Sei sulla pagina 1di 56

INTROITU

A diceria di lamore si perde in larcane di a vita, spessu parata allisciata (1) in e duie visere :
quella di u mittu o imaginariu, quella di a brama (2) ; facce ch mai si staccanu. U galateu (3),
incalca di pi nantu a seconda, tenendusi, per a prima, u stalvatu o a fola. In istu casu, ne
ferma in u chjostru di u Sacratu di u Cantu. P u secondu casu, u Corsu, pi spirdatu, si piglia
saziut (4) nantu a stallunaghjine (5) di lunu o a curciaghjine di laltru. In somma, u galateu
damore piccia ardori, schjarisce o cunsuma a vita di lindividuu, rispettendune cus i mitti, i
spasimi o e finzioni persunale.
U fattu si st ch, da tempi landani, n si h cunnusciutu, in Corsica, n fulmini, n inghjulie,
n colpa causata da ci ch no chjamemu a sessualitai.
N genitori, n medichi, n preti, n streghe, n maghi, n strunavanu u zitellone inzirunitu
(6), o u zerbinottu scuzzunatu (7). n si avvintava alcun timore di pecc, nimu intilava u
zitellucciu ch tucchichjava a so natura (8) ; n menu era custrettu disciplina, duttrina, o tenutu
penitenza. A cumunit n si sentia offesa i varii termini o scappate ch, in altre loche, sarebbenu
intesi cum sporchi.
Ghjesgia scola n escianu da i so rughjoni. P a duttrina, laffare sversava lintendimentu ;
p a scola a chjichjata (9) era cosa ignota.
Parlendu di Storia, ci vole ricull sinu u Medievu per truv casi accertati dincestu, o di
dirittu di zanchetta (10). Ben intesu - u cleru n fece eccezzione - i Corsi anu trigatu seguit i
canoni Trentini (11). Si maritavanu i pi pruvisti accadia certi di tenesi pi di una donna zanca.
u scupertu, pochi ci si provanu oghje.
Sinu pochi tempi f, ancu a discursata, in stu generu, era sputica libera. n si temia risicu
daccusa di russore (12) ; n si pigliava parullacce per spurcherie (13). Si chjamava imbiccazzitu
(14) u zitellone, sminchjatu (15) a femminella senza teme rimbecchi. U tuttu era in a manera, u
galateu, vale d u rispettu daltrui. Ne custava troppu di trapass e norme, tandu.
partesi da u tramutu pubescente, maschji femmine si staccavanu ancu u ghjocu, cumellu
dice u dettu da limpelata (16) limpalmata (17) .
A cumbinatoria di lamore cambiava versu. Lochji si appinzavanu u sangue in bullore rendia
sentachjuli ancu i sordi.
ch scansava (18) fermava solu c i so fantasimi ; mai per si ridia omu di a femminella
o di u masciufemmina , ancu menu di u zumbutu o di altri scherzi di natura (19). Di e
femminelle , scarsamente stuzzicati, pochi si impachjavanu for di e cit. Per tanti zii zie
lamore era pi frustu miserellu ch in divizia ; veri puntelli di famiglia, questi sacrificavanu u
goiu p u scampu di a sterpa (20).
Tutti n eranu santi, mancu rimiti ; accadia ch certe fantine capighjandaghjine o qualch
mugliera lunatica ne fessi pi ch cappusge (21). Tandu a vuciata (22) si sparghjia Cincinati, o
Musa ! . Ancu un bastardu si accettava. U tuttu era di n f chjamazzu (23). ch nasce, pasce ,
cumellu si dice.
Riturnemu av u ghjocu zitellescu di a chjichja (24). Beata zitellina quandu assaghji
prove, tasti muschi, eranu ghjocu scupertu nucente, piacerottuli senza massimate (25). I, si
stuzzicava, si tucchichjava, si paragunava, si misurava, si scumettia ancu tr masci, si capisce. I
criampuli si infilavanu ghjera ch zirlava pisciu u pi ind. I zitelletti si miravanu, era ch ne
era u pi pruvistu. I zitelloni davanu u toto (26) ch tirava caghju u pi zeppu.
A mostra si facia u fiume. Masci femmine avianu u so pozzu, for di vista da lunu o da
laltru. Dopu u notu, nudi in fante, si asciuvava omu, arsiscendusi (27) nantu monte o sciappale,
ghjera usu di fassi una sega senza gneruli o vergogna.
Di e femmine, sempre in cumpagnia di mamma o zia, in lavera o bucata, si sentianu i
stridulimi o e scaccanate.
I maiurelli cannuchjulavanu versu e femmine per scopre i primaticci risalti (28) o u pettignone
(29) furnitu. U zitellame, incuriusitu, n francava per lusu di a staccanza.
U spettaculu di a natura bastava per lamparera zitellesca di a chjichjata : monta di sumeri,
inghjustrere di ghjacari, sedere di capre pecure, tutte viste cerche o aspettate i paesi cum i
stazzi. Era cus, nunda si piattava tuttu si mustrava.
Senza pussibile paragone c u cunilingus latinu, fr maschji femmine ci era una certa
permissione (30) sinu limpulsu di a pubert ci sinu u mezu seculu scorsu. Po, senza f mottu,
venia lepuca di cuttighj, po di impachjarissi, di innamurassi, di scappassine o di maritassi.
Ghjocu, cantu, ballu invitavanu zitellina ghjuvent.
Tempi tempi, ch i ghjochi damore nucentoni o scherzaghjoli (31), invidiose intenzioni
dimpregn, sogni spavechji imbrutt lenzole , mettianu anni anni matur maschji
femmine.
leghje o percorre u seguente lessicu, ch n si avvideria - simbolica preputenza - ch, tr
maschju femmina, a somma mai f para. Ticciu (32) contraticciu, zampate di londine naturale
cum di u maschilreame ? .
Cumu sparte o scumparte, nostra epuca, invidie maneghji, pruviste e puderi ? A vita, fatta
scala, cumellu si dice, cambier andatura ?
Ci ch oghje si accerta cum stabilitu, ghj a forza di tutte e culture per ch lumana civilt,
di vechju creatu faccia sanu cre.
Tuttu pare in forse, da lavvampu audiernu di fiure viste vulenne pi. A tenera zitellina ne
paga e spesi. Si nasce amparati oghje, vedele spugliaccate, e donne n invizzanu ! Disturbi,
addisperi, morbidi stravizii, crescenu in un batterdochju.
Ma n abbiamu pur penseri, a vita spessu saddirizza ; ch vinca lamore !

L8 dicembre di u 1991

P.C.
NOTE :

1. Parata allisciata : fr. orne et farde


2. Brama : fr. le dsir dattirance sexuelle
3. Galateu : fr. art de vivre ; le culturel
4. Saziut : fr. plaisanter, faire semblant
5. Stallunaghjine : fr. bestialit / dsir
6. Inzirun : fr. exciter
7. Scuzzun : fr. dniaiser
8. Natura : fr. sexe
9. Chjichjata : fr. les jeux du sexe
10. Dirittu di zanchetta : fr. droit de cuissage . V. a spressione av donna zanca
11. Canoni Trentini : fr. droit canon rgi par le Concile de Trento
12. Accusa di russore : fr. atteinte la pudeur
13. Spurcherie : fr. obscnits
14. Imbiccazzitu : fr. rjoui, excit
15. Sminchjatu : fr. impuissant
16. Impelata : fr. pubert
17. Impalmata : fr. promesse, accordailles
18. Scans : fr. dviance ou perversit sexuelle
19. Scherzu di natura malformation ou handicap
20. Sterpa : fr. ligne
21. Cappusge : fr. hors du commun, oses
22. Vuciata : fr. la rumeur publique . Cincinati o Musa , si dicia di e donne strane
viziose, fr. vautre-toi !
23. Chjamazzu : fr. scandale public / dvergondage . Dettu : Donne chjamazzu, brama
di c
24. Chjichja : fr. le sexe enfantin
25. Massimata : fr. pudeur maladive
26. Toto : u premiu
27. Arsicciassi : fr. se scher au soleil
28. Risaltu : prominence des seins naissants
29. Pettignone o pettignolu : fr. pubis
30. Permissione : fr. permissivit
31. Scherzaghjolu : fr. provoquant
32. Ticciu : fr. affrontement, choc, opposition

abatalighj, v.t. Abandun una zitella, n curalla. Ngliger de surveiller une jeune fille.

abbiccarazzassi, v.p. (da u lat. beccus , bec). Se bcoter.

abbraccetta, braccetta, luc.avv. Bras dessus, bras dessous.

abbracci, v.t. (da bracci, bras). Etreindre, enlacer. U primu annu abbraccia abbraccia, u
secondu abbraccia sfascia, u terzu abbraccia slaccia (la premire anne cest le grand
amour, la deuxime on pouponne, la troisime on se lasse).

abbracciac, v.t. Saisir bras le corps, embrasser.

abbracciacassi, v.p. Tomber dans les bras lun de lautre, sembrasser.

abbracciacati, a.pl. Enlacs.

abbracciatu, a. Embrass, treint.

abbracciu, n.m. Embrassade, accolade. Sin. Allacciu, basgime. Fianailles, accordailles. Sin.
accordu, appicciata.

abbram, v.t. (da brama, envie). Donner envie, tenter. Sin. alleccul.

abbramassi v.p. Concevoir du dsir, senticher de.

abbramatu, a. Avide (damour). Sin. bramosu.

abbuchj, v.t. (da buchja, peau). Mette sottu pelle. Per estensione. Abbuchjallu una donna
(pntrer une femme). Sin. V. cuit.

abbuchjata, n.f. Intromission.

abbulighjassi, abbuliassi, v.p. Se mlanger, frayer ensemble.

abburd, v.t. (da bordu, bord). Aborder, accoster.

abortu, abortulu, n.m. Avortement, fausse couche. Sin sconciu.

aburt, aburtisce, v.i. Avorter. Sin. scunci.


abus, v.t. Abuser. Abus duna donna (la sduire, la violer). Sin. furz, viulent.

accasgiul, v.t. Cajoler, mignonner, mignoter.

accasgiulatu, a. Cajol, caress.

acellu, ocellu n.m. Oiseau. Fig. Pnis. Sin. V. cazzu.- Lamore face spessu u briccuncellu,
entre per lochji sorte per lacellu.- Babbonu stindendu u bracciu / mi tast linfurcatura, /
Che di cunnosce u me sessu / Avia moltu premura, / e quandu tucc lacellu, / grid : oh ! ch
un masciarellu ! (Simonu dAull, Risa corsa , p.3).

accoppiu, n.m. (da coppiu, couple). Accouplement

accordu (f l-), Accordailles, fianailles, Sin. abbracciu, appicciata.

accuglidora, n.f. (da accoglie, accueillir). Accoucheuse, sage-femme, Sin. bonadonna,


levatrice, mammana.

accuppi, v.t. (da coppiu, couple). Accoupler.


accuppiassi, v.p. Saccoupler.- Lomu circherebbi pi accuppiassi ch maritassi.

acquazzina, acquetta, n.f. (dim. di acqua). Ejaculation aqueuse dun jeune impubre. Sin.
serichjula. Cuntr. caghju pagnu.

addilett, v.t. Charmer, plaire.

adul, v.t. Lud assai c lidea di seduce. Aduler.

adulassi, v.p. Saduler. Savorter volontairement.

adulterinu, a. Adultrin.

adulteriu, n.m. Adultre.

Adulteru, a.+ Adultre.

adur, ador, v.t. Tene c passione. Adorer.

adurazione, n.f. Adoration

afagnulere, n.f.pl. Manires. Mamours.

affamigliassi, v.p. (da famiglia, famille). Crer une famille.

affettivu, a. Affectif.

affettuosamente, avv. Affectueusement.

affettuosu, a. Affectueux.

affezzione, n.f. Affection, attachement, penchant.

affezziun, v.t. Affectionner.

affezziunosu, a. Affectionn, affectueux.

afrodisiacu, a. Aphrodisiaque.

aggrufulassi, v.p. Se blottir.

allacciu, n.m. (da lacciu, lacs, lacet). Embrassade, accolade. Sin. abbracciu, basgime.

allazi, v.t. (da laziu, dsir). Rveiller le dsir, allcher. Sin. alleccul, allett, lusing.

alleccul, alliccul, v.t. Allcher, aguicher, sduire, tenter. Sin. lusing.

allett, allitt, v.t. Attirer par le plaisir ou la sduction, allcher. Allett c belle parolle
(allcher par de belles paroles). Sin. allazi, alleccul, lusing.

allettevule, a. Attrayant, charmant.


allettu, n.m. Appt (en parlant du plaisir).- Lallettu di a femmina face corre ancu u zoppu.

alzacochje, n.m. (da alz forse da u tal. cocchia , reta da pesca bocca larga). Trousseur
de jupons.

am, v.t. Aimer. Si dice soprattuttu tene caru .- Spessu ama u maritu, ci ch da a moglia n
h graditu.- Larte di am appartene lomu, quellu di fassi am, a donna.- Ognunu ama a
carne fresca.

amante, n. Amant, Amante.

amatu, a. Aim, affectionn.

amazona, n.f. Amazone.

amica, n.f. Amie. Bonne amie, flirt. Amante, matresse.

amiczia, n.f. Amiti.- F amicizia parentella (convoler en justes noces).- Lamore vole
acquist, lamicizia mantene.

amicu, n.m. Ami. Amant.

ammasch, ammaschisce, v.t. (da maschju, mle, garon). Viriliser.

ammasgiul, v.t. Pigli e bone. Cajoler, caresser.

ammasgiulime, n.m. Cajolerie

ammugliassi, v.i. (da moglia, pouse). Se marier, prendre femme. Sin. maritassi, spusassi,
muglierassi.

