Sei sulla pagina 1di 31

RINGKASAN NOTA PENGAJIAN AM SEMESTER 1

TOPIK 1

KONSEP DAN CIRI NEGARA BERDAULAT

NEGARA
Suatu kelompok masyarakat yang mendiami sebuah wilayah fizikal yang mempunyai sempadan dan
ditadbir atau diperintah oleh sebuah kerajaan.

NEGARA YANG BERDAULAT


Negara yang mempunyai penduduk yang menetap di satu wilayah mempunyai sempadan yang jelas dan
mempunyai kerajaan yang berupaya untuk mengawal hal ehwal dalam negara serta mempunyai
kebebasan mengadakan hubungan dengan negara - negara lain.

KERAJAAN
Badan atau institusi yang bertanggungjawab menjalankan fungsi - fungsi pengurusan dan pentadbiran
sesebuah negara.
Merangkumi membuat, mentafsir dan melaksanakan dasar negara tersebut.

PERANAN KERAJAAN
Menentukan arah tadbir urus negara demi keamanan kesejahteraan warga negara
Menyediakan Kemudahan Ekonomi
Memastikan Keamanan dan Ketenteraman
Menstabilkan Persaingan
Perlindungan Alam Sekitar
Penyediaan Keperluan Asasi
Memastikan kestabilan ekonomi

SISTEM KERAJAAN

i). KESATUAN
Gabungan beberapa buah negeri membentuk kerajaan pusat dan kerajaan negeri.
Kuasa pentadbiran dan perundangan terletak di bawah kuasa kerajaan pusat.

ii). PERSEKUTUAN
Gabungan beberapa buah negeri membentuk kerajaan pusat dan kerajaan negeri.
Kuasa pentadbiran dan perundangan terletak di bawah kuasa kerajaan negeri.

PEMBENTUKAN MALAYSIA

KEMERDEKAAN TANAH MELAYU

Tunku Abdul Rahman telah membentuk parti perikatan.


Perpaduan antara 3 kaum menghasilkan Perjanjian London pada 8 Februari 1956 dan seterusnya merdeka
Tanah Melayu pada 31 ogos 1957

PENUBUHAN MALAYSIA

Pembentukan persekutuan dirangka pada 1 Jun 1963.


Beberapa isu bantahan Indonesia dan Filipina melambatkan pengisytiharansehingga 16 September 1963.
Persekutuan Malaysia pada 16 September 1963 melalui penyatauan Persekutuan Malaya, Singapura,
Borneo Utara (Sabah) dan Sarawak.
Singapura berpisah dengan Malaysia pada tahun 1956.

SEBAB PEMBENTUKAN MALAYSIA

Keselamatan
Mengimbangi penduduk
Kemajuan ekonomi bersama
Mempercepat proses kemerdekaan

PROSES PEMBENTUKAN MALAYSIA

Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia (JPPM) memberi peluang kepada pemimpin Sabah dan
Sarawak untuk mengemukakan pandangan mengenai gagasan Malaysia.
Satu memorandum telah disususn semula dan dihantar kepada Suruhanjaya Cobbold pada 23 Februari 1962.

PENENTANGAN GAGASAN MALAYSIA

Filipina menuntut hak ke atas Sabah bagi waris Sultan Abu. Filipina juga mengiktiraf Persekutuan Malaysia
pada Jun 1966.
Indonesia mengumumkan dasar konfrontasi terhadap gagasan Malaysia dan bersetuju meminta PBB
meninjau semula pandangan penduduk Sabah dan Sarawak mengenai Malaysia.
Laporan PBB menunjukkan rakyat Sabah dan Sarawak menyokong Malaysia tetapi Indonesia enggai
mengakuinya.

TOPIK 2

PERLEMBAGAAN

2.1 Perlembagaan secara umum

Perlembagaan Persekutuan

i). Malaysia mempunyai Perlembagaan bertulis yang dikuatkuasakan pada 31 Ogos 1957.

ii) Digubal oleh Suruhanjaya Reid berdasarkan 131 memorandum

iii) Merupakan sumber segala perundangan yang wujud dalam negara,dikanunkan tetapi boleh dipinda.

2.2 Konsep Ketertinggian Perlembagaan

Undangundang Perlembagaan Persekutuan merupakan undang-undang tertinggi negara yang menjadi


punca kepada semua undang-undang yang sedia ada atau bakal digubal.
Parlimen memperoleh kuasanya daripada perlembagaan tetapi kuasanya terhad.
Mahkamah mempunyai kuasa untuk membatalkan sesuatu undang-undang jika undang-undang tersebut
bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan.
Sebarang undang-undang yang bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan akan terbatal setakat mana
yang bercanggah sahaja.
2.3 Pinda perlembagaan

Cara Perlembagaan Persekutuan Dipinda

mendapat pungutan suara majoriti biasa ahli Majlis Parlimen.


mendapat suara 2/3 ahli Majlis Parlimen dan perkenan Majlis Raja-raja.
perkara yang menyentuh Sabah dan Sarawak memerlukan pungutan suara 2/3 ahli Majlis Parlimen dan
persetujuan YDPA.
deklarasi darurat.

Perkara yang tidak boleh dipersoalkan

Agama Islam sebagai agama persekutuan.


Kedudukan istimewa raja-raja Melayu dan bumiputera Sabah & Sarawak.
Kedudukan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan.

2.4 Keluhuran Perlembagaan

Terletak pada kedudukannya sebagai undang-undang tertinggi yang menjadi sumber dan punca kepada
semua undang-undang.
Semua undang-undang lain hendaklah tidak bertentangan dengan perkara 4(1) Perlembagaan Persekutuan.
Semua undang-undang mestilah selaras dengan Perlembagaan Persekutuan.
Badan kehakiman-bertanggungjawab memelihara keluhuran dan ketertinggian Perlembagaan Malaysia.

2.5 Peruntukan Utama Perlembagaan Persekutuan

Cara mendapat kewarganegaraan

i). Kewarganegaraan Melalui Kuat Kuasa Undang-Undang

o orang-orang yang lahir pada atau selepas Hari Malaysia (16 September 1963)
o seseorang yang dilahirkan di dalam Malaysia dengan salah seorang ibu/bapanya ketika dia dilahirkan
adalah seorang warganegara/bermustautin tetap di Malaysia.

ii). Kewarganegaraan Melalui Pendaftaran

o seseorang wanita yang berkahwin dengan warganegara Malaysia & perkahwinannya telah didaftarkan di
Malaysia sekiranya dia masih bersuami dan suaminya adalah warnganegara.

iii). Kewarganegaraan Melalui Naturalisasi/Kemasukan

o permohonan seseorang yang berumur 21 tahun/lebih dan pemohon bukan warganegara,memberikan


perakuan naturalisasi sekiranya orang itu telah bermustautin bagi tempoh yang dikehendaki dan berbuat
demikian secara tetap,berkelakuan baik & mempunyai pengetahuan dalam bahasa Melayu.

iv). Kewarganegaraan Melalui Penggabungan Wilayah

o Sekiranya terdapat wilayah baru yang diterima masuk ke dalam Malaysia selepas Hari Malaysia,penduduk
di wilayah tersebut adalah warganegara.
Kehilangan Taraf Kewarganegaraan

Dua keadaan hilang taraf kewarganegaraan:

Penolakan (pelepasan)
warganegara berumur 21 tahun atau lebih dan sempurna akal telah memperoleh/dan hendak
menjadi warganegaraan negera lain.
Pelucutan
telah menjadi wargengara asing
menderhaka terhadap kerajaan semasa peperangan
telah membuktikan dia tidak lagi taat setia kepada negara

KEBEBASAN ASASI

Kebebasan diri
Pengabdian dan kerja paksa
Perlindungan daripada undang-undang jenayah yang berkuatkuasa kebelakangan dan perbicaraan
berulang
Sama rata
Larangan buang negeri dan kebebasan bergerak
Kebebasan beragama,bergerak,bercakap,berhimpun dan menubuhkan persatuan
Hak berkenaan dengan pendidikan dan harta

AGAMA BAGI PERSEKUTUAN

Islam ialah agama bagi persekutuan,tetapi agama-agama lain boleh diamakan dengan aman dan damai
Negeri-negeri yang mempunyai Raja,ketua agama Islam ialah raja/sultan negeri berkenaan.

BAHASA KEBANGSAAN

Bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu dan hendaklah dalam tulisan yang diperuntukkan melalui
undang-undang oleh Parlimen.

SISTEM PEMERINTAHAN

Kerajaan Persekutuan (Bahagian 4)


Kerajaan Negeri ( Bahagian 5)
Perhubungan Antara Persekutuan dengan Negeri2 (Bahagian 6)
Peruntukan kewangan (Bahagian 7)
Pilihanraya (Bahagian 8)

KEPENTINGAN PERLEMBAGAAN

Menjadi peraturan serta prinsip asas kepada pembentukan kerajaan


Menjadi panduan untuk menjamin hak rakyat
Mewujudkan satu bentuk pemerintahan yang adil
Mengawal pergerakan kerajaan dan rakyat
Menjamin keamanan dan kestabilan negara
Mengelakkan penyalahgunaan kuasa oleh pemerintah

Cara Pindaan Perlembagaan Persekutuan

Majoriti Mudah Ahli Hadir


Majoriti 2/3 Keahlian Kedua-Dua Dewan
Majoriti 2/3 Keahlian Dua Dewan Parlimen dan Perkenan Majlis Raja-raja
Majoriti 2/3 Keahlian Dua Dewan Parlimen dan Perkenan Yang Dipertua Negeri Sabah atau Sarawak.

TOPIK 3

KERAJAAN MALAYSIA

Sistem Kerajaan Malaysia


Malaysia mengamalkan sistem Demokrasi Berparlimen di bawah pentadbiran Raja Berpelembagaan
dengan YDPA sebagai Ketua Negara .

