Sei sulla pagina 1di 17

PELAN TINDAKAN 2018

VISI SEKOLAH
. PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK
NEGARA SEJAHTERA

MISI SEKOLAH
MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI
UNTUK MEMBANGUNKAN
POTENSI INDIVIDU
BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA

CARTA ORGANISASI
JAWATANKUASA KOKURIKULUM 2018
CARTA ORGANISASI KOKURIKULUM & SUKAN 2018

PENGERUSI
PENGETUA
Pn Hjh Che Rasnah bt Ali

NAIB PENGERUSI I TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI II


PK HEM PK KOKURIKULUM PK PENTADBIRAN
Pn. Suuda bt Saad En. Idaham b Ismail En Mohamad Sokri b Abd Rahman

SETIAUSAHA KOKURIKULUM
Pn Hasniyatun Nizar bt Ismail

PENYELARAS
SETIAUAHA SUKAN PENYELARAS PENYELARAS BADAN
En.Wan Roslan b Wan Choh SUKAN & KELAB & UNIFORM:
PERMAINAN: PERSATUAN :
En Yusli b. Yunus
Pn. Noorazwa
bt. Abdul Zakaria

MERETAS PEMBANGUNAN
DESA SUKAN
BELAPAN & SEKOLAH AKADEMIK BUKAN GURU
GURU
PADANG Pn. Zulaikha AKADEMIK PENASIHAT
PENASIHAT
Pn. Khariah bt UNIT
KELAB
Md Noor BERUNIFORM
SUKAN &
PERMAINAN

GURU GURU
GURU PENASIHAT RUMAH SUKAN PENASIHAT PENASIHAT
JATI SAGA TEJA BEKA KELAB & KELAB &
PERSATUAN PERSATUAN
AKADEMIK BUKAN
AKADEMIK
PELAN TINDAKAN STRATEGIK
KELAB SUKAN: BOLA TAMPAR
TAHUN 2018

Misi
1. Melatih pelajar untuk berorganisasi.
2. Mencari pemain-pemain pelapis yang akan mewakili sekolah dalam perlawanan bola
tampar.
3. Memantapkan pengurusan kelab supaya menjadi lebih berkesan.
4. Menjalinkan hubungan yang erat dengan Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG), komuniti
dan Badan Bukan Kerajaan (NGO).

Objektif
1. Meningkatkan mutu pasukan Bola Tampar SMKPT
2. Memupuk semangat kesukanan para pelajar
3. Memupuk sikap kasih sayang dan tolong menolong antara satu sama lain.

Sasaran
Semua ahli Kelab Bola Tampar Sekolah Menengah Kebangsaan Pinang Tunggal
KPI Kelab Bola Tampar

SASARAN
BIL OBJEKTIF KPI 2016 2017 2018 E
1. Memupuk minat murid Peratus keahlian
menyertai aktiviti Kelab murid setiap tahun 30% 40% 50%
Bola Tampar
2. Meningkatkan Peratus murid
kefahaman peraturan memahami peraturan
dan undang-undang dan undang-undang 50% 60% 70%
dalam permainan bola dalam permainan bola
tampar tampar
3. Meningkatkan Peratus murid
penguasaan kemahiran menguasai kemahiran
asas bola tampar asas dalam permainan 50% 60% 70%
bola tampar
4. Meningkatkan Peratus murid
penguasaan kemahiran menguasai kemahiran
taktikal dalam permainan taktikal dalam 30% 40% 50%
bola tampar permainan bola
tampar
5. Meningkatkan kecekapan Peratus guru
guru dalam berkemahiran dan
pembangunan berpengetahuan 65% 70% 80%
kejurulatihan bola dalam bidang jurulatih
tampar
PELAN TINDAKAN KELAB BOLA TAMPAR 2018
Isu Strategik : Murid kurang berminat menyertai Kelab Bola Tampar
Pegawai Indikator
Anggaran Tarikh Catatan
Strategi Aktiviti bertanggun Kejayaan
Kos laksana
g-jawab (KPI)

Mengadakan 1. Membuat PK KOKO/ Tiada Januari Peratus


publisiti yang hebahan Guru keahlian murid
meluas tentang kelab Penasihat setiap tahun
di
perhimpunan
harian.

Isu Strategik : Murid kurang memahami peraturan dan undang-undang dalam permainan bola
tampar.

