Sei sulla pagina 1di 14

KERTAS KERJA

BENGKEL 2
GURU CEMERLANG

(Budaya Kerja Guru Cemerlang)


GURU INOVATIF DAN CIRI-CIRI

BINA INSAN GURU


FASA 4
INSTITUT PENDIDIKAN GURU
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM,
JOHOR JOHOR BAHRU

TAJUK

BENGKEL GURU CEMERLANG

(Budaya Kerja Guru Cemerlang)


GURU INOVATIF DAN CIRI-CIRI

TARIKH

26 FEBRUARI 2015

TEMPAT

SK BANDAR UDA 2
JALAN PADI MAHSURI, BANDAR BARU UDA
81200, JOHOR BARU

SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI


SEKOLAH AMANAH MALAYSIA

ANJURAN

PELAJAR BM 5 PPG AMBILAN JUN 2011


IPG KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM,JOHOR BAHRU
1.0 PENGENALAN

Rancangan Malaysia ke-9 yang telah dibentang oleh mantan Perdana Menteri Malaysia
iaitu, Tun Abdullah bin Ahmad Badawi di Parlimen telah menegaskan bahawa
pendekatan kepada pembangunan modal insan haruslah secara holistik, menekankan
pembangunan ilmu pengetahuan, kemahiran, modal intelektual, pembudayaan sikap
progresif serta nilai etika dan moral yang tinggi.

Program Bina Insan Guru ini merupakan suatu program yang dirangka khas bertujuan
untuk memenuhi syarat guru-guru Program Pengsiswazahan Guru (PPG) bagi
memperolehi ijazah Sarjana Perguruan. Program ini diletakkan di bawah komponen
Asas Dinamika Guru (ADK), pelaksanaan program Bina Insan Guru merupakan
mekanisma tambahan dalam pembentukan nilai jati diri guru-guru ke arah membentuk
insan guru yang menepati keperluan negara dan juga selari dengan falsafah pendidikan
negara dan mematuhi prinsip-prinsip yang dijunjung dalam Rukun Negara. Proses
pembinaan insan guru dibina berlandaskan kepada aspek kesedaran bahawa profesion
perguruan adalah profesion yang mulia dan memerlukan sikap dan tanggungjawab
yang tinggi.insan guru juga dilihat sebagai golongan yang dapat membina generasi
yang cemerlang dan gemilang di samping menjadi insan contoh kepada masyarakat.

BIG Fasa IV berteraskan kepada pengurusan dan budaya sesebuah sekolah yang
mengangkat sekolah tersebut menjadi sekolah cemerlang dan berprestasi tinggi.
Lawatan Penanda Aras atau Lawatan Benchmarking merupakan tugasan BIG yang
perlu dilaksanakan . Lawatan kali ini menumpukan kepada Sekolah Cemerlang dan
juga Sekolah Amanah. Program lawatan ini menekankan kepada pemerhatian terhadap
kepimpinan, pengurusan, iklim dan infastruktur di sekolah yang dipilih. Pemahaman
tentang aspek-aspek pengurusan amat membantu guru menjalankan tanggungjawab
profesion perguruan. Guru memerlukan kekuatan dan kemantapan dalam diri dari
pelbagai sudut seperti jasmani, emosi,rohani dan intelek. Guru bertanggungjawab
menampilkan peribadi dan jati diri yang baik di samping meningkatkan kualiti dan
keterampilan diri. Oleh itu, pengisian-pengisian positif, nilai-nilai murni dan pengalaman
perlu disemai dalam diri guru agar menjadi suri teladan dan ikutan anak didik
khususnya dan masyarakat amnya dalam mengharungi cabaran di era globalisasi.
2.0 MATLAMAT

Lawatan Benchmarking /Penanda Aras ini merupakan satu komponen dalam program
Bina Insan Guru (BIG) Fasa 4 yang bertujuan untuk memberi peluang kepada pelajar
Program Pensiswazahan Guru (PPG) untuk melibatkan diri dalam perancangan dan
pengelolaan program dan menyediakan sebuah penulisan reflektif mengenainya
dengan mengambil kira domain kandungan kurikulum kursus ini. Antara yang
ditekankan dalam lawatan Benchmarking / Penanda Aras ini termasuklah ciri-ciri
kepimpinan, pengurusan sekolah, iklim dan budaya sekolah, infrastruktur dan
infostruktur sekolah. Guru diharap dapat membina pemikiran dan motIvasi kendiri
terhadap kerjaya keguruan serta menghayati konsep kerja keguruan di samping
menghayati konsep kerja sebagai suatu ibadah dalam hidup yang penuh dengan bakti
dan pengorbanan.

