Sei sulla pagina 1di 36

arr.

for band bg Giancarlo Gazzani

SANTANA
a portrait

contents:
Flor d'Luna o Oye como VA
Europa . Smooth

Full Score
(harmonie)

ES B 683.21a
arr. for band by Giancarlo Gazzani

SAI{TANA

FLOR D'LI-]NA (\toonfiowcr)


'l
rrn. ()rt.sler
A 971hy Light Mustc
Sub-Editorc per l'ltalia: WARNEIT IIROS. N4USIC ITALY - Via G. Fara. 39 - 20l2l Mihntr
Tutti idiritti sono risci'r,'ati a telrninc di Icgge. All rights rcscrvecl. Intcrnational copi,ri_uht sccurcci.

OYE CONTO VA
'l'ito
I)uenlc
O FLiLL KEEL MI-rSIC Co. (Winclswept Pacific Ent. Co)
Sub-Editolc per l'ltalia: EN,ll MUSIC Publishing ltalia S.r.l. - Via C. Ravizza.+3/-l-5 - 201.19 Milrino
Tutti i diritti sono riservati a tcrminc di lcggc. AII rights rcservcd. International copvrrght seculcd.

IILlROI,A (Earth's crv Heaven's smile)


(,'ttrlt t.t Sttntttnrr & 'li,nt (-r t.tle r
O 1976 h1'Light Music
Sub-Eclitorc nel l'ltalia: W,\ltNEI{ llROS. N4tiSlC ITALY - Via G. Fala.39 l0l14 Milano
-futti
idrritti sono rise:nati u tclnrine di leugc. i\li rights rcscrvctl. Inlernationnl copl'right sccurcd.

SX,IOOTH
Itcrul Slrur & Rttlt'[.lttttrrtt:,

C 1999 hy Walncl Tamcllanc PLrbl. Corp. / Itaal Shur Music / ilidnis. lnc. / Enri Blackrvootl Music lnc.
Sub-Editori pcl i'ltalia: WARNEIT BI{OS. N'ltJSIC ITALY - Via Ci. Farr. 39 - 2r)ll-l N{ilanri /
EMI MUSIC' Publishing ltalia S.r.l. - Via C'. llar izza -13/-+.s - 201.19 lVlilano
Tutti idiritti sono liserrati li tcrniinc di lcggc. All lights t'cseluctl. Intcrnational cop.vright secured.

In collaborazione oon:
Nuova CARISCH S.r.l. Via Campania. l2 - 20098 S.Ciuliano Milanesc (MI)
Moderato ,-rzo SANTANA arr. for band by Giancarlo Gauani
FLOR D'LUNA (Moonflower) (T Coster) a portrsit Fl. 2nd time onlv

C Piccoloi Flute l-li

0boe
Snnrenn Sav

Bassocn l'l
r.

Eb Clarlnet

Bb Claf inel
Solo
' I

Bb Ciarinet ll-i1

Bb Bass Clar net

./'
a2
EDAloSaxlil

Bo Tenoi Sax 1-l L

3af tone Sax

ryl
2nd trme only
t
Bb Trun pel - l-ll ].<r-:i -:)

-
2nd time only
---:\-- -
/- -
Florn -i - a---a
:O
-j --v:-
n4l'

Trombone'rl,lii

9uphonrunr

.l
Basses TT''-
-E-ir
e'
T

Sir,ng Bass

Fercussron

Pefcussion I

Drum Set

r
,nf

KeVboard

/'tl n,in FlmT(lu 5) A7 Dntin


ntf
lLrlli i diritli sono riserrilli a tcnninc di lcggri. Alirights rcsrrverl. Intr:nrat'i,rnai ci'l-rlrjqht scctrrccl.
r-l------^ ;-l\.^ ..---:-. /-;,
C Picc /Fl.

Oboe
S Sax

Bassn

i--].......--.^ i----.- ,---:-


Eb Clar

i-..--=-- i-:\r^ 1 +? |
Clar
Solo +
--

Clar. ll-tll

Bass Clar

"1 tt. r al.


1J,

l-'-l----- .""1-) tC
A Sax

TSax

I
I

I
.J__--_ _
B Sax

Trpt l-l -l I

l-1rn l-il

Trirn. -ll'iil

"----T
r.l-t
ar2a'a
Euph

Bases

Str Bass

Perc l

Perc I

Dr. Set

Keyb.

