Sei sulla pagina 1di 7

MINGGU 33

( 9 SEPT 13 SEPT)
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

MINGGU : 33 HARI : ISNIN TARIKH : 9 SEPT 2013

KELAS :
MASA : KANDUNGAN IMPAK/CATATAN
MATA
PELAJARAN :
Bidang Pembelajaran : Menyiasat Alam Fizikal.
Kelas : Tahun 5
1. Tenaga
Masa : 8.45 9.45 Objektif pembelajaran : 1.1 Memahami kegunaan tenaga.
M/pelajaran : Sains Hasil pembelajaran : 1.1.1 Menerangkan mengapa tenaga diperlukan.
(ULANGKAJI) 1.1.2 Memberi contoh di mana dan bila tenaga
digunakan.
1.1.3 Menyatakan pelbagai sumber tenaga.
SPS : Komunikasi, pemerhatian
Aktiviti : 1. Murid berbincang dan membuat kesimpulan
tenaga diperlukan:
a) oleh benda hidup untuk menjalankan proses
hidup seperti bergerak, bernafas dan
bertubuh.
b) untuk menggerak, mendidih, melebur atau
memantulkan benda bukan hidup.
2. Murid mengumpul maklumat mengenai sumber
tenaga, contoh :
a) matahari.
b) Makanan.
c) Angin.
d) Bahan api.
e) Sel Kering/Bateri.
3. Murid membuat latihan.

Kelas : Tahun 4 Bidang pembelajaran : Menyiasat Alam Bahan


Masa : 12.05 1.35 1. Sifat bahan
Objektif pembelajaran : 1.6 Memahami bahawa pengaratan boleh dicegah.
M/Pelajaran : Sains
Hasil pembelajaran : 1. Murid menyatakan pelbagai cara untuk
mencegah objek daripada berkarat.
2. Murid menjelaskan bagaimana cara-cara ini
boleh mencegah pengaratan.
3. Murid menjelaskan pentingnya mencegah
pengaratan.
SPS : Memerhati, komunikasi
Aktiviti : 1. Murid memerhati objek din sekitar sekolah dan
mencadangkan pelbagai cara untuk mencegah
pengaratan.
2. Murid membincangkan dan membuat kesimpulan
bahawa pengaratan boleh dielakkan dengan
mencegah logam daripada terddah kepada udara
dan air dengan mengecat, menyalut minyak,
menggriskan atau menyalut logam dengan bahan
tidak boleh berkarat.
3. Murid membincangkan kebaikan mencegah
pengaratan.
4. Murid membuat latihan yang diberi.
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

MINGGU : 33 HARI : Selasa TARIKH : 10 SEPT 2013

KELAS :
MASA : KANDUNGAN IMPAK/CATATAN
MATA
PELAJARAN :

PEPERIKSAAN UPSR 2013

- BAHASA MELAYU PEMAHAMAN

- BAHASA MELAYU PENULISAN

- MATEMATIK KERTAS 1

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN


MINGGU : 33 HARI : Rabu TARIKH : 11 SEPT 2013

KELAS :
MASA : KANDUNGAN IMPAK/CATATAN
MATA
PELAJARAN :

PEPERIKSAAN UPSR 2013

- MATEMATIK KERTAS 2

Tema : Sains Fizikal


Kelas : Tahun 1 Standard Kandungan : 9. Telinga Untuk mendengar.
Masa : 9.45 10.45 9.1 Memahami pelbagai bunyi dan kepentingannya.
M/pelajaran : Standard Pembelajaran : 9.1.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang
Dunia Sains berkaitan dengan deria pendengaran.
9.1.2 Mengenal pasti pelbagai bunyi yang
dan Teknologi diperdengarkan.
SPS : Pemerhatian, komunikasi
Aktiviti : 1. Murid mengenal pasti bahagian tubuh manusia
yang berkaitan dengan deria pendengaran.
2. Murid mengenalpasti pelbagai bunyi yang
diperdengarkan.
3. Murid membuat latihan.
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

MINGGU : 33 HARI : KHAMIS TARIKH : 12 SEPT 2013


KELAS :
MASA : KANDUNGAN IMPAK/CATATAN
MATA PELAJARAN :

PEPERIKSAAN UPSR 2013

- SAINS

- BAHASA MELAYU PEMAHAMAN

- BAHASA MELAYU PENULISAN

Bidang pembelajaran : Menyiasat Alam Bahan


Kelas : Tahun 4 2. Sifat bahan
Masa : 7.45-8.45 Objektif pembelajaran : 1.5 Memahami bahawa sesetengah bahan boleh
berkarat.
M/Pelajaran : Sains
Hasil pembelajaran : 1. Murid menyatakan perbezaan antara objek
berkarat dan objek tidak berkarat.
4. Mengenalpasti objek yang boleh berkarat.
5. Murid membuat kesimpulan bahawa objek yang
diperbuat daripada logam boleh berkarat.
6. Murid merancang ujikaji untuk mengetahui factor
yang menyebabkan pengaratan dengan
mengenal pasti pemboleh ubah manipulasi,
pembolehubah bergerak balas dan pemboleh
ubah yang dimalarkan.
SPS : Memerhati, komunikasi
Aktiviti : 1. Murid memerhati paku yang berkarat dan tidak
berkarat dan menerangkan tentang perbezaannya.
5. Murid memerhati objek disekeliling sekolah dan
mengelaskan objek seperti berikut :
a) Berkarat
b) Tidak berkarat
6. Murid membincangkan untuk membuat kesimpulan
bahawa objek daripada logam boleh berkarat.
7. Murid menjalankan aktiviti untuk menyiasat sebab
terjadinya pengaratan, contoh : kehadiran udara
dan air.
8. Murid membuat latihan yang diberi.