3.0 OBJEKTIF

Membina kemahiran berfikir aras tinggi dalam menganalisis masalah dan situasi
kompleks untuk membuat keputusan yang jitu dan menyelesaikan masalah serta
berupaya berfikir secara reflektif untuk melaksanakan penambahbaikan secara
berterusan.
Menunjukkan kecaknaan terhadap kepentingan perkhidmatan terhadap komuniti.
Bertindak balas secara positif kepada keadan dan keperluan persekitaran yang
berbeza dan mengembangkan kemahiran berkomunikasi dan kepelbagaian
budaya.
Menghayati dan menampilkan ciri-ciri kerohanian, nilai, etika dan akhlak
keguruan.
Merancang, melaksana, memimpin program, bertanggungjawab, bekerjasama
dan mengambil peranan secara aktif dalam kumpulan.
Mempamerkan daya ketahanan dan kekuatan fizikal, mental, emosi, rohani dan
sosial.
Mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat dengan komuniti
pendidikan.
Menilai kesesuaian ciri personaliti kendiri dan kerjaya keguruan serta membina
pemikiran positif terhadap kerjaya keguruan.
Menggunakan ilmu dan kemahiran dalam pelaksanaan sesuatu tindakan, amalan
dan aktiviti.

4.0 TARIKH / MASA PELAKSANAAN


Tarikh: : 26 Februari 2015
Hari : Khamis
Masa : 8.00 pagi 12.30 tgh

5.0 LOKASI
Sk Bandar Uda 2,
Jalan Padi Mahsuri, Bandar Uda
81200, Johor Bahru

6.0 PERINCIAN PROGRAM


Rujuk lampiran 1

7.0 STRATEGI PELAKSANAAN


Rujuk lampiran 2

8.0 SASARAN
Seramai 20 orang guru PPG Kohort 1, daripada kelas BM5 IPGKTI menyertai lawatan
Benchmarking / Penanda Aras ini.
Rujuk lampiran 3

9.0 PENSYARAH PEMBIMBING / MENTOR


Encik Jaffri bin Husin.

10.0 JAWATANKUASA KERJA DAN PELAKSANA


Pengerusi : Zulkifli bin Abu Talib
N. Pengerusi : Mohd Narzi bin Yahya
Setiausaha : Mayhana binti Musa
Bendahari : Rohsukmawati binti Yaacob

Ahli Jawatankuasa :
1.Protokol : Masnah binti Hamid
2.Makanan : Aminah binti Abdullah
: Zubaidah binti Mahsan
3.Peralatan : Hasri bin Ibrahim
4.Buku program/Brousur : Habibah binti Nordin
Masranita binti Raban
5.Jurugambar & Dokumentasi : Zamri bin Haji Ishak
Mohd Ibrahim bin Sukarti
Siti Radziah binti Laiman
Noranita binti Marwan
6.Aktiviti /Laporan : Masmizah binti Suratmin
Anita binti Ibrahim
7 Pendaftaran : Alias bin Pada
Liza binti Harun
8.Cenderahati : Mohd Ibrahim bin Sukarti
Rozalita binti Khalid
9.Pengacara Majlis : Norliza binti Tukijan
10.Keselamatan dan : Mohd Narzi Bin Yahya
Kebajikan
11.0 SENARAI TUGAS JAWATAN KUASA KERJA DAN PELAKSANA

Bil AJK Bidang Tugas

Membuat dokumentasi bergambar perjalanan


Dokumentasi &
1. projek sebelum, semasa dan selepas.
Fotografi
Menyediakan 1 laptop dan 1 printer.

Menguruskan jamuan / makanan peserta PPG dan


peserta bengkel
2. Makanan
Memastikan agihan makanan kepada semua
mengikut jadual

Menguruskan peralatan yang akan digunakan


3. Peralatan
Memastikan peralatan mencukupi
Keselamatan & Menjaga keselamatan dan kebajikan peserta
4.
Kebajikan sepanjang pelaksanaan projek.
Menguruskan hadiah/sijil dan banner kepada
Cenderamata/ sijil penceramah dan murid-murid .
5.
dan banner Menyediakan dulang/alas meja untuk majlis
penyampaian cenderamata

Mempengerusikan majlis / aktiviti yang diadakan


6. Pengacara
Memastikan kelancaran aktiviti

Menyediakan buku program untuk diedarkan pada


7. Buku Program
hari perasmian pembukaan dan penutupan.
12.0 TENTATIF PROGRAM
BENGKEL 2
BUDAYA KERJA GURU CEMERLANG GURU INOVATIF DAN CIRI-CIRI

MASA PERKARA
Berkumpul di Institut Pendidikan Guru Kampus
7.30 Pagi
Temenggong Ibrahim
8.00 Pagi Bertolak ke Sekolah Kebangsaan Bandar Uda 2
8.30 Tiba di SK Bandar Uda 2.
8.30 pagi Kudapan

Pendaftaran dan Suai kenal


1.Taklimat / Bengkel
Budaya Kerja Guru Cemerlang dan Ciri-ciri Guru
9.00 pagi Inovatif
12.00 tengahari Interaksi Profesional dgn guru cemerlang
Inovasi Pedagogi guru cemerlang
Amalan PdP guru cemerlang
Ciri-ciri Profesionalisme dan komitmen guru
cemerlang
12.30- 2.00
petang Makan tengahari /Rehat