Konsep Demokrasi Berparlimen


Pemerintahan yang demokrasi yang dijalankan secara perwakilan melalui proses pilihanraya.
Parlimen Persekutuan mengandungi YDPA dan 2 Dewan (Dewan Negara dan Dewan Rakyat )

Konsep Raja Berpelembagaan


Bermaksud sistem beraja mengikut perlembagaan .
YDPA bertindak menurut nasihat Jemaah Menteri manakala raja sesebuah negeri bertindak mengikut
nasihat EXCO
YDPA sebagai ketua negara
PM sebagai ketua kerajaan
Di peringkat negeri Sultan / Yang di-pertua negeri adalah ketua negeri
Menteri besar / Ketua menteri ialah Ketua Kerajaan Negeri

Yang di-Pertuan Agong

YDPA mempunyai peranan & fungsi dlm 3 cabang kerajaan iaitu Eksekutif, Perundangan, dan
Kehakiman.
YDPA dilantik setiap 5 tahun mengikut giliran raja yg ditetapkan oleh Majlis Raja-Raja

Kuasa eksekutif YDPA

menjalankan tugas atas nasihat Perdana Menteri atau Jemaah Menteri


perlantikan PM adlh berdasarkan kemampuan calon tersebut mendapat suara terbanyak dlm Parlimen
YDPA boleh : - melantik seorang PM
- tidak setuju permintaan untuk membubarkan parlimen
- meminta mesyuarat MRR diadakan semata-mata utk membincangkan keistimewaan,
kedudukan, kemuliaan & kebesaran raja & mengambil tindakan dlm mesyuarat itu

Kuasa perundangan YDPA

i. memanggil Parlimen bermesyuarat dari semasa ke semasa


ii. memberhentikan dan mempersetujui pembubaran parlimen
iii. memberi ucapan dalam mana-mana Majlis Parlimen
iv. memperkenalkan Rang Undang-Undang
YDPA juga mempunyai kuasa melantik 2 orang senator utk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan
seorang utk Wilayah Persekutuan Labuan dan Putrajaya serta mempunyai kuasa melantik 40 org
senator lain

Kuasa kehakiman YDPA

melantik Ketua Hakim Negara Mahkamah Persekutuan, Presiden Mahkamah Rayuan, Hakim Besar
Mahkamah Tinggi di Sabah dan Sarawak, Hakim Mahkamah Agung, Hakim Mahkamah Rayuan, dan
Mahkamah Tinggi atas nasihat PM setelah berunding dengan Majlis Raja-Raja
melantik mana2 orang yg layak dilantik sebagai Hakim Mahkamah Tinggi utk menjadi pesuruhjaya
kehakiman atas nasihat PM selepas berunding dgn ketua hakim negara mahkamah persekutua
memanjangkan perkhidmatan seorang hakim yang berumur lebih 66 tahun. Bagaimanapun lanjutan
perkhidmatan itu tidak melebihi 6 bulan setelah hakim mencapai umur 66 tahun.
YDPA tidak mempunyai kuasa utk menyingkirkan seseorang hakim atas kemahuannya. Hanya melalui
representasi yg dibuat oleh PM atau ketua hakim negara selepas menerima laporan tribunal, maka
YDPA boleh menyingkirkan seseorang hakim itu daripada jawatannya
Sungguhpun begitu YDPA boleh menggunakan budi bicara baginda utk menerima atau menolak
cadangan-cadangan tribunal dalam menyingkirkan atau mengekalkan jawatan hakim itu.

Kuasa-kuasa lain YDPA


Pemerintah tertinggi angkatan bersenjata
Mempunyai kuasa mengurniakan pengampunan dan menangguhkan hukuman bagi kesalahn yang
dibicarakan oleh mahkamah tentera dan kesemua kesalahan yang dilakukan di wilayah persekutuan
kuala lumpur dan Labuan
Menjaga hak istimewa orang melayu dan bumiputera di sabah dan di Sarawak
Melantik diplomat Malaysia di luar negara dan menerima mengadap diplomat asing

***Perkara-perkara yang tidak boleh dibuat oleh YDPA (Perkara 34)


Tidak boleh menjalankan tugas2nya sbg Raja Negerinya kecuali
- tugas-tugasnya sbg ketua agama islam
- meminda perlembagaan negerinya
- melantik seorang Pemangku Raja atau Ahli Jemaah Pemangku Raja
Tidak boleh memegang apa-apa jawatan yang boleh mendatangkan apa-apa saran
Tidak boleh mengambil bahagian dengan giat dlm apa2 perniagaan
Tidak boleh, tanpa persetujuan Majlis Raja-Raja, meninggalkan Persekutuan lebih drpd 5 belas har,
kecuali atas lawatan negara ke sesebuah negara yang lain
Apa-apa prosiding terhadap raja atau prosiding yang dibawa oleh raja- atas sifat-sifat peribadinya,
maka kes-kes ini hendaklah dibawa ke mahkamah khas

MAHKAMAH KHAS

Mahkamah khas raja-raja diwujudkan pada 1993


Membicarakan kesalahan kes sivil dan jenayah seorang raja atas sifat peribadi.
Mempunyai kuasa sama seperti mahkamah bawahan, mahkamah tinggi, dan mahkamah persekutuan.
Prosiding dibuat secara tertutupdan diputuskan mengikut pendapat majoriti anggota.
Keputusannya adalah muktamad.
Tindakan boleh dimulakan terhadap YDPA / raja dengan keizinan peguam negara.

MAHKAMAH RAJA-RAJA

mengikut perkara 38 perlembagaan persekutuan, majlis raja-raja telah ditubuhkan sebagai tempat bagi
raja-raja dan Yang Di Pertuan Negeri bertemu dan berbincang
Tugas-tugas lain majlis raja-raja.
Memilih YDPA dan timbalan YDPA bagi persekutuan.
Mempersetujui atau tak mempersetujui perbuatan , amalan atau upacara agama di seluruh
persekutuan.
Membuat atau memberi nasihat mengenai apa-apa perlantikan.contohnya seperti :
I. ketua hakim negara
II. hakim-hakim mahkamh persekutuan , rayuan , dan tinggi
III. ketua audit negara.
Melantik anggota mahkamah khas.
Memberi ampun atau meringankan hukum-hukum.
Menimbangkan soal-soal mengenai dasar negara

Keahlian majlis raja-raja


o Semua raja dan Yang di-Petuan Negeri automatik menjadi ahli majlis raja-raja.
o Setiausaha mesyuarat majlis raja-raja ialah penyimpanan mohor besar raja-raja

Penyimpanan mohor besar raja-raja.


o Dilantik oleh majlis raja-raja
o Beliau juga bertindak sebagai setiausaha majlis raja-raja
o Orang yang layak ialah pegawai kanan yang masih berkhidmat dengan kerajaan atau telah
bersara
o Memegang jawatan selama yang diperkenankan pleh majlis raja-raja

Tugas penyimpanan mohor besar raja-raja


o Menerima dan mengedarkan kertas kerja yang hendak dikemukakan dalam majlis raja-raja
o Memanggil mesyuarat dari semasa ke semasa
o Menghadiri mesyuarat dan menyimpan minit-minit mesyuarat
o Mengesahkan semua keputusan majlis raja-raja
o Mengumumkan keputusan majlis , tarikh berpuasa dan tarikh hari raya.

Ketua Audit Negara

Pelantikan Ketua Audit Negara


Dilantik oleh YDPA atas nasihat Perdana Menteri selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja
Ketua audit negara boleh pada bila-bila masa meletakkan jawatannya tetapi tidak boleh dipecat
daripada jawatan kecuali atas alasan-alasan dan dengan cara yang sama seperti Hakim Mahkamah
Persekutuan
Parlimen hendaklah dengan undang-undang membuat peruntukan bagi saraan Ketua Audit Negara dan
saraan yang diperuntukan itu hendaklah dipertanggungjawabkan kepada Kumpulan Wang Disatukan

Kuasa Dan Kewajiban Ketua Audit Negara


Pengauditan
Ketua Audit Negara dengan apa-apa cara yang difikirkan patut boleh memeriksa , menyiasat dan
mengaudit :
o Akaun-akaun Kerajaan Persekutuan dan Negeri
o Akaun-akaun mana-mana kumpulan wang yang ditubuhkan secara berasingan oleh
Persekutuan atau Negeri
o Akaun-akaun mana-mana Badan atau Pihak Berkuasa Awam jika diperuntukkan oleh
undang-undang
o Akaun-akaun mana-mana badan termasuk Syarikat-syarikat di bawah Akta Syarikat yang
menerima geran atau pinjaman termasuk juga syarikat-syarikat di mana lebih daripada
separuh modal berbayarnya dipegang oleh Persekutuan atau Negeri, Akaun-akaun mana-
mana pihak Berkuasa Awam jika Menteri Kewangan mengkehendaki Ketua Audit Negara
mengauditnya bagi tujuan kepentingan awam.

Pelaporan
o Ketua Audit Negara hendaklah menghantar laporan-laporannya kepada YDPA yang akan
mengarahkan laporan itu dibentangkan dalam Dewan Rakyat
o Laporan mengenai akaun-akaun sesuatu negeri atau pihak berkuasa awam negeri,
hendaklah dihantar kepada Raja atau Yang diPertua Negeri bagi negeri itu yang akan
mengarahkan laporan itu dibentangkan dalam Dewan Negeri itu
o Perkara-perkara yang dilaporkan kepada Dewan Rakyat atau Dewan-dewan Undangan
Negeri akan dibincangkan oleh Jawatan Kuasa Kira-Kira Wang Negara atau Jawatan
Kuasa Kira-kira Wang Negeri mengikut mana yang berkenaan

Jawatan Kuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC)


Jawatan Kuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC) dilantik oleh Dewan Rakyat di awal setiap sesi
Parlimen
Keanggotaannya terdiri daripada wakil-wakil rakyat daripada kalangan parti-parti politik utama yang
berada di Parlimen
Tugas PAC sebahagian besarnya bergantung kepada bentuk dan skop laporan Ketua Audit Negara
berkaitan dengan isu-isu kawalan dan pengurusan wang awam
Objektif utama PAC adalah untuk memastikan akauntabiliti pengurusan wang awam oleh pegawai-
pegawai awam

TOPIK 4

STRUKTUR PEMERINTAHAN

Salah satu syarat sistem Kerajaan Demokrasi Berparlimen adalah pengasingan kuasa.

