Sei sulla pagina 1di 12

SMK TUN HABAB, JALAN TAJUL, 81900, KOTA TINGGI, JOHOR.

PERANCANGAN STRATEGIK
2018 - 2020

JAWATANKUASA KANTIN
Disediakan Oleh : Puan Nurulhazhan binti Elfikrie
Setiausaha
Jawatankuasa Kantin
SMK Tun Habab

1
PERANCANGAN STRATEGIK 2018 - 2020
JAWATANKUASA KANTIN SMK TUN HABAB, KOTA TINGGI, JOHOR

1.0 PENDAHULUAN

Kantin merupakan salah satu premis yang sangat penting bagi sesebuah sekolah. Sebuah kantin yang berkualiti pasti mempunyai tahap
kebersihan, keselamatan dan keceriaan yang baik. Setelah beberapa perkara telah dilakukan terhadap kantin Sekolah Menengah
Kebangsaan Tun Habab, maka pihak jawatankuasa kantin mengharapkan agar kantin sekolah ini mampu mencapai tahap kantin yang
berkualiti.

2.0 MATLAMAT

Memastikan perkhidmatan yang berkualiti, pengurusan kantin yang cekap dan efisien dan penyediaan ruang makan yang selesa bagi
membolehkan warga sekolah menikmati makanan dalam keadaan yang bersih dan selamat.

3.0 OBJEKTIF

3.1 Menaik taraf keadaan kantin agar lebih bersih dan selamat serta mengikut piawaian Pejabat Kesihatan Daerah Kota Tinggi.
3.2 Memastikan tahap makanan yang disajikan dalam keadaan lebih bersih dan selamat.
3.3 Memastikan pengguna kantin dapat merasai suasana yang lebih selesa semasa berada di kantin.
3.4 Memastikan pihak Kesihatan Daerah Kota Tinggi akan memberi Gred A kepada kantin sekolah ini.
3.5 Mewujudkan hubungan dua hala antara pengurusan sekolah dengan penguasa kantin dalam usaha menyediakan
perkhidmatan yang terbaik.

4.0 VISI DAN MISI

VISI - Menjadikan kantin Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Habab cemerlang dari segi kebersihan, keselamatan dan
keceriaan menjelang tahun 2020.
MISI - Menjadikan kantin sekolah tempat makan yang bersih, selamat dan ceria ke arah melahirkan pelajar yang sihat dan
cergas.
2
5.0 PIAGAM PELANGGAN

Kami jawatankuasa kantin Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Habab akan memupuk seluruh tenaga dan usaha
kami untuk:

5.1 Menjadikan Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Habab sebagai institusi pendidikan yang mempunyai kantin yang ceria,
berjualiti dan mesra pelanggan.
5.2 Membina perlakuan amalan kebersihan sebagai budaya hidup yang berterusan dalam menjalani hidup seharian di
kalangan warga sekolah.
5.3 Meningkatkan keprihatinan warga sekolah terhadap kantin sekolah.
5.4 Mewujudkan kantin sekolah yang kondusif.
5.5 Memupuk semangat kepunyaan serta ketersediaan bertoleransi dengan pihak kantin untuk mencapai matlamat amalan
mesra kantin.
5.6 Membentuk sahsiah dan disiplin pelajar yang sentiasa mematuhi peraturan sekolah dan kantin sekolah.

6.0 MATLAMAT

Memastikan perkhidmatan yang berkualiti, pengurusan kantin yang cekap dan efisien dan penyediaan ruang makan yang selesa bagi
membolehkan warga sekolah menikmati makanan dalam keadaan yang bersih dan selamat.

3
7.0 JAWATANKUASA KANTIN

Pengerusi : Encik Zakaria bin Abd Jalil (Pengetua)


Timbalan Pengerusi : Puan Juriah binti Jaafar (PK Hal Ehwal Murid)
Naib Pengerusi 1 : Puan Rafidah binti Abd. Hamid (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2 : Puan Norzita binti Yunos (PK Kokurikulum)
Naib Pengerusi 3 : Puan Fairus binti Abd Ghani (PK Petang)
Naib Pengerusi 4 : Puan Husna binti Abd Hadi (PK Tingkatan 6)
Setiausaha : Puan Nurulhazhan binti Elfikrie
Penolong Setiausaha : Encik Mohamad Azri bin Abdullah
Ahli Jawatankuasa : Puan Rahmazaniza binti Md Amin
Puan Norihan binti Harun
Encik Ahmad Fadzli bin Muda @ Awang
Puan Norwahidah binti Abd Rahman
2 wakil pengawas
2 wakil pelajar

4
8.0 ANALISIS SWOT

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

S1 Galakan dan sokongan daripada pihak W1 Pengusaha kantin yang kurang peka
pentadbir bagi setiap aktiviti yang tentang mutu perkhidmatan.
dijalankan.
W2 Kantin yang uzur dan serba kekurangan.
S2 Terdapat jawatankuasa Sekolah Selamat
seperti AJK 3K. W3 Kekurangan tempat untuk murid makan.

