Sei sulla pagina 1di 11

37.

2 km
Planinarenje

20:47 sati
2,976 m
Via Dinarica BH-W-06 Planina Prenj

2,098 m
Teina
Zahtjevna

1 / 11
Osnovna mapa: outdooractive kartografija; OpenStreetMap: OpenStreetMap (www.openstreetmap.org) doprinijeli, CC-BY-SA (www.creativecommons.org)vjetar
37.2 km
Planinarenje

20:47 sati
2,976 m
Via Dinarica BH-W-06 Planina Prenj

2,098 m
Teina
Zahtjevna

2 / 11
Osnovna mapa: outdooractive kartografija; OpenStreetMap: OpenStreetMap (www.openstreetmap.org) doprinijeli, CC-BY-SA (www.creativecommons.org)vjetar
37.2 km
Planinarenje

20:47 sati
2,976 m
Via Dinarica BH-W-06 Planina Prenj

2,098 m
Teina
Zahtjevna

3 / 11
Osnovna mapa: outdooractive kartografija; OpenStreetMap: OpenStreetMap (www.openstreetmap.org) doprinijeli, CC-BY-SA (www.creativecommons.org)vjetar
37.2 km
Planinarenje

20:47 sati
2,976 m
Via Dinarica BH-W-06 Planina Prenj

2,098 m
Teina
Zahtjevna

4 / 11
Osnovna mapa: outdooractive kartografija; OpenStreetMap: OpenStreetMap (www.openstreetmap.org) doprinijeli, CC-BY-SA (www.creativecommons.org)vjetar
37.2 km
Planinarenje

20:47 sati
2,976 m
Via Dinarica BH-W-06 Planina Prenj

2,098 m
Teina
Zahtjevna

5 / 11
Osnovna mapa: outdooractive kartografija; OpenStreetMap: OpenStreetMap (www.openstreetmap.org) doprinijeli, CC-BY-SA (www.creativecommons.org)vjetar
37.2 km
Planinarenje

20:47 sati
2,976 m
Via Dinarica BH-W-06 Planina Prenj

2,098 m
Teina
Zahtjevna

6 / 11
Osnovna mapa: outdooractive kartografija; OpenStreetMap: OpenStreetMap (www.openstreetmap.org) doprinijeli, CC-BY-SA (www.creativecommons.org)vjetar
37.2 km
Planinarenje

20:47 sati
2,976 m
Via Dinarica BH-W-06 Planina Prenj

2,098 m
Teina
Zahtjevna

7 / 11
Osnovna mapa: outdooractive kartografija; OpenStreetMap: OpenStreetMap (www.openstreetmap.org) doprinijeli, CC-BY-SA (www.creativecommons.org)vjetar
Planinarenje

Via Dinarica BH-W-06 Planina Prenj

Povrina puta Visinski profil


ljunak 1.1 km
Staza 35.8 km
Ulica 0.3 km

Podaci o turi Najbolje doba Ocjene


Planinarenje Zahtjevn godine Autori
Duina 37.2 km Teina a
Iskustvo
snaga
Trajanje 20:47 sati Pejza
tehnika
Uspon 2976 m Zajednica
mogunost / potencijal rizika
Silazak 2098 m Tura (4)
visina

Vie podataka o putovanju Izvor


Terra Dinarica
ekspozicija / izlaganje / izloba / obrazloenje Dzemala Bijedica 185
71000 Sarajevo
Telefon +387 63 272 935
Ekspozicija je prikazana crnom
bojom. Fax
viadinarica@viadinarica.com
http://www.viadinarica.com
Karakteristike
Etapna tura Sa lijepim pogledom
Sjajna tura preko jedne od najljepih planina u Bosni i
Geoloke znamenitosti Zooloke znamenitosti
Hercegovini. Prenjska avantura ukljuuje uspone na
Uspon na vrhove Ruta visoke vrhove i poglede na prekrasne krake krajolike.
Botanike znamenitosti Eksponirano
Tura ide preko Prenja sa zapada, ka jugu. Iz grada
Kenan Muftic Jablanice, preko brda stiete u selo Ravna ipratite stazu
koja zavrava istaknutim grebenom sa kojeg se prua
dopunama: 2017-01-12
prekrasan pogled na kamenu Cetinu visoku preko
1000 metara. Prolazi kroz zeleni planinski prelaz
Meuprenje, gdje se nalaze dvije kolibe od kojih je
jedna uvijek otvorena. Staza se nastavlja na dolinu
Luine, odakle skree istono preko velikog krakog
platoa Zakantar, stanita endemske vrste Prenjskog
dadevnjaka(vienog samo po mraku i tokom kinih

