Sei sulla pagina 1di 8

Bourgeosie, ay mga taong nasa gitnang antas ng lipunan na naging makapangyarihan at

maimpluwensiya sa ekonomiya.

Merkantilismo, Ito ang namayaning kaisipan pang-ekonomiya na gumagabay sa mga


patakaran ng maraming bansa sa daigdig noong unang panahon.

National state, Ito ang namayaning kaisipan pang-ekonomiya na gumagabay sa mga


patakaran ng maraming bansa sa daigdig noong unang panahon.

National monarchy- isang dahilan sa muling paglakas ng europa. Pinamumunuan ito ng


mga hari ngunit mahina ang kanilang kapangyarihan.

Renaissance-ay isang salitang Pranses na ang ibig sabihin ay "muling pagsilang".

Humanism-ay isang kilusang intelektwal noong Renaissance na naniniwalang dapat


pagtuunan ng pansin ang klasikal na sibilisasyon ng Greece at Rome sa pag aaral.

Humanista- Ito'y nagmula sa salitang Italian na ngangahulugan guro ng humanidades,


partikular ng wikang Latin. Sila yung mga iskolar na nanguna sa pag-aaral sa klasikal na
sibilisasyon ng Greece at Rome.

Repormasyon- ito ay kilusang ibinusod ang malaking pagbabago ng tao tungkol sa relihiyon, may
dalawang bahagi ang repormasyon ung isa ay repormasyong protestante at repormasyon ng
katoliko.
kontra repormasyon -ay ang sagot ng simbahang katoliko sa ginawang repormasyon ng mga
protestante.

protestante- Marami silang Diyos . Diyos ng araw . Diyos ng Tubig . Diyos ng Puno . Diyos ng Bato
.

indulhensiya ay isang kapirasong papel na nagpapahayag na ang grasya ng Diyos ay naipagbibili


para sa kapatawaran at kaligtasan ng tao.

Simony-Pagbebenta ng pwesto sa simbahan

Imperyalismo-Ay isang batas o paraan ng pamamahala kung saan ang malalaki o


makapangyarihang mga bansa ang naghahanda upang palawakin ang kanilang kapangyarihan sa
pamamagitan ng pagsakop o paglulunsod ng mga pagtaban o kontrol na pangkabuhayan at
pampolitika sa ibabaw ng ibang mga bansa.

eksplotasyon- ito ay ang paglalakbay, paghahanap at pagtuklas ng mga bagay na kaya mong
gawin o gusto mong matutunan.

Compass-Ito ang kadalasang ginagamit ng mga manlalakbay upang hindi sila maligaw at
mapunta sa lugar kung saan dapat nilang puntahan.