S3 Kebanyakan guru memberi komitmen yang W4 Kekurangan tempat untuk guru makan.
DALAMAN tinggi dan sering berkunjung ke kantin.

S4 Kerjasama dan semangat berpasukan yang


tinggi di kalangan semua warga sekolah
dengan pengusaha kantin.

PELUANG (O) ANCAMAN (T)

O1 Mempunyai hubungan yang baik dengan T1 Pelajar terdedah kepada gaya pemakanan
semua pihak dan agensi luar. kurang sihat dan keracunan makanan
kerana adanya aktiviti menjaja di luar
LUARAN O2 AJK PIBG sentiasa memberi sokongan kawasan sekolah.
padu dalam semua program sekolah.
T2 Kedudukan sekolah di jalan besar dan
O3 Sokongan padu daripada Pejabat berhampiran bengkel membaiki kenderaan
Kesihatan Daerah. mengancam kebersihan dan keceriaan
kantin sekolah.

T3 Sikap murid yang kurang


bertanggungjawab terhadap kebersihan
kantin.

5
9.0 PELAN STRATEGIK KANTIN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN HABAB (TAHUN 2018 - 2020)

Anjakan 3 Melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai.


ANJAKAN PPPM Anjakan 9 Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas.
Anjakan 10 Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit.
ASPIRASI Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid melalui bajet semasa.
MATLAMAT Pencapaian kemahiran insaniah yang tinggi oleh semua murid.
STRATEGIK [KRA]

Sasaran Prestasi
Bil Objektif KPI Strategi / Inisiatif Pelaksana
TOV 2018 2019 2020
1 Meningkatkan PENGURUSAN KANTIN
kepekaan dan
kecintaan yang tinggi Maklumat sentiasa 1. Membangunkan rasa i. Guru
dalam menghargai ada dipaparkan menghargai Penasihat
kehidupan. pengetahuan setiap unit
badan
1.1.Kantin bermaklumat uniform,
kelab/
persatuan dan
permainan.
ii. Panitia semua
matapelajaran
iii. Pengusaha
kantin

Tiada kes keracunan 0 0 0 0 1.2.Kendiri kantin


makanan.

6
10.0 PELAN TAKTIKAL KANTIN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN HABAB (TAHUN 2018 - 2020)

MATLAMAT STRATEGIK ISU STRATEGIK


Membangunkan rasa menghargai pengetahuan. Pencapaian kemahiran insaniah yang tinggi oleh semua murid.
Program / Projek dan Tanggung- Tempoh / Kos / Output / Pelan
Bil KPI Sasaran
Tindakan jawab Hari Sumber Outcome Kotengensi
1 Kantin Bermaklumat Unit Kantin Sepanjang RM1500 Keceriaan Bermaklumat Semua murid -
Tahun PIBG dan
maklumat

2 Kendiri kantin Unit Kantin Sepanjang RM250 Makanan Sifar keracunan Semua murid -
Tahun Sekolah bermutu dan
kebersihan
terjaga

7
11.0 PELAN OPERASI KANTIN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN HABAB (TAHUN 2018 - 2020)

Matlamat : Meningkatkan kemahiran insaniah yang tinggi oleh semua murid.


Inisiatif / Strategi : Membangunkan rasa menghargai pengetahuan.
Nama Program / Projek : Kantin Bermaklumat
Objektif Program / Projek : Meningkatkan kepekaan dan kecintaan yang tinggi dalam menghargai kehidupan.
: Ahli jawatankuasa Unit Kantin
Pengusaha kantin
Tanggungjawab
Panitia semua subjek
Unit beruniform, kelab/persatuan dan permainan
Tempoh / Hari : Januari - Disember / Sepanjang tahun
Tempat : Kantin dan sekitarnya
Sasaran : Semua murid
Kos / Anggaran Pembelajaran : RM1500
Sumber : Sumbangan PIBG
: 1. Pengerusi. : Pengetua
2. Timbalan Pengerusi : Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
3. Penyelaras : Setiausaha Unit Kantin
Jawatankuasa 4. Setiausaha : Penolong Setiausaha Unit Kantin
5. Jawatankuasa Kecil : i. Ahli jawatankuasa Unit Kantin
ii. Ketua Panitia semua matapelajaran
iii.Penyelaras Kokurikulum
: Murid-murid diberi pendedahan berkenaan keceriaan dan maklumat melalui pengemaskinian
Ringkasan Program papan kenyataan,melakukan aktiviti keceriaan kantin,menghias meja guru dan meja pelajar
dengan pelbagai informasi terkini dan sentiasa dipaparkan.

