Sei sulla pagina 1di 185

ACADEMIA DE TIINE A MOLDOVEI

INSTITUTUL DE CERCETRI JURIDICE I POLITICE

Cu titlu de manuscris:
C.Z.U: 342.7(043.3)

CRASNOBAEV ADRIAN

PROTECIA DREPTULUI FUNDAMENTAL AL OMULUI


LA UN MEDIU NCONJURTOR SNTOS

Specialitatea: 552.01 - Drept constituional

Tez de doctor n drept

Conductor tiinific: SMOCHIN Andrei,


doctor habilitat n drept,
profesor universitar

Autor

Chiinu, 2015
Crasnobaev Adrian, 2015

2
CUPRINS:
ADNOTARE (n limbile: roman, rus, englez)..........................................................................5
LISTA ABREVIERILOR............................................................................................................8
INTRODUCERE...........................................................................................................................9
1. ANALIZA SITUAIEI N DOMENIUL PROTECIEI DREPTULUI
FUNDAMENTAL AL OMULUI LA UN MEDIU SNTOS...............................................15
1.1. Dreptul fundamental al omului la un mediu sntos reflectat n cercetrile doctrinarilor
contemporani.................................................................................................................................15
1.2. Recunoaterea dreptului fundamental al omului la un mediu sntos...................................29
1.3. Concluzii la Capitolul 1..........................................................................................................45
2. DREPTUL CONSTITUIONAL LA UN MEDIU SNTOS N CADRUL
SISTEMULUI DE DREPTURI I LIBERTI ALE OMULUI I CETEANULUI....47
2.1. Determinri conceptuale cu privire la noiunile de mediu, mediu nconjurtor i
dreptul la un mediu sntos........................................................................................................47
2.2. Natura juridic al dreptului fundamental al omului la un mediu sntos i trsturile sale
specifice.........................................................................................................................................59
2.3. Coninutul multifuncional al dreptului fundamental al omului la un mediu
sntos..........................................................................................................................................76
2.4. Concluzii la Capitolul 2..........................................................................................................97
3. GARANIILE DREPTULUI FUNDAMENTAL AL OMULUI LA UN MEDIU
SNTOS.................................................................................................................................99
3.1 Garanii general-materiale....................................................................................................99
3.2 Garanii special juridice.........................................................................................................108
3.3 Avocatul poporului (Ombudsmanul) garanie juridic nejurisdicional .........................132
3.3. Concluzii la Capitolul 3........................................................................................................144
CONCLUZII GENERALE I RECOMANDRI................................................................146
BIBLIOGRAFIE.......................................................................................................................149
Anexa 1. Petiia ctre CpDOM din 16.09.2010.........................................................................170
Anexa 2. Nota informativ a Avocatului Poporului din 06.05.2011...........................................171
Anexa 3. Petiia colectiv parvenit din paartea unui grup de ceteni din 12.11.2010..............172
Anexa 4. Nota informativ adresat Avocatului Parlamentar, parvenit din partea Consiliului
Raional Ialoveni din 25.03.2011..................................................................................................173
Anexa 5. Nota informativ adresat Avocatului Parlamentar parvenit din partea Ministerului de
Justiie din 30.06.2011.................................................................................................................174

3
Anexa 6. Copia remiterii cererii petiionarei Procurorului mun. Chiinu din 02.07.2011........175
Anexa 7. Nota informativ a Preturii sec. Rcani din 19.09.2011.............................................176
Anexa 8. Nota informativ a Primriei com. Grtieti din 30.09.2013......................................177
Anexa 9. Nota informativ a Ministerului Sntii ctre CpDOM din 28.06.2012..................178
Anexa 10. Nota informativ a Ministerului Mediului ctre CpDOM din 15.06.2012.......179
Anexa 11 Nota informativ a Ministerului Mediului ctre CpDOM din 28.08.2012................180
Anexa 12. Copia comunicatului de pres cu referire la sesizarea Avocatului Poporului n
domeniul proteciei dreptului la un mediu sntos din 10.03.2012............................................181
Anexa 13. Nota informativ a Ministerului Mediului ctre CpDOM din 28.05.2013................182
DECLARAIA PRIVIND ASUMAREA RSPUNDERII ..................................................183
CV-ul AUTORULUI .................................................................................................................184

4
ADNOTARE

Crasnobaev Adrian. Protecia dreptului fundamental al omului la un mediu sntos.


Teza pentru obinerea gradului tiinific de doctor n drept. Specialitatea: 552.01 - Drept
constituional. Chiinu, 2015.

Structura: Teza de doctor n drept cuprinde: introducere, trei capitole, concluzii generale i
recomandri, bibliografie din 309 de titluri, 148 pagini text de baz. Rezultatele tiinifice obinute
snt reflectate n cuprinsul a 14 lucrri tiinifice.
Cuvinte-cheie: mediu, protecie, dreptul la un mediu sntos, natur juridic, coninut
multifuncional, garanie general material, garanie special juridic.
Domeniul de studiu: dreptul constituional
Scopul tezei l formeaz elaborarea unui studiu complex cu privire la protecia dreptului
fundamental al omului la un mediu sntos, prin cercetarea conex a coninutului i naturii juridice
a acestui drept, precum i identificarea garaniilor eficiente a realizrii i proteciei sale.
Obiectivele tezei: studierea i generalizarea studiilor tiinifice n domeniu, determinarea
gradului de cercetare tiinific a subiectului, n general, i a celor mai importante aspecte ale
acestuia, n special; cercetarea fenomenului recunoaterii dreptului fundamental la un mediu
sntos la nivel internaional, regional i naional, n cadrul evolutiv; studierea concepiilor cu
privire la natura juridic a dreptului la un mediu sntos n raport cu alte drepturi din cadrul
aceleai generaii; determinarea coninutului multifuncional al dreptului la un mediu sntos;
investigarea impactului dreptului la un mediu sntos asupra altor drepturi din punct de vedere al
restrngerii sau limitrii exerciiului lor; identificarea garaniilor de protecie a dreptului
fundamental al omului la un mediu sntos; investigarea cazurilor practice de aplicare a garaniilor
special juridice n scopul elucidrii eficacitii acestora pentru protecia dreptului fundamental al
omului la un mediu sntos; precum i oferirea unor recomandri pentru mbuntirea procesului
de protecie dreptului constituional la un mediu sntos.
Noutatea i originalitatea tiinific. n Republica Moldova au fost efectuate unele
cercetri restrnse cu privire la denumirea, coninutul i garaniile proteciei dreptului la un mediu
sntos, ns lucrarea n cauz constituie o continuitate a cercetrilor n direcia respectiv.
Inovaia tiinific a lucrrii este determinat de faptul c aceast investigaie este una
complex i multidimensional, avnd ca finalitate determinarea naturii juridice i a
coninutului dreptului la un mediu sntos, modalitilor de recunoatere i protecie a
acestuia n Republica Moldova.
Problema tiinific important soluionat const n determinarea naturii juridice i
a coninutului multifuncional a dreptului fundamental al omului la un mediu sntos, avnd
ca efect determinarea locului i rolului acestuia n cadrul sistemului de drepturi i liberti
ale omului i ceteanului, fapt care a permis valorificarea gradului de eficacitate a
garaniilor de sorginte constituionale a dreptului cercetat.
Semnificaia teoretic i valoarea aplicativ. Studiul are un caracter tiinifico-teoretic,
relatnd, ntr-o form explicit, rezultatele obinute n cadrul cercetrii, sub aspect teoretic i practic,
care vor contribui la amplificarea i aprofundarea cunotinelor cu privire la protecia dreptului
fundamental al omului la un mediu sntos n Republica Moldova.
Implementarea rezultatelor tiinifice: Problemele i soluiile prezentate n tez, constituie
surs de inspiraii i idei pentru alte lucrri, care necesit a fi studiate n continuu, odat cu evoluia
societii i revoluiile tehnico-tiinifice n armonie cu protecia dreptului la un mediu sntos, iar
recomandrile constituie suport tiinific pentru activitatea creativ-legislativ

.
. .
: 552.01 - . , 2015.

: , , ,
309 , 148 .
14 .
: , , ,
, , ,
,
: .


.
: , ,
, ;
,
; ;
;

;
; ,

,
.
. ,
, ,
,
.

,
, .


, -
- ,

.

,
.
: ,
, ,
- , ,
.

6
ANNOTATION

Crasnobaev Adrian. Legal mechanisms for ensuring the fundamental human right to a
healthy environment. Thesis for obtaining a PhD degree in law. Specialization: 552.01
Constitutional Law. Chisinau, 2015.

Structure: PhD thesis comprises: introduction, three chapters, conclusions and


recommendations, bibliography of 309 titles, 148 basic text pages. Scientific results obtained are
reflected in the content of 14 scientific articles.
Key-words: environment, environmental protection, the right to a healthy environment,
juridical nature, multifunctional content, general collateral guarantee, special legal guarantee.
Field of study: Constitutional Law.
The purpose of the thesis. The purpose of the thesis consists in the realization of a complex
study on the right to a healthy environment related to the content and the legal nature of this right, as
well as of the effective guarantees ensuring the protection and realization of this fundamental right.
The objectives of the thesis. The thesis has the following objectives: the analysis and
generalization of the published studies on the subject; the determination of the level of scientific study,
in general and of its most important aspects, in particular; the research of the phenomenon of
recognition of the fundamental human right to a healthy environment on a international, regional and
national level; the study of the concepts related to the juridical nature of the right to a healthy
environment reported to other fundamental rights of the same generation; the establishment of the
multifunctional content of the right to a healthy environment; the investigation of the impact of the
right to a healthy environment on other fundamental rights, judging by the limitation of their exercise;
the analysis of the guarantees of enduring the realization and protection of the right to a healthy
environment; the investigation of the cases of the practical application of the juridical guarantees in
order of elucidating their efficiency as constitutional mechanisms ensuring the fundamental human
right to a healthy environment; as well as offering recommendations for enhancing the process of
protection of the constitutional right to a healthy environment
The scientific novelty and originality. Some research were established in the Republic of
Moldova on the topic of the name, content and guarantees of the right to a healthy environment, thus
the thesis ensures a continuity to this research.
The scientific innovation of this research stems from the fact that this is a complex and
multidimensional investigation, meant to clarify the applicability of the protection of fundamental
human right to a healthy environment.
The scientific novelty of the thesis consists in a complex and multispectral character of
the research that defines the legal nature and content of the right to a healthy environment,
methods of it recognition and protection in the Republic of Moldova.
The important scientific problem solved consists in determination of the legal nature and
multispectral content of the fundamental human to a healthy environment, having as a result - the
definition of its role and place within the framework of human rights and fundamental freedoms
of human and citizen - the base, which revealed the value of the effectiveness of constitutional
guarantees of origin of the analyzed law.
Theoretical and applied value of the thesis. The study is of a scientific-theoretical nature,
reporting on an implicit form, the results obtained in research, under a theoretical and practical aspect,
that will help to amplify and deepen the knowledge of the legal mechanism ensuring the fundamental
human right to a healthy environment in the Republic of Moldova.
Implementation of scientific results: The problems and solutions presented in this thesis,
stand as a source of inspiration and ideas for further analysis that need to be investigated continuously,
along with the evolution of society and scientific-technical revolutions, in harmony with the
environment protection, harmless to human health, while the recommendations of the type of the lege
ferenda remain a scientific support for further creative legislative activity.

7
LISTA ABREVIERILOR
C.E. Consiliul Europei
C.E.D.O. Curtea European a Drepturilor Omului
CEE Comisia Economic European
CNEJ - Centrul Naional de Expertiz Judiciar
CpDOM Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova
EMEP - Programul European de Monitoring i Evaluare
F.A.O. - Fondul Internaional pentru Dezvoltarea Agriculturii
IES - Inspectoratul Ecologic de Stat
IMSP Instituie Medico-Sanitar Public
O.N.U Organizaia Naiunilor Unite
P.N.U.E. Programul Naiunilor Unite pentru Mediu
PNUD Programul Naiunilor Unite pentru Dezvoltare
PPP parteneriat public- privat
RCL - Regia Comunal-Locativ
RM Republica Moldova
S.A. Societate pe Aciuni
SDDUE - Strategia de Dezvoltare Durabil a Uniunii Europene
SRL Societatea cu Rspundere Limitat
U.I.C.N. Uniunea Internaional pentru Conservarea Naturii
U.N.E.S.C.O. - Organizaia Naiunilor Unite pentru Educaie, tiin i Cultur
UE Uniunea European
Vol. Volumul
W.W.F. Fondul Global pentru protecia Lumii Slbatice
alin. alineat
art. articol
etc. etcetera
lit. litera
nr. numr
p. pagin
pct. punct
sec. secolul

8
INTRODUCERE
Actualitatea i importana problemei abordate. Protecia dreptului fundamental al
omului la un mediu sntos s-a afirmat dup Conferina de la Stockholm din 1972 ca un obiectiv
primordial al societii contemporane, datorit faptului c schimbrile ce se produc la nivel
economic i social, constituie un pericol eminent pentru viaa i sntatea omului, care ulterior
genereaz noi probleme n legtur cu protecia mediului nconjurtor, a cror soluionare i
susinere financiar este dependent de starea economic a fiecrui stat n parte.
Respectiv, protecia mediului, are menirea s nlesneasc ocrotirea i formarea mediului,
s descopere cauzele polurii mediului, s stabileasc modalitile i condiiile prevenirii
polurii, reducerii i nlturrii totale ale efectelor acesteia, precum i s le aplice n acord cu
interesele societii i n interesul tuturor membrilor acesteia,
Protecia mediului, reprezint modul n care s-a reacionat mpotriva deteriorrilor aduse
de om mediului su nconjurtor, inclusiv elementelor biosferei i modului n care se acioneaz,
prin instrumente legislative, pentru prevenirea deteriorrii lui mai departe, fiind vzut ca o lupt
pe cale legislativ mpotriva polurilor de orice fel, a aerului, a apei, a solului i a subsolului,
precum i a distrugerii elementelor biosferei [1, p. 33 ], avnd rdcini adnci nc din antichitate,
i fiind tratat iniial sub aspectul elaborrii msurilor de protecie a naturii i ulterior dezvoltat
la nivel de protecie a mediului n raport cu viaa i sntatea omului.
Treptat, protecia i mbuntirea condiiilor de mediu au devenit pentru umanitate o
sarcin a crei realizare presupune nu numai eforturi materiale i organizatorice internaionale i
naionale, ci i cristalizarea unor concepii tiinifice fundamentale [17, p. 41-46], iar consacrarea
dreptului fundamental al omului la un mediu sntos poate fi tratat ca un instrument de
realizare a obiectivului respectiv.
Prin urmare, mediul i protecia lui, au generat apariia unui nou drept fundamental, care a
devenit expresia unei politici publice de interes colectiv, a unei solidariti nu numai n interiorul
statelor, dar i la nivel internaional, datorit importanei calitii mediului pentru membrii
societii.
Dreptul la mediu sntos, care a intrat de curnd n catalogul drepturilor fundamentale ale
omului, se caracterizeaz printr-o dinamic deosebit n privina recunoaterii i garantrii sale
juridice, pornind de la etapa proclamrii sale iniiale n plan internaional, urmnd consacrarea sa
constituional i/sau legislativ la nivelul statelor, i ulterior receptat pe cale jurisprudenial de
Convenia European a Drepturilor Omului prin intermediul aplicrii tehnicii ricoetului,
datorit faptul c de la adoptarea acesteia i a protocoalelor sale adiionale nu s-a regsit expres
n coninutul lor.

9
Actualmente, avnd un fundament tiinific i unul social bine determinat, dreptul la un
mediu sntos, reprezint o realitate care a dobndit n ceva mai mult de patruzeci de ani, att o
vocaie universal, ct i o legitimitate politic, astfel nct a fost consacrat n cele mai nalte
reglementri din ierarhia legilor ca un drept fundamental, fiindu-i atribuite anumite garanii
procedurale, precum i asigurat prin recunoaterea ndatoriri persoanelor de proteja mediul
nconjurtor.
Dreptul la un mediu sntos a ajuns a fi purttorul unor drepturi fundamentale i asigurat
spre realizare prin prisma dreptul la informare i participare la luarea deciziilor, astfel fiind
atestat o ntrire a funciei sociale i colective a unor drepturi deja existente, care din punct de
vedere juridic au devenit drept garanii juridice pentru realizarea sa, conferind dreptului analizat
i o a treia dimensiune cea procedural, precum i de mbogire a celorlalte drepturi naturale
ale omului recunoscute n Legea Fundamental a statului, att sub aspect cantitativ, ct i
calitativ.
ns, pentru ca dreptul n cauz s poat fi exercitat n mod concret, este necesar un
ansamblu de garanii naionale, care s ofere eficien acestor drepturi, deoarece aportul acestor
garanii const att n asigurarea unui cadru normativ i instituional favorabil pentru ca
drepturile omului i libertile sale s devin realitate, o stare de fapt, ct i o msur de protecie,
n caz contrar, acestea poart mai mult un caracter declarativ, lipsite de anumite implicri
eficiente ale statului, prin intermediul componentelor mecanismului statal.
Criza ecologic a pus n pericol dezvoltarea stabil a civilizaiei umane, iar degradarea n
continuare a sistemului resurselor naturale duce la destabilizarea biosferei, lezarea integritii
sale i pierderea capacitii de a menine calitatea mediului. Depirea acestei crize est
e posibil numai datorit stabilirii unei noi relaii ntre om i natur, care ar fi axat pe
excluderea tuturor formelor folosite spre a distruge i a degrada mediul, ns cu regret, realitatea
ne demonstreaz contrariul.
Problema proteciei mediului este una actual i perpetu, iar formularea corect a
dreptului fundamental la un mediu sntos, determinarea coninutului i naturii juridice a acestui
drept, precum i identificarea garaniilor proteciei sale este una dificil, i multidimensional,
ceea ce a constituit o provocare pentru noi la elaborarea respectivei lucrri tiinifice.
Scopul investigaii tiinifice l constituie elaborarea unui studiu complex cu privire la
protecia dreptului fundamental al omului la un mediu sntos, prin cercetarea conex a
coninutului i naturii juridice a acestui drept, precum i identificarea garaniilor eficiente a
realizrii i proteciei sale.

