Sei sulla pagina 1di 2

SISTEM FAIL PUSAT SUMBER

SEKOLAH KEBANGSAAN GEMBUT

BIL FAIL SUB KANDUNGAN


1. Fail Pengurusan & Pengelolaan 1.1 Jawatankuasa
PSS 1.2 Pekeliling PSS
(JBA3051/600-3/1/01) 1.3 Surat Menyurat & Mesyuarat
1.4 Pengurusan Kewangan
1.5 IQPSS
2. Fail Penggunaan PSS 2.1 Waktu Operasi
(JBA3051/600-3/1/02) 2.2 Jadual PSS &
Unit PSS
2.3 Rancangan TV Pendidikan
2.4 Sirkulasi (Pinjaman)

3. Fail Program Galakan 3.1 Pengenalan/ Pekeliling / Garis Panduan Pelaksanaan


Membaca & NILAM 3.2 Salinan
(JBA3051/600-3/1/03) 3.3 Jawatankuasa
3.4 Jadual Waktu NILAM
3.5 Kewangan NILAM
3.6 Program galakan Membaca / NILAM
3.7 Rekod & Analisa Jauhari NILAM (termasuk graf)
3.8 Rekod & Analisa Rakan Pembaca (termasuk graf)
4. Fail Literasi Maklumat 4.1 Pengenalan Literasi Maklumat
(JBA3051/600-3/1/04) 4.2 Perancangan Tahunan / Takwim Tahunan
4.3 Bahan Sebaran Maklumat
4.4 Bahan Promosi
4.5 Kertas Kerja
4.6 Dokumentasi
4.7 Rancangan Mengajar LM
5. Fail Aktiviti & Program 5.1 Rancangan Tahunan & Takwim PSS
Peningkatan PSS 5.2 Rancangan Pembangunan Jangka Panjang PSS (3-5 tahun
(JBA3051/600-3/1/05) termasuk carta gantt)
5.3 Program Pembangunan Staff
5.4 Pelaporan Program Pembangunan PSS
5.5 Rekod Pencapaian PSS (Daerah/ Negeri / Kebangsaan)
5.6 Inovasi / Penerbitan
6. Fail Pengurusan Stok 6.1 Kad Petak / Rekod Semakan Stok (KEWPS 4)
(JBA3051/600-3/1/06) 6.2 Senarai Inventori Rangkaian PSS (KEWPA 7)
6.3 Daftar Inventori (KEWPA 3)
6.4 Daftar Harta Modal (KEWPA 3)
6.5 Rekod / Daftar Pergerakan Harta Modal (KEWPA 6)
6.6 Rekod / Daftar Penyelenggaraan (KEWPA 14)
6.7 Rekod Semakan Stok
6.8 Rekod Permohonan (Surat & KEWPA 17)
6.9 Pelupusan (Surat dari Perbendaharaan Malaysia)
7. Fail Perkhidmatan Pusat 7.1 Perkhidmatan Pinjaman Buku
Sumber Sekolah 7.2 Perkhidmatan Pinjaman Bahan Bukan Buku
(JBA3051/600-3/1/07) 7.3 Perkhidmatan Pinjaman Peralatan
7.4 Perkhidmatan Penggunaan Bilik / Ruang
7.5 Perkhidmatan Penggunaan Bahan
7.6 Perkhidmatan Penggunaan Peralatan
7.7 Pengajaran Pembelajaran Modul PSS
8. Fail Am 8.1 Badan Pengawas Pusat Sumber Sekolah
(JBA3051/600-3/1/08) 8.2 Kelab Pusat Sumber Sekolah
8.3 Agensi Kerajaan
8.4 Agensi Swasta
8.5 PIBG Sekolah
8.6 Kelab Komputer Sekolah
9. Fail Kuasa
10. Fail Meja GPM
11. Fail SPSK
Pengurusan Pusat Sumber
Sekolah PK09