Sei sulla pagina 1di 12

UNMSM Trigonometra

SEMANA 10 a - b
ARCO COMPUESTO tg a - tg b 4-5
tg ( a - b ) = =
1 + tg a gtg b 1 + 4 g5
1. Simplifique:
1
sen ( 15 + q ) gcos q - cos ( 15 + q ) gsenq \ tg ( a - b ) = -
P= 21
cos q gcos ( 15 -q ) - sen q gsen ( 15 - q ) RPTA.: D
A) 2 + 3 B) 2 - 3 C) 2 3
tg 89 -tg 1
D)
3
E)
3 3. Resolver: E =
tg 88
2 6
A) 0,5 B) 2 C) -1
RESOLUCIN D) 1 E) 0
( 15 + q ) - ( q )
sen

P=
( q ) + ( 15 - q )
cos RESOLUCIN

tg 89 -tg 1
sen 15 E=
P= = tg 15 tg 88
cos 15
tg 89 -tg 1
\ P = 2- 3 E=
tg ( 89 -1 )
RPTA.: B
tg 89 -tg 1
E=
2. Siendo: tg 89 -tg 1
tg ( 3x - 2y ) = 4 tg ( 2x - 3y ) = 5 1 + tg 89 tg 1
Halle: tg ( x + y ) E = 1 + tg 89 tg 1
E = 1 + tg 89 ctg 89
1
A) B) -1 C) 1
21 \ E=2
1 RPTA.: B
10
1 1 4. Si:
D) - E) -
4 3
21 10 sen ( a+b ) = sen a cos b =
5 5
RESOLUCIN Halle: sen (a b)
Datos:
1 2 3
A) B) C)
* tg(3x - 2y) = 4 tg a = 4 5 5 5
4 1
a D) E)
5 6
* tg(2x - 3y) = 5 tg b = 5
RESOLUCIN
Como:
b
4
Piden: sen a cos b + cos asenb =
5
* tg ( x + y ) = ? tg ( a - b ) = ?

SAN MARCOS 2011 CUESTIONARIO DESARROLLADO


UNMSM Trigonometra
3 4 7 3
+ cos asenb = -
tg a - tgb
5 5 tg ( a - b ) = = 3 7
1 1 + tg a tgb 7 3
cos asenb = 1 +
5 3 7
Se pide: 20
sen(a - b) = sen acosb - cos asenb \ tg ( a - b ) =
21
3 1 2 RPTA.: C
\ sen(a - b) = - =
5 5 5
RPTA.: B 7. Calcule: E = 21 tg 8 +75 sen 16
(asumir: tg 37 = 0,75)
5. A qu es igual:
E = cos 13 -2 sen 18 sen 5 A) 23 B) 24 C) 25
D) 26 E) 27
A) sen 7 B) cos 22
C) 2 sen 22 D) cos 23 RESOLUCIN
E) 2 cos 23 Si:
i) tg 8 = tg ( 45 -37 )
RESOLUCIN 3
E = cos ( 18 - 5 ) - 2 sen 18 sen 5 ( 1)
-
4 1
E = cos 18 cos 5 - sen 18 sen 5 tg 8 = =
3 7
E = cos 23 1 + ( 1)
\ 4
RPTA.: D ii) sen 16 = sen ( 53 - 37)
4 4 3 3 7
6. Si a y b son ngulos sen 16 = - =
5 5 5 5 25
complementarios y adems:
Se pide:
3 sen a = 7 senb . Halle: tg (a-b)
1 7
\ E = 21 + 75 E = 24
17 19 20 7 25
A) B) C) RPTA.: B
21 21 21
22 23
D) E) 8. Si: x + y = 16
21 21 Halle:
24 ( tg x + tg y ) + 7 tg gtg y
RESOLUCIN
Si: a + b =90 senb= cos a
7 7 1
3 sen a = 7 cos a A) - B) C)
24 24 3
7
tg a = = ctgb 1
3 D) - E) 7
3
Se pide:
RESOLUCIN
24 ( tg x + tg y ) + 7 tg x tg y