10
Avnd n vedere actualitatea temei i caracterul multilateral al investigaiei n cauz,
realizarea scopului propus a impus urmtoarele obiective:
- studierea i generalizarea studiilor tiinifice n domeniu, determinarea gradului de
cercetare tiinific a subiectului, n general, i a celor mai importante aspecte ale acestuia, n
special;
- cercetarea fenomenului recunoaterii dreptului fundamental la un mediu sntos la nivel
internaional, regional i naional, n cadrul evolutiv;
- studierea concepiilor cu privire la natura juridic a dreptului la un mediu sntos n
raport cu alte drepturi din cadrul aceleai generaii;
- determinarea coninutului multifuncional al dreptului la un mediu sntos;
- investigarea impactului dreptului la un mediu sntos asupra altor drepturi din punct de
vedere al restrngerii sau limitrii exerciiului lor;
- identificarea garaniilor de protecie a dreptului fundamental al omului la un mediu
sntos;
- investigarea cazurilor practice de aplicare a garaniilor special juridice n scopul
elucidrii eficacitii acestora pentru protecia dreptului fundamental al omului la un mediu
sntos;
- oferirea unor recomandri pentru mbuntirea procesului de protecie a dreptului
constituional la un mediu sntos.
Noutatea tiinific a rezultatelor obinute. n Republica Moldova au fost efectuate
cercetri restrnse cu privire la denumirea, coninutul i garaniile dreptului la un mediu sntos,
ns lucrarea n cauz constituie o continuitate a cercetrilor n direcia respectiv.
Inovaia tiinific a lucrrii este determinat de faptul c aceast investigaie este una
complex i multidimensional, avnd ca finalitate determinarea naturii juridice i a coninutului
dreptului la un mediu sntos, modalitilor de recunoatere i protecie n Republica Moldova.
Problema tiinific important soluionat const n determinarea naturii juridice i
a coninutului multifuncional a dreptului fundamental al omului la un mediu sntos, avnd ca
efect determinarea locului i rolului acestuia n cadrul sistemului de drepturi i liberti ale
omului i ceteanului, fapt care a permis valorificarea gradului de eficacitate a garaniilor de
sorginte constituionale a dreptului cercetat.
Prin urmare, snt naintate spre susinere urmtoarele rezultate tiinifice:
- noiunea de drept la un mediu sntos este una complex, cu un coninut
multifuncional, ce caracterizeaz un drept natural, inerent al fiinei umane de a tri ntr-un
mediu natural prielnic dezvoltrii fizice i psihice a acestuia, precum i un mediu neprimejdios

11
din punct de vedere ecologic pentru viaa i sntatea sa, fiind tlmcit i ca o garanie a
dreptului la via i ocrotirea sntii, conferindu-i pe lng dimensiunea natural i artificial i
o a treia dimensiune cea procedural;
- dreptul la un mediu sntos este un drept individual, non-absolut, care face parte din
categoria drepturilor sociale-economice, recunoscute relativ recent n constituiile a multor state,
iar datorit importanei sale strategice pentru comunitatea internaional i n scopul meninerii
echilibrului ori promovrii securitii ecologice poate fi realizat n nume colectiv;
- dreptul la un mediu sntos este recunoscut la nivel internaional, regional i naional, att
expres n textele de lege, ct i implicit, ori prin interpretare extensiv a unor norme deja
existente, de ctre doctrinari sau instane de judecat;
- ndatorirea de a proteja mediul, controlul constituionalitii legilor, controlul asupra
administraiei publice, activitatea Avocatului Poporului, reprezint condiii, mijloace, metode
social economice, politice i juridice, de sorginte constituional, care asigur att protecia
multilateral a dreptului la un mediu sntos, ct i realizarea corect a statutului juridic al
individului n domeniul proteciei mediului;
- garaniile juridice proteciei dreptului la un mediu sntos, constituie un ansamblu de
prghii, ce se afl la disponibilitatea statului i a fiecrei persoane, de a pretinde reciproc
respectarea relaiilor sociale, care apar n procesul de realizare i protecie a dreptului natural la
un mediu sntos, avnd prioritate fa de cele materiale, din considerentul c acestea poart un
caracter concret, direct, real, efectiv, ce permit individului de a beneficia pe deplin i nestingherit
de drepturile lor, de a-i apra interesele lor legitime, precum i executarea contiincioas a
obligaiilor sale.
Importana teoretic i valoarea aplicativ a lucrrii. Studiul are un caracter tiinifico-
teoretic, relatnd, ntr-o form explicit, rezultatele obinute n cadrul cercetrii, sub aspect
teoretic i practic al problematicii n plan naional i internaional.
Rezultatele investigaiilor vor contribui la amplificarea i aprofundarea cunotinelor
teoretice privind protecia dreptului fundamental al omului la un mediu sntos n Republica
Moldova.
n funcie de finalitatea urmrit, rezultatele cercetrii pot fi utilizate n soluionarea
problemelor legate, n special, de sporirea gradului de aplicabilitate i eficacitate a proteciei
dreptului la un mediu sntos, precum i perpetua modernizare a condiiiilor, mijloacelor i
metodelor juridice, politice i social-economice, care ar permite diminuarea riscului polurii
mediului i asigurrii fiecrei persoane indiferent de sex, ras, naionalitate, apartenen politico-
juridic - a unui mediu sntos.

12
n viziunea noastr, problemele i soluiile prezentate n tez, constituie surs de inspiraii
i idei pentru alte lucrri, fiind puse n discuie aspecte precum: coninutul i natura juridic a
dreptului la un mediu sntos, modalitatea de recunoatere a dreptul respectiv la nivel
internaional, regional i naional, gradul de aplicare i eficacitatea garaniilor general-materiale i
special juridice a proteciei dreptului la un mediu sntos, care n perspectiv, datorit evoluiei
relaiilor sociale din domeniul dat, necesit a fi studiate n continuu.
Aprobarea rezultatelor tiinifice. Lucrarea a fost aprobat n cadrul Institutul de
Cercetri Juridice i Politice al Academiei de tiine a Moldovei, fiind examinat att n edina
Centrului Cercetri Juridice, ct i n edina Seminarului tiinific de Profil.
Principalele demersuri tiinifice, rezultatele i concluziile tezei sunt reflectate n mai
multe publicaii i au fost prezentate la conferine tiinifice la diferite niveluri, precum: Formele
de realizare a funciei ecologice a statului. n: Protecia drepturilor omului: Mecanisme naionale
i internaionale. Materiale ale mesei rotunde cu participare internaional consacrat aniversrii a
20-a de la fondarea Academiei de Administrare Public de pe lng Preedintele Rep. Moldova,
11 decembrie 2012. Chiinu: Elan Poligraf, 2013; Le contrle exerc sur l'activit de
l'administration publique comme mcanisme d'assurance du droit constitutionnel un
environnement sain. n: Eficiena normelor juridice: Materiale ale conferinei internaionale,
25-27 aprilie 2013, Romnia. Cluj-Napoca: Editura Hamangiu, 2013; Recunoaterea dreptului la
un mediu sntos. n: Teoria i practica administrrii publice: Materiale ale conf. t-practice cu
participare internaional, 23 mai 2014. Chiinu: Academia de Administrare Public, 2014.
Sumarul compartimentelor tezei. Teza este structurat n funcie de scopul cercetrii i
obiectivele trasate i cuprinde:
Introducere n care snt inserate: argumentarea alegerii i actualitatea temei
investigate, scopul i obiectivele lucrrii, argumentarea noutii tiinifice, a semnificaiei
teoretice i valorii aplicative a lucrrii, rezultatele propuse spre susinere, aprobarea i structura
tezei.
Compartimentul 1 Analiza situaiei n domeniul proteciei dreptului fundamental al
omului la un mediu sntos cuprinde o expunere a gradului de cercetare a subiectului n
doctrina contemporan, fiind evaluat contribuia teoretico-tiinific a cercettorilor autohtoni i
strini la dezvoltarea tezelor cu privire la dreptul fundamental la un mediu sntos, precum i
efectuarea unei analize complexe a fenomenului recunoaterii dreptului n cauz sub aspect
evolutiv.
Compartimentul 2 - Dreptul constituional la un mediu sntos n cadrul sistemului
de drepturi i liberti ale omului i ceteanului - reprezint un studiu asupra diversitii de

13
definiii ale noiunilor de mediu, mediu nconjurtor i dreptul la un mediu sntos
reflectate n literatura de specialitate, determinarea coninutului i naturii juridice a dreptului la
un mediu sntos att n baza concepiilor specialitilor autohtoni i strini, ct i a prevederilor
legale internaionale, regionale i naionale.
Compartimentul 3 - Garaniile dreptului fundamental al omului la un mediu
sntos - conine o analiz conceptual a noiunii de garanie a drepturilor omului, a
elementelor sale structurale, precum i o expunere a diverselor criterii de clasificare a lor. O
atenie deosebit este acordat garaniilor generalmateriale i special juridice a dreptului
fundamental al omului la un mediu sntos.
Considerm c, concluziile generale i recomandrile vor completa doctrina juridic
naional n domeniul cercetat, vor contribui la dezvoltarea continu a dreptului la un mediu
sntos studiat att sub aspect constituional, ct i al ramurii dreptului mediului, iar
recomandrile vor servi ca suport tiinific pentru activitatea creativ-legislativ.

14
1. ANALIZA SITUAIEI N DOMENIUL PROTECIEI DREPTULUI
FUNDAMENTAL AL OMULUI LA UN MEDIU SNTOS

1.1 Dreptul fundamental al omului la un mediu sntos reflectat n cercetrile


doctrinarilor contemporani

Din considerentul asigurrii unui viitor prosper a generaiilor viitoare din punct de vedere
al calitii mediului nconjurtor, unii cercettori, att strini, ct i autohtoni, s-au preocupat de
problematica identificrii anumitor soluii privind fortificarea mecanismului internaional i
naional al proteciei mediului i asigurrii dreptului fundamental al omului la un mediu sntos.
Suntem de prere c dreptul la un mediu sntos dispune de un coninut multifuncional,
ai crui determinare reprezint un demers foarte dificil de realizat [134, p. 206] pe motiv c
acest drept nu are, aa cum ar trebui, un coninut bine definit [175, p. 89], din urmtoarele
considerente:
1. Varietatea noiunilor utilizate spre titularizarea sa, deoarece coninutul dreptului
depinde, din punct de vedere substanial i de definiia dat mediului nconjurtor, care reflect
n sine diferite dimensiuni a acestui drept. Din diversitatea noiunilor, precum dreptul la un
mediu sntos, dreptul la un mediu sntos i echilibrat ecologic, dreptul la un mediu
nconjurtor de calitate, dreptul la conservarea mediului nconjurtor, dreptul la un mediu
nconjurtor protejat, dreptul la un mediu nconjurtor favorabil, dreptul la un mediu ambiant
sntos; dreptul la un mediu curat i sntos, dreptul la un mediu natural curat, sntos i
favorabil pentru existena omului, pot fi evideniate dou elemente sau dimensiuni ale sale i
anume:
a) dimensiunea natural, care exprim imperativul garantrii unui mediu natural care s
favorizeze calitatea vieii n general, avnd riguroase implicaii socio-economice i privete omul
mai ales ca element component al sistemului natural i ocrotirea sa prin meninerea echilibrului
ecologic;
b) dimensiunea uman, care privete, n primul rnd, un mediu sntos, nepoluat, care s
nu creeze o stare de pericol pentru sntate, via i dezvoltare (fizic i intelectual) a omului,
s asigure afirmarea personalitii creatoare a acestuia, poziionnd astfel n plan central omul,
bunstarea i prosperitatea condiiei sale materiale i spirituale, aprarea integritii i fiinei
umane.
2. Modalitatea recunoaterii constituionale a acestui drept n constituiile diferitor
state ale lumii, care atribuie acestui drept diferite laturi conceptuale i mecanisme de realizare,

15
ceea ce n rezultat complic procesul de determinare a coninutului dreptului supus analizei
noastre.
Prof. Iancu Gh. analiznd n lucrarea sa tehnicile de formulare utilizate n diferite
constituii ale lumii constat c n unele constituii ale statelor se prevede existena unui
asemenea drept fundamental clar, de regul, corelat cu obligaii ale statelor n domeniul
proteciei mediului nconjurtor, iar n altele mai puin detaliat i care constituie un criteriu de
difereniere [134, p. 210-212], sintetiznd din textul prevederilor constituionale urmtoarele
elemente de coninut:
a) necesitatea reglementrii exprese a dreptului fundamental n cauz, numai astfel acest
drept poate exista i avea un coninut definit;
b) sublinierea faptului c mediul nconjurtor trebuie s fie conform normelor i
standardelor stabilite, eliminndu-se sursele de poluare sau contaminare;
c) relevarea caracterului de bun public al mediului nconjurtor, esenial pentru
salvarea i asigurarea calitii vieii;
d) scoaterea n eviden a ndatoririlor statului i ale cetenilor pentru protecia mediului
nconjurtor, a msurilor necesare pentru protecia mediului i drepturilor pe care le au cetenii
n legtur cu protecia mediului nconjurtor;
e) reglementarea rspunderii juridice pentru svrirea de fapte ilegale care afecteaz
mediul nconjurtor, inclusiv pentru daunele ecologice produse.
Avnd n vedere faptul c n mod tradiional, drepturile fundamentale formeaz coninutul
raporturilor dintre persoanele fizice i stat, rezult c obligaiile corelative acestor drepturi revin
statului care le recunoate i le garanteaz, astfel c, dreptul la un mediu sntos presupune n
acelai timp i ndeplinirea unor obligaii referitoare la protecia mediului nconjurtor, iar statele
au obligaia general de a lua msurile legale, administrative i orice alte msuri necesare pentru
garantarea dreptului la un mediu sntos, care trebuie s previn degradarea mediului i
reglementarea folosirii durabile a resurselor naturale.
3. Diversitatea opiniilor privind natura juridic a dreptului fundamental al omului
la un mediu sntos, fiind atestat o strns corelaie dintre natur i coninut, care n rezultat
determin i titularii acestui drept, cum ar fi spre exemplu constatarea conceptual a faptului dac
dreptul la un mediu sntos este un drept natural aparinnd fiecrui om, ori reprezint un drept
doar al celor persoane care se afl ntr-o legtur politico-juridic cu statul al crui teritoriu l
habiteaz permanent i obinuit, adic doar cetenilor statului respectiv.
De asemenea, o strns corelaie ntre natura i coninutul acestui drept poate fi atestat i
la compartimentul tlmcirii lui fie ca drept de solidaritate, ori ca drept individual, determinnd n

16
cele din urm nu numai titularii si, dar i extensia acestui drept, fiind observat tendina de a
transforma respectivul drept ntr-unul gigant, ceea ce n viziunea noastr duce la acutizarea
problemei privind clarificarea coninutul su.
4. Concepia exprimat de ctre P. Kromarek, care susine c respectivul drept,
integral coninutului su, este un drept pe care, n special rile n curs de dezvoltare, l vd
drept un mijloc complementar de realizare a dreptului la dezvoltare, deoarece dezvoltarea nu
poate s opereze fr meninerea echilibrului ecologic i protejarea mediului vital, iar cerinele
conservrii mediului nu se opun n mod radical dezvoltrii [145, p. 115].
Respectiva concepie este dubioas pe motiv c dreptul la un mediu sntos nu poate fi
pus pe acelai cntar cu dreptul la dezvoltare ori cu dreptul la pace, deoarece protecia mediului
se prezint ca element component al dreptului la dezvoltare, de rnd cu factorii economici i
sociali, dar, n acelai timp, fiindu-i atribuit de actele normative internaionale i regionale un
caracter complex, din considerentul c iniial dreptul la un mediu sntos a fost strns legat de
dreptul la sntate i de dreptul la via. Mai tziu acesta a fost analizat din perspectiva unui drept
cu privire la condiiile de via i de munc mai bune (igiena i securitatea muncii), prin
dezvoltarea dreptului la odihn i recreere, iar n unele state precum Canada, acest drept, la nivel
federal este tratat ca o component a dreptului la via i la securitatea persoanei.
Prin urmare, dreptul la un mediu sntos a ajuns a fi purttorul unor drepturi
fundamentale i asigurat spre realizare prin prisma dreptul la informare i participare la luarea
deciziilor, astfel fiind atestat o ntrire a funciei sociale i colective a unor drepturi deja
existente, care din punct de vedere juridic au devenit drept garanii juridice pentru realizarea sa,
conferind dreptului analizat i o a treia dimensiune cea procedural, ceea ce n rezultat
fundamenteaz concepia noastr c dreptul la un mediu sntos nu poate fi tlmcit ca un drept
gigant, drept dictatorial sau ca un drept superior celorlalte drepturi fundamentale, ci de
mbogire a celorlalte drepturi naturale ale omului recunoscute n Legea Fundamental a
statului, att sub aspect cantitativ, ct i calitativ.
n scopul formulrii unei noiuni complexe a termenilor de mediu, mediu
nconjurtor, dreptul la un mediu sntos din cadrul diversitii de definiii expuse n studiile
de specialitate strine i autohtone, precum i identificrii coninutului i naturii juridice a
dreptului fundamental al omului la un mediu sntos i a garaniilor de protecie a acestui drept
constituional, au fost analizate diverse materiale tiinifice, att a specialitilor n domeniul
dreptului mediului, ct i a dreptului constituional i proteciei juridice a drepturilor omului.
Un suport teoretico tiinific l constituie concepiile lui A. Kiss [142; 143; 144], M.
Blanger [10], P. Hassan [106], Moltke von K. [186], N. Dupl [92], A. Makarewicz [175], P.

17
Bercis [11], J.P. Jacque [140], i P. Kromarek [145], ultimul dintre ei susinnd c dreptul
proteciei Terrei sau Pmntului [145 p. 115], integral coninutului su, este un drept pe care, n
special rile n curs de dezvoltare, l vd drept un mijloc complementar de realizare a dreptului
la dezvoltare, deoarece dezvoltarea nu poate s opereze fr meninerea echilibrului ecologic i
protejarea mediului vital, iar cerinele conservrii mediului nu se opun n mod radical dezvoltrii
.
Este ntlnit i opinia potrivit creia o variant reuit ar fi i denumirea de drept la un
mediu nconjurtor de calitateori dreptul la calitatea mediului nconjurtor [92, p.35; 11, p.
228; 140, p.70], astfel c prin calitatea mediului nconjurtor s se neleag starea acestuia la un
moment dat rezultat din integrarea tuturor elementelor sale structurale i funcionale capabil s
asigure o ambian satisfctoare multiplelor necesiti ale vieii omului.
Kiss A., susine n lucrarea sa c dreptul la conservarea mediului nconjurtor [143, p.
26], reprezint o formulare care prezum c participarea cetenilor la conservarea mediului are
un dublu aspect, de drept i de ndatorire, acetia nefiind doar beneficiari pasivi, ci i
responsabili n conservarea i protecia mediului nconjurtor.
Necesitatea stabilirii naturii juridice a acestui drept, remarc Michel Blanger, a fost
expresiv subliniat n doctrin, artndu-se c n acest mod se ajunge la justificarea, ntre altele,
a limitelor anumitor tehnici juridice preconizate pentru recunoaterea acestui drept i la
necesitatea adoptrii unor reguli de procedur judiciar corespunztoare [10, p.20].
Dei, se consider la nivel internaional c dreptul omului la un mediu sntos este un
drept din generaia a treia i vzut ca drept de solidaritate, avndu-i motivaia n concepia c
acest drept impune obligaii indivizilor, grupurilor, statelor i comunitii umane [106, p.88], n
acelai timp, exist opinia c acest drept ar face parte dintre drepturile de generaia a doua [175,
p.89], adic a drepturilor economice, sociale i culturale, care s-au format n rezultatul
concesiilor social-economice ale guvernanilor fcute muncitorimii organizate n sindicate
puternice.
Reieind din considerentul c dreptul la un mediu sntos este un drept social, care face
parte din categoria drepturilor social-economice i culturale, pe motiv c respectivul drept
presupune intervenia statului pentru realizarea sa prin diverse msuri economico-financiare,
organizatorice i juridice, n scopul satisfacerii funciei sale ecologic, n literatura de specialitate
a fost expus opinia potrivit creia dreptul la un medi1u sntos ar fi un drept de crean [140,
p.64], care n viziunea autorul acestei opinii Jacqu J.P., dreptul la mediul nconjurtor preia
forma unei creane de care dispun cetenii fa de puterea statal, iar respectarea acestei creane
presupune intervenia pozitiv a puterilor publice.