amore, n.m. Amour. Affection. Casc in amore (devenir amoureux).- F lamore (1. courtiser ;
2. Coter). (Esse in amore (tre en rut. Sin. in armentu, in calore, in estru, incazzitu, invaghitu.
Amore affannosu (obsdant), ardente, carnale, castu, cuntrariatu, cuntrastatu (tumultueux),
disgraziatu, divurante, eternu, fervidu (fervent), fidu, forte, ghjelosu, inchietu, indiavulatu,
ingenuu, intrisicatu (risqu), malinconicu, mestu (triste mais digne), ostinatu, passageru,
pazzu, platonicu, reciprucu, rottu, scartatu (rejet), scatinatu (endiabl), scemu, schifescu
(dgotant), sciaguratu (malheureux), sconciu (nglig), scuncertatu (troubl), scurtatu,
sensuale, sfrenatu (drgl), sinceru, sporcu, squarciatu (dchir), stabule, stortu, stracciatu,
stranu, suspettosu, tenace, testardu, viulente.
U primu amore.- Esse scimignulitu da lamore.- Amore ghjattinu (ch d pizzichi per carezze).-
Rivoccu damore (pulsion amoureuse).- Fassi un toccu, o un cochju, damore.- Amore
Altianincu (c una donna ch mena ; amour vache).- Esse quant f lamore in Bonifaziu.-
Av u viziu di lamore in lochji.- Furie damore (bats amoureux).- A paruta di lamore
(lapparence de lamour).- Delizie damore (extases amoureuses).- Lamore cresce da San
Ghjuvanni San Michele (lt est propice lamour).- Cum a luna, lamore, quandu cresce,
quandu rincresce (lamour suit les rythmes saisonniers).- Lamore h un fiume ch acceca.-
Lamore toglie u ghjudiziu. - Amore signuria n volenu cumpagnia.- Amore tigna n
guardanu duve si mettenu.- Lamore h zitellu vince i grandi.- Per sap f lamore, n ci h
bisognu dand a scola.- Un ci h amore senza ghjelusia.- Ch di lamore h in brama, n h
pi n babbu n mamma.- Da a brama lamore, h cum da a tramula u fiore.- Lamore h
cecu, u disamore peghju.- Lamore nasce spessu mai.- Spessu lamore nasce in burla po
finisce in veru.- Lamore h dispettosu, invece di rifretassi divene pi fucosu.- Ch li mezani
impiega in lamore, tostu o tardi ne h gran dulore.- A tinnerezza azzolla lamore (la tendresse
exhausse lamour).- Lamore n si cumanda.- A donna ch face lamore palesu, h pi pocu
teme di quelle ch u facenu lappiattu.- Lamore n affratella (lamour nest pas amiti).-
Duve ci h lamore, nisun male noce, duve n ci h lamore, nisun bene ghjova.- A donna
senza fiore face fruttu fendu lamore .

amurevule, a. Aimable.

amurichj, v.t. Courtiser, flirter.

amurichjassi, v.p. Samouracher.

amurichjata, n.f. Amourette, passionnette. Sin. passiunella.

amurinu, n.m. Amour dadolescent, amour innocent.

amurosamente, avv. Amoureusement.

amurosu, a. Amoureux.

amurottu, n.m. Amour naissant.

anellu, n.m. Anneau, bague, alliance. Anellu di a parolla o di labbracciu (bague de


fianailles).- Mette lanellu in ditu (pouser).- n d mai u mio maritu fin chn ai lanellu in
ditu.

anguria, n.f. Vif dsir.

antenna, n.f. Antenne. Corne. E to antenne ! (tes cornes !).

anu, n.m. Anus. Sin. culu, ochju merlinu, organu, uchjera, duve elle fischjanu e noci.

apparentassi, v.p. (da parenti, parents). Entrer dans une famille par le mariage.

apparullassi, v.p. (da parolla, parole, engagement). Se fiancer. Sin. fidanzassi, prumettesi,
accurdassi.

appassiunassi, v.p. (da passione, passion). Se passionner.

appicciata, n.f. (da piccia, paire). Fianailles. Sin. abbracciu, accordu.

appiccic, v.t. Coller, appliquer. Per estens. Appiccicallu una donna (la pntrer). Sin. Ciutt.

appiccicagliula, n.f. Cumbriccula culpevule c una donna (Manigance amoureuse).

appiccicaticciu, a. Apparent par alliance.

appuntamentu, n.m. Rendez-vous, pop. rencard.

arcone, arcione, n.m. (da arcu, arc). Aron. Fig. Membre viril. Sin. V. carru.- Forte darcone
(bien mont).
arde, v.t. Brler. Arde damore (brler damour).

ardente, v.t. Ardent, brlant, vif. Un amore ardente (un amour passionn, plein dardeur). Una
brama ardente (une envie folle, un dsir ardent).

ardetta, n.f. Passion amoureuse intense mais vite teinte : a so ardetta f corta.

arditu, a. Hardi. Discorsi arditi (propos grivois).

ardore, n.m. Ardeur, dsir intense.

armentu, n.m. Troupeau de gros btail. Esse in armentu (tre en rut ; se dit surtout de chevaux
mais aussi des humains). Dautres animaux ont aussi leur vocabulaire propre, parfois utilis
avec vulgarit pour les femmes : a capra h imbicchita ; a cuchja h incanita o inghjacarita ; a
lofia h imburita ; a pecura h immuntunita ; a sumera h in bullore ; a vacca h inturita o
immanzita ; a gallina h ingallichjita o impiumazzita ; a misgia h marzita o marzulita.

arrizzassi, v.t. Dresser, riger. Entrer en rection. Li sarrizza (il a une rection).

arruzz, arruzzic, v.t. Taquiner, exciter.

assedi, v.t. Obsder, harceler. Sin. assicc, attasan.

assicc, v.t. Obsder, harceler. Sin assedi, attasan.

attac, attacr, n.m. Viol symbolique. Vieux dlit qui consistait dshonorer une femme en la
caressant en public ou, plus simplement, en touchant son visage ou ses mains, ou en la
dcoiffant. A cundanna di lattacar era prevista da i Statuti civili criminali di Corsica di u
1571.

attasan, v.t. Obsder, harceler. Sin assedi, assicc.

attizz, v.t. (da tizzone, tison). Attiser, exciter : attizz lamore. Sin. arruzz, azzizz.

attrae, v.t. Attirer, sduire, charmer.

attraenza, n.f. Attirance, attrait. Sin. lusinga, seduzzione.

avviziatu, a. (da viziu, vice). Vicieux, dprav.

azzizz, v.t. Exciter. Sin. arruzz, attizz

badaghjine, n.f. U fattu di pigli u so piac fighj scene erotiche senza esse vistu.
Voyeurisme.

bagascia, n.f. Bagasse, femme de mauvaise vie, gourgandine, Arg. morue, ptasse, pouffiasse,
roulure, salope.

bagascione, n.m. 1. Homme qui recherche les femmes de mauvaise vie. 2. Bardache, giton,
jeune homme qui se prte, lgard dun autre homme, des complaisances contre nature.
ball, v.t. Danser. Ch balla senza sonu, trova un maritu pocu di bonu (il sagit dune
simplette).

band, v.i. Gall. Etre en tat drection, bander.

baronchju, n.m. (da barru , varru , verrat). Polisson, homme se permettant des
plaisanteries grivoises, oses, grotesques.

barunchjime, n.m. Polissonnerie, cochonnerie. Grivoiserie rotique dans lexpression : n h


ch barunchjime in capu.

basgi, v.t. Baiser, embrasser. Au sens libre, faire lamour. Sin. v. cuit.- Ch duie bocche
basgia, una puzza (qui trop embrasse, mal treint).

basgiarellu, n.m. Bise, bisou, bcot. Sin. basgiucciu, basgiuchju, basginu.

basgiarinu, a. n.m. Qui aime embrasser.

basgiassi, v.p. Sembrasser

basgiatu, a. Bais, embrass.- Donna basgiata sh mezu ch data.

basgiazzu, n.m. Baiser amoureux.

basgichj, basgiuchj, v.t. Baisoter, bcoter. Sin. sbasgitt.

basgichjassi, v.p. Se bcoter.

basgime, basgiulime, n.m. Embrassades. Sin. abbracciu, allacciu.

basginu, basgiucciu, basgiuculu, n.m. Bcot.

basgiottu, n.m. Bisou.

basgiu, n.m. Baiser.- Basgiu suchjolu (suon).- Un basgiu nantu a bocca (sur les lvres).- Un
basgiu in bocca (en pigeonne, la langue en bouche).- D, mand un basgiu.- Un basgiu per
forza n vale una scorza.- I basgi n lascianu stampa.- Basgiu pizzich, V. pizzicu.

bastardu, a. n.m. Btard, adultrin. Sin. spuriu, ganziru.

batarchju, n.m. Gourdin. Fig. Gros sexe dhomme. Sin V. cazzu.

battagliolu, battaddolu, n.m. Battant de cloche. Fig. Gros sexe dhomme. Sin. V. cazzu.

batticore, n.m. Palpitation, battement de cur.

bellettu, n.m. Fard, fond de teint.

bellezza, billezza, biddezza, belt, n.f. Beaut.- Bellezza fullia s spessu in cumpagnia.-
Donna ch mette in prova c astuzia a so bellezza, accende tutti i cori.- A bellezza n empie a
casa.- Bellezza di corpu n h eredit.- A bellezza si mette in paraventula (la beaut ne
sexpose pas).- A bellezza h putente, ma u denaru omniputente.- Si cerca a virt ind a
moglia, a bellezza ind a cuncubina.

bellezze, n.f.pl. Appas physiques, charmes.- A donna ch n s cunt ch sopra e so bellezze,


si trova mani viote panza piena.

bellinu, a. Joliet, mignon. Sin. carinu.

bellone, billone, a. Fort beau.

bellu, bella, beddu, bedda, a. Beau, belle.- F u bellu (faire le beau, laimable).- U mio bellu
(mon mignon, mon chri).- A mio bella (ma jolie, ma beaut, ma bien-aime).- Dite duie volte
una donna chella h bella a ripete centu volte da per ella.- Donna bella, trivulu di casa.-
Vinu bonu bella moglia arrecanu assai amichi in casa.- ch nasce bella, nasce maritata.-
Omu bravu donna bella duranu pocu.

bellumostu (di-), luc.avv. De beaut fade.

billicu, n.m. Nombril. Av u billicu frustu (se dit dune femme aux murs faciles, dune
Marie-couche-toi-l).

bolla brutta, n.f. Chancre. Sin. Cancaru.

bonadonna, n.f. Accoucheuse, sage-femme. Sin. accuglidora, levatrice, mammana.

bordellu, n.m. Bordel, maison de tolrance. V. puntettu.

borse, n.f.pl. Enveloppe cutane des testicules, scrotum, bourses.

bottulellu, buttulellu, n.m. (da bottulu, bouton). Clitoris. Sin clitorida, ghjuvichellu, pinzettu.

bozzacu, n.m. 1. Gobelet long manche, louche, 2. Fig. Derrire, arrire-train, postrieur. Sin.
V. daretu. Una donna senza bozzacu (au derrire plat).

braccere, bracceru, n.m. (da bracciu, bras). Ch d u bracciu. Cavalier, cavalier servant. Sin.
cicisbeu, mugliaccheru.

brama, n.f. Envie, dsir ardent. Dsir subi et violent, parfois bizarre, quprouve une femme
enceinte.- Esse in brama accesa (ptiller de dsir sexuel).- Azzizz brame (attiser un dsir sans
le satisfaire.- In brama di fichi, si manghja sturzoni. Sin. desideriu, desiu, invidia, voglia.

bram, v.t. Dsirer ardemment.- Lomu brama cosa ellu h, ma pi brama u pruibitu.

bramatu, a. Dsir, attendu.- N speziale, n duttore p cur u mal damore, quandu h prestu
curatu da logettu chh bramatu.

bramevule, a. Dsirable, enviable. Sin. desiderevule.

bramosu, a. Dsireux, avide.

burl, v.t. Tromper. Burl una donna. Sin. Ingann.


cacci, v.t. jaculer. Sin eiacul, scaric, schizz, tir, zirl.

caghju, scaghju, n.m. (da caghj, lat. coagulare). Sperme. Sin. lampu, lampetta.

cagnetta, n.f. (da cagna, chienne). Zitella o giuvanotta assai viziosa. Mijaure, garce.

calafrun, v.i. (da calafrone, frelon). Foltrer autour dune dame, papillonner.

calore, n.m. Chaleur. Lascivet.- Esse in calore (tre en chaleur, en rut). Sin. V. armentu,
estru.- Focu senza calore, cus fubbe u nostru amore.

campanacciu, n.m. (da campana, cloche). Charivari lors du mariage de veufs. Sin.
banghigliacciu.

canavacciu, n.m. (da canapa, chanvre). Torchon, serpillire. Fig. Duna donna frusta per av
fattu una vita di piaceri, si dice : h un canavacciu (cest un chausson).

cancaru, cancheru, n.m. Chancre. Sin. Bolla brutta.

caperozzulu, n.m. Gland de la verge. Sin. Fava, maciappula, maschjottu, palla.

capicciolu, n.m. Ptiole. Prpuce. Sin Prepuziu, cappucciu.

capitignulu, capitingnulu, capitinghju, n.m. Bout de sein, mamelon, tton.

capivana, n.f. Ecervele.

capivoglie, v.t. (da voglie : gir). Chtrer (en parlant du gros btail). Sin. castr.

cappotta inglese, n.f. Gall. Capote anglaise, prservatif. Sin. preservativu.

cappucciu, n.m. Capuche. Prpuce. Sin. Prepuziu, capicciolu.

capricciosu, a. Capricieux.- Esse capricciosu cum e belle donne.

capricciu, n.m. (da capra, chvre). Inclination soudaine et passagre, caprice.

capuchjina, n.f. Femme frivole.

carezza, n.f. Caresse.- Una donna tutta carezze (toute douceur).- Carezze asinine (grossires,
malhonntes).- Carezze ghjattine, misgine (pinons).

carezzine, carizzine, n.f.pl. Cajoleries, clins, attouchements amoureux.

carinu, a. Mignon, arg. girond. Sin. bellinu.

carizz, v.t. caresser.

carizzante, a. Caressant.

carizzevule, a. Caressant, quon peut caresser.


carizzosu, a, Caressant, qui caresse volontiers.

carnacciutu, a. (da carne, chair). Bien en chair.

carnale, a. Charnel.

carnalmente, avv. Charnellement : Us carnalmente c una donna.

carogna, n.f. Donna sfrinata. Femme facile, Vx fr. carogne.

caru, a. Cher, chri. Tene caru (aimer, chrir. Correspond au verbe am , peu utilis, sauf
en posie). Der. Carettu, carinu, cararellu, carucciu, caruculu, caruculellu, carone, carissimu.

castamente, avv. Chastement : Vive, camp castamente.

castit, n.f. Chastet, puret, pudicit. F votu di castit.

castone, n.m. Homme pudique, sans vellits sexuelles.

castr, v.t. Chtrer. Sin. capivoglie.

castratu, n.m. Castrat, eunuque.

castrone, n.m. Homme impuissant.

castrunacciu, n.m. Homme g vicieux.

castu, a. Chaste, pudique.

catracula, n.m. Postrieur. Sin.V. daretu. Ch st b di catracula (callipyge), sin. culapputa.

