3

# n b n
b b n #
a2
j
b
3 3
Solo Cl. &
b

b
# b n n
b n # b n
Cl. in B b 1 & b b

#
b n b
Cl. in B b 2 & b n n b # n b # n b # n b

#
& n b n b
Bass Cl.
w

# #
unis.

& # b n # b n
A. Sax.
n n

#
& n b n b
T. Sax.


# n n
B. Sax. & # w b b

#
B b Tpt. 1,2 &

#
B b Tpt. 3 &

j
Hn. 1,2 & . b b

Hn. 3,4 &

ww
a2

? b b b b b b
Tbn. 1,2 b

Tbn. 3
?b b b b b

? b b b b
Euph. b

?b
Tuba
w b b b b

?b b b
arco

Cb. b b

Timp.
?

Trgl. /


Cym. /
B. Dr.

- 17 -
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
87

Picc. &b

b n n b n b n # n # n b b
Solo Fl. &
b b b b
b n b n b b b
Tutti Fl. &b b

n # b n
n b b b b b n b n # n b
Ob. &b n n b n b n b

b b b b
? b b n b n b
Bsn. b

# # n b n b n # n # n b n b n b n # n
Solo Cl. &

b n b n # n # n b n b n # n
# # n b n
Cl. in B b 1 &

# n b n n n
Cl. in B b 2 & b n b n b b n b n b n b

# j j
& b n b n
Bass Cl.
. .

# # b n b n # n # n b n b n b n # n
A. Sax. & # #

# j n
& b n n b b n b n b
T. Sax.
.

#
B. Sax. & # . b n
J
. b n
J

#
B b Tpt. 1,2 &

#
B b Tpt. 3 &

Hn. 1,2 &

Hn. 3,4 &

? . b b . b b
Tbn. 1,2 b J J

?b . b b . b b
Tbn. 3
J J

? . b b . b b
Euph. b J J

?b j j
b b b b
Tuba
. .

?b . b b . b b
Cb.
J J

Timp.
?

Trgl. /


Cym. /
B. Dr.

- 18 -
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
91 4
Picc. &b

b . . . . n
a2

&b b . . . . j
b b b . . . . j
b b
Solo Fl.
> >
p div. .
. b . . . . b . . . .
b b b b
Tutti Fl. &b J J
pp
. . . . b
j . . . . b b b j b . . . . b
&b b b b b b b b b b b
> b > b
Ob.

p
? j j
b b b
Bsn. b b
p
# # n
b n j j
1.

Solo Cl. & b n b b n b n b


> >
p

# # n b n
Cl. in B b 1 &

# n
Cl. in B b 2 & n b b n b

#
Play only absence of Bassoon


div.

& (bb j j
b
Bass Cl.
b
p . . . .
# n b n . b . . . b . .
div.
# b b b b
A. Sax. & #
J

J

pp
# n
& n b b n b
T. Sax.

#
B. Sax. & #

#
B b Tpt. 1,2 &

#
B b Tpt. 3 &
Play only absence of Horn 3,4

Hn. 1,2 & (bb ww bw


b
bw b
p

&
Hn. 3,4
b b ww b b ww b b
p
?
Tbn. 1,2 b

Tbn. 3
?b

?
Euph. b

Tuba
?b

Cb.
?b

Timp.
?

Trgl. /


Cym. /
B. Dr.

- 19 -
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
97 5
Picc. &b

n a2 # # n b n n n
> b . . . . n b > b b n
Solo Fl. & b b
J

J
n #
f
b . b b . . . . b . b b . . . . n unis.
# # n b n

Tutti Fl. &b J J
f
> j b . . . . b > j n
b b b # # n # # # # b n n b # J
Ob. & b b b b # # J
f b b b j
b b n # j
?
b b b b
b
n
n
# n # b b b
Bsn.
J J # n # n #
f
# # n b n n n b # # J
a2

& n b J n b n b J b J
Solo Cl.
> >
f
# # # n n #
# b
Cl. in B b 1 &
f
# n b # # # # n n n n #
Cl. in B b 2 &
f
# j j
& b b ) b j b b b j
b b
Bass Cl.
n # n # n #
f
# b . . . . . b . . . . . unis.
& # b b n b n # # # n n n n #
A. Sax.
J J
f
# b b b b j
T. Sax. & # n # n # j
f
#
B. Sax. & # b # n # n # j b b n j
f
#
B b Tpt. 1,2 &

#
B b Tpt. 3 &

b b b # n #
& # n b b b n b # J
Hn. 1,2
b b ) J
f
n
& # b b b n b n # # J
Hn. 3,4
b b # # J
f
?
Tbn. 1,2 b

Tbn. 3
?b

b # n # n # b b b
?
Euph. b J J
f

Tuba
?b

b b b b
?b # n # n #
Cb.
J J
f

Timp.
?

Trgl. /

Cym. /
B. Dr.

- 20 -
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
103

Picc. &b
> # n #
b n b n
n
Solo Fl. &b
> # n #
b n b n
n
Tutti Fl. &b

n> b n n #
b n b # J
a2
n n n # J
Ob. &b n b n

j
b b b n b b j
b n
? n b n b n n J b b b
b n n
Bsn. n
b b n n n n n b n b b n
J

# n # # #
#
& r j n n # n J # # # J
n
n n n # #
Solo Cl.
J
> n n #
# n # # # #
Cl. in B b 1 &

> # # # #
# n # n #
Cl. in B b 2 &

# j
& n n n n b j n n j
# # n b #
Bass Cl.
n n n
>
# n n # # # # #
A. Sax. & # # #
n #

# n n # n b j n n #
& n # J b J
T. Sax.
n n n n

## n n # j
& # # n n n J n
n b # n n j
n
B. Sax.


# n
B b Tpt. 1,2 & n


#
B b Tpt. 3 & n

n
# # J # #
a2

n b n b
Hn. 1,2 & # # n # J

n # #
n # #
a2

n b b
Hn. 3,4 & # J # n # J

?
Tbn. 1,2 b

?b b
Tbn. 3

b b b b n
? n b n b b n
Euph. b n n n n b J J J

?b
Tuba b

n n b b b b n n
Cb.
? b b n n J b n b b
J J

Timp.
?

