Sei sulla pagina 1di 10

PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

[PBPPP] 2017 ---INSTRUMEN PTA

SOALAN TEMUBUAL [1]


D1. PROFESIONALISME
E1 NILAI PROFESIONAL
A.1.2. HUBUNGAN DENGAN PELANGGAN
SOALAN Bagaimana anda melayan pelanggan anda ?

JAWAPAN

1
PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
[PBPPP] 2017 ---INSTRUMEN PTA

SOALAN TEMUBUAL[2]
D1. PROFESIONALISME
E2 SAHSIAH
A 2.2 KEPANTASAN BERTINDAK
SOALAN Berapa lamakah masa yang diambil utk menyelesaikan tugasan yg
diberikan?.

JAWAPAN

2
PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
[PBPPP] 2017 ---INSTRUMEN PTA

SOALAN TEMUBUAL [3]


D1. PROFESIONALISME
E2 . SAHSIAH
A 2.5. BERFOKUSKAN PELANGGAN
SOALAN Adakah anda sentiasa mengutamakan pelanggan

JAWAPAN

3
PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
[PBPPP] 2017 ---INSTRUMEN PTA

SOALAN TEMUBUAL [4]


D1. PROFESIONALISME
E3. POTENSI
A 3.1. KEPIMPINAN BERWAWASAN DAN MEMBUAT KEPUTUSAN
SOALAN Adakah keputusan yang dibuat memberikan impak kepada
organisasi.
Adakah anda faham hala tuju organisasi
JAWAPAN

4
PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
[PBPPP] 2017 ---INSTRUMEN PTA

SOALAN TEMUBUAL [5]


D1. PROFESIONALISME
E3. POTENSI
A 3.2. PENYESUAIAN PERUBAHAN
SOALAN Bagaimanakah anda menerapkan elemen Kemahiran Berfikir Aras
Tinggi [KBAT]
JAWAPAN

5
PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
[PBPPP] 2017 ---INSTRUMEN PTA

SOALAN TEMUBUAL [6]


D1. PROFESIONALISME
E3. POTENSI
A 3.4. PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF
SOALAN Apakah bentuk inovasi yang telah anda laksanakan dalam organisasi

JAWAPAN

6
PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
[PBPPP] 2017 ---INSTRUMEN PTA

SOALAN TEMUBUAL [7]


D1. PROFESIONALISME
E.4. KEILMUAN DAN PENGETAHUAN
A4.1. DASAR-DASAR KERAJAAN
SOALAN Jelaskan anjakan-anjakan dalam PPPM
Terangkan dasar-dasar kerajaan seperti PAK 21/ PBPPP/SATU
MURID SATU SUKAN/SBP/TVET/
JAWAPAN

7
PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
[PBPPP] 2017 ---INSTRUMEN PTA

SOALAN TEMUBUAL[8]
D1. PROFESIONALISME
E.4. KEILMUAN DAN PENGETAHUAN
A 4.2. PERATURAN DAN PEKELILING
SOALAN Jelaskan kandungan surat Pekeliling tentang etika berpakaian
penjawat awam.
Nyatakan kandungan surat Pekeliling berkaitan penulisan Buku
Rekod Mengajar/ Mengetip Kehadiran Bertugas/
JAWAPAN

8
PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
[PBPPP] 2017 ---INSTRUMEN PTA

SOALAN TEMUBUAL [9]


D1. PROFESIONALISME
E.4. KEILMUAN DAN PENGETAHUAN
A 4.3. PENGUASAAN BIDANG TUGAS
SOALAN Bagaimanakah anda menggunakan kepakaran anda untuk
membantu rakan sejawat.
JAWAPAN

9
PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
[PBPPP] 2017 ---INSTRUMEN PTA

SOALAN TEMUBUAL[10]
D1. PROFESIONALISME
E.4. KEILMUAN DAN PENGETAHUAN
A 4.4. TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI [TMK]
SOALAN Bagaimanakah anda mengaplikasikan TMK dalam bidang tugas?

JAWAPAN

10