18
n literatura de specialitate mai ntlnim opinii potrivit crora:
- dreptul fundamental la un mediu sntos ar fi un drept pozitiv [10, p.24] i nu
natural pe motiv c nu i poate asigura existena fr s se aib n vedere politica sa de aplicare
i mijloacele practice pentru exercitarea sa, astfel c, n viziunea autorului, un asemenea drept
creeaz n sarcina puterilor publice obligaia de a asigura conservarea mediului nconjurtor,
impunnd n mod egal cetenilor ndatorirea de a-l conserva ei nii;
- prin natura sa juridic, acest drept ar fi unul reglementat mpotriva statului [100,
p.269], n scopul asigurrii promovrii bunstrii cetenilor;
- ori ntr-o alt opinie, acest drept ar fi un drept procedural [186, p.112] din
considerentul c el trebuie s asigure participarea la procesul de luare a deciziilor a tuturor celor
care pot fi interesai s garanteze difuzarea informaiilor necesare pentru o asemenea participare,
s comporte garanii ale propriei sale aplicri dincolo de frontierele politice i administrative sta-
bilite;
- sau pornindu-se de la dreptul generaiilor viitoare la un mediu nconjurtor protejat, se
arat c acesta este un drept moral i nu un drept legal [106, p.89].
De asemenea, nu mprtim integral aceste opinii, deoarece ele diminueaz sarcina
concret a respectivului drept, complicnd procedura de determinare a coninutului dreptului la
un mediu sntos i a naturii sale juridice, fapt ce va fi analizat mai detaliat n cadrul respectivei
lucrri.
n Republica Moldova, exist studii cu privire la coninutul, natura juridic i garaniile
asigurrii dreptului fundamental al omului la un mediu sntos sub aspect constituional, astfel
c un suport teoretico-tiinific la elaborarea respectivei teze tiinifice l constituit att lucrrile
semnate de Tiutekin Iu. [301], Iakovlev V. [309], Zamfir P. [259; 262; 261; 260], Capcelea A.
[30, 34, 33, 32, 31], Trofimov I. [249]; ct i tezele de doctor elaborate de Trofimov I. [250],
Neagu M.-M. [193], Vlaicu V. [256], Iordanov I.-R. [138], Husein A.-N. [132], Nicolau I.-I.
[197], Rotaru A. [227] i Arnut S. [6].
Trofimov I. susine ideea c mediul este totalitatea lucrurilor, fenomenelor, influenelor
de natur s cauzeze schimbri de diferit ordin n activitatea uman i a omului nsui, precum i
cele ce nu provoac influen, dar pot fi influenate, de ctre om, precum i cele ce nu produc
influen i nu pot fi influenate de om, dar formeaz un anturaj al vieii lui [249, p. 8].
De asemenea, doctorul n drept, Trofimov I., utilizeaz noiunea de drept fundamental
al omului la un mediu sntos i echilibrat din punct de vedere ecologic, definindu-l ca un drept
ce se bucur de supremaie n raport cu celelalte interese general-statale, deoarece condiiile
favorabile de mediu snt considerate drept un factor principal al bunstrii materiale i

19
confortului spiritual, ce determin viitorul durabil, i realizat n mod diferit, fie prin consfinirea
direct n Constituie i n legile organice, fie prin declararea dreptului la sntate, via i
asigurarea condiiilor neprimejdioase de trai etc. [249, p. ].
n cadrul tezei sale de doctor n drept Rspunderea civil n raporturile de dreptul
mediului, Trofimov I. subliniaz c rspunderea civil pentru daunele ecologice poart un
caracter specific, dictat de natura public a interesului aprat prin utilizarea procedeelor de
rspundere reparatorie, inclusiv i declararea legislativ a principiului rspunderii solidare pentru
daunele ecologice cauzate n comun de dou sau mai multe persoane, iar dauna ecologic cu
elementele sale dauna de mediu i dauna civil rezultat din dauna de mediu sunt noiuni
foarte apropiate dar nu i identice. [250, p. 131].
Rspunderea juridic n dreptul mediului, drept consecin a nerespectrii obligaiei
constituionale de a proteja mediul nconjurtor, poate fi considerat un element component al
proteciei dreptului fundamental al omului la un mediu sntos.
Att Vlacu V., ct i Iordanov R., n tezele sale de doctor n drept s-au preocupat de
problematica analizei apariiei i evoluiei procesului de protecie a mediului, rolul statului i a
organelor sale n cadrul acestui proces, precum i impactul dreptului la un mediu sntos i a
proteciei mediului n raport cu alte drepturi i obligaii constituionale.
De asemenea, Vlaicu V. n lucrarea sa evideniaz dou mari curente cu referire la
gruparea tuturor drepturilor individuale ce se afl n interaciune cu dreptul omului la o anumit
calitate a mediului, care n viziunea autorului, ambele recunosc aceleai drepturi i ndatoriri
tuturor cetenilor, recunoscute i n Legile lor fundamentale, numai c le numesc diferit, i
anume [256, p. 25-26] :
primul este cel al autorilor care folosesc termenul de drepturile ecologice ale ceteanului
incluznd anumite drepturi i ndatoriri precum: dreptul fundamental la un mediu protejat;
dreptul persoanelor fizice i juridice de a beneficia de informaia ecologic, de a primi informaia
ecologic veridic; dreptul cetenilor de a se asocia n organizaii de aprare a calitii mediului;
dreptul de a organiza referendumuri pe probleme legate de mediu; dreptul de a organiza ntruniri
publice n scopul proteciei mediului ct i dreptul de a apela la justiie pe probleme de mediu,
inclusiv pentru recuperarea daunei ecologice i ndatorirea fiecrei persoane de a proteja mediul.
susintorii celui de al doilea curent folosesc termenul de drepturile cetenilor n domeniul
mediului sau drepturile cetenilor n legtur cu protecia mediului, incluznd aici: dreptul
fundamental la un mediu protejat; accesul la informaiile privind calitatea mediului; dreptul de a
se asocia n organizaii de aprare a calitii mediului; dreptul de consultare pe probleme legate
de mediu; dreptul de a se adresa direct sau prin intermediul unor asociaii, autoritilor

20
administrative sau judectoreti n vederea prevenirii sau n cazul producerii unui prejudiciu
direct sau indirect; inclusiv dreptul la despgubiri pentru prejudiciul suferit.
n viziunea lui Vlaicu V., cea mai reuit formulare a denumirii noului drept este dreptul
la un mediu protejat, deoarece protecia este elementul esenial de coninut i de terminologie a
acestui drept, atribuindu-i urmtoarele trsturi specifice:
a) caracterul pozitiv al acestui drept, motiv pentru care statul trebuie, n virtutea
caracterului su social i a obligaiilor constituionale pe care le are, s ia msuri pentru refacerea
i ocrotirea mediului, precum i meninerea echilibrului ecologic i crearea condiiilor necesare
pentru creterea calitii vieii;
b) acest drept nu este un drept fundamental la un mediu ideal, care este imposibil de
definit, ci la un mediu care trebuie s fie protejat, pentru a oferi fiinei umane i colectivitii
sntate, echilibru ecologic, calitate a vieii i decen n via;
c) este singurul drept fundamental, care necesit existena unui element temporal, pentru
c acesta nu este reglementat i recunoscut numai pentru generaiile prezente, ci i pentru cele
viitoare;
d) sub aspect procedural, protejarea unui asemenea drept presupune un anumit specific,
deoarece, mediul trebuie protejat numai prin msuri preventive, prin decizii anterioare crizei
ecologice, prin participarea populaiei la luarea deciziilor de mediu. Esenial n acest drept este
prevenirea, dar nu caracterul reparator al rspunderii ecologico-juridice; dauna ecologic produs
echivaleaz cu neprotejarea mediului, responsabilitatea n cazul dat purtnd doar o pondere
educativ, nu i reparatorie;
e) acest drept duce la apariia unor drepturi i obligaii pentru toi, nu numai pentru stat,
ceea ce l prefigureaz att ca un drept, ct i ca o obligaie i impune statului ndatorirea de a
institui structuri adecvate, care s permit cetenilor s-i satisfac o asemenea obligaie ;
f) calitatea subiecilor acestui drept fundamental, adic dreptul la un mediu protejat,
trebuie considerat ca un drept al persoanei umane, beneficiar privilegiat al conservrii naturii,
deoarece el nglobeaz n cmpul su de protecie ntreg mediul [256, p. 67-68].
Alturndu se primului curent Iordanov R. afirm c prin drepturi ecologice ale
omului nelegem aspiraiile individului privind natura sau componentele acesteia, recunoscute
prin lege, legate de satisfacerea necesitilor (sau de posibila lor satisfacere) prin interaciunea cu
natura i asigurarea unei astfel de satisfaceri [138, p. 36].
Novaia tezei eleborate de Iordanov R. const n recunoaterea unui nou drept dreptul
la ap care n sistemul juridic naional este preferabil s decurg prin urmtoarele metode:
implimentarea legislativ, adoptarea unei strategii privind apa, asigurarea accesibilitii apei

21
pentru fiecare individ care se afl pe teritoriul naional, precum i facilitatea unui acces durabil i
n bune condiii la ap, n special n zonele rurale i zonele urbane private [138, p. 87].
Dreptul la ap, n viziunea autoarei, este conceput ca o prerogativ a titularului de a avea
acces la sursa de ap pentru a satisface necesitile sale n condiiile n care nu ar pune n pericol
viaa, sntatea titularului sau calitatea mediului, fiind tratat i recunoscut ca un drept ecologic
ce asigur o via decent i fr de care este imposibil realizarea unor alte drepturi ale omului
[138, p.83].
Neagu M.-M. reitereaz n lucrarea sa de doctor n drept Ocrotirea dreptului
fundamental al omului la un mediu sntos prin mijloace de drept penal c Guvernele i
Parlamentele Romniei i Republicii Moldova au declarat protecia mediului ca direcie
prioritar a politicii de stat, precum i extinderea i aprofundarea relaiilor Romniei i
Republicii Moldova n acest domeniu prin aderare la Convenii, semnarea acordurilor
interstatale, participarea n proiecte regionale i internaionale.
n esen lucrarea constituie un studiu a normelor juridico-penale cu privire la ocrotirea
dreptului fundamental al omului la un mediu sntos prin prisma elementelor constitutive care le
caracterizeaz att n baza literaturii de specialitate din Romnia, Republica Moldova, ct i din
alte ri, precum i studierea esenei i coninutului lor [193].
Lucrarea lui Husein A.-N. Drepturile omului la un mediu ambiant sntos: aspecte ale
dreptului internaional este axat pe analiza legislaiei, a practicii aplicrii ei i a doctrinei
juridice n statele-membre ale Uniunii Europene, a sistemului elaborrilor teoretico-practice
fundamentate existente n aceste state i consfinirea acestora n legislaie i n practica de
aplicare privind drepturile ecologice ale cetenilor, realizarea lor i procedeele de aprare n
scopul posibilitii utilizrii experienei pozitive n practica de creare i aplicare a legislaiei
ecologice n Republica Moldova [132].
Teza de doctor Raportul juridic de drept al mediului elaborat de ctre Nicolau I.-I.
vine s determine locul raporturilor juridice de dreptul mediului, n vederea identificrii
elementelor specifice de aplicare a acestor raporturi, constituind nu doar o problem teoretic, ci
i una practic, precum i analiza legislaiei n contextul evoluiei rapide a unor reglementri
juridice necunoscute anterior, respectiv i apariia unor noi categorii de principii i reguli
deschise spre cercetare, dezvluite i incluse n circulaia tiinei juridice naionale [197].
n viziunea autoarei, dreptul omului la un mediu neprimejdios din punct de vedere
ecologic declarat n articolul 37 al Constituiei Republicii Moldova este caracteristic oricrei
persoanei fizice aflat pe teritoriul Republicii Moldova, indiferent de apartenena acesteia la un
careva stat, fiind propriu ,,fiecrui om, ntruchipnd prin aceast expresie sensul de ,,fiin

22
uman nu doar ceteanul, ofernd posibilitatea titularului de a se adresa n instan pentru
aprarea dreptului su, chiar dac actul poluator nu produce efectul n localitatea unde-i duce
existena aceast persoan.
Un alt studiu elaborat de ctre Rotaru A. Probleme ale dezvoltrii legislaiei ecologice a
Republicii Moldova la etapa actual, care const n studierea complex a esenei, structurii i
modului de funcionare a legislaiei ecologice a Republicii Moldova ca sistem, pentru a elucida
cele mai semnificative probleme ce marcheaz dezvoltarea acesteia la etapa actual, i
formularea unor posibile ci i soluii de remediere a acestora [227].
Autoarea susine c legislaia ecologic a Republicii Moldova reprezint o ramur
complex a legislaiei naionale, constituit din totalitatea actelor normative (legi i acte
subordonate legilor) care conin norme juridice ecologice i reglementeaz relaiile sociale ce in
de folosirea raional a resurselor naturale i protecia factorilor naturali i artificiali ai mediului,
cu scopul prevenirii i combaterii influenei negative a activitilor economice i de alt natur a
omului asupra mediului i a sntii populaiei (fa de poluarea chimic, fizic i biologic).
Respectiv, importana covritoare a legislaiei ecologice n reglementarea relaiilor din societate
este determinat de faptul c ea are menirea s asigure att protecia mediului, ct i nemijlocit
fiina uman.
Cel mai recent studiu tangenial problemei abordate de ctre noi, este teza de doctor n
drept a dlui Arnut S. Particularitile teoretico practice ale formelor i metodelor de
aprare ale drepturilor i intereselor ecologice., care reprezin o cercetare complex a
particularitilor teoretico-practice a formelor i metodelor de aprare a drepturilor i intereselor
ecologice, materializat prin studiul aprofundat al noiunii, categoriilor, semnificaiilor
drepturilor i intereselor de mediu, fundamentarea aplicativitii diverselor forme i metode de
aprare, inclusiv prin intermediul Cuii Europene a Drepturilor Omului [6].
Mecanismul juridic de aprare a drepturilor i intereselor ecologice - este definit de ctre
autor drept sistemul normelor, instituiilor i raporturilor juridice, stabilite de legislaie, care
caracterizeaz direciile, formele, metodele, mijloacele i instrumentarul organizaional-juridic a
activitii subiectelor politicii statale de mediu n vederea aprrii acestor drepturi i interese.
Garaniile juridice a drepturilor i intereselor de mediu reprezint sistemul condiiilor i
mijloacelor juridico-statale de realizare a acestora, la care se atribuie nu numai prevederile legale
n materie, dar i activitatea diverselor autoriti statale, inclusiv a organelor, n sarcina crora
este pus obligaiunea de asigurare a realizrii i aprarea drepturilor i intereselor enunate. n
acest sistem, rolul principal revine garaniilor constituionale, urmate de cele ramurale
juridico-ecologice, penale, civile, administrative etc., iar metoda de aprare a drepturilor i

23
intereselor de mediu reprezint o categorie juridic de drept material, care denot msurile de
aprare, ntreprinse n vederea aprrii unui drept subiectiv lezat sau contestat pentru nlturarea
impedimentelor de realizare a dreptului respectiv.
Un suport teoretico-tiinific n domeniul dreptului constituional, teoriei generale a
dreptului i al teoriei drepturilor omului l constituie lucrrile semnate de ctre autorii autohtoni,
precum: I. Guceac [103, 104], T. Crna [35, 36, 37], D. Baltag [8], I. Creang [74, 75], C.
Gurin [75], B. Negru i A. Negru, [195] etc.
Studii mai ample cu privire la coninutul, natura juridic i garaniile proteciei dreptului
fundamental al omului la un mediu sntos se regsesc n doctrina romneasc, printre acestea
pot fi evideniate tezele prof. Ernest Lupan, [167, 170, 169, 168, 171], n cadrul crora domnia sa
i-a exprimat opinia c alturi de fenomenele naturale (inundai vnturi puternice, erupia unor
vulcani, cutremure, alunecri de terenuri etc.), echilibrul ecologic a fost i este permanent
dereglat de diferite activiti umane, poluarea avnd sub ambele aceste aspecte implicaii
deosebite asupra florei i faunei de pe Terra [170, p. 19-20].
Conceptul de mediu n opinia d-nului profesor - exprim o noiune cuprinztoare i
fundamental, prin care nelegem lumea vie i cea nensufleit, n principiu tot sau aproape tot
ce nconjoar omul, iar sub aspect juridic, nzestrat cu un caracter dinamic, exprimnd tendina
general naional i internaional pentru includerea n compunerea sa att a elementelor
naturale, ct i a celor create de om, adic att mediul artificial, ct i mediul natural [167, p.
11].
Protecia mediului, poate fi definit ca o activitate uman contient, tiinific
fundamentat, ndreptat spre realizarea unui scop concret, constnd n prevenirea polurii,
meninerea i mbuntirea condiiilor de via pe Pmnt, iar factorii de mediu supui
proteciei sunt toate elementele mediului natural, ca solul, subsolul, apa, aerul, pdurea, flora,
fauna terestr i cea acvatic, rezervaiile i monumentele naturii, precum i cele dou mari
categorii de elemente ale mediului artificial, adic aezrile omeneti cu tot ce se gsete n ele i
este creat de om, precum i lucrurile aflate n afara acestor aezri pe care le-a creat omul [170,
p. 39].
Este de reinut definiia potrivit creia dreptului omului la un mediu sntos poate fi
tlmcit ca un drept universal i, n acelai timp, i un drept al fiecrui cetean al unui stat, care-
l recunoate legislativ fie n Constituie, fie n legi ordinare, iar lupta pentru prevenirea polurii
i nlturrii consecinelor acesteia trebuie s fie o ndatorire a tuturor locuitorilor unei ri, unei
regiuni i ntregii Terre [169, p. 24].

24
Respectiva definiie, poate fi privit ca o baz a concepiei dublei dimensiuni a dreptului
fundamental al omului la un mediu sntos, analizat mai detaliat n lucrarea noastr, i anume :
- dimensiunea individual a dreptului la un mediu sntos, care implic dreptul fiecrei
persoane la prevenirea polurii, ncetarea activitii care are drept efect o poluare nociv i
refacerea mediului poluat, precum i repararea pagubei suferite de pe urma polurii mediului;
- dimensiunea colectiv a dreptului la un mediu sntos drept o obligaie a statelor de a
garanta exercitarea acestui drept i de a coopera n vederea prevenirii polurii i protejrii
mediului la nivel regional i internaional [169, p. 25].
De asemenea, se consider c una din problemele juridice de o nsemntate i actualitate
deosebit este recunoaterea i garantarea, internaional i, mai ales, naional, a dreptului
fiecrui om la un mediu sntos, ca drept fundamental ce reprezint att temeiul juridicete
garantat de a cere altora un anumit comportament de a nu polua mediul, precum i statului de a
lua msuri eficiente pentru prevenirea polurii, ct i msura propriei conduite n exercitarea
dreptului la un mediu sntos, ocrotit i garantat n mod efectiv, exerciiul lui putnd fi restrns
numai prin lege, iar restrngerea nu poat atinge existena dreptului n sine. Astfel, drept garanii
ale dreptului la un mediu sntos, sunt evideniate: accesul la informaiile privind calitatea
mediului; dreptul de a se asocia n organizaii pentru protecia mediului; dreptul de a fi consultat
n procesul de luare a deciziilor privind dezvoltarea politicii i legislaiei de mediu, emiterea
actelor de reglementare n domeniu, elaborarea planurilor i programelor; dreptul de a se adresa
autoritilor administrative sau/i judectoreti n probleme de mediu; precum i dreptul la
despgubire pentru prejudiciul suferit [168, p. 30].
Este de reinut i opinia sa potrivit creia, din punct de vedere juridic, este indiscutabil c
numai omul poate fi titularul dreptului la un mediu sntos, iar nu natura sau mediul, ntruct
subiect al oricrui drept poate fi numai omul, luat individual, ca persoan fizic, sau organizat n
condiiile legii, ca persoan juridic [171, p. 42-49].
Din ansamblul de idei tiinific ordonate privitoare la protecia mediului, care prin
trsturile lor comune constituie un tot unitar, domnia sa distinge i analizeaz, n mod
convenional, dou sisteme eseniale ca importan, care constituie elemente componente ale
mecanismului juridic privind asigurarea dreptului la un mediu sntos, i anume: sistemul
mijloacelor juridice i sistemul mijloacelor organizatoric. [168, p. 87].
O atenie deosebit merit i opiniile unui alt prof. romn, Iancu Gheorghe, care susine
n lucrarea sa Drepturile fundamentale i protecia mediului (Bucureti, 1998) c noiunea de
mediu nu este definit ntr-un mod unitar, iar importana stabilirii unei noiuni tiinifice
unitare i complexe a termenului respectiv deriv din faptul c noiunea de mediu nconjurtor

25
nu are numai o valoare teoretic, dar i una practic [134, p. 42], care const n determinarea
elementelor sale definitorii prin intermediul crora se stabilesc ntinderea proteciei care se
acord mediului nconjurtor i implicit naturii, precum i a fortificrii mecanismului juridic
privind asigurarea dreptului fundamental la un mediu sntos.
n opinia autorului, imposibilitatea reglementrii sau a exercitrii, din diferite motive, n
special din cauza polurii, a dreptului fundamental, n raport cu unul din elementele de coninut
ale mediului, pune n pericol sntatea, echilibrul ecologic i calitatea vieii umane, nsi viaa
de pe planet, adic, dreptul fundamental analizat trebuie s fie reglementat i exercitat n raport
cu toate elementele de coninut ale noiunii de mediu nconjurtor. [134, p. 213].
Anume din aceste considerente, prof. Iancu Gh. opteaz n favoarea variantei de dreptul
la un mediu nconjurtor protejat [134, p. 171], deoarece cum consider domnia sa ce
importan are un mediu sntos de calitate, ecologic echilibrat, curat, decent sau sigur, dac el
nu este protejat, remarcnd c specificul su rezult din faptul c acest drept este foarte nou,
intrat de curnd n catalogul drepturilor fundamentale sau ale omului, fiind conturat mai ales la
nivel internaional ca drept al omului - i mai puin la nivel naional.
Datorit caracterului su special, noul drept fundamental a avut drept consecin, n ceea
ce privete natura sa juridic, formularea unor opinii care se adaug celor existente pentru
drepturile fundamentale deja reglementate, susinnd c dreptul la un mediu sntos ntrunete
caracteristicile unui drept fundamental social [134, p. 244], fiind astfel vzut ca un drept de
generaia a treia pentru c a aprut dup deceniul al VII-lea al secolului trecut, i deoarece
presupune intervenia statului pentru realizarea sa, ceea ce constituie o particularitate definitorie
a drepturilor de generaia a doua, i a crei realizare presupune eforturile colectivitii umane.
O baz teoretico tiinific la elaborarea respectivei lucrri au servit i tezele prof.
Daniela Marinescu [179, 180, 181], care este de prere c conceptul juridic i doctrinar actual al
mediului are un caracter dinamic, incluznd n compunerea sa att elementele naturale ct i cele
artificiale, ansamblul de factori ce acioneaz asupra ntregii societi [181, p. 38].
n opinia prof. Marinescu D., mediul ca obiect de protecie juridic trebuie ns analizat
aa cum diferite acte normative l definesc, deoarece mediul nconjurtor este o noiune
fundamental care st la baza ecologiei ca tiin, fiind susceptibil n raport cu necesitatea
punerii n valoare sau a ocrotirii elementelor sale componente, de reglementare juridic [181, p.
35-36].
Mircea Duu, n lucrrile sale [97, 95, 96, 99], definete mediul ca ansamblul de condiii
i elemente naturale ale terrei, enumernd componentele sale: aerul, apa, solul, subsolul, straturile

