Sei sulla pagina 1di 3

T1 (I, 1)

Testo originale: Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt Belgae,
aliam Aquitani, tertiam qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur. Hi omnes lingua,
institutis, legibus inter se differunt. Gallos ab Aquitanis Garumna flumen, a
Belgis Matrona et Sequana dividit. Horum omnium fortissimi sunt Belgae, propterea quod
a cultu atque humanitate provinciae longissime absunt, minimeque ad eos
mercatores saepe commeant atque ea quae
ad effeminandos animos pertinent important, proximique sunt Germanis, qui trans Rhenum
incolunt, quibuscum continenter bellum gerunt. Qua de causa Helvetii quoque
reliquos Gallos virtute praecedunt, quod fere cotidianis proeliis cum Germanis
contendunt, cum aut suis finibus eos prohibent aut ipsi in eorum finibus bellum gerunt.
Eorum una pars, quam Gallos obtinere dictum est, initium capit a flumine Rhodano,
continetur Garumna flumine, Oceano, finibus Belgarum, attingit etiam ab Sequanis et
Helvetiis flumen Rhenum, vergit ad septentriones. Belgae ab extremis Galliae
finibus oriuntur, pertinent ad inferiorem partem fluminis Rheni, spectant in septentrionem
et orientem solem. Aquitania a Garumna flumine ad Pyrenaeos montes et eam partem Oceani
quae est ad Hispaniam pertinet; spectat inter occasum solis et septentriones.

Traduzione: La Gallia nel suo complesso divisa in tre parti: di cui l'una l'abitano i Belgi,
l'altra gli Aquitani la terza quelli che si chiamano Celti nella loro lingua, Galli nella
nostra. Tutti questi popoli si differenziano tra loro per lingua, istituzioni e leggi. Il fiume
Garonna separa i Galli dagli Aquitani, dai Belgi [li dividono] la Marna e la Senna. Di tutti
questi, i Belgi sono i pi impavidi poich sono davvero lontani dal modo di vivere e
dallurbanit della Gallia Narbonense, e i mercanti assai di rado vanno da loro per portare
quelle cose tendono a corrompere gli animi, e sono pi affini ai Germani, che abitano al di l
del Reno, con i quali fanno guerra senza interruzione. Per tal motivo anche gli Elvezi
superano in virt i restanti Galli, perch combattono quasi quotidianamente con i Germani,
quando o li respingono dai loro territori o quando essi stessi portano guerra nei loro
territori. Di questi una parte, che s detto che occupano i Galli, inizia dal fiume Rodano,
cinta dalla Garonna, dallOceano, dai territori dei Belgi, tocca inoltre il Reno dalla parte di
Squani ed Elvezi, e si estende verso nord. La regione dei Belgi ha inizio dalle regioni pi
lontane della Gallia, si estende sino al corso inferiore del Reno, si stende a nord e verso
oriente. LAquitania si stende dalla Garonna ai Pirenei e fino a quella parte dellOceano che
volge alla Spagna; [lAquitania] va da occidente a settentrione.

T6 (VI, 11) :

Testo Originale Latino: Quoniam ad hunc locum perventum est, non alienum esse videtur de
Galliae Germaniaeque moribus et, quo differant hae nationes inter sese, proponere. In Gallia
non solum in omnibus civitatibus atque in omnibus pagis partibusque, sed paene etiam in
singulis domibus factiones sunt earumque factionum sunt principes, qui summam auctoritatem
eorum iudicio habere existimantur, quorum ad arbitrium iudiciumque summa omnium rerum
consiliorumque redeat. Idque eius rei causa antiquitus institutum videtur, ne quis ex plebe
contra potentiorem auxilii egeret. Suos enim quisque opprimi et circumveniri non patitur
neque, aliter si faciat, ullam inter suos habet auctoritatem. Haec eadem ratio est in summa
totius Galliae; namque omnes civitates divisae sunt in duas partes.

