Sei sulla pagina 1di 19

018/1 SULIT

1. Adila memerhatikan pelangi yang terbentuk di langit. Apakah deria yang


digunakannya?

A Sentuhan

B Rasa

C Penglihatan

D Bau

2. Jadual 1 perubahan suhu air yang sedang dipanaskan.

Masa(minit) 1 2 3 4

Suhu( C) 30 35 40 45

Jadual 1

Ramalkan suhu pada minit ke - 6 ?

A 50 C

B 55 C

C 60 C

D 65 C

3. Antara yang berikut, yang manakah tidak wajar dilakukan di bilik Sains?

A Meghidu dan merasa bahan

B Membuang sisa cecair ke dalam singki

C Membuka tingkap dengan luas

D Membuang sisa pepejal ke dalam bakul sampah

1
018/1 SULIT

4. Jadual 2 menunjukkan haiwan dan ciri khasnya.

Haiwan Ciri khas

Kerbau Tanduk

Landak Duri tajam

Kura-kura Cengkerang keras

Jadual 2

Apakah kepentingan ciri khas itu?

A Untuk mencari makanan

B Untuk menarik perhatian pasangan

C Untuk melindungi diri daripada musuh

D Untuk memudahkan pergerakan

5. Rajah 3 menunjukkan sejenis haiwan.

Rajah 3

Apakah yang dilakukan oleh haiwan itu apabila diancam oleh musuh?

A Menggulungkan diri

B Mengeluarkan bau busuk

C Memutuskan anggota badan

D Mengeluarkan duri tajam

2
018/1 SULIT

6. Maklumat yang berikut menunjukkan cara haiwan melindungi diri daripada musuh.

P: Mencakar dengan kuku tajam

Q: Menyemburkan dakwat hitam

Apakah haiwan P dan Q?

P Q

A Buaya Ulat gonggok

B Siput babi Tenggiling

C Mentadak Kala jengking

D Kucing Sotong

7. Rajah 4 menunjukkan seekor siput babi.

Rajah 4

Antara haiwan-haiwan berikut, yang manakah melindungi diri daripada


musuh seperti siput babi?

P Q
R S

A P dan Q
B Q dan R
C Q dan S
D Q dan R

3
018/1 SULIT

8. Rajah 5 menunjukkan seekor beruang kutub.

Rajah 5

Selain mempunyai bulu tebal, apakah ciri lain yang membolehkan haiwan ini
berlindung daripada cuaca sejuk yang melampau?

A Berhibernasi

B Berendam di dalam air panas

C Mempunyai lapisan lemak yang nipis

D Bermigrasi ke tempagt lebih panas

9. Rajah 6 menunjukkan pengelasan haiwan berdasarkan cara pembiakan.

Kumpulan X Kumpulan Y

Rajah 6
Antara haiwan berikut, yang mankah dikelaskan dalam kumpulan X dan Y
dengan betul?

4
018/1 SULIT

X Y

10. Rajah 7 di bawah menunjukkan aktiviti bagi dua jenis haiwan.

Rajah 7

Apakah kesimpulan yang paling tepat tentang aktiviti haiwan di atas?

A Haiwan tersebut memastikan kemandirian spesisnya

B Haiwan tersebut bersaing sesama sendiri

C Haiwan tersebut memberi makan kepada anaknya

D Haiwan tersebut mempunyai cara pembiakan yang sama.

5
018/1 SULIT

11. Rajah di bawah menunjukkan satu rantai makanan di suatu habitat.

Jika terdapat haiwan X muncul di habitat itu, bilangan harimau


bertambah , manakala bilangan kambing berkurang. Apakah haiwan X ?

A Belalang

B Helang

C Rusa

D Serigala

12. Rajah di bawah menunjukkan empat hidupan di ladang sayur-sayuran .

T U V W

Siratan makanan manakah yang betul dibentuk oleh hidupan yang


ditunjukkan di atas?

A C

B D

6
018/1 SULIT

13. Jadual menunjukkan pengelasan tumbuhan berdasarkan cara pencaran biji benih.

Kumpulan X Kumpulan Y

Angsana Cili

Lalang Kemuncup

Apakah X danY ?

X Y
A Air Angin
B Haiwan Mekanisma letupan
C Angin Haiwan
D Mekanisma letupan Air

14. Tumbuhan P menghasilkan buah yang beracun bagi melindungi diri daripada musuh.

Apakah tumbuhan P?