Kelas : Tahun 3 Tema : Sains Hayat


Masa : 9.45 10.45 Standard Kandungan : 7. Tanah
Objektif pembelajaran : 7.1 Menganalisis kandungan tanah.
M/pelajaran : Science
Standard pembelajaran : 7.1.1 Mengenalpasti kandungan yang terdapat di
dalam beberapa jenis tanah seperti tanah liat,
tanah kebun dan pasir dengan cara menjalankan
penyiasatan.
7.1.2 Membuat urutan jenis tanah mengikut
keupayaan air mengalir melaluinya dengan
menjalankan penyiasatan.
SPS : Memerhati, Komunikasi
Aktiviti : 1. Guru menunjukkan beberapa jenis tanah.
2. Murid menjalankan aktiviti berkaitan tentang
lapisan-lapisan tanah.
3.. Murid melabelkan lapisan-lapisan tanah yang
diperhatikan.
4. Murid membuat latihan.

Kelas : Tahun 1 Bidang : Mengambarkan


Tahun 2 Aktiviti : Lukisan
Tema : Alam Semula jadi
Masa : 11.05 12.05
Tajuk : Permandangan di tepi laut.
M/pelajaran : PSV Jenis Media : Alat -tiada
Bahan - Pensel warna, bahan fotostat.
EMK : Kreatif dan Inovatif
Standard Kandungan :
1.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna
dan rupa)
2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi
penentuan media
3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian dan teknologi
dalam penghasilan karya
4. Apresiasi terhadap karya seni.
Standard pembelajaran :
a) Aplikasi :
1.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual
dalam menghasilkan karya seni.
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis media.
- Alatan - tiada
- Bahan bahan fotostat, pensel warna.
1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam
penghasilan karya.
- teknik : lukisan
b) Ekspresi kreatif
- Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman bahasa seni
visual dalam menghasilkan karya seni.
2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
2.2 Menggunakan unsur seni( garisan dan rupa) dalam penghasilan
karya
2.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual

Aktiviti : 1) Guru mengedarkan bahan fotostat kepada murid.


2) Murid mewarna mengikut kreativiti masing-masing.
3) Murid mempamerkan hasil kerja mereka.
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

MINGGU : 33 HARI : JUMAAT TARIKH : 13 SEPT 2013

KELAS :
MASA : KANDUNGAN IMPAK/CATATAN
MATA
PELAJARAN :
Bidang Pembelajaran : Menyiasat Alam Fizikal.
Kelas : Tahun 5
3. Tenaga
Masa : 8.15 9.45 Objektif pembelajaran : 1.2 Memahami bahawa tenaga boleh berubah dari satu
M/pelajaran : Sains bentuk ke bentuk yang lain.
(ULANGKAJI) Hasil pembelajaran : 1.2.1 Menyatakan pelbagai bentuk tenaga.
1.2.2 Menyatakan bahawa tenaga boleh berubah
bentuk.
SPS : Komunikasi, pemerhatian
Aktiviti : 1. Murid mengenalpasti bentuk tenaga yang terlibat
dalam aktiviti dibawah :
a) Kereta mainan yang bergerak menggunakan
bateri.
b) Gelang getah yang diregangkan.
c) Lilin yang menyala.
d) Telefon yang bordering.
4. Murid menjalankan aktiviti dan berbincang tentang
perubahan bentuk tenaga, contoh :
a) menyalakan lampu.

Tenaga elektrik Tenaga haba


+
Tenaga cahaya

b) Lilin yang menyala.

Tenaga kimia Tenaga haba


+
Tenaga cahaya
3. Murid membuat latihan.

Kelas : Tahun 2 Tema : TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI


Masa : 11.05 12.05 5. ASAS TEKNOLOGI
M/Pel : Dunia sains Standard kandungan : 5.1 Mengaplikasikan pengetahuan tentang
pemasangan komponen set binaan
dan
berdasarkan manual bergambar.
teknologi
Standard pembelajaran : 5.1.1 Membaca dan menerangkan manual.
5.1.2 Mengenal pasti komponen set binaan
berpandukan manual bergambar.
5.1.3 Memilih komponen set binaan berpandukan
manual bergambar.
5.1.4 Memasang komponen set binaan
berpandukan manual bergambar.
5.1.5 Melakarkan hasil binaan menggunakan
bentuk asas.
SPS : Komunikasi
Aktiviti : 1. Murid membaca dan menerangkan tentang set
binaan yang diterima.
2. Murid mengenalpasti komponen set binaan
berpandukan manual bergambar.
3. Murid menjalankan aktiviti dengan memilih dan
memasang komponen set binaan berpandukan
menual bergambar.
4. Murid melakarkan hasil binaan menggunakan
bentuk asas.
5. Murid membuat latihan.

Valuta