SAN MARCOS 2011 CUESTIONARIO DESARROLLADO


UNMSM Trigonometra
7
tg x + tg y +
tg x tg y 24 tg a + tgb + k tg a tgb = k
24
tg ( a + b ) = k
Propiedad 7
= tg ( x + y ) x + y = 16 (dato)
24
7
24 = 7
24
RPTA.: E

sec ( a - q )
9. Si: =4
sec ( a + q )
Calcule: tg a gtg q

3 3 2
A) B) - C)
5 5 5
2 5
D) - E)
5 2

RESOLUCIN
sec ( a - q )
=4
sec ( a + q )
cos ( a + q )
=4
cos ( a - q )
cos ( a + q ) + cos ( a - q ) 5
=
cos ( a + q ) - cos ( a - q ) 3
2 cos a cos q 5
=
-2 sen a sen q 3
3
tg a tg q = -
5
RPTA.: B

10. Reduce:
p p
M = sen + x gcos + x - cos2 x
3 6
1 7 7
A) - B) C) -
2 4 4
1 1
D) E) -
4 4

SAN MARCOS 2011 CUESTIONARIO DESARROLLADO


UNMSM Trigonometra
RESOLUCIN Se observa:
M = sen ( 60 +x ) gcos ( 30 + x ) - cos2 x i) tg a =
3k
tg a =
3
2k 2
M = sen ( 60 +x ) gsen ( 60 -x ) - cos2 x
ii) q = a + 37 tg ( q ) = tg ( a + 37 )
M = sen 60 - sen2 x - cos2 x 3 3
+
tg a + tg 37
3
2
tg q = tg q = 2 4
M = - sen2 x + cos2 x 1 - tg a gtg 37 3 3
2 1- g
2 4
3 \ tg q = -18
M = -
1
RPTA.: A
4
1 12. De la figura mostrada, calcular:
\ M =-
4 tg a
RPTA.: E

11. Halle tg q de la figura.

5 55 5
A) - B) - C)
1 3 3 3
A) -18 B) - C) 18
18 55 4
D) E)
1 3 3
D) E) 1
18
RESOLUCIN
RESOLUCIN

4
tgb =
5

SAN MARCOS 2011 CUESTIONARIO DESARROLLADO


UNMSM Trigonometra
7 Si:
tg q = 3
5 tg f =
5
tg a = tg ( b + q ) 1
tgb =
tg b + tg q 5
tg a =
1 - tg b tg q
Se pide:
4 7
+ tg a = tg ( f - b )
tg a = 5 5
4 7 tg f - tg b
1- tg a =
5 5 1 + tg f tg b
11 5
tg a =
tg a = 5 14
3 RPTA.: A
-
25
55 14. Reducir:
tg a = -
3
tg 3 a + tg 5 a + tg 8 a + tg 3a tg 5a tg 8 a
RPTA.: B

13. En la figura, halle : tg a A) 2 tg 3a B) 2 tg 5 a


C) 2 tg 8 a D) 4 tg 3 a
5 E) 4 tg 5 a
A)
14
3 RESOLUCIN
B)
7
1
C) E = tg a + tg 5 a + tg 3 a tg 5a tg 8a + tg 8 a
7
3 E = tg 8a + tg 8 a = 2 tg 8a
D)
14 RPTA.: C
1
E) 15. Dado: sen ( 2x + y ) = 2 sen y
2
Halle: tg(x + y) gctg x
RESOLUCIN
A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

RESOLUCIN
sen
( x + y) + x = 2 sen ( x + y) - x

3 cos ( x + y ) sen x = sen ( x + y ) cos x
tg ( x + y ) ctg x = 3
RPTA.: C

SAN MARCOS 2011 CUESTIONARIO DESARROLLADO


UNMSM Trigonometra
16. Reduce: 18. Simplifique:
( sen 3x + cos 3x ) ( sen 2x + cos 2x ) - cos x 3 sen 7 + 3 cos 7
E=
A) sen 2x B) sen 3x C) sen 4x sen 8 - cos 8
D) sen 5x E) sen 6x
3 6
RESOLUCIN A) 6 B) - 6 C)
4
4 6
E = sen 3x sen 2x + sen 3x cos 2x D) E) 5 6
3

+ cos 3x sen 2x + cos 3x cos 2x - cos x RESOLUCIN


3 sen 7 + 3 cos 7
E = cos x + sen 5x - cos x E=
sen 8 - cos 8
E = sen 5x
RPTA.: D
E=
3 ( 3 sen 7 + cos 7 )
1 1
17. En un tringulo ABC, reduce: 2 sen 8 - cos 8
2 2
cos(A - B) cos ( B - C ) cos ( C - A )
W= + + 3 1
sen A gsenB senB gsenC senC gsen A
2 sen 7 + 2 cos 7
2 3
E=
A) 5 B) 4 C) 3 - 2 ( sen 45 cos 8 - cos 45 sen 8 )
D) 2 E) 1
2 3 ( sen 7 cos 30 + cos 7 sen 30 )
E=
RESOLUCIN - 2 sen(45 - 8 )
Obs: sen ( 30 +7 )
cos ( x - y ) cos x gcos y + sen x gsen y E=- 6 =- 6
= sen 37
sen x gsen y sen x sen y RPTA.: B

