Sei sulla pagina 1di 3

Distance Composer: BURTON

Koi ga Saku koro Sakura doki - 2nd OP Arranged: Leonid Agarth


Tempo = 130

4


4

Piano
44

5
Pno.


9

Pno.


13


Pno.


16Pno.19Pno.


8va
23
Pno.

(8va)
273
3
Pno.

31 36
Pno.
36


34


Pno.

38
Pno.
2
42


Pno.46Pno.

50

Pno.
54
Pno.


8va
58 roll
Pno.