Sei sulla pagina 1di 2

CARTA GANTT

PERANCANGAN AKTIVITI PANITIA BAHASA INGGERIS 2017

Bil Aktiviti Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Tindakan

1 Mesyuarat J/Kuasa panitia / / / KP/SU

2 Headcount/Ujian Bulanan/Analisa/ / / / / Semua


Post-mortem prestasi AJK

3 Pemantapan PdP / / / / / / / / / / / Semua Guru

4 Bengkel Teknik Menjawab Bahasa / / Guru T6


Inggeris UPSR

5 PLC English / / KP/Guru BI

6 UPSR English extra classes / / / / / / / / / Guru Tahun 6

7 Learn English with VLE / / / Semua guru

8 Learn a word a day / / / / / / / / / / / Guru BI

9 HIP activities / / / / / Semua Guru

10 English Carnival / KP

11 EWRF classes / / / / / / KP/Guru BI

12 EWRF Achievers Day / KP/ Guru BI