Cavalcata, accavalcata, accavalciunata, n.f. Cavalcade. Cortge des maris.

cavezza, n.f. Licou. Frein- Fig. Rompe a cavezza (se livrer au libertinage ; avoir des murs
dissolues ; se dit surtout des hommes qui cherchent dautres hommes plutt que des femmes).

cavizzin, v.i. Foltrer ; jouer avec le sexe.

cazzate, n.f.pl. Erections successives du sexe. Sin. mazzupichjate.

cazzu, n.m. (BATTISTI ALESSIO, Dizionario etimologico italiano , supponenu ch


cazzo h una metafura sporca di u gr. Tardiu akation , maghju maestru duna nave, nata
in a parlata di i marinari frasturnati da a mancanza di donne, , citandu BRANTOME, dicenu
ch lanz. fr. cas venia da lit.sett.. In fatti, in Des Dames galantes di Brantme (XVIe
s.), a parulla cas serve tantu p u sessu maschile ch p u sessu femminile : avait sa
femme couche prs de luy, et qui lui tenait son cas en pleine main , il y eut un certain
quinquailleur qui apporta une douzaine de certains engins la foire de Sainct-Germain pour
brider la cas des femmes . Verge, pnis, membre viril. Der. cazzacciu, cazzone, cazzettu,
cazzucciu. Sin. chjichju, fallu, membre virile, minchju, pene, zira ; fig. acellu, arcone,
batarchju, battagliolu, cianciafagliulu, coda, creapopulu, manganu, mazzupichju, nardellu,
natura. Cazzu sticchitu (rigide), duru, durettu, durottu, tennerinu, (enfantin), debule
(impuissant), incurdatu (en rection), penciulu (qui bande mou).
Un capisce un cazzu (nunda).- Pigli cazzi per fischji (prendre les vessies pour des
lanternes).- Spressione fantasmatica : vurebbi esse tuttu cazzu .
Per analugia, cazzu marinu (holothurie).

celibatariu, n.m. Clibataire.

celibatu, n .m. Clibat.

cera, n.f. Cire. Mine. Esse di bella cera (avoir un gentil minois).

chjappa, n.f. Fesse.

chjav, v.t. Chjude chjave. Fig. Avoir commerce avec une femme, la pntrer, la baiser, faire
lamour, coter. Sin. V. cuit.

chjavata, n.f. Cot, coucherie. Fassi una chjavata (tirer un coup). Sin. V. coitu.

chjichja, n.f. Sexe de femme, vulve. Sin. V. vulva.

chjichj, v.t. Coter. Sin. V. cuit.

chjichjata, n.f. Cot. Sin. V. Coitu.

chjichjetta, n.f. Verge de trs jeune enfant, ququette, quiquette, zizi. Sin. pippina, piscina.

chjichju, n.m. Verge, pnis, membre viril. Sin. V. cazzu.- Figliolu di u chjichju (n de pre
inconnu, btard).

cianciafagliulu, n.m. (da cianci, saffaisser). 1. Grappillon. 2. Fig. Pnis qui pendouille.

cicisbea, n.f. Femme coquette. Sin. civetta, rubacori, vizzusetta.

cicisbeu, n.f. Sigisbe ; cavalier servant ; homme qui aime courtiser les femmes.

cilagnonu, n.m. (da cilagna, ensemble des btes cornes). Cocu, cornard. Sin. curnutu,
currutu.

cipolla, n.f. 1. Oignon. 2. Fig. vulve. Sin. V. vulva.

civetta, n.f. Femme coquette, affoleuse, allumeuse. Sin V. cicisbea.

clitorida, n.f. Clitoris. Sin bottulellu, ghjuvichellu, pinzettu.

coccu, cocca, n. Chri, chrie.- A mio cocca ! (ma chrie, ma prfre). - Esse u coccu di e
donne di u paese (tre la coqueluche du village).

cochja, V. alzacochja.

coda, n.f. Queue. Fig. Pnis. Sin. V. cazzu.- A donna h un animale senza coda ;

coglie, n.f.pl. Scrotum, les bourses.


cogliesi, v.p. Monter sur. Fig. Cogliesi una donna (la pntrer). Sin. V. cuit.

coitosu, cuitosu, a. 1. Pensif, triste, 2. En extase amoureuse.- Brama coitosa (envie de baiser).

coitu, n.m. Accuppiamentu sessuale. Cot. Sin. Chjavata, chjichjata, copulazione, futtita,
pichjettu, trumbata, zingata.

colta, a. (da u v. coglie, V. cogliesi) Pregna (parlendu duna sumera vulg. duna donna).
Fconde.

connu, cunnu, n.m. Con, vulve. Sin. V.vulva.

copul, v.i. Cunghjunghjesi carnalmente. Copuler.

copulazione, n.f. Accoppiu di u maschju di a femmina. Copulation.

core, cori, n.m. Cur.- Mi spezza u core (mon cur se brise).- Arrubassi u core (rendre
amoureux).- Av a morba u core (tre triste).- Av u core neru (tre dsespr).- Esse core
saettatu (avoir le cur meurtri).- U core duna donna h cum una furtezza.- S a donna h
custretta d di s, u core dice di n.

coridolce, coritenneru, a. Au cur tendre.

coriduru, a. Au cur dur.

coritintu, a. Au cur triste.

corna, n.f. Corne.- Purt e corne (tre cocu).- u riccone, ancu e corne li fiuriscenu.- Lultimu
avvedesi chellu h e corne, h quellu ch e porta.

coscia, n.f. Cuisse.

creapopulu, n.m. Meton. Verge, pnis. Sin. V. cazzu.

crescenza, criscenza, n.f. Croissance. Pubert dans lexpression : esse in crescenza.

cristianella, n.f. Zitella simpliciotta ch cerca lomu (adolescente maladivement attire par les
hommes). Era rispettata prutetta da a cumunit. V. furz.

crucc, v.i. Glousser, en parlant de la poule qui annonce quelle veut couver.- Fig. Una zitella
ch crocca (qui commence se faire remarquer par les garons, qui roucoule).

cuglione, n.m. Testicule, gnitoire, couillon. Sin. V. Testiculu.

cuit, v.i. (da coitu, cot). Coter. Sin. Copul, basgi, triv. abbuchj, appiccic, chjav,
chjichj, cogliesi, cuzz, futte, impann, incrichj, infrugn, intinghje, mette, sciacc, trumb,
zimbr, zing, zirb, zumb.

cula, n.f. Fesse. Dim. culetta : ch belle culette !

culappa, n.f. Fesse, arrire-train. Sin. V. daretu


culapputa, culipputa, culapparuta, culattuta. Ch st b di catracula. Callipyge.

culetta (in-), luc.avv. Tout nu.

culu, n.m. 1. Derrire, postrieur, fondement, sant. Sin. V. daretu.- U troppu ghjimb, u culu
mostra.- Esse culu camisgia (tre en de trs bonnes relations).- St culisquizzata (largement
ouverte). 2. Cul, anus, vulg. Trou du cul. Sin. anu, ochju merlinu, organu, uchjera, metaf. Duve
elle fischjanu e noci.- Culu di donna n guast mai u parentatu.- Avella in culu cum u merlu
di u Viscuvatu (?).

cuncubina, n.f. Concubine.- Camp in cuncubina (vivre en concubinage).

cuncubinatu, n.m. Concubinage, collage.

cuncupiscente, a. Concupiscent.

cuncupiscenza, n.f. Concupiscence. A cuncupiscenza di a carne (la concupiscence de la chair).

cuniugale, a. Conjugal.

cuniugu, n.m. Conjoint.

cunnichja, n.f. (dim. di connu). Dans le langage enfantin, sexe de la femme, vulve. Sin. V.
vulva.

cunsanguinit, n.f. Consanguinit.

cunsanguinu, cunsanguignu, a. n. Consanguin.

cuntent, v.t. Satisfaire. Cuntent a so moglia.

cuntentu, a. Content, satisfait, heureux.- Lomu h cuntentu quandellu h a vacca pregna a


moglia briaca.

curnione, n.m. (da corna). Cornard.

curnutu, currutu, a. n. Cornard, cocu. Sin. cilagnonu.- Omu ghjelosu, prestu curnutu.- A
ghjelusia h motina o curnuta.- A ghjelusia h tantu ceca o pocu astuta ch h e corne in pettu
e si mette in fronte.

curruzzione, n.f. Corruption, dbauche.

curtighj, v.t. (da corte, cour). Courtiser.

curtighjana, curtigiana, n.f. Courtisane, femme de mauvaise vie.

cuzz, v.t. Pousser, glisser, introduire. Cuzzallu una donna (la pntrer). Sin. V. cuit.

daretu, n.m. Derrire, postrieur. Sin. Bozzacu, catracula, culappa, culu, preteritu, sessulu,
sghizzu. Vous navez jamais vu son derrire ? lanait-elle. Cest bien le mot derrire (daretu)
quelle employait car elle avait horreur de la grossiret et vitait les termes crus. De ses bras,
elle (Josphine) dessinait rieuse, une mappemonde o il ne restait de lorateur en chemise
noire (Mussolini) que deux fesses normes, vaguement impudiques (Eugne MANNONI,
Linsulaire , p. 83).

desider, v.t. Dsirer. Sin. bram.

desiderevule, a. Dsirable.

desideriu, n.m. Dsir.

dilett, addilett, v.t. Dlecter ; donner du plaisir, charmer.

dilettissimu, n.m. Bien-aim.

dilettu, n.m. Dilection, amour raffin. Pigli una femmina dilettu (pour son plaisir soi et
sen moquer).

dilettu, a. Aim, bien-aim, cher.

dissulutezza, n.f. Dissipation, libertinage, paillardise.

dissulutu, a. Dissolu, libertin, paillard.

divorziu, n.m. Divorce. Divorziu in cunsunente, daccunsentu (par consentement mutuel).

divurzi, v.i. Divorcer.

donna, n.f. Femme.


Donna capra (capricieuse), vipera (infernale), narpia (boulotte et amorphe), cascatoghja (qui
samourache facilement), mantenuta (entretenue : lorette), legera (lgre : caillette), vana
(frivole), cappiata, lintata (sans retenue).-
H a so donna (cest sa matresse, son amante).- A mio donna (ma femme, mon pouse).-
Lemancipazione di a donna.- F donna c donna (tribadisme).- A donna h cum a castagna,
bella fora dentru -o in casa di u babbu- a macagna.- A donna vole si face preg, pare chella
n voglia si lascia furz, ma quandu ella n vole mancu u diavule lh.- Legnu di punta ( la
verticale) donna di pianu ( lhorizontale) sustenerianu un palazzu sanu.- Lacrime di donna,
funtana di malizia.- A donna s duve u diavule tene a coda.- H a donna chn parla ch
sarruba i cori.- E donne u vinu scaldanu lomu.- Donna senza fiore (dflore), face fruttu.-
Bestia pregna u maschju rispinghje, donna gravida lomu si stringhje.- E donne dicenu
aspessu di n po facenu di s.- A gattiva donna cambia aspessu di reghjone.- Fichi donna
caccianu e voglie.- Donna bella in lagnone, trivulu seccu u fucone.- Tira pi un pelu di
donna lins ch un paghju di boi linghj.- donne mule matte teni sempre e guide
tratte.- Un ci h sabbatu senza sole, pratu senza fiore, donna senza amore.- Donna di finestra,
donna disunesta.- A donna face lomu po u si manghja.- Cavalli, ghjacari, donne arcusgi n
si ne tene in cumunu.- A donna ch dicia qu vogliu qu nn vogliu si rest in casa di u
babbu.- C capelli, belli ochji belli denti, a donna p sper av galanti.- N di donna, n di
vinu, n f magazinu.- Omu bravu bella donna, duranu pocu.- Lomi e donne scimiscenu
una volta lannu.- Tr cose n si ponu par, lacqua, u focu u culu di a donna.

dorme, v.t. Dormir. E or chi durmendu in lettu ti ne stai, / Oh fussi u cavizzale, o u


cuscinettu, / O u lenzolu supranu du to lettu (S. VIALE).- Coucher avec : dorme c una
donna.
dulcinea, n.f. Dulcine.

dunnaccia, n.f. Femme de mauvaise vie.

dunnaghju, dunnaghjolu, dunnaiu, dunnazzeru, n.m. Coureur de jupons, coureur de filles.

dunnicciola, n.f. Femmelette, grisette, pronnelle.

dunnighj, v.i. Courir le guilledou, flirter.

dunzella, n.f. Pucelle ; fille marier.

dunzellu, n.m. Puceau ; damoiseau.

eccit, v.t. Exciter : eccit lamore.

eiacul, v.t. Ejaculer.

eiaculazione, n.f. Ejaculation.

erezzione, n.f. Erection.

ermafroditu, a. n.m. Hermaphrodite.

eroticu, a. Erotique. Spasimu eroticu (pmoison, transe amoureuse).

esibiziunistu, a. n.m. Exhibitionniste.

esibiziunismu, esibiziunisimu, n.m. Exhibitionnisme

estru, n.m. Caprice, envie, toccade.- In estru (en rut). Sin. in amore, in armentu, in calore,
invaghitu, triv. incazzitu.

fallicu, a. Phallique.

fallismu, fallisimu, n.m. Phallisme.

fallu, n.m. Phallus. Sin V. cazzu.

fante, fantu, n.m. Enfant impubre. Sin. Zitellu.- And nudu in fante (tout nu).

fantinu, fantina, a. n. Petit garon, petite fille.- Clibataire, dans lexpression : firm fantinu
(ne pas se marier). Sin. Celibatariu, figliu, scapulu.

fava, n.f. 1. Fve. 2. Fig. Gland de la verge. Sin. V. Caperozzulu. 3. Fig. Vulve. Sin. V. vulva.

fecund, v.t. Fconder. Sin. impregn, incigne.

fede, n.f. Foi ; fidlit.- A fede cuniugale.- Lanellu di a fede (lalliance).

fellazione, n.f. Fellation.


femmina, n.f. Femelle, femme, fille.- Spassighjava c a so femmina (il promenait avec sa
tendre amie).- Focu femmina dumandanu maneghju.- E femmine, in ogni locu, spulanu
cennere accendenu focu.- Ch crede in e femmine, h ublicatu di f quaresima.- Ogni
incastru h a so femmina (chaque partie mle a sa partie femelle).

femminella, fimminella, n.f. Garon effmin, minet.

femminetta, fimminetta, n.f. 1. Petite femme. 2. Homme effmin. Sin. Zinzala.

femminilit, fimminilit, n.f. Fminilit.

femminismu, femminisimu, fim-, n.m. fminisme.

femministu, fimministu, n.m. fministe.

fica, n.f. (fem. di ficu, figue). La nature de la femme, vulve. Sin. V. vulva.- Dopu a
sessantina, si lascia a fica p a cantina.

ficc, v.t. F entre c forza. Fig. Ficcallu una donna (la pntrer).

fidanz, v.t. Fiancer.

fidanzatu, fidanzata, a. n. Fianc, fiance.

fidele, fidu, a. Fidle.

fidelt, n.f. Fidlit : fidelt cuniugale.

figliolu, figliola, n. Fils, fille.- Allisci a mamma per av a figliola.- Figliola sola alliscia a
coda.

figliu, a. n. Clibataire. Sin. celibatariu, fantinu, scapulu.

filippina, n.f. Philippine.- Fassi una filippina (se masturber).

focu, n.m. Feu. Ardeur, passion.- A suppa chomu n h da manghj, n li si face focu (on
nexcite pas une femme -ou un homme- quon ne peut possder).

frag, v.t. Empoigner, se ruer sur.- Fig. Fragassi una donna (la serrer dans ses bras
voluptueusement).

fraiu, n.m. Agitation joyeuse ; partie de plaisir.

fralleppula, n.f. Petit jeune homme lger, freluquet. Une poche di fralleppule , surelle
indegne di e nostre maschiotte, si piglianu un bagnu furzatu, pensanu tuttaltru che lore
terribile che no passemu (LOrsu dOrezza).

frigidu, a. Frigide.

