Sei sulla pagina 1di 11

BORANG 1 - KUTIPAN DATA NILAM TAHAP JAUHARI SETIAP K

LAPORAN STATUS PELAKSANAAN PROGRAM NILAM 2016

SEKOLAH : SK SG.HJ.MATAHIR,TAWAU
BANDAR/LUAR BANDAR LUAR BANDAR
PKG: TAWAU
DATA SEHINGGA: MAC/JUN/SEP/DIS DATA JUN 2017
KELAS: 1 hingga 6
NAMA GURU KELAS : SEMIWATI JONGKKULIN
BIL. MURID DALAM KELAS 94

Jumlah Buku Jumlah


Bil. Nama Dibaca Bagi Keseluruhan Pengiktirafan
Tahun Semasa Buku dibaca

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
JUMLAH 0 0
Purata Buku dibaca Tahun Semasa 0
Gangsa 0
Perak 0
Emas 0
Nilam 0

NOTA
Ganjaran Tahap Jauhari
Pengiktirafan Buku dibaca Bagi murid Tahun 2,3,4,
Gangsa 90 - 179 5 dan 6, Jumlah
Keseluruhan Buku
Perak 180-269 dibaca hendaklah dikira
Emas 270-359 dari Tahun SATU
Nilam 360 ke atas

Nota penerangan
1 Isi di ruangan berwarna hijau sahaja
2 Isi dengan huruf besar sahaja
3 Gunakan list button di ruangan BANDAR/LUAR BANDAR
5 Setiap kelas perlu mengisi borang ini dan serahkan kepada Guru Penyelaras Tahun/Guru NILAM/GPM
BORANG 2 - RUMUSAN DATA NILAM TAHAP JAUHARI MENGIKUT T
LAPORAN STATUS PELAKSANAAN PROGRAM NILAM 2016

SEKOLAH : SK SG.HJ.MATAHIR,TAWAU
BANDAR/LUAR BANDAR LUAR BANDAR
PKG: TAWAU
DATA SEHINGGA: MAC/JUN/SEP/DIS DATA JUN 2017
TAHUN: 1 HINGGA 6
NAMA GURU PENYELARAS TAHUN: SEMIWATI JONGKULIN
BILANGAN MURID DALAM TAHUN 94

Jumlah Buku Jumlah


Bil Kelas Bil. Murid Dibaca Bagi Keseluruhan
Tahun Semasa Buku dibaca
1 1 19 120 236
2 2 14 213 300
3 3 19 1260 1402
4 4 14 3752 3920
5 5 14 3439 3816
6 6 14 2305 2308
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

JUMLAH 94 11089 11982


Purata Buku dibaca Tahun Semasa 118
Gangsa
Perak
Emas
Nilam

Nota penerangan

1 Isi ruangan yang berwarna hijau sahaja


2 Borang ini diisi oleh Guru Penyelaras Tingkatan/Guru NILAM/GPM
3 Data-data yang diperlukan bagi borang ini dikumpul dari setiap Guru Tingkatan
4 Borang ini perlu diserahkan kepada Guru NILAM/GPM
ARI MENGIKUT T

Pengiktirafan dan bilangan murid terlibat

Gangsa Perak Emas Nilam

7 2
5 3 4
2 2 2 5
7 2 1 1

21 9 3 10
21
9
3
10
BORANG 3 - RUMUSAN DATA NILAM TAHAP JAUHARI PERINGKAT SE
LAPORAN STATUS PELAKSANAAN PROGRAM NILAM 2016

SEKOLAH : SK SG.HJ.MATAHIR,TAWAU
BANDAR/LUAR BANDAR LUAR BANDAR
PKG: TAWAU
DATA SEHINGGA: MAC/JUN/SEP/DIS DATA JUN 2017
NAMA GPM: SEMIWATI JONGKULIN
JUMLAH MURID: 94

