Sei sulla pagina 1di 148

BORANG MAKLUMAT MURID

MODUL PENGURUSAN MURID, SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

A. MAKLUMAT DIRI MURID

1.
NAMA PENUH :
S
I
T
I

N
A
D
R
A
H

B
T

(seperti dalam MyKad/MyKid)


M
O
H
D

A
E
L
I
S

2.
TARIKH LAHIR :
2
2
/
0
2
/
2
0
0
6

(hari)
(bulan)

(tahun)
3.
JANTINA :
Lelaki

Perempuan
/

4.
NO. MY KAD / MY KID :
0
6
0
2
2
2
0
6
0
2
7
4

5.
NO. SIJIL LAHIR :
B
Q
5
4
0
6
3

6.
NO. PASPORT :
T
I
A
D
A
(Nyatakan Negara Asal)

7.
KEWARGANEGARAAN :
Warganegara
/

Bukan Warganegara
Pemastautin Tetap
8.
KAUM / KETURUNAN :
M
E
L
A
Y
U
9.
AGAMA :
I
S
L
A
M
10.
BAHASA PERTUTURAN:
(Sila rujuk Lampiran A)

M
E
L

11.
TARIKH MASUK
0
1
/
0
1
/
2
0
1
3
SEKOLAH SEMASA :
(hari)
(bulan)

(tahun)

12.
ANAK KE BERAPA :

0
4
13.
ALAMAT TETAP :
N
O
.
3
6
I
M
2
/
7
3

Poskod
I
N
D
E
R
A

M
A
H
K
O
T
A
2
5
2
0
0

Bandar
K
U
A
N
T
A
N

Negeri
P
A
H
A
N
G

14.
ALAMAT SURAT
-
S
D
A
-

MENYURAT :
Poskod
Bandar
Negeri
15.
JARAK KE SEKOLAH :

km
0
7

16. MURID TINGGAL DENGAN :


I
B
U
B
A
P
A
17.
ASRAMA :
Ya

Tidak
/

(sila rujuk Lampiran A)


Jika Ya,
Jenis Asrama
Nama Asrama

18.
MURID
BERKEPERLUAN KHAS :
Ya

Tidak
(sila rujuk Lampiran A)

Jika Ya, No. Kad OKU


Program
Kategori
Jenis
Alat Bantuan Teknologi 1
Alat Bantuan Teknologi 2
Bank
No Akaun Bank

Ya
Tidak

Adakah terdapat ahli keluarga yang mengalami masalah sama?

19.
BANTUAN YANG DITERIMA :

(Sila rujuk Lampiran A)


MAKLUMAT DIRI BAPA / PENJAGA UTAMA

20.
NAMA PENUH :
M
O
H
D

A
E
L
I
S

B
I
N

(seperti dalam MyKad/MyKid)


A
H
M
A
D
21.
STATUS BAPA :

(Sila rujuk Lampiran A)

22.
KAUM / KETURUNAN :
M
E
L
A
Y
U

23.
AGAMA :
I
S
L
A
M
24.
NO. MY KAD :
6
9
1
1
2
7
0
1
5
8
6
3

25.
NO. PASPORT :
(Nyatakan Negara Asal)
26.
KEWARGANEGARAAN :
Warganegara
/

Bukan Warganegara
Pemastautin Tetap
27.
NO. TELEFON :
Pejabat
0
9
-
5
8
5
2
0
0
0

Rumah
-

Bimbit
0
1
7
-
9
1
9
1
0
5
5

28.
BIL. TANGGUNGAN :

orang

0
8

29.
PEKERJAAN :

(Sila rujuk Lampiran A)

Nama Majikan :
B
A
S
F

P
E
T
R
O
N
A
S

Alamat Majikan :
G
E
B
E
N
G
Poskod

Bandar

Negeri

30.
NO. CUKAI PENDAPATAN :
31.
PENDAPATAN SEBULAN :
RM
8
5
8
0
.
7
0
(nyatakan amaun atau tandakan di petak berkenaan)
Tiada Maklumat Pendapatan
Tiada Pendapatan / Tidak Bekerja

MAKLUMAT DIRI IBU / PENJAGA KEDUA

32.
NAMA PENUH :
S
A
R
I
F
A
H
N
A
H
A

(seperti dalam MyKad/MyKid)


B
I
N
T
I

M
O
H
A
M
A
D
33.
STATUS IBU:

(Sila rujuk Lampiran A)

34.
KAUM / KETURUNAN :
M
E
L
A
Y
U

35.
AGAMA :
I
S
L
A
M

36.
NO. MY KAD :
7
3
0
1
2
2
0
1
6
6
0
5

37.
NO. PASPORT :
(Nyatakan Negara Asal)
38.
KEWARGANEGARAAN :
Warganegara

/
Bukan Warganegara
Pemastautin Tetap
39.
NO. TELEFON :
Pejabat

0
9
-
5
7
3
2
3
9
6

Rumah
-
Bimbit
0
1
2
-
6
8
3
7
1
1
7

40.
BIL. TANGGUNGAN :

orang
41.
PEKERJAAN :

(Sila rujuk Lampiran A)


Nama Majikan :
G
U
R
U

B
E
S
A
R

Alamat Majikan :
S
K

K
A
M
P
O
N
G

Poskod
P
A
D
A
N
G
2
5
2
0
0
Bandar
K
U
A
N
T
A
N

Negeri
P
A
H
A
N
G
42.
NO. CUKAI PENDAPATAN :
43.
PENDAPATAN SEBULAN :
RM
4
2
2
5
.
0
0
(nyatakan amaun atau tandakan di petak berkenaan)
Tiada Maklumat Pendapatan
Tiada Pendapatan / Tidak Bekerja