Fughje, fughjesine, v. Convoler dun commun accord avant pousailles. Sin. scapp,
scappassine, f scappetta.
fughjiticci, fughjitii, n.m.pl. Couple qui convole avant pousailles. Sin. scappaticci.

furnic, v.i. Forniquer.

furnicazione, n.f. Cunghjunzione illecita tr omu donna. Fornication.

furz, v.t. Forcer, contraindre.- Fig. Furz una donna : piglialla p forza (violer une femme).-
Sin. Abus, viulent.- Furz a cristianella -V. a parulla (commettre un forfait infme, une
action condamne par la communaut).

furzamentu, n.m. Viol.

futte, v.t. Foutre , mette bruscamente, appiccic c viulenza. Vulg. Coter. Sin. V. cuit.

futtita, n.f. Cot. Sin. V. coitu.

futtitoghja, a. Si dice duna zitella capace di riceve lomu. Nubile. Baisable.

futtitoghju, n.m. Locu piattu duve si face lamore. Lieu retir propre aux bats amoureux,
vulg. foutoir, baisodrome.

futtitu, futtutu, a. Bais.

galante, a. n. Galant. Amoureux, amant.

galanteria, n.f. Galanterie.

gallu, n.m. Coq.- Dui galli in un pullaghju ci stanu male.- Quandu u gallu canta, n canta a
gallina.

ganza, n.f. Matresse, amante.

ganziru, n.m. Figliolu di u cavallu di a sumera. Bardot. Sin arcimulu. Fig. Fils adultrin. Sin.
bastardu, spuriu.

ganzu, n.m. Soupirant, galant. Amant.

garbu, n.m. Entregent, dans lexpression : av garbu damore (sinsinuer avec adresse pour
arriver ses fins).

garzunottu, n.m. Garon en ge de pubert. Sin. zitellone.

genitale, a. Gnital. Amore genitale (amour gnital).

genitore, n.m. Pre. N.m.pl. genitori, le pre et la mre.

ghjall, v.t. (da ghjallu, coq). Fconder un uf.- Fig. Vul fassi ghjall (dune femme : vouloir
coter).

ghjelosu, ghjalosu, a. n.m. Jaloux.- Ghjelosu fracicu, merzu, persu, scemu (jaloux
lexcs).- Un si h ghjelosu ch di ci chomu tene caru. Omu ghjelosu, prestu curnutu.-
Quandu a donna attimpata si face sposa, ingiuvanisce un pocu, ma h prestu ghjelosa.
ghjelusia, ghjalusia, n.f. Jalousie.- Esse rosu da a ghjelusia.- n ci h amore senza ghjelusia.-
A ghjelusia h motina (sans cornes) o curnuta.

ghjuvanotta, giuvanotta, n.f. Jeune fille.- E giuvanotte n devenu guard di lomi ch i


straglieri (les jeunes filles doivent demeurer les yeux baisss devant les hommes). E giuvanotte
s cum i fiori, si ponu guard ma micca tucc.- E giuvanotte devenu esse curate cum u
granu u sole (les jeunes filles doivent tre surveilles jalousement).

ghjuvanottu, giuvanottu, n.m. Jeune homme. Der. ghjuvanuttellu, ghjuvanuttone.

ghjuvichellu, n.m. (da goiu, jouissance). Clitoris. Sin. clitorida, bottulellu, pinzettu.

gode, v.t. Jouir, se rjouir, prendre plaisir, pop. goder.- Mh gosu (il a joui de moi).- Godesila
c una femmina (se donner du bon temps avec une fille).- Omu vechju ch sposa una zitella
risica dn godela solu.

goiu, n.m. Jouissance. Sin. gudimentu.- Lamore colla u goiu in paradisu (lamour fait grimper
le plaisir jusquaux nues).

grad, gradisce, v.t. Agrer, accepter.- Issomu n mi gradisce micca (cet homme ne me plat
pas, ne me convient pas).

grassu, a. Gras. Incongru, grivois.- Parl grassu (grivoiser).- Discorsi grassi (gauloiseries,
propos gaillards). Sin. licenziosu, sconciu, sporcu.

gravida, gradiva, a. Enceinte. Sin. V. incinta.

gravidanza, n.f. Grossesse.

gravigna, a. Enceinte. Sin. V. incinta.

groppa, n.f. Croupe.- Purt in groppa (dune jeune fille, tre dj femme).

gualdrappa, n.f. Tapis de selle, caparaon. Fig. Femme de mauvaise vie, chabraque,
gourgandine. Sin. bagascia, pocadibonu.

gudimentu, n.m. (da gode). Jouissance. Sin. goiu.

idilliu, n.m. Idylle.

imbafachj, v.t. (da bafachju, bavard, blagueur). Emberlificoter par des discours.

immurbidissi, v.p. (da morbidu, dlicat). Seffminer.

impachjarissi, v.p. (da pachj, dsirer fortement). Se prendre dune folle passion.

impachjaritu, v.p. Engag dans de folles amours faites de passion et de souffrance.

impachjulitu, a. Fort attach une femme, malgr des difficults.


impann, v.t. (da panni, habits). 1. Emmailloter, habiller. 2. Entre in i panni : fig. impannallu
una donna (la pntrer). Sin. V. cuit. V. Brantme : leurs dames ont drob leur coup en
robbe.

impedita, a. Enceinte. Sin. V. incinta.

impel, v.i. (da pelu, poil). Pousser du poil au sexe ; devenir pubre.- U zitellu impela prima di
tir, a zitella impela sempre nanzu e prime regule.

impregn, imprign, v.t. Fconder, engrosser.

impuberu, a. Impubre.

impudicit, n.f. Impudicit.

impudicu, n.f. Impudique.

imputente, a. n. Impuissant.

inanill, v.t. (da anellu). Mette lanellu, f lanellu. Epouser.

inanillassi. v.p. Se marier.

inarc, v.i. (da arcu, arc). 1. Arquer. 2. Etre en rection, vulg. bander.

incapricciassi, v.p. (da capricciu, caprice). Sprendre, snamourer, sengouer.

incazz, incazzisce, v.i. (da cazzu). Rechercher laccouplement

incazzitu, a. In esaltazione erotica. Fou damour, en rut.

incestu, n.m. Inceste.

incestuosu, a. Incestueux.

incinghje, incigne, v.t. (da cinta, ceinture et taille, partie du corps). Fconder, engrosser.

incinta, a. Enceinte, grosse. Sin. gravida, gravigna, impedita, pregna.- Av a sputachjula


cum e donne incinte.

incrichj, v.t. (da incrichja, trou de la serrure). Fig. Incrichjallu una donna (la pntrer). Sin.
cuit.

incristita, a. (da cresta di a gallina, crte). Si dice duna donna disposta far male -dice
FALCUCCI- c un omu. Coureuse.

incudati, a. (da coda, queue). Se dit des chiens qui ne se sparent pas aprs laccouplement.

incul, v.t. (da culu, cul). F attu di sodomia. Enculer, sodomiser.

inculatu, a. Encul, sodomis, n.m. Pdraste passif.


incurdatu, a. Raide, raidi.

incurniame, incurnime, n.m. (da curnutu). Cocuage.

indebul, -isce (da debule, faible). Affaiblir, avachir. Dettu : amore indebulisce , risposta :
pane casgiu scimisce .

indunnazzitu, a. (da donna, femme). Qui dsire la femme.

infantassi, v.p. Faire les relevailles.

infimmin, -isce, v.i. Seffminer.

infrugn, v.t. (forse metat. di infurn). Pousser ple-mle.- Fig. Infrugnallu una donna (la
pntrer). Sin. V. cuit.

infull, -isce, v.i. P u pi, di e donne, impazzisce per capricciu damore. Devenir folle
damour.

infurcatoghja, infurcatura, n.f. (da forca, fourche). Entre-jambes. Dune femme, ouverture
des cuisses. Sin. tralanchera.

ingallichjitu, ingallizzitu, a. (da gallu, coq). Excit sexuellement, moustill. Sin.


ingrillachjitu.

ingann, v.t. Tromper. Ingann una donna (Sduire une femme et lengrosser).

ingannadore, n.m. Suborneur.

ingarzill, -isce v.i. Regaillardir.

ingarzillitu, a. Emoustill, Eppo dopu, tutta ingarzillita, mi prupone di chjinami in u so


lettu (P. ROCCA).

ingener, inghjener, v.t. Engendrer, procrer.

ingenuit, n.f. Ingnuit.

ingenuu, a. 1. ingnu, naf. 2. Fem. Ingenua, qui est libre. Si dice duna femmina matura
sempre fantina, vieille fille.

inghjelus, inghjalus, -isce, v.i. Devenir jaloux. Rendre jaloux.

inglesi, n.m.pl. Menstrues. Sin. regule, mesi.- Prucantula : Linglesi scalanu ogni mese ; -ch
face tandu u Capicursinu ?-Parte in Capraia sanneia ; - u Venachese ch face ? -Cambia
pozzu tanieghja .

ingravid, v.t. (da gravida, enceinte). Engrosser.

ingrillachj, -isce, v.t. (da grillu, grillon). Emoustiller, exciter, inciter au plaisir.- A vista
ingrillachjisce lomu quant a tucchichjata a donna.
ingrillachjissi, v.p. Sexciter facilement.

ingrillachjitu, a. Excit sexuellement, moustill.

innamur, v.t. Rendre amoureux.

innamuramentu, n.m. Priode, temps de lamour.

innamurassi, v.p. Snamourer, sprendre, devenir amoureux.- Sinnamoranu ancu i cechi, o


i sordi.

innamurata, a. n.f. Amoureuse, dulcine, femme aime, par ext. Fiance. Sin. dulcinea,
pachjara.

innamuratu, a. n.m. Amoureux, namour, soupirant.- Innamuratu fracicu (amoureux fou).-


Innamurati cum Parigi Vienna (allusione lopera di u Pueta Pastore).- U pi grande
penseru duna donna deve esse di rende sempre u maritu innamuratu.- Dui veri innamurati n
si sanu nig mai nunda.- I pi struiti, savii assinnati, scimiscenu quandu elli s innamurati.-
Un si p esse innamuratu tutta a so vita.

innamurichjassi, v.p. Samouracher.

innumacc, innumazz, -isce, v.i. (da omu, homme). Si dice di i zitelloni ch tiranu u
caghju. Se muer en homme, devenir un homme.

intimu, a. n.m. Intime.

intinghje, intigne, v.t. mette mogliu. Tremper. Fig. Coter. Sin. V. cuit.

intrigante, a. n.m. Intrigant, entremetteur.

intrigu, n.m. Pratica secreta per f riesce un affare. Intrigue.- Intrighi amurosi (commerce de
galanterie).

invacuchitu, a. Epris.

invagh -isce, invacucch, -isce, v.i. Sprendre. Avoir le coup de foudre . Etre pris dune
impulsion sexuelle soudaine. Etre fou damour. Etre en rut. in u mese di li fiori, / quandu
roncanu i sumeri, / invaghiti da lamori (Simonu dAULL, Risa corsa , p.3).-
Invacucch di a pi goffa (sprendre de la plus laide).

invaghichjassi, v.p. Devenir amoureux. Se passionner, se coiffer de quelquun.

invidia, inviglia, n.f. Envie, jalousie.- E donne anu pi invidie ghjelusie fr elle ch c
lomi.

invidi, invigli, v.t. Envier, jalouser.

inviduv, v.i. (da veduvu, veuf). Devenir veuf ou veuve.

invirtitu, a. n.m. Inverti, homosexuel.


lacrime, n.f. pl. Larmes.- Lacrime di donna, funtana di malizia.

lampetta = lampu.

lampu, n.m. Ci ch ghj lampatu, zirlatu. Sperme.

levatrice, n.f. (da lev, enlever). Accoucheuse, sage-femme. Sin. Accuglidora, bonadonna,
mammana.

lesbiana, n.f. lesbienne. Sin. omosessuale, tribada.

lezia, n.f. Mignardise.

libidinosu, a. Libidineux, lascif.

licenzia, n.f. Libert cuntraria u galateu. Licence.

licenziosu, a. Licencieux, grivois, graveleux. Sin. grassu, oscenu, sporcu, svergugnatu.

lingua, n.f. langue.- F una lingua (V. u lat. cunnilingus, da cunus , connu, lingere ,
licc ; ch chjama a lingua).

lofia, n.f. Truie. Fig. Femme de murs faciles. Marie-couche-toi- l.

lubricit, lubricitai, n.f. Lubricit.

lubricu, a. Lubrique.

lucchettu, n.m. Cadenas, loquet. Mette u lucchettu una donna (lui mettre une ceinture de
chastet).

lunatica, a. (da luna, lune). Strile. Brhaigne (animaux).

lusinga, lusinghera, n.f. Flatterie, leurre, cajolerie.

lusing, allusing, v.t. Flatter, attirer, aguicher, cajoler.