Pegawai Indikator
Anggaran Tarikh Catatan
Strategi Aktiviti bertanggung- Kejayaan
Kos laksana
jawab (KPI)

Kelas Mengadakan Guru Penasihat Tiada Februari Peratus murid


peraturan dan kelas yang memahami
undang- berkaitan peraturan dan
undang dengan undang-
peraturan dan undang dalam
undang-undang permainan
dalam bola tampar
permainan bola
tampar
Isu Strategik : Murid kurang menguasai kemahiran asas dan kemahiran taktikal dalam
permainan bola tampar
Pegawai Indikator
Anggaran Tarikh Catatan
Strategi Aktiviti bertanggung- Kejayaan
Kos laksana
jawab (KPI)

1. Klinik Bola Mengadakan PK Koko/ Guru RM 600 Peratus


Tampar Klinik Bola Pernasihat/ peningkatanm
Tampar Jurulatih urid
menguasai
kemahiran
2. Latihan Mengadakan Guru Tiada Februari asas dan
kemahiran asas latihan bola Penasihat/ hingga taktikal dalam
dan taktikal tampar Jurulatih September permainan
dalam bola tampar
permainan
bola tampar

3. Perlawanan Mengadakan Guru RM 200 Mac


Persahabatan perlawanan Penasihat/
persahabatan Jurulatih
sesama ahli
kelab/ pasukan
sekolah
berhampiran.

Isu Strategik : Guru penasihat kurang mahir dalam bidang kejurulatihan bola tampar

Pegawai Indikator
Anggaran Tarikh Catatan
Strategi Aktiviti bertanggung- Kejayaan
Kos laksana
jawab (KPI)

Mengambil Meminta khidmat Guru Tiada Februari Peratus guru


khidmat jurulatih dalam penasihat hingga berkemahiran
jurulatih dari kalangan sepanjang dan
luar waris/AJK PIBG tahun berpengetahua
yang berbakat n dalam
dalam bidang
kejurulatihan bola jurulatih
tampar
PELAN OPERASI KELAB BOLA TAMPAR 2018

NAMA AKTIVITI 1 : Membuat hebahan tentang kelab di perhimpunan harian.


OBJEKTIF : Memupuk minat murid menyertai aktiviti Kelab Bola Tampar

Bil Strategi Pegawai Kos / Tarikh KPI Catatan


perlaksanaan bertanggungjawab sumber Perlaksanaan

1. Memberikan PK KOKO/ Tiada Januari Peratus


maklumat yang Guru Penasihat keahlian
menarik murid setiap
berkaitan tahun
dengan aktiviti
kelab bola
tampar semasa
perhimpunan
harian.

NAMA AKTIVITI 2 : Kelas Peraturan dan Undang-undang Permainan Bola Tampar


OBJEKTIF : Meningkatkan kefahaman peraturan dan undang-undang
dalam permainan bola tampar

Bil Strategi Pegawai Kos / Tarikh KPI Catatan


perlaksanaan bertanggungjawab sumber Perlaksanaan

1 Mencari maklumat Guru penasihat Tiada 3 hari Peratus


tentang undang- Kelab bola tampar (Januari) peningkatan
undang dan pelajar yang
peraturan boleh
permainan bermain
dengan
2 Pelaksanaan Guru Penasihat kelab 2 hari (Januari) betul
bola tampar mengikut
undang-
3 Laporan,refleksi dan Guru Penasihat Kelab undang dan
penilaian bola tampar 1 hari (Januari) peraturan.
NAMA AKTIVITI 3 : Klinik Bola Tampar

Bil Strategi Pegawai Kos / Tarikh KPI Catatan


perlaksanaan bertanggungjawab sumber Perlaksanaan

1 Menyediakan kertas Guru penasihat Tiada 3 hari Peratus


kerja Kelab Bola Tampar (Januari) peningkatan
pelajar yang
boleh
2. Membentuk PK Kokurikulum/ Tiada 1 hari (Januari) bermain
jawatankuasa Guru Penasihat kelab dengan
bola tampar betul
mengikut
3. Mengadakan Jawatankuasa Tiada 1 hari (Januari) undang-
mesyuarat pelaksana undang dan
2. jawatankuasa peraturan.
i. Agihan
tugas/lantikan
AJK
ii. Bincang kos

4. Pelaksanaan Aktiviti PK Kokurikulum/ RM 600 1 hari


Guru Penasihat kelab (Februari)
bola tampar /
Jurulatih

5. Laporan,refleksi dan Guru Penasihat kelab Tiada 1 minggu


penilaian bola tampar (Mac)

