Sei sulla pagina 1di 1

Borang B1

(Contoh Surat Kenyataan Tawaran)


Kepala Surat Sekolah

Rujukan Kami:..
Tarikh:..

Nama dan alamat Pengusaha RMT


Tuan,
TAWARAN MEMBEKALKAN MAKANAN BERMASAK BAGI RANCANGAN
MAKANAN TAMBAHAN 20___
Saya adalah diarah merujuk kepada perkara di atas.

2. Kerajaan telah bersetuju untuk memperuntukkan bantuan makanan kepada


penerima Rancangan Makanan Tambahan 20__ dengan kadar RM2.50 (Dua Ringgit
Lima Puluh Sen Sahaja) bagi setiap murid/hari.

3. Sehubungan dengan itu, pihak sekolah dengan sukacitanya ingin


menawarkan kepada tuan untuk membekalkan makanan bermasak kepada murid-
murid sekolah ini yang terpilih sebagai penerima Rancangan Makanan Tambahan
dengan butiran berikut:
2.1. Bilangan murid: ______murid
2.2. Kadar bayaran: RM2.50/RM3.00 seorang murid/hari
2.3. Bilangan hari: ________hari

4. Sekiranya tuan bersetuju menerima tawaran ini, tuan diminta untuk


melengkapkan Surat Setuju Terima yang dilampirkan dan kembalikan kepada pihak
sekolah dengan kadar yang segera.
Sekian. Terima kasih.
SEHATI SEJIWA
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Saya yang menurut perintah,
t.t dan Jawatan

Buku Panduan Pengurusan RMT 42