lusingheru, a. Attrayant, allchant. Una donna lusinghera (allchante).

lusingu, allusingu, n.m. Attirance. Sin. attraenza, seduzzione.

lussuria, n.f. Luxure, lubricit, dbauche.

lussuriosu, a. Luxurieux, impudique.- Esse un beccu (o un caprone) lussuriosu (avoir une


passion immodre pour faire lamour).

maccarellu, n.m. Proxnte. Sin. ruffianu.

maciappula, n.f. Bulbe, oignon. Gland de la verge. Sin. V. caperozzulu.- Maciappula


appinzata, inciaccata, purpurina.

malfrancese, n.m. Syphilis, vrole.


malinconicu, a. Mlancolique, triste, chagrin.

malincunia, n.f. Mlancolie, vague lme.

mammana, n.f. (da mamma, mre). Accoucheuse, sage-femme. Sin. accuglidora, bonadonna,
levatrice.

manfiu, n.m. Colon, gros intestin du caecum au rectum.- Fig. Pocu manfiu, (quelle grosse
verge !).

manfu, n.m. (da manfanile, manche de flau). Verge des quids.

manganu, n.m. (da manghin, balancer). Pop. Grosse bitte. Sin. V. cazzu.

manighj, v.t. (da manu, main). Tripoter.

manimollu, n.m. Geste effmin.

marit, v.t. Marier, donner en mariage.- A donna ch sceglie assai, si marita male.- ch si
marita in seconde nozze, pianghje spessu e prime.- Figlie da marit, fastidiose guvern.-
chn h n omu n donna, n si deve marit.

maritaghju. n.m. Epousailles.- n ci h maritaghju senza batalaghju.- Muvra di maghju,


prontu maritaghju (la vue dun mouflon en mai -ce qui est rare- est signe dun mariage
prochain).

maritassi, v.p. Se marier.- Maritassi per amore (se marier par amour).- Maritassi per
cunvenienza (se marier par convenance).- A giuvanotta deve esse donna di casa prima di
maritassi.- ch dice sempre di n, n p sper di maritassi.- Lomu ch sceglie di maritassi,
face spessu cum a farfalla : gira gira po casca in a lumera.

maritu, n.m. Mari, poux.- Giuvanotta da maritu (fille marier).- Circ maritu (vouloir se
marier).- Pigli maritu (se marier).- Ripigli maritu (se remarier).- Megliu ch nunda, maritu
vechju, o guarciu.- Maritu aghju, maritu n aghju, mi maritu e pompe di maghju.- Moglia
maritu ponu esse in guerra u ghjornu, ma a notte facenu a pace.

maschezza, maschjezza, mascezza, n.f. Masculinit, virilit.

maschigna, a. Hommasse : una donna di isse maschigne.

maschjaccia, maschjetta, maschjotta, n.f. Garonne.

maschile, maschjile, mascile, a. Mle, masculin. U sessu maschile (le sexe masculin).

maschjottu, n.m. Ferru ch entre in un altru ferru per cunghjunghje. Fig. Gland de la verge.
Sin. V. caperozzulu.

maschju, mascu, masciu, a. n.m. Mle, masculin.

maschjufemmina, n.m. Ch h a natura di u maschju di a femmina. Hermaphrodite,


androgyne.
mascighj, v.i. Parlendu dun omu, circ tenesi c unaltru omu. (pour un homme, dsirer
lamour physique avec un homme).

maschilinismu, -isimu, n.m. Masculinisme.

maschilinit, n.f. Masculinit.

maschiliniz, v.t. Masculiniser.

masochismu, -isimu, n.m. Masochisme.

masturbazione, n.f. Masturbation . Sin. onanismu.

masturbassi, v.p. Se masturber, vulg. se branler.

matrimoniu, n.m. Mariage. Noces.


Matrimoniu legale, civile, religiosu, putativu, nullu, cristianu, morganaticu.- Matrimoniu in
chjesa (mariage religieux).- Matrimoniu di cunvenienza (mariage de raison).- Impedimenti di
matrimoniu (empchements un mariage). Prumessa di matrimoniu (promesse de mariage).
Matrimoniu sittembrinu, prestu veduvu o mischinu.- U ghjornu di u matrimoniu, o si nasce o si
more.- U matrimoniu h un mantellu ch copre pi e miserie di lomu ch quelle di a donna.-
Matrimoniu a greca (forse da gregha , foule), o mal destinu, o gran destinu, o di volpi
(mariage la gaumine) : Lorsque les parents sopposent leur mariage, les jeunes gens,
accompagns de tmoins, se rendent la messe du dimanche. llvation de lhostie, le
garon se lve : haute et intelligible voix il dclare que devant Dieu et devant les hommes il
prend telle fille ici prsente pour sa vritable et lgitime pouse et il quitte aussitt lglise en
courant ; immdiatement aprs lui, la jeune fille prononce les mmes mots et, son tour,
senfuit (M.-R MARIN-MURACCIOLE, LHonneur des Femmes en Corse du XIIIe s.
nos jours , d. Cujas, Paris 1964, p. 307).

matrimuniale, a. Matrimonial. Dispensa matrimuniale.

mazzupichjate, n.f.pl. (da mazza, bton pichj, taper). Erections successives. Sin. cazzate.

mazzupichju, n.m. Membre gnital des quids. Pocu mazzupichju ! (se dit dun pnis
exceptionnellement grand). Sin. V. cazzu.

meatu, n.m. Mat urinaire.

membru virile, n.m. Membre viril. Sin. V. cazzu.

mesi, n.m.pl. Mois, Menstrues : av i so mesi. Sin. inglesi, morbetta, regule.

messalina, n.f. Femme de murs dbauches.

mette, v.t. Mettre. Mettelu una donna (la pntrer). Sin. V. cuit.

mezana, mizana, meziana, n.f. (da mezu, milieu). Entremetteuse, procureuse.

mezanu, mizanu, mezianu, n.m. Entremetteur, marieur.


minchjone, n.m. 1. Grosse bitte. 2. Sot, niais.

minchju, minchjulu, n.m. Verge, pnis, membre viril. Sin. V. cazzu.

moglia, moglie, mugliera, n.f. Femme, pouse.- Pigli moglia (prendre femme).- n vul
moglia (ne pas vouloir se marier).- Lomu chn piglia moglia h una anca di trisori.- Cavalli,
cani, fucili moglie n si ne tene in cumunu.- Vinu bonu moglia bella finiscenu prestu.- A
moglia di u cumpagnu h sempre pi bella.- ch perde a moglia c ragione, n si p chjam
curnutu.- In cumpagnia, ancu u frate pigli moglia.- Fichi moglie si p sceglie.

monogamia, n.f. Monogamie.

monogamu, a. Monogame.

morbetta, n.f. Menstrues. Sin. inglesi, mesi, regule.- H scalata morbetta (cest le dbut des
menstrues).

mugliaccheru, n.m. Cavalier descorte dune marie. Garon dhonneur. Sin. braccere,
cicisbeu. E strade eranu nere di mugliaccheri, sella, umbastu e pelu. Quelli chun
avianu cavalcatura a seranu tocca pedi par un manc a nozza (S. CASANOVA :
Primavera corsa , p. 27).

mugliera, mugliere, n.f. V. Moglia.- Pigli mugli, chaffirmar.- Me mugliera h fatta


cricca, quandu troppu, quandu micca.

muglierassi, v.p. Se marier, prendre femme. Sin. ammugliassi, maritassi, spusassi.

muglierassi, v.p. Se marier, prendre femme. Sin. ammugliassi, maritassi, spusassi.

mullizzosa, a. (da mullizzu, salet, crasse). Sale. N.f. Femme de murs faciles, et vnale,
grue, salope. Sin. bagascia, gualdrappa.

munta, a. (da munghje, traire). Traite. Una donna munta (plate de poitrine).

muschighj, v.i. (da mosca, mouche). Si dice di e truite ch saltanu for dacqua per caccighj
linsetti di lomi ch cercanu a donna. Courir le guilledou, chercher des aventures galantes.

muscu, n.m. Odeur.- Per lomu basta a vista, ma p a donna, u muscu.

mutevule, (da mut, muer). Inconstant, volage.

muzza, n.f. Les poils du pubis. Par extension, le sexe fminin. Sin. V. vulva.- Una muzza in
cova (le sexe dune vierge).- Una muzza secca (le sexe dune vieille).

narcissismu, -isimu, n.m. Narcisisme.

nardellu, n.m. Verge en rection.- So piantu u mio nardellu, nascenu lomi senza capelli (je
suis malchanceux).

natica, n.f. Fesse.


natura, n.f. Nature. Parties qui servent la reproduction, surtout chez les femelles. V.
Brantme : Il la fit empaler par sa nature, ce dont elle mourut . Sin. V. vulva cazzu.

nizzulime, n.m. Vagissements, gmissements. U nizzulime di lamore (Cris haletants


caractristiques du cot). Sin. spatansciu.

nozza, n.f. Noce, mariage, pousailles.

nudu, a. Nu.- Nudu in fante, cum un pernicottu, o cum un ovu (nu comme un ver).

nuzziale, a. Nuptial.

ochjiz, uchjiz, v.t. (da ochju, il). Faire les yeux doux une femme. Lancer des illades.

ochju, n.m. il.- Ochju merlinu (lanus). Sin. anu, culu, organu, uchjera.

omesca, n.f. Virago.

omosessuale, a. n.m. Homosexuel, -elle. Sin. invertitu.

omosessualit, n.f. Homosexualit.

omu, n.m. Homme.- H u so omu (cest son homme).

onanismu, -isimu, n.m. Onanisme.

organu, n.m. organe. Anus. Sin. anu, culu, ochju merlinu, uchjera.- Avellu in lorganu (lavoir
dans los).- Vai pigliala in lorganu (va te faire fiche).

orgasmu, n.m. Orgasme.

oscenu, a. Obscne.

ossessu, a. Obsd.

ovachja, n.f. (da ovu, uf). Ovaire.

ovu, n.m. uf (symbole de fcondit).

oziu, n.m. Oisivet, loisir.- Loziu amurosu scaccia u sonnu.

pachj, v.t. Dsirer fortement. Pachjassi una donna dochji.

pachjaru, pacciardu, a. Paillard, lubrique. Un frate pacciardu.

paffa, n.f. Fesse

paffutu, -a, a. Potel, -e. Fessu. Sin. culapputu. Donna paffuta in lettu piumutu (femme
potele dans un lit douillet).

palla, a. Balle. Fig. Gland de la verge. Sin. V. caperozzulu, N.f.pl. E palle, les testicules. Sin.
V. testiculu.
palpighj, v.t. Peloter. Sin. tucchighj.

parte, v.t. Partir. Atteindre lorgasme.

partu, n.m. Accouchement, enfantement.- In partu (sur le point daccoucher, en travail).- Esce
di partu (relever de couches).- Esciuta di partu (relevailles). Coglie, pigli un partu (accoucher
une femme).

partur, -isce, v.i. Accoucher, enfanter.- Esse vicinu partur (tre sur le point daccoucher).
Sin. sgrav. Per lanimali : purcell (a lovia) ; catell (a cuchja) ; pulletr (a ghjumenta) ;
vitell (a vacca).

parturiente, parturiscente, n.f. Accouche.

pascipecura (-), luc.avv. (Coter) comme les moutons, comme les btes, face contre dos.

pasciutu, a. (da pasce, patre). Brout. Esse damor pasciutu (tre repu damour).

pasp, appasp, v.t. Palper, tter, peloter.

passione, Passion, amour.- Pigliassi di passione p una zitella.- A passione acceca.

passiunaccia, n.f. Passion folle.

passiunassi, appassiunassi, v.p. Se passionner, senticher.

passiunatu, appassiunatu, a. Passionn, entich.- P purt a tomba un amore appassiunatu


s da u matrimoniu n h cuntentatu.

passiunella, n.f. Passionnette, amourette. Sin. amurichjata.

patana, patanechja, n.f. (da patanu , vident, manifeste, que tout le monde doit connatre).
Vulve (terme dadolescents, indiquant le sexe fminin avec le sens de chose que lon peut et
doit dcouvrir dans lautre sexe. Sin. V. vulva.

patena, n.f. Patne. Testicule dans lexpr. Fig. et euphm. Mi rompi e patene ! Sin. V.
testiculu.

pederastia, n.f. Pdrastie. Sin. Sodomia, uranismu.

pederastu, n.m. Pdraste.

pedigialla, n.f. Putain.

pelu, pilu, n.m. Poil.- Pelu caninu, o tupinu (poil follet).- U primu pelu (le duvet).- pelu (
poil).

penciulu, spenciulu, a. Pendant, retombant, flasque.

pene, n.m. Pnis, verge, membre viril. Sin. V. cazzu.


pettacciuta, pittacciuta, a. (da pettu, sein). Qui a une forte poitrine.

pettegula, pittegula, a. Bgueule.- n mi f a pettegula (ne sois pas si prude).

pettichjola, pittichjola, n.f. (da pettu, sein). Femme qui a de petits seins.

pettighj, pittighj una donna (peloter ses seins).

pettignolu, n.m. Pnil, mont de Vnus.- Av u pettignolu mondu (tre impubre).- Av u


pettignolu pilutu (tre pubre).

pettu, n.m. Poitrine. Mamelle, sein : petti inziriti, uverozi (fermes), pallerini (fermes et ronds),
bastella, schiaccia (plats), vaccini (tombants).- Av un bellu pettu (avoir une belle
poitrine).- Av i petti gonfii (avoir les seins gonfls de lait).

petturiccia, pitturiccia, n.f. Poitrine opulente : poca petturiccia !

pillula (cuntraccettiva), n.f. Pilule contraceptive : pigli a pillula.

pichjettu, n.m. (da pichju, coup). Coup lger.- Tirassi un pichjettu (tirer un coup). Sin. V. coitu

pinnechja, n.f. 1. Touffe de poils. 2. Vulve. Sin. V. vulva.

pinzettu, n.m. (da pinzu, pointe). Clitoris. Sin. bottulellu, clitorida, ghjuvichellu.

pippa, n.f. Pipe.- Gall. F una pippa (faire un pompier).

pippina, pippinella, pippinu, n.m. Verge de trs jeunes garons, ququette, quiquette, zizi.
Sin. piscina.

pis, suppis, v.t. Lever, soulever, relever.- Pisassi, suppisassi e rote (se trousser).

pisciarritta, n.f. Litt. Qui pisse debout.- Esse una pisciarritta (avoir franchi la mnopause).

