Sei sulla pagina 1di 16

HOSPITAL PONTIAN

Jalan Al-Sagoff, 82000 Pontian


Johor Darul Tazim
TEL : 07-6876211 FAX : 07-6874533
Email : www.my-
hospital.org/v1/2008/06/08/
hospital-pontian

1 MALAYSIA : RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN

Ruj. Tuan (Your Ref) :

Ruj. Kami (Our Ref :

Tarikh :
Jabatan Kesihatan Negeri Johor
Tingkat 3, 4 & 5 Blok B, Wisma Persekutuan,
Jalan Air Molek,
80590 Johor Bahru
Johor.
( U.P : Urusetia,
Unit Latihan & Kemajuan Staf )

Tuan/Puan,

SURAT SOKONGAN DAN PENGESAHAN BAGI PPP U29 ( POST-BASIC )


NAMA : MOHD NORLIZAM BIN HARIS
NO K/P : 820323-01-6167

Dengan segala hormatnya, perkara di atas adalah dirujuk.

2. Adalah dimaklumkan bahawa nama tersebut di atas merupakan Penolong Pegawai


Perubatan U29 dan ditempatkan di Unit Hemodialisis, Hospital Pontian, Johor. Beliau mula
berkhidmat di jabatan ini sejak .......................sehingga kini.

3. Beliau merupakan seorang pegawai yang rajin, bertanggungjawab, bersungguh-sungguh,


berdisiplin, ramah mesra dan merendah diri. Beliau sentiasa berusaha dengan giat untuk
menunaikan tanggungjawabnya dan bersedia untuk menerima teguran, kritikan atau pendapat
daripada orang lain. Selain daripada itu, beliau amat berminat untuk memohon Latihan Post-
Basic bagi mempertingkatkan mutu kerja selain dapat menambah ilmu pengetahuan dari semasa
ke semasa mengenai bidang perubatan. Beliau seorang yang bersungguh-sungguh untuk
mempelajari sesuatu serta sentiasa berusaha selain memupuk nilai murni dan sikap positif di
kalangan rakan sekerja.
4. Secara kesimpulannya, beliau memiliki sahsiah pegawai yang baik, berpotensi untuk
maju, sesuai untuk dilatih menjadi pegawai yang dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab
terhadap tuntutan profesion perubatan dari semasa ke semasa. Dengan ini, saya memberi
sokongan yang penuh kepada beliau untuk meneruskan profesion dalam bidang perubatan.

Sekian untuk rujukan dan tindakan pihak tuan/puan selanjutnya.

Terima kasih.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

Saya yang menurut perintah,

SJK (C) YU MING,SANGLANG


82100 AYER BALOI, PONTIAN, JOHOR.
TEL : 07-6906170 FAX : 07-6906170
Email : yumingsanglang@yahoo.com

1 MALAYSIA : RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN

Ruj. Tuan (Your Ref) :


Ruj. Kami (Our Ref) : JBC 6023/600-11/2/18 ( 01 )
Tarikh : 09 MEI 2011
Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Malaysia
Aras 1-4, Blok B3,
Kompleks Jabatan Perdana Menteri,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62526 W.P PUTRAJAYA.

Tuan/Puan,

SURAT SOKONGAN DAN PENGESAHAN


BAGI GURU SANDARAN TERLATIH GRED DB27
NAMA : LOH CHIU LING
NO K/P : 840725-01-6408
Dengan segala hormatnya, perkara di atas adalah dirujuk.

2. Adalah dimaklumkan bahawa nama tersebut di atas merupakan Guru Sandaran Terlatih Gred DB27 dan
ditempatkan di SJK (C) Yu Ming, Sanglang, Pontian, Johor. Beliau mula berkhidmat di sekolah ini sejak 15 Januari
2007 sehingga kini.