r\ Tsus Dmin l)n(nui7) l)nrirrT Gnrin9

-
.4
ES U68i lla
ffi

2! L+-\

'J

a.l
_i _f t_,4
-":i-

Sfr Bass

Perc

Perc ll

Dr. Set

Keyb

Grnin6

ES Iln8l I l.r
C Picc /Fl

Eb Ciar

Clar.
Solo + |

Clar ll- ll

Bass Clar

A Sax

T.Sax

B Sax

a
=1_f-=
t-:-+t

Str.Bass

Perc I

Perc. ll

Dr. Set

Kar/h
''"t-'

j7
.f Gl,i^7 Fl\ta

6
---:-: ES 11683 lla
C Picc /Fl

0boe
S.Sax

Bassn

Eb Clar

--------_-]i
Solo +

Sass Ciar

---- _-
<)
-/

-'-.*- - ---_
?n t*
A Sax
:]--- -- _
- Sax
G
: Sax
31 33 35
2-'-1
az'--- ----a--=--
C Plcc./Fl
- ---

A^ t- 3-._+- -...__
0boe # <)-
S.Sax
a

g
=------- ,=-/'---.-/

_1_
._-]
( -?----r-

r ._-=--r
'l'.--
Clar.
Soo + i
ffi --1--f l--
a

Clar I1-ll1
a- :t__+ 4--EJ

Bass Clar

{}a--------"/ --==i.11*_ t7)

A Sax

T Sax

B Sax

Sir Bass

Perc. i

Perc. I I

Dr. Set

Keyb.

E,m7(r 5)

8 t:S 8683 2la


37 39 41

---f +
e +I
i-I-)-^ ii1-r
*-J------*--
-*.
-
I

l_

t-

Str Bass

Perc.

Perc il

Dr Set

Keyb

ES B68i lla
49
,

l-
t. Jr
--:r------::\
i "--l
| .t<
A Sax

T.Sax

B Sax

-irpl
i-11-ill

Htn l- i

Str.Bass

Perc. I

Perc ll

Dr. Set

Keyb

Gmin6

l0 F.S 8683.21a
piir mosso
OYE C0M0 VA (T. Puente) 55

C Picc i Fl.

Obce
S Sax

Bassir

Eb Clar

I
C ar.
Solo + |

Ciar i1-il

Bass Clar

A Sax

I Sax

3 Sax

-'pl -r - |

Frn -;

.t'\ \\ \
a 1t 1j +

t --t
J

Perc. I

J'
Cow Eell

Perc li

D. Set

Kevb

D7(f9) fJ c^in,
c^inz

Jutli i dirilli sor)o riscnilli a lcfrriinc rii lcgge. All righls rL'st'rvcd. IntL'rnilli()nill c|nrr:ghl sceurcd. ll
61 63
2
C Picc./Fl

0boe
S Sax

Bassn

Eb Clar.

Solo + |

Clar ll-ill

Bass Clar

A Sax

'l'Sax

.)
B Sax

-irpt
l-ll-lll

ilrn l-il

Trbr.1-1 1-l || --v-


-t -
,\\ ---
-

41 .-
Euph

Bases

t
Str.Bass

Perc. I

Perc. ll

Dr. Sel

Keyb

(]nrin7 (l rnin 7

12 F-S B(r83 2la


C Picc /Fl

Eb Clar

Clar
Solo + I

C af ll-lil

J
Bass Clar

A Sax

i Sax

3 Sax

;p1 l'l'ili

nfn -t

GminT GnrinT

F.S B68t ]a r3
71 73

t4f
"fI'
_-_ --

Clar lllli

Bass Clar

"ff' nf
'CttD
A Sax

T.Sax

DU

B Sax

irpt i-i1-lll

Hrn l-ll

Str Bass

Perc. I

Perc. ll

Dr Set

ntf
Keyb

( res(:.
GnrinT (l9sus G min 7 C 9sus D7(fi9) cmin?
,fJ' tttf
t4 ES B6U.l 2la
75 77 79
,-7- - -:---
C Piccolo

C Picc /Fl.
ri+-

iltf

0boe
0__
S.Sax
a.'
nf

Bassf 5E. ]--- r --:r ---


1:
-
EbCar

Solo + l

Clar. ii-

Bass Clar

lin t-l

.'rtn I - i

:uph

Bases
: j

-______-

l-s
,-Z-ll-:

-----\-

-"-.}.
f-
i

Gmin7 C9sus (lnrftr7

l6 ES B68i 2la
87 89 91
Fl -/--\-
C Picc /Fi

0boe
S Sax

Bassn

Eb Clar

/-- |

Sclo * I

Clar l1- ll

--__-
3ass Clar
-
---------=_-\\
A.Sax

r Sax
.-_---- -+

B Sax

rjpl l-ll-l

i'
Hrn i-;

-rbl i-l ' il

PerC

Perc I

Dr Set

Key0

tr fllO /

LS 8683 2ia l'7


C Picc./Fl

Ciar 1-lll

Bass Clar

A Sax

TSax

B. Sax

Trpt l- l-ill

Hrn.l-l

Trbn. l- | i-l I I

Euph.