26
atmosferice, materiile organice i anorganice precum i fiinele vii, sistemele naturale n
interaciune, inclusiv valorile materiale i spirituale.
De o utilitate deosebit cu referire la determinarea coninutului dreptului fundamental al
omului la un mediu nconjurtor sunt i opiniile prof. Ion Grigore Sion, care accentueaz n
lucrarea sa Ecologie i drept internaional, cooperare i strategie internaional n domeniul
mediului nconjurtor (Bucureti, 1990), c coninutul acestui drept presupune prevenirea
polurii, ncetarea activitilor care au drept efect poluarea nociv, repararea pagubei suferite n
urma acestei poluri, ct i ndatorirea popoarelor de a coopera n vederea prevenirii i combaterii
polurii, astfel c omul astzi, pe lng geniul de a respinge asalturile naturii, doritoare s-i
reinstaleze echilibrul primitiv, i nelepciunea de a grbi trecerea de la statutul de cuceritor al
naturii la cel de ocrotitor al ei, a dus la naterea obligaiei fiecrui cetean de a proteja mediul
nconjurtor, care treptat a devenit garanie privind protecia dreptului la un mediu sntos [232,
p. 26-190].
O implicare teoretic se atest i n lucrrile Lucreiei Dogaru [89, 90], care remarc c
prin mediu se neleg ansamblul factorilor fizici, chimici, biologici i sociali, care n strns
corelaie i interaciune, influeneaz echilibrul ecologic, care reprezint acel raport existent ntre
elementele componente ale mediului (factorii de mediu), aflate n interaciune cu condiiile de
mediu, raport care este relativ stabil.
Dreptul la un mediu sntos i protejat, - sintagm utilizat de Dogaru Lucreia i Iancu
Gheorghe este conceput ca un drept subiectiv att universal, ct i individual, remarcnd c
denumirile atribuite de diferii autori acestui drept, includ doar elemente de coninut i nu poart
un caracter general, astfel c utilizarea lor poate crea o neconcordan ntre form, denumire i
coninut. Anume din aceste considerente, Lucreia Dogaru nainteaz teza potrivit creia pe
lng elementele calificative date mediului cum ar fi: sntos, curat, echilibrat, ecologic, de
calitate, conservat, nepoluat, s se foloseasc i noiunea de protecie, astfel c acestui drept i
s-ar contura o generalitate optim, fapt argumentat i prin concepia c toate noiunile cuprinse n
denumirea acestui drept sunt elemente de coninut ale proteciei, iar n lipsa acesteia mediul
dispare i pe cale de consecin dispar toate adjectivele menionate n calitate de denumiri.
Respectiva concepie a autorilor nu este mprtit de noi, pe motiv c orice drept
fundamental recunoscut n Legea fundamental a oricrui stat este protejat datorit specificului
su de drept constituional n baza ndatoririi constituionale a statului i fiecrui individ de a
respecta, proteja i asigura realizarea drepturilor recunoscute n legislaia naional, precum i de
principiile care guverneaz ordinea constituional n fiecare stat, n dependen de forma de
guvernmnt i regimul politic consfinit.

27
La capitolul doctrin romneasc n domeniul proteciei mediului i asigurrii dreptului la
un mediu sntos, ar mai fi de apreciat i lucrarea lui Valer Teudea Protecia
mediului(Bucureti, 2000)[247], care susine c mediul artificial, ca parte component a
mediului are o arie mai ngust de protecie incluznd n sine mediul de cartier, locul de munc,
locul de odihn ori de recreare a omului, adic locul unde omul i petrece o perioad a timpului
su, iar mediul natural este mult mai complex i se refer la relieful cu peisajele specifice, apele,
pdurile, fauna, flora, microorganisme, aerul etc.
Dreptul la un mediu nepoluat - n viziunea autorului reprezint att dreptul la mediu
salubru, ce nu constituie un pericol pentru sntatea, viaa i dezvoltarea fizic i a
personalitii acestuia, ct i dreptul la un mediu echilibrat din punct de vedere ecologic, fapte
care determin calitatea vieii, fiind conceput asemenea i ca un drept social n devenire.
Problema proteciei dreptului fundamental al omului la un mediu sntos a constituit
obiect de reflectare i pentru unii doctrinari rui din sfera dreptului constituional, dreptului
ecologic i a proteciei juridice a drepturilor omului, precum: Alekseev S.S., Bogoliubov S.A.,
Brinciuk M.M., Vasilieva M.I., Vitruk N.V., Vinokurov Iu. E., Dubovik O.L., Erofeev V.V.,
Krasov O.I, Kutafin O.E., Lukaeva E.A., Maliko A.V., Petrov V.V., Rudinsckii F.N., etc.
Ideea c noiunea de mediu cuprinde att mediul artificial, ct i mediul natural, are sprijin
i n literatura de specialitate rus [294, p. 98], astfel c mediul natural nconjurtor este
constituit din natur, fiind neinfluenat de activitatea economic a omului, iar mediul
nconjurtor al omului este conceput ca parte component a mediului natural, modificat n
procesul activitii antropogenice a omului i constituit din unitatea organic a sistemelor
ecologice naturale modificate i transformate de om.
Savantul rus Erofeev B.V. stabilete c n sens larg noiunea de mediu cuprinde natura ca
sistem complex al ecosistemelor naturale i mediul artificial, adic acea parte a mediului natural
care a fost transformat n urma activitii umane, adic mediul este att locul unde locuiete
omul, ct i mijlocul ori condiia de existen a acestuia i a altor organisme vii [278, p. 6].
ns prof. Brinciuk M.M. este de o alt prere, susinnd c dac am include n noiunea
de mediu nconjurtor obiectele mediului social care-l nconjoar pe om, atunci dreptul la un
mediu nconjurtor ar deveni nelimitat, ceea ce ar duce n opinia autorului la o modificare
esenial a structurii sistemului de drept, iar n rezultat, partea natural a mediului nconjurtor v-
a suferi mult mai mult, dect aceasta are loc n limita dreptului ecologic [272, p. 5].
Att Crasov O.I., ct i Petrov V.V., utliznd iniial aceiai sintagm de mediu natural
nconjurtor, concretizeaz c respectiva formul presupune nu numai mediul natural, dar i cel
artificial [287, p. 25], ca mai trziu ultimul s renune la respectiva combinaie n favoarea celei

28
de mediu nconjurtor, definind-o ca mediul natural n care locuiete i activeaz omul, alte
organisme vii, incluznd asemenea hidrosfera, atmosfera, litosfera, biosfera i universul cosmic
care nconjoar pmntul, sau altfel spus natura mpreun cu mediul nconjurtor uman formeaz
mediul nconjurtor [294, p. 98, 293, p. 36].
n viziunea prof. Brinciuk M. putem vorbi despre o calitate favorabil a mediului
nconjurtor numai n cazul cnd starea acestuia corespunde parametrilor, criteriilor,
standardelor, i normativelor stabilite de legislaia ecologic i sanitar, care se refer la un
mediu curat (nepoluat), la capacitatea resurselor naturale, echilibrului ecologic, diversitii
speciilor i bogiei estetice [275, p. 123], ceea ce ne poziioneaz de a remarca c noiunea de
mediu nconjurtor favorabil trebuie s fie tlmcit nu prin caracteristicile calitii, ci prin
starea mediului, deoarece atunci cnd se enumer caracteristicile calitii nu se ine cont de
aspectele cantitative ale strii mediului nconjurtor.
Anume din aceste considerente noiunea de mediu nconjurtor favorabil urmeaz a fi
neleas ca acea stare a mediului care satisface necesitile biologice i estetice ale omului, i
nu influeneaz cursul normal al proceselor naturale tipice biosferei.
ncheind analiza materialelor doctrinare, inem s remarcm c doctrina romneasc i
rus este mai bogat n privina conceptelor cu privire la coninutul, natura juridic i a
garaniilor proteciei dreptului fundamental al omului la un mediu sntos, care uor se va
observa i n coninutul respectivei lucrri tiinifice, iar doctrina internaional expus i
utilizat la elaborarea lucrrii, ne permite s efectum o cercetare complex, n scopul probrii
noutii tiinifice a rezultatelor obinute i a problemei tiinifice important soluionat.

1.2. Recunoaterea dreptului fundamental al omului la un mediu sntos


Dreptul la mediu sntos, care a intrat de curnd n catalogul drepturilor fundamentale ale
omului, fiind conturat mai ales la nivel mondial, se dezvolt de cteva decenii progresiv, existnd
pe plan internaional, european i naional preocupri importante privind consfinirea
respectivului drept ca drept fundamental al omului i crearea unor mecanisme eficiente de
protecie a sa.
Prin urmare dreptul la un mediu sntos se caracterizeaz printr-o dinamic deosebit n
privina recunoaterii i garantrii sale juridice, pornind de la etapa proclamrii sale iniiale n
plan internaional (Declaraia de la Stockholm, 1972), urmnd consacrarea sa constituional
i/sau legislativ la nivelul statelor, i ulterior receptat pe cale jurisprudenial de Convenia
European a Drepturilor Omului prin intermediul aplicrii tehnicii ricoetului, care reprezint

29
consecina faptul c de la adoptarea acesteia i a protocoalelor sale adiionale nu s-a regsit
expres n coninutul lor dreptul la un mediu sntos.
Protecia mediului, reprezint modul n care s-a reacionat mpotriva deteriorrilor aduse
de om mediului su nconjurtor, inclusiv elementelor biosferei i modului n care se acioneaz,
prin instrumente legislative, pentru prevenirea deteriorrii lui mai departe, fiind vzut ca o lupt
pe cale legislativ mpotriva polurilor de orice fel, a aerului, a apei, a solului i a subsolului,
precum i a distrugerii elementelor biosferei [5, p. 33], avnd rdcini adnci nc din antichitate,
i fiind tratat iniial sub aspectul elaborrii msurilor de protecie a naturii i ulterior dezvoltat
la nivel de protecie a mediului n raport cu viaa i sntatea omului.
Spre exemplu, mpratul indian Aoka (264-226 .e.n.) a dispus pe baz de lege protecia
petilor, animalelor terestre i pdurilor, nfiinnd aa-numitele abhayarana(care reprezentau
nite teritorii ce pot fi integral omologate cu actualele rezervaii); n provincia Thessalia din
Imperiul Roman era n vigoare o lege care prevedea pedeapsa capital pentru acela care ar fi
omort o barz; iar marele han mongol Kubiiay (1244-1294), interzicea vnarea psrilor i a
mamiferelor n perioadele de reproducere.
n perioada medieval i modern au fost emise un ir de acte normative, care aparent
aveau ca scop ocrotirea naturii, obiectivul lor de baz ns l constituia mai degrab interesul de a
proteja moiile i proprietatea, cum ar fi spre exemplu n Polonia, regele Boleslaw Chrabry (967-
1025) ocrotea vnatul i pusese sub paz i protecie unele pduri, ducele Boleslaw Wstydliwy
(1226-1279) i Wladyslaw Jagiello (1351-1434), care au interzis vnarea bourului; Sigismund al
lll-lea (1566-1632) a declarat zone protejate toate teritoriile de pe cuprinsul Poloniei n care mai
tria bourul; tefan cel Mare, Vlad Vintil (1533), tefan Toma (1621) i Matei Basarab (1646)
prin intermediul decretelor domneti au reglementat i ei domeniul protecie lumii animale i
vegetale, precum i a altor resurse naturale instituind aa-numitele branite [182, p. 7; 257, p.
33].
Se consider c pai importani n domeniul proteciei componentelor mediului pot fi
atestai la etapa adoptrii urmtoarelor acte normative: Actul de la Focani din 1706, prin care
comisia mixt format din demnitari moldoveni i munteni stabilea interdicii pentru munteni de
a tia pduri pe teritoriul rii Moldovei; Ornduirea de pdure pentru Bucovina adoptat n
1786; Anaforaua pentru codru, dumbrvi i lunci din 1792 pentru Moldova, precum i Legea
cu privire la vntoare din 1872, prin intermediul crora se accentua necesitatea protejrii
habitatului natural, florei i faunei slbatic, i se interzicea vnarea unor specii de psri i
animale rare [162, p. 17; 43, p. 9].

30
Ar fi de remarcat c de rnd cu reglementrile orientate spre protecia naturii pot fi
atestate i ncercri de protecie a mediului n raport cu viaa i sntatea omului sub aspectul
aciunilor contra polurii apelor i aerului, cum ar fi cazul poluatorilor rurilor din Roma Antic,
care trebuiau s fie denunai de locuitorii i urmrii de autoritile publice sau problema rului
Tibru, care n secolul V, era serios poluat prin deeurile oraului, iar oamenii se plngeau i
protestau contra mirosurilor ce veneau de la unele locuine [70, p. 204].
Problema polurii mediului a generat necesitatea lurii de msuri pentru e proteja mediul
i ai asigura calitatea n raport cu viaa i sntatea oamenilor, fiind adoptate un ir de ordonane,
cum ar fi ordonana din 1273 emis de ctre Eduard I al Angliei referitor la fumul provenit de la
arderea crbunelui; a instituirii unor organe de administrare a apelor i pdurilor precum n
Frana la sfritul sec. al XIII-lea; a emiterii unor interdicii privind emanarea fumurilor ru
mirositoare i dezgusttoare de ctre locuitorii din Paris la iniiativa lui Charles al IV, n sec.
XIV; aplicarea unor pedepse pentru cei care aruncau gunoaiele n porturi, n ap sau le depozitau
pe mal n baza Marii Ordonane a lui Colbert din 1681; precum i exemplul fabricanilor de
brnzeturi, miere, i cel al tbcarilor din Frana secolului al XVIII-lea, crora le era interzis
practicarea meseriei n apropierea oraelor din cauza polurilor induse, fiind consemnai n locuri
speciale; sau decizii legislative, cum este cea privind obligativitatea de a aduna gunoaiele
Parisului n recipiente, emis n 1884 de prefectul de Sena, Eugene-Rene Poubelle, de unde
numele comun dat acestor recipiente, de pubele [5, p. 33-34; 97, p. 22].
Problema proteciei mediului la nivel mondial a devenit subiect de examinare la
Congresul I Internaional pentru protecia naturii din 1913, iar ulterior i-a gsit reflectare n
Convenia de la Washington din 12 octombrie 1940, ale crei clauze prevedea conservarea florei
i faunei, precum i n Declaraia Universal a Drepturilor Omului, care n art. 25 prevede c
orice om are dreptul la un nivel de trai care sa-i asigure sntatea i bunstarea lui i familiei
sale.
Prin urmare, dezvoltarea legislaiei referitoare la protecia componentelor de mediu,
precum i a consolidrii mecanismului juridic privind protecia dreptului fundamental a omului
la un mediu sntos, s-a produs abia n secolul al XIX-lea, adic odat cu apariia primelor
reglementri mpotriva polurii aerului i primele msuri de igien, al cror obiectiv primordial l
forma protecia sntii umane i n plan secund, direct sau indirect protecia componentelor
mediului (apa i aerul).
Necesitatea recunoaterii dreptului la un mediu sntos a nceput s se accentueze la
sfritul anilor 1960, cnd criza ecologic mondial, cauzat de aciunea conjugat a unor
multitudini de factori umani, n special a dezvoltrii industriale i lipsei unei strategii clare de

31
protecie a mediului prin aplicare unor tehnologii cu un impact mai redus asupra mediului, a
impus societatea internaional de a purcede la lucrri privind elaborarea unei concepii de
protecie a mediului, de stopare i atenuare a consecinelor imprevizibile.
Respectiv, progresul tehnico-tiinific i amplificarea impactului activitilor socio-umane
asupra calitii mediului au impulsat procesul de internaionalizare a acestor probleme i au
favorizat apariia unor reglementri internaionale n domeniul proteciei mediului i
recunoaterii dreptului la un mediu sntos.
Din considerentul c n perioada anilor 1950-1970, reconstrucia economic i instaurarea
unei pci durabile constituiau prioritile de baz ale societii internaionale, protecia mediului
i recunoaterea unui drept fundamental la un mediu sntos nu era considerat ca o preocupare
politic de aceeai importan cum s-a evideniat ncepnd cu perioada anilor 70 i pn n
prezent.
n viziunea unui grup de autori, necesitatea elaborrii legislaiei n domeniul proteciei
componentelor de mediu s-a intensificat n cursul deceniului al aselea al secolului XX avnd la
baz urmtoarele cauze [176, p. 95]:
a) creterea alarmant a ameninrii mpotriva mediului, comparativ cu perioada
precedent, astfel c gradul de ameninare asupra mediului era proporional cu ritmul creterii
produciei industriale i a generrii de energie, iar mai trziu s-a stabilit acelai tip de relaie ntre
creterea produciei agricole i deteriorarea calitii apei i a solului;
b) creterea rapid a interesului tiinific al comunitii pentru problemele de mediu.
Problema care se ntea n acel moment nu era numai cea de a elabora reglementri legale la
nivel naional, respectiv legi administrative, civile i penale pentru protecia mediului, ci cea de a
integra n mod logic aceste reglementri ntr-un sistem complet i complex, pluridisciplinar,
cruia i s-a atribuit foarte curnd denumirea de Legislaia mediului.
Deoarece, noiunea de mediu acoper o mare varietate de elemente ncepnd cu apa,
aerul, pmntul, flora, fauna i continund cu sntatea uman, iar toate n ansamblu trebuie s fie
protejate n cadrul global al dezvoltrii durabile, dreptul la un mediu sntos, capt atenie
alturi de alte drepturi, printre care se numr dreptul la dezvoltare, dreptul la mediu social
adecvat prin lupta mpotriva terorismului, criminalitii i drogurilor, dreptul la pace i securitate.
Treptat, protecia i mbuntirea condiiilor de mediu a devenit pentru umanitate un
obiectiv primordial, o sarcin a crei realizare presupune nu numai eforturi materiale i
organizatorice internaionale i naionale, ci i cristalizarea unor concepii tiinifice
fundamentale [184, p. 41], iar consacrarea dreptului fundamental al omului la un mediu
nconjurtor sntos poate fi tratat ca un instrument de realizare a obiectivului respectiv.

