Sei sulla pagina 1di 6

SULIT

Nama Pelajar : ______________________________________________

Kelas : __________________________________________

SK LB JOHNSON 71760 SEREMBAN , NEGERI SEMBILAN.


MT / 2
MEI / 2017 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
1 JAM
2017

MATEMATIK

TAHUN 2

Satu Jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 20 soalan subjektif


2. Jawab semua soalan
3. Tunjukkan langkah langkah penyelesaian untuk membantu mendapatkan markah.
4. Jika hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian, Tuliskan jawapan yang baharu.
Kertas 2 ( 20 Soalan )

Kertas soalan ini mengandungi 20 soalan. Jawab semua soalan. Tunjukkan langkah-langkah
penting untuk membantu mendapatkan markah.

1) Tulis empat ratus enam tiga dalam angka (1 markah)

Jawapan : ________________________________________________________ ___________ 1

2) Tuliskan 945 dalam perkataan (1 markah )

Jawapan : ___________________________________________________________________ 1

3) Antara nombor yang berikut, yang manakah mempunyai nilai yang terkecil?
( 1 markah )
438 384 848 684

1
Jawapan : __________________________________________________________________

4) Nyatakan nilai digit bagi 8 dalam nombor 867 ( 1 markah)

Jawapan : ___________________________________________________________________ 1

5) Nyatakan nilai tempat bagi digit 3 dalam nombor 783 ( 1 markah )

Jawapan : ___________________________________________________________________ 1

6) Cerakinkan nombor 786 mengikut nilai digitnya ( 1 markah )

Jawapan : ___________________________________________________________________ 1

7) Bundarkan 486 kepada puluh ribu yang terdekat ( 1 markah)

Jawapan : ___________________________________________________________________ 1
8) Susunkan nombor yang berikut mengikut tertib menaik ( 1 markah )

370 365 375 380 360


1

Jawapan : ___________________________________________________________________

9) Susunkan nombor yang berikut mengikut tertib menurun ( 1 markah )

407 397 392 402 387

Jawapan : ___________________________________________________________________

10) 526 + 45 = ____________ ( 2 markah )

Jawapan : ___________________________________________________________________

11) 526 + 32 + 140 = ___________________ ( 3 markah)

3
Jawapan : ___________________________________________________________________

12) 784 354 = __________________ ( 2 markah


)

Jawapan : ___________________________________________________________________

13) 419 43 95 = _________________ ( 3 markah )

3
Jawapan : ___________________________________________________________________

14)Apakah nilai dalam petak kosong ? ( 2 markah )

2 = 18 2

Jawapan : ___________________________________________________________________

15 ) Tulis nilai pecahan bagi kawasan berlorek ( 2 markah )

Jawapan : ___________________________________________________________________
16) Jadual di bawah menunjukkan bilangan buah-buahan yang dijual oleh Pak

Ali.

Buah-buahan Bilangan

Betik 32

Jambu 46

Tembikai 147
3

Jadual 1

Hitung jumlah buah-buahan yang dijual oleh Pak Ali

Jumlah buah-buahan ialah ___________________

( 3 markah )

17 )

Jawapan : ___________________________________________________________________

18)
Hari Bilangan pelanggan

Jumaat 3 732

Sabtu 12 546

Ahad 6 873

Jadual 1
Jadual 1 menunjukkan bilangan pelanggan di sebuah pusat membeli belah.
Kira jumlah bilangan pelanggan dalam ketiga-tiga hari tersebut? ( 4 markah )

Jawapan : ___________________________________________________________________

19) Sebuah kilang kasut menghasilkan 99 876 pasang kasut. Pada bulan Januari,
sebanyak 1 345 pasang kasut telah berjaya di jual. Manakala pada bulan
Februari 3 100 pasang kasut telah dijual. Kira bilangan kasut yang belum dijual.
( 4 markah )

Jawapan : ___________________________________________________________________ 4

20 ) Terdapat 18 kotak di dalam sebuah lori. Setiap kotak mengandungi 2 540


pemadam. Berapakah jumlah pemadam yang ada di dalam lori itu?
( 4 markah )

Jawapan : ___________________________________________________________________ 4