Traduzione Italiana: Poich si giunti a questo luogo, non sembra essere strano riflettere
sulle tradizioni della Gallia e della Germania e in che cosa queste nazioni differiscano tra loro.
In Gallia ci sono dei partiti non solo in tutte le nazioni e in tutti i villaggi e frazioni, ma quasi
anche nelle singole case e sono capi di quei partiti, coloro che sono stimati avere il massimo
prestigio secondo il loro parere, allarbitrio e giudizio dei quali vada la conclusione di tutte le
cose e decisioni. E sembra che ci sia stato organizzato anticamente a causa di quel motivo,
perch nessuno tra la plebe mancasse di aiuto contro uno pi potente. Nessuno infatti sopporta
che i suoi siano oppressi o circuiti, altrimenti se lo facesse, non ha pi alcun prestigio tra i
suoi. Questo un metodo nel complesso di tutta la Gallia; infatti tutte le nazioni sono divise in
due partiti.

T7-T8 (VI, 13)

Testo Originale Latino: In omni Gallia eorum hominum, qui aliquo sunt numero atque
honore, genera sunt duo. Nam plebes paene servorum habetur loco, quae nihil audet per se,
nullo adhibetur consilio. Plerique cum aut aere alieno aut magnitudine tributorum aut iniuria
potentiorum premuntur, sese in servitutem dicant. Nobilibus in hos eadem omnia sunt iura
quae dominis in servos. Sed de his duobus generibus alterum est druidum, alterum equitum.
Illi rebus divinis intersunt, sacrificia publica ac privata procurant, religiones interpretantur. Ad
hos magnus adulescentium numerus disciplinae causa concurrit magnoque hi sunt apud eos
honore. Nam fere de omnibus controversiis publicis privatisque constituunt, et si quod est
facinus admissum, si caedes facta, si de heredidate, de finibus controversia est, idem
decernunt, praemia poenasque constituunt. Si qui aut privatus aut populus eorum decreto non
stetit, sacrificiis interdicunt. Haec poena apud eos est gravissima.

Traduzione Italiana: In tutta la Gallia di quelle persone che sono in qualche stima ed onore,
ci sono due classi. Infatti la plebe considerata quasi alla maniera di schiavi, ed essa nulla osa
da s, non usata per nessuna decisione. Parecchi quando sono oppressi o da debito o da
quantit di tributi o da oltraggio di pi potenti, si offrono in schiavit. I nobili hanno su questi
tutti gli stessi diritti che i padroni (hanno) sugli schiavi. Ma tra queste due classi la prima dei
druidi, la seconda dei cavalieri. Quelli intervengono nei riti sacri, curano i sacrifici pubblici e
privati, interpretano le cose religiose. Presso questi accorre un gran numero di giovani per
leducazione e questi presso di loro sono in grande onore. Infatti decidono di quasi tutte le
controversie pubbliche e private, e se stato commesso qualche delitto, se c stata una
uccisione, se la controversi per leredit, per i confini, ugualmente giudicano e decidono
premi e castighi. Se qualcuno o privato (cittadino) o un gruppo non si attenuto alla loro
decisione, lo interdicono dai sacrifici. Questo castigo presso di loro gravissimo
T8 (VI, 14)

Testo Originale Latino: Druides a bello abesse consuerunt neque tributa una cum reliquis
pendunt. Militiae vacationem omniumque rerum habent immunitatem. Tantis excitati praemiis
et sua sponte multi in disciplinam conveniunt et a parentibus propinquisque mittuntur.
Magnum ibi numerum versuum ediscere dicuntur. Itaque annos nonnulli vicenos in disciplina
permanent. Neque fas esse existimant ea litteris mandare, cum in reliquis fere rebus, publicis
privatisque rationibus, Graecis utantur litteris. Id mihi duabus de causis instituisse videntur,
quod neque in vulgus disciplinam efferri velint neque eos, qui discunt, litteris confisos minus
memoriae studere, quod fere plerisque accidit ut praesidio litterarum diligentiam in
perdiscendo ac memoriam remittant. In primis hoc volunt persuadere non interire animas, sed
ab aliis post mortem transire ad alios, atque hoc maxime ad virtutem excitari putant metu
mortis neglecto. Multa praeterea de sideribus atque eorum motu, de mundi ac terrarum
magnitudine, de rerum natura, de deorum immortalium vi ac potestate disputant et iuventuti
tradunt.