3. Beliau merupakan seorang guru yang rajin, bertanggungjawab, bersungguh-sungguh, dan berdisiplin,.
Beliau sentiasa berusaha dengan giat untuk menunaikan tanggungjawabnya dan bersedia untuk menerima teguran,
kritikan atau pendapat daripada orang lain. Selain daripada itu, beliau dapat mendidik dan membimbing murid-
murid dengan berkesan dan penuh dedikasi. Beliau sentiasa berusaha untuk membetulkan kesilapan murid dan
memupuk nilai murni dan sikap positif di kalangan murid sekolah dalam proses pengajaran dan pembelajaran dari
semasa ke semasa.

4. Secara kesimpulannya, beliau memiliki sahsiah keguruan yang baik, berpotensi untuk maju, sesuai untuk
dilatih menjadi guru yang dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab terhadap tuntutan profesion keguruan dari
semasa ke semasa. Dengan ini, saya memberi sokongan yang penuh kepada beliau bagi perlantikan tetap ke jawatan
Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma ( DGA29 ).

Sekian untuk rujukan dan tindakan pihak tuan/puan selanjutnya.

Terima kasih.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

Saya yang menurut perintah,

Pn Lim Chai Huah


Guru Besar
SJK ( C ) Yu Ming, Sanglang
Pontian, Johor.

Bahagian Pendidikan Guru,


Kementerian Pelajaran Malaysia,
Aras 2-6, Blok E 13, Kompleks Kerajaan Parcel E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Putrajaya
SJK (C) YU MING,SANGLANG
82100 AYER BALOI, PONTIAN, JOHOR.
TEL : 07-6906170 FAX : 07-6906170
Email : yumingsanglang@yahoo.com

1 MALAYSIA : RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN

Ruj. Tuan (Your Ref) :


Ruj. Kami (Our Ref) : JBC 6023/600-10/2/18 ( 04 )
Tarikh : 26 OGOS 2010

Bahagian Pendidikan Guru,


Kementerian Pelajaran Malaysia,
Aras 2-6, Blok E 13, Kompleks Kerajaan Parcel E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Putrajaya,
62604 Putrajaya.

Tuan/Puan,

SURAT SOKONGAN DAN PENGESAHAN


BAGI GURU SANDARAN TIDAK TERLATIH GRED DC41
Nama : BEH CHEAP PIN ( 861018-38-6314 )

Dengan segala hormatnya, perkara di atas adalah dirujuk.

2. Adalah dimaklumkan bahawa nama tersebut di atas merupakan Guru Sandaran Tidak
Terlatih Gred DC 41 dan ditempatkan di SJK (C) Yu Ming, Sanglang, Pontian, Johor. Beliau mula
berkhidmat di sekolah ini sejak 04 Januari 2010 sehingga kini.

3. Beliau merupakan seorang guru yang rajin, bertanggungjawab, bersungguh-sungguh, dan


berdisiplin,. Beliau sentiasa berusaha dengan giat untuk menunaikan tanggungjawabnya dan
bersedia untuk menerima teguran, kritikan atau pendapat daripada orang lain. Selain daripada
itu, beliau dapat mendidik dan membimbing murid-murid dengan berkesan dan penuh dedikasi.
Beliau sentiasa berusaha untuk membetulkan kesilapan murid dan memupuk nilai murni dan
sikap positif di kalangan murid sekolah dalam proses pengajaran dan pembelajaran dari semasa
ke semasa.

4. Secara kesimpulannya, beliau memiliki sahsiah keguruan yang baik, berpotensi untuk
maju, sesuai untuk dilatih menjadi guru yang dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab
terhadap tuntutan profesion keguruan dari semasa ke semasa. Dengan ini, saya memberi
sokongan yang penuh kepada beliau untuk meneruskan pengajian dalam bidang perguruan.
Sekian untuk rujukan dan tindakan pihak tuan/puan selanjutnya.