32
Declaraia Conferinei Organizaiei Naiunilor Unite asupra mediului nconjurtor de la
Stockholm (1972) [78], care a stabilit o agend mondial pentru mediul nconjurtor, ndeosebi
pentru rile dezvoltate, este privit ca primul document internaional care a proclamat implicit
dreptul la un mediu sntos, stipulnd c omul are un drept fundamental la libertate, egalitate i
la condiii de via satisfctoare, ntr-un mediu a crui calitate s-i permit s triasc n
demnitate i bunstare, precum i ndatorirea solemn de a proteja i ameliora mediul pentru
generaiile prezente i viitoare, prin mputernicirea Organizaiei Naiunilor Unite s ia direct
msuri pentru avertizarea din timp a oamenilor asupra efectelor vtmtoare ale agenilor
poluani rezultai din nsi activitatea omenirii, pentru determinarea de detaliu a acumulrii lor,
nlesnind schimbul de informaii internaionale n acest domeniu, mai ales n cazul unor ri mici
sau nc n perioada de dezvoltare, care sunt n imposibilitatea de a-i institui programe proprii
pentru protecia multilateral a mediului ambiant, precum i a reducerii la valori minime posibile
a eliminrilor n mediul ambiant de substane toxice periculoase i n special de substane
persistente cum ar fi metalele grele (mercur, plumb etc.) i compuii organici toxici utilizai ca
pesticide.
Referitor la prevederile Declaraiei Conferinei Organizaiei Naiunilor Unite asupra
mediului nconjurtor de la Stockholm (1972), Popescu E. este de prere c dei importana
acestui document nu poate fi contestat, trebuie remarcat faptul c el nu recunoate n mod direct
un drept la mediu ca atare. Este vorba mai degrab de o recunoatere indirect a acestuia, prin
stabilirea legturii ntre drepturile omului precum dreptul la via i libertate i calitatea mediului
nconjurtor, subliniindu-se faptul c respectarea dispoziiilor n materie de mediu reprezint o
cerin pentru asigurarea unor condiii de via satisfctoare [204, p. 68].
n cadrul respectivei conferine, au fost schiate un ir de recomandri, care vizeaz:
- supravegherea factorilor de mediu, n scopul de a identifica i de a determina cantitativ
modificrile de importan internaional, a aprecia efectele lor vtmtoare i a preveni oamenii
asupra eventualelor crize de natur ecologic ce ar proveni din ele;
- desfurarea unui complex de activiti organizatorice privind protecia mediului
ambiant, n scopul de a pregti i pune n aplicare mijloacele tiinei i tehnicii umane pentru
prezervarea locurilor ameninate i pentru lichidarea pericolelor poteniale;
- precum i luarea de msuri preventive generale, prin educaie, specializare, informare
public i prin aranjamente de ordin organizatoric pe plan naional i internaional [44, p. 14].
Concepii i principii asemntoare celor din Declaraia conferinei O.N.U. privind
mediul uman de la Stockholm (1972) au fost preluate i n formularea Declaraiei de la Rio de
Janeiro din 1992 [76] adoptat n cadrul Conferinei Naiunilor Unite pentru Mediu i

33
Dezvoltare, care a avut drept scop elaborarea strategiilor i msurilor de combatere a degradrii
mediului pe plan internaional, n coninutul creia se precizeaz c fiinele umane au dreptul la o
via sntoas i productiv n armonie cu natura.
Conferina de la Rio de Janeiro, care a reunite 115 conductori ai statelor lumii, poate fi
tratat, reieind din coninutul declaraiei adoptate ca o ncercare ambiioas de a ajunge la un
acord ntre cele dou cerine conflictuale ale dezvoltrii economice i proteciei mediului, avnd
ca obiectiv primordial identificarea unei alternative pentru dezvoltarea global n secolul XXI.
Protecia mediului nconjurtor, care are ca obiectiv principal ocrotirea condiiilor de
via, a integritii fizice i psihice a persoanei umane, poate fi sesizat i n prevederile Cartei
africane a drepturilor omului i ale popoarelor (1981) [38] stipulnd n art. 24 c toate popoarele
au dreptul la un mediu satisfctor i global, propice dezvoltrii lor.
Convenia de la Aarhus (25 iunie 1998) [60] recunoate i consacr atributele dreptului la
un mediu sntos, precum accesul la informaie, participarea publicului la luarea deciziiilor i
accesul la justiie n probleme de mediu, avnd ca punct de plecare i recunoaterea faptului c
protecia adecvat a mediului este esenial pentru bunstarea i exercitarea drepturilor
fundamentale ale omului, incluznd nsi dreptul la via.
Avnd n vedere tinereea i caracterul sau universal, dreptul la un mediu sntos, n
perioada anilor 70-90 a sec. XX s-a distins prin multitudinea experienelor legislative i de
reflexii doctrinare, care, dincolo de sistemele culturale, economice i sociale particulare, a dus la
consacrarea lui n drepturile naionale, fie nscris expres n constituie aa cum trebuie s se
ntmple n cazul unui drept fundamental, sau pe calea interpretrii doctrinare.
Ar fi de remarcat c Roberts E.F. n lucrarea sa Dreptul la un mediu nconjurtor decent.
O construcie prematur a formulat opinia potrivit creia recunoaterea unui asemenea drept
este prematur sau inoportun n contextul dezvoltrii prezente a societii [225, p. 185], iar
Michel Blanger susine respectiva concepie argumentnd prin faptul c n ciuda unui anumit
capital politic, pe care o asemenea recunoatere ar putea s l aduc susintorilor ei,
obligativitatea juridic a acestui concept rmne limitat avnd n vedere dificultile pe care le
presupune aplicarea sa i consecinele restrnse ale utilitii sale [10, p. 57].
Opiniile doctrinare respective, minimalizeaz importana recunoaterii dreptului la un
mediu sntos, fiind axate pe concepii care declar prematur, inoportun i chiar riscant n
contextul dezvoltrii actuale a societii.
De asemenea, sunt contraversate concepiile care denot faptul c recunoaterea unui
astfel de drept ar duce la creterea numrului drepturilor fundamentale, ceea ce poate avea
consecin limitarea i chiar devalorizarea drepturilor fundamentale deja recunoscute, ori fie

34
existena pericolului acordrii prioritii acestui drept n raport cu celelalte drepturi fundamentale
ale omului, ajungndu-se la o dictatur ecologic, prin urmare fiind aduse lezri ale liberei
circulaii, dreptului la munc sau a dreptului la proprietate.
ns cum a demonstrat practica, aceste ideii nu au avut via, deoarece recunoaterea
unui astfel de drept, reprezint o condiie esenial a existenei i nfptuirii celorlalte drepturi
fundamentale la via, sntate i condiii de trai satisfctoare, precum i a apariiei altor
drepturi i ndatoriri noi, fapt confirmat i de coninutul legilor fundamentale adoptate dup
Conferina de la Stockholm din 1972, revizuite n rezultatul amplului proces de
constituionalizare a dreptului fundamental al omului la un mediu sntos, astfel c toate
constituiile adoptate dup acest eveniment, conin dispoziii referitoare la mediul nconjurtor
[142, p. 3] i nici o constituie adoptat dup 1972 nu a neglijat acest drept [145, p. 145].
Din considerentul c normele constituionale sunt generate i alimentate de realitatea
social-politic, i nu sunt limitate nici cantitativ i nici calitativ, fiind efectuate la necesitate
modificri i completri cu reguli noi, existente cu statut de norme i principii fundamentale n
alte ramuri ale dreptului, fie cu reguli desprinse din jurisprudena Curii Constituionale, sau ca
rezultat al construciilor doctrinare elaborate n urma unor analize a diferitelor procese, generate
de fenomenul constituional, ori, pur i simplu, cu reguli impuse de momentul istoric dat,
procesul de constituionalizare a dreptului la un mediu sntos, poate fi subneles ca o activitate
de sporire cantitativ i calitativ a normelor constituionale, asigurndu-se realizarea
concordanei ntre sistemul normativ subordonat Constituiei i normelor consacrate prin
Constituie, care poate fi realizat n condiiile instituirii unor sisteme de control al
constituionalitii legilor i de garantare a supremaiei Constituiei [70, p. 206].
Potrivit opiniei prof. Mircea Duu, datorit caracterului colectiv, cu puternice conotaii
socio-economice al semnificaiilor dreptului la un mediu sntos, a naturii preponderent socio-
politice a abordrilor i preocuprilor n domeniu, la care se adaug momentul istoric al
declanrii acestora, au fcut ca primele meniuni constituionale ale problematicii ecologice s
apar n statele comuniste [93], ns din cauza c aceste regimuri se aflau la marginea statului de
drept, efectul juridic al acestor prevederi constituionale au purtat mai mult o not limitat,
avnd mai mult o expresie a unui puternic formalism i caracter declarativ, (Constituiei Poloniei
din 22 iulie 1952 (art. 12), Constituiei Iugoslaviei din 21 februarie 1974 (art. 192-193),
Constituia Cehoslovaciei din 11 iulie 1960 (art. 15.2), Constituia Ungariei din 19 aprilie 1972,
(art. 69)).
n rezultatul schimbrilor radicale cunoscute n zona central i est-european dup 1989,
i a receptrii de ctre rile fostului lagr socialist a sistemului de valori dezvoltat n partea

35
vestic a continentului, n unele dintre statele central i est-europene, a continuat tradiia
dezvoltrii dreptului mediului i a adaptrii la noile cerine, fiind ulterior adoptate noi legi-cadru
privind protecia mediului ori amendate substanial cele existente, care au nlocuit caracterul
formal i declarativ a cadrului legislativ privind protecia mediului, fiind atribuit dreptului la un
mediu sntos garanii procedurale i prevzute obligaiile ce revin persoanelor fizice i juridice
n raport cu protecia mediului.
Concomitent reglementrilor de mediu s-a format i o nou baz constituional,
cuprinznd dispoziii semnificative privind mediul, a crui protejare a devenit o responsabilitate a
statului, fiind stipulate primele msuri viznd asigurarea cerinelor procedurale ale dreptului la un
mediu sntos (Constituia Ungariei - art. XXI, Constituia Republicii Slovacia - art. 44,
Constituia Bulgariei - art. 55, Constituia Cehiei art. 35, Constituia Romniei - art. 35) i a
ndatoririi de a proteja mediul, att a statului, ct i a fiecrui individ (Constituia Lituaniei - art.
53(3) i art. 86 din Constituia Poloniei).
Ar fi de remarcat c recunoaterea i garantarea constituional a dreptului la un mediu
sntos n Romnia a aprut n textul Constituiei numai dup revizuirea constituional din
2003, deoarece n Constituia din 1991 nu se recunotea expres dreptul fundamental la un mediu
sntos, fiind atestate doar anumite prevederi din constituie, care aveau valoarea unei
recunoateri indirecte a dreptul la un mediu sntos i prezena unei obligaii n sarcina statului
de a proteja mediul. Astfel c noile reglementri n materia proteciei mediului au venit s
consacre expres, dreptul la un mediu sntos ca un drept fundamental, fiind generat de
necesitatea adaptrii cadrului legislativ naional cu legislaia Uniunii Europene i facilitarea
accesului publicului la luarea deciziilor de mediu, conform practicilor Uniunii i a conveniilor
internaionale la care Romnia este parte.
Prevederi constituionale care recunosc expres dreptul fundamental al omului la un mediu
sntos pot fi regsite i n textul Constituiei Macedoniei (art. 43), Constituiei Sloveniei
(art.72), Constituiei Republicii Coreea de Sud (art. 35), Constituiei Braziliei (art. 225 alin. 1),
Constituiei Peruului (art. 2 pct.22), Constituiei Republicii Argentina (art. 41), Constituiei
Tunisiei (art. 45), Constituiei Egiptului (art. 46), Constituiei Maroco (art. 31), Constituiei
Coastei de Filde (Cte d'Ivoire) (art.19), Constituiei Republicii Africii de Sud (art. 24), etc.
Constituia francez, spre exemplu, care cuprinde din luna martie a anului 2005 i Carta
Mediului, prevede c fiecare persoan are dreptul s triasc ntr-un mediu echilibrat i propice
pentru sntate (...), are datoria s participe la conservarea i ameliorarea mediului nconjurtor
(...), s previn atingerile pe care le-ar putea aduce mediului sau, n cel mai ru caz, s limiteze
consecinele acestora [51], iar Constituiile Spaniei i a Portugaliei prevd, n art. 45 c toi

36
au dreptul de a se bucura de un mediu nconjurtor corespunztor pentru dezvoltarea
personalitii lor i au ndatorirea de a-1 proteja, i respectiv art. 66, c toate persoanele au
dreptul la un mediu nconjurtor uman, sntos i ecologic, echilibrat i, n acelai timp, au
ndatorirea de a-1 apra [84, p. 97].
Constituia Federaiei Ruse din 1993 prevede la art. 42 c: fiecare persoan are dreptul
la un mediu nconjurtor favorabil, informaii sigure despre mediul nconjurtor i compensaii
pentru daunele produse sntii i proprietii cauzate de delictele ecologice [52].
n cea mai veche constituie din lume, Constituia SUA, nu exist dispoziii exprese
privind recunoaterea acestui drept, pe cnd unele state federale cum ar fi Illinois, Pennsylvania,
Texas, Massachusetts, recunosc dreptul fundamental la aer i la ap, pure.
Nici Constituia Canadei nu a recunoscut la nivel federal un astfel de drept fundamental,
existnd doar o propunere de lege ferenda impus de utilitatea cert a dreptului la un mediu de
calitate [89, p. 23].
Legea fundamental a Germaniei dispune c statul este obligat s protejeze fundamentele
naturale ale vieii [150], adic toate condiiile naturale, biotice i abiotice, necesare pentru
conservarea, evoluia i reproducerea vieii non - umane, n diversitatea speciilor florei, faunei i
microorganismelor, precum i a funciilor i proceselor vitale care le susin.
Ideea nserrii dreptului la un mediu sntos n Legea fundamental german, exprimat
pentru prima dat ntr-un program pentru protecia mediului publicat de guvernul federal n
1971, i introducerea dispoziiei n constituie, prin care statul se oblig s protejeze mediul a
generat controverse n privina coninutului acestei garanii, cum ar fi spre exemplu art. 20 al
Legii fundamentale germane, care dispune c statul este obligat s protejeze fundamentele
naturale ale vieii prin exerciiul puterii legislative, n cadrul ordinei constituionale i a puterilor
executive i judiciare n condiiile fixate de lege i drept.
Articolul n discuie se adreseaz statului, fr a crea, ns, dreptul la un mediu de o
anumit calitate. Este vorba de o norm ce conine un obiectiv pentru stat, a crei valoare
juridic const n trasarea unei directive obligatorii pentru toate organele statului, de la toate
nivelurile i pentru toate funciile ce deriv din competenele lor. Toi destinatarii normei, ca
reprezentani ai statului sunt datori s in seama de ea i s o pun n practic n mod direct sau
indirect. Desigur, o astfel de norm se adreseaz n primul rnd legislativului i executivului, ca
organe politice, care au iniiativa hotrrii strategiilor de dezvoltare a rii i care concep i pun n
practic politica internaional i european [84, p. 101].

37
Constituia Belgiei prin art. 23 garanteaz implicit [107, p. 42] dreptul la un mediu
nconjurtor sntos n cadrul dreptului la respectarea demnitii umane, stipulnd c respectivul
drept include n sine i dreptul la un mediu sntos i protejat [53].
n Grecia, problema polurii i degradrii mediului a aprut nc din anii 1960, iar pn la
mijlocul anilor 1970, legislaia de mediu nu a fost inclus n legi speciale. Constituia din 1975 a
stipulat pentru prima dat n istoria constituional a Greciei o dispoziie privind protecia
mediului, care prevede c protecia mediului natural i cultural constituie o obligaie pentru
stat (art.24) [54].
Prin urmare, obligaia statului privind protecia mediului a dus la naterea implicit a unui
nou drept individual la un mediu sntos, iar n rezultatul revizuirii art. 24 din Constituia
Republicii Elene (Grecia), protecia mediului nu este doar o obligaie a statului ci i un drept
pentru fiecare [54], fiindu-i asigurat acestui articol un efect direct i acceptat, fr o referin
explicit, proclamnd un drept la un mediu sntos garantat de Constituie i recunoscut
particularilor i grupurilor care au un interes de aciune [233, p. 330].
Drepturile fundamentale, fiind uneori opozabile persoanelor private, pot ridica dou
probleme: una este cea a aplicrii drepturilor constituionale privind mediul acestei categorii de
persoane, iar a doua este ntrebarea dac drepturile fundamentale la mediu pot avea un efect
orizontal [194, p. 67-68].
Dac efectul vertical al unui drept reprezint posibilitatea unei persoane private de a
aciona mpotriva unei autoriti publice cnd aceasta din urm nu respect un drept a crei
titular este, n virtutea Constituiei, respectiv, efectul orizontal, ar nsemna c o persoan
privat poate aciona mpotriva unei alte persoane private atunci cnd aceasta nu le respect.
La rndul su, efectul orizontal este direct, n momentul n care nsi violarea dreptului
este fundamentul aciunii mpotriva unei persoane private, iar atunci cnd nu este posibil o
aciune bazat pe acest unic fundament, efectul orizontal devine indirect, prin urmare statul
trebuie s ia msurile necesare pentru repararea prejudiciului cauzat prin violarea dreptului de
ctre persoana privat sau judectorul trebuie s interpreteze dreptul ntr-o aa manier nct
persoana lezat s obin despgubiri.
n acest sens, Carta Mediului din Frana [39], consacr anumite obligaii impuse tuturor:
fiecare persoan are datoria s participe la conservarea i ameliorarea mediului nconjurtor (art.
2), fiecare persoan trebuie, n condiiile legii, s previn atingerile pe care le-ar putea aduce
mediului sau, n cel mai ru caz, s limiteze consecinele acestora (art. 3), fiecare persoan
trebuie s contribuie la repararea prejudiciilor pe care le-a adus mediului nconjurtor, n
condiiile legii(ar t. 4).

38
Concepia lui Al. Kiss care afirm, c textele de drept pozitiv care enun simpla obligaie
a statului de a proteja mediul nconjurtor creeaz n fapt un drept la un mediu nconjurtor [144,
p. 22], determin n esen recunoaterea implicit a unui drept fundamental la un mediu sntos,
fie prin stabilirea unor ndatoriri fundamentale ale statului chiar i pentru ceteni de a proteja
mediul, sau repartizarea de ctre constituiile centrale, a atribuiilor ntre federaie i statele-
membre ale federaiei, ori scoaterea n eviden a unui drept cutumiar la un mediu sntos
(Marea Britanie) i includerea de ctre doctrinari a acestui drept n normele fundamentale
generale despre drepturile omului sau al interpretrii coninutului altor drepturi constituionale.
n opinia prof. Iancu Gh., nereglementarea expres a dreptului la mediu n Constituie se
datoreaz lipsei fondurilor materiale necesare pentru luarea unor msuri de combatere a polurii
i faptului c o astfel de consacrare ar putea atrage la un moment dat blocarea activitii
instanelor judectoreti datorit avalanei de cauze iniiate de titularii dreptului, care se simt
lezai de activitile economice sau sociale poluante [134, p. 25].
Anume din cauza condiiilor economice i sociale, n unele state, dreptul la mediu sntos
a fost sau este i actualmente recunoscut ca drept subiectiv nu i ca drept fundamental, iar
recunoaterea se realizeaz fie pe calea legislativ, fie pe cea judectoreasc, fr ca acest drept
s fie menionat sub vreo form n constituii, fiind astfel lipsit i de un mecanism juridic
consolidat de protecie a sa.
Convenia european pentru aprarea drepturilor omului i a libertilor fundamentale, de
la data intrrii sale n vigoare i pn n prezent, s-a dovedit a fi un instrument internaional
eficace de aprare a drepturilor omului pe care ea nsi, dar i protocoalele sale adiionale
adoptate ulterior le reglementeaz, eficacitatea dispoziiilor sale constnd att n numrul i
calitatea drepturilor omului protejate, care acoper practic nsi existena i libertatea, viaa
social i personal a individului, ct i prin mecanismul jurisdicional de control al respectrii
acestor drepturi de ctre autoritile naionale ale statelor contractante [251, p. 98].
n anul 2000 a nceput un nou proces de reformare a mecanismului de control al aplicrii
Conveniei Europene a Drepturilor Omului, proces ce a dus, la 13 mai 2004, la adoptarea
textului Protocolului nr. 14 la Convenia European a Drepturilor Omului. Intrarea n vigoare a
respectivului protocol, n viziunea lui Selejan-Guan A., nseamn reforma reformei Curii
Europene a Drepturilor Omului, prin care se ncearc o fluidizare din ce n ce mai mare al
cererilor adresate instanei europene i reprezint n acelai timp o consolidare a sistemului de
executare a hotrrilor Curii [231, p. 29].
Odat cu iniierea reformei privind aplicarea mecanismului de control al aplicrii
Conveniei Europene a Drepturilor Omului, practic s-a instituit un singur organ jurisdicional,

39
o unic Curte European a Drepturilor Omului, ceea ce a dus la apariia problemei dac este sau
nu noua Curte, succesoarea jurisprudenial a Comisiei i fostei Curi [230, p. 29]. Rspunsul
la aceast ntrebare l gsim reflectat att n principiul dezvoltrii coerente a jurisprudenei Curii,
ct i n argumentarea hotrrilor luate pe anumite cauze de ctre magistraii europeni, adesea
chiar recurgnd la trimiteri ctre jurisprudena Curii Europene a Drepturilor Omului.
Importana jurisprudenei Curii este conturat n materia proteciei par ricochet sau
de deducere a unor drepturi care nu sunt prevzute expres n textul Conveniei, care treptat a
devenit una din tehnicile favorabile ale Curii europene. Astfel una din cele mai spectaculoase
construcii jurisprudeniale de acest fel ale instanei de la Strasbourg este includerea dreptului la
un mediu sntos n sfera proteciei vieii private [231, p. 76].
n acelai sens Truc P. i Truc Trandafir A. susin c Curtea European a Drepturilor
Omului recurgnd la tehnica proteciei prin ricoeu a permis extinderea proteciei unor drepturi
garantate de Convenie la drepturi care nu sunt prevzute de aceasta. Astfel, printr-o interpretare
extensiv a domeniului de aplicare a unor drepturi prevzute expres de Convenie, dreptul la un
mediu sntos a fost alturat dreptului la via privat, fiind considerat o component a acestui
drept, n acest fel ajungndu-se la protejarea indirect a dreptului la mediu [251, p. 99].
Prin urmare, art. 8 a Conveniei Europene a Drepturilor Omului, n mod indirect, s-a
transformat ntr-o garanie a dreptului fundamental al omului la un mediu sntos, oferind astfel
posibilitatea cetenilor statelor membre Conveniei s sesizeze Curtea European a Drepturilor
Omului.
Curtea a recurs la interpretarea extensiv a diferitor articole a Conveniei Europene a
Drepturilor Omului pe motivul ntrunirii condiiilor de admisibilitate ce in de fondul cauzei
consacrate n art. 35 a Conveniei [59] i care stabilete c cererea este necesar s nu fie
incompatibil cu dispoziiile Conveniei sau ale protocoalelor sale, ori n mod vdit nefondat
sau abuziv. La rndul lor, incompatibilitile sunt divizate n patru grupe, i anume: rationae
personae, temporis, loci i materiae [203, p. 630]. Deoarece incompatibilitatea rationae
materiae presupune c vor fi examinate de Curte numai cererile care reclam lezarea doar acelor
drepturi i liberti protejate expres de Convenie, magistraii Curii au fost pui n situaia ca
prin tehnica proteciei prin ricoeu s protejeze dreptul la un mediu sntos prin prisma altor
articole ale Conveniei .