piscina, piscinella, n.f. (da pisci, pisser). Verge de trs jeune garon, ququette, quiquette,
zizi. Sin. Pippina, pippinu

pisella, n.f. Vulve.- Lh incalcatu a pisella (il la baise). Sin. V. vulva.

pitturicciuta, a. (da petti, seins). Qui a une poitrine opulente, qui a du corsage.

pizzicore, n.m. Impatience amoureuse.- Av u pizzicore (avoir les sens qui dmangent).

pizzicu, n.m. Pinon.- Basgi pizzicu o pizzich (embrasser la pincette, en pincette).

platonicu, a. Platonique : amore platonicu.

pocadibonu, n.f. Dvergonde, gourgandine. Sin. bagascia, gualdrappa.

poligamia, n.f. Polygamie.

poligamu, a. n.m. Polygame.


pornografia, n.f. Pornographie.

pornograficu, a. Pornographique.

potta, n.f. (forse da una basa indoeuropea c u significatu di labbru, lvre). Vulve. Sin. vulva.-
Per analugia : potta marina (mduse).

predilettu, a. Bien-aim.

predilezzione, n.f. Prdilection.

pregna, a. (da impregn, fconder). Enceinte, grosse. Sin. V. incinta.

prelebatu, prelibatu, a. Excellent, sublime.- Prelebatu cum lamore scappaticciu.

prepuziu, n.m. Prpuce. Sin. cappucciu, capicciolu.

preservativu, n.m. Prservatif. Sin. cappotta inglese.

preteritu, n.m. Derrire, postrieur. Sin. V. daretu.

prettu, a. Qui a la chair ferme : av i petti pretti.

priapismu, priapisimu, n.m. Erezzione invuluntaria di u pene. Priapisme.

priappu, n.m. In a Roma antica, diu di lorte di e vigne, persunificazione di a virilit, ma in


Corsica n samenta ch p e briachine, ci ch spiega lespressione : avellu cum
Priapu : esse incapace damore fisicu (tre impuissant, manquer de virilit, avoir laiguillette
noue).

prucace, a. Tmraire, ptulant, provocant.- Una donna prucace (insolente).- Donna prucace
h petra fucace.

prude, prud, -isce, v.i. (da prudita, prurit). Dmanger.- Li prudisce (elle dsire coter).

pruposta, prupusizione, n.f. Proposition, offre.- F pruposte una femmina (faire des
avances une fille).

prustitu, -isce, v.t. Prostituer.

prustituta, n.f. Prostitue. Sin. Puttana.

prustituzione, n.f. Prostitution.

pruvuc, v.t. Provoquer, dfier.

pube, n.m. Pubis.

pubert, n.f. Pubert.

puberu, a. Qui a du poil, pubre.


publiche, n.f.pl. Publications de mariage.

puchjucula, puchjuculella, n.f. (da puchjuculu, porc). Femme de murs lgres, coureuse.

pudibondu, a. Pudibond. Sin. vergugnaghjolu.

pudicamente, avv. Pudiquement.

pudicit, pudicizia, n.f. Pudicit. Sin. ritenuta, russore, vergogna.

pudicu, a. Pudique. Sin. castu.

pudore, n.m. Pudeur.- Pienu di pudore (prude).

pugnetta, n.f. (da pugnu, poing). Masturbation. Sin. masturbazione, sega.- Batte a pugnetta,
fassi una pugnetta (se masturber).

pulzellu, -a, Gall. pussellu, -a. n. Puceau, pucelle.

puntettu (u-), Quartieru bastiacciu. U Puntettu sempre statu u nidu di e belle zitelle chi
facenu cummerciu di a so carne (S. DALZETO).- And u Puntettu (frquenter les maisons
closes, aller au bordel).

puppa, puppula, n.f. Sein, mamelle.

puppuluta, a. Qui a une poitrine avantageuse (Pop. il y a du monde au balcon !).- (Preg) pace
salute, donne puppulute.

purghjena, n.f. Femme de mauvaise vie, gourgandine.

pussede, v.t. Possder : pussede una donna.- Beatu ch ti vede, pi ch ti pussede.

putifara, n.f. Vagin. Sin. vagina.

puttana, a. n.f. Putain. Sin. prustituta.

puttaneru, n.m. Omu ch li piacenu e puttane. Putassier. Omu ch spende i so solli c e


puttane. Arg. mich, micheton. Maccarellu. Ruffian.

quentu, a. Beau, parfait, accompli.

raffrinassi, v.p. (da frenu, frein). Commander ses passions, se matriser.

rap, -isce, v.t. Enlever de force, ravir.

rapidore, -trice, n. Ravisseur, ravisseuse.

rapimentu, n.m. Rapt, enlvement fait avec violence.

regule, n.f.pl. Rgles, menstrues. Sin. inglesi, mesi, morbetta.


relazione, rilazione, n.f. Relation.- Av una relazione (avoir commerce avec une femme).

ribaldu, a. n.m. Personne de murs drgles, ribaud, coquin.

ritenuta, n.f. Retenue, pudeur.

rivale, a. n. Cuncurrente in amore. Rival.

rivalit, n.f. Rivalit.

rivaliz, v.i. Rivaliser.

rizzevule, arrizzevule, a. (da rizz, dresser). Erectile.

rocca, n.f. Quenouille, (jadis, cadeau traditionnel de mariage).

rota, n.f. Jupe.- Pisassi, suppisassi a rota (se trousser).

rubacori, n.f. (da rub, arrub, voler). Femme coquette, allumeuse. Sin. V. cicisbea.

ruffianu, n.m. Ruffian, dbauch. Proxnte, souteneur.

russore, russure, n.m. (da rossu, russu, rouge). Pudicit, pudeur.

ruzzic, stuzzic, tarucc (donne, zitelle). Lutiner.

sadismu, sadisimu, n.m. Sadisme.

salitu, a. (da sale, sel). Sal.- Discorsi saliti (propos grivois).

sangue, n.m. U sangue (les menstrues).

sbancalata, n.f. Femme de mauvaise vie, prostitue, pop. salope.

sbiguttitu, a. Troubl, effar. Sbiguttitu damore.

sbram, v.t. (da brama, envie). Satisfaire lenvie, le dsir.

sbramassi, v.p. Se satisfaire, sen payer.

sbrancassi, v.p. (da sbranc, carter). Ecarter les cuisses. Sin. sfurcassi.

sbroglia, a. (da sbrugli, cacci limbrogliu). Qui a accouch : una donna sbroglia.

sbuchj, v.t. (V. abbuchj). Eplucher.- Fig. Sbuchj cazzi (pour une femme, coter sans
retenue).

sbuchjona, n.f. Femme qui se donne facilement. Dicenu : h sbuchjatu pi cazzi ch pomi .

sbuzzacata, a. (V. bozzacatu). Senza bozzacu. Qui a le derrire plat. Sin. scatraculata.

scaldapiscia, scallapiscia, n.f. (da scald, chauffer, piscia, urine). Blennoragie.


scapp, scappassine, v.t. Convoler dun commun accord avant clbration du mariage. Sin.
fughje, fughjesine.

scappaticci, n.m.pl. Couple qui convole avant la clbration du mariage. Sin. fughjiticci.

scappucci, v.t. (da cappucciu, prpuce). Dcalotter.

scapulu, a. clibataire. Sin. Fantinu, figliu.- Donna impedita (enceinte) deve av pi cura di s
ch quandu ella h scapula.

scaric, v.t. Dcharger. Gall. Ejaculer.

scatraculata, a. Qui a le derrire plat. Sin. sbuzzacata.

schizz, schizzit, v.t. Gicler. Ejaculer.

sciacc, v.t. Ecraser. Sciaccallu una donna (la pntrer). Sin. V. cuit.

sconciu, a. Drang, dfait : un lettu sconciu.- Manere sconce (manires inconvenantes,


obscnes). Sin. grassu, licenziosu, oscenu, sporcu.

scrottu, n.m. pelle ch cuntene i testiculi. Scrotum.

sculapp, v.t. (da cula). Mettre les fesses nu.

sculett, sculitt, v.i. Remuer les fesses. Pop. Onduler du popotin.

sculif, v.i. Trousser.

sculifassi, v.p. Se trousser.

sculifatu, a. Qui a le derrire dcouvert.- Donna sculifata, chere una chjichjata.

sculisci, v.i. Glisser, tomber.- Sculisci in u peccatu (se laisser sduire, fauter). E vo, zitelli
spitturisgiate, / Comu che tanta roba ci mustrate ? / Sfidendu di la carne, a tentazione ? /
piattate a pitturiccia, attinzione ! / quandu sha pelle tinnarata e liscia, / si nun sha capu
fermu, si sculiscia ! (S. DAULL, Risa corsa , p. 29).

scunci, v.t. Avorter. Sin. aburt.

scunciassi, v.p. Avorter, faire une fausse couche.

scunduttatu, a. (da cundotta, conduite). Dissolu, libertin.

secreti di sacone. Secrets dalcve.

sede, seda, v.t. Saillir (en parlant des ovins et caprins).

seduta, siduta, n.f. Saillie. Vulg. Quelquefois, en parlant des femmes, cot.

seduce, v.t. Sduire.


seducente, a. Sduisant.

seduttore, n.m. Sducteur, don Juan, aguicheur.

seduzzione, n.f. Sduction, attirance. Sin. attraenza, lusingu.

sega, n.f. Scie.- Fassi, battesi una sega (se masturber, se branler).

sensuale, a. Sensuel. Sin. libidinosu.

sensualit, n.f. Sensualit.

sentimentale, sintimentale, a. Sentimental.

sentimentalit, n.f. Sentimentalit.

sentimentu, n.m. (da sente, sentir). Sentiment.

serinatu, a. (da sera soir).- Amore seratinu h crechju o anudinu.

Serichjula, n.f. (da seru, petit-lait). Ejaculation acqueuse dun jeune impubre. Sin.
acquazzina. Cuntr. caghju pagnu.

sessu, n.m. Sexe. Sessu maschile, sessu femminile.- Sessu ghjentile (les femmes).

sessualismu -isimu, n.m. Sexualisme.

sessuale, a. Sexuel.

sessualit, n.f. Sexualit.

sessulu, n.m. Le derrire. Sin. V. daretu.

sfacciatella, n.f. (da faccia , figure). Zitella impachjucula ch li piace scherzighj c i


maschji. Jeune effronte, garonnire.

sfervuratu, -a, a. Sans ferveur. Passif -ive en faisant lamour.- Donna sfervurata n vale una
cazzata.

sfiur, v.t. (lat. deflorare , cacci u fiore). Dflorer. Sin. spulzell, svirgin.

sfrinassi, v.p. (da frenu, frein). Se dpraver.

sfrinataghjina, n.f. Licence, libertinage.

sfrinatu, a. Dbauch, dissolu, licencieux. Emu da pianghje Spanettu / Senza f


carnavalate / Un si parli di ghjemente, / Queste s cose sfrenate. (S. CASANOVA, A
morte di Spanettu ).

sfugliarella, n.m. fr.smu (da sfugli, effeuiller). Effeuilleuse, strip-teaseuse.


sfurcassi, v.p. (da forca, fourche). Ecarter les cuisses. Jambe de-ci, jambe de-l. Sin.
sbrancassi.

sghizzu, n.m. Derrire, postrieur. Sin. V. daretu.

sgrav, v.t. (da gravida). Accoucher. Sin. partur.

sgualdrinu, a. Joyeux.- Una veduva sgualdrina (une veuve joyeuse).

sifilicitu, a. Syphilitique.

sirinatu, n.m. (da sera, soir). Srnade.

sisu, n.m. Effluve. Sisu di donna (effluve fminin).

siza, n.f. Sin. V. vulva.

sodomia, n.m. Sodomie. Sin. pederastica, uranismu.

spasim, v.i. (da spasimu, spasme). Etre perdument amoureux.

spasimante, a. Pantelant.- F u spasimante (faire le langoureux).

spasimatu, a. En transes rotiques.

spasimu, n.m. Spasme. Transe rotique.

spatansci, v.i. (da ansciu, haleine). Haleter.

spenciul, v.t. Pendiller.

spenciulatu, spenciulu, a. Retomb, pendant.

spermatozoide, n.m. Spermatozode.

spermaticu, a. Spermatique.

spermu, sperma, n.m. Sperme.

sterile, a. Strile.

sterilettu, n.m. (fr. smu). Strilet.

spitturicciassi, spitturighjassi, v.p. (da pettu, poitrine). Se dcouvrir la poitrine, se


dpoitrailler.

spitturicciata, spitturighjata. Qui montre ses seins.

spitturicciatu, spitturighjatu, a. Dpoitraill.

sporcu, a. (da porcu, porc). Obscne, grossier, pornographique. Sin. grassu, licenziosu,
sconciu, svergugnatu.
sposu, sposa. n. Epoux, pouse.- D per sposa (donner en mariage).- A sposa (la marie).-
Pigli per sposa (prendre pour pouse).- Prumessi sposi (fiancs).- u mulinu a sposa
manca sempre qualcosa.- Giuvanotta bella ghjudiziosa puder senza dota fassi sposa.

spregn, v.i. Mettre bas. Sin. catell (les chiennes), vitell (les vaches) ; pour les femmes :
partur.

spugli, v ;t. Dshabiller. Sin. sveste.

spugliaccassi, v.p. Se dshabiller moiti ; taler avec complaisance ses avantages physiques ;
faire la belle jambe.

spugliaccata, a. n.f. en petite tenue ; demi-nue. Una spugliaccata (une femme galante ;
pop. Une dgrade).

spugliassi, v.p. Se dshabiller.

spulzell, Gall. Spussell, v.t. Dpuceler. Sin. sfiur, svirgin.

spurcheria, n.f. Obscnit.

spurchizia, n.f. Lubricit.

spurcinillata, n.f. (da purcellu, porc, cochon). Obscnit.

spuriu, a. Incestueux, adultrin, btard.

spus, v.t. Epouser, marier.

spusaliziu, n.m. Epousailles, hymne. Sin. maritaghju, nozze.

stanciu, n.m. (da stanci, cesser). Mnopause.

stimul, v.t. Stimuler, moustiller, exciter.

straviziu, n.m. Excs, orgie. Passion dvorante. Perversion sexuelle. Homosexualit.

strughje, v.t. fondre.- Fig. Si strughjia damore (il se mourait damour).- Lamore u strughje
(lamour le consume, le mine).

stupradore, n.m. Dbauch, homme lubrique.

stupru, n.m. Stupre.

stuvigliu, n.m. rcipient. Fig. trs forte poitrine de femme.

