Sei sulla pagina 1di 9

S.C. TIMKEN S.A.

FISA DE PROCES PAGINA


PROCEDURA APROVIZIONARE 1/9
Editia: 1 / Revizia: 0 Cod: PO-01 Exemplar nr. 1

FISA DE PROCES
S.C. TIMKEN S.A
APROVIZIONARE
COD: PO-01

Aprobat Elaborat Verificat


Nume Grama
Prenume Lavinia-Denisa
Semnatura
S.C. TIMKEN S.A. FISA DE PROCES PAGINA
PROCEDURA APROVIZIONARE 2/9
Editia: 1 / Revizia: 0 Cod: PO-01 Exemplar nr. 1

LISTA DE DIFUZARE

Compartiment Numele si prenumele Semnatura Data

INDICATORUL REVIZIILOR

Editia Revi Numarul Numele si prenumele Semnatura Data


zia paginii/paragra persoanei care a revizuirii
ful revizuit introdus modificarile
in procedura

Aprobat Elaborat Verificat


Nume Grama
Prenume Lavinia-Denisa
Semnatura
S.C. TIMKEN S.A. FISA DE PROCES PAGINA
PROCEDURA APROVIZIONARE 3/9
Editia: 1 / Revizia: 0 Cod: PO-01 Exemplar nr. 1

CUPRINS :

1. Proprietar proces..pag 4
2. Proces amonte..pag 4
3. Proces aval... pag 4
4. Activitati (domeniu de aplicare).. pag 4
4.1 Definitii/Prescurtari/Termeni.. pag 4
4.2. Prescurtari... pag 5
5. Indicatori. pag 5
6.Inregistrari pag 5
7.Documente de legatura. pag 5
8. ANEXE

Aprobat Elaborat Verificat


Nume Grama
Prenume Lavinia-Denisa
Semnatura
S.C. TIMKEN S.A. FISA DE PROCES PAGINA
PROCEDURA APROVIZIONARE 4/9
Editia: 1 / Revizia: 0 Cod: PO-01 Exemplar nr. 1

1. Proprietar proces
Prezenta procedura se aplica in etapa de APROVIZIONARE.

2. Proces amonte
Etapa antecedent procesului de aprovizionare este planificarea procesului de
productie. Se face documentatia tehnica pentru a stii ce si cat material trebuie
achizitionat.
3. Proces aval
In urma aprovizionarii are loc procesul receptie-depozitare.

4. Activitati
4.1 Definitii si termeni folositi
Procedura: mod specific de executare a unei activitati sau a unui proces
(definitia 3.4.5.din SR EN ISO 9000 :2006)
Proces: ansamblu de activitati correlate sau in interactiune care transforma
elementele de intrare in elemente de iesire(definitia 3.4.1. din SR EN ISO
9000:2006)
Se face o lista cu potentialii furnizori.Acesti potentiali furnizori sunt supusi
unei evaluari in functie de raportul calitate-pret, termene de plata, modul de livrare,
timpul de livrare etc.
Se realizeaza un table in care potentialii furnizori primesc note, functie de
cerintele beneficiarului .Se va alege furnizorul cu cel mai bun punctaj.

INPUT Activitati Responsabil OUTPUT


Doc.referinta Doc.referinta
NECESAR Cercetarea Ing. de Cerere de oferta
APROVIZIONARE pietei achizitii
Oferte primite Analiza Ing. tehnolog; Cerere aprobata de Directorul
posibili Ing. de General
furnizori achizitii
Oferta Negociere Ing. tehnolog; CONTRACTARE
Ing. de
achizitii
Comenzi Livrare Ing. calitolog Materii prime; Documente de
Aprobat Elaborat Verificat
Nume Grama
Prenume Lavinia-Denisa
Semnatura
S.C. TIMKEN S.A. FISA DE PROCES PAGINA
PROCEDURA APROVIZIONARE 5/9
Editia: 1 / Revizia: 0 Cod: PO-01 Exemplar nr. 1

transport si livrare
Materii prime; Ing. tehnolog; FISA DE RECEPTIE;
Documente Receptie: Ing. de Buletin de analiza
insotitoare cantitativa achizitii;
si Laboranti
calitativa

4.2. Prescurtari
SC Societate Comerciala
AD Administrator
RMC Reprezentantul Managementului pentru Calitate
RAC Responsabil cu Asigurarea Calitatii
SMC Sistem de Management al Calitatii

5. Indicatori
Pentru produs : raportul calitate-pret, termenele de plata, modalitatile de plata,
modul de livrare, marja de negociere.