Terima kasih.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

Saya yang menurut perintah,

Pn Lim Chai Huah


Guru Besar
SJK ( C ) Yu Ming, Sanglang
Pontian, Johor .
SJK (C) YU MING,SANGLANG
82100 AYER BALOI, PONTIAN, JOHOR.
TEL : 07-6906170 FAX : 07-6906170
Email : yumingsanglang@yahoo.com

1 MALAYSIA : RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN

Ruj. Tuan (Your Ref) :


Ruj. Kami (Our Ref) : JBC 6023/600-10/2/18 ( 03 )
Tarikh : 26 OGOS 2010

Bahagian Pendidikan Guru,


Kementerian Pelajaran Malaysia,
Aras 2-6, Blok E 13, Kompleks Kerajaan Parcel E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Putrajaya,
62604 Putrajaya.

Tuan/Puan,

SURAT SOKONGAN DAN PENGESAHAN


BAGI GURU SANDARAN TIDAK TERLATIH GRED DC41
Nama : WONG YING SHIN ( 820201-01-5246 )

Dengan segala hormatnya, perkara di atas adalah dirujuk.

2. Adalah dimaklumkan bahawa nama tersebut di atas merupakan Guru Sandaran Tidak
Terlatih Gred DC 41 dan ditempatkan di SJK (C) Yu Ming, Sanglang, Pontian, Johor. Beliau mula
berkhidmat di sekolah ini sejak 04 Januari 2010 sehingga kini.

3. Beliau merupakan seorang guru yang rajin, bertanggungjawab, bersungguh-sungguh, dan


berdisiplin,. Beliau sentiasa berusaha dengan giat untuk menunaikan tanggungjawabnya dan
bersedia untuk menerima teguran, kritikan atau pendapat daripada orang lain. Selain daripada
itu, beliau dapat mendidik dan membimbing murid-murid dengan berkesan dan penuh dedikasi.
Beliau sentiasa berusaha untuk membetulkan kesilapan murid dan memupuk nilai murni dan
sikap positif di kalangan murid sekolah dalam proses pengajaran dan pembelajaran dari semasa
ke semasa.

4. Secara kesimpulannya, beliau memiliki sahsiah keguruan yang baik, berpotensi untuk
maju, sesuai untuk dilatih menjadi guru yang dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab
terhadap tuntutan profesion keguruan dari semasa ke semasa. Dengan ini, saya memberi
sokongan yang penuh kepada beliau untuk meneruskan pengajian dalam bidang perguruan.
Sekian untuk rujukan dan tindakan pihak tuan/puan selanjutnya.

Terima kasih.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

Saya yang menurut perintah,

Pn Lim Chai Huah


Guru Besar
SJK ( C ) Yu Ming, Sanglang
Pontian, Johor .
SJK (C) YU MING,SANGLANG
82100 AYER BALOI, PONTIAN, JOHOR.
TEL : 07-6906170 FAX : 07-6906170
Email : yumingsanglang@yahoo.com

1 MALAYSIA : RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN

Ruj. Tuan (Your Ref) :


Ruj. Kami (Our Ref) : JBC 6023/600-10/2/18 ( 02 )
Tarikh : 26 OGOS 2010

Bahagian Pendidikan Guru,


Kementerian Pelajaran Malaysia,
Aras 2-6, Blok E 13, Kompleks Kerajaan Parcel E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Putrajaya,
62604 Putrajaya.

Tuan/Puan,

SURAT SOKONGAN DAN PENGESAHAN


BAGI GURU SANDARAN TIDAK TERLATIH GRED DC41
Nama : LOH CHUI PING ( 860221-23-6042 )

Dengan segala hormatnya, perkara di atas adalah dirujuk.

2. Adalah dimaklumkan bahawa nama tersebut di atas merupakan Guru Sandaran Tidak
Terlatih Gred DC 41 dan ditempatkan di SJK (C) Yu Ming, Sanglang, Pontian, Johor. Beliau mula
berkhidmat di sekolah ini sejak 01 Julai 2009 sehingga kini.