sullizzic, v.t. Chatouiller, Fam. Faire des papouilles.

sullizzi, sullizzichi, sulliculi, n.m.pl. Chatouilles.- Sullizzichi goderecci (caresses agrables,


excitantes, attouchements qui font jouir).
susina, n.f. prune. Fig. La nature de la femme. Sin. V. vulva.

suspir, v.t. Soupirer. Dsirer ardemment. Sh fatta suspir assai (elle sest faite longtemps
dsirer).

suspiru, n.m. soupir.- Suspiru fantinu (dsir sexuel du clibataire).

svenesi, v.p. Svanouir. Se pmer. Sin. venesi menu.

svergugn. Faire honte.- Svergugn una donna (attenter sa pudeur).

svergugnatu, a. (da vergogna, honte). Obscne, indcent. Sin. grassu, licenziosu, oscenu,
sconciu.

sveste, svest, -isce, v.t. Dvtir. Sin. spugli.

svirgin, v.t. (da vergine). Dvirginiser, dflorer, dpuceler. Sin. Sfiur, spulzell.

tene, tene caru, v.t. Tenir, aimer.- Dimmi quant t mi teni micca quant t mi veni.

tenesi caru, v.p. Sentraimer.

testiculu, n.m. Testicule. Sin. cuglione, palla, patena, timpanu.

tetta, n.f. Mamelle, tton, pop. nichon.

tastichj, v.t. Eprouver du plaisir tter. Patiner une femme, la peloter.

tichju, n.m. Humeur.- Esse in tichju (tre entich).- Av u tichju c qualchiduna (sen tre
entich).

timpani, n.m.pl. Clochettes, grelots. Fig. Testicules.- Rompe i timpani (1. Casser les oreilles.
2. Casser les couilles). Sin. V. testiculu.

tippessa, tippetta, n.f. Fille hardie, effronte.

tir, v.t. Tirer. Ejaculer. Tir acquazzina, tir serichjula, tir pagnu.- Quandu un zitellu entre in
et di pubert, si dice tira pagnu .

trallanchera, n.f. Prine, entre-cuisses, entre-jambes, enfouchure.

trasamaghjine, n.f. Passion exacerbe.

tribada, n.f. Donna ch face lamore c unaltra donna. Tribade. Sin. lesbiana, omosessuale.

troia, n.f. Truie. Fig. Femme de murs faciles, Marie-couche-toi-l.

truiata, reghja truiana, n.f. Bande de dvergonds.- F parte di a reghja truiana (cumpiacesi
in detti o fatti sporchi ; pratic inseme amore tr femmine maschji).

trumb, v.t. (da tromba, trompe, trompette). Fig. Coter. Sin. V. cuit.
trumbata, n.f. Cot. Sin. V. coitu.

tucchichj, v.t. (da tucc, toucher). Produire un chatouillement agrable, titiller.

tucchichjata, n.f. Attouchement, pelotage, frotti-frotta.

tura (in-), luc.avv. Vigoureux.- Un vechju sempre in tura (toujours vert).

uchjera, uchjettu, uchjittu, n.f. (da ochju, il). Anus. Sin. anu, culu, ochju merlinu, organu.
S e falu, tinbuffu calci luchjittu (S. DAULL, Risa corsa , p.28)

umore, n.m. Inclination, penchant.

uterinu, a. Utrin. Furore utereinu (se dit dune femme ardente dans les rapports amoureux).

uteru, n.m. Utrus.

uranismu, -isimu, n.m. Uranisme. Sin. omosessualit, sodomia passiva.

vacca, n.f. Fig. Femme de murs faciles, Marie-couche-toi-l. Sin. lofia, pocadibonu.

vagina, vagina uterina, n.f. Vagin.

vaginale, a. Vaginal.

valsu, n.m. Valse.- Valsu di a capra : ballu, tempi f, tr donne, praticatu in tempu di cugliere ;
ogni donna si ficcava in a patanechja un pugnu dulive ; vincia quella ch compiu u ballu, avia
lentatu menu cacarognuli (ulive).

vanghigliacciu, n.m. (da vanga, bche). Charivari lors du mariage de veuf. Sin. campanacciu.

veduvu, veduva, a. n. Veuf, veuve.

Venere, Vnus.- Esse una Venere (tre une beaut, une trs belle femme).

venereu, a. Vnrien.- Ghjochi venerei (fornication).- Pigliassi un male venereu (Contracter


une maladie vnrienne, pop. poivrer).

vergine, a. n.f. Vierge.

vergogna, n.f. Honte, vergogne. Sin. Pudore, ritenuta.- E vergogne (les parties honteuses, que
lon cache, les organes gnitaux).- Piatt e so vergogne (cacher le sexe).

vergugnosu, a. Honteux. Pudibond.

vezzu, n.m. Caresse, mignardise, cajolerie.

virginellu, -ella, n. Jeune puceau, jeune pucelle.

virginit, n.f. Virginit, pucelage.

vergugnaghjolu, (da vergogna, honte) a. Pudibond.


virile, a. Viril, mle.- Et virile (ge viril).

virilit, n.f. Virilit, vigueur, verdeur.

virilmente, avv. Virilement.- Sin. cum lomi.

virt, n.f. Vertu.- Esse di poca virt.- menu di prudenza gran virt, fr sposi det
differente ci h ghjelusia, corne schjavit.

virtuosu, a. vertueux, honnte.

viulent, v.t. Violenter, contraindre. Sin. abus, furz.

viziosu, a. Vicieux.

viziu, n.m. 1. Vice.- (Preg) salute viziu, donne in precipiziu !- 2. Scrtions prsminales.

viziusella, n.f. Zerbinotta niscentre viziosa. Minette, nymphette.

vizzichina, a. n.f. (forse dim. di vizzosa). Pudibonde, bgueule.

vizzusellu, a. Mignard.

vizzusetta, a. n.m. Coquette. Sin. V. cicisbea.

voglia, n.f. Envie, dsir. Sin. brama, dsideriu, invidia.- F vene a voglia (exciter lenvie).

volpe, n.f. Renard.- Corre a volpe : si dice di u cane ch caccighjeghja a volpe di lomu ch
cerca a donna (chercher des aventures galantes).

voltacori, n.m. Sducteur, charmeur, envoteur.

volutt, vulutt, n.f. Volupt.

vuluttuosu, a. Voluptueux.

vulva, n.f. Apertura esterna di a vagina. Vulve, orifice du vagin. Sin. chjichja, cipolla, connu,
cunnichja, fava, fica, muzza, natura, patana, patanechja, pinnechja, pisella, potta, siza, susina,
zinga.

zerbinotta, zir-, n.f. Jeune fille, jouvencelle.

zerbinottu, zir-, n.m. Jouvenceau, adolescent.

zia, n.f. Tante.- F a zia (rester vieille fille).

zimbr, v.t. (da zimbru, peron rocheux). Piquer. Fig. Zimbr una donna (la pntrer). Sin. V.
cuit.

zinga, n.f. Vulve. Sin. V. vulva.


zing, v.t. (da zingu, piquant).- Fig. Zing una donna (la pntrer). Sin. V. cuit.

zingata, n.f. Piqure.- Fassi una zingata (une partie damour). Sin. V. coitu.

zinzala, n.f. 1. Anophle. 2. Pdraste.

zira, n.f. verge en rection, priape. Sin. V. cazzu.

zirb, v.t. enfoncer, introduire. Fig. Zirballu una donna (la pntrer). Sin. V. cuit.

zirl, v.t. Gicler. Ejaculer.

zirzolu, zerzolu, zirizolu, n.m. Orgelet, compre-loriot (on prtend quil peut tre la
consquence dun dsir frustr de femme enceinte).

zitella, n.f. Fillette.- Esse sempre zitella (tre impubre ; tre pucelle). Maritassi zitella zitella
(toute jeune).- Omu vechju ch sposa una zitella risica dn godesila solu.

zitellone, n.m. adolescent.

zitellu, n.m. Garon.- Esse sempre zitellu (tre impubre ; tre puceau).

zitulu, a. Se dit dun fruit mr tomber.- Fig. Zitella zitula (fille facile sduire).

zumb, v.t. Batte, frapper.- Fig. Zumb c una donna (coter). Sin. V. cuit.

INDICE FRANCESE CORSU

aborder, aburd
abuser, abus
accepter, grad
accolade, abbracciu
accordailles, abbracciu, accordu
accoster, abburd
accouche, parturiente
accouchement, partu
accoucher, partur, sgrav
accoucheuse, accuglidora, bonadonna,
levatrice, mammana
accouplement, accoppiu
accoupler (s-), accuppiassi
accoupler, accuppi
adolescent, zitellone
adoration, adurazione
adorer, adur
aduler (s-), adulassi
aduler, adul
adultre (a-), adulteru
adultre (n.), adulteriu
adultrin, adulterinu, bastardu, ganziru, spuriu
affectif, affettivu
affection, affezzione, amore
affectionn, affezziunosu, amatu
affectionner, affezziun
affectueusement, affettuosamente
affectueux, affettuosu, affezziunosu
affoleuse, civetta
agrer, grad
aguicher, alleccul, lusing
aimable, amurevule
aim, amatu, dilettu
aimer, am, tene caru
allchant, lusingheru
allcher, allazi, alleccul, allett
allumeuse, civetta, rubacori
amant, amante, amicu, galante, ganzu
amante, amica, ganza
amazone, amazona
ami, amicu
amie, amica,
amiti, amicizia
amour, amore, passione, amurottu, amurinu
amouracher (s-), amurichjassi, innamurichjassi
amourette, amurichjata, passiunella
amoureuse, innamurata
amoureusement, amurosamente
amoureux, amurosu, galante, innamuratu
androgyne, maschjufemmina
anneau, anellu
antenne, antenna
anus, anu, culu, ochju merlinu, organu, uchjera
aphrodisiaque, afrodisiacu
apparent, appiccicaticciu
appas, bellezze
appt, allettu
ardeur, ardore, focu
arrire-train, bozzacu, culappa
attachement, affezzione
attendu, bramatu
attirance, attraenza, lusingu, seduzzione
attirer, allett, attrae, lusing
attiser, attizz
attouchement, tucchichjata
attouchements, carezzine, sullizzichi
attrait, attraenza
attrayant, allettevule, lusingheru
avance, pruposta
avide, abbramatu, bramosu
avortement, abortu, sconciu
avorter (s-), adulassi
avorter, aburt, scunci

bagasse, bagascia
baisable, futtitoghja
bais, basgiatu
bais, futtitu
baiser, basgi
baiser (n.), basgiu, basgiazzu
baisodrome, (n.), futtitoghju
baisoter, basgichj
bander, band, inarc
bardache, bagascione
btard, bastardu, spuriu
beau, belle, bellu, bella
beau, quentu
beaut, bellezza
bcot, basgiarellu, basginu
bcoter (se-), abbiccarazzassi, basgichjassi
bcoter, basgichj
bgueule, pettegula, vizzichina
bien-aim, dilettissimu, predilettu
bise, basgiarellu
bisou, basgiottu
bitte, minchjone
blennoragie, scaldapiscia
blottir (se-), aggrufulassi
bordel, bordellu, Puntettu
bourse, borse, coglie
branler (se-), masturbassi
bras, dessus bras dessous, abbraccetta, braccetta

cajol, accasgiulatu
cajoler, accasgiul, ammasgiul, lusing
cajolerie, ammasgiulime, lusinga, vezzu
cajoleries, carezzine
calins, carezzine
callipyge, culapputa
capote anglaise, cappotta inglese
caprice, capricciu, estru
capricieux, capricciosu
caressant, carizzante, carizzevule, carizzosu
caress, accasgiulatu
caresse, carezza, vezzu
caresser, carizz
caresses, sullizzichi
carogne, carogna
castrat, castratu
cavalier, braccere, cicisbeu, mugliaccheru
ceinture (de chastet), lucchettu
clibat, celibatu
clibataire, celibatariu, fantinu, figliu, scapulu
chabraque, gualdrappa
chaleur, calore
chancre, bolla brutta
chancre, cancaru
charivari, campanacciu, vanghigliacciu
charmant, allettevule
charmer, addilett, attrae, dilett
charmes, bellezze
charmeur, voltacori
charnel, carnale
charnellement, carnalmente
chaste, castu
chastement, castamente
chastet, castit
chatouiller, sullizzic
chtrer, castr, capivoglie
chausson, canavacciu
cher, caru, dilettu
chri, -e, chri, -e, caru, -a, coccu, -a
clitoris, clitorida, bottulellu, ghjuvichellu, pinzettu
cochonnerie, barunchjime
cocu, cilagnonu, curnutu
cocuage, incurniame
cur, core
cot, chjavata, chjichjata, coitu, futtita,
pichjettu, seduta, trumbata
coter, basgi, chjav, chjichj, cuit, futte,
intinghje, sbuchj, trumb
collage, cuncubinatu
con, connu
concubinage, cuncubinatu
concubine, cuncubina
concupiscence, cuncupiscenza
concupiscent, cuncupiscente
conjoint, coniugu
conjugal, cuniugale
consanguin, cunsanguinu
consanguinit, cunsanguinit
contraindre, furz, viulent
convoler, fughje, scapp
copulation, copulazione
coq, gallu
coquette, cicisbea, civetta, rubacori, vizzusetta
coquin, ribaldu
cornard, cilagnonu, curnione, curnutu
corne, antenna, corna
corruption, curruzzione
cortge, cavalcata
coucher, dorme
coucherie, chjavata
couillon, cuglione
coureur, dunnaghju
coureuse, incristita, puchjucula
courir, dunnighj, maschighj
courtisane, curtighjana
courtiser, amurichj, curtighj
croupe, groppa
cuisse, coscia
cul, culu

damoiseau, dunzellu
danser, ball
dbauche, curruzzione, lussuria
dbauch, ruffianu, sfrinatu, stupradore
dcalotter, scapucci
dfier, pruvuc
dflorer, sfiur, svirgin
dgrafe, spugliaccata
dlecter, dilett
dmanger, prude
demi-nue, spugliaccata
dpoitraill, spitturicciatu
dpoitrailler, (se-) spitturicciassi
dprav, avviziatu
dpraver, (se-) sfrinassi
dpuceler, spulzell
dpuceler, svirgin
derrire, bozzacu, culu, daretu, preteritu, sessulu, sghizzu
dshabiller, (se-) spugliassi
dshabiller, spugli
dsir, anguria, ardore, brama, desideriu, voglia
dsirable, bramevule, desiderevule
dsir, bramatu
dsirer, bram, pachj, suspir
dsireux, bramosu
dvergonde, pocadibonu
dvergonds, truiata
dvtir, sveste
dvirginiser, svirgin
dilection, dilettu
dissipation, dissulutezza
dissolu, dissulutu
dissolu, scunduttatu
dissolu, sfrinatu
divorce, divorziu
divorcer, divurzi
don Juan, seduttore
dormir, dorme
dulcine, dulcinea, innamurata

