Sei sulla pagina 1di 3

FISICA-QUIMICA

2n ESO Sa Real 1
Formulaci InorgnicaEXERCICIS DE FORMULACI


1. Completa la taula dels segents xids:

Nomenclatura de composici
Frmula Amb prefixos Amb nombres doxidaci Amb nombres de crrega
multiplicadors

Pentaxid de difsfor
xid de zinc
N 2O 5
Trixid de diferro
Monxid de carboni

xid de coure (I)

CdO

xid de ferro (2+)

Dixid de carboni xid de plom (2+)


Hg2O
K2O
xid dor (3+)
xid de nquel (III)
Trixid de dicobalt
xid de sofre (VI)
N2O3


2. Nombra y formula els segents hidrurs metllics:

Nomenclatura de composici
Frmula Amb prefixos Amb nombres doxidaci Amb nombres de crrega
multiplicadors

KH
Hidrur de coure (II)
Hidrur de magnesi
Tetrahidrur destany
FISICA-QUIMICA 2n ESO Sa Real 2
Formulaci Inorgnica

Hidrur de sodi
AlH3
Hidrur de ferro (2+)
Trihidrur de crom
AuH3
Hidrur de plom (II)
BaH2
Trihidrur de nquel
Hidrur de calci
Hidrur dor (I)
CoH2
Tretahidrur de plom
Hidrur de berilli
3. Completa la segent taula dhidrxids:


Nomenclatura de composici
Frmula Amb prefixos Amb nombres doxidaci Amb nombres de crrega
multiplicadors

Al (OH)3
Dihidrxid de ferro
Hidrxid de potassi
Hidrxid de mercuri (2+)
Ni(OH)3
Hidrxid destany (4+)
Hidrxid de bari
Dihidrxid de zinc
Hidrxid de plom(II)FISICA-QUIMICA 2n ESO Sa Real 3
Formulaci Inorgnica

4. Miscellnia:
Nomenclatura de composici
Frmula Amb prefixos Amb nombres doxidaci Amb nombres de crrega
multiplicadors

AgH
Trihidrxid de ferro
xid de cobalt (3+)
Hidrur de plom (IV)

Monxid de diliti
K2O
Hidrxid de sodi
xid destronci
CsH
Trihidrxid de diniquel
CO
xid dor (I)
Trihidrur de ferro

Hidrxid de plom(2+)
Hidrur de mangans (4+)
Hidrxid de mercuri (II)
Trixid de dior
CrO3
Hidrxid de bari
Hidrur de plom (2+)
Al2O3

xid de sofre (VI)
RbH
xid de plat (4+)
Dihidrxid de calci
CaH2
CrH3
Zn(OH)2
Monxid de coure
SnO2