Doktrin Pengasingan Kuasa


i. Pengasingan kuasa merupakan satu doktrin dalam pemerintahan demokrasi yang mengasingkan urusan
dalam negara kepada 3 badan utama.
a. Perundangan ( Legislatif )
b. Pemerintah ( Eksekutif )
c. Kehakiman
ii. Dilaksanakan di peringkat Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri.
iii. Mempunyai peranan yang berbeza tetapi saling bergantung antara satu sama lain.
iv. Mempunyai kuasa, bidang tugas dan peranan masing-masing.
v. Badan legislatif berfungsi sebagai penggubal undang-undang.
vi. Bertujuan untuk meastikan ketidakwujudan pemusatan kuasa yang melampau kepada sesuatu entiti
bidang kuasa yang terlibat.
vii. Dapat mewujud dam mengekalkan kepimpinan, kebebasan sebenar dan menghindari kemaharajalelaan
( depotisme ).

BADAN PERUNDANGAN
i. Badan perundangan atau legisiatif dan kuasa-kuasanya yang dibincangkan dalam Bab 4 Perlembagaan
Persekutuan
Perkara 44 :
a. Dewan Negara
b. Dewan Rakyat
ii. Kuasa Perundangan iaitu kuasa menggubal undang-undang di peringkat Kerajaan Persekutuan terletak
pada Parlimen.
iii. Di peringkat Negeri, kuasa ini dipegang Badan Perundagan Negeri masing-masing.
a. Ahli-ahlinya dipilih oleh rakyat melalui pilihanraya.
b. Terdapat 3 ahli terdiri daripada pegawai ex-officio iaitu
Setiausaha Kerajaan Negeri
Penasihat Undang-Undang Negeri
Pegawai Kewangan Negeri
c. Bagi Negeri Melaka dan Pulau Pinang hanya Penasihat Undang-Undang Negeri saja yang menjadi
ahli Dewan Undangan Negeri (DUN).
d. Bagi Sabah dan Sarawak tidak seorang pun menjadi ahli Dewan Undangan Negeri (DUN).
Parlimen Malaysia terdiri daripada tiga komponen iaitu:
o Yang di-Pertuan agong
o Dewan Negara
o Dewan Rakyat

PARLIMEN
Berperanan menggubal undang-undang untuk dikuatkuasakan di negara ini.
meluluskan undang-undang di peringkat Persekutuan, membuat pindaan kepada undang-undang
persekutuan yang sedia ada, menyemak dasar-dasar Kerajaan, dan meluluskan perbelanjaan kerajaan.
Parlimen akan terus berjalan selama lima tahun, dari tarikh mesyuarat pertamanya selepas Pilihanraya
Umum.
Pada penghujung tempoh lima tahun, Parlimen dengan sendirinya dibubarkan dan dalam masa 60 hari
dari tarikh pembubaran Parlimen.

YANG DI-PERTUAN AGONG


o Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong boleh memanggil Parlimen untuk bersidang. Baginda
juga mempunyai kuasa untuk memberhenti atau membubarkan Parlimen.
o Yang di-Pertuan Agong diperlukan oleh Perlembagaan untuk memanggil Parlimen bermesyuarat dalam
masa enam .

DEWAN NEGARA
o Keahlian Dewan Negara terbahagi kepada dua kategori seperti berikut:-
26 ahli yang dipilih oleh Dewan Undangan Negeri sebagai mewakili 13 negeri (setiap negeri diwakili
oleh dua orang ahli.
44 ahli yang dilantik oleh Seri Paduka Baginda Yangdi-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri,
Untuk layak menjadi ahli, sesorang calon hendaklah:-
- Warganegara Malaysia
- Tidak kurang dari 30 tahun
- Waras fikiran
- Bukan seorang muflis
- Tidak mempunyai rekod jenayah
Jawatan itu hendaklah dipegang selama satu penggal (tiga tahun) dan boleh disambung sebanyak satu
penggal lagi. Kedudukan Dewan Negara tidak berubah dengan pembubaran Parlimen.
Setiap ahli dimestikan mengangkat sumpah di hadapan Yang diPertua Dewan Negara.
Parlimen boleh dengan undang-undang:
a. Menambah bilangan ahli-ahli yang akan dipilih bagi tiap-tiap satu Negeri hingga tiga orang;
b. Membuat peruntukan supaya ahli-ahli yang akan dipilih bagi tiap-tiap satu Negeri dipilih dengan undi
terus oleh pemilih-pemilih negeri itu;
c. Mengurangkan bilangan ahli-ahli yang dilantik .

o YANG DIPERTUA DARI TIMBALAN YANG DIPERTUA DEWAN NEGARA


Dewan Negara hendaklah memilih
Yang di-Pertua Dewan Negara
Timbalan Yang di-Pertua Dewan Negara
Tugas YDPN dan TYDPN ialah memastikan perjalanan mesyuarat berjalan lancar dan mengikut
peraturan.

o TUGAS-TUGAS DEWAN NEGARA


Membahaskan rang undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Rakyat.
Boleh memulakan sesuatu rang undang-undang kecuali Rang Undang-Undang Kewangan.
Dewan Negara hanya berkuasa menangguhkan sesuatu rang undang undang yang diluluskan oleh
Dewan Rakyat tetapi tidak berkuasa menolaknya.

Dewan Negara tidak boleh meminda rang undang-undang sekiranya pindaan itu tidak diterima oleh Dewan
Rakyat.

DEWAN RAKYAT
o Setiap ahli mewakili satu kawasan pilihan raya.
o Setiap ahli Dewan Rakyat meegang jawatan selama 5 tahun.
o Kelayakan menjadi ahli adalah seperti berikut:-
Warganegara Malaysia
Tidak kurang dari 21 tahun
Waras fikiran
Bukan seorang muflis
Tidak mempunyai rekod jenayah
o Seorang ahli tidak boleh memegang jawatan kedua-dua Dewan Rakyat dan Dewan Negara dalam satu
masa.
o Bagi Dewan Rakyat, Ketua atau Timbalan Ketua Majlis hendaklah menetapkan sekurang-kurangnya 28 hari
sebelum permulaan tiap-tiap penggal, tarikh-tarikh majlis akan bermesyuarat dalam penggal itu.

YANG DIPERTUA DAN TIMBALAN YANG DIPERTUA DEWAN RAKYAT


Dewan Rakyat hendaklah dari semasa ke semasa memilih
- Seorang Yang di-Pertua Dewan Rakyat, sama ada beliau menjadi ahli Dewan Rakyat atau bukan ahli
Dewan Rakyat.
- Dua orang Timbalan Yang diPertua daripada kalangan ahli Dewan Rakyat.
Jika YDP yang dipilih bukan daripada ahi Dewan Rakyat maka beliau:-
- Hendaklah mengangkat dan menandatangani sumapah jawatan dan sumpah setia di hadapan Dewan
Rakyat dan tidak berhk mengundi.
Yang diPertua boleh pada bila-bila masa meletakkan jawatannya melalui surat yang ditandatangani
sendiri olehnya yang ditujukan kepada Setiausaha Dewan Rakyat.
Parlimen hendaklah membuat peruntukan bagi saraan YDP dan YDPDN dan Yang di-Pertua dan
Timbalan-Timbalan YDPDR.
o Tiap-tiap ahli satu Majlis Parlimen hendaklah mengangkat dan menandatangani sumpah jawatan.
o Jika seseorang ahli tidak menghadiri sidang parlimen dalam masa enam dari tarikh Majlis Parlimen itu
bersidang bagi pertama kalinya selepas pemilihannya maka kerusinya hendaklah diisytiharkan kosong.

KEISTIMEWAAN PARLIMEN
o menjamin kebebasan bercakap dan berbahas dalam kalangan ahli.
o Keesahan perjalan (prosiding) dalam mana-mana Majlis Parlimen atau mana-mana jawatankuasa Parlimen
tidak boleh dipersoalkan di mahkamah.
o Seseorang tdak boleh didakwa dalam mahkamah tentang apa-apa jua yang dikatakan dan diundi semasa
mengambil bahagian dalam apa-apa prosiding mana-mana Majlis Parlimen atau jawatankuasanya .
o Seseorang tidak boleh didakwa dlm mahkamah di bawah kuasa mana-mana malis parlimen.
SARAAN AHLI MAJLIS PARLIMEN
o Parlimen boleh mebuat peruntukan undang-undang mengenai saran ahli-ahli setiap Majlis Parlimen.

SETIAUSAHA DEWAN NEGARA DAN DEWAN RAKYAT


o Setiausaha Dewan Negara dan Setiausaha Dewan Rakyat hendaklah dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong
daripada kalangan anggota perkhidmatan awam am Persekutuan.
o Tidak boleh dipecat daripada jawatan kecuali atas alasan dan mengikut cara yang sama seperti seorang
Hakim Mahkamah Persekutuan
o Setiausaha Dewan Rakyat bertanggungjawab terhadap perjalanan persidangan Dewan Rakyat dan juga
memberi nasihat kepada Yang diPertua Dewan Rakyat dalam hal-hal yang berkaitan Dewan ketika
bersidang.
o Tugas-tugas Setiausaha Dewan juga termasuk menghantar notis untuk memulakan persidangan,
mengumpul dan menguruskan kertas-kertas cadangan dan soalan-soalan, mengeluarkan penyata rasmi
(hansard), prosedur mesyuarat dan juga tugas-tugas pentadbiran dan kewangan.

HILANG KELAYAKAN MENJADI AHLI PARLIMEN


o Telah sabit kesalahan jenayah oleh mana-mana mahkamah dan dihukum penjara tidak kurang daripada satu
tahun atau denda tidak kurang RM2,000 serta tidak mendapat pengampunan.
o Memperoleh kewarganegaraan asing.
o Tidak hadir dalam persidangan Parlimen selama 6 bulan berturut-turut tanpa keizinan Parlimen.
o Tidak sempurn akal.
o Diisytiharkan muflis yang belum dilepaskan.
o Melakukan apa-apa kesalahan pilihanraya dan disabitkan.
o Seseorang itu tidak boleh menjadi ahli Dewan Rakyat dalam tempoh lima tahun dari tarikh hilang
kelayakan.