Trgl. /

Cym. /
B. Dr.

- 21 -
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
n > 6
# # n n n
108

Picc. &b

n >
# # n n n
Solo Fl. &b

n >
# # n n n
Tutti Fl. &b

n n> # a2
# n n j a2
# n n n n
Ob. & b n n # #

j
# # # #
? # # # n # # # n # n # J n # #
Bsn. b n n n n # # J
j
# # a2 # # # n a2

j n n #
& # #
# # # # # # #
Solo Cl.
# # # n J
# >
# # # # n #
Cl. in B b 1 & #
>
# # # # n #
Cl. in B b 2 & # #

# j
& # # # j #
n # # #
Bass Cl.
# #
#
& # # # # # # # n n # #
A. Sax.
# # #

# # n n #
T. Sax. & # # # n # # # J #

#
B. Sax. & # # # # # # # J # j
# #

# #
B b Tpt. 1,2 & #
J
# #
B b Tpt. 3 & # # # n
J

# # # j
a2

n # # ## # nn
Hn. 1,2 &
j
# # # ## n
a2

n # #
Hn. 3,4 & # n

?
Tbn. 1,2 b

?b n j

Tbn. 3
# #
# # n n n
? # n n # J n
Euph. b n # # n

?b j
Tuba n # #

#
? b n n J
n # # J n
Cb.

Timp.
?

Trgl. /

Cym. /
B. Dr.

- 22 -
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
112

Picc. &b


Solo Fl. &b


Tutti Fl. &b
j
n b

a2 a2

&b b
Ob.

n n b
a2

?
Bsn. b n n J
j

# # n
a2 a2

& n

Solo Cl.


#
Cl. in B b 1 &

#
Cl. in B b 2 &

# n
& j
n #
Bass Cl.

#
A. Sax. & #

#


T. Sax. &

# j
B. Sax. & # n #

# #
B b Tpt. 1,2 &
J
#
B b Tpt. 3 & j
#

Hn. 1,2 & #


J

Hn. 3,4 & #


J

? n n J
Tbn. 1,2 b

?b j
Tbn. 3 n n

? n J
Euph. b

?b j
Tuba n n


Cb.
? b n n J b

Timp.
?

Trgl. /

Cym. /
B. Dr.

- 23 -
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
7
.
117
J
Picc. &b

.


J
Solo Fl. &b

.


Tutti Fl. &b J


&b
J
Ob.a2

? .
b
B ?
Bsn.
J

# .
&
J


Solo Cl.

# .
Cl. in B b 1 & J

# .
Cl. in B b 2 & J

# .
&
J

Bass Cl.


.
##
J


A. Sax. &

# .
T. Sax. &
J
#
B. Sax. & # .
J
#
B b Tpt. 1,2 &
J

#
B b Tpt. 3 &
J

j

Hn. 1,2 &

j

Hn. 3,4 &

?
Tbn. 1,2 b J

?b . j

Tbn. 3
J

? . j
Euph. b J

Tuba
?b

.
?b J J
Cb.

? j
Timp.


Trgl. /

j
Cym. /
B. Dr.
J

- 24 -
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
. n #
j J
n
# n n
122

Picc. b
&

. n # n # n
j J n
Solo Fl. &b
. n #
n
Tutti Fl. & b j J # n na2

b
& j
! # n n
J
Ob.a2

? . n
Bsn. b j
J n # n # n n
# n
# . # #
Solo Cl. & j J n
# n #

# . # #
Cl. in B b 1 & j J n
# n #

# . # #
Cl. in B b 2 & j J n
# n #

# . # #
& j J n
# n #
Bass Cl.

. # #
# n
A. Sax. & # j J # n #

n
# j . # # # n #
T. Sax. & J

# n
B. Sax. & # j .
J
# # # n #

# j
B b Tpt. 1,2 &
! !
J J
#
B b Tpt. 3 & j
! ! J
j
j ! !
Hn. 1,2 &

j
j ! !
Hn. 3,4 &

?
Tbn. 1,2 b J ! ! J

?b j w
Tbn. 3
J

? j w
Euph. b J

?b j j
Tuba
w

?b j w
Cb.
J # n n

? j
Timp.

Trgl. /

j
Cym. /
B. Dr. J

- 25 -
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/

b . . .


126

Picc. b
& J


7

. . .

J b
Solo Fl. &b
7

. b .

b . n
Tutti Fl. &b J
7

b . n .. .. n b

. b
Ob. & b J


? j B b b . b n b n n n
a2

? . # . b
Bsn. b . # n b . b n b n n n

# . # .. b .. # n
j n .
Solo Cl. &

. .
#
& j n .
Cl. in B b 1

7


# ..
div. unis.
. . n
Cl. in B b 2 & j n #
7

#
& j n . # . b
# n . b n b n n #
Bass Cl.

n
# j n .. .. .. #
div. unis. 7

A. Sax. & # # n
n
#


# n
& j n . # . n . b b n n #
T. Sax.7

## j
n . #
. b
B. Sax. & # n . n n b n # #

# j .. # .. n .
B b Tpt. 1,2 & .

#
B b Tpt. 3 & j . . .


. . b . # n
Hn. 1,2 & . . b .
J

. . b . # n
Hn. 3,4 & J
. # . b . n

n . b n b
? .. .. b


. n
Tbn. 1,2 b J


Tbn. 3
? b j . # . b n b . b n
b n n n

? j . # . n . b b n n n
Euph. b

?b j . b n b . b n b
Tuba
. # n n n

. b n b . b n b
Cb.
? b j . # n n n

? j j j
Timp. j
j

j

j

j

Trgl. /

j
Cym. /
B. Dr. J

- 26 -
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
. . . . .
J # #
131

Picc. &b
. . . . .
J # #
Solo Fl. &b
. n . b . . .

