Sei sulla pagina 1di 3

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012)

BIDANG KOKURIKULUM

KELAB BOLA SEPAK

Bi Kos/Sumbe Indicator
Program Objektif T/Jawab Tempoh TOV ETR
l r Pencapaian

1. Pertandingan 1. Menghasilkan PK Sep - Okt RM 500 1. Peratus keahlian 1. Peratus keahlian 1. Peratus
Bola Sepak pelajar yang Kokurikulum Unit 3% 5% keahlian.
Peringkat berminat dan S/U Sukan, Kokurikulum
Sekolah berkemahiran Guru 2. Pencapaian 2. Pencapaian 2. Pencapaian
dalam Penasihat Pasukan Bola Pasukan Bola Pasukan Bola
permainan bola Sepak dalam Sepak dalam Sepak dalam
sepak. pertandingan di pertandingan di pertandingan
peringkat Zon peringkat Zon di peringkat
2. Meningkatkan pada pusingan layak ke Zon
keahlian Kelab awal. peringkat
Bola Sepak separuh akhir.

3. Mengenal pasti 3. Peratus 3. Peratus


dan memilih penglibatan ahli penglibatan ahli 3. Peratus
pemain yang Kelab Bola Kelab Bola penglibatan
berbakat untuk Sepak secara Sepak secara ahli Kelab Bola
mewakili aktif 70% aktif 80% Sepak secara
sekolah dalam aktif.
permainan
Bola Sepak
PELAN OPERASI 1

BIDANG KOKURIKULUM

KELAB BOLA SEPAK

Nama Projek Pertandingan Bola Sepak Peringkat Sekolah

Objektif Menghasilkan pelajar yang berminat dan berkemahiran dalam permainan


bola sepak.

Meningkatkan keahlian Kelab Bola Sepak.

Mengenal pasti dan memilih pemain yang berbakat untuk mewakili sekolah
dalam permainan Bola Sepak.

Tempoh Feb- Mac


Kumpulan
Semua ahli Kelab Bola Sepak SK Puncak Alam
Sasaran
1) Penolong Kanan Kokurikulum
Guru Terlibat
2) Guru Penasihat

Proses Kerja Sediakan kertas kerja

Penubuhan J/K Pertandingan

Mesyuarat J/K pertandingan

Mengedar borang pertandingan

Proses borang dan persiapan teknikal

Taklimat pertandingan

Perlaksanaan pertandingan

Penutup dan Penyampaian hadiah

Post Mortem

Kekangan Tiada jurulatih berkaliber


Prasarana yang kurang lengkap.

Aspek pemantauan meliputi:


Pemantauan Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru
Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina
khas.

1) Keberkesanan pengurusan program


Penilaian
2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan
3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan
Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program
Penambahbaikan
pada masa hadapan