Astfel din considerentul c iniial, dreptul la un mediu sntos, avea tangene cu dreptul
la sntate i de dreptul la via, iar mai trziu a fost tlmcit ca un drept cu privire la condiiile
de via i de munc mai bune (igiena i securitatea muncii) i prin dezvoltarea dreptului la
odihn i recreere, fiind tratat n literatura de specialitate ca purttorul unor drepturi

40
fundamentale, cum ar fi cele privind dreptul la informare i participare la luarea deciziilor,
dreptul la asociere i, prin aceasta, ntrirea funciei sociale i colective a unor drepturi deja
existente, Curtea European a Drepturilor Omului a recurs la protecia dreptului nominalizat prin
prisma art. 8 (dreptul la via privat) i art. 6 (dreptul la un proces echitabil) din Convenia
European pentru aprarea drepturilor omului i a libertilor fundamentale [73, p. 177], astfel c
treptat jurisprundena CEDO a devenit un mecanism juridic privind protecia dreptului la un
mediu sntos.
Analiznd jurisprudena CEDO putem enumerate urmtoarele cauze, care fac obiectul
proteciei mediului nconjurtor sntos prin interpretarea extensiv a art. 8 al Conveniei
(dreptul la via privat) n baza aplicrii tehnicii prin ricoeu :
Arrondelle c. Anglia (1980) [22], reprezint una din primile cauze care arat c
dreptul la un mediu de o anumit calitate poate ine de respectul bunurilor. Din coninutul
horrrii reiese c reclamanta, care este proprietara unui pavilion situat la marginea pistelor de
zbor i de aterizare ale aeroportului londonez Gatwick, s-a plns de poluarea sonor care nclca
dreptul la respectarea vieii private, dar i dreptul la respectarea bunurilor, poluarea contribuind
la diminuarea valorii de circulaie a locuinei. n aceast cauz, Comisia a admis c plngerile
suferite de reclamant ineau de art. 8 al Conveniei i de art. 1 din Protocolul nr. 1 privitor la
proprietate.
n cauza Baggs c. Anglia (1985) [23] reclamantul, Frederick William Baggs, care
locuia cu familia sa ntr-o cas aezat n mprejurimile aeroportului londonez Heathrow, s-a
plns de poluarea sonor provocat de extinderea pistelor aeroportului, fapt ce punea familia n
cauz ntr-o situaie insuportabil. Situaie similar o ntlnim i n procesul Powell i Rayner c.
Anglia [26], n urma cruia s-a stabilit c emanaiile sonore puternice generate de exploatarea
unui aeroport n apropierea locuinelor reclamanilor pot afecta starea fizic a individului i, prin
urmare, pot aduce atingere vieii private a acestuia, fiind astfel calificate n ambele cazuri ca
lezri a art. 8 a Conveniei .
la rndul su, cauza Lopez-Ostra c. Spania (1994) [19] a fcut ca dreptul la un mediu
sntos s ptrund, pe calea interpretrii art. 8.1, n cmpul de aciune i de aplicare al
Conveniei. n fapt, reclamanta Gregoria Lpez Ostra, care locuia cu familia ntr-o cas aezat
n vecintatea unei staii de epurare a apelor i deeurilor industriale, s-a plns de mirosurile,
zgomotele i gazele poluatoare provocate de acea staie de epurare, care fcuse insuportabil
mediul de via al familiei sale i i provocase ei i apropiailor si serioase probleme de sntate.
Concluzia Curii n aceast cauz a fost c statul nu a reuit s menin un echilibru just ntre
interesul bunstrii comunitii care reclam nfiinarea unei staii de epurare i interesele

41
persoanelor constnd n dreptul de a se bucura de respect pentru domiciliu i pentru viaa sa
familial i privat.
un alt caz de o importan major ar fi i dosarul Moreno Gomez c. Spania (2004)
[20]. Reieind din textul hotrrii Curii, reclamanta, care locuiete ntr-un cartier rezidenial din
Valencia s-a plns de depirea nivelului maxim de zgomot n zon. n urma examinrii cauzei
Curtea a concluzionat c a existat o atingere adus drepturilor protejate de art. 8 al Conveniei ,
considernd c statul prt nu i-a ndeplinit obligaia pozitiv de a garanta dreptul reclamantei la
respectarea domiciliului i a vieii private, prin urmare, fiind violat respectivul articol din
Convenie.
n 2006 la CEDO a fost examinat cauza Giacomelli c. Italia [17]. Reclamantul, care
locuiete lng o fabric ce are ca obiect de activitate depozitarea i tratamentul unor deeuri
speciale, a solicitat de mai multe ori n instan reanalizarea autorizaiei fabricii. n urma
examinrii cauzei, Curtea a considerat c autoritile publice nu i-au respectat obligaiile impuse
de legea intern i au ignorat hotrrile judectoreti care stabileau c activitatea fabricii este
ilicit, prin urmare statul nu i-a respectat obligaia de a le asigura acestora respectul vieii
private i a celei familiale, fiind violat la fel art. 8 al Conveniei .
o ateniei deosebit o merit i cauzele Fadeieva c. Rusia (2005) [18] i Ledyayeva i
alii c.Rusia (2006) [28] n care Curtea a stabilit c autoritile ruse nu au luat msurile necesare
pentru protejarea dreptului la via privat contra unor atingeri grave ale mediului nconjurtor
reclamanilor, care locuiau n preajma uzinelor siderurgice, chiar mai mult ca att, autoritile
nici nu au asigurat mutarea reclamanilor, nici nu le-au oferit o sum de bani pentru a le permite
s i cumpere o alt locuin, nici nu a elaborat sau pus n practic vreo politic eficace de
natur s oblige proprietarii oelriei s reduc ntr-un interval de timp rezonabil emisiile
poluante. Ca i n cazurile anterior analizate Curtea a constat violarea aceluiai art. 8 al
Conveniei.
O evoluie n procesul consolidrii mecanismului juridic privind protecia dreptului
fundamental al omului la un mediu sntos l-a constituit i instituirea de ctre jurisprudena
C.E.D.O. a dreptului la informare ca garanie a dreptului la un mediu sntos, fiind tlmcit i
ca drept la informare privind calitatea mediului. Respectiva garanie a fost reflectat pentru
prima dat n cauza Guerra c. Italia [25]. n urma examinrii cauzei s-a stabilit c reclamanii
locuiau ntr-un ora situat la un kilometru de o fabric implicat n producerea de substane
chimice i care n 1988 fusese calificat ca prezentnd un grad nalt de risc privind producerea de
accidente prin activiti industriale periculoase pentru mediu i pentru bunstarea populaiei
locale. Astfel Curtea a considerat c statul italian a violat art. 8 al Conveniei, concluzionnd c

42
simplul fapt c o persoan a fost privat de informaii eseniale n legtur cu natura i
posibilitatea producerii unui risc de accident industrial n mediul su apropiat, poate constitui o
violare a dreptului acelei persoane la viaa sa privat i de familie.
La fel utiliznd tehnica ricoetului, treptat n jurisprudena C.E.D.O. s-a ncetenit ca
garanie a dreptului fundamental la un mediu sntos i dreptul la un proces echitabil consfinit
n art. 6 al Convenie, fapt reflectat n special n cauzele Zander c. Suedia [27], Taskin c.
Turcia [20] i Zimmermann i Steiner c. Suedia [21] i n urma examinrii crora Curtea a
constatat o nclcare a art. 6 din Convenie
Un alt caz n domeniul proteciei dreptului la un mediu sntos, soldat cu ctig de cauz
este Ttar c. Romnia. [29] n fapt reclamantul, Vasile Gheorghe Ttar i Paul Ttar, tat i fiu,
sunt ceteni romni, nscui n 1947, respectiv 1979 i locuiesc la Baia Mare, ntr-un cartier n
apropierea exploatrii miniere a societii Aurul Baia Mare S.A., mai exact la 100 de m
distan de la uzina de exploatare i de terenul de decantare Srar, care se ntinde pe o suprafa
de 25 de ha i aproximativ la 8,5 km de celelalte decantoare.
Reclamantul a invocat nclcarea art. 2, susinnd c procedeul tehnic folosit de
Societatea Aurul reprezint un pericol la adresa vieii, iar Curtea, n decizia de admisibilitate
pronunat n cauz la data de 5 iulie 2007, a admis numai plngerea cu privire la art. 8.
Curtea a mai artat c societatea a stat la originea accidentului ecologic din ianuarie 2000,
care a fost descris amplu de ctre presa internaional i a fcut, de asemenea, i obiectul unui
raport al Uniunii Europene i al Naiunilor Unite. Dup acest accident primul reclamant a nceput
s se informeze privind pericolul creat att asupra vieii sale ct i a fiilor si, n special a fiului
su Paul care suferea de astm.
Lund n considerare ansamblul elementelor aflate n posesia ei i complexitatea cauzei,
Curtea, a statuat cu echitate, c va acorda suma de 7916 euro, de unde se vor reduce 1650 euro
acordate de Consiliul Europei cu titlul de asisten judiciar. n consecin, suma care a fost
alocat reclamanilor este de 6266 euro.
n scopul lichidrii practicii de aplicare a tehnicii ricoetului, care are ca scop protecia
indirect a dreptului omului la un mediu sntos, la 30 septembrie 2009 Parlamentul Uniunii
Europene a aprobat Recomandarea 1885 (2009), care propune Consiliului European de a
purcede la elaborarea celui de-al 15 Protocol adiional al Conveniei Europene pentru aprarea
drepturilor omului i libertilor fundamentale. Noul Protocol adiional vine s lrgeasc aria
drepturilor i libertilor omului, care urmeaz a fi garantate, asigurate i protejate la nivel
european, printre care se numr i dreptul omului la un mediu sntos. Faptul consfinirii n
textul Conveniei a dreptului supus analizei respective, ar satisface una din acele condiii de

43
admisibilitate a cererii, care anterior se prezenta ca un impediment direct al asigurrii i protejrii
dreptului omului la un mediu sntos, i anume condiia rationae materiae [73, p.178].
Din analiza cauzelor respective se pot desprinde anumite reguli i principii care trebuie
respectate de autoritile statelor membre Conveniei, n domeniul proteciei mediului [4, p. 22-
23].
a) obligaia pozitiv de a lua msurile rezonabile i adecvate pentru protejarea drepturilor
reglementate de alin. 1 al art. 8 (dreptul la via intim) presupune, nainte de toate, crearea unui
cadru legislativ i administrativ- instituional care s conduc la prevenirea eficace a prejudiciilor
aduse mediului i sntii omului;
b) pentru c statul trebuie s analizeze aspectele complexe de politic de mediu i
economic i dat fiind faptul c, de regul, sunt analizate activiti periculoase, legislaia trebuie
s fie adaptat particularitilor activitii n cauz, n funcie de nivelul de risc care poate fi
anticipat;
c) aceast obligaie presupune ca autorizarea, punerea n funciune, exploatarea,
asigurarea securitii i controlul activitii s fie supuse unor msuri practice, care s garanteze
o protecie efectiv cetenilor a cror via este expus pericolelor iminente domeniului
respectiv;
d) procesul decizional trebuie s presupun realizarea de anchete i studii aprofundate
care s conduc la prevenirea i evaluarea anticipat a efectelor prin care activitile pot s aduc
atingere mediului i drepturilor indivizilor i, totodat, s permit stabilirea unui just echilibru
ntre interesele concurente n cauz;
e) accesul publicului la concluziile acestor studii ca i la informaii va permite evaluarea
pericolului la care fiecare este expus;
f) deosebit de important este faptul ca statul s asigure posibilitatea pentru ceteni s
formuleze recurs/cale de atac mpotriva tuturor deciziilor, tuturor actelor sau inaciunilor n faa
unor instane judectoreti atunci cnd apreciaz c interesele i observaiile lor nu au fost luate
n considerare n cadrul procesului decizional.
Dreptul la un mediu sntos i-a gsit reflectare i n Constituia Republicii Moldova, iar
n conformitate cu art. 37 a legii fundamental ,,fiecare om are dreptul la un mediu nconjurtor
neprimejdios din punct de vedere ecologic pentru via i sntate, precum i la produse
alimentare i obiecte de uz casnic inofensive...[55].
Constituia RM prin intermediul prevederilor sale garanteaz executarea acestui drept att
prin prisma accesului liber al tuturor la informaia privind starea de mediu sau a dreptului la
asisten i protecia social, ct i prin instituirea obligaiei fa de ceteni de a realiza protecia

44
mediului, ori prin instituirea unui cadru juridic concret ce ine de folosirea i protecia mediului,
spre exemplu art. 59 a legii supreme, care prevede c protecia mediului nconjurtor ...
constituie o obligaie a fiecrui cetean.
Din analiza materialelor privind recunoaterea dreptului fundamental al omului la un
mediu sntos, putem deduce urmtoarele:
a) recunoaterea expres a dreptului la un mediu sntos s-a realizat iniial la nivel
internaional, apoi naional i regional;
b) recunoaterea constituional a dreptului supus analizei noastre, s-a afirmat att n mod
explicit, ct i implicit, fiind recunoscut prin intermediul interpretrii extensive a unor drepturi sau
ndatoriri deja existente n coninutul constituiilor statelor, de ctre doctrinari sau de instanele de
judecat (recunoatere judectoreasc), n scopul proteciei mediului i asigurrii calitii vieii
persoanelor n raport cu calitatea mediului;
d) un loc aparte n procesul de recunoatere a dreptului la un mediu sntos l ocup i
cea la nivel regional, cu referire la jurisprudena CEDO, prin aplicarea aa-numitul procedeu
par ricochet sau de deducere a unor drepturi, care nu sunt prevzute expres n textul
Conveniei, fiind considerat treptat att ca una din tehnicile favorabile ale Curii europene, ct i
una din cele mai spectaculoase construcii jurisprudeniale de acest fel ale instanei de la
Strasbourg, nsoit concomitent de afirmarea anumitor drepturi-garanii recunoscute de
Convenie dreptului analizat, precum dreptul la via intima, dreptul la informare sau dreptul la
un proces echitabil.
nsui, procesul de constituionalizare a dreptului la un mediu sntos are ca finalitate
sporirea cantitativ i calitativ a normelor constituionale, asigurndu-se astfel realizarea
concordanei ntre sistemul normativ subordonat Constituiei i normele consacrate prin Legea
Suprem, care poate fi realizat n condiiile instituirii unor sisteme de control al
constituionalitii legilor i de garantare a supremaiei Constituiei.

1.3. Concluzii la Capitolul 1


Evaluarea materialelor tiinifice din doctrina autohton, romn, rus i cea
internaional, ne permit s concluzionm c pe moment doctrina noastr necesit a fi
completat cu referire la coninutul, natura juridic i a garaniilor dreptului la un mediu sntos.
De asemenea, inem s remarcm c majoritatea tezelor de doctor elaborate n Republica
Moldova cu referire la dreptul la un mediu sntos reflect mai mult aspectul ramurii dreptului
mediului (dreptului ecologic), dect bazele constituionale.

45
Problema tiinific abordat n cadrul respectivei lucrri const n determinarea naturii
juridice i a coninutului multifuncional a dreptului fundamental al omului la un mediu sntos,
avnd ca efect determinarea locului i rolului acestuia n cadrul sistemului de drepturi i liberti
ale omului i ceteanului, fapt care a permis valorificarea gradului de eficacitate a garaniilor
de sorginte constituionale a dreptului cercetat.
Soluionarea problemei tiinifice poate fi realizat prin trasarea urmtoarelor obiective,
care fiind realizate determin n final i scopul tezei, i anume:
- studierea i generalizarea studiilor tiinifice n domeniu, determinarea gradului de
cercetare tiinific a subiectului, n general, i a celor mai importante aspecte ale acestuia, n
special;
- cercetarea fenomenului recunoaterii dreptului fundamental la un mediu sntos la nivel
internaional, regional i naional, n cadrul evolutiv;
- studierea concepiilor cu privire la natura juridic a dreptului la un mediu sntos n
raport cu alte drepturi din cadrul aceleai generaii;
- determinarea coninutului multifuncional al dreptului la un mediu sntos;
- investigarea impactului dreptului la un mediu sntos asupra altor drepturi din punct de
vedere al restrngerii sau limitrii exerciiului lor;
- identificarea garaniilor de protecie a dreptului fundamental al omului la un mediu
sntos;
- investigarea cazurilor practice de aplicare a garaniilor special juridice n scopul
elucidrii eficacitii acestora pentru protecia dreptului fundamental al omului la un mediu
sntos;
- oferirea unor recomandri pentru mbuntirea procesului de protecie a dreptului
constituional la un mediu sntos.
Prin urmare, scopul investigaiei tiinifice l formeaz elaborarea unui studiu complex cu
privire la protecia dreptului fundamental al omului la un mediu sntos, prin cercetarea conex a
coninutului i naturii juridice a acestui drept, precum i identificarea garaniilor eficiente a
realizrii i proteciei sale.