Tutti Fl. &b J # #

. n .. b b .. n n .. b n .. b n b n b n b n #
. # #
Ob. &b J

#
a2

? . # j
Bsn. b . # . b n . b n b b . . b b n
. # n .. n b .. .. b # # a2# #
# . .. b
Solo Cl. & J

. .
# . . . # #
Cl. in B b 1 & J


div.

# .. . b # # # #
unis.
. # . n b .
Cl. in B b 2 & J

#
& . # . b . n n b j #
# b . . b b n
Bass Cl.

# .. .. .. # # #
div. unis.

. .
A. Sax. & # # n n
J

#
div. unis.

. n . b . . b # # #
T. Sax. & . # J

# . # j #
B. Sax. & # . b # . n n b n . . b n #

# .. # .. n . . . # # #
B b Tpt. 1,2 & . . . J

# j
B b Tpt. 3 & . . . . .

. . b . b . . b # j
& . . b . b . . b b

Hn. 1,2

. . b n . b . . b j
Hn. 3,4 & . #

. b n . b . . b b

.. n .. b . . . n # #
? . . .
Tbn. 1,2 b J

?b . # . b . b n b j #
Tbn. 3 n b . . b b n

? . # . n . n . b n . b n b n b n b n # J
#
Euph. b

?b . b . b n b j
Tuba
. # n b . . b b n

. b n . b n b b . . b b n
Cb.
?b . # J

? j j j j
Timp. j
j

j

j

Trgl. /

j
Cym. /
B. Dr.
J

- 27 -
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
# n n # # n b . n b . n n n n b n b . n b . n
&b J J
137

Picc.
3 3

# n n # # n b . n b . n n n n b n b . n b . n
J J
Solo Fl. &b
3 3

# n n # # n b . n b . n n n n b n b . n b . n
Tutti Fl. &b J J
3 3

b # # n # .. .. # n b # .. ..
Ob. &b J J n b
b b
3 3

? b # # n n
Bsn. b b J b
b # # n n
b . . b b . .
J b b b
# n J # n # b n b b . . b b b . .
Solo Cl. & J
3 3

# n # b n b b . . b
b
b . .
#
Cl. in B b 1 & J J
3 3

n # b n b b . . b
b
b . .
# J # n J
Cl. in B b 2 &
3 3

# j
Bass Cl. & n b j # # n b . . b b . .
b #
# b b b b
# n # n n . . n . .
A. Sax. & # J J
3 3

# j n b n n
T. Sax. & n b
J # # # n b . . b b . .

# j # # n
B. Sax. & # n J b n # b . . b b . .

# n n # # # .. .. # # .. ..
B b Tpt. 1,2 & J J

# # b b n . . b b . .
B b Tpt. 3 & J J

n # # n . # n . # # # n . # n . #
Hn. 1,2 & n b
J
n # n . # n . # # # n . # n . #
J
b # n # n . # n . # # # n . # n . #
Hn. 3,4 & J # n . # n . # # # n . # n . #
J
b
n
## .. .. # # .. ..
? J J
Tbn. 1,2 b

b b
? b b b # # n n b . . b b . .
Tbn. 3 J J

b b n b
? b # # n n
Euph. b b J J b . . b b . .

? b b b j b . . b . .
Tuba J b # # n n b b

b
b b b b . . b . .
?b J J # # n n b b b
Cb.

? j j j j j
Timp.

Trgl. /

j
Cym. /
B. Dr.
J

- 28 -
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
n w
142
b b n b b n b n b b n b n b n n b n
Picc. &b
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

n b b n b b n b n b b n b n b n w n b n
Solo Fl. &b

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

n b b n b b n b n b b n b n b n w n b n
Tutti Fl. &b
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3


# n b n b b n b n b b n b n b nn
n b n b n b n b n b


n b b n
Ob. &b n b b b b
n

3 3 3 3 3 3

3 3 3

b n
3

Bsn.
?
b b j

b
b b # b n # n # b n # n # n # n
#
& n
n #
Solo Cl.
n
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

b n w
# b # b n # n # b n # n # n # # n n
Cl. in B b 1 &

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

b n w
# b # b n # n # b n # n # n # # n n
Cl. in B b 2 &

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

#
& b j

Bass Cl.


# b n # n n # n # n n # n # n #
n w # n #
A. Sax. & #
3
3 3 3 3 3 3 3 3 3

w
# b # b n # n # b n # n # n # # n n
T. Sax. & b
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

#
B. Sax. & # b j


# # j # n
B b Tpt. 1,2 & b n

# b
&

B b Tpt. 3


#
a2

Hn. 1,2 & # j
# j
Hn. 3,4 & # b n

#
n b b n
?
b
J
Tbn. 1,2? b b j
Tbn. 3


Euph.
?
b b j

Tuba
?b
b

Cb.
? b b

? j
Timp.

Trgl. /

j
Cym. /
B. Dr.
J

- 29 -
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
n b
8
147
n
Picc. &b b J

n b n b
Solo Fl. &b J

n b n b
Tutti Fl. &b J

#
&b J
J
Ob.

? n j
Bsn. b J

n n
# #
a2

& # b n J
J
Solo Cl.

# n n . . . . . . . .
Cl. in B b 1 &
# b J . # .
F
n n
# #
b
Cl. in B b 2 & J . . . . . . . . . # .
F
# #
& j
Bass Cl. J
F
# # n J
& # # n
div.


A. Sax. #
F
n n
# #
div.

b
T. Sax. & J #
F
# # j
B. Sax. & # J
F
# #

B b Tpt. 1,2 & J
J

# # j
B b Tpt. 3 & J

#
& J

Hn. 1,2
J
F
#
&
J
Hn. 3,4
J
#
? J
Tbn. 1,2 b J

Tbn. 3
? b n
J
j

? n j
Euph. b J

?b j

Tuba


?b j
Cb.
F
? j
>
Timp.


