Sei sulla pagina 1di 155
andocide - lisias isaios -isocrate pagini alese din oratorii greci * ‘awrov0cie, Note miogearice $1 reaDucte CCoperta de Simona Rance SOITURA Penrad citeRatuRA ELOCINTA GREACA, TDbessvih po Gh 6 Jace nel Pvc Dear fone bru pias to opers Ii Teidide fs cave afi apts i ets co est une syst ene Fapel de a note fi Maert supra ei aupta problomeor siete, faint de a poeni ac iscite nes ta prin Une covintele Isr vam opotin int © perubt peste fapte, ci Uipe de linarice grin asec, Jacuet mai inant de pom le infers ace ce trebles, ‘Tilia sats coal ditch de Valooy pe cae eel rch 26 asojteaselciagei. Lek prepa encem par pe pusten clase “ght pe dara! ll de soca i dota Mireur ale recoooupest acest conto tavemnate adit de ara ewviatala, gitin nu 0 dat la Hosier i Tuc, fn enumrae stv, t care eri sae przentayipoorind dat dlocngn aesot penonaje dia operle measionste, dap apre- iets aor cercertor al dosage grees, mise fa sail de improvise; en poote sii tight vata dar ma denotk © spanings las mifenctlor de care se eevee, be 0. clo ‘og ce se autete dia insinc ft pasione, Ck derpre omens = Tiacydide, Ricboal peloponesae, Bust, dite $a es, 1906, 5258. ¥ spariget elcnte, scene te semnalth mat seclele al Vea qi al 1Vea Sen. gy apt sorptinaitor la prima vedere, pe plmios li, dai Aten oferen un limat ‘Ket de propice penta devolaren acs act. Te primal vice menbra al Fed trbaie Inst 1 consdeare fara ‘Adundsi poporslsi ma se pore impuse dcit prin el adiet i se coven sh AD aii de orator. Pe ingh aceasta tecaie aut in vedere fspiul of steianal chem fs faga ani ins Taman jadeccorop, rebui of apark meoadat de ua coop Fito, aed de un syneoroe», anu i apelin ts servile woul logogrt sw care sre 3 oboe elgg de caurd se sridule i pom In mince soit pings Io, Saas aceaea exe dete’ otk consis etlor ei geri de clacin+ juicias # ‘eiberativdy soe dook avlnd an earacer profund pe In fine, cx de al tlle gem, closings epideictct saa de aarat, caret propunes ca ssop csaeh uel atmosere prope pened spedinces unc tz. ‘Sar putes replica ici cf afimaya Hewth do Cicero ck stadia loins ee caracrinie Ane, car fi Inre tov adevieah, Imre dack mage eaeaclut aa provperat mn coaten fochiaath need Atena, expen, mires ace rte ese toni conemaass Sa Sila. Aeest Tuer ma tebe 4 ne sori, ici Taide tort aven sl recunoaeh dia lin-ofs-a exist sic o sla popslaie ace of fi masifenar © ‘wai are ainitse lems co atentll 9 acst Tuer area Termenal ee de ymegoroe dexmceaa. pe ee ce ine servig pera ax sel, lode cau "Se Foporetay svc et redaes dicaruri ta scimbul sei eaten cue teas dave de Ginsu rope. “Gccon Bran, “i34. Studinseloguentog proprio ‘sien : w 54 tnedreascd dap yan edstimp de patra socole Cicero tases Cire in elite de prvor rie im miloal liso, speci. due mintsa lor deoibie de age". Dat ny nami scone Teclni fosincote eebuie laut in casey ponte 9 ex catie walt = genend coca, i mal les concural np jerillor pocosocials, loro Tera cate din nefercite a8 fea parveni, probabil tn Synepoge tbnon, Arosa! tari Palani her. tt msi vn gee tile ane tenth fm Silla, Da infra scent pixel de Giero ete Sotieid gf de Herolot**, dar mai ales. de Diodoe wajunirt tn Sila, inaugorind un rim de violent, de de +, care povesse ck trail prodvsert o reie de postr gi de exile, Amfsl, de pis, satan informati din 485 fe, Gelon, canal dia Gea, evesind spin pe Sizacus, nde g-a sabileeaptala,doric dle dubia sume locsioror capital, a secure Ja. iia

Potrebbero piacerti anche