6. Inregistrari

Inregistrarea Intocmeste Pastreaza Arhiveaza


Denumirea Cod Resp Durata Responsab Durat
onsab il a
il
Tabel cu F-01-PO- RAC RAC 2 ani AD 2 ani
punctajul 03 AD
acordat
criteriilor de
evaluare a
furnizorilor/
Categorie
furnizor
Fisa de F-02-PO- RAC RAC 2 ani AD 2 ani
evaluare a 03
furnizorilor

Aprobat Elaborat Verificat


Nume Grama
Prenume Lavinia-Denisa
Semnatura
S.C. TIMKEN S.A. FISA DE PROCES PAGINA
PROCEDURA APROVIZIONARE 6/9
Editia: 1 / Revizia: 0 Cod: PO-01 Exemplar nr. 1

Lista F-03-PO- RAC RAC 2 ani AD 2 ani


furnizorilor 03
acceptati
Situatia F-04-PO- AD RAC 2 ani AD 2 ani
analizei 03
furnizorilor

7. Documente de legatura

Denumire document Cod document


Tabel cu punctajul acordat criteriilor de F-01-PO-03
evaluare a furnizorilor/
Categorie furnizor
Fisa de evaluare a furnizorilor F-02-PO-03
Lista furnizorilor acceptati F-03-PO-03
Situatia analizei furnizorilor F-04-PO-03

Aprobat Elaborat Verificat


Nume Grama
Prenume Lavinia-Denisa
Semnatura
S.C. TIMKEN S.A. FISA DE PROCES PAGINA
PROCEDURA APROVIZIONARE 7/9
Editia: 1 / Revizia: 0 Cod: PO-01 Exemplar nr. 1

8. ANEXE
Schema flux

Aprobat Elaborat Verificat


Nume Grama
Prenume Lavinia-Denisa
Semnatura
S.C. TIMKEN S.A. FISA DE PROCES PAGINA
PROCEDURA APROVIZIONARE 8/9
Editia: 1 / Revizia: 0 Cod: PO-01 Exemplar nr. 1

Cerere de oferta

Catre ......................................................................................... Str. ......................


nr. ..................., bloc .............., scara ............., etaj ............, apartament ............,
localitatea ................................ Judetul/Sectorul .................. Codul postal
...............

Va rugam a dispune sa ni se trimita pana la data de ......................... o oferta


detaliata pentru urmatoarele produse:

1. .......................................................................;
2. .......................................................................; etc.

In oferta va rugam sa se specifice cantitatea, calitatea si preturile produselo


r, termenele de livrare, precum si eventualele reduceri de preturi pentru
comenzile de loturi mari.

Societatea
noastra ......................................................................................................................
..................................................
Intrucat clientii societatii noastre solicita produsele dvs., va ramanem profun
d recunoscatori pentru solicitudine.

Cu stima, Data
...........................................................................
(semnatura)
............................................................................
(numele si prenumele n clar, precum si functia n cadrul societatii)

Aprobat Elaborat Verificat


Nume Grama
Prenume Lavinia-Denisa
Semnatura
S.C. TIMKEN S.A. FISA DE PROCES PAGINA
PROCEDURA APROVIZIONARE 9/9
Editia: 1 / Revizia: 0 Cod: PO-01 Exemplar nr. 1

Fisa de magazie

Magazia Materialul (produsul) sort, calitate, marca, profil,


dimensiunea

COD U.M Pret unitar.

Data si semn.
Document Intrari Iesiri Stoc de control
Data Numar Fel

Aprobat Elaborat Verificat


Nume Grama
Prenume Lavinia-Denisa
Semnatura

Potrebbero piacerti anche