Trgl. /
F
>j
Cym. /
B. Dr.
J
>

- 30 -
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
153 9
Picc. &b

n
# #

1.

Solo Fl. &b


F

Tutti Fl. &b

Ob. &b

?
Bsn. b

#
Solo Cl. &

# . . . . .
Cl. in B b 1 & # . . # . .
J J

#
Cl. in B b 2 & j j . . . .
. # . . # . .
#
&

Bass Cl.

#
A. Sax. & #
#

#
T. Sax. & #

#
B. Sax. & #

#
B b Tpt. 1,2 &

#
B b Tpt. 3 &

&

Hn. 1,2

Hn. 3,4 &

?
Tbn. 1,2 b

Tbn. 3
?b

?
Euph. b

Tuba
?b

Cb.
?b

Timp.
?

Trgl. /

Cym. /
B. Dr.

- 31 -
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
159

Picc. &b
n n
n # # n # #
Solo Fl. & b R # R # R

Tutti Fl. &b

Ob. &b

?
Bsn. b

#
Solo Cl. &

# . . . . . .
Cl. in B b 1 & # . J # . J

#
Cl. in B b 2 & . . . . j j
# . . # . .
#
&

Bass Cl.

#
A. Sax. & #
##


#
T. Sax. & # #

#
B. Sax. & #

#
B b Tpt. 1,2 &

#
B b Tpt. 3 &

&

Hn. 1,2

Hn. 3,4 &

?
Tbn. 1,2 b

Tbn. 3
?b

?
Euph. b

Tuba
?b

Cb.
?b

Timp.
?

Trgl. /

Cym. /
B. Dr.

- 32 -
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
164

Picc. &b

n
n b # # n n # n
Solo Fl. & b #
R # R n n # #

Tutti Fl. &b

Ob. &b

?
Bsn. b

#
Solo Cl. &

# . . . . . . . . #
Cl. in B b 1 & b . # . .

#
Cl. in B b 2 & . . . . # . . . . . #
b . .
#
&
Bass Cl.
# b

#
unis.

A. Sax. & # #

#
unis.

&
T. Sax.

#
B. Sax. & # # n

#
B b Tpt. 1,2 &

#
B b Tpt. 3 &

&
Hn. 1,2

Hn. 3,4 &

?
Tbn. 1,2 b

Tbn. 3
?b

?
Euph. b

Tuba
?b

?b n
Cb. b

Timp.
?

Trgl. /

Cym. /
B. Dr.

- 33 -
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
169 10
Picc. &b

# n # n
n n n n
Solo Fl. &b R # n # R # # R

Tutti Fl. &b

Ob. &b

?
Bsn. b
F cresc.
# #
Solo Cl. & #
F cresc.
# . # . # #
Cl. in B b 1 & J . J .
F cresc.
#
& j j
# # #
Cl. in B b 2
. . . . F cresc.
#
& # n # n # n # n
Bass Cl.

F cresc.
#
A. Sax. & # w # w #

#
& # n # n # n # n
T. Sax.

F cresc.

## # n # n # n # n
B. Sax. &
F cresc.

#
B b Tpt. 1,2 &

#
B b Tpt. 3 &

&
Hn. 1,2

F cresc.

Hn. 3,4 &F cresc.

?
Tbn. 1,2 b

Tbn. 3
?b

?
Euph. b
F cresc.

Tuba
?b

?b
Cb.
F cresc.

Timp.
?

Trgl. /

Cym. /
B. Dr.

- 34 -
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
174

Picc. &b

Solo Fl. &b

Tutti Fl. &b


1.

Ob. &b # # # #
f > >
F cresc.
? n #
b n
Bsn.
#
J
f # # >
# # n >
& . #
# .

Solo Cl.
# # # J
J
f
# # # #
Cl. in B b 1 & . # .
f
#
Cl. in B b 2 & # # # #
f
#
& j
#
Bass Cl.
# f
# > >
A. Sax. & # # #
J
# #
J

F cresc. f
# #
& #
> >
T. Sax.
f
#
& # # #
j

B. Sax.

f
#
B b Tpt. 1,2 &

#
B b Tpt. 3 &

# n # n
Hn. 1,2 & # n # n
f
#
&
# > >
Hn. 3,4

f
?
Tbn. 1,2 b

Tbn. 3
?b

? n #
Euph. b
f
Tuba
?b

n
?b #
Cb. J
f

Timp.
?

Trgl. /

Cym. /
B. Dr.

- 35 -
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
179

Picc. &b


# # # #
Solo Fl. &b n n
f
b b
Tutti Fl. &b
f
b n # b n n #
& b b n b b n n n # b n n n n n #
> > # # > n # # >
Ob.

f
> > > >
? b b b b # # n # #
b b b b b # # # # # #

Bsn.

# b n > b >
# n #

# #

&
# n #
# # #
#
Solo Cl.

# b n b b b n
Cl. in B b 1 & # > # >

#
Cl. in B b 2 & b n b b b
# # n # # n

#
& n b n b > n>
Bass Cl.
# > # # # > # #
# > > # # # #
A. Sax. & # #
>
#
>

# # # # # # #
&
T. Sax.
> >

#
& # n b n b > n>
B. Sax. #
> # # #
> # #

#
B b Tpt. 1,2 &

#
B b Tpt. 3 &

> >
&
#
#
#
#
b # >
b # >
Hn. 1,2 b > b >

&
b b b # > b n # >
b > b > b > b >
> n>
Hn. 3,4

?
Tbn. 1,2 b

Tbn. 3
?b

? b b b b n # # n # #
Euph. b

Tuba
?b

# > # # # > # #
Cb.
?b b b b b

Timp.
?

Trgl. /

Cym. /
B. Dr.

