Sei sulla pagina 1di 7

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TENGHILAN

PETI SURAT 875, 89208 TUARAN SABAH

LAPORAN TAHUNAN HEM


UNIT DISIPLIN
2017
Disediakan oleh:

PN. NORZIAH ANGOR


Ketua Penasihat Disiplin
SMK Tenghilan
1. PENDAHULUAN

Unit Disiplin tingkatan 6, bertindak sebagai badan pengurusan disiplin bagi tingkatan 6. Unit ini memastikan
kekemasan diri dan disiplin di sekolah dipatuhi mengikut tatacara lembaga disiplin Sekolah Malaysia.

2. CARTA ORGANISASI UNIT DISIPLIN SMK TENGHILAN 2017

PENASIHAT

En. Justin Rumpod (Pengetua Sekolah)

PENGERUSI

Pn. Flora Momporok ( Penyelaras HEM tingkatan 6)

Ketua Penyelaras

Pn. Norziah Angor


Pn. Aidah Henry
3. PROGRAM / AKTIVITI YANG TELAH DIJALANKAN

A. PENCAPAIAN AKTIVITI

Bil. AKTIVITI ULASAN


01 Mesyuarat Disiplin Telah dilaksanakan

02 Program Kehadiran Berkualiti Diadakan sebanyak 5 kali


03 Program Kemas Diri Pelajar tingkatan 6 membantu sebagai Fasilitator
B. LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM 2017

BIL PROGRAM/ BUTIRAN SASARAN PENCAPAIAN CADANGAN/ CATATAN


AKTIVITI PELAKSANAAN (kekuatan/ kelemahan) TINDAKAN
SUSULAN
01 Penyediaan Oktober 2017 Jawatankuasa Guru Penasihat Takwim telah
Takwim tahunan Disiplin menyiapkan Takwim disediakan dan
Disiplin 2017. tingkatan 6 /perancangan Disiplin disimpan di
2017 dalam Fail
panitia.
02 Program Januari 2017 Pelajar Telah dilaksanakan Guru perlu
Kehadiran tingkatan 6 sehingga bulan mei lebih berusaha
Berkualiti sahaja. pada masa
akan datang
03 Program Kemas Januari 2017 Pelajar Dilaksanakan sepanjang Perlu lebih
Diri tingkatan 6 tahun. komitmen dari
guru.
D. LAPORAN KEWANGAN

BIL. PROGRAM / AKTIVITI BUTIRAN ITEM JUMLAH KOS


01 tiada

JUMLAH KESELURUHAN -

04. ISU-ISU DIHADAPI

I. Masih ada pelajar tingkatan 6 yang ponteng sekolah sehingga mendapat amaran 1 dan 2.
II. Kekemasan pakaian.

05. CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

Unit disiplin tingkatan 6 perlu lebih berusaha untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi
Mengadakan program baru.

06. RUMUSAN

Sepanjang tahun 2017,sebagai ketua penasihat unit disiplin tingkatan 6, tidak ada masalah disiplin serius yang dihadapi tetapi perlu
program baru dan guru perlu lebih komitmen.
Disediakan disahkan

............................................... .....................................................

( NORZIAH ANGOR)
Ketua Penyelaras Disiplin 2017
SMK Tenghilan, Tuaran, Sabah.

Tarikh:................................. tarikh:..............................................
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TENGHILAN
CARTA GANT TAKWIM DISIPLIN 2017

No Aktiviti Tarikh Pelaksanaan Tindakan


Jan Feb Mac Ap Mei Jun Jul Ogo Sept Okt Nov
r s
01. Mesyuarat kokum tingkatan 6 x x x GP
KOKUM
Ting.6
02 Program Kehadiran Berkualiti x x x x x x x x x
03 Program Kemas Diri x x x x x x x x x