8 / 11
Planinarenje

Via Dinarica BH-W-06 Planina Prenj

dana). Zakantar zavrava ispod prekrasne doline Neki dijelovi Prenja su i dalje nesigurni zbog mina. Ova
Tisovice, koja see do podnoja najvieg vrha Prenja staza je sigurna. Ipak, nakon izlaska iz Tisovice, u duini
Zelene glave. Oko sat ipol vremena od Tisovice od oko 500 metara, prolazi kroz sumnjivo podruje.
smjetena je jo jedna planinska koliba Vrutak. Staza Staza (i oko nje) je ista i sigurna, ali ne biste trebali
vodi do Zelene glave (2155 mnv) i Otia (2093 mnv) i zalaziti iza oznaka. Ako se ne osjeate sigurno, drite se
dolinom nastavlja ka Bijelim vodama, gdje je jo jedan utabanog puta, dok opet ne stignete na stazu.
dom i pastirski katun koji sada slui kao sklonite. Od
Bijelih voda, staza se sputa ka Ruitu, izletitu i Takoer, jo je par mjesta (izvor Zakantar i koliba
rekreacijskom centru. Ruite je popularna destinacija Vrutak), gdje se sumnja na mine, ali podruje je jasno
Mostaraca. Tu ete pronai jo 2 planinarska doma, oznaeno. Samo potujte znakove!
hotel imali ski centar. Odavdje se moete prevesti ka
Mostaru ili nastaviti ka Borakom jezeru. Pripazite na zmije i pazite na korake, jer teren dosta
neravan i ima kamenja.
Preporuke autora
Vrijeme na Prenju je prilino nepredvidivo. Nije
Dobre gojzerice su obavezne! Zatitite se od neobino da se ljeti temperatura spusti ispod nule i
sunca. Iako mnogi ljudi piju vodu na prenjskim pone padati snijeg.
izvorima, na onim manjim se preporuuje
upotreba filtera za vodu. 121- Poziv u pomo. Imajte na umu da pojedini dijelovi
planine nisu pokriveni signalom za telefonske aparate.
Smjernice za skretanja
Dodatne informacije
Preite put u selu Ravna i pratite znakove koji vode ka
umi. Nakon ukljuivanja na stazu ka Cetini u Savjeti, naznake i linkovi
Meuprenju, skrenite lijevo kako bi odmorili u kolibama https://www.youtube.com/watch?v=CwOoreIrAWc
ili nastavite ka Cetini ili lijevo ka Gredi. Na Gredi
(prolaz), nastavite desno. Prilikom silaska ka Luinama,
naii ete na izvor u podnoju krake padine, desno
ispod stijene. Na sljedeem raskru, ka vrhu Lupoglav,
ostajete na stazi (lijevo, pravo). Prije glavne raskrsnice u
Komentari & Ocjene
Tisovici (iz daljine moete vidjeti semafor sa 8/14/16 Planinarenje Via Dinarica BH-W-06
Planina Prenj
znakovima), ukljuiti ete se na stazu za Vrutak,
nastavite u tom pravcu. Staza se penje do Podotia, Eva Smeele
blizu do najvie take, za koju skreete desno. Staza za Kritike
Zelenu glavu i Oti vodi desno, a povratak je istim
putem. Ako se ne elite penjati na Zelenu glavu, Beautiful Prenj! I hiked in opposite
nastavite pravo (u pravcu juga). Idite pravo sve do direction, well marked. PD Jezerce (a bit
Bijelih voda i nakon njih. Nakon nekoliko kilometara, na off the trail) is open all summer and has
starom kamionskom putu u umi, moete skrenuti a spring nearby. Milanova Koliba had
lijevo preko male livade, a moete nastaviti putem. U water when I was there. Descending
oba sluaja, stiete do iste take. Nakon ruevine, from Prenj to Ravna was ok, I expacted
potraite putokaze i pratite ih sve do Ruita. Kada worse, loved the foresty ridge walking. In
Ravna there is a caf, "Bela"
stignete do glavnog puta, opet nastavite lijevo.
which also has rooms, I had a great stay
there.
Polazna taka
Grad Jablanica, nakon mosta na Neretvi