KEKOSONGAN LUAR JANGKAAN PARLIMEN


o satu pilihanraya kecil hendaklah diadakan dalam tempoh enam puluh hari di Semenanjung dan sembilan
puluh hari di Sabah dan di Sarawak.
o Jika kekosongan itu dua tahun sebelum pembubaran Parlimen, kekosongan tidak bole diisi kecuali untuk
membentuk majoriti utk membentuk kerajaan.

PERSIDANGAN PARLIMEN
o Mula bersidang setelah dibuka rasmi oleh YDPA.
o Jarak masa antara satu persidangan dengan satu persidangan yang lain harus tidak selang lebih 6 bulan.
o Semua persidangan disusun dala satu kalendar yang dipanggil Takwim Parlimen yang dibahagikan kepada
5 penggal iaitu 1 tahun sepenggal.
o Setiap persidangan biasanya gakan berlangsung selama 3 minggu bagi Dewan Rakyat dan 2 minggu bagi
Dewan Negara.
o Lazimnya dalam setiap penggal terdapat 3 atau 4 kali mesyuarat. Dua mesyuarat penting ialah:
Membahaskan titah ucapan baginda YDPA.
Membentang belanjawan tahunan.

PROSES PENGGUBALAN UNDANG-UNDANG


JENIS RANG UNDANG-UNDANG
o Ada empat jenis rang undang-undang iaitu:
Rang undang-undang Awam/Kerajaan
Rang undang-undang Persendirian
Rang undang-undang Ahli Persendirian
Rang undang-undang Hibrid
TAHAP-TAHAP PROSEDUR PENGGUBALAN
o Pra Parlimen
o Dalam Parlimen
Bacaan Pertama
Bacaan Kedua
Peringkat Jawatankuasa
Bacaan Ketiga
o Perkenan Yang di-Pertuan Agong
Pewartaan.

BEBERAPA JAWATAN DI DEWAN RAKYAT


Ketua Majlis- ketua parti yang memerintah
Ketua Whip- ahli parlimen yang dilantik oleh parti utk sokong usul pemerintah
Ketua Pembangkang- ketua dari kalangan parti pembangkang

JAWATANKUASA PARLIMEN
o Jawatankuasa Dewan
o Jawatankuasa Peraturan Mesyurat
o Jawatankuasa Pemilih
o Jawatankuasa Hak dan Kebebasan
o Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara ( Hanya di Dewan Rakyat )

DEWAN UNDANGAN NEGERI


o Dewan Undangan Negeri terdiri daripada TYT Yang di-Pertua Negeri / Sultan sebagai ketua negeri, ahli
DUN. Ahli DUN dipilih melalui proses pilihanraya.
o YDPN / Sultan akan memanggil persidangan dari semasa ke semasa.
o YDPN / Sultan boleh membubarkan dewan undangan negeri.

FUNGSI DEWAN UNDANGAN NEGERI


o Selain fungsi perundangan, Dewan Undangan Negeri mempunyai fungsi-fungsi penting yang lain seperti
berikut:
Menjaga kedaulatan perlembagaan dan hak berperlembagaan Negeri dan rakyat.
Menjadi arena tumpuan bagi emeriksa dan mengkritik dasar-dasar dan perlaksanaan rancangan-
rancangan kerajaan.
Meluluskan perbekalan.
Mempertimbangkan jenis dan kebaikan perundangan serta mencadangkan pindaan bersesuaian
sebagaimana yang difikirkan perlu.
Memeriksa akaun awam.
Melantik Jawatankuasa-Jawatankuasa Pilihan untuk tujuan siasatan.

o Kuasa Badan Perundangan


Badan Perundangan sesuatu Negeri berkuasa membuat undang-undang mengenai apa-apa perkara yang
tidak disebut satu persatu dalam mana-mana Senarai yang dinyatakan dalam Jadual Kesembilan.

UNDANG-UNDANG BERTULIS
o Merujuk kepada Perlembagaan Persekutuan dan Negeri dan undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen
dan Dewan Undangan Negeri.
o Kategori undang-undang bertulis:
o Statut terdiri daripada
a. Akta
b. Ordinan
c. Enakmen
d. Perundangan Kecil

BADAN KEHAKIMAN

KETUA KEHAKIMAN IALAH KETUA HAKIM NEGARA

FUNGSI-FUNGSI BADAN KEHAKIMAN


o Melindungi hak-hak asassi manusia
o Mempunyai kuasa mentafsir Perlembagaan dan undang-undang.
o Menjadi pentadbir keadilan dengan membicarakan kes-kes sivil dan jenayah yang berlaku di Malaysia.
o Menyemak undang-undang yang diluluskan oleh DUN dan Parlimen.
i. Biasanya perbicaraan akan bermula di Mahkamah Majistret dgn membuat permeriksaan terhadap
pengaduan.
o Jika tertuduh mengaku bersalah, pihak pendakwa mengemukakan fakta-fakta kes dan hukuman akan
dijatuhkan.
o Jika tertuduh tidak mengaku bersalah, perbicaraan akan dijalankan. Tertuduh boleh menberi keterangan
dengan cara:
Memberi keterangan di kandang orang salah
Memberi keterangan bersumpah
Berdiam diri di mahkamah

PERLANTIKAN HAKIM
o Ketua Hakim Negara, Hakim Mahkamah PErekutuan, Mahkamah Rayuan & Mahkamah Tinggi
Dilantik oleh YDPA atas nasihat PM selepas berunding dengan MRR
o Hakim Mahkamah Seksyen
Dilantik oleh YDPA atas nasihat Hakim Besar Mahkamah Tinggi.
Dianggap sbg kakitangan awam
o Majistret
Majistret di Wilayah-wilayah Persekutuan dilantik oleh YDPA atas nasihat Hakim Besar
Mahkamah Tinggi Malaya.
Majistret utk negeri-negeri lain dilantik oleh Ketua Negeri atas nasihat Hakim Besar Malaya @
Hakim Besar Sabah & Sarawak.

STRUKTUR BADAN KEHAKIMAN MALAYSIA


o Mahkmah Atasan
Mahkamah Persekutuan
Mahkamah Rayuan
Mahkamah Tinggi Malaya dan Mahkamah Tinggi Borneo
o Mahkamah Rendah
Mahkamah Seksyen
Mahkamah Majistret
Mahkamah bagi Kanak-kanak
o Pesuruhjaya Kehakiman
Perlantikan dibuat oleh YDPA atas nasihat PM dan persetujuan MRR
Pemecatan oleh YDPA melalui syor tribunal
Menikmati kekebalan sama seperti hakim Mahkamah Tinggi
Brkuasa untuk melaksanakan fungsi Hakim Mahkamah Tinggi
ATUR CARA KE SIVIL DI MAHKAMAH TINGGI DAN DI MAHKAMAH RENDAH
i. Kes sivil merangkumi tindakan undang-undang yang diambil oleh seseorang individu (plaintif) untuk
mendakwa orang lain (defendan) yang telah melanggar hak-haknya.
ii. Perbicaraan di Mahkamah tinggi dimulakan apabila pihak plaintif Berjaya mendapat writ.
iii. Writ dokumen rasmi untuk meminta defendan menghadikan diri di maahkamah.
iv. Sekiranya pihak defendan gagal menghadirkan diri, keputusan mungkin dibuat tanpa kehadirannya.
v. Writ diserahkan kpd pihak defendan scra langsung atau kepada peguamnya.
vi. Pihak defendan boleh melawan writ tersebut dgn menghadirkan diri ke mahkamah dalam tempoh masa
yg ditetapkan.

ATUR CARA KES JENAYAH DI MAHKAMAH TINGGI DAN MAHKAMAH RENDAH


ii. Seseorang boleh dihadapkan ke mahkamah atau boleh ditahan oleh polis melaaui beberapa cara:
o Waran Tangkap
o Perintah Saman Mahkamah
Tangkapan Tanpa Waran

MAHKAMAH SYARIAH
i. Mahkamah syariah negeri mempunyai bidang kuasa yang terhad terhadap undang-undang Islam
(syariah) negeri.
ii. Hanya mempunyai bidang kuasa terhadap perkara-perkara yg melibatkan orang Islam.

BIDANG KUASA MAHKAMAH SYARIAH

o MS Negeri diketuai oleh Ketua Hakim Syarie dan mempunyai 3 bahagian dgn bidang kuasa masing-
masing iaitu:-
Mahkamah Rayuan Syariah
Mahkamah Tinggi Syariah
Mahkamah Rendah Syariah
o MS membicarakan kes-kes sivil spt:
Pertunangan, perkahwinan, rujuk, perceraian, fasakh, nusyuz atau apa-apa perkara yang berkaitan
dengan hubungan antara suami isteri
Nafkah orang-orang tanggungan, kesahtarafan, atau pembahagian atau tuntutan harta sepencarian.
Wasiat dan perwarisan harta berwasiat atau tak berwasiat.
o MS membicarakan kes-kes jenayah iaitu melanggar hukum hakam Agama Islam spt:
Khalwat
Zina
Minuman keras
Tidak berpuasa di Bulan Ramadhan
Mengamal ajaran sesat

MAHKAMAH KHAS
MAHKAMAH TENTERA
MAHKAMAH BUMIPUTRA
MAHKAMAH PERUSAHAAN
TRIBUNAL TUNTUTAN PENGGUNA
TRIBUNAL TUNTUTAN PEMBELI RUMAH
BAB 5

DEMOKRASI DAN PILIHAN RAYA

5.1 SISTEM PILIHANRAYA DI MALAYSIA


Malaysia mengamalkan demokrasi berpalimen di samping mengekalkan sistem Raja Berpelembagaan.
Peringkat negeri : Sultan atau Yang di-Pertua negeri merupakan pemerintah Berpelembagaan bagi
negeri-negeri berkenaan.
Mengikut Perlembagaan persekutuan , tanggungjawab untuk mengadakan pilihan raya ke Dewan
Rakyat dan Dewan Undangan Negeri terletak pada Suruhanjaya Pilihan Raya.
5.2 SURUHANJAYA PILIHAN RAYA (BAHAGIAN 8 PERLEMBAGAAN )
5.2.1 Keanggotaan :
Suruhanjaya pilihan raya dianggotai oleh seorang pengerusi , seorang Timbalan Pengerusi dan 5 orang
ahli.
Anggota-anggoa Suruhanjaya dilantik oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong selepas
berunding dengan majlis Raja-Raja.
Seseorang anggota SPR memegang jawatan sehingga berumur 66 tahun. Apabila hilang kelayakan
pada bila2 masa beliau mesti meletakkan jawatan melalui surt yang ditujukan kepada YDPA.
Tidak boleh dipecat daripada jawatan kecuali atas syor tribunal yg ditubuhkan.
YDPA boleh memecat mana2 anggota SPR jika anggota tersebut
Seorang bankrap yang belum lepas
Melibatkan diri dalam apa2 jawatan atau pekerjaan berbayar di luar tugas jawatannya
Ahli mana2 satu Majlis Parlimen atau Dewan Undangan Negeri.
Saraan di bawah peruntukan Parlimen dan dipertanggungkan pada Kumpulan Wang Disatukan
Parlimen juga membuat peruntukan bagi terma jawapan.