46
2. DREPTUL CONSTITUIONAL LA UN MEDIU NCONJURTOR SNTOS
N CADRUL SISTEMULUI DE DREPTURI I LIBERTI ALE OMULUI I
CETEANULUI

2.1. Determinri conceptuale cu privire la noiunile de mediu, mediu nconjurtor i


dreptul la un mediu sntos

Din considerentul c activitatea omului orientat spre valorificarea resurselor naturale a


afectat ntotdeauna starea mediului, la etapa actual a dezvoltrii societii, putem constata c
ncercrile omului de a domina natura n scopul utilizrii n folos propriu a tuturor bogiilor
naturale au adus treptat la acutizarea crizei ecologice.
Dac n trecut intervenia omului n modificarea condiiilor de mediu era de proporii mai
reduse i nu lsa urme, astzi, intervenia omului n modificarea mediului a depit pragurile
limit de regenerare ale naturii.
Sub acelai aspect Commoner B. n lucrarea sa remarc c pmntul este poluat, nu
pentru c omul ar fi un animal deosebit de murdar i nici pentru c specia uman ar fi prea
numeroas. Vina o are societatea omeneasc modul n care societatea nelege cum s obin,
s repartizeze i s foloseasc bogiile pe care munca manual le extrage din resursele planetei
[49, p. 123].
Criza ecologic a pus n pericol dezvoltarea stabil a civilizaiei umane, iar degradarea n
continuare a sistemului resurselor naturale duce la destabilizarea biosferei, lezarea integritii
sale i pierderea capacitii de a menine calitatea mediului. Depirea acestei crize este posibil
numai datorit stabilirii unei noi relaii ntre om i natur, care ar fi axat pe excluderea tuturor
formelor folosite spre a distruge i a degrada mediul, ns cu regret, realitatea ne demonstreaz
contrariul.
La ora actual, problemele ce in de domeniul proteciei mediului i asigurrii dreptului
fundamental al omului la un mediu sntos adesea rmn n umbra preocuprilor organelor de
stat, iar unul din motivul acestei neglijene ar fi lipsa unei concepii concrete cu privire la
dreptul fundamental al omului la un mediu nconjurtor sntos, importana, coninutul i
specificul realizrii lui, precum i lipsa acelor metode care ar duce ulterior la lichidarea frnelor
existente n mecanismul de proteciei i garantare a acestui drept constituional.
n opinia d-nei prof. Marinescu D. ocrotirea mediului reprezint o problem vital a
lumii contemporane[181, p. 3], iar problema drepturilor ecologice ale cetenilor reprezint una
cheie n cadrul dreptului mediului contemporan [274, p. 131-163; 270, p. 92-152; 287, p. 122-

47
144], deoarece majoritatea constituiilor lumii prevd c att omul, ct i drepturile sale, inclusiv
dreptul la un mediu sntos, reprezint valori supreme n stat.
Prof. Iancu Gh. remarc c protecia mediului nconjurtor poate fi privit i ca o
totalitate a msurilor juridice, economice, sociale, politice etc., care au ca scop ocrotirea
mediului nconjurtor, luate pe baza cunotinelor puse la dispoziie de ecologie [134, p. 115].
nsui noiunea de mediu nconjurtor a fost introdus n circuitul tiinific de ctre
biologul german Jakob Johann von Uexkll n cea de-a doua jumtate a sec XIX [274, p. 21], iar
n terminologia juridic acest termen a nceput s fie utilizat abia n anii 60 a sec. XX, odat cu
formarea noii ramuri de drept n domeniului mediului.
Analiznd doctrina de specialitate observm uor c noiune de mediu nu este definit
ntr-un mod unitar, iar importana stabilirii unei noiuni tiinifice unitare i complexe a
termenului respectiv deriv din faptul c noiunea de mediu nconjurtor nu are numai o valoare
teoretic, dar i una practic [134, p. 42], care const n determinarea elementelor sale definitorii
prin intermediul crora se stabilesc ntinderea proteciei care se acord mediului nconjurtor
i implicit naturii.
Astfel, odat cu dezvoltarea societii i recunoaterii omului la nivel internaional i
naional a unui drept fundamental la un mediu sntos, relaia dintre dreptul examinat i noiunea
de mediu nconjurtor a devenit una interdependent, iar existena i exercitarea acestui drept,
precum susine prof. Iancu Gh., sunt limitate de coninutul noiunii de mediu nconjurtor,
acestea putndu-se face n raport cu toate elementele de coninut cuprinse n definiia mediului.
Imposibilitatea reglementrii sau a exercitrii, din diferite motive, n special din cauza polurii,
a dreptului fundamental, n raport cu unul din elementele de coninut ale mediului, pune n
pericol sntatea, echilibrul ecologic i calitatea vieii umane, nsi viaa pe planet. Cu alte
cuvinte, dreptul fundamental trebuie s fie reglementat i exercitat n raport cu toate
elementele de coninut ale noiunii de mediu nconjurtor [134, p. 213].
nsui termenul de mediu a izvort din cuvntul englez environement, care a fost
preluat n limba francez sub forma l'environnement, iar apoi n limba german i n alte limbi,
desemnnd spaiul ce nconjoar omul, ambiana natural a tuturor vieuitoarelor [89, p. 3].
Prof. Lupan E. susine c cuvntul mediu exprim o noiune cuprinztoare i
fundamental prin care se nelege lumea vie i cea nensufleit, n principiu, aproape tot ce
nconjoar omul, definindu-l ulterior ca o totalitate a factorilor naturali i a celor creai prin
activiti umane care, n strns interaciune influeneaz echilibrul ecologic, determin
condiiile de via pentru om i cele de dezvoltare a societii umane [170, p. 12-13].

48
Dogaru L. susine c prin mediu se neleg ansamblul factorilor fizici, chimici, biologici
i sociali, care n strns corelaie i interaciune, influeneaz echilibrul ecologic, care
reprezint acel raport existent ntre elementele componente ale mediului (factorii de mediu),
aflate n interaciune cu condiiile de mediu, raport care este relativ stabil [89, p. 4].
Din analiza acestor definiii se relev faptul c att Dogaru L., ct i prof. Lupan E. sunt
de prere c conceptul juridic i doctrinar actual al mediului are un caracter dinamic [181, p. 38;
89, p. 4; 170, p. 13], incluznd n compunerea sa att elementele naturale ct i cele artificiale,
ansamblul de factori ce acioneaz asupra ntregii societi. Mediul natural este deosebit de
complex i variat i care cuprinde prile vizibile i invizibile ale naturii, nefiind vorba de lucruri
rezultate ale muncii omeneti, ci produse a naturii, iar mediul artificial este cel creat de om i
care exist datorit activitii umane, fiind numit i mediu civilizat, din considerentul c ar
ngloba n sine condiiile materiale de via, create de mintea i mina omului. Anume de aceea
mediul este privit ca un sistem care are o anumit structur, funcie i funcionare, ce asigur
viaa i dezvoltarea societii, reprezentnd condiia existenei acesteia, iar pentru a fi capabil s
influeneze pozitiv viaa, este necesar ca acesta s fie sntos, frumos i civilizat.
Ideea c noiunea de mediu cuprinde att mediul artificial, ct i mediul natural, are sprijin
att n literatura de specialitate autohton [279, p. 30], ct i cea rus [294, p. 98], astfel c
mediul natural nconjurtor este constituit din natur, fiind neinfluenat de activitatea economic
a omului, iar mediul nconjurtor al omului este conceput ca parte component a mediului
natural, modificat n procesul activitii antropogenice a omului i constituit din unitatea
organic a sistemelor ecologice naturale modificate i transformate de om.
Savantul rus Erofeev B.V. stabilete c n sens larg noiunea de mediu cuprinde natura ca
sistem complex al ecosistemelor naturale i mediul artificial, adic acea parte a mediului natural
care a fost transformat n urma activitii umane, adic mediul este att locul unde locuiete
omul, ct i mijlocul ori condiia de existen a acestuia i a altor organisme vii [278, p. 6],
concepie regsit identic i n tezele lui Valer Teudea, care susine c mediul artificial, ca parte
component a mediului are o arie mai ngust de protecie incluznd n sine mediul de cartier,
locul de munc, locul de odihn ori de recreere a omului, adic locul unde omul i petrece o
perioad a timpului su, iar mediul natural este mult mai complex i se refer la relieful cu
peisajele specifice, apele, pdurile, fauna, flora, microorganisme, aerul etc. [247, p. 5].
Textul definiiilor analizate anterior, constituie o dovad a concepiei lui Prieur M., care
consider c noiunea de mediu reprezint o noiune cameleon [208, p. 2] i care reprezint n
sine ansamblul elementelor care, n complexitatea relaiilor lor, constituie cadrul, ambiana i
condiiile vieii oamenilor, astfel cum exist sau cum sunt percepute.

49
Trofimov I. susine ideea c mediul este totalitatea lucrurilor, fenomenelor, influenelor
de natur s cauzeze schimbri de diferit ordin n activitatea uman i a omului nsui, precum i
cele ce nu provoac influen, dar pot fi influenate, de ctre om, precum i cele ce nu produc
influen i nu pot fi influenate de om, dar formeaz un anturaj al vieii lui [149, p. 8].
Dicionarul Le Petit Larousse definete mediul ca fiind ansamblul elementelor fizice,
chimice i biologice, naturale i artificiale care condiioneaz viaa uman [146, p. 419], iar cel
explicativ al limbii romne stabilete c prin termenul de mediu este necesar s nelegem
natura nconjurtoare alctuit din totalitatea factorilor externi n care se afl fiinele i lucrurile
[85, p. 617].
Stugren B. n lucrarea sa Ecologie teoretic utilizeaz noiunea de mediu nconjurtor,
care n viziunea autorului constituie un macrosistem, alctuit din totalitatea componentelor
structural-funcionale de origine cosmic i terestr i a relaiilor lor, care influeneaz o unitate
sau o comunitate vital. Relaiile sistemice asigur, n permanen, raporturile funcionale dintre
prile componente, realizarea, renovarea i dezvoltarea continu a ntregului sistem. Aceste
relaii sunt definitorii pentru sistemele vii, care i datoreaz existena schimbului nentrerupt de
substan, energie i informaie cu mediul extern [245, p. 26].
Ar mai fi de reinut c, mediul, fiind vzut ca totalitate a factorilor naturali i a celor
creai prin activiti umane care, n strns interaciune influeneaz echilibrul ecologic,
determinnd condiiile de via pentru om, de dezvoltare a societii, reprezint prin urmare un
bun care aparine ntregii colectiviti i, drept consecin, acesta nu poate fi lsat spre folosire la
ntmplare.
Prof. Brinciuk M.M. este de prere c dac am include n noiunea de mediu
nconjurtor obiectele mediului social care-l nconjoar pe om, atunci dreptul la un mediu
nconjurtor ar deveni nelimitat, ceea ce ar duce n opinia autorului la o modificare esenial a
structurii sistemului de drept, iar n rezultat, partea natural a mediului nconjurtor v-a suferi
mult mai mult, dect aceasta are loc n limita dreptului ecologic [272, p. 5].
n literatura de specialitate romn ntlnim lucrri n care sunt expuse ipoteze potrivit
crora noiunea de ,,mediu ar fi sinonim cu mediul nconjurtor, ambiant, ecologic sau de
via [254, p. 14; 84, p. 526 i p. 2; 245, p. 26; 170, p. 11]. Astfel, referindu-se la termenul
nconjurtor Dicionarul explicativ al limbii romne l tlmcete ca ceea ce se afl mprejur;
care nconjur, iar termenul de ambiant la rndul su, fiind tlmcit ca ceea ce se afl n jur;
nconjurtor.
n viziunea prof. Marinescu D. toate aceste expresii reprezint nite variante ale
termenului mediu, care reflect legturile complexe dintre statutul social al omului i contextul

50
su ecologic, n funcie de realitatea concret, determinat de factori politici, economici i
culturali existeni n fiecare stat, avndu-se n vedere dimensiunile acestei probleme pe plan
internaional, iar cauza folosirii mbinrilor terminologice precum mediu nconjurtor, mediu
ambiant n literatura de specialitate ar fi elegana exprimrii [179, p. 7].
Astfel de sintagme sunt ntlnite n literatura de specialitate din Federaia Rus, printre
care cel mai des fiind utilizate combinaiile de mediu nconjurtor, mediu natural
nconjurtor i mediu nconjurtor favorabil (denumirea original fiind
). Primele dou formule sunt utilizate spre determinarea extensiunii logice a
noiunii de mediu, care n opinia lui M.M. Brinciuk ambele dup coninut sunt identice, iar
cea de a treia determin calitatea mediului nconjurtor [275, p. 58].
Att Crasov O.I. ct i Petrov V.V., utliznd iniial aceiai sintagm de mediu natural
nconjurtor, concretizeaz c respectiva formul presupune nu numai mediul natural, dar i cel
artificial [287, p. 25; 294, p. 98], ca mai trziu ultimul s renune la respectiva combinaie n
favoarea celei de mediu nconjurtor, definind-o ca mediul natural n care locuiete i
activeaz omul, alte organisme vii, incluznd asemenea hidrosfera, atmosfera, litosfera, biosfera
i universul cosmic care nconjoar pmntul, sau altfel spus natura mpreun cu mediul
nconjurtor uman formeaz mediul nconjurtor [293, p. 36].
n una din lucrrile sale publicate n revista tiinific , prof.
M.M. Brinciuk materializeaz ipoteza sa, potrivit creia cauza utilizrii sintagmei de mediu
nconjurtor n locul termenului de mediu, ar fi traducerea prin combinaie de cuvinte a
termenului englez environment[273, p. 21].
Potrivit raportului Consiliului internaional de limba francez al colocviului internaional
Enseignement et Environnement [101] (Aix en Provence, 1972), mediul reprezint
ansamblul, existent la un moment dat, al aspectelor fizice, chimice, biologice i sociale,
susceptibile de a crea un efect direct sau indirect, imediat sau ulterior asupra vieuitoarelor,
omului i activitilor umane. n cadrul aceluiai colocviu, comisia pentru limba engleza
formuleaz o definiie n care consider mediu ansamblul tuturor fiinelor i lucrurilor care
compun spaiul apropiat i ndeprtat al omului, care i poate determina sau schimba existenta i
poate influena total sau parial modul su de via, iar definirea mediului n raport direct cu
condiia natural a omului a dus la formularea termenului de mediu uman (human
environment), care a fcut tranziia spre conceptul complex de mediu care se afirm astzi,
reflectnd, precum susine prof. Marinescu D., legturile complexe dintre statutul social al
omului i contextul su ecologic, n funcie de realitatea concret determinat de factorii politici,
economici i culturali existeni n fiecare stat, avndu-se n vedere dimensiunile acestei probleme

51
pe plan internaional [181, p. 37]. De asemenea, putem conchide c majoritatea din definiiile
analizate de ctre noi, au cteva elemente comune, i anume [134, p. 42]: fiina uman, viaa
omului i calitatea vieii acestuia.
La ora actual, mult mai frecvent este folosit denumirea de mediu i nu aceea de
mediu nconjurtor care este considerat pleonasmic. De altfel, chiar i specialitii consacrai
n domeniu, care foloseau cea de-a doua sintagm au renunat parial la aceasta n favoarea celei
dinti, cum ar fi spre exemplu Daniela Marinescu, care a renunat la denumirea de Dreptul
mediului nconjurtor dat manualelor din 1993 i 1996 [179; 180] n favoarea celei de Tratat
de dreptul mediului din 2003 [181], ns adesea utilizeaz aceast sintagm n coninutul
lucrrii sale, fiindu-i dedicat i un paragraf aparte intitulat Noiunea de mediu nconjurtor i
noiunea de resurse natural [181, p. 35].
Prof. Gh. Costache i A. Rotaru se pronun n favoarea combinaiei de mediu
nconjurtor, argumentnd prin faptul c noiunea respectiv definete mai bine mediul complex
ce nconjoar omul i care i determin existena, fiind astfel conceput ca totalitatea factorilor
naturali i artificiali care, n interaciune, influeneaz echilibrul ecologic i determin condiiile
de via pentru om [62, p. 22].
n viziunea prof. Marinescu D. mediul ca obiect de protecie juridic trebuie ns analizat
aa cum diferite acte normative l definesc, deoarece mediul nconjurtor este o noiune
fundamental care st la baza ecologiei ca tiin, fiind susceptibil n raport cu necesitatea
punerii n valoare sau a ocrotirii elementelor sale componente, de reglementare juridic [181, p.
36].
Din considerentul c definiia mediului are numeroase consecine i implicaii asupra
dreptului mediului, este foarte important ca reglementrile speciale n materie s cuprind o
definiie legal, la care s se raporteze cei chemai s le aplice i, totodat, cei preocupai de
dimensiunea teoretic a acestei noi ramuri de drept. Aceasta trebuie s ofere elemente concrete,
astfel nct s devin operaional la nivel concret, n primul rnd juridico-administrativ.
O definiie juridic a mediului o ofer Convenia privind rspunderea civil pentru
prejudiciile cauzate de activiti periculoase pentru mediu, redactat de Consiliul Europei i
deschis spre semnare la Lugano la 21 iunie 1993 [61] i care, printre definiiile regsite la art.2
pct. 10 stipuleaz c mediul cuprinde resursele naturale abiotice i biotice, cum sunt aerul, apa,
solul, fauna i flora, precum i interaciunile ntre aceti factori, bunurile care compun
motenirea cultural i aspectele caracteristice ale peisajului. Astfel, dreptul comunitar prevede
c mediul cuprinde omul, fauna i flora, solul i subsolul, aerul i apa, climatul i peisajul,
interaciunea dintre toi aceti factori, precum i bunurile naturale i patrimoniul cultural.

52
Din textul art. 135 a Constituiei Romniei, reiese c mediul este acel cadru propice
crerii condiiilor necesare pentru creterea calitii viei, iar refacerea i ocrotirea mediului
nconjurtor, precum i meninerea echilibrului ecologic sunt asigurate de ctre statul romn n
baza faptului c statul recunoate dreptul oricrei persoane la un mediu sntos i echilibrat
ecologic i asigur cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept, iar persoanele fizice i
juridice la rndul lor au ndatorirea de a proteja i ameliora mediul nconjurtor [57].
n art. 1 alin. 2 din Ordonana de urgen a Guvernului Romniei nr. 195/2005 privind
protecia mediului [198], mediul este definit ca ,,ansamblul de condiii i elemente naturale ale
Terrei: aerul, apa, solul, subsolul, aspectele caracteristice ale peisajului, toate straturile
atmosferice, toate materiile organice i anorganice, precum i fiinele vii, sistemele naturale n
interaciune, cuprinznd elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale i spirituale,
calitatea vieii i condiiile care pot influena bunstarea i sntatea omului.
Legea federal din materie a Federaiei Ruse [303] cuprinde n textul su att definiia
sintagmei de mediu nconjurtor, ct i cea de mediu nconjurtor favorabil, astfel c potrivit
art. 1, prin mediu nconjurtor trebuie de neles ansamblul componentelor mediului natural,
obiectelor naturale i naturalantropologice, precum i a obiectelor antropologice, fiind
enumerate ulterior n textul legii componena lor, ori cu alte cuvinte, respectiva lege stabilete c
mediul nconjurtor este format att din mediul natural, ct i din cel artificial.
n cadrul aceluiai articol, este definit i noiunea de mediu nconjurtor favorabil,
care conform prevederii legale poate fi perceput ca acea calitate care asigur buna funcionare a
sistemelor naturale ecologice, a obiectelor naturale i naturale-antropologice, iar prin calitatea
mediului nconjurtor, ar trebui s se neleag acea stare a mediului, care poate fi caracterizat
prin intermediul indicilor fizici, chimici i biologici, ori prin cumulul lor.
Spre deosebire de definiiile legale, doctrina rus tlmcete noiunea de mediu
nconjurtor favorabil ca capacitatea de a satisface necesitile estetice i de alt natur ale
omului, care prin urmare nu duc la modificri eseniale ale mediului, iar meninerea calitii
favorabile a acestuia n scopul satisfacerii necesitilor umane se asigur prin intermediul unor
aciuni complexe, care vizeaz att echilibrul diversitii speciilor diferitor obiective naturale, ct
i crearea ori reglementarea regimului teritoriilor cu statut special [292, p. 11-15].
n viziunea prof. Brinciuk M. putem vorbi despre o calitate favorabil a mediului
nconjurtor numai n cazul cnd starea acestuia corespunde parametrilor, criteriilor, standartelor,
i normativelor stabilite de legislaia ecologic i sanitar, care se refer la un mediu curat
(nepoluat), la capacitatea resurselor naturale, echilibrului ecologic, diversitii speciilor i
bogiei estetice [275, p. 123], ceea ce ne poziioneaz de a remarca c noiunea de mediu

