Sei sulla pagina 1di 2

A.

BUTIRAN LAPORAN
1 Tajuk Minit Curai
2 Taklimat/Bengkel/Kursus PELAKSANAAN LATIHAN PENTADBIRAN ON
SITE KURIKULUM BAHASA INGGERIS
/Mesyuarat
SEJAJAR DENGAN COMMON EUROPEAN
FRAMEWORK OF REFERENCE (CEFR)
UNTUK PRA SEKOLAH, TAHUN 1 DAN TAHUN
2 2017.
3 TARIKH 31 OKTOBER 2017 02 NOVEMBER 2017
(SELASA-KHAMIS)
4 MASA 0810-1700 PM
5 TEMPAT Makmal Komputer, SK Campuran Daro
6 PENGERUSI PPD Daro
7 KEHADIRAN Wakil guru bahasa Inggeris dari setiap sekolah
dalam Pejabat Pendidikan Daerah Daro.

B. AGENDA /PERKARA PENTING YANG DIBINCANGKAN:


BI PERKARA / AGENDA
L
1 Pengenalan kepada CEFR.
- Memahami bagaimana bahasa Inggeris berkembang di dalam kontext
CEFR
2 Kaitan CEFR dengan kerangka kurikulum

3 Meningkatkan kemahiran lisan menggunakan kerangka CEFR supaya


prestasi murid relevan dengan gred.
4 Meningkatkan kemahiran membaca menggunakan kerangka CEFR supaya
prestasi murid relevan dengan gred.
5 Merancang objektif PdPc dan murid berdasarkan buku teks.
6 Merancang PdPc murid tanpa menggunakan buku text
7 Strategi pembezaan dan sokongan pdpc yang berpusatkan murid
8 Refleksi perbezaan strategi berdasarkan sow lesson
9 Bagaimana untuk menjejaki penggunaan bahasa inggeris murid dalam
perkembangan dan progression
10 Bengkel rph
11 Evaluating and reflecting on lesson plans
12 feedback
13 Bahan pdpc
14 Pengajaran mikro
15 review
C. TINDAKAN YANG PERLU DIAMBIL
1. Memberi taklimat kepada semua guru berkenaan tentang penataraan kurikulum
bahasa Inggeris sejajar tahap penguasaan CEFR.

Tandatangan Pegawai Pelapor:


Tarikh Laporan dibuat :