Koordinate:
Geogr. 43.652450 N 17.765087 E
UTM 33T 722982 4836988

Taka dolaska
Ruite

Sigurnosne informacije

9 / 11
Planinarenje

Via Dinarica BH-W-06 Planina Prenj

7/25/16 Planinarenje Via Dinarica BH-W-06 Izvor


Planina Prenj
Stalno vrelo
Claire Leenen
Izvor: Terra Dinarica
Kritike
Yes, I enjoyed stunning Prenj!
There's a cystern at Martinova Izvor
koliba, when I was there it was filled Bijela 2
with ice cold water.
The trail up to the shelter is a bit steep Izvor: Terra Dinarica
and the gps tracks are at some points
off with the markers; follow the markers.
Sklonite/Bivak
Milanova koliba
6/11/16 Planinarenje Via Dinarica BH-W-06 +387 62 884 520
Planina Prenj
mahirmaha@gmail.com
bert van hooff
Izvor: Terra Dinarica
Is there water during summer on the
Milanova mountainhut?
Autorov savjet
Planinarska kua
6/8/16 Planinarenje Via Dinarica BH-W-06
Planina Prenj
Planinarska kua Meuprenje
+387 61 499 320
Zoran Bonjak
Kritike pdpg1979@gmail.com
http://www.pdpg1979.com
Malo se promijenila trasa Milanova Izvor: Terra Dinarica
koliba-greda jer sad skree lijevo iznaf
Bokovog stana ime se izbjegava
neugodan sipar ispod Grede. Izvor
http://www.stazeibogaze.info/2014/06/ Gladita
03/milanova-kolibameduprenjiovi-
cetina-prenj/ Izvor: Terra Dinarica

Izvor
Interesne take (19) Stalno vrelo
Autorov savjet Izvor: Terra Dinarica
Historijski lokalitet
Srueni most na rijeci Neretvi
Peina
Ulica Bitka za ranjenike bb
Jama Snijenica
88420 Jablanica
+387 36 752 705, +387 61 175 317 Izvor: Terra Dinarica

muzejjablanica@yahoo.com
http://www.muzej-jablanica.com/
Izvor: Terra Dinarica
Izvor

Taka
Zakantar vrelo
Staza za Ravnu Izvor: Terra Dinarica
Jablanica

Izvor: Terra Dinarica Izvor


Vrutak

10 / 11
Planinarenje

Via Dinarica BH-W-06 Planina Prenj

Izvor: Terra Dinarica Izvor: Terra Dinarica

Planinarski dom
Autorov savjet
Planinarska kua Planinarski dom Rujite
Planinarska kua Vrutak +387 61 528 562
Prenj mountain psdprenjmostar@yahoo.com
88400 Konjic Izvor: Terra Dinarica
+387 62 741 797
amitemin@gmail.com
Prenesi putovanje na IPhone ili Android
Izvor: Terra Dinarica
Skeniraj QR kod, pohrani ovu turu
izvan mree, podijeli sa
Autorov savjet prijateljima i vie...
Vrh
Internet stranica
Oti
http://trail.viadinarica.com/s/4VvcK
Izvor: Terra Dinarica

Autorov savjet
Vrh
Zelena glava

Izvor: Terra Dinarica

Izvor
Stalno vrelo

Izvor: Terra Dinarica

Sklonite/Bivak
Bijele Vode Katun
+387 61 528 562
psdprenjmostar@yahoo.com
https://www.facebook.com/psd.prenj
Izvor: Terra Dinarica

Bunar
Povremena atrnja

Izvor: Terra Dinarica

Autorov savjet
Planinarski dom
Planinarski dom Adnan Krili, Bijele
Vode Prenj
+387 61 528 562
psdprenjmostar@yahoo.com
https://www.facebook.com/psd.prenj

11 / 11

Potrebbero piacerti anche