- 36 -
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
183 11
Picc. &b

() b
b n b b
Solo Fl. &
b

n # # # # n
Tutti Fl. &b

# # b # #
b n b n b
1.

& b # # # #
Ob.
> n>

> > n > >
? #
b n
#
Bsn.


#
n n n
Solo Cl. & n n


# n # #
# #

Cl. in B b 1 & n n
> >

#
Cl. in B b 2 & # # n n # #

#
& # > # >
> n >
Bass Cl.


# n n > > div. unis.

A. Sax. & #

# n n
T. Sax. &

# > > # > >
B. Sax. & # # n

#
B b Tpt. 1,2 &

#
B b Tpt. 3 &

# > n > # > >


& # n> b # b b
>
Hn. 1,2

n > >
& # b # b
Hn. 3,4 n> # > > # >

?
Tbn. 1,2 b

Tbn. 3
?b

? b n
Euph. b

?b
Tuba
f
> >
?b n

Cb.

Timp.
?

Trgl. /

Cym. /
B. Dr.

- 37 -
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/

187

Picc. &b


n # b #
# n

a2

Solo Fl. & b
# # # b n
Tutti Fl. & b #


# b # n # # # # b n
Ob. & b n #

b
?
bBsn. b

# #
& # n # # # # # n n

Solo Cl.
#

# # n #
Cl. in B b 1 &

# #
Cl. in B b 2 & #

#
& n
Bass Cl.

# # # # n

A. Sax. & # # n

# # #
#
# n n
T. Sax. &

#
B. Sax. & # n

# n
a2


B b Tpt. 1,2 &

# n
B b Tpt. 3 &

a2

& b
Hn. 1,2


a2

& b
Hn. 3,4

a2 b
?
Tbn. 1,2 b

?b b
Tbn. 3

b
?
Euph. b

?b b
Tuba

b
?b
Cb.

Timp.
?

Trgl. /

Cym. /
B. Dr.

- 38 -
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
b b b b
b b 34
193

Picc. &b n


3
Solo Fl. &b 4

34
Tutti Fl. &b


34
Ob. &b

b b b b b b
? b b 3
b b b b b b
B ?
Bsn. b 4

# 34
Solo Cl. &

# b n b n
Cl. in B b 1 & # b b 34

# n n
Cl. in B b 2 &


b n b n 3
4

# 34
& n n n b b b b
Bass Cl.

#
n n n n
A. Sax. & #
n n
34

# n n
T. Sax. & # b n b n 3
4

# n n b n b 34
B. Sax. & # n n

# n b b
# b b 3
B b Tpt. 1,2 & # 4

# n 3
B b Tpt. 3 & b b 4
#

b b b 34
Hn. 1,2 & #

b b b 3
Hn. 3,4 & # 4

b b b b b b
? b 3
Tbn. 1,2 b B
4

? b b b b b b b b 34
Tbn. 3
b b
? b b b b b 3
Euph. b 4

? b b b b b b b b 34
Tuba

b b
?b b b b b b 34
Cb.

? 3
Timp. 4

Trgl. / 34

Cym. / 34
B. Dr.

- 39 -
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
12 Andante q = h
#
& 34 J
199

Picc. b

b b . b . . b . . b J J b n b n
a2
3 J J
Solo Fl. &b 4 J J J J

3 3 3 3 3 3

n n
Tutti Fl. & b 34 J J

b b . b . . b . . b b n b n
Ob. & b 34 b b . b . . b . . b J J J b J J b J
J J

b
3 3 3
b n
3 3 3

j b j
a2

? 3 b b b b b
Bsn. b 4 J n n
b

3

# 3 b b . b .. . b . . b b j b j
Solo Cl. & 4 b b . b . b . . b J J b
J J
# b #
J J
3 3 3
# #
3 3 3

# 3 # J J J
Cl. in B b 1 & 4

# 3 # # #
div.

Cl. in B b 2 & 4 J J J

# 3 j j j
& 4 b
# #
Bass Cl.


# # n # n #
div.

A. Sax. & # 34 J J J

# 3 #
div.

T. Sax. & 4 J
J J

#
B. Sax. & # 34 J # #
J
b
J

# 3 bb b . b .
b . b .
. b .. . b b b b b
B b Tpt. 1,2 & 4 . b . b J J J b J b
J
b b
J
J J
3 3 3 3 3 3

# 3 j 3 j
b . b . . b .
3 3

B b Tpt. 3 & 4 b . b J J b
J J
b
J
b b
J
3 3 3
3

3 b # b #
Hn. 1,2 & 4 J b b b b n # # # b #
b n J J

j j
3

3 b b
& 4 J b b # # b
b b b
Hn. 3,4
b b

B b 3 J b b b b b b n n n

4 b b
Tbn. 1,2
J J

? b 34 b b n n b
Tbn. 3 J J J

? 3 b
Euph. b 4 J n n J J

? b 34 b b b b j j
Tuba J b

()
? b 34 b
Cb. J J J

? 3 j j
Timp. 4

/ 34
Trgl.
J J

j j
Cym. / 34
B. Dr.
J J

- 40 -
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
208 riten.
Picc. &b

Solo Fl. &b

Tutti Fl. &b

Ob. &b

n b
1.

?
Bsn. b n
p
#
a2

&
# . #
Solo Cl.

f F dim.
p
# # . # # b
Cl. in B b 1 &
#
f F dim. p p
#
unis.

Cl. in B b 2 & . # b
#
f F dim. p p
#
& b # b b
# . #
Bass Cl.
b
f F dim.
p p p
##
unis.

A. Sax. & # . #
f F dim. p
#
unis.

T. Sax. & .
f F dim. p
# n
B. Sax. & # # . n

b
f F dim.
p p
#
B b Tpt. 1,2 &

#
B b Tpt. 3 &
3 3
r
b . b b b b .. b b
& b . b b b b .. b b

Hn. 1,2
f dim.
p
3 3
r
b . b b b b .. b b
Hn. 3,4 & b . b b b b .. b b
f dim.
p
Tbn. 1,2
Bb

Tbn. 3
?b

?
Euph. b

Tuba
?b

?b n . b b b
Cb.

f F dim.
p p

Timp.
?