3. Beliau merupakan seorang guru yang rajin, bertanggungjawab, bersungguh-sungguh, dan


berdisiplin,. Beliau sentiasa berusaha dengan giat untuk menunaikan tanggungjawabnya dan
bersedia untuk menerima teguran, kritikan atau pendapat daripada orang lain. Selain daripada
itu, beliau dapat mendidik dan membimbing murid-murid dengan berkesan dan penuh dedikasi.
Beliau sentiasa berusaha untuk membetulkan kesilapan murid dan memupuk nilai murni dan
sikap positif di kalangan murid sekolah dalam proses pengajaran dan pembelajaran dari semasa
ke semasa.

4. Secara kesimpulannya, beliau memiliki sahsiah keguruan yang baik, berpotensi untuk
maju, sesuai untuk dilatih menjadi guru yang dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab
terhadap tuntutan profesion keguruan dari semasa ke semasa. Dengan ini, saya memberi
sokongan yang penuh kepada beliau untuk meneruskan pengajian dalam bidang perguruan.
Sekian untuk rujukan dan tindakan pihak tuan/puan selanjutnya.

Terima kasih.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

Saya yang menurut perintah,

Pn Lim Chai Huah


Guru Besar
SJK ( C ) Yu Ming, Sanglang
Pontian, Johor .
SJK (C) YU MING,SANGLANG
82100 AYER BALOI, PONTIAN, JOHOR.
TEL : 07-6906170 FAX : 07-6906170
Email : yumingsanglang@yahoo.com

1 MALAYSIA : RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN

Ruj. Tuan (Your Ref) :


Ruj. Kami (Our Ref) : JBC 6023/600-10/2/18 ( 01 )
Tarikh : 26 OGOS 2010

Bahagian Pendidikan Guru,


Kementerian Pelajaran Malaysia,
Aras 2-6, Blok E 13, Kompleks Kerajaan Parcel E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Putrajaya,
62604 Putrajaya.

Tuan/Puan,

SURAT SOKONGAN DAN PENGESAHAN


BAGI GURU SANDARAN TIDAK TERLATIH GRED DB17
Nama : ONG AI PING ( 880411-01-5062 )

Dengan segala hormatnya, perkara di atas adalah dirujuk.

2. Adalah dimaklumkan bahawa nama tersebut di atas merupakan Guru Sandaran Tidak
Terlatih Gred DB 17 dan ditempatkan di SJK (C) Yu Ming, Sanglang, Pontian, Johor. Beliau mula
berkhidmat di sekolah ini sejak 15 Jun 2009 sehingga kini.

3. Beliau merupakan seorang guru yang rajin, bertanggungjawab, bersungguh-sungguh, dan


berdisiplin,. Beliau sentiasa berusaha dengan giat untuk menunaikan tanggungjawabnya dan
bersedia untuk menerima teguran, kritikan atau pendapat daripada orang lain. Selain daripada
itu, beliau dapat mendidik dan membimbing murid-murid dengan berkesan dan penuh dedikasi.
Beliau sentiasa berusaha untuk membetulkan kesilapan murid dan memupuk nilai murni dan
sikap positif di kalangan murid sekolah dalam proses pengajaran dan pembelajaran dari semasa
ke semasa.

4. Secara kesimpulannya, beliau memiliki sahsiah keguruan yang baik, berpotensi untuk
maju, sesuai untuk dilatih menjadi guru yang dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab
terhadap tuntutan profesion keguruan dari semasa ke semasa. Dengan ini, saya memberi
sokongan yang penuh kepada beliau untuk meneruskan pengajian dalam bidang perguruan.
Sekian untuk rujukan dan tindakan pihak tuan/puan selanjutnya.

Terima kasih.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

Saya yang menurut perintah,

Pn Lim Chai Huah


Guru Besar
SJK ( C ) Yu Ming, Sanglang
Pontian, Johor .
SJK (C) YU MING,SANGLANG
82100 AYER BALOI, PONTIAN, JOHOR.
TEL : 07-6906170 FAX : 07-6906170
Email : yumingsanglang@yahoo.com

1 MALAYSIA : RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN

Ruj. Tuan (Your Ref) :


Ruj. Kami (Our Ref) : JBC 6023/600-10/2/18 ( 05 )
Tarikh : 26 OGOS 2010

Bahagian Pendidikan Guru,


Kementerian Pelajaran Malaysia,
Aras 2-6, Blok E 13, Kompleks Kerajaan Parcel E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Putrajaya,
62604 Putrajaya.