Traduzione Italiana: I druidi sono soliti esser lontani dalla guerra e non pagano tributi
insieme con gli altri. Hanno la dispensa del servizio militare e limmunit di tutte le cose.
Spronati da cos grandi premi molti sia spontaneamente vanno a scuola sia vengono mandati
da genitori e parenti. Si dice che l imparano a memoria un gran numero di versi. Cos alcuni
restano a scuola per venti anni. Ritengono non essere lecito affidare quelle cose alla scrittura,
mentre in quasi tutte le altre cose, in affari pubblici e privati, usano la scrittura greca. Questo a
me sembra labbiano stabilito per due motivi, perch n vogliono che la dottrina sia portata al
volgo n quelli, che imparano, confidando nella scrittura occupino meno la memoria, cosa che
accade quasi a parecchi che con la garanzia della scrittura tralasciano limpegno
nellapprendere bene e la memoria. Anzitutto vogliono persuadere di questo, che le anime non
muoiono, ma dopo la morte da alcuni passano al altri, e ritengono che questo soprattutto
sproni al valore, trascurata la paura della morte. Inoltre trattano molte cose sulle stelle ed il
loro moto, sulla grandezza del mondo e delle terre, sulla natura delle cose, sulla forza ed il
potere degli dei immortali e le trasmettono alla giovent.

T9 (VI, 15)

Testo Originale Latino: Alterum genus est equitum. Hi cum est usus atque aliquod bellum
incidit - quod ante Caesaris adventum quotannis fere accidere solebat, uti aut ipsi iniurias
inferrent aut inlatas propulsarent -, omnes in bello versantur, atque eorum ut quisque est
genere copiisque amplissimus, ita plurimos circum se ambactos clientesque habet. Hanc unam
gratiam potentiamque noverunt.

Traduzione Italiana: La seconda la classe dei cavalieri. Questi quando c bisogno e capita
qualche guerra cosa che prima dellarrivo di Cesare soleva accadere quasi annualmente che
o essi recassero danni o respingessero quelli inferti -, tutti si trovano in guerra e quanto uno di
loro pi ricco per famiglia e ricchezze, cos ha attorno a s moltissimi servi e clienti.
Conoscono questo unico credito e potenza.

T10 (VI, 17-18)

Testo Originale Latino: Deum maxime Mercurium colunt. Huius sunt plurima simulacra,
hunc omnium inventorem artium ferunt, hunc viarum atque itinerum ducem, hunc ad quaestus
pecuniae mercaturasque habere vim maximam arbitrantur. Post hunc Apollinem et Martem et
Iovem et Minervam. De his eandem fere quam reliquae gentes habent opinionem: Apollinem
morbos depellere, Minervam operum atque artificiorum initia tradere, Iovem imperium
caelestium tenere, Martem bella regere. Huic, cum proelio dimicare constituerunt, ea quae
bello ceperint, plerumque devovent; cum superaverunt, animalia capta immolant reliquasque
res in unum locum conferunt. Multis in civitatibus harum rerum extructos tumulos locis
consecratis conspicari licet; neque saepe accidit ut neglecta quispiam religione aut capta apud
se occultare aut posita tollere auderet, gravissimumque ei rei supplicium cum cruciatu
constitutum est. Galli se omnes ab Dite patre prognatos praedicant idque ab druidibus
proditum dicunt. Ob eam causam spatia omnis temporis non numero dierum, sed noctium
finiunt; dies natales et mensum et annorum initia sic observant, ut noctem dies subsequatur.

Traduzione Italiana: Come dio adorano soprattutto Mercurio. Di costui ci sono moltissime
immagini, questi lo dicono inventore di tutte le arti, questi guida delle vie e dei viaggi,
credono che questi abbia una potenza grandissima per ricerche di denaro e per i commerci.
Dopo questi Apollo, Marte, Giove, Minerva. Su di questi hanno quasi la stessa concezione che
(hanno) gli altri popoli: (che) Apollo caccia le malattie, Minerva tramanda i principi delle
attivit e dei mestieri, Giove detiene il potere dei celesti, Marte governa le guerre. A questi,
quando hanno deciso di scontrarsi in battaglia,dedicano per lo pi le cose che hanno preso con
la guerra; quando hanno vinto, sacrificano gli animali catturati e radunano le altre cose in un
solo luogo: In molte nazioni possibile vedere tumuli di queste cose innalzati in luoghi sacri;
n capita spesso che qualcuno, trascurato lo scrupolo religioso, osi o nascondere presso di s
le cose prese o togliere quelle deposte, per questa cosa stato stabilito il supplizio pi grave
con la tortura. I Galli proclamano di essere nati tutti da Dite e dicono che ci stato
tramandato dai druidi. Per tale motivo definiscono gli spazi di tutto il tempo non col numero
dei giorni, ma delle notti; i giorni natalizi e gli inizi dei mesi e degli anni li celebrano cos che
il giorno venga dopo la notte.
T11 (VI, 19)

