Sei sulla pagina 1di 10

Bayan Magsiawit Na

Arr. By Miles Serrano LCP Strings Bukas Palad


= 160
3
Violin I 4

3

Violin II 4
3
Viola 4

Violoncello
43

Viola 43


Vla.

18
1.1.

1.


1.1.
Vla.

27


Vla.

2
36

1.1.


1.1.


1.
Vla.

43
2.

2.

2.

2.2.

Vla.

3
52

Vla.

61Vla.

4
69


Vla.

5
Violin I Bayan Magsiawit Na
Arr. By Miles Serrano LCP Strings Bukas Palad
= 160

3
4

12

25
1.


36 2.1.


455767


Violin II Bayan Magsiawit Na
Arr. By Miles Serrano LCP Strings Bukas Palad
= 160

3
4

10

21
1.


3141
1. 2.

51

62Viola Bayan Magsiawit Na
Arr. By Miles Serrano LCP Strings Bukas Palad
= 160
3
4

12


23
1.

37
1. 2.


47

59
Violoncello Bayan Magsiawit Na
Arr. By Miles Serrano LCP Strings Bukas Palad
= 160

3
4

12
1. 8
33
1. 2.


46

61
Viola-1 Bayan Magsiawit Na
Arr. By Miles Serrano LCP Strings Bukas Palad
= 160

43


12
1. 8


33
1. 2.

46

61