Sei sulla pagina 1di 9

PELAN STRATEGIK LINUS 2.

0
SEKOLAH KEBANGSAAN DATO ONN JAAFAR
TAHUN 2017-2020

NKRA Melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai JADUAL 1

Sub-NKRA Pelaksanaan sarana penglibatan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta
JPS/SJK-PS/01

Bidang Keutamaan
Kualiti Sekolah
PPPM
(pilih dari pernyataan KPI Pengarah/PPD/Sekolah yang sesuai)
1.Peningkatan kualiti LINUS 2.0 berdasarkan kecemerlangan UPSR GPS dari 2.74 kepada 1.54 pada tahun 2020.(Peng.Kurikulum)
KPI Pengarah/PPD/Sek 2.Memastikan semua guru LINUS 2.0 mencapai tahap minima kualiti guru sebanyak 80% dalam SKPM standard 4 P dan
P.(Pengurusan
Pembangunan Personal)
Sektor/PPD/Sekolah Sekolah Kebangsaan DatoOnn Jaafar
Bidang /Unit Panitia Bahasa Inggeris

TERAS ISU-ISU SASARAN


STRATEGI PELAN TINDAKAN KPI
STRATEGIK STRATEGIK TOV 2017 2018 2019 2020
(Berdasarkan 4 (Huraian (Berdasarkan 11 (Berdasarkan 25101inisiatif (Pernyataan
teras strategik) isu/masalah tentang anjakan PPPM atau atau pelan tindakan di indikator yang
BK atau fungsi fungsi JPN/PPD/Sekolah) boleh diukur)
organisasi) organisasi/SWOC)

Meningkatkan Pencapaian Meningkatkan Melaksanakan


LBM LBM LBM
pembelajaran akademik dan prestasi program peningkatan Tahun 1: 90.4% Tahun 1: 91.1% Tahun 1: 91.1%
murid saringan pencapaian akademik Bahasa Tahun 2: 90.4% Tahun 2: 90.9% Tahun 2: 90.9%
LINUS 2.0 LINUS 2.0 Inggeris Tahun 3: 93.9% Tahun 3: 94.4% Tahun 3: 94.4%
LBI LBI LBI
sekolah Tahun 1: 93.9% Tahun 1: 94.3% Tahun 1: 94.3%
Peningkatan Tahun 2: 99% Tahun 2: 99.5% Tahun 2: 99.5%
% LINUS 2.0 Tahun 3: 100% Tahun 3: 100% Tahun 3: 100%
Tahun 4 100% Tahun 4 100% Tahun 4 100%
Numerasi Numerasi Numerasi
Tahun 1: 90.4% Tahun 1: 91.1% Tahun 1: 91.1%
Tahun 2: 95.2% Tahun 2: 95.7% Tahun 2: 95.7%
Tahun 3: 99.1% Tahun 3: 99.6% Tahun 3: 99.6%
Meningkatkan Memantapkan Mengadakan LADAP Peningkatan
Guru dan
kemahiran Pdp (melalui berfokus %
Pemimpin 16 36 56 76 96
guru dalam perkongsian (HOT/PLC/KBAT) Cemerlang
Sekolah
PdP Ilmu pedagogi) SKPM 4
PELAN TAKTIKAL
PANITIA BAHASA INGGERIS
TAHUN 2017
NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 2
Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* JPS/SJK-PS/02
Bidang Keutamaan
Kurikulum dan Pentaksiran
PPPM
KPI
Peningkatan kualiti akademik berdasarkan kecemerlangan Bahasa Inggeris dengan dari GPS 2.74 ke 1.54 pada tahun 2020.
Pengarah/PPD/Sek
Sektor/PPD/SEK SK DatoOnn Jaafar
Bidang /Unit Panitia Bahasa Inggeris
Strategi Meningkatkan prestasi pencapaian akademik dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris bagi GPS sekolah.
Menjalankan Program bagi meningkatkan prestasi pencapaian akademik Bahasa Inggeris bagi GPS sekolah
Pelan Tindakan
menjelang 2020

Tanggungjawa
Bil Program/Projek Objektif Tarikh/Tempoh Kos/Sumber KPI TOV Sasaran
b
1 Thursday English Memberi kesedaran, Semua guru Sepanjang RM200.00 Peningkatan GPS 2.74 Semua
Speaking Day keyakinan dan Bahasa tahun sekolah
murid
menyuntik minat Inggeris (Khamis)
semua murid untuk
bercakap dalam
Bahasa Inggeris
mahupun sepatah dua
perkataan.
2 Motivasi Bahasa Khususnya murid- SISC dan 2 kali RM 500.00 Peningkatan GPS 2.74 Murid
Inggeris murid yang lemah dan semua guru sekolah
kelas
kurang pendedahan Bahasa
kepada Bahasa Inggeris Budi
Inggeris di rumah.
3 Peningkatan Memastikan semua SISC dan 2 kali RM 500.00 Peningkatan GPS 2.74 Guru
Professionalisme guru menguasai semua guru sekolah
Bahasa
teknik menjawab Bahasa
soalan berformatkan Inggeris Inggeris
UPSR.
PELAN OPERASI PANITIA BAHASA INGGERIS
SEKOLAH KEBANGSAAN DATO ONN JAAFAR TAHUN 2017