OBJEKTIF : Meningkatkan penguasaan kemahiran asas dan kemahiran


taktikal dalam permainan bola tampar
NAMA AKTIVITI 4 : Latihan Bola Tampar

OBJEKTIF : Meningkatkan penguasaan kemahiran asas

Bil Strategi Pegawai Kos / Tarikh KPI Catatan


perlaksanaan bertanggungjawab sumber Perlaksanaan

1 Membentuk Guru Penasihat kelab Tiada 1 hari (Januari) Peratus


jawatankuasa bola tampar peningkatan
pelajar yang
boleh
2. Mengadakan Guru Penasihat kelab Tiada 1 hari (Januari) bermain
mesyuarat bola tampar dengan
jawatankuasa betul
i. Agihan mengikut
3. tugas/lantikan undang-
AJK undang dan
1. ii. Perancangan peraturan.
aktiviti sepanjang
tahun

iii. Bincang kos

4. Pelaksanaan Aktiviti Guru Penasihat kelab Tiada Februari


bola tampar / hingga
Jurulatih September

5. Laporan,refleksi dan Setiausaha / Guru Tiada Sepanjang


penilaian Penasihat kelab bola tahun
tampar

dan kemahiran taktikal dalam permainan bola tampar


NAMA AKTIVITI 5 : Perlawanan Persahabatan

OBJEKTIF : Meningkatkan penguasaan kemahiran asas dan kemahiran


taktikal dalam perlawanan bola tampar

Bil Strategi Pegawai Kos / Tarikh KPI Catatan


perlaksanaan bertanggungjawab sumber Perlaksanaan

1. Membentuk Guru Penasihat kelab Tiada 1 hari (Mac/ Peratus


jawatankuasa bola tampar April) peningkatan
1 hari (Okt/ pelajar yang
Nov) boleh
bermain
2. Pelaksanaan Aktiviti Guru Penasihat kelab RM 300 1 hari (Mac/ dengan
bola tampar/ April) betul
Jurulatih 1 hari (Okt/ mengikut
Nov) undang-
undang dan
peraturan.
3. Laporan,refleksi dan Guru Penasihat kelab Tiada 1 hari (Mac/
penilaian bola tampar April)
1 hari (Okt/
Nov)

NAMA AKTIVITI 6 : Khidmat jurulatih luar

OBJEKTIF : Meningkatkan kecekapan guru dalam pembangunan


kejurulatihan bola tampar

Bil Strategi Pegawai Kos / Tarikh KPI Catatan


perlaksanaan bertanggungjawab sumber Perlaksanaan

1. Membuat PK KOKO/ Tiada Januari Peratus guru


kertas kerja Guru Penasihat berkemahiran
dan
berpengetahuan
2. Pelaksanaan Guru penasihat Tiada Januari dalam bidang
aktiviti kelab hingga Mei jurulatih

3. Laporan,refleksi Guru penasihat Tiada Januari


dan penilaian kelab/ Jurulatih hingga Mei
KELAB BOLA TAMPAR
CARTA GANTT / AKTIVITI TAHUN 2018
BULAN / JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV
AKTIVITI 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1. Membuat
hebahan
tentang kelab
X X X
di
perhimpunan
harian.
2. Kelas peraturan
dan undang- X X
undang

3. Klinik Bola
X
Tampar

4. Latihan Bola
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Tampar

5. Perlawanan
Persahabatan X X X X

6. Khidmat
X X X X X X X X X
jurulatih luar
LAMPIRAN 1
ANALISIS S.W.O.T KELAB BOLA TAMPAR

S (Kekuatan) W (Kelemahan)

1. Mempunyai 3 orang guru penasihat kelab 1. Ada guru penasihat yang tidak
2. Terdapat seorang guru yang berpengalaman berpengalaman dalam permainan bola
dalam permainan bola tampar tampar.
3. Mempunyai kemudahan gelanggang bola 2. Kebanyakan murid kurang mahir dalam
tampar yang lengkap. permainan bola tampar
3. Murid tidak menguasai kemahiran asas
dengan baik.
4. Tiada jurulatih bola tampar
5. Kurang murid yang berpotensi.