Jumlah T
Bil. murid Purata Jumlah
% buku GANGSA
yg terlibat bilangan keseluruha
TAHAP Tahun Enrolmen Penglibata dibaca
dalam buku yang n buku Bilangan %
n murid bagi tahun
program dibaca dibaca
semasa murid
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
Satu 19 19 100.00% 120 6 236 0 0.00%
Dua 14 14 100.00% 213 15 300 0 0.00%
Tiga 19 19 100.00% 1,260 66 1,402 7 36.84%
JAUHARI
Empat 14 14 100.00% 3,752 268 3,920 5 35.71%
Lima 14 14 100.00% 3,439 246 3,816 2 14.29%
Enam 14 14 100.00% 2,305 165 2,308 7 50.00%
Jumlah 94 94 100.00% 11,089 118 11,982 21 22.34%
Purata Bilangan Buku Yang Dibaca Oleh Murid 118

Ganjaran Tahap Jauhari


Pengiktirafan Buku dibaca
Bagi murid Tahun 2,3,4, 5 dan 6,
Gangsa 90 - 179 Jumlah Keseluruhan Buku
Perak 180-269 dibaca hendaklah dikira dari
Tahun SATU
Emas 270-359
Nilam 360 ke atas

Nota penerangan

1 Isi ruangan yang berwarna hijau sahaja


2 Borang ini diisi oleh Guru NILAM/GPM
3 Data-data yang diperlukan bagi borang ini dikumpul dari setiap Guru Penyelaras Tahun
4 Borang ini perlu diserahkan kepada PKG
ERINGKAT SEKOLAH

TARAF PENGIKTIRAFAN Jumlah


PERAK EMAS NILAM murid
mendapat
Bilangan % Bilangan % Bilangan % pengiktirafa %
murid murid murid n

[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]


0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 10.53% 0 0.00% 0 0.00% 9 47.37%
3 21.43% 0 0.00% 4 28.57% 12 85.71%
2 14.29% 2 14.29% 5 35.71% 11 78.57%
2 14.29% 1 7.14% 1 7.14% 11 78.57%
9 9.57% 3 3.19% 10 10.64% 43 45.74%
BORANG 4 - RUMUSAN DATA NILAM TAHAP RP PERINGKAT SEKOLA
LAPORAN STATUS PELAKSANAAN PROGRAM NILAM TAHAP JAUHARI 2016

SEKOLAH : SK SG.HJ.MATAHIR,TAWAU
BANDAR/LUAR BANDAR LUAR BANDAR
PKG: TAWAU
DATA SEHINGGA: MAC/JUN/SEP/DIS DATA JUN 2017
NAMA GPM: SEMIWATI JONGKULIN
JUMLAH MURID: 14

Enrolmen GANGSA
TAHAP Tahun Bil. murid yg %
murid
terlibat dalam Bilangan
%
program murid

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]


Satu 19 19 100.00% 0 0.00%
Dua 14 14 100.00% 0 0.00%
RAKAN Tiga 19 19 100.00% 7 36.84%
PEMBACA
(RP) Empat 14 14 100.00% 5 35.71%
Lima 14 14 100.00% 2 14.29%
Enam 14 14 100.00% 7 50.00%
Jumlah 94 94 100.00% 21 22.34%

Ganjaran Tahap RP
Pengiktirafan Markah
Gangsa 100 - 199
Perak 200 - 299
Emas 300 - 399
Nilam 400 ke atas

Nota penerangan

1 Isi ruangan yang berwarna hijau sahaja


2 Borang ini diisi oleh Guru NILAM/GPM
3 Borang ini perlu diserahkan kepada PKG
ERINGKAT SEKOLAH
2016

TARAF PENGIKTIRAFAN
PERAK EMAS NILAM Jumlah murid
mendapat
Bilangan Bilangan Bilangan pengiktirafan
% % %
murid murid murid

[8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]


0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
2 10.53% 0 0.00% 0 0.00% 9
3 21.43% 0 0.00% 4 28.57% 12
2 14.29% 2 14.29% 5 35.71% 11
5 35.71% 1 7.14% 1 7.14% 14
12 12.77% 3 3.19% 10 10.64% 46
%

[15]
0.00%
0.00%
47.37%
85.71%
78.57%
100.00%
48.94%

Valuta