Sektor/PPD/Sekolah
SK Dato Onn Jaafar JADUAL 3
Bidang/UnitPanitia Bahasa Inggeris JPS/SJK-PS/03
Program/Projek Thursday English Speaking Day
Objektif
Memberi kesedaran, keyakinan dan menyuntik minat semua murid untuk bercakap dalam Bahasa Inggeris
mahupun sepatah dua perkataan.
Tarikh/Tempoh Sepanjang tahun (Khamis) (tertakluk kepada perubahan)
Kumpulan Semua murid
Sasaran
Tanggungjawab Namakan guru yang akan menjayakan program ini (2 pegawai dari Jadual 2)

Penasihat : Pn Shabariah binti Ismail


Pengerusi : Pn Ruslina binti Mohd Yunus
N/P : Pn Nor Hasimah binti Mohamad
En Mohd Saiful bin Abd. Manaf
SU : Pn. Subathira a/p Selvanayakam
AJK : Semua guru Bahasa Inggeris
Proses Kerja 1. Taklimat program pada 2 Januari 2017
2. Kenal pasti kumpulan sasaran daripada PAT
3. Perbincangan pelaksanaan bersama pentadbir pada 28 Disember 2016.
4. Pelaksanaan aktiviti
5. Bahan keperluan
6. Bayaran pembelian hadiah : RM200
7. Jumlah = RM200.

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program
Penambah- (semasa dan akan datang).
baikan Program ini berimpak tinggi dan akan diteruskan
Program ini perlu diteruskan dengan penambahbaikan
Program ini tidak berimpak dan tidak akan diteruskan

Catatan:

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:


PELAN OPERASI PANITIA BAHASA INGGERIS
SEKOLAH KEBANGSAAN DATO ONN JAAFAR TAHUN 2017

Sektor/PPD/Sekolah SK Dato Onn Jaafar JADUAL 3


Bidang/Unit Panitia Bahasa Inggeris JPS/SJK-PS/03
Program/Projek Motivasi Bahasa Inggeris
Objektif Khususnya murid-murid yang lemah dan kurang pendedahan kepada Bahasa Inggeris di rumah.
Tarikh/Tempoh Februari dan Mei (2 hari) (tertakluk kepada perubahan)
Kumpulan Murid Kelas Budi
Sasaran
Tanggungjawab Namakan guru yang akan menjayakan program ini (2 pegawai dari Jadual 2)

Penasihat : Pn Shabariah binti Ismail


Pengerusi : Pn Ruslina binti Mohd Yunus
N/P : Pn Nor Hasimah binti Mohamad
En Mohd Saiful bin Abd. Manaf
SU : Pn. Subathira a/p Selvanayakam
AJK : Semua guru Bahasa Inggeris
Proses Kerja 1. Taklimat program pada awal bulan Februari dan Mei 2017
2. Kenal pasti kumpulan sasaran daripada kelas Budi.
3. Perbincangan pelaksanaan bersama pentadbir pada 28 Disember 2016.
4. Pelaksanaan aktiviti
5. Bahan keperluanRM 500.00
6. Jumlah RM500.00

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan
Penambah- program (semasa dan akan datang).
baikan Program ini berimpak tinggi dan akan diteruskan
Program ini perlu diteruskan dengan penambahbaikan
Program ini tidak berimpak dan tidak akan diteruskan

Catatan:

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:


PELAN OPERASI PANITIA BAHASA INGGERIS
SEKOLAH KEBANGSAAN DATO ONN JAAFAR TAHUN 2017

Sektor/PPD/Sekolah SK Dato Onn Jaafar JADUAL 3


Bidang/Unit Panitia Bahasa Inggeris JPS/SJK-PS/03
Program/Projek Peningkatan Professionalisme
Objektif Memastikan semua guru menguasai teknik menjawab soalan berformatkan UPSR.
Tarikh/Tempoh Hujung bulan Januari dan Jun 2017 (tertakluk kepada perubahan)
Kumpulan Semua guru Bahasa Inggeris
Sasaran
Tanggungjawab Namakan guru yang akan menjayakan program ini (2 pegawai dari Jadual 2)

Penasihat : Pn Shabariah binti Ismail


Pengerusi : Pn Ruslina binti Mohd Yunus
N/P : Pn Nor Hasimah binti Mohamad
En Mohd Saiful bin Abd. Manaf
SU : Pn. Subathira a/p Selvanayakam
AJK : Semua guru Bahasa Inggeris
Proses Kerja 1. Taklimat program pada 9 Januari 2017
2. Perbincangan pelaksanaan bersama pentadbir pada 28 Disember 2016.
3. Membuat surat jemputan penceramah
4. Pelaksanaan aktiviti
5. Bahan keperluan
6. Bayaran penceramah = RM 500.00
7. Jumlah RM 500.00

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program
Penambah- (semasa dan akan datang).
baikan Program ini berimpak tinggi dan akan diteruskan
Program ini perlu diteruskan dengan penambahbaikan
Program ini tidak berimpak dan tidak akan diteruskan

Catatan:

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh: