Sei sulla pagina 1di 4

RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT) 2016

Teras Strategik 1 Ekuiti Untuk Semua Murid


Aspirasi Sistem 1 Sistem Yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada.
Anjakan Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit.
Isu Strategik Kehadiran murid tidak memuaskan untuk makanan di kantin dan PSS.
Matlamat Semua murid dapat makan mengikut jadual yang telah ditetapkan.
Sasaran / Capai
Objektif KPI TOV Nota
2014 2015 2016
1. Meningkatkan kehadiran murid RMT/PSS ke % murid RMT/PSS hadir ke sekolah dan makan makanan 90% 70% 80% 100%
sekolah. yang disediakan mengikut jadual yang telah ditetapkan.
80% 75% 85% 95%
% murid mengemari makan buah-buahan dan sayur-
2. Memberi makanan tambahan yang berzat dan
sayuran disebabkan faham tentang kepentingan sayur-
seimbang kepada murid-murid.
sayuran dan buah-buahan.

Strategi Program / Projek Tempoh Pelaksanaan


Memberi kefahaman Program kefahaman dan
dan kesedaran kepada kesedaran tentang makanan
murid tentang tambahan.
pentingnya hadir ke x x
sekolah.

Memberi kefahaman Program Kesedaran tentang


dan kesedaran kepada makanan seimbang dan
murid tentang berkhasiat.
pentingnya makanan x x
yang berkhasiat untuk
kehidupan mereka.

SU.PEP
Penyelara
s Prog
GMP

HEM
GPK

PIBG

GBK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ###

GPK1
GB
BULAN
RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT) 2016
Teras Strategik 1 Ekuiti Untuk Semua Murid
Aspirasi Sistem 1 Sistem Yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada.
Anjakan Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit.
Isu Strategik Menyukarkan pemprosesan borang permohanan yang masih berada di tahap minima
Matlamat Mempercepatkan pemprosesan borang RMT
Sasaran / Capai
Objektif KPI TOV Nota
2015 2016 2017
100% tahap pencapaian pemprosesan borang RMT 70% 90% 100%
Memantapkan pemprosesan borang RMT

Strategi Program / Projek Tempoh Pelaksanaan


Meyukarkan Perjumpaan dengan ibu bapa.
pemprosesan borang
permohanan yang
masih berada di tahap x x
minima

Memantapkan sistem
pengurusan sistem maklumat
murid (Pangkalan data)
x x

SU.PEP
Penyelara

KELAS
GURU
s Prog
GMP

HEM
GPK

PIBG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ###

GPK1
GB
BULAN
RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT) 2017
Teras Strategik 1 Ekuiti Untuk Semua Murid
Aspirasi Sistem 1 Sistem Yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada.
Anjakan Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit.
Isu Strategik Menyukarkan pemprosesan borang permohanan yang masih berada di tahap minima
Matlamat Mempercepatkan pemprosesan borang RMT
Sasaran / Capai
Objektif KPI TOV Nota
2015 2016 2017
100% tahap pencapaian pemprosesan borang RMT 85% 70% 90% 100%
1. Memantapkan pemprosesan borang RMT
80% 75% 85% 95%
% murid mengemari makan buah-buahan dan sayur-
2. Memberi makanan tambahan yang berzat dan
sayuran disebabkan faham tentang kepentingan sayur-
seimbang kepada murid-murid.
sayuran dan buah-buahan.

Strategi Program / Projek Tempoh Pelaksanaan


Meyukarkan Perjumpaan dengan ibu bapa.
pemprosesan borang
permohanan yang
masih berada di tahap x x
minima

Memantapkan sistem
pengurusan sistem maklumat
murid (Pangkalan data)
x x

Memberi kefahaman Program Kesedaran tentang


dan kesedaran kepada makanan seimbang dan
murid tentang berkhasiat.
pentingnya makanan x x
yang berkhasiat untuk
kehidupan mereka.
1
2
3
4
5
6

BULAN
7
8
9
10
11 ###

GB

GPK1

GMP
GPK
HEM
SU.PEP
Penyelara
s Prog

PIBG

GURU
KELAS