Bases

Str Bass

Perc. I

Perc. ll

Dr. Sel

Keyb.

GminT f c.,,lnj G nrinT

r8 F.S 8683 lta


C Picc./Fl

Eb Clar

Solo + I

Clar ll'lll

Bass CIar

A.Sax

----'.1
i

T.Sax

B
___l
.-:
Sax

"ff -l
l

l
I

t9
107

C Picc /F

0boe
S Sax

Bassn

ED Ciai'

Solo + l

Clar lr'lil

Bass Clar

JJ

A Sax

.f
I Sax

B Sax

Trpl l- i-lr1

Hrn -ll

ti{

Trbr. i-r l-l I i


t::,,
-
7
t4f' l'('.\,

Euph

Bases

11U

Str Bass

Perc.

Derc. ll

-T--''l
Dr Sel

-
Keyb

20
ES 8683 lla
115

0boe
S Sax

Bassn

Eb Clar

Solo + I

Clar i1-1ll

Bass Clar.

I h1-i
,
A Sax
-

T Sax

B Sax

Str.Bass

Perc I

Perc I

Di Set

Key0.
117
Moderatamente lento t =zo
EUROPA (Earth's cry heaven's smile) (C. Santana / I Coster) 119 121

C Picc /Fl

0boe
S Sax

Bassn

Eb Clar.

Soio +

Clar. ll-lll

Bass Ciar

A Sax

r
ntf'--: ::::- =_

T Sax

3 Sax
-i

Trpt r-l - ll

tlrn - l

Trbn l- -l1l

Euph

Bases

Str BaSS

Perc. i

Perc ll

Dr. Set

- -----l--- - -_T-
,ir /-1 -

Keyb

]U Gtr* ( nrin 'nl-


ll2Tsur
I....
Et\Ia i7

22 lulli i dirilU sono riscrrati r lcrrllinc tli lcggc .\ll rishts rcscrlctj. Inlcrnalionll c()p\richt \!.cUrc(l.
123 125

---:--777->

-l

51r Bass

Perc l

Perc I

Dr. Set

Keyb

{}
,r ltl'ro.;Z G7src
,-,1
Clar ll-lrl

Bass Clar.

A.Sax

r Sax

ts Sax

Trpt. -i lil

flrn l'l

Trbn.l- I I I

?? '.2 r?)
Euph. :

Bases

Str Bass

Perc

Perc

Dr Set

Keyb.

(}
i--
lJ b7s trs ,r jz
brr" ti /s16

24
133 135

I utf

.l

Sir Bass

Perc l

Pei'c ll

Dr Set

r\ey0

(>*-----' cvhjT

ES 8683 lla
i-:.- t

,-------\=\_

B Sax

ript i-ll-l

ilrn l-i

Trbn.l-l -lii

?1
Euph

Bases

26
Moderato .r-ro
143 sMoOTH (t Shur/R.Thomas) 145 147

at ir

Eb Clar '---=--\

Solo + |

Clar 1l-lll

Bass Clar

A Sax

--=-\
12 Q z,
T.Sax

B Sax

E'rph

Slr.Bass

Perc. I

Perc.

solo l.'lLL Brass

Df Set

:---=--
Keyb

Gmin
liYqOTtI - i() 1999 by Wantcr lantr'rlanc l)uhl. Orrrp. / Irral Shur Music / IJidnir. lnc. / linrj lJlackwood lUusic Inc.
Suh l;tljtrrrj pcr i'llalia: \\';\ltNlrR llROS. MUSI(l tiAl-y - I'ia (1. I,arr..19 - 20il:1 Milano / trNtl \,ttiSI('l\rblishing Iralia S.r.l Via C. Ravizzu 43/.15 - 2{) 149 \,lilano
lutti j rliritti sontt tiscnali u lcnttint di lce-qc..\ll li--qhts rcsene(l. [nternational coplriehl sceulcd. ,l
149 151

C Picc /Fl

Oboe
S Sax

Bassn

,ff-
Eb Clar.

Clar.
Solo + t

Clar. l-lri

Eass Ctar

J
A Sax

T Sax
'---
i-.---- --
- I- .
|
.
I
fi
,/,/

B. Sax

Trpt -1i-rll

--r
I

hrn -l

Trbn i-lr-lli

Cr-{l
l_

Str.Bass

Perc 1

Perc ll

Dr Set

F-t
!! j-):--
Keyt)

(imin .ff otQvt tttf {:min

28 US 868l Ila
153 155 157
>

--.]--r
---....._-\ '------[ -

-l

\----:
Srr Bass

Perc

Perc

Dr Se1

Keyb

ES 8683 2la 29
C Picc./Fl

Oboe
S Sax

Bassn

Eb Clar.