8
Nama Program / Projek : Kantin Bermaklumat

Status / Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggungjawab KPI Sasaran
Kotengensi

1 Mesyuarat Jawatankuasa: Pengetua Kertas cadangan Pengetua dan ahli Mesyuarat dijalankan
Pengusaha Kantin diluluskan jawatankuasa program oleh Timbalan
1.1 Bentang kertas kerja Setiausaha Unit Kantin Pengerusi
1.2 Lantikan J/Kuasa
1.3 Tetapkan tarikh
1.4 Anggaran kos
1.5 Agihan tugas

2 Taklimat kepada yang terlibat Setiausaha Unit Kantin Penerangan program Guru dan murid terlibat Taklimat disampaikan
disampaikan oleh Timbalan
Pengerusi

3 Mempromosikan program Setiausaha Unit Kantin Surat makluman Setiausaha Unit Kantin Kertas edaran
- surat pemberitahuan diedarkan
- surat jemputan

4 Penyediaan bahan AJK dilantik Bahan maklumat AJK berkenaan dan Carian bahan daripada
yang diperlukan murid terlibat Buku atau majalah
berjaya disediakan terpakai dan google

5 Penyediaan tempat dan AJK dilantik Meja kantin siap AJK berkenaan dan Tukar ke tempat lain
peralatan bermaklumat murid terlibat yang sesuai (papan
kenyataan)

6 Pelaksanaan Program Setiausaha Unit Kantin Keakuran jadual dan Setiausaha Unit Kantin Berjalan mengikut
AJK dilantik bermaklumat AJK berkenaan perancangan
Murid terlibat

7 Penilaian, Pelaporan dan Setiausaha Unit Kantin Penilaian, laporan Setiausaha Unit Kantin Siap seminggu sebelum
Post Mortem dan post mortem tarikh akhir
berjaya dilakukan

9
11.1 PELAN OPERASI KANTIN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN HABAB (TAHUN 2018 - 2020)

Matlamat : Meningkatkan kemahiran insaniah yang tinggi oleh semua murid.


Inisiatif / Strategi : Membangunkan rasa menghargai pengetahuan.
Nama Program / Projek : Kendiri Kantin
Objektif Program / Projek : Meningkatkan kepekaan dan kecintaan yang tinggi dalam menghargai kehidupan.
: Setiausaha Unit Kantin
Tanggungjawab
Pengusaha kantin
Tempoh / Hari : Januari - Disember / Sepanjang tahun
Tempat : -
: Pengusaha kantin
Sasaran
Semua murid

Kos / Anggaran Pembelajaran : RM250

Sumber : Sekolah

: 1. Pengetua
Jawatankuasa 2. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
3. Setiausaha Unit Kantin
: Murid-murid dapat menikmati makanan yang bermutu yang sentiasa terjaga serta
pemantauan tahap kebersihan kantin melalui laporan kendiri pada setiap hari dan laporan
Ringkasan Program yang dihantar ke PPD setiap bulan bagi mencapai sasaran sifar keracunan dan meningkatkan
tahap kebersihan.

10
Nama Program / Projek : Kendiri Kantin

Status / Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggungjawab KPI Sasaran
Kotengensi

1 Mesyuarat Jawatankuasa: Pengetua Kertas cadangan Pengetua dan ahli Mesyuarat dijalankan
Pengusaha Kantin diluluskan jawatankuasa program oleh Timbalan
1.1 Bentang kertas kerja Setiausaha Unit Kantin Pengerusi
1.2 Lantikan J/Kuasa
1.3 Tetapkan tarikh
1.4 Anggaran kos
1.5 Agihan tugas

2 Mesyuarat dengan Setiausaha Unit Kantin Penerangan program Setiausaha Unit Kantin Taklimat disampaikan
Pengusaha Kantin disampaikan Pengusaha Kantin oleh Timbalan
Pengerusi

3 Pemeriksaan Lesen PK Pentadbiran Lesen perniagaan Pengusaha Kantin Lesen perniagaan


Perniagaan Pengusaha Setiausaha Unit Kantin sah PK Pentadbiran dipamer di ruangan
Kantin Setiausaha Unit Kantin khas yang mudah
dilihat

4 Pemeriksaan Kebersihan Diri Setiausaha Unit Kantin Tiada demerit Setiausaha Unit Kantin Pengusaha Kantin dan
Pengusaha Kantin Pengusaha Kantin pekerja kantin
dimaklumkan tentang
piawai kesihatan diri
yang ditetapkan oleh
Jabatan Kesihatan
Malaysia

5 Soal selidik Setiausaha Unit Kantin Sifar keracunan Semua murid Tukar ke tempat lain
yang sesuai (papan
kenyataan)

6 Penilaian, Pelaporan dan Setiausaha Unit Kantin Laporan dihantar ke Setiausaha Unit Kantin Berjalan mengikut
Post Mortem PPD sebelum 5hb perancangan
setiap bulan melalui
One-stop centre
PPD Kota Tinggi

11
Disediakan oleh, Disemak oleh,

......................................... ........................................
(Nurulhazhan binti Elfikrie) (Juriah binti Jaafar)
Setiausaha, PK Hal Ehwal Murid,
Jawatankuasa kantin. SMK Tun Habab, Kota Tinggi.

12