carter les cuisses, sbrancassi, sfurcassi


cervele, capivana
effar, sbiguttitu
effmin (geste-), manimollu
effmin, femminella, femminetta
effminer (s-), immurbidissi, infimin
effeuilleuse, sfugliarella
effluve, sisu
effronte, sfacciatella, tippessa
jaculation, acquazzina, serichjula
jaculation, eiaculazione
jaculer, schizz, cacci, eiacul, scaric, tir, zirl
emberlificoter, imbafachj
embrassade, abbracciu, allacciu
embrassades, basgime
embrass, abbracciatu, basgiatu
embrasser (s-), abbracciassi, abbracciacassi, basgiassi
embrasser, abbracci, abbracciac, basgi
moustill, ingallichjitu, ingarzillitu, ingrillachjitu
namour, innamuratu
namourer, (s-), incapriciassi
enceinte, gravida, gradiva, gravigna, impedita, incinta, pregna
encul, inculatu
enculer, incul
enfantement, partu
enfanter, partur
enfourchure, trallanchera
engendrer, ingener
engouer (s-), incapricciassi
engrosser, impregn, incinghje, ingann
enlacer, abbracci
enlasss, abbracciati
enlvement, rapimentu
enlever, rap
entich, passiunatu
enticher (s-), abbramassi, passiunassi
entraimer (s-), tenesi caru
entre-cuisse, trallanchera
entre-jambes, infurcatoghja, trallanchera
entregent, garbu
entremetteur, intrigante, mezanu
entremetteuse, mezana
enviable, bramevule
envie, brama, estru, invidia, inviglia
envier, invidi
envoteur, voltacori
pousailles, maritaghju, nozza, spusaliziu
pouse, moglia, mugliera, sposa
pouser, inanill, spus
poux, maritu, sposu
prendre (s-) incapricciassi, invagh
pris, invacucchitu
rectile, rizzevule
rection, erezzione
rections, cazzate, mazzupichjate
rotique, eroticu
treindre, abbracci
treint, abbracciatu
eunuque, castratu
excellent, prelebatu
excs, straviziu
excit, ingallichjitu
exciter, arruzz, attizz, azzizz, eccit
ingrillachj, stimul
exhibitionnisme, esibiziunisimu
exhibitionnite, esibiziunistu

face contre dos, pascipecura


facile sduire, zitula
fard, bellettu
fausse couche, abortu, scunciatura
fauter, sculisci
fconde, pregna
fconder, fecund, ghjall, impregn, incinghje
fellation, fellazione
femelle, femmina
fminilit, femminilit
fminisme, femminismu
fministe, femministu
femme galante, spugliaccata
femme, donna, femmina, moglia
femmelette, dunnicciola
ferme, prettu
fesse, chjappa, cula, culappa, natica, paffa
fessu, paffutu
fianailles, abbracciu, appicciata, accordu
fianc, -e, fidanzatu a
fiancer (se-), apparullassi
fiancer, fidanz
fidle, fidele
fidlit, fede, fedelt
fille, femmina
fillette, zitella
fils, fille, figliolu, figliola
flasque, penciulu
flatter, lusing
flatterie, lusinga
flirt, amica
flirter, amurichj, dunnighj
foi, fede
foltrer, calafrun, cavizzin
fondement, culu
fondre, strughje
forcer, furz
fornication, furnicazione
forniquer, furnic
fou damour, incazzitu
foutoir, futtitoghju
frayer, abbulighjassi
frein, cavezza
freluquet, frallepula
frigide, frigidu
frivole, capuchjina
frotti-frotta, tucchichjata

galant, galante
galant, ganzu
galanterie, galanteria
garce, cagnetta
garon dhonneur, mugliaccheru
garon, zitellu, garzunottu
garonne, maschjaccia
garonnire, sfacciatella
gauloiseries, grassu
gmissements, nizzulime
gnital, genitale
gnitoire, cuglione
girond, bagascione
gland, caperozzulu
gland, fava
gland, masciappula
gland, maschjottu, palla
goder, gode
gourgandine, bagascia, gualdrappa, pocadibonu, purghjena
grisette, dunnicciola
grivois, grassu, licenziosu, salitu
grivoiserie, barunchjime
grosse, incinta, pregna, gradiva, gravida
grossesse, gravidanza, gradivanza
grossier, sporcu

haleter, spatansci
harceler, assedi, azzicc, attasan
hardi, arditu
hermaphrodite, ermafroditu, maschjufemmina
hommasse, maschigna
homme, omu
homosexualit, omosessualit, straviziu
homosexuel, invirtitu, omosessuale
honnte, virtuosu
honte, vergogna
honteux, vergugnosu
humeur, tichju
hymne, spusaliziu

idylle, idilliu
impatience amoureuse, pizzicore
impubre, fante, impuberu, zitellu
impudicit, impudicit
impudique, impudicu, lussuriosu
impuissant, imputente, castrone
inceste, incestu
incestueux, incestuosu, spuriu
inclination, umore
incongru, grassu
inconstant, mutevule
inconvenant, sconciu
indcent, svergugnatu
ingnu, ingenuu
ingnuit, ingenuit
engrosser, ingradiv, ingravid
intime, intimu
intrigant, intrigante
intrigue, intrigu
introduire, cuzz
intromission, abbuchjata
inverti, invirtitu

jalouser, invidi
jalousie, ghjelusia, invidia
jaloux, ghjelosu
jeune fille, giuvanotta
jeune homme, giuvanottu
joliet, bellinu
jouir, gode
jouissance, goiu, gudimentu
jouvenceau, zerbinottu
jouvencelle, zerbinotta

mamelle, pettu, puppa, tetta


mamelon, capitignulu
mamours, afagnulerie
manires, afagnulerie
manigance, appiccicagliula
mari, maritu
mariage, matrimoniu, nozza
Marie-couche-toi-l, troia, vacca
marier (se-), ammugliassi, inanillassi, maritassi, muglierassi
marier, marit, spus
marieur, mezanu
masculin, maschile
masculiniser, masculiniz
masculinisme, masculinismu
masculinit, maschezza, masculinit
masochisme, masochismu
masturbation, masturbazione, pugnetta, sega
masturber (se-), masturbassi
matrimonial, matrimuniale
mat, meatu
mlancolie, malincunia
mlancolique, malinconicu
mlanger (se-), abbulighjassi
membre viril, arcone, cazzu, chjichju
membru virile, minchju
mnopause, pisciaritta, stanciu
menstrues, inglesi, mesi, morbetta, regule, sangue
mich, puttaneru
micheton, puttaneru
mignard, vizzusellu
mignardise, lezia, vezzu
mignon, bellinu, carinu
mignonner, accasgiul
mignoter, accasgiul
mijaure, cagnetta
minette, viziusella
minois, cera
monogamie, monogamia
monogame, monogamu
mont de Vnus, pettignolu
morue, bagascia

naf, ingenuu
narcissisme, narcisismu
nature, natura
nichon, tetta
noce, nozza
noces, matrimoniu
nu, culetta (in-), nudu
nubile, futtitoghja
nuptial, nuzziale
nymphette, viziusella

obscne, svergugnatu
obscne, oscenu, sconciu, sporcu
obscnit, spurcheria, spurcinillata
obsd, ossessu
obsder, assedi, assicc, attasan
odeur, muscu
illades, ochjiz
uf, ovu
offre, pruposta
onanisme, onanismu
orgasme, orgasmu
orgie, straviziu
ovaire, ovaghja

paillard, dissulutu
paillard, pachjaru
paillardise, dissulutezza
palper, pasp
palpitation, batticore
pmer (se-), svenesi
pantelant, spasimante
papillonner, calafrun
passif, sfervuratu
passion, passione, ardetta, focu, trasamaghjine
passionn, passiunatu
passionner (se-), appassiunassi, passiunassi
passionnette, amurichjata, passiunella
patiner, tastichj
pdraste, pederastu, zinzala, inculatu
pdrastie, pederastia
pelotage, tucchichjata
peloter, palpichj, pasp, pettighj, tastichj
penchant, affezzione, umore
pendant, penciulu, spenciulu, spenciulatu
pendiller, spenciul
pntrer (une femme), abbuchj, appiccicallu, cogliesi, ficc, incrichj,
infrugn, mette, sciacc, zimbr, zing, zirb, zumb
pnil, pettignolu
pnis, acellu, cazzu, chjichju, cianciafagliulu, coda, creapopulu,
mazzupichju, minchju, pene
pre, genitore
prine, trallanchera
pronelle, dunnicciola
perversion, straviziu
ptasse, bagascia
ptulant, prucace
phallique, fallicu
phallisme, fallismu
phallus, fallu
philippine, filippina
pilule, pillula
pinon, pizzicu
plaire, addilett
plate, munta
platonique, platonicu
poil, pelu
poitrine, pettacciuta, pettichjola, pettichja
poitrine, pettu, petturiccia
poitrine, puppulata
polisson, baronchju
polissonnerie, barunchjime
polygame, poligamu
polygamie, poligamia
pompier, pippa
pornographique, pornograficu, sporcu
pornographie, pornografia
possder, pussede
postrieur, bozzacu, catracula, culu, daretu, preteritu, sghizzu
potel, paffutu
pouffiasse, bagascia
prdilection, predilezzione
prpuce, capicciolu, cappucciu, prepuziu
prservatif, cappotta inglese, preservativu
Priape, Priapu
priape, zira
priapisme, priapismu
procrer, ingener
procureuse, mezana
proposition, pruposta
prostitue, prustituta, sbancalata
prostituer, prustitu
prostitution, prustituzione
provocant, prucace
provoquer, pruvuc
proxnte, maccarellu, ruffianu
pubre, impel
pubre, puberu
pubert, crescenza, pubert
pubis, pube
publications, publiche
puceau, pucelle, virginettu, -a, pulzellu, -a, dunzellu, dunzella
pucelage, virginit
pudeur, pudore
pudeur, ritenuta
pudeur, russore
pudibond, pudibondu, vergugnaghjolu, vergugnosu
pudibonde, vizzichina
pudicit, castit, pudicit, russore
pudique, castone, castu, pudicu
pudiquement, pudicamente
puret, castit
putain, pedigialla, puttana, sbuchjona
putassier, puttaneru

quenouille, rocca
ququette, quiquette, chjichjetta, pippina, pippinu, piscina

raide, incurdatu
ravir, rap
ravisseur, rapidore
regaillardir, ingarzill
rgles, regule
relation, relazione
relevailles, infantassi
rencart, appuntamentu
rendez-vous, appuntamentu
repu, pasciutu
retenue, ritenuta
retombant, penciulu
retomb, spenciulatu
ribaud, ribaldu
rival, rivale
rivaliser, rivaliz
rivalit, rivalit
roucouler, crucc
roulure, bagascia
ruffian, puttaneru, ruffianu
rut (en-), incazzitu
rut, armentu
sadisme, sadismu
sage-femme, accuglidora, bonadonna, levatrice, mammana
saillie, seduta
salope, bagascia, mullizzosa, sbancalata
satisfaire, (se-), sbramassi
satisfaire, cuntent, sbram
satisfait, cuntentu
scrotum, borse, coglie, scrotu
sant, culu
scrtions, viziu
secrets, secreti
sducteur, seduttore, voltacori
sduction, seduzzione
sduire, alleccul, attrae, seduce, abus, burl, ingann
sduisant, seducente
sein, pettu, puppa
sensualit, sensualit
sensuel, sensuale
sentiment, sentimentu
sentimental, sentimentale
sentimentalit, sentimentalit
srnade, sirinatu
serrer, frag
sexe, sessu
sexe fminin, chjichja, cunnichja, muzza
sexe masculin, batarchju, battagliolu
sexualisme, sessualismu
sexualit, sessualit
sexuel, sessuale
sigisbe, cicisbeu
sodomie, sodomia
sodomis, inculatu
sodomiser, incul
soupirant, ganzu, innamuratu
soupirer, suspir
souteneur, ruffianu
spasme, spasimu
spermatozode, spermatozoide
sperme, caghju, lampetta, lampu, spermu
spusatu, -a, fianc, -e
strile, lunatica, sterile
strilet, sterilettu
stimuler, stimul
strip-teaseuse, sfugliarella
stupre, stupru
sublime, prelebatu
suborneur, ingannadore
suon, basgiu suchjolu
syphilis, malfrancese
syphilique, sifilicitu
tante, zia
taquiner, arruzz
tardif, seratinu
tter, pasp
tmraire, prucace
tenter, abbram, alleccul
testicule, cuglione, palla, patena, testiculu
testicules, timpani
ttin, capitignulu
tton, tetta
titiller, tucchichj
toccade, spasimu
tribade, tribada
tripoter, manighj
tromper, burl
troubl, sbiguttitu
trousser, pis, sculapp, sculif
trousser (se-), sculifassi
trousseur, alzacochje
truie, lofia

vagin, putifara, vagina


vaginal, vaginale
vagissement, nizzulime
vague lme, malincunia
valse, valzu
vnrein, venereu
Vnus, Venere
verdeur, virilit
verge, cazzu, chjichju, creapopulu, manfiu,
manganu, mazzupichju, minchju, nardellu,
pippina, pippinu, piscina, zira
vergogne, vergogna
vrole, malfrancese
vertu, virt
vertueux, virtuosu
veuf, (devenir-), inviduv
veuf, -ve, veduvu, -a
vice, viziu
vicieux, avviziatu, castrunacciu, viziosu
vieille fille, ingenua
vierge, vergine
vigoureux, in tura
vigueur, virilit
viol, attacc, furzamentu
violenter, viulent
violer, abus, furz
virago, omesca
virginit, virginit
viril, virile
viriliser, ammasch
virilit, maschezza, virilit
volage, mutevule
volupt, volutt
voluptueux, vuluttuosu
voyeurisme, badaghjine
vulve, cipolla, connu, cunnichja, fava, fica,
muzza, natura, patana, pinnechja, pisella,
potta, siza, susina, vulva, zinga
zizi, chjichjetta, pippina, pippinu, piscina

http://trahtube.tv/video_24376_milashka-dzhenna-budit-parnya-dlya-seksa.html