Testo Originale Latino: Viri, quantas pecunias ab uxoribus dotis nomine acceperunt, tantas
ex suis bonis aestimatione facta cum dotibus communicant. Huius omnis pecuniae coniunctim
ratio habetur fructusque servantur; uter eorum vita superarit, ad eum pars utriusque cum
fructibus superiorum temporum pervenit. Viri in uxores sicuti in liberos vitae necisque habent
potestatem, et cum pater familiae inlustriore loco natus decessit, eius propinqui conveniunt et
de morte, si res in suspicionem venit, de uxoribus in servilem modum quaestionem habent, et
si compertum est, igni atque omnibus tormentis excruciatas interficiunt. Funera sunt pro cultu
Gallorum magnifica et sumptuosa; omnia quaeque vivis cordi fuisse arbitrantur in ignem
inferunt, etiam animalia, ac paulo supra hanc memoriam servi et clientes, quos ab iis dilectos
esse constabat, iustis funeribus confectis una cremabantur.

Traduzione Italiana: I mariti, quanti beni hanno ricevuto dalle mogli a titolo di dote,
altrettanti dei loro, fatta la stima, li mettono in comune con le doti. Lamministrazione di tutto
questo bene si tiene congiuntamente ed i frutti si conservano; chi di loro sia sopravvissuto, a
lui va parte di entrambi con i frutti dei tempi precedenti. I mariti hanno sulle mogli potere di
vita e di morte come sui figli e quando un capo famiglia di rango piuttosto elevato morto, i
suoi parenti si riuniscono e per la morte, se il fatto viene in sospetto, fanno una inchiesta sulle
mogli al modo degli schiavi e, se si avuta prova, le fanno fuori dopo averle seviziate col
fuoco e con tutte le torture. I funerali a confronto della civilt dei Galli sono magnifici e
sontuosi; tutte le cose che pensano fossero state a cuore ai vivi le gettano sul fuoco, anche gli
animali, e fino a poco prima di questa epoca anche schiavi e clienti, che risultava esser stati da
loro amati, fatti i rituali funerali, venivano cremati insieme.

T12 (VI, 21)

Testo Originale Latino: Germani multum ab hac consuetudine differunt. Nam neque druides
habent, qui rebus divinis praesint, neque sacrificiis student. Deorum numero eos solos ducunt,
quos cernunt et quorum aperte opibus iuvantur, Solem et Vulcanum et Lunam, reliquos ne
fama quidem acceperunt. Vita omnis in venationibus atque in studiis rei militaris consistit; a
parvulis labori ac duritiae student. Qui diutissime impuberes permanserunt, maximam inter
suos ferunt laudem; hoc ali staturam, ali vires nervosque confirmari putant. Intra annum vero
vicesimum feminae notitiam habuisse in turpissimis habent rebus. Cuius rei nulla est
occultatio, quod et promiscue in fluminibus perluuntur et pellibus aut parvis renonum
tegimentis utuntur, magna corporis parte nuda.

Traduzione Italiana: I Germani si differenziano molto da questa consuetudine. Non hanno


infatti druidi, che presenzino ai riti religiosi, n si curano dei sacrifici. Considerano nel novero
degli dei i soli, che vedono e dai cui potenze sono aiutati, (cio) Sole, Vulcano, Luna, gli altri
non li hanno accolti neppure per fama. Tutta la vita consiste in cacce ed impegni di attivit
militare; da piccoli si applicano alla fatica ed alla asprezza. Quelli che sono rimasti per molto
tempo casti, ottengono molto onore tra loro; con questo credono che si aumenti la statura, si
rafforzino forze e nervi. Ma laver avuto conoscenza di una femmina entro il ventesimo anno
lo considerano tra le cose pi brutte. Di questa cosa non c alcun mistero, perch
promiscuamente si lavano nei fiumi o usano piccoli rivestimenti, con gran parte del corpo
nuda.

Potrebbero piacerti anche