5.2.2 FUNGSI UTAMA SURUHANJAYA PILIHAN RAYA (SPR)


I. Membuat kajian dan persempadanan semula bahagian Pilihan Raya Parlimen dan Negeri tidak kurang
8 tahun dari tarikh persempadanan semula yg terdahulu
II. Menjalankan urusan pendaftaran pemilih dan semakan dafter pemilih.
III. Menjalankan pilihan raya umum ke Dewan Rakyat dan ke dewan Undangan Negeri dan menjalankan
pilihan raya kecil sekiranya berlaku kekosongan.

5.2.3 PERSEMPADANAN SEMULA BAHAGIAN2 PILIHAN RAYA


1. Suruhanjaya Pilihan Raya bertanggungjawab untuk mengkaji semula sempadan bahagian2 Pilihan
Raya Parlimen dan Negeri.
2. Syor awal persempadanan semula bahagian Pilihanraya hendaklah dimaklumkan kepada YDDR dan
Perdana meneri dan Dikehendaki menyiarkan dalam berita.

5.2.4 PENDAFTARAN PEMILIH


I. Pemilih itu mestilah berdaftar dengan SPRM sebelum boleh mengundi dalam pilihanraya bagi DR dan DUN
II. Seseorang itu layak mendaftar jika; -
warganegara malaysia
berumur tidak kurang drp 21 tahun pada tarikh kelayakan
tidak hilang kelayakan

5.2.5 HILANG KELAYAKAN PEMILIH


i. Seseorang akan hilang kelayakan jika; -
peroleh kerakyatan asing
sebelah tarikh kelayakan, didapati bersalah dan dihukum mati

5.2.6 KELAYAKAN CALON


I. Seseorang itu layak menjadi calon jika :-
warganegara dan bermastautin di negara ini
berumur tidak kurang 21 tahun
tinggal di mana-mana negeri dia akan bertanding
II. Seseorang calon akan kehilangan kelayakan jika:-
telah diisytiharkan tidak siuman
memegang jawatan berkepentingan
memperoleh kewarganegaraan asing

5.2.7 TEMPOH PILIHAN RAYA


I. Pilihan raya untuk DR dan DUN diadakan sekali dalam tempoh 5 tahun kecuali jika dewan dibubar
lebih awal
II. Pilihan raya umum diadakan dalam tempoh 60 harii selepas tarikh pembubaran
III tarikh kekosongan kerusi akan ditetapkan oleh SPRM

5.2.8 PROSES PILIHAN RAYA


~Pilihan Raya Umum atau Pilihan Raya Kecil bermula dengan pengeluaran writ pilihan raya oleh Suruhanjaya
Pilihan Raya kepada Pegawai Pengurus pilihan raya
~Pada masa yang sama satu notis akan diwartakan,menetapkan tarikh2 hari penamaan calon dan hari mengundi

5.2.9 DEPOSIT CALON PILIHAN RAYA


~berjumlah RM10,000 bagi kerusi Parlimen dan RM5,000 bagi kerusi Dewan Undangan Negeri
~calon akn hilang wang deposit sekiranya gagal memperoleh 1/8 daripada jumlah undi yamg diperoleh oleh
semua calon yang bertanding di dalam sesuatu bahagian pilihan raya berkenaan.

5.2.10 PETISYEN PILIHAN RAYA


~keputusan pilihan raya boleh dicabar di mahkamah.sesuatu petisyen boleh dibuat atas sebab ketidakpatuhan
undang2 dan peraturan pilihan raya
~petisyen pilihan raya mestilah dikemukakan ke Mahkamah Tinggi di dalam masa 21 hari selepas tarikh
keputusan pilihan raya diwartakan
~keputusan Mahkamah Tinggi Pilihanraya boleh dirayu ke Mahkamah Persekutuan

5.2.11 PENYATA PERBELANJAAN PILIHAN RAYA


~perbelanjaan pilihan raya tidak boleh melebihi RM200,000 bagi Dewan Rakyat,dan RM100,000 bagi Dewan
Undangan Negeri
~laporan perbelanjaan mestilah dihantar kepda Pengarah Pilihan Raya Negeri di dalam tempoh 31 hari selepas
tarikh keputusan pilihan raya diwartakan.

5.2.12 Elemen-elemen Penting Pilihan Raya


Bahagian Pilihan Raya
Pemilih
Calon
Proses pilihan raya
Rumusan Pilihan Raya

Pembubaran Dewan Rakyat / Dewan Undangan NegeriPenetapan tarikh pilihan raya umum/kecil

Penamaan calon

Pengundian

Pengiraan Undi

Pengumuman Keputusan

5.2.13 Proses persempadanan kawasan pilihan raya


- harus dibuat tak kurag daripada 8 tahun
- ia akan brmula bila SPR terbitkan dlm warta kerajaan dan surat khabar
- sblum tu, SPR akn maklumkan kpd PM dan YDPR tntg niat mereka mulakan proses itu.

PIHAK YG BOLEH BANTAH CADANGAN


kerajaan negeri
pihak berkuasa tempatan
kump.terdiri drpd skrgnya 100 org pengundi kaw.pilihan raya dan dalam daftar pemilih

>bantahan boleh dibuat sebulan drpd tarikh penerbitan SPR dalam warta kerajaan dan surat khabar
>DR luluskan persempadan semula dgn perlukan majoriti mudah.
> proses persempadanan berakhir bila SPR bentagkan cadangannya kpd PM.

5.2.14 Jenis Pengundian ada 3 :


Pengundian Biasa - libatkan pemilih biasa yang akan mengundi pada hari ditetapkan sebagai hari mengundi
Pengundian Awal - bagi tentera dan pasangan serta polis dan Pasukan Gerakan Am(PGA)
Pengundian Pos - terdiri daripada ;
tentera dan pasangannya
polis dan pasangannya
PGA yang terpaksa jalankan tugas operasi pada hari mengundi
pelajar di luar negara dan pasangannya
kakitangan awam yang berkhidmat di luar negara dan pasangannya
petugas pilihan raya
ahli panel, pegawai dan kakitangan SPR
mana mana kategori yang ditetapkan oleh SPR layak untuk mengundi secara pos melalui pewartaan.
BAB 6

TADBIR URUS NEGARA

PERINGKAT & BIDANG KUASA KERAJAAN MALAYSIA

*KERAJAAN PUSAT
-bertanggungjawab dlm hal2 yg tersenarai dlm Jadual Sembilan -Senarai Perundangan (senrai persekutuan
*KERAJAAN NEGERI
-bertanggungjawab dlm hal2 yg tersenarai dlm Jadual Sembilan-Senarai perundangan (senarai negeri)
*KERAJAAN TEMPATAN
-merancang menyelaras & mengawal penggunaan serta pemaju tanah dan bangunan dlm kawasan pihak
berkuasa tempatan , bertindak untuk mengendali, membantu & menggalakkan pengumpulan, pengemaskinian
serta penerbitan y berkaitan dgn Perancangan Bandar dan Desa

PENTADBIRAN NEGARA
-kuasa dibahagikan antara sebuah kerajaan pusat dgn 13 buah kerajaan negeri
-kerajaan pusat melaksanakan tugas terhadap perkara2 dlm senarai Persekutuan dan Senarai Bersama
-kerajaan negeri melaksanakan tugas terhadap perkara2 dlm Senarai negeri dan senarai bersama

SISTEM PENTADBIRAN / EKSEKUTIF

HASIL HASIL KERAJAAN

*Hasil -hasil Cukai


1.Cukai langsung (secara terus ke atas pendapatan dan kekayaan mengikut akta yg diluluskan cth: cukai
pendapatan, duti setem)
2.Cukai tak langsung (dikenakan apabila individu membeli barangan & perkhidmatan cth: duti eksport, duti
import)
*Hasil2 Bukan Cukai
-hasil yg dikutip dari perkhidmatan yg disediakan oleh kerajaan utk rakyat cth: lesen, sewaan
*Terimaan Bukan Hasil
-kutipan yg bukan berasaskan mana2 akta atau peundangan
*Hasil Wilayah2 Persekutuan
-hasil yg diterima oleh Kerajaan Persekutuan dari Wilayah Persekutuan KL, Labuan & Putrajaya

SISTEM PENTADBIRAN

A. Yang di-Pertuan Agung


-Kuasa eksekutif iaitu kuasa pentadbiran diperuntukkan dlm perlembagaan malaysia kpd Seri Paduka Baginda
YDPA, dilaksanakan oleh jemaah menteri diketuai PM

B. Perdana menteri
-ketua jemaah meteri, ahli Dewan Rakyat yg mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat

C. Jemaah menteri
-jemaah menteri hendaklah bertanggungjawab secara bersama kpd parlimen
Tugas:-
- menentukan dasar kerajaan & memberikan arahan utk diaksanakan oleh jentera pentadbiran kerajaan
-sebagai badan penasihat kpd YDPA dlm pelaksaan tugasnya

D. Kementerian2 Kerajaan Persekutuan


-Tugas: menjalankan tugas eksekutif, merumus,merancang dan membentuk rancanganpembangunan

E. Agensi Kerajaan (agensi pusat & agensi mengurus)


-Tugas Agensi .pusat : membantu menyelaras dan mengawal perjalanan agensi2 mengurus & mengubal dasar
dan perancangan ekonomi negara