2. Ceramah:
Guru Cemerlang dan Amalan Pengajaran ;
2.00-5.00 petang
Matematik mudah dan seronok
Sekolahku Rumahku

Ucapan Guru Besar SK Bandar Baru Uda 2


Ucapan Pengerusi Lawatan
5.00 petang Penyampaian Cenderamata
Majlis bergambar kenang-kenangan

13.0 PENGANGKUTAN
Peserta menggunakan kenderaan dan perbelanjaan sendiri ke lokasi lawatan.

14.0 ANGGARAN KEWANGAN


14.1 Anggaran Pendapatan
Sumbangan peserta 20 orang X RM 20.00 = RM 400.00

14.1 Anggaran Perbelanjaan

JUMLAH
BIL ITEM
(RM)

1. Sijil & Cenderahati 160.00

Makan:
2. Sarapan 50.00
Makan tengahari 100.00

3. Wang Runcit 40.00

JUMLAH BESAR 400.00

15.0 PENUTUP

Bina Insan Guru (BIG) Fasa 4 merupakan satu mata pelajaran dalam komponen Kursus
Wajib yang mesti diikuti oleh semua pelajar Program pensiswazahan Guru (PPG).
Program ini direalisasikan melalui satu pakej aktiviti luar dan dalam kampus sepanjang
lapan semester tempoh pengajian di bawah kelolaan dan kendalian Unit Kokurikulum
IPGKTI. Aktiviti-aktiviti yang dirancang bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar
tentang ciri-ciri dan kualiti insan guru yang unggul, pembina generasi, pembentuk jati
diri dan role model kepada masyarakat. Semoga dengan terlaksananya Bina Insan
Guru ini akan dapat melahirkan pelajar Program Pensiswazahan Guru (PPG)
khususnya Kohot 1 Ambilan Jun 2011 seorang guru yang mempunyai akhlak, nilai-nilai
kerohanian dan keguruan yang mantap, memiliki personaliti yang unggul dan berkualiti
profesionalismenya, mempunyai daya ketahanan diri yang tinggi serta aura keguruan
yang selaras dengan prinsip Rukun Negara, Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan
Falsafah Pendidikan Guru. Oleh itu, kerjasama daripada semua pihak amat diperlukan
untuk menjayakan program ini. Segala kerjasama, sumbangan dan sokongan amatlah
dihargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.

Disediakan oleh :

...............................................
( MAYHANA BINTI MUSA )
Setiausaha,
PPG1 BM5 IPGKTI
LAMPIRAN 1

PERINCIAN PROGRAM
i. Pengurusan dan Budaya Kerja Guru Cemerlang di SK Bandar Uda 2, Johor
Bahru
Guru Inovatif
Ciri-ciri Inovatif
Amalan Pengajaran Dan Pembelajaran Abad Ke 21
LAMPIRAN 2

STRATEGI PELAKSANAAN-
CARTA GANTT
PROGRAM BENGKEL 2

BULAN
BIL AKTIVITI JAN FEB MAC APR

1 Penubuhan jawatankuasa program. /


2 Mesyuarat jawatankuasa program. /
3 Merancang aktiviti. /
Pembahagian kumpulan mengikut
4 tugasan. /
5 Taklimat kepada guru terlibat. /
6 Taklimat kepada murid /
7 Penyediaan bahan /
8 Pelaksanaan program /
9 Menyiapkan laporan /
10 Penghantaran laporan /
LAMPIRAN 3

Senarai nama peserta


BIL NAMA K/PENGENALAN STATUS/CATATAN
1 ALIAS BIN PADA 670925015435 PESERTA
2 HASRI BIN IBRAHIM 700330045461 PESERTA
3 MOHD IBRAHIM BIN SUKARTI 771125015667 PESERTA
4 MOHD NARZI BIN YAHYA 690605065001 PESERTA
5 ZAMRI BIN HAJI ISHAK 680815016081 PESERTA
6 ZULKIFLI BIN ABU TALIB 731105016949 PESERTA
7 AMINAH BINTI ABDULLAH 700814015306 PESERTA
8 ANITA BT. IBRAHIM 680120055180 PESERTA
9 HABIBAH BINTI NORDIN 701015016200 PESERTA
10 LIZA BINTI HARUN 690622016084 PESERTA
11 MASMIZAH BINTI SURATMIN 710325015726 PESERTA
12 MASNAH BINTI ABDUL HAMID 670522015000 PESERTA
13 MAYHANA BT. MUSA 671226016214 PESERTA
14 NORANITA BT. MARWAN 690102016830 PESERTA
15 NORLIZA BINTI TUKIJAN 790209015334 PESERTA
16 ROHSUKMAWATI BT. YAACOB 681017015206 PESERTA
17 ROZALITA BINTI KHALID 780617016492 PESERTA
18 SITI RADZIAH BTE LAIMAN 670101018318 PESERTA
19 ZUBAIDAH BINTI MAHSAN 690728035400 PESERTA
20 MASRANITAH BINTI RABAN 710226015720 PESERTA
LAMPIRAN 4

PERINCIAN PROGRAM
i.Pengurusan dan Budaya Kerja Guru Cemerlang SK Bandar Uda 2,Johor Bahru

GAMBAR AKTIVITI PROGRAM

BROSUR