Sei sulla pagina 1di 1

RANCANGAN STRATEGIK PANITIA SEJARAH 2018-2020

SK GEMBUT, KOTA TINGGI


Analisis Persekitaran(SWOT/SWOC) UNIT KURIKULUM PANITIA SEJARAH

(S) KEKUATAN (W) KELEMAHAN


Dalaman S1-% Kelulusan Sejarah meningkat secara W1-Pencapaian murid dalam Pentaksiran Bulanan
berterusan berdasarkan
S2-Mempunyai pengurusan pentadbiran yang GPS belum mencapai.
mantap, terbuka dan mesra pelanggan. W2- Guru tidak dapat menumpu sepenuhnya P&P
S3-Budaya kerja yang cemerlang dan mantap kerana terlalu banyak aktiviti.
dalam kalangan guru dan staf sokongan. W3- Penggunaan VLE dalam setahun belum mencapai
S4-Setiap aktiviti yang dijalankan sentiasa 50%.
mendapat kerjasama yang baik daripada semua W4- Waktu matapelajaran Sejarah yang terhad dan tidak
pihak terutama pentadbir, guru, mencukupi
pelajar dan ibubapa
Luaran S5-Guru berbudaya kerja positif
S6 Kehadiran murid melebihi 80%

(O) PELUANG Strategi SO Strategi WO


O1 Sokongan kewangan daripada PIBG. 1. Guna PIBG dan NGO/GO untuk membiayai 1. Mengadakan Program Kecemerlangan Akademik
O2 Sumber kewangan daripada kerajaan program sekolah 2. Membentuk kumpulan untuk meningkatkan kualiti P&P
O3 Sokongan daripada PIBG dan pihak luar dalam menjalankan 2. Mengadakan Program LADAP untuk guru.
kegiatan / program peringkat sekolah, daerah, negeri dan membudayakan kelas abad ke-21. 3. Memastikan Program LADAP dijalankan sekurang-
kebangsaan. 3. Mengadakan program LADAP untuk kurangnya 5 kali setahun bagi meningkatkan kemahiran
O4 Aktiviti luar anjuran NGO DAN GO meningkatkan ilmu dan kemahiran guru-guru. dan inisiatif guru- guru.
O5 KSIB dan sarana ibubapa yang komited 4. Bekerjasama dengan sekolah lain dalam 4. Meningkatkan penggunaan Frog VLE oleh guru,
O6 Kerjasama daripada sekolah-sekolah berhampiran. perkongsian maklumat dan soalan. pelajar dan ibubapa.
O7 Ibubapa mementingkan pelajaran anak-anak mereka. 5. Memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada 5. Meningkatkan profesionalisme keguruan.
semua pihak.

(C) CABARAN Strategi SC Strategi WC

C1 Ekspektasi ibubapa terhadap sekolah tinggi 1.Kerjasama yang erat dengan ibu bapa, komuniti 1.Membudayakan Kelas Abad 21 serta memaksimumkan
C2 Masih ada segelintir ibubapa yang kurang prihatin terhadap dan sektor swasta secara meluas dengan penggunaan sumber pendidikan dan mewujudkan
pendidikan anak-anak. memantapkan program sarana ibu bapa budaya sekolah yang mesra, prihatin dan cemerlang.
C3 Masih ada ibu bapa yang menyerahkan tanggungjawab
mendidik anak kepada pihak sekolah.
C4 Budaya belajar yang tidak konsisten.
C5 Latar belakang ibu bapa daripada pelbagai sosio ekonomi.