Tuan/Puan,

SURAT SOKONGAN DAN PENGESAHAN


BAGI GURU SANDARAN TIDAK TERLATIH GRED DB17
Nama : TNEH SHU NEE ( 911001-07-5782 )

Dengan segala hormatnya, perkara di atas adalah dirujuk.

2. Adalah dimaklumkan bahawa nama tersebut di atas merupakan Guru Sandaran Tidak
Terlatih Gred DB 17 dan ditempatkan di SJK (C) Yu Ming, Sanglang, Pontian, Johor. Beliau mula
berkhidmat di sekolah ini sejak 02 Ogos 2010 sehingga kini.

3. Beliau merupakan seorang guru yang rajin, bertanggungjawab, bersungguh-sungguh, dan


berdisiplin,. Beliau sentiasa berusaha dengan giat untuk menunaikan tanggungjawabnya dan
bersedia untuk menerima teguran, kritikan atau pendapat daripada orang lain. Selain daripada
itu, beliau dapat mendidik dan membimbing murid-murid dengan berkesan dan penuh dedikasi.
Beliau sentiasa berusaha untuk membetulkan kesilapan murid dan memupuk nilai murni dan
sikap positif di kalangan murid sekolah dalam proses pengajaran dan pembelajaran dari semasa
ke semasa.

4. Secara kesimpulannya, beliau memiliki sahsiah keguruan yang baik, berpotensi untuk
maju, sesuai untuk dilatih menjadi guru yang dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab
terhadap tuntutan profesion keguruan dari semasa ke semasa. Dengan ini, saya memberi
sokongan yang penuh kepada beliau untuk meneruskan pengajian dalam bidang perguruan.
Sekian untuk rujukan dan tindakan pihak tuan/puan selanjutnya.

Terima kasih.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

Saya yang menurut perintah,

Pn Lim Chai Huah


Guru Besar
SJK ( C ) Yu Ming, Sanglang
Pontian, Johor .
Mohd Norlizam Bin Haris
Kampung Parit Haji Ariff,
82100 Benut, Pontian
Johor Darul Tazim 09 Jun 2010

Pengarah,
Hospital Pontian,
Jalan Al-Sagoff,
82000 Pontian,
Johor Darul Tazim.

Tuan/Puan,

SURAT RAYUAN BAGI PERMOHONAN MENYERTAI LATIHAN POST-BASIC


ANJURAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BAGI SESI JULAI DISEMBER
2010.

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Saya seperti nama diatas ingin membuat rayuan bagi menyertai Latihan Post-Basic bagi
sesi Julai Disember 2010 anjuran Kementerian Kesihatan Malaysia. Untuk pengetahuan pihak
tuan saya amat berminat untuk menyertai Latihan Post- Basic kerana ingin mempertingkatkan
mutu kerja selain dapat menambah serba sedikit ilmu pengetahuan dalam bidang Hemodialisis.

3. Untuk pengetahuan pihak tuan baru-baru ini saya telah membuat permohonan bagi
mengikuti latihan tersebut tetapi permohonan saya tidak diterima, saya amat terkilan sedangkan
saya amat berminat untuk mengikuti latihan tersebut. Bersama-sama ini saya sertakan surat
permohonan bagi mengikuti latihan tersebut.

4. Saya amat berharap agar permohonan ini dapat dipertimbangkan oleh pihak tuan. Jasa
baik daripada pihak tuan saya dahului dengan ucapan ribuan terima kasih.

Saya yang benar,

.............................................
Mohd Norlizam Bin Haris
Pen. Peg. Perubatan U29
Unit Hamodialisis
Hospital Pontian.