Trgl. /

Cym. /
B. Dr.

- 41 -
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
219
U
13 Tempo I
Picc. &b c
> .
U
Solo Fl. &b c
p poco a poco cresc.
U
Tutti Fl. &b c

U .
Ob. &b c # > . n
p poco a poco cresc.
? U >
# .. n
Bsn. b c
p poco a poco cresc.
# U # > . n
1.

& c ..
>p
Solo Cl.

poco a poco cresc.

# U > .
Cl. in B b 1 & c
p poco a poco cresc.
# U >
Cl. in B b 2 & c .
p poco a poco cresc.
# U
& b . . c j
# . . w w w w
Bass Cl.

pp pp poco a poco cresc.


# U # > . n
A. Sax. & # c
p poco a poco cresc.
# U
Play only absence of Bassoon

T. Sax. & c # .. n
(
>
p poco a poco cresc.
# U j
B. Sax. & # b . . # . . c w w w w
pp pp poco a poco cresc.
# U
B b Tpt. 1,2 & c

# U
B b Tpt. 3 & c

U >
& c . . n
Hn. 1,2 . # .
p poco a poco cresc. >
U >
& c .. # j
Hn. 3,4

> .
p poco a poco cresc.
Bb U
Tbn. 1,2 c

?b U
Tbn. 3 c

? U
Euph. b c w w w w
pp poco a poco cresc.
?b U
Tuba c

U
Cb.
? b b . . n . . c j w w w w
pp pp poco a poco cresc.
? U
Timp. c w w w w w w
pp poco a poco cresc.

Trgl. / U c

Cym. / U c
B. Dr.

- 42 -
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
.

229

Picc. &b
> . F cresc.

> . > .

Solo Fl. &b
F
> . .

Tutti Fl. &b
F
> > . >
.. . ..
Ob. &b
F
> ..
?
Bsn. b
>1. . >
# > .. .. > ..
Solo Cl. &
F > .
> . > .
#
Cl. in B b 1 &
F
# > . > . > .

Cl. in B b 2 &
F
#
Bass Cl. & w w w w w w w w
p F cresc.
> . > . > .
#
A. Sax. & #
F
# > ..
T. Sax. & )

#
B. Sax. & # w w w w w w w w
p F cresc.

#
B b Tpt. 1,2 &

#
B b Tpt. 3 &

b . # > . > .
& . b . . .
Hn. 1,2
.
F
& b . . .. .
# . b . > > .
Hn. 3,4
F

Tbn. 1,2
Bb

Tbn. 3
?b

?
Euph. b w w w w w w w w
p F cresc.

Tuba
?b

Cb.
?b w w w w w w w w

Timp.
? w w w w w w w w

Trgl. /

Cym. /
B. Dr.

- 43 -
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
14 n b
237

Picc. &b
f
()


Solo Fl. &b
f

Tutti Fl. &b
f
n b

Ob. &b
f

a2
n
? B ?
Bsn. b
f
#
#


#Solo Cl. &
f n
#
#
Cl. in B b 1 &
f
#
div.unis. div.


Cl. in B b 2 &
f
#
Bass Cl. & w w w w w w w w
f
# #
A. Sax. & #
f
#
div.

#
T. Sax. &
f
#
B. Sax. & # w w w w w w w w
f
#
B b Tpt. 1,2 &

#
B b Tpt. 3 &

# n
Hn. 1,2 & #
f

Hn. 3,4 & #
f
Tbn. 1,2
Bb

Tbn. 3
?b

?
Euph. b w w w w w w w w
f

Tuba
?b
w w w w w w
f
Cb.
?b w w w w w w w w
f

Timp.
? w w w w w w w w
f

Trgl. /

Cym. /
B. Dr.

- 44 -
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
.
J
245

Picc. &b
n .
J
Solo Fl. &b

.n J
Tutti Fl. &ba2


Ob. &b n

.
3 3 3 3


a2

?
b n .
B ?
Bsn.
J


# .
a2

& # J

Solo Cl.


#

J # .
Cl. in B b 1 & J


# J # .
unis.


Cl. in B b 2 & J

# .
&

j
J
Bass Cl.


.
##
#
J
A. Sax. & J


# .
unis.


T. Sax. & # J

.
#
B. Sax. & # J J

#
B b Tpt. 1,2 &
3 3 3 3

#

3 3 3 3
B b Tpt. 3 &


Hn. 1,2 &
3 3 3 3


3 3 3 3
Hn. 3,4 &

Bb
Tbn. 1,2
3 3 3 3

Tbn. 3
?b
3 3 3 3

? .
Euph. b J

?b .
Tuba
J

.
?b J
Cb.

? j
Timp.


/
Trgl.
J

j
Cym. /
B. Dr.

- 45 -
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
.

# n j J
250

Picc. & b
.
b
b # n j J
Solo Fl. &
.
b
&b # n j J
Tutti Fl.

.
a2
# n j
&b J
J
Ob.

b
a2

?
b b # n
.
Bsn.
# n J

# n j .
Solo Cl. & # n J

.
# n # n j
Cl. in B b 1 & J

.
# n
# n j
Cl. in B b 2 & J

# j
& j .
Bass Cl.
# n

# n .
A. Sax. & # # n

j
J

.
# n
# n j
T. Sax. & J

# .
B. Sax. & # # nj J

# j
B b Tpt. 1,2 & J
J 3 3 3 3

# j j
3 3 3 3
B b Tpt. 3 &

j
Hn. 1,2 & J
3 3 3 3
3 3 3 3

j j
Hn. 3,4 &

B b
Tbn. 1,2
J J
3 3 3 3

?b j .
Tbn. 3 J J

? j j .
Euph. b J

? b j j j
Tuba
.
.