*Ketua Setiausaha Negara


-dilantik oleh YDPA atas nasihat PM
-penasihat utama kerajaan tentang pentadbiran persekutuan

UNIT-UNIT KHAS

1)Peranan Unit Perancangan Ekonomi (UPE)


-menasihat kerajaan tentang isu ekonomi
-merangka dasar & strategi untuk pembangunan sosioekonomi (jangka panjang/jangka pendek)

2)Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)


-mengubal dan melaksanakan dasar2 perjawat awam

3)Unit Penyelarasan Pelaksanaan (UPP)


-menyelaras,memantau dan menilai dasar dan projek pembangunan

4)Unit pemodenan Tadbiran & Perancangan Pengurusan Malaysia(MAMPU)


-penasihat kpd sistem kerja,struktur dan prosedur kerja perkhidmatan awam
-penggerak pemodenan sistem pentadbiran negara dan sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan

5)Perbendaharaan
-menyelia dan mengatur industri insurans
-menyediakan dan memantau pelaksanaan belanjawan tahunan

6)Unit Awam Swata (UKAS)


-menjalankan penyelidikan berterusan dan penambahbaikan program PPP
-menjalin kerjasama strategik dgn agensi2 yg berkaitan di luar negara

7)Unit Pengurusan Prestasi dan Perlaksanaan (PEMANDU)


-menyokong kementerian dalam proses perancangan penyampaian
-menjadi pemangkin perubahan yg berani dlm penyampaian sektor awam dan sektor swasta

8)Unit Inovasi Khas (UNIK)


-meransang inovasi dlm sektor awam, universiti dan sistem pendidikan dan membantu mengkomersialkan hasil
penyelidikan

9)Agensi Mengurus
-melaksanakan perkara2 yg menjadi tanggungjawab kerajaan dgn tujuan pembangunan dan perkhidmatan serta
kemudahan kpd org ramai
F. Majlis
-ditubuhkan melaui 2 cara iaitu dibawah Peruntukan Perlembagaan & Ditubuhkan oleh Kerajaan
-majlis perundangan (Majlis Raja2 , MajlisTanah Negara, Majlis Kewangan Negara, Majlis Negara bagi
Kerajaan Tempatan, Majlis Angkatan Tentera
-cth Maklis ditubuhkan oleh kabinet : (majlis Tindakan Negara, Majlis Keselamatan Negara , Majlis Ekonomi
Negara)

MAJLIS-MAJLIS YG DITUBUHKAN OLEH PERLEMBAGAAN

1) Majlis Tanah Negara


*Keahlian
-menteri sbg pengerusi
-Pengerusi boleh mengundi tetapi tidak mempunyai undi pemutus
*Tugas
-menasihati kerajaan mengenai penggunaan tanah atau berkenaan dgn apa2 perundangan yg dicadangkan
mengenai tanah
-membentuk dasar negara utk memajukan dan mengawal penggunaan tanah di seluruh Persekutuan

2)Majlis Kewangan Negara


*keahlian
-PM sbg pengerusi , menteri kewangan dan menteri lain sbg jawatan kuasa wakil2 kerajaan negeri yg dilantik
oleh raja
*Tugas
-menasihati kerajaan persekutuan mengenai urusan dan pentadbiran kewangan sama ada bagi kerajaan pusat dan
negeri

3)Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan


*keahlian
-dipengerusikan oleh menteri berkenaan dan mempunyai kuasa mengundi dan kata pemutus
-ahli terdiri drpd wakil kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan
*Tugas
-membentuk dan menyelaras dasar mengenai kerajaan tempatan yg diletakkan di bawah pentadbiran kerajaan
negeri

MAJLIS YANG DITUBUHKAN OLEH KABINET

1) Tugas Majlis Tindakan Negara


-pengawasan dan pengesanan pelaksanaan dasar dan program kerajaan utk merialisasikan dasardasar negara
serta mencapai matlamat wawasan 2020

2) Tugas Majlis Ekonomi Negara


-merangka strategi utk menggalakkan pelaburan dalam negeri dan pelaburan langsung asing bagi mengekalkan
momentum pertumbuhan ekonomi

3) Tugas Majlis Keselamatan Negara


-bertanggungjawab menyelaraskan dasar2 berkaitan keselamatan negara dan arahan mengenai langkah2
keselamatan
G. Suruhanjaya
-sebuah agensi yg bebas
-ahli dilantik oleh YDPA
-mereka yg tak boleh menjadianggota Suruhanjaya : anggota mana2 perkhidmatan awam / ahli mana2 satu
Majlis Parlimen @ DUN
-syarat perkhidmatan suruhanjaya : dilantik bg tempoh 5 tahun@ tempoh lebih singkat
*tugas suruhanjaya perkhidmatan
-melantik,mengesahkan,memasukkan seseorang kakitangan awam dlm perjawatan tetap @ pencen,menaikkan
pangkat dan sebagainya.

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam


*keanggotaan SPA
-dilantik oleh YDPA selepas menimbang nasihat PM dan berunding dgn majlis raja2
* Tugas2 SPA:
1-Pelantikan
-mengurus pelantikan anggota Perkhidmatan Awam secara tetap,sementara ,kontrak, tukar sementara dan
pinjaman
2-Pengesahan Dalam Perkhidmatan
-mengesahkan anggota Perkhimatan, melanjutkan tempoh percubaan dan sbg
3-Pembrian Taraf Berpencen
-menguruskan pemberian taraf berpencen kpd anggota PA tidak termasuk Kumpulan Sokongan
4-Pertukaran Perkhidmatan
-menukar tetap anggota PA ke satu perkhidmatan yg lain utk skim perkhimatan yg sama
5-Kenaikan Pangkat
-suruhanjaya berungsi sbg Lembaga Kenaikan Pangkat
6-Kawalan Tertib
-merupakan Pihak Berkuasa Tatatertib yg berkenaan bg tindakan tatatertib

KEANGGOTAAN PERKHIDMATAN KEHAKIMAN & UNDANG2 (SPKP)


*Tugas SPKP
-melantik,mengesahkan,memasukkan ke dlm perjawatan tetap @berpencen,maikkan pangkat,menukar dan
mejalankan kawalan tatatertib ke atas anggota bg perkhidmatan di bawah bidang kuasanya
*Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (tugas:melantik,mengesahkan memasukkan ke dlm perjawatan tetap @
berpencen dan sbg)
*Suruhanjaya Pasukan Polis (tugas: perlantikan,pengesahan, kemasukan ke dalam perjawatan tetapatau
berpencen dan sbg )
*Majlis Angkatan Tentera (tugas: bertanggungjawab di bawah kuasa am YDPA bg pemerintahan , tatatertib dan
pentadbiran angkatan tentera dan sbg)
*Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (tugas: mengesan dan mengenalpasti perlakuan rasuah serta
penyalahgunaan)
*Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (tugas: melakar plan induk yg komprehensif)
*Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (tugas: menguatkuasa prestasi operator2 perkhidmatan air)
*Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (tugas: untuk memupuk kesedaran dan menyediakan pendidikan
berhubung hak asasi manusia

***NEGERI
***KERAJAAN TEMPATAN
TOPIK 7

CIRI DAN PRINSIP TADBIR URUS BAIK

Ciri Dan Prinsip Tadbir Urus Baik


Tadbir urus didefinisikan tindakan yang dilaksanakan oleh golongan yang mempunyai kuasa daripada
pelbagai bidang peringkat pengurusan untuk mencapai kecemerlangan, kecekapan, persamaan,
penglibatan yang menyuluruh, ketulusan, dan akauntabiliti dalam pengurusan dan pentadbiran
Tadbir urus baik bermakna bagaimana melaksanakan tanggungjawabnya secara telus, berakauntabiliti
dan berhemat dari segi pengambilan keputusan dan penyampaian hasil
Meliputi tatacara, struktur dan proses berurusan dengan pelbagai pihak yang
berkepentingan(stakeholders)
Dua aspek utama tadbir urus ialah ;
PRESTASI :: pengurusan penyampaian adalah amat penting dalam penyampaian
perkhidmatan yang efektif dan efisien,seperti yang diharapkan oleh pihak-pihak
berkepentingan (stakeholders) di samping memastikan perkhidmatan tersebut value of
money serta pengurangan terhadap pembaziran sumber dan dana
PEMATUHAN TERHADAP UNDANG-UNDANG :: setiap organisasi/ agensi perlu
mematuhi segala peraturan,undang-undang,piawaian (standard) yang diguna pakai dan
harapan masyarakat terhadap amalan kejujuran,akauntabiliti dan integriti serta ketelusan
dalam perkongsian maklumat

Prinsip Utama Tadbir Urus


Fokus kepada pelanggan beretika
Ketelusan
Akauntabiliti dan Integriti
Efektif dan Efisien
Pengurusan Perubahan

Kepentingan dan Cabaran Prinsip Tadbir


Memperkasa daya saing negara
Menjana potensi insan bagi memperkasa prestasi perkhidmatan
Menerajui transformasi perkhidmatan
Mengekalkan profesionalisme dan tadbir urus dalam perkhidmatan
Memenuhi ekspektasi stakeholder dan pelanggan

Cabaran-cabaran Dalam Tadbir Urus Baik


Cabaran2 utama yg dihadapi ;
o globalisasi
o daya saing

Globalisasi
o Globalisasi merupakan satu proses utk meletakkan dunia di bawah satu unit yg sama tanpa
dibatasi oleh sempadan dan kedudukan geografi sesebuah negara.
o Secara ringkasnya globalisasi merupakan satu proses kehidupan yang serba luas dan
infiniti merangkumi segala aspek kehidupanseperti politik, social dan ekonomi yang boleh
dirasai oleh seluruh manusia di dunia ini.
Impak-impak globalisasi :

Positif
-hubungan yang erat dlm bidang politik antara Malaysia dgn negara2 lain akan memberi kesan yang
baik dalam bidang yg lain

Negatif
- campurtangan atau bantuan kpd kumpulan2 tertentu utk menggulingkan kerjaan sedia ada
- pengintipan utk mendapatkan maklumat oleh negara2 maju terhadap seteru mereka
- penggodaman sistem pertahanan mencari kekuatan & kelemahan sistem pertahanan sebuah negara

Impak sosial

Positif
- sistem pendidikan berkembang maju
- pendidikan jarak jauh dapat dilaksanakan
- pendidikan bertaraf dunia dapat diwujudkan di Malaysia
- rakyat Malaysia dpt terdedah dengan dgn pelbagai maklumat yang berguna

Negatif
- gejala social akan berlaku spt rempit, pengamalan seks bebas, pembuangan bayi, dan lain2
- budaya timur akan pupus dan melahirkan remaja yg rosak akhlaknya
- peminggiran penggunaan bahasa melayu sbg bahasa ilmu bahasa inggeris lebih diutamakan

Impak ekonomi

Positif
- wujudnya perdagangan bebas, menggalakkan persaingan, perluasan pasaran

Negatif
- penghakisan dasar perlindungan produk tempatan
- penguasaan syarikat multinasional
- ancaman terhadap barang dan perkhidmatan tempatan
- ancaman terhadap industri kecil dan sederhana IKS

Daya Saing Negara Malaysia.