= ctg x gctg y + 1 19. Si: ctg x + 2 = tg y

Dato: D ABC A + B + C = 180 2 cos ( x + y )


Piden: Halle: E =
sen ( x + y ) + sen ( x - y )
cos ( A - B ) cos ( B - C )
W= +
sen A gsenB senB gsenC
cos ( C - A ) A) 1 B) 2 C) -2
+ =? 1 1
senC gsen A D) E) -
W= ctg A gctgB + 1
+
ctgB gctgC + 1
2 2

+
ctgC gctg A + 1 RESOLUCIN
W = 3 + ctg A gctgB + ctgBgctgC + ctgC gctg A De:
ctg x + 2 = tg y
1 ctg x - tg y = -2
\ W =4
RPTA.: B

SAN MARCOS 2011 CUESTIONARIO DESARROLLADO


UNMSM Trigonometra
cos x cos y - sen x sen y = -2 sen x cos y sen(A + B) gsen ( A - B ) gsec2 A gsec2 B
cos ( x + y ) = -2 sen x cos y A) tg A + tg B
2 2

B) tg A - tg B
2 2

2 cos ( x + y )
C) 1 - tg B
2
E= =
sen ( x + y ) + sen ( x - y )
D) 1 + tg A
2

2 ( -2sen x cos y ) E) 1 - ctgB


sen x cos y + cos xseny + sen x cos y - cos x sen y
-4 sen x cos y RESOLUCIN
E=
2 sen x cos y E = sen ( A + B ) sen ( A - B ) sec2 A gsec2 B
E = -2 E = ( sen A gcosB + senB cos A ) ( sen A cosB - senB cos A )
RPTA.: C 1 1
2 g
20. Si: a + b = c cos A cos2 B
Simplifique:
cos2 a + cos2 b - 2 cos acos b cos c ( 1
)
E = sen2 A gcos2 B - sen2 B cos2 A g 2 g 2
1
cos A cos B
E = tg A - tg B
2 2

A) sen (a-b) B) cos c RPTA.: B


C) cos (a-b) D) sen c
2

E) cos c 22. Reducir:


2

sen(180 +a) tg ( 270 -a ) sec ( 90 +a )


Q= + -
RESOLUCIN cos(90 -a) ctg ( 360 -a ) csc ( 180 -a )
cos a + cos2 b - 2 cos a cos b cos ( a + b )
2

= cos2 a + cos2 b - 2 cos acosb ( cos acosb - senasenb ) A) 0 B) -3 C)-1


D) 3 E) 1
= cos2 a + cos2 b - 2 cos2 acos2 b + 2cos acosb sena senb
= cos2 a + cos2 b - cos2 acos2 b - RESOLUCIN
cos2 a cos2 b + 2 sena cos b cos a senb -sena ctg a - csc a
Q= + -
sen a -ctga csc a
( )
= cos2 a 1 - cos2 b + cos2 b 1 - cos2 a +( ) \ Q = ( -1) + ( -1) - ( -1) = -1
+ 2 sen acos b cos asenb RPTA.: C

= cos2 asen2 b + cos2 b sen2 a + 23. Calcule el valor aproximado:


+2 sen acos b cos asenb
M = 5 gsen127 - sec2 240 +2 tg3 315

= ( sen acos b ) + ( cos asenb ) +


2 2

A)-2 B) 2 C) 6
+2 ( sen acos b ) ( cos asenb ) D) -6 E) 0
( sen acos b + cos asenb )
2