Clar
Solo + l

---:*\
Clar. ll-ll

Bass Ciar

f-
i'Tt

A.Sax

T.Sax

.f'

B Sax

Trpt. l-l-i1l

\
l-irn - i
:7 i--
=- FE
./'-
.li
Trbn l-l -Lii
+

Euph

Bases

Str Bass

Perc l

Perc. ll

I
l-__
Dr Set _= *__
.-':-'- tp, l
Keyb

.f c*t"

30 I:S I]681 2Ia


C Picc /Fl

0boe
S Sax

Clar il-1ll

/'
Bass Clar.

[fI' _-'
A Sax

T.Sax

B Sax

tdt

Tfpt -l - |

l-lrn l-l

Trbr l-li'll

Euph

Bases

Slr Bass
- _ -'l

Perc

Perc li

Dr Set

Keyb

Eb D7

HS 8683 2la -1 I
C Picc.iFl

0boe
S.Sax

Bassn

Eb Clar

Clar
Solo + I

Clar il-lll

.]

-----+
-_-_:__l

A Sax

T Sax

B. Sax

t(t

lpt l-il,ll

-'i'll ilr
itl
_a_---- ---- '_ __ -- i r _._
Fl.n. -l .-- _T-_
-'.V
.-
---u
l
I
-11-- --i--.<-l]T-:
| \-__-=__
i i t:
E
Iror l1i

Erph

Bases

Str Bass

Pefc l

Perc. li

Dr. Sel

K""yo.

Cmin Cmin t'.,;t l)j imirrT/Bb

32 ES B(r8l lla
+ C Piccolo

Eb Clar

I
Ciar
Solo + i

Clar ii-l

Bass Clar

A Sax

I Sax

B Sax

_-- -._':

Slr.Bass

Perc I

Perc ll

solo Irll,L ad lib.


solo FIl,l,
Dr Set

Keyb

D7( fie)

ES 8683 2la -l -')


Picc.Bvb--,-, , 193 185 187
:'-=-\

.---=-*\

Clar.
Solo + |

Clar ll- li

Bass Ciar

A Sax

T Sax

B Sax

Trot -l -1

Hfir l-l

Trbn.l i-l

Euph

Bases

Str Bass

Perc I

Pei'c ll

solo F l l,l, solo FILI, ad lib.


Dr. Set

T- -T-a
I

:--=--\.
Keyb

(i min D7(#e)

34 ES 8683 lla
191 193
i-\^-----> r:--\
C Pcc/Fl

0boe
S Sax

Bassn

rIt

t ,;:^,- a--..--.-----..-------------- r-r-\


Eb Clar

.--\^
t
Clar.
Sclo + |

Clar ll

Bass Clar

44

A Sax

T.Sax

B Sax

t(t

Trpl i-l- I

H'r i

-/cr l-t-l I

Eupn

SJ2

Bases

Str Bass

Perc I

Perc ii

--_]__-l-

Dr Sel

f--t
s,
1T1-T
! h
Key0.
, .. 1-f) 4tH:->2";>.
Cmin D7(f;e)

l:S 868-1 2la 3-5


SANTANA, a portrait
Harmonie
ES B 683.21a
Durata / Duration / Dur6e / Dauer / Lengte : 7' 03"
Difficoltd / Difficulty / Degre de difficulte / Schwierigkeitsgrad / Moeilijdsgraad : D

Instrumentation
1. Fuil Score
CPiccoloiCFlutel-ll
Oboe
Bassoon I - ll
Eb Clarinet
Bb Clarinet Solo + |

Bb Clarinet ll
Bb Clarinet lll
Bb Bass Clarinet
Bb Soprano Sax (a d6f. Oboe)
Eb Alto Sax I
Eb Alto Sax ll
Bb Tenor Sax I
Bb Tenor Sax ll
Eb Baritone Sax
Eb + F Horn l/ Eb Alto I
Eb + F Horn ll / Eb Alto ll
Ekr Cornet
Bb Trumpet l/ Bb Cornet I
Bb Trumpet ll / Bb Cornet ll
Bb Trumpet lll / Bb Cornet lll
Trombone I I
Trombonell I C+Bb$
Trombone lll I
Bb Euphonium & / Bb Baritone / Bb Tenorhorn
C Euphonium/C Baritone
String Bass
CBassesl+ll
Eb Basses I
Bb Basses'at eA Bass Sax
Drum Set
Percussionsl ffimbales / Congas)
Percussion s ll (cuiro / Cow-bell / shakel
Keyboard

Additional Parts (for several countries)


1. Bb Trombone I I
1. Bb Trombone ll r,
1. Bb Trombone lll l
2. Bb Baritone / Bb Euphonium l
2. Eb Basses r,
2. Bb Basses z

In collaborazione con:
Nuova CARISCH S.r.l. - Via Campania, 12 - 20098 S. Giuliano Milanese (Ml)