A Keladi

B Tembakau

C Nangka

D Pong-pong

15. Rajah 8 di bawah menunjukkan empat jenis buah dan biji benih.

Rajah 8

7
018/1 SULIT

Jadual di bawah menunjukkan ciri-ciri buah dan biji benih dalam kumpulan J dan K.

Kumpulan J K

Mempunyai warna yang Ringan


cerah Mempunyai
Ciri-ciri
Mempunyai biji benih yang struktur seperti
kecil dan keras sayap.

Antara yang berikut, manakah yang telah dikelaskan ke dalam kumpulan J dan K
dengan betul?

J K

A Angsana dan meranti Tomato dan cili

B Tomato dan meranti Angsana dan cili

C Cili dan meranti Tomato dan angsana

D Tomato dan cili Angsana dan meranti

16. Mengapakah tumbuhan perlu memencarkan biji benihnya?

A Untuk persaingan antara tumbuhan

B Untuk menghasilkan pelbagai spesies

C Untuk percambahan biji benih

D Untuk memastikan kemandirian spesies

17. Mengapakah pokok getah menggugurkan daunnya semasa musim kemarau ?

A Menarik perhatian serangga

B Mengurangkan kehilangan air melalui daun

C Melindungi diri daripada musuh

D Mengelakkan akar pokok tercabut akibat tiupan angin yang kuat

8
018/1 SULIT

18. Maklumat di bawah menerangkan beberapa ciri khas tumbuhan untuk

Daun berbentuk jarum


Mempunyai akar banir
Batang yang mudah melentur

A melindungi diri daripada musuh

B membantu mengurangkan kehilangan air

C menahan tiupan angin kencang

D menyesuaikan diri semasa cuaca panas

19. Antara tumbuhan berikut, yang manakah dipadankan dengan betul dengan cara

pencarannya ?

Tumbuhan Cara pencaran

A Jambu batu Haiwan

B Teratai Mekanisme letupan

C Kapas Air

D Kemuncup Angin

20. Mengapakah penting bagi tumbuhan memencarkan biji benih dan buah ?

A Menggalakkan pertumbuhan

B Mewujudkan persaingan antara tumbuhan

C Mengekalkan kemandirian spesies

D Memelihara tumbuhan

9
018/1 SULIT

21. Antara berikut, yang manakah sumber tenaga yang utama ?

A Matahari

B Makanan

C Air

D Bahan api

22. Rajah 9 menunjukkan seorang budak lelaki yang sedang berlari

Rajah 9

Apakah sumber tenaga yang membolehkan budak lelaki itu berlari dengan laju ?

A C

B D

10
018/1 SULIT

23. Apakah bentuk tenaga yang ditunjukkan dalam rajah di bawah?

A Tenaga kinetik C Tenaga haba

B Tenaga keupayaan D Tenaga elektrik

24. Rajah di bawah menunjukkan pengelasan sumber-sumber tenaga

Antara berikut yang manakah mewakili P dan Q ?

P Q

Arang batu Nuklear


A
Angin Biojisim
B

C Biojisim Arang batu

D Nuklear Angin

11
018/1 SULIT

25. Apakah sumber tenaga yang diperlukan untuk menggerakkan sebuah kapal layar?

A Ombak

B Angin

C Matahari

D Bahan Api Fosil

26. Apakah tenaga yang dihasilkan oleh sumber tenaga matahari?

A Tenaga bunyi dan tenaga haba

B Tenaga Kinetik dan tenaga bunyi

C Tenaga cahaya dan tenaga keupayaan

D Tenaga Haba dan tenaga cahaya.

27. Maklumat menunjukkan satu perubahan tenaga.

Tenaga kimia tenaga elektrik tenaga cahaya + tenaga bunyi

Antara berikut yang manakah mengalami perubahan tenaga seperti di atas ?

A Radio

B Mesin basuh

C Pembersih Vakum

D Telefon pintar

28. Seorang Pemanah melepaskan anak panah dari busarnya. Apakah perubahan tenaga
yang berlaku.

A Tenaga kinetik Tenaga Keupayaan

B Tenaga Kimia Tenaga keupayaan

C Tenaga Bunyi Tenaga Kinetik

D Tenaga Keupayaan Tenaga Kinetik


12
018/1 SULIT

29. Maklumat di bawah berkaitan dengan penjanaan elektrik menggunakan arang batu.

P Menggerakkan turbin
Q Air menjadi stim
R Generator menjana elektrik
S Arang batu dibakar

Antara berikut, yang manakah menunjukkan susunan yang betul tentang penjanaan
elektrik menggunakan arang batu?