Daya saing negara diukur berdasarkan empat faktor iaitu :
a. Prestasi ekonomi
b. Kecekapan kerajaan
c. Kecekapan perniagaan
d. Kemudahan infrastruktur

Menurut Michael Porter , terdapat 4 lagi faktor yang mempengaruhi daya saing iaitu :

1. Strategi , struktur dan tingkat persaingan perusahaan


2. Sumber yang terdapat dalam sesebuah negara ( sumber manusia , bahan mentah , modal
dan infrastruktur.
3. Permintaan domestik
4. Wujudnya industri hiliran.
Terdapat dua faktor tambahan iaitu:

1. Peluang yang wujud


2. Dasar-dasar yang dijalankan oleh kerajaan.

Langkah-langkah meningkatkan daya saing negara


Memberi pertimbangan kepada manfaat yang boleh diperoleh daripada kompetensi negara kerja
Malaysia yang berada di dalam dan di luar negara.
Mengkaji semula sistem pendidikan secara berterusan dan ditambah baik untuk melahirkan tenaga
kerja masa depan dengan komitmen
Memperkukuh sektor swasta menyuburkan kembali sektor swasta untuk menerajui pertumbuhan
ekonomi negara.
Memupuk graduan yang berbakat cemerlng dari segi pemikiran kreatif dan strategik serta kemahiran
keusahawanan dan kepimpinan yang akan memacu kejayaan pada dekad akan datang.
Punca yang menjejaskan daya saing negara :
PUNCA KESAN

kurang pengetahuan rendah produktiviti dan kurang inovatif dan kreatif

gaji rendah kurang motivasi dan menjejaskan prestasi kerja

teknologi rendah pengeluaran terhad dan masa kerja panjang

sistem penyampaian yang lemah karenah birokrasi , tidak mesra pelanggan dan lambat
mengatasi masalah yang timbul

***Sistem penyampaian kerajaan


Tindakan susulan yang dilaksanakan dengan memberi penekanan kepada lima aspek iaitu :
Pembangunan sumber manusia
pemantapan sistem dan prosedur kerja
pengemaskinian undang-undang dan akta
penggunaan ict dalam penyampaian perkhidmatan
*Langkah memperkasa modal insan :
a. memperluaskan akses kepada pendidikan berkualiti
b. memperkasa pendidikan awal
c. memantapkan pendidikan sekolah rendah dan menengah
d. mempergiat program dan latihan kemahiran
e. program latihan 1 malaysia
f. meningkatkan produktiviti pekerja
g. memperluas penglihatan wanita dalam ekonomi
Pemantapan Sistem Dan Prosedur kerja
Masalah yang wujud dalam sistem penyampaian awam ::

ketidakseragaman dalam konteks pelaksnaan polisi dan prosedur kerja


karenah birokrasi seperti kelulusan projek dan aspek layanan pelanggan masih tidak agi
menunjukkan perubahan yang ketara

Langkah yang perlu dilaksanakan ::

1. membudayakan kreativiti dan inovasi


2. mementingkan kepantasan bertindak dan membuat keputusan,
3. nilai untuk wang
4. nilai integrity

Pelaksanaan transformasi organisasi secara menyeluruh


Kerajaan telah memulakan Program Transformasi Kerajaan dgn menggunakan kaedah pengurusan
pencapaian yang baru dan berkesan seperti Makmal Pengurusan dan Petunjuk Prestasi Utama KPI
Program Transformasi Kerajaan PTK dilaksanakan dlm mendepani pelbagai cabaran untuk mencapai
wawasan 2020
Bagi memastikan semua rancangan pembangunan negara berjalan lancar, kesemua pelan tindakan PTK akan
berpaksikan kepada Prestasi Petnujuk Utama KPI dan enam Bidang Keberhasilan Utama Negara NKRA
Mengurangkan kadar jenayah
Memerangi rasuah
Meluaskan akses pendidikan berkualiti dan berkemampuan
Meningkatkan taraf hidup isi rumah berpendapatan rendah
Menambah baik pengangkutan awam Bandar
Memperkasa prasarana luar Bandar dan pedalaman

Kesan-kesan sekiranya sistem penyampaian khidmat awam lemah


Mengakibatkan kos operasi yg tinggi dan mahal
Wujudnya budaya kerja negative yg berleluasa
Tekanan dan banyak aduan dalam komuniti
Merosakkan hubungan dan kepercayaan antara kerajaan dengan peniaga dan komuniti
Mengakibatkan usaha pembangunan negeri dan negara terjejas
Menjejaskan reputasi perkhidmatan awam dan kerajaan
Menjejaskan kemasukan pelabur-pelabur asing
Langkah-langkah bagi meningkatkan lagi sistem penyampaian perkhidmatan awam
Membangunan modal insan
Menentukan KPI dan NKRA
Membangunkan budaya kerja berkualiti
Menyelaras dasar dan polisi antara jabatan dlm setiap kementerian
Mewujudkan persekitaran kerja yang kondusif
Pembentukan imej agensi dan jabatan kerajaan
Sistem penyampaian khidmat awam perlu inovatif, kreatif dan cekap
Mengaplikasikan teknologi maklumat dan komunikasi
ICT dalam penyampaian perkhidmatan
BAB 8

PERTAHANAN
***Antara ancaman jenayah yang akn mengugat keselamatan,keamanan negara ialah
~Jenayah berkaitan dadah
~jenayah rogol
~pembunuhan
~rasuah
~rompakan
~ragut
~cetak rompak
~penculikan
~kegiatan lanun di perairan Malaysia
~penyeludupan
~pendatang tanpa izin

8.2 JENAYAH

Punca Berlaku Jenayah


faktor persekitaran
faktor pertambahan penduduk
faktor kejatuhan ekonomi
faktor media massa
faktor kecelaruan mental
faktor penguatkuasaan undang-undang dan tenaga mahir
faktor penghayatan agama
faktor karenah birokrasi
faktor pengaruh dadah

Langkah atasi Jenayah


memperkasakan penguatkuasaan undang-undang
gunakan peralatan yang canggih
meningkatkan kesedaran dalam kalangan orang awam
memperkasakan ekonomi negara bagi meningkatkan peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia
menyelaraskan dan bekerjasama dengan kerajaan dan organisasi antarabangsatanamkan kesedaran
melibatkan anggota masyarakat

8.3 AKTIVITI PEMERDAGANGAN ORANG


Bentuk pemerdagangan:
1.)eksploitasi seks
2.)buruh terikat
3.)pemindahan organ
4.)pemerdagangan bayi
CARA MENANGANI
1.)menguatkuasakan undang-undang
2.)menubuhkan Majlis anti-pemerdagangan orang dan Anti-penyeludupan Migram

8.4 ANCAMAN PENDATANG ASING TANPA IZIN


MASALAH YANG WUJUD KEMASUKAN PENDATANG ASING
peningkatan jenayah
penyebaran penyakit berbahaya
akan menimbulkan masalah petempatan di negara kita
Hak rakyat Malaysia akan terjejas

LANGKAH MENGATASI MASALAH YANG DIBAWA OLEH PATI


Memantapkan Penguatkuasaan
Mengadakan dasar
Memberi kesedaran
Memantapkan hukuman
mengadakan kerjasama

8.5 KEADAAN EKONOMI MALAYSIA


Ekonomi Malaysia dijangka berkembang kukuh antara 5 hingga 5.5% , walaupun prtumbuhan ekonomi global
tidak menentu, perdagangan luar sederhana , tekanan inflasi meningkat dan geopolitik yang bergolak.
**PERTUMBUHAN TERSEBUT DIPACU OLEH
Permintaan dalam negeri yang kukuh
Pelaburan swasta yang terus meningkat sama ada dari dalam dan luar negeri.
Sokongan sektor awam
Permintaan luar negeri.