O (Peluang) C (Cabaran)

1. Mempunyai hubungan baik dengan jurulatih 1. Kurang peralatan (bola)


luar. 2. Tiada jurulatih berpengalaman.
2. Sekolah mempunyai gelanggang bola 3. Murid kurang pendedahan bermain
tampar. atau bertanding di luar
3. Pelajar tinggal berdekatan sekolah. 4. Kelab tiada sumber kewangan yang
4. Guru tinggal berdekatan sekolah. mencukupi.
5. Ada waris yang boleh melenjadi jurulatih.
6. Membuat persediaan murid untuk mewakili
sekolah.
LAMPIRAN 2
TOWS MATRIKS KELAB BOLA TAMPAR

Kekuatan (S) Kelemahan (W)

1. Mempunyai 3 orang guru 1. Ada guru penasihat yang


penasihat kelab tidak berpengalaman dalam
2. Terdapat seorang guru permainan bola tampar.
yang berpengalaman 2. Kebanyakan murid kurang
TOWS MATRIKS
dalam permainan bola mahir dalam permainan bola
tampar tampar
3. Mempunyai kemudahan 3. Murid tidak menguasai
gelanggang bola tampar kemahiran asas dengan baik.
yang lengkap. 4. Tiada jurulatih bola tampar
5. Kurang murid yang
berpotensi.

Peluang (O) Strategi (S+O+W+C) Strategi (W+O+S+C)

1. Mempunyai hubungan 1. S1+O1+W1+C2 = 1. W4+O1+O5+S1+C2 =


baik dengan jurulatih luar. Guru menghadiri kursus Ambil jurulatih luar
2. Sekolah mempunyai kejurulatihan.
gelanggang bola tampar.
3. Pelajar tinggal berdekatan 2. S2+S3+O2+W2+W3=
sekolah. Latihan bola tampar secara
4. Guru tinggal berdekatan berkala.
sekolah.
5. Ada waris yang boleh
melenjadi jurulatih.
6. Membuat persediaan
murid untuk mewakili
sekolah.

Cabaran (C) Strategi (S+C+O+W) Strategi (C+W+S+O)


1. Kurang peralatan (bola)
2. Tiada jurulatih 1. S3+C3+O6+W2= 1. C3+W2+W3+W5+S3+O5
berpengalaman. Mengadakan perlawanan Klinik Bola Tampar
3. Murid kurang persahabatan.
pendedahan bermain
atau bertanding di luar
4. Kelab tiada sumber
kewangan yang
mencukupi.

LAMPIRAN 3
MATRIK RANKING (TIMBANGTARA) KELAB BOLA TAMPAR
Strategi/ Program Kos Masa/Tarikh Penerimaan Kepakaran Kemudahan Jumlah
Strategi/
program
1. S1+O1+W1+C2 = Guru Jurulatih
Guru menghadiri RM100 Sepanjang penasihat luar 1
kursus kejurulatihan. tahun kelab
2. S2+S3+O2+W2+W3=
Latihan bola tampar Februari Ahli Kelab Jurulatih Gelanggang 32
secara berkala. hingga Bola Tampar Bola Tampar
September
3. W4+O1+O5+S1+C2 =
Ambil jurulatih luar Januari Ahli Kelab Jurulatih Gelanggang 9
hingga Mei Bola Tampar luar Bola Tampar

4. S3+C3+O6+W2=
Mengadakan RM Mac/April Ahli Kelab Jurulatih Gelanggang 2
perlawanan 300 Okt/Nov Bola Tampar Bola Tampar
persahabatan.

5.C3+W2+W3+W5+S3+O5
Klinik Bola Tampar RM Januari Ahli Kelab Jurulatih Gelanggang 1
600 Bola Tampar Bola Tampar

LAMPIRAN 4
TAKWIM KELAB BOLA TAMPAR 2018
BULAN Aktiviti Catatan/tindakan

Mesyuarat Agung/Penubuhan Ahli Jawatankuasa


JANUARI
Taklimat Pengurusan Persatuan

FEBRUARI Klinik Bola Tampar


Latihan Asas Bola Tampar (Teori)

Latihan Asas Bola Tampar(Praktikal)

Latihan Bola Tampar


MAC Latihan Bola Tampar
Latihan Persediaan Perlawanan Persahabatan

Perlawanan Persahabatan Antara Kumpulan

Latihan Bola Tampar


APRIL
Mesyuarat Kali Kedua

Kursus Pengendalian Bola Tampar


MEI

Kursus Pengendalian Bola Tampar


JUN

JULAI Mesyuarat Kali Ketiga


Persiapan Hari Kokurikulum

Latihan Bola Tampar

Persediaan Perlawanan Bola Tampar Peringkat


OGOS Sekolah Sempena Bulan Kemerdekaan

Perlawanan Bola Tampar Perigkat Sekolah Sempena


Bulan Kemerdekaan

SEPTEMBER Latihan Bola Tampar


Latihan Bola Tampar

OKTOBER Jamuan Kelab


Mesyuarat Akhir Tahun