A SQPR

B SPRQ

C QSPR

D PQRS

30. Maklumat di bawah menerangkan tentang penjimatan tenaga.

Rakyat digalakkan untuk menjimatkan tenaga


bagi menjimatkan sumber alamyang tidak
boleh diperbaharui.

Antara berikut, yang manakah perlu dilakukan untuk menjimatkan tenaga?

A Berkongsi kereta

B Memasang lampu sepanjang malam

C Menggunakan minyak tanah dan bukan lampu mentol

D Tidak menghasilkan sumber tenaga baru

13
018/1 SULIT

31. Antara berikut, manakah objek yang menggunakan pantulan cahaya?

R S

T U

A R dan T

B T dan U

C R dan S

D S dan U

32. Mustaqim ingin membesarkan saiz bayang-bayang bola tanpa menggerakkan lampu
suluh dan skrin. Apakah yang perlu dilakukan oleh Mustaqim?

A Menukar saiz bola kepada lebih besar

B Menggerakkan bola ke arah skrin

C Menggerakkan bola ke arah lampu suluh

D Menggunakan skrin yang lebih besar

33. Apabila cahaya dari sumber cahaya mengenai suatu objek, cahaya melantun ke arah
lain. Keadaaan ini disebut sebagai ..

A Pantulan cahaya.

B Rembisan cahaya.

C Cerminan cahaya.

D Lantunan cahaya.

14
018/1 SULIT

34. Rajah 10 menunjukkan pembentukan bayang-bayang apabila dihalang oleh satu

objek.

Bayang-bayang

Skrin
Lampu suluh

Objek

Rajah 10

Antara berikut manakah yang betul ?

Objek Bayang-bayang yang terbentuk

A
Papan

B
Cermin Tingkap

C
Kepingan plastik

D
Kad Manila

15
018/1 SULIT

35 Maklumat di bawah berkaitan kepentingan satu sifat cahaya.

Pemandu kereta dapat melihat kereta yang menghala ke arahnya


melalui cermin pemantul.

Seseorang yang berada di kedai gunting dapat melihat bahagian


mukanya melalui cermin yang berada di hadapannya.

Antara berikut, alat manakah yang menggunakan prinsip di atas?

A B

C D

16
018/1 SULIT

36 Rajah 11 menunjukkan satu aktiviti yang dijalankan oleh Aminah.

bayang-bayang

Rajah 11

Antara berikut pemerhatian manakah yang benar?

A Bayang-bayang menjadi lebih kecil apabila Y lebih dekat kepada X.

B Bayang-bayang menjadi lebih kecil apabila X dijauhkan daripada Z.

C Bayang-bayang menjadi lebih kecil apabila Z dijauhkan daripada X.

D Bayang-bayang menjadi lebih kecil apabila X didekatkan kepada Z.

37. Antara objek berikut yang manakah menghasilkan dua bentuk bayang-bayang iaitu
bulat dan segi empat?

A Silinder

B Duit Syiling

C Buku

D Bola

17
018/1 SULIT

38. Apakah prinsip cahaya yang menghasilkan fenomena seperti rajah di bawah

A Pantulan Cahaya

B Lantunan Cahaya

C Pembiasan Cahaya

D Cahaya bergerka lurus

39. Sekumpulan Pengakap telah tersesat di kawasan pergunungan dan pasukan

Helikpoter BOMBA sedang menjalankan usaha menyelamat. Manakah peralatan yang

sesuai untuk mendedahkan lokasi mereka mudah di ketahui ?

A Wisel

B Bendera

C Cermin Muka

D Kayu

18
018/1 SULIT

40. Selain menggunakan Kanta Pembesar bagaimanakah seorang pelajar boleh membaca

tulis berikut dengan jelas.


Cahaya boleh dibiaskan

A Meletakkan kain sutera hampir dengan tulisan

B Meletakkan kertas surih hampir dengan tulisan

C Meletakkan palstik pembalut buku hampir dengan tulisan

D Meletakkan botol air mineral yang berisi air hampir dengan tulisan

KERTAS PEPERIKSAAN TAMAT

19