Sei sulla pagina 1di 7

Illustrator je vektorski grafiki editor. Program je razvila kompanija Adobe 1987.

godine a najnovija
verzija je CC (Creative Cloud) iz 2014. godine. Naredna verzija de se prema podacima dostupnim na
zvaninom sajtu pojaviti kao update 2015. godine i imade identian naziv. Cilj kompanije je da objedini
proizvode i napravi dostupne na online platformi a ne kao standardne aplikacije.

Alati:

1. Selection Tool (Preica: V na tastaturi)

2. Direct seelction tool (Preica: A na tastaturi)

3. Magic wand tool (Preica: Y na tastaturi)

4. Laso tool (Preica: Q na tastaturi)

5. Pen tool (Preica: P na tastaturi) Na desni taster mia otvara se: Add anchor

poind, Deleta anchor point, Anchor point

6. Type tool (Preica: T na tastaturi)

7. Line segment tool (Preica: \ na tastaturi)

8. Ractangle tool (Preica: M na tastaturi) Na desni taster mia otvara se: Elispe
tool, Polygon tool, Rounded tactangle, Star tool.

9. Brush tool (Preica: B na tastaturi)

10. Pencil tool (Preica: M na tastaturi)

11. Blob brush tool (Preica: Shift + B na tastaturi)

12. Eraser tool (Preica: Shift + E na tastaturi)

13. Gradient tool (Preica: G na tastaturi)

14. Eyedropper tool (Preica: I na tastaturi)

15. Artboard tool (Preica: Shift + O na tastaturi)

16. Fill color (Preica: X na tastaturi)

17. Stroke color (Preica: X na tastaturi)


Kreiranje novog dokumenta
Klik na FILE u meniju pa na stavku NEW (Preica: Ctrl + B na tastaturi)

1.Naziv dokumenta

2. Broj radnih povrina - listova

3. Rastojanje izmeu radnih povrina

4. Broj kolona za slaganje listova

5. Format Veliina papira

6. irina papira

7. Visina papira

8. Jedinica mere

9. Orijentacija papira
Za pomeranje elementa koristi se Selection tool.

Za skaliranje i rotiranje elementa kosristimo Selecton tool i po potrebi Shift. Ukoliko se koristi Shift u
kombinaciji salevim tasterom mia element de se skalirati proporcionalno ili rotirati pod uglovima od 15
stepeni.

Za kopiranje elementa koristimo Alt i levi taster mia, drati alt, levim tasterom mia uhvatiti element i
pomeriti u stranu.

Pathfinder
Da bi aktivirali ovaj alat potrebno je otidi na Window i odabrati pathfinder. Otvoride se pop up prozor sa
alatima.
Lekcija 1 Compound Path (Klju)
Nacrtajte krug. Drei taster Alt napravite njegovu kopiju.

Napravite i treu kopiju i postavite je na vrh.

Sada selektujte Rectangle tool, i napravite sledei deo kljua.


Zamenite Fill i Stroke boju da vidite od kojih se delova sastoji klju.
Otvorite Pathfinder paletu, selektujte sve delove, i kliknite na Unite.

Ponovo zamenite Stoke i Fill boju, i nacrtajte pravilan krug pomou koga ete
napraviti otvor u glavi kljua.

Selektujte ceo klju, i krug. U Pathfinder paleti kliknite na Minus Front.