Kemelesetan ekonomi yang melanda dunia ini turut member kesan kepada Malaysia
LANGKAH-LANGKAH MENGATASI KEMELESETAN MALAYSIA
Perlu ditangani segera sebelum bertambah buruk.
Dua pihak yang bertanggungjawab dalam menangani kemelesetan iaitu majikan dan pihak kerajaan.
Langkah pihak majikan :
Memberhentikan pekerja sebagai cara terbaik untuk mengurangkan kos dan meminimumkan
kerugian perancangan
Pengurusan yang proaktif oleh majikan membolehkan pekerja tidak diberhentikan sebaliknya
majikan mencari jalan bagaimana untuk meningkatkan produktiviti dan mencari peluang
disebalik krisis kewangan yang berlaku.
Melaksanakan skim pemotongan gaji kakitangan antara 10 hingga 20% ketika krisis
kewangan berlaku.
Langkah kerajaan
Mencari kaedah yang terbaik untuk mengatasi masalah tersebut dan meningkatkan kedudukan
ekonomi pada paras yang stabil supaya Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) lebih positif
Menyediakan latihan kemahiran dan peluang pekerjaan kepada mereka yang terlibat bagi
menangani masalah pembuangan pekerja , pengangguran , upah yang rendah dan masa kerja
yang disingkatkan.
Melalui Kementerian Sumber Manusia (KSM) , kerajaan telah melaksanakan Program
Penempatan Pekerjaan , Train and place Program , Community Employment Support Program
, Jobs Placement Program, National Dual Training System , Skill Development Fund, dan Self
Employment Program bagi mengatasi masalah pengangguran yang berlaku dan seterusnya
krisis ekonomi diatasi dengan berkesan.
Kementerian Sumber Manusia menubuhkan JobsMalaysia yg bakal menjadi hab pekerjaan
kebangsaan sektor awam dan swasta.
Kerajaan melaksanakan liberalisasi dalam sektor perkhidmatan. Liberalisasi sektor
perkhidmatan membolehkan ekonomi Malaysia lebih berdaya saing dengan pemindahan
teknologi , kepakaran , pengetahuan dan kaedah pengurusan dengan syarikat luar.
Kerajaan juga melaksanakan liberalisasi sektor kewangan. Tindakan liberalisasi sektor
kewangan ini sejajar dengan objektif yang ditetapkan oleh sektor kewangan untuk melahirkan
sektor kewangan yg berdaya tahan, pelbagai dan cekap.
- Langkah meliberalisasikan sektor kewangan ini seterusnya mampu meningkatkan taraf
hidup rakyat kerana suntikan dana bank asing bakal menjana pelbagai peluang pekerjaan
di dalam Negara.
Kerajaan memperkenalkan Pakej Rangsangan Ekonomi yg bertujuan mengurangkan kesan
penguncupan ekonomi global ke atas ekonomi Negara.

8.6 INFLASI DI MALAYSIA


Maksud inflasi : suatu proses kenaikan tingkat harga umum utk semua barang secara menyeluruh dan serentak
dalam ekonomi.

KESAN NEGATIF INFLASI


a. Menyebabkan tingkat harga umum meningkat. Hal ini akan menyebabkan pendapatan benar penduduk
akan menurun dan merendahkan kuasa beli pengguna.
b. Golongan berpendapatan tetap , pemiutang dan org yg menabung di institusi kewangan mengalami
kerugian kerana inflasi telah mengurangkan pendapatan benar yg mereka terima.
c. Firma yg kurang cekap terpaksa memberhentikan operasi apabila berlaku inflasi tolakan kos dan inflasi
diimport . hanya firma yg cekap dan mempunyai modal yg besar dpt membeli factor pengeluaran yang
semakin mahal semasa inflasi.
d. Apabila berlaku inflasi dalam Negara . harga eksport menjadi lebih mahal dari harga import . hal ini
akan menambahkan import dan mengurangkan eksport dan seterusnya memburukkan imbangan
pembayaran.
e. Pertambahan jumlah import dan pengurangan jumlah eksport akan menjejaskan kadar pertukaran asing
. keadaan ini akan menjatuhkan nilai mata wang dalam Negara dan menyebabkan kejatuhan pelaburan
asing.

KESAN POSITIF INFLASI


i. Inflasi yg sederhana akan mengalakkan pelaburan dari firma-firma. Firma akan menambah penawaran
agregat utk memenuhi pertambahan permintaan agregat.
ii. Pertambahan pelaburan ini akan meningkatkan penggunaan guna tenaga. Hal ini dapat mengurangkan
kadar pengangguran.
iii. Golongan pemilik harta tetap , pemilik saham dan golongan peniaga akan menikmati keuntungan
semasa inflasi . Misalnya , harga harta tetap akan meningkat seperti rumah , bangunan dan hartanah.
iv. Pertambahan pelaburan juga akan menambahkan keluaran Negara jika ekonomi belum mencapai
tingkat guna tenaga penuh . Akibatnya pendapatan Negara juga turut bertambah.
v. Inflasi dlm Negara akan menaikkan harga barang eksport dan menurunkan harga barang import . Jika
faktor2 lain tidak berubah , kadar syarat perdagangan Negara bertambah baik.
vi. Kadar syarat perdagangan yang bertambah baik akan dapat membaiki kedudukan imbangan
perdagangan Negara.

PUNCA2 INFLASI DI MALAYSIA


Bencana alam seperti banjir yg berlaku di dalam atau di luar negeri .
Kenaikan mata wang asing berbanding Ringgit Malaysia.
Permintaan yang luar jangkaan iaitu permintaan pasaran lebih tinggi daripada bekalan.
Bekalan wang meningkat melebihi bekalan barangan atau perkhidmatan dalam pasaran
Faktor2 luar Negara.
- Kos bahan2 mentah atau barang siap atau perkhidmatan yg diimport dari luar Negara
meningkat , akan menyebabkan harga barangan dan perkhidmatan di pasaran tempatan
juga meningkat.

LANGKAH2 MENGATASI INFLASI DI MALAYSIA


Mengamalkan dasar fiscal menguncup
Mengadakan kerjasama dengan kesatuan sekerja.
Memperkasakan Penguatkuasaan undang2
Mengamalkan Tadbir Urus baik.
Meningkatkan kesedaran Pengguna.
Memberi Kesedaran kpd pengguna.
Memberi Kesedaran kepada anggota Masyarakat.

KESTABILAN SERANTAU

Kestabilan serantau-cabaran yang dihadapi


1.mewujudkan kestabilan kawasan serantau
2.mewujudkan kepentingan kawasan serantau
3.wujudkan keselamatan kawasan serantau
4.wujud hubungan kawasan serantau

Faktor faktor ancaman kestabilan serantau


1.pergolakan yang berlaku di kawasan serantau
2.pergolakan di Thailand
3.pergolakan di Filifina
4.Tuntutan bertindih
5.kegiatan lanun
Usaha atasi cabaran
1.meningkatkan keupayaan berdikari
2.mengadakan kerjasama serantau
3.memberikan komitmen terhadap Piagam Bangsa-Bangsa Bersatu(PBB)

PERPADUAN
1.1 Malaysia
2.Aspek utama 1 Malaysia ialah:
-penerapan teras teras perpaduan
-penerapan nilai-nilai aspirasi

3.Tiga teras perpaduan


-prinsip penerimaan
-prinsip kenegaraan
-prinsip keadilan sosial

Tiga teras mempunyai nilai-nilai murni iaitu:


1.Kesederhanaan 5.Budaya ilmu
2.Rendah hati(tawadhuk) 6.Integriti
3.Berbudi bahasa 7.Budaya ketepatan
4.Hormat menghormati

***Nilai aspirasi perlu ada masyarakat progresif


1. Budaya berprestasi tinggi 4. Integriti
2. Ketabahan 5. Kebijaksanaan
3. Kesetiaan 6. Budaya inovasi

Ancaman Jenayah Siber


-Kepesatan kemajuan teknologi
-Perkhidmatan kerajaan tukar online
-Kecelikan manusia terhadap teknologi maklumat
-para penggodam ceroboh sistem pertahanan
-operasi input digunakan tujuan tidak sihat

Jenis-jenis jenayah siber


1. Penipuan 6. Judi siber
2. Kerosakan atau pengubahsuaian 7. Skim cepat kaya
Data computer 8. Pornografi
3. Capaian secara tidak sah ke 9. Penggodam atau
Atas sistem hackersebar virus
4. Salin perisian secara tidak sah 10. Salur maklumat
5. Pengintipan -maklumat palsu
11 Kecurian maklumat

Punca punca Jenayah siber


-sukar kenalpasti jenayah
-Kepentingan ekonomi Negara maju
-Sikap manusia sukar dikawal
-Takrifan jenayah berbeza
-Sikap masyarakat tamakkan wang ringgit
-Kepentingan ketenteraan

Langkah langkah atasi masalah jenayah siber


-Adakan kerjasama secara global
-Memperkasakan penguatkuasaan
-Memperkukuhkan kerjasama antara kerajaan dengan syarikat syarikat pengguna computer
-Kaji hukuman yang dikenakan
-Adakan pemantauan yang berkesan
-Memberi kesedaran

INTEGRASI DAN PERPADUAN


1.Malaysia mempertahankan Negaranya sebagai satu Negara berdaulat dan jangka panjang.
2.Perpaduan dan integrasi menyatupadukan seluruh anggota masyarakat

****Enam aspek halang perpaduan


-Aspek sosial -Aspek politik
-Aspek kebudayaan -Aspek Fizikal
-Aspek Ekonomi -Aspek media massa
Langkah atasi masalah perpaduan
-Dasar pendidikan -perkongsian kuasa politik
-Kurangkan jurang ekonomi -Memperkenal konsep 1
Antara kaum Malaysia
-Amalkan toleransi budaya dan -Kegiatan sukan sebagai alat perpaduan dan Integrasi
Agama

Isu Rasuah
Definisi Rasuah-suatu jenayah atau kesalahan undang - undang
***Empat kesalahan Rasuah:
-minta/terima rasuah -buat tuntutan palsu
-tawar/beri rasuah -salahguna jawatan/kedudukan

Punca Rasuah

-Kelemahan peribadi -Sosioekonomi tidak


-Kelemahan kepimpinan dan seimbang
Pengurusan organisasi -Ahli politik
-Pengaruh sosial dan budaya mengambil Kesempatan

Kesan-kesan Rasuah
-Ketidakadilan berlaku -Fungsi perjalanan sesuatu
-Imej Negara terjejas organisasi lumpuh
-Kos sara hidup meningkat -Pemerintahan lemah
-Ancam keselamatan -Pentadbiran Negara kucar
Negara kacir
-Ancam keselamatan rakyat

Langkah-langkah cegah Rasuah


-Memantapkan iman dan kukuhkan jati diri
-beri pendidikan yang sempurna
-Tingkatkan penguatkuasaan undang undang dan hukuman

Integriti
Integriti-Asas kepada tadbir urus yang baik

Faktor menjejaskan Integriti:


-Individu tamak,tidak amanah,tidak cekap
-Kepimpinan yang lemah
-Budaya rasuah
-Struktur dan Institusi kurang pemantauan
-Kelemahan sistem prosedur

Langkah kukuhkan Integriti


-Komunikasi berkesan -Kecukupan sumber
-Pendidikan Berterusan -Bersedia untuk berubah
-Kepimpinan bertauladan -Perundangan yang berkesan
-Persekitaran kerja kondusif