sen2 ( a + b ) = sen2 c
RPTA.: E

21. Reducir la siguiente expresin:


SAN MARCOS 2011 CUESTIONARIO DESARROLLADO
UNMSM Trigonometra
RESOLUCIN 3p
tg ( p + x ) cos - x sec ( 2p - x )
M = 5 ( sen 127 ) - ( sec 240 ) + 2 ( tg 315 )
2 3
R= 2
3p p
* sen 127 = sen ( 180 -53 ) = +sen53 =
4 ctg + x sen ( 2p - x ) csc + x
5 2 2
* se c 240 = sec ( 180 +60 ) = -se c 60 = -2
A) -1 B) -2 C) -3
* tg 315 = tg ( 360 -45 ) = -tg45 = -1 D)+1 E) 2
4
M = 5 - ( -2) + 2 ( -1)
2 3
RESOLUCIN
5
\ M = -2 tg ( p + x ) = tg x
RPTA.: A 3p
cos - x = -sen x
2
24. Calcule:
cos ( -5520 ) gctg 100027 3p
ctg + x = -tg x
M= 2
tg(-2400 )
sen ( 2p - x ) = -sen x
3 3 sec ( 2p - x ) = sec x
A) 1 B) -
8 p
csc + x = sec x
3 3 3 2
C) D) -
8 8
3 Reemplazando.
E)
8
R=
( tg x ) ( -sen x ) ( sec x ) = -1
( -tg x ) ( -sen x ) ( sec x )
RESOLUCIN RPTA.: E
* cos ( -5520) = cos ( 5520 ) = cos ( 360 15 + 120 )
1 26. Calcule el valor de :
cos 120 = - cos 60 = - 5p 2p 7p
2 sen gtg gcsc
R = 4 3 6
5p 5p 11 p
* ctg 100027 = ctg(360 277 + 307 ) cos gctg gsec
3 3 4 6
= ctg307 = - ctg53 = -
4
A) -3 2 B) 2 C) 2 2
* tg(-2400 ) = -tg(2400 ) = -tg ( 360 6 + 240 ) D) 5 2 E) 7 2
= -tg 240 = -tg60 = - 3
RESOLUCIN
1 3 5p p
-
g sen = -sen
2 4
M = 4 4
- 3( ) cos
5p
= cos
p
3 3 3
\ M=- 2p p
8 tg = -tg
RPTA.: D 3 3
25. Simplifique:
SAN MARCOS 2011 CUESTIONARIO DESARROLLADO
UNMSM Trigonometra
7p p Reemplazando:
csc = - csc
6 6 P=
( sen a ) ( cos a ) = sen a gcos a
5p p ( csc a ) ( -sen a ) -1
ctg = ctg sen a cos a
4 4
11p p -sen2 a cos2 a
sec = sec
6 6
reemplazando:
reemplazando tenemos: p
a=-
p p p 3
-sen -tg - csc
4 3 6 p 2 p
R= P = -sen2 - cos - =
p p p 3 3
cos ctg sec
3 4 6 2
3 1
2
3
-- - = -
2 2


-
2
( )
3 ( -2) 2 16
= = -3 2 RPTA.: A
1 2
2 ( 1) 28. Reduce:
3
RPTA.: A
cos ( -x ) + cos ( 24p + x ) + cos ( 53 p - x )
W=
p 47p
27. Si a = - sen x -
3 2
Calcule:
sen ( -15p - a ) cos ( 92 p + a ) A) -1 B) 1 C) -3
P= D) 3 E) 0
927 p 1683 p
sec + a csc + a
2 2 RESOLUCIN
A) -
3
B) -
1
C)
1 * cos ( -x ) = cos x
16 16 16
* cos ( 24 p + x ) = cos ( 2 p g12 + x ) = cos x
3
D) 16 E)
5 * cos ( 53 p + x ) = cos ( 52 p + p - x )
16 = cos ( p - x ) = - cos x
RESOLUCIN 47p 47p
* sen x - = -sen - x =
sen ( -15 p - a ) = -sen ( 15 p + a ) = - ( - sen a ) = sen a 2
2
cos ( 92p + a ) = cos a 3p
-sen 22p + - x
1683 p
2
csc + a = - sec a
2 cos x
+
cos x
+
- cos x
W=
927 p cos x
sec + a = csc a
2 \ W=1
RPTA.: B

SAN MARCOS 2011 CUESTIONARIO DESARROLLADO


UNMSM Trigonometra
29. Siendo a y b las medidas RESOLUCIN
de dos ngulos complementarios:
p p
cos ( 2a + 4 b ) tg ( 3a + 2 b ) A = sen 917 tg 239
Q= + 4 6
cos ( 4 b + 6a ) ctg ( 2a + 3b )