?b # n j J
Cb.

? j j
Timp.

/
Trgl.
J J
j j
Cym. /

B. Dr.
J J

- 46 -
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/

15
w
# n j
254

Picc. &b
.

&b # n j
Solo Fl.
.

# n j
Tutti Fl. &b

..
# n j b
Ob. &b

? j b . b
Bsn. b # n
b . b
# n J
.. n
# # n j
Solo Cl. &

w
# # n j
Cl. in B b 1 &

# j
# n w
Cl. in B b 2 &

#
& # n j

Bass Cl.
b . b
# w
& # # n j
A. Sax.

#
# n j
T. Sax. & b . b

#
B. Sax. & #
# nj n . b

# j .
B b Tpt. 1,2 &
J J
# .
B b Tpt. 3 & j j

j .

Hn. 1,2 &
J . b

j .
j b
Hn. 3,4 & .

B b ..

Tbn. 1,2
J J

?b b . b
Tbn. 3 J J

? b . b
Euph. b J J

?b j j
Tuba
b . b
b .
?b # n j b
Cb.

? j j
Timp.

/ w
Trgl.
J
j
Cym. /

B. Dr.
J J

- 47 -
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
w
258
n b # # b n # b n n b #
Picc. &b
. . # # n b b #
J J J J J J J J J J J J J J
Solo Fl. &b
. . # # n b b #
Tutti Fl. &b J J J J J J J J J J J J J J

.. n .. b n # # b n # # n n n b n
n b J J J J J J J # J J n J J J J J
Ob. &b

n b . n j j j
a2

? n b n . j j j j j j j j j j j b
Bsn. b n b . n b n n . n b b b

#
..
# n
# .. n # # # b n # # # n n # # n n
Solo Cl. & J J J J J J J J J J J J J J

w
# # n # # b n # n n # b #
Cl. in B b 1 &

# w
Cl. in B b 2 & # n # # b n # n n # b #

#
& j j j j j j j j j j j j j j
Bass Cl.
n b . n b n n . # n b n
# w
# n # # n n # n n # b #
A. Sax. & #

# j j j j j j j j
& n b . n b n # . n
J b n # n n J
T. Sax.
J J J J

# j j j j j j j j j j
B. Sax. & # # n . n b # n . # n n j j
j n j

# . .. # # # # n n # # n n #
& J J J J J # n b #
B b Tpt. 1,2 J J J J J J J J J
# . # . n j j j j j j j j
B b Tpt. 3 & J b # n n J
J J J J

. # . n j j j j j j j j j j j j j
& . n b # .

n
b
b
# n n
n
Hn. 1,2
J # n
j j j j j j j
. b # . n b # j j n j j j
j n
Hn. 3,4 & . # . n b # n n
J

B b .. .. # # # # n n # # n b n
J J J J J J J J J n b b #
Tbn. 1,2 J J J J J

? b n b . n b n n . j j j j j j j j j j j j j b
n b b J
Tbn. 3

? n b . n b n n . j j j j j j j j j j j j b
Euph. b n b b j J

?b j j j j j j j j j j j j
Tuba n b . n b n n . n b b j b j

b . n b
? b n n b n n . J J J J J J b
J J J J b
J J
Cb. J J

? j j r j
Timp.

/ w
Trgl.
J J J J J J J J J J J J J J J J

Cym. /
B. Dr.

- 48 -
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/

# n # # # n # n J # n J
& b n J # J J J #
263

Picc.
# # n
5

n #
b J J
Solo Fl. &

n # # # n #

# n J
# n # J # n J
Tutti Fl. & b n J J J
5

# # n n n b b # n # #
Ob. &b J J

n # n # n j j
? n # n n # #
b J # n # n # n n # # # #
J
Bsn.
J J
# # #
# # # n b # # # #
Solo Cl. & J J

# n # J # J # # J # n
Cl. in B b 1 & # # # J # # # J J
n
# J # J
#
# J # J
5

#
Cl. in B b 2 & n # # # J # # # J
5

# j
& # j j j j j
Bass Cl.
# # # n # n n

# # # # # n J
A. Sax. & # n # J J # # J # # J # J
5

# j
& #
J # #
J # n
J # n n
j
T. Sax.
J

# j j j
B. Sax. & # #
J
# # # # n j
n

j

# n # #
n #
n b # # #
B b Tpt. 1,2 & # J
J
# j
B b Tpt. 3 & # # #
J
j # #
# # # ##
Hn. 1,2 & # n
J
j
# # ## #
Hn. 3,4 & # #
J #

# # n
a2

B b n n n n # n b J b # #
Tbn. 1,2 # J

# n # n # n n
?b n J J J # #
Tbn. 3
J J J # #

? # n # n # n n # #
n J J J
Euph. b J J J # #

?b j j j j
n # n # n # n n j #
Tuba
J # # #
n # n # n # n #
?b J J J J n # # #
Cb. J J

Timp.
?

/
Trgl.
J

Cym. /
B. Dr.

- 49 -
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
# n
J
267

Picc. &b

# n # n n n
J # J
Solo Fl. &b

# n
Tutti Fl. &b J

n # n n # #
# n n
a2

&b # # n b b J
Ob. J

j
?
b n n j # # #
# n b b n
n n
Bsn.
J n

# # n # # n #
a2
#
& J # # # J
n
Solo Cl.
b
# # n #
#
Cl. in B b 1 &

# # #
#
n
Cl. in B b 2 &

#
& # # # j
Bass Cl.
n b n

# # # #
A. Sax. & # n

# # # # n
& n b
T. Sax. J

# # j
B. Sax. & # # # n n n

# # # n # n n n # # # # n #
J
B b Tpt. 1,2 & # J
# j

B b Tpt. 3 & # n # n # j # #


&
n # n # j
#
#
n
n
b
Hn. 1,2 n # n # b J

j
a2
n # n # j
Hn. 3,4 & n # n # n

B b # n n # n n n n # # # # n n
J
Tbn. 1,2 # J

? b n j # # # j
Tbn. 3 n
n

? n j # # # j
Euph. b n n

?b j # j
Tuba
n n n
n b b n
# #
Cb.
? b n n n J
n b b n
j

? j
Timp. @

/
Trgl.
@ J
j
Cym. /
B. Dr.
J

- 50 -
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
b b b
273
b b n b b n n n b n b
Picc. &b
b b b b n b b n n n b n b
b
Solo Fl. &b
b b b b n b b n n n b n b
b
Tutti Fl. &b
b b b b n b