A) -1 B) 1 C) 0
D) -2 E) 2

RESOLUCIN
* a + b = 90 5p 11 p
A = sen g tg
4 6
* cos ( 2 a + 4 b ) = cos ( 2 a + 2 b + 2 b ) =
2 3
cos ( 180+ 2b ) = - cos 2b A sen255 gtg330 A = - -
23
* cos ( 4b + 6 a ) = cos ( 4a + 4b + 2a ) =
6
A=
6
cos ( 360 +2 a ) = cos 2 a
RPTA.: A

* tg ( 3a + 2 b ) = tg ( 2 a + 2b + a ) = tg ( 180 + a ) = tg a 31. Reducir:


A = csc2 675 -ctg2 855 +tg2 960
* ctg ( 2 a + 3 b ) = ctg ( 2a + 2b + b ) =
1 3 1
A) B) C) -
ctg ( 180+ b ) = ctg b 2 2 2
D) 2 E) 4
- cos 2b tg a - cos 2b
Q= + Q= + RESOLUCIN
cos 2a ctg b cos ( 180- 2b )
tg ( 90- b ) A = csc2 675- ctg2 855+ tg2 960
ctg b A = csc2 315 -ctg2135 + tg2 240

- cos 2 b ctg b A=
- csc 45
2 2 2

\ Q= + =2 -
-ctg 45
+
+tg60

- cos 2 b ctg b
RPTA.: D A = csc2 45- ctg2 45+ tg2 60

30. Reducir: A = 2 -1+ 3

p p A= 4
A = sen
917 gtg
239
4 6 RPTA.: E
32. Reducir:
6 6 H = cos 7p + cos 37p + cos 47p + cos 67p
A) B) 3 C)
6 2
D) 2 E) 2 6
A) 0 B) 1 C) 2
SAN MARCOS 2011 CUESTIONARIO DESARROLLADO
UNMSM Trigonometra
1 37p 41 p
D) E) 3 P = sen + cos
2 11 22

RESOLUCIN A) 1 B) -1 C) 0
H = cos 7p + cos 37p + cos 47p + cos 67p D) -2 E) 2
p 3p 3p p
H = cos + cos + cos
p- + cos p RESOLUCIN
7 7 7 7
37p 41 p
sen + cos
p 3p 3p p 11 22
H = cos + cos - cos - cos
7 7 7 7 33p 4 p 44 p 3p
= sen + + cos -
11 11 22 22

H=0
4p 3p
RPTA.: A sen
3p + + cos
2p -
11 22

33. Calcule el valor de:
4p 3p
sen 150cos ( -225 ) -sen + cos
P= 11 22
tg60 ctg(-30)
4p 3p p
12 2 como: + =
A) B) 11 22 2
12 12 4p 4p
- 12 2 - sen + sen =0
C) D) - 11 11
12 12 RPTA.: C
E) 1
35. Si: ctg20= a
Calcule:
RESOLUCIN csc 200 sen110
+ - E=
cos 290 csc 430
sen150cos ( -225
) -
P= = =+ A) a B) -a C) a 2
tg60ctg(-30
) -
D) - a 2 E) 1
-
RESOLUCIN
sen 30 cos 45 (-) (+)
P= csc 200sen110 -
tg 60 ctg 30 E= = = (-)
cos 290csc 430 +
(+ ) ( +)
1 2 2 csc 20sen70
E=-
sen20csc 70
P= 2 2 = 4
3 3 3 csc 20cos 20
E=-
2 sen20sec 20
P=
12 cos2 20
E=-
RPTA.: D sen2 20
2
cos 20
34. Reducir: E = -
sen20
SAN MARCOS 2011 CUESTIONARIO DESARROLLADO
UNMSM Trigonometra
E = - ctg2 20

E = -a2
RPTA.: D

36. Simplifique:
p
sen + q ctg ( p + q ) - sen ( 2 p - q )
E= 2
tg ( 450 +q ) ctg ( 180 -q ) csc ( 270 -q )

A) tg q B) -tg q C) ctg q
D) - ctg q E) 1

RESOLUCIN
+ + -
p
sen + q ctg ( p + q ) - sen ( 2 p - q )
2 +
E= = =-
tg ( 450 + q ) ctg (180 - q ) csc ( 270 - q ) -

- - -

cos q ctg q + sen qE = -
ctg q ctg q sec q

cos2 q -1
- + sen q
sen q = sen q = - sen q = -tg q
E= 2
cos q 1 cos q cos q
g
sen q cos q
2
sen q
2

RPTA.: B

SAN MARCOS 2011 CUESTIONARIO DESARROLLADO

Potrebbero piacerti anche