Ob. & b b b

b b
a2

? b
Bsn. b b b
b b
b b
b a2 b b
# n b # n b # # n b n b
Solo Cl. &
b n b
# n b # n b # # n b n b
Cl. in B b 1 &

# b n n b # n b # # n b n b
Cl. in B b 2 & b

#
& b b b
b
Bass Cl.
b
# b n n
b
A. Sax. & # n b # n b # # n b n b

# b n b # n b # # n b n b
T. Sax. & b

#
& # b n b b b
B. Sax.

# b b
a2

B b Tpt. 1,2 & b

# b
B b Tpt. 3 & b b b n


a2

b b b b n
& b b b n

Hn. 1,2

b b b n
& b b n

Hn. 3,4

b
a2

B b b b b b n
Tbn. 1,2

? b b b b b
Tbn. 3 b

b b b b n
?
Euph. b

? b b b
Tuba b b b

b b b
Cb.
?b b b

? j j j j j j j j
Timp.

/
Trgl.
J J
j j j j j j j j
Cym. /
B. Dr.

- 51 -
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
n b
278

Picc. &b

n b
Solo Fl. &b

n b
Tutti Fl. &b

b b n b b b n n n
&b # b J n b
Ob. J J J

b b j j j j
nn
a2

? # n
b b n b b
b
b # n
Bsn.

b n b b
b
n n # # n
# b n
a2

a2 a2

Solo Cl. &

# n
#
Cl. in B b 1 &

# n
#
Cl. in B b 2 &

#
& b b b b b j j j j
n
Bass Cl.
n n # #
# n b n # # n
A. Sax. & #

# j
T. Sax. & n # j # j j

# n n
& # b # b b # j j j j
B. Sax.
n # #
# #
# b

b b

n n # # n
J b J
B b Tpt. 1,2 & J J

# j
B b Tpt. 3 & b n b # n J J
J

n # n j
b n b # n n
Hn. 1,2 & b n b n
J J J
n j
&
b
n b # # nn n
Hn. 3,4 b n b J J J n

B b b b b # # # n
n n b J b J
Tbn. 1,2
J J

? b b b b b b n b # n J J
Tbn. 3
n
J J

b n b
?
b n b # n J J J
Euph.
J

? b b b b b b n j j j j
Tuba
n b # n

b b b b b
?b n n b # n J J
Cb. J J

? j j j j j j j j
Timp.

/
Trgl.
J J J J J J J J
j j j j
Cym. /
B. Dr.
J J J J

- 52 -
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
284

Picc. &b

Solo Fl. &b

Tutti Fl. &b


Ob. & b n n J J b J J
J

J

J

J

j
? # j j j j
b # J
Bsn.
J J
#
Solo Cl. &

#
Cl. in B b 1 &

#
Cl. in B b 2 &

#
& j j j j j j j j
Bass Cl.
#

#
A. Sax. & #

# j n
& # J J
T. Sax.
J

# j j j j j j
B. Sax. & # # j j

# # n n

B b Tpt. 1,2 & J J J J J J J J

#
B b Tpt. 3 & j j j j j j j
J
j j j j j j
& J J
Hn. 1,2
! ! !
j j j j j j j
& # j
Hn. 3,4 ! ! !

B b n n b J J J J

Tbn. 1,2 J J J J

Tbn. 3
? b # J J j j j j j j


Euph.
? #
b J J J J
j j j j

? b j j j j j j j j
#
Tuba


Cb.
? b # J J J J j j j j

? j j j j j j j j
Timp.

/
Trgl.
J J J J J J J J
j j j j j j j j
Cym. /
B. Dr.
J J J J J J J J

- 53 -
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
289 U
Picc. &b J J J J J J J J J J

J J J J J J J J J J U
Solo Fl. &b w

J J J J J J J J J J U
Tutti Fl. &b w
U
a2

&b J J J J J J J J J J
Ob. w

j j j j j j j j j j Uw
?
Bsn. b w

U
#
a2

Solo Cl. & J J J J J J J J J J wdiv.

# U
unis.

Cl. in B b 1 & J J J J J J J J J J w

#
div.
U
unis.

Cl. in B b 2 & J J J J
J J J J

J

J
w
# j j j j j j j j j j U
Bass Cl. &
w
## Uw
div. unis.

A. Sax. & J J J J J J J J J J

# U
T. Sax. & J J J J
J J J J

J

J w

# U
B. Sax. & #
j j j j

j j j j

j

j
w

# U
a2

B b Tpt. 1,2 & w


J J J J J J J J J J

# U
B b Tpt. 3 & w
J J J J J J J J J J

U
& w
Hn. 1,2
! ! J J J J J J J J J J w
Uw
Hn. 3,4 & ! ! w
J J J J J J J J J J

B b U
a2

w
Tbn. 1,2
J J J J J J J J J J

?b U
Tbn. 3 J J J J J J J J J J w
Uw
div.

?
Euph. b J J J J J J J J J J w

?b U
j j j j j j j j j j
Tuba
w

?b U
Cb. J J J J J J J J J J w

? U
j j j j j j j j
Timp.
w w

/ U
Trgl.
J J J J J J J J J J J
j j j j j j j j j j
Cym. / U
B. Dr.
J J J J J J J J J J

- 54 -
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/

Potrebbero piacerti anche