53
nconjurtor favorabil trebuie s fie tlmcit nu prin caracteristicile calitii, ci prin starea
mediului, deoarece atunci cnd se enumer caracteristicile calitii nu se ine cont de aspectele
cantitative ale strii mediului nconjurtor.
Anume din aceste considerente noiunea de mediu nconjurtor favorabil urmeaz a fi
neleas ca acea stare a mediului care satisface necesitile biologice i estetice ale omului, i
nu influeneaz cursului normal al proceselor naturale tipice biosferei.
Spre deosebire de legislaia Federaiei Ruse, legislaia de specialitate autohton, cu
referire la Legea privind protecia mediului nconjurtor a Republicii Moldova, nu conine o
definiie legal a termenul de mediu i de protecie a mediului, ns n art. 4 leguitorul
indic doar elementele mediului solul, subsolul, apele, flora i fauna, aflate pe teritoriul rii,
precum i aerul din spaiul de deasupra acestui teritoriu [151], iar Legea cu privire la produsele
de uz fitosanitar i la fertilizani n art. 3 stabilete c prin mediu e necesar de neles apa, aerul,
pmntul, fauna i flora slbatic n interdependen ntre ele [163], pe cnd Legea privind
expertiza ecologic i evaluarea impactului asupra mediului nconjurtor, la art. 1 prevede c
termenul de mediu nconjurtor poate fi neles ca totalitatea elementelor naturale i
tehnogene[166].
n literatura de specialitate s-a ncercat chiar i clasificarea tipurilor de mediu, astfel c
dup mai multe criterii se deosebesc:
- dup componentele biologice: mediu biotic i mediu abiotic;
- dup natura fizic: mediu terestru, aerian i acvatic;
- dup natura chimic: medii dulcicole (lacuri, bli), medii salmastre (salinitate medie), srate
(mri) i foarte srate;
- dup pH: medii acide, alcaline sau neutre;
- dup intervenia antropic: mediu urban, rural, mediu afectat de om i mediu natural;
- dup domeniul ntinderii: mediu geografic, operaional, perceptual i comportamental [254, p.
15].
n general, dup cum se poate observa din analiza diverselor puncte de vedere exprimate,
se disting dou sensuri curente ale termenului de mediu, i anume: mediul natural i mediul
artificial.
Prin urmare, refleciile doctrinare asupra termenului de mediu i mediu sntos vizeaz
elementele de mediu cum ar fi: aerul i atmosfera, apa, solul, suprafaa terestr, peisajul i ariile
naturale, diversitatea biologic i componentele sale, inclusiv organismele modificate genetic,
precum i interaciunea dintre aceste elemente, precum i factorii de mediu, spre exemplu:

54
substanele, energia, zgomotul, radiaiile sau deeurile, inclusiv deeurile radioactive, emisiile ce
afecteaz sau pot afecta elementele de mediu.
Este ntlnit i opinia [83, p. 183], potrivit creia din a treia generaie de drepturi fac
parte i aa numitele drepturi de solidaritate cu nominalizarea dreptului la dezvoltare, dreptului la
un mediu sntos, dreptului la pace i dreptului la patrimoniul comun al umanitii, reprezentnd
astfel acele drepturi de care trebuie s beneficieze nu numai indivizii, dar i grupurile ori
popoarele, iar realizarea lor presupune o cooperarea global, bazat pe noiunea de solidaritate
internaional.
Actualmente n literatura de specialitate nu exist un consens cu privire la denumirea
dreptului individual la o anumit calitate a mediului, fiind utilizate frecvent denumiri cum ar fi:
- dreptul la un mediu sntos [179, p. 42], care reprezint premisa realizrii altor drepturi
fundamentale cum ar fi: dreptul la via, la sntate, la integritate fizic i moral, la munc, la
proprietate, etc. De asemenea acest drept presupune i existena obligaiilor fundamentale ale
statului la refacerea i ocrotirea mediului nconjurtor, precum i meninerea echilibrului
ecologic i a obligaiei de creare a condiiilor necesare pentru creterea calitii vieii.
- dreptul la un mediu sntos [83, p. 320-325; 170, p. 71-74], fiind considerat ca un drept
universal i n acelai timp, i un drept al fiecrui cetean al unui stat, care-l recunoate
legislativ fie n Constituie, fie n legi ordinare, reprezentnd astfel att temeiul juridicete de a
cere altora un anumit comportament de a nu polua mediul, precum i statului de a lua msuri
eficiente pentru prevenirea polurii, ct i msura propriei conduite n exercitarea dreptului la
un mediu sntos [169, p. 27],
n opinia lui Diaconu I., drepturile i libertile fundamentale ale omului n raport cu
protecia mediului, reprezint o relaie reciproc, care se afl la originea polurii i distrugerii
mediului, iar cea mai bun cale pentru a asigura protecia dreptului la un mediu sntos este de
a-l ancora n drepturile omului universal recunoscute la via, sntate, la via privat, n
drepturile de acces la informaie n problemele de mediu i la ci de recurs mpotriva aciunilor
care ncalc drepturile persoanei, inclusiv n faa instanelor judectoreti, mbrcnd forma
unor drepturi garanii [83, p. 321],
- dreptul la un mediu sntos i echilibrat ecologic [97, p. 50; 98, p. 217], noiune care se
axeaz pe ideea, c pstrarea unui mediu sntos i meninerea unui echilibrat ecologic este
esenial att pentru protejarea vieii, ct i pentru asigurarea calitii ei, un astfel de drept duce la
o protecie mult mai larg dect cea care ar putea rezulta doar din dreptul proteciei sntii
[140, p. 70].

55
nsi noiunea de echilibru ecologic prespune existena acelui echilibru, care trebuie s
fie meninut n cadrul biodiversitii, ntre formele de via ale planetei, ntre ecosistemele
biosferei i n interiorul lor, indiferent de arealul pe care acestea se ntind, reprezentnd astfel
polul opus al polurii, i precum menioneaz prof. Iancu Gh. necesitatea realizrii lui fiind
determinat tocmai de lipsa acestuia [134, p. 56].
Acelai autor, n lucrarea sa, nainteaz i o rezerv cu privire la terminologia anterior
analizat, care susine c folosirea cuvntului sntos este relativ pentru c nu se precizeaz
la ce se raporteaz mediul nconjurtor pentru a fi considerat sntos, contraargumentnd n
acelai timp c Amazonia nu este considerat un areal sntos pentru individ, dar este plamnul
verde al planetei, esenial pentru biosfer i sntos pentru populaia globului. n aceste condiii,
o denumire care s aib cuprins n ea i cuvntul sntos, este foarte greu s stabileasc
coninutul dreptului fundamental examinat [134, p. 169].
La rndul su, profesorii Lupan E. i Duu M. remarc c ideea de mediu sntos,
nepoluat i echilibrat are semnificaii fundamentale [94, p. 41], astfel c termenul de sntos se
refer la un mediu nepoluat, propice dezvoltrii fizice i intelectuale a omului, urmrind prin
dimensiunea sa uman aprarea integritii fizice i morale ale acestuia, iar termenul de
echilibrat reprezint o dimensiune natural care se refer la un mediu ecologic raional [170, p.
73].
- dreptul la un mediu nconjurtor de calitate [145, p. 115], ori dreptul la calitatea
mediului nconjurtor [92, p. 35; 11, p. 228; 140, p. 70], astfel c prin calitatea mediului
nconjurtor se nelege starea acestuia la un moment dat rezultat din integrarea tuturor
elementelor sale structurale i funcionale capabil s asigure o ambian satisfactoare
multiplelor necesiti ale vieii omului. Pstrarea unei bune caliti a mediului se poate realiza
numai prin meninerea capacitii naturale a sistemului ambiental de a metaboliza elementele
artificiale introduse de om n fluxurile energetice i substaniale.
n opinia prof. Kromarek P., dreptul la un mediu nconjurtor de calitate, integral
coninutului su, este un drept pe care, n special rile n curs de dezvoltare, l vd drept un
mijloc complementar de realizare a dreptului la dezvoltare, doarece dezvoltarea nu poate s
opereze fr meninerea echilibrului ecologic i protejarea mediului vital, iar cerinele
conservrii mediului nu se opun n mod radical dezvoltrii.
Referitor la utilizarea termenului de calitate a mediului nconjurtor, prof. Iancu Gh.
opiniaz c incertitudinea se menine, ca i cazurile anterioare, deoarece exist o multitudine de
standarde de calitate a mediului nconjurtor asupra crora nu s-a ajuns la un consens pe plan
internaional nici pn n prezent, iar pe plan intern ele difer de la un stat la altul [134, p. 170].

56
- dreptul la conservarea mediului nconjurtor reprezint o formulare care prezum c
participarea cetenilor la conservarea mediului are un dublu aspect, de drept i de ndatorire,
acetia nefiind doar beneficiari pasivi ci i responsabili n conservarea i protecia mediului
nconjurtor [143, p. 26].
nsi, noiunea de conservare a mediului nconjurtor este definit pentru prima dat n
textul Strategiei mondiale a conservrii naturii din 1980, potrivit creia conservarea reprezint
gestionarea utilizrii de ctre om a biosferei ntr-o manier n care generaiile actuale s
beneficieze de maxim avantaje de pe urma resurselor i s realizeze perenitatea lor pentru a
asigura nevoile i aspiraiile generaiilor viitoare [243].
Referitor la aceast definiie, n literatura de specialitate a fost expus opinia potrivit
creia ea determin coninutul noiunii de conservare, incluznd n sine: ocrotirea, ntreinerea,
utilizarea durabil, restaurarea i ameliorarea mediului natural [134, p. 50], ceea ce n viziunea
Marinescu D. determin faptul c conservarea este mai larg dect protecia mediului
nconjurtor, ntruct prima noiune o cuprinde pe cea de a doua, astfel c conservarea presupune
protecie i ameliorare [179, p. 40].
nsui autorul respectivei denumiri, Kiss A. remarc c cetenii trebuie s joace un rol
care nu este cel al unui simplu executant, ci al unui care decide. Aceast participare a cetenilor
la conservarea mediului nconjurtor este o contribuie major al noului drept, care prin dublul
su aspect (drept i ndatorire) aduce o inovaie de mare importan prin scoaterea dintr-un statut
pasiv de beneficiari, fiindu-le transmis i o parte din responsabilitile administrrii intereselor
ntregii colectiviti, iar un asemenea aport este benefic nu numai pentru drepturile omului, ci i
pentru democraie [143, p. 26].
- dreptul la un mediu nepoluat, care n viziunea autorul sintagmei respective, reprezint
att dreptul la mediu salubru, ce nu constituie un pericol pentru sntatea, viaa i dezvoltarea
fizic i a personalitii acestuia, ct i dreptul la un mediu echilibrat din punct de vedere
ecologic, fapt care determin calitatea vieii, fiind conceput i ca un drept social n devenire
[247, p. 247-250].
nsui poluarea, poate fi privit ca acel fenomen care afecteaz n cea mai mare msur
mediul nconjurtor i factorii de mediu, mbrcnd astfel rezultatul activitii desfurate de om
orientate spre degradarea propriului su mediu de via, fiind conceput de ctre Ghinea L. ca
o lege natural general, conform creia orice fiin vie produce deeuri care, i fac imposibil
nu numai continuitatea activitii, ci i viaa nsi [102, p. 5].
n opinia prof. Ion Grigore Sion, prin utlizarea respectivei denumiri, se subnelege aa
elemente de coninut precum: prevenirea polurii, ncetarea activitilor care au drept efect

57
poluarea nociv, repararea pagubei suferite n urma acestei poluri, ndatorirea popoarelor de a
coopera n vederea prevenirii i combaterii polurii [232, p. 190].
- dreptul la un mediu sntos i protejat [89, p. 19], este sintagma utilizat de Dogaru L.,
care concepe acest drept ca unul subiectiv att universal, ct i individual, remarcnd de rnd cu
prof. Iancu Gh., c denumirile atribuite de diferii autori acestui drept, includ doar elemente de
coninut ale acestui drept i nu poart un caracter general, astfel c utilizarea lor poate crea o
neconcordan ntre form, denumire i coninut [134, p.168]. Din aceste considerente, autoarea
sintagmei respective propune ca pe lng elementele calificative date mediului cum ar fi:
sntos, curat, echilibrat, ecologic, de calitate, conservat, nepoluat, s se foloseasc i noiunea
de protecie, prin intermediul creia, acestui drept i s-ar contura o generalitate optim, fapt
argumentat i prin concepia c toate noiunile cuprinse n denumirea acestui drept sunt
elemente de coninut ale proteciei, iar n lipsa acesteia mediul dispare i pe cale de consecin
dispar toate adjectivele menionate n calitate de denumiri.
Prof. romn Iancu Gh. respingnd celelalte denumiri atribuite acestui drept, este de
prere c denumirea unui asemenea drept fundamental trebuie s fie att de general, nct s
acopere n ntregime coninutul su, dar n acelai timp, trebuie s fim i ateni deoarece o prea
mare generalizare a acestui drept reprezint un risc spre pierderea sensului i rostului pentru care
a fost proclamat, precum ar fi variantele denumirii ntlnite n doctrina Americii Latine cel de
drept al proteciei Terrei ori drept al proteciei Pmntului [145, p. 147].
nsui, prof. Iancu Gh. opteaz n favoarea variantei de dreptul la un mediu nconjurtor
protejat, deoarece cum consider domnia sa ce importan are un mediu sntos de calitate,
ecologic echilibrat, curat, decent sau sigur, dac el nu este protejat, remarcnd c specificul su
rezult din faptul c acest drept este foarte nou, intrat de curnd n catalogul drepturilor
fundamentale sau ale omului, fiind conturat mai ales la nivel internaional ca drept al omului
- i mai puin la nivel naional [134, p. 171].
Totui, dreptul la mediu sntos este recunoscut ca drept fundamental al omului,
impunndu-se ca un drept de a treia generaie i perceput cu rdcini adnci n realitile sociale
i economice, fiind consfinit n coninutul constituiilor unui ir de state i tratatndu-l ca o
prerogativ, posibilitate, facultate a unei persoane de a face sau de a nu face ceva, prerogativ
conferit de lege i n temeiul creia titularul dreptului poate sau trebuie s desfoare o anumit
conduit, poate s cear protejarea dreptului su n faa terilor, n scopul valorificrii unui
interes personal, direct, nscut, i actual, legitim i juridic protejat, n acord cu interesul obtesc
i cu normele de convieuire social [80, p. 41].

58
Sintetiznd cele analizate, suntem de prere c mediul va putea fi considerat sntos doar
atunci cnd asigur condiiile proprii de existen i dezvoltare pentru toate fiinele care triesc la
un moment dat pe Terra, iar pentru a fi sntos el va trebui, fr ndoial, s fie i echilibrat
ecologic, conservat prin orice mijloace i protejat, deoarece a proteja nu este suficient, trebuie s
protejezi eficient astfel nct mediul s fie sntos [67, p. 303]. Anume din acest considerent,
optm pentru varianta dreptului la un mediu sntos, fiind evitat i sintagm pleonastic din
Legea Fundamental dreptul la un mediu nconjurtor sntos.

2.2. Natura juridic al dreptului fundamental al omului la un mediu sntos i


trsturile sale specifice
Drepturile i libertile fundamentale ale omului constituie nu doar o realitate, ci i o
finalitate a ntregii activiti umane [191, p. 135; 192, p. 135], astfel c instituia drepturilor
omului definete i nsumeaz un ansamblu de drepturi, liberti i obligaii ale oamenilor unii
fa de alii, ale statelor de a apra i promova aceste drepturi, ale ntregii comuniti
internaionale de a veghea respectarea drepturilor i libertilor respective n fiecare ar,
intervenind n acele situaii n care drepturile omului ar fi nclcate ntr-un anumit stat [263,
p.26], inclusiv i a dreptului constituional la un mediu sntos.
Datorit caracterului su special [134, p. 202], noul drept fundamental a avut drept
consecin, n ceea ce privete natura sa juridic, formularea unor opinii separate n baza celor
valabile pentru drepturile fundamentale deja reglementate.
Necesitatea stabilirii naturii juridice a acestui drept, remarc Michel Blanger, a fost
expresiv subliniat n doctrin, artndu-se c n acest mod se ajunge la justificarea, ntre altele,
a limitelor anumitor tehnici juridice preconizate pentru recunoaterea acestui drept i la
necesitatea adoptrii unor reguli de procedur judiciar corespunztoare [10, p. 20].
Deoarece, dreptul la un mediu sntos poate fi tlmcit reieind din conjunctura general
a drepturilor i libertilor omului consfinite n Constituia Republicii Moldova, determinarea
naturii juridice a acestui drept poate fi realizat numai n concordan cu anumite clarificri
terminologice cu curacter constituional.
Astfel, n practica constituional a statelor, se poate observa c se folosesc frecvent
termenii de drept i libertate, inclusiv ntlnii i n textul Constituiei Republicii Moldova,
care n cele din urm stabilete c demnitatea omului, drepturile i libertile lui, reprezint
valori supreme i nici o revizuire a Constituiei nu poate fi fcut, dac are ca rezultat suprimarea
drepturilor i libertilor fundamentale ale cetenilor sau a garaniilor acestora [55].

59
De asemenea, dispoziiile constituionale privind drepturile i libertile omului se
interpreteaz i se aplic n concordan cu Declaraia Universal a Drepturilor Omului, cu
pactele i cu celelalte tratate la care Republica Moldova este parte, iar dac exist neconcordane
ntre pactele i tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care Republica
Moldova este parte i legile ei interne, prioritate au reglementrile internaionale, n plan
secundar fiind plasat Constituia, care n calitate de Lege Suprem a statului, dispune de
supremaie juridic fa de celelalte acte normative interne i nici o lege, i nici un alt act juridic
care contravine prevederilor Constituiei nu are putere juridic.
n literatura de specialitate autohton i de peste hotare ntlnim diverse dezbateri
doctrinare cu privire la tlmcirea noiunilor de drepturi ale omului i liberti ale omului,
precum i determinarea faptului dac aceste noiuni sunt identice sau ntre ele exist careva
deosebiri.
Prof. rus Straun B.A. afirm c este extrem de complicat de a evidenia o deosebire
esenial sub aspect juridic ntre aceste noiuni, deoarece dreptul subiectiv este msura
posibilitilor de comportament al individului, ceea ce poate fi atribuit n cele din urm i
coneptului de libertate [284, p. 122].
La rndul su, prof. rus, Baglai M.V. remarc n una din lucrrile sale c numai o parte
din cele permise pot fi concepute prin intermediul drepturilor omului [285, p.84], iar acestea n
cele din urm, necesit a fi consfinite, pentru ca omul s sesize pentru el nsui posibilitile
sale. ns potrivit opiniei autorului, nici un ansamblu de drepturi nu completeaz coninutul
noiunii de libertate, susinnd c acesta nu este druit omului de ctre putere, ci aparine
individului de la natere pn la moarte, astfel c indiferent n ce stat nu s-ar afla acesta, fie n
ara unde i are domiciliul permanent i obinuit, fie ntr-un alt stat pe care l tranziteaz el
rmne liber, aflndu-se sub protecia societii internaionale, a statului a crui cetean este i cu
care se afl ntr-o legtur politico juridic, ori a statul unde se afl la un anumit moment [268,
p. 156].
O completare n acest sens o face i prof. Straun B.A., care exemplificnd cazul
sistemului de drept anglo-saxon, remarc c n aceste state, legislatorul, de obicei, prefer de a
nu formula anumite drepturi subiective pozitive, ci opteaz spre a consfini i garanta liberti
[284, p. 123], astfel calea aleas mbrac forma unei practici constituionale, care este ntlnit i
n textul amendamentelor la Constituia Statelor Unite ale Americii din 1787.
Unii autori precum Morange J. [187] i Colliard C.A. [48] sunt de prere c drepturile
omului i libertile publice nu au acelai coninut, deoarece drepturile omului sunt inerente
naturii umane, ntruct ele se situeaz n afara i deasupra dreptului pozitiv, avnd o natur

60
trascendental potrivit conceptului dreptului natural i fiind considerate ca universale, imuabile,
imprescriptibile i inalienabile, pe cnd libertile publice sunt vzute ca prerogative
recunoscute i garantate juridic, situndu-se deci pe planul dreptului pozitiv, asigurnd astfel
securitatea individului i constituind adevrate creane ale acestuia fa de stat.
n aceai ordine de ideii, constituionalistul Burdeau G. delimiteaz drepturile omului
de libertile publice, argumentnd prin faptul c cele dinti sunt prerogative abstracte
recunoscute naturii umane, iar ultimele se prezint ca prerogative efective susceptibile de
realizare [15, p. 12; 16, p. 12-13].
Prof. romn Muraru I. susine c expresia liberti publice este una cuprinztoare care
evoc att libertile, ct i drepturile omului (ceteanului), precum i faptul c acestea aparin
dreptului public, i anume Deptului constituional, fiind astfel supuse unui regim juridic aparte
[189, p. 168].
Ciuc A., Robert J. i Duffar J. pe lng libertile publice mai evideniaz i existena
unor aa numite liberti private [45, p. 86; 224, p. 15], stabilind c cele publice aparin
tuturor, pe cnd cele private constituie un privilegiu acordat unora i refuzat altora, astfel c
cele dinti, n sens restrns, sunt cele prevzute de textele declaraiilor de drepturi, scopul crora
fiind acela de a le enuna, pe cnd n sens larg, ele reprezint totalitatea drepturile recunoscute
prin lege, n special n textele constituionale i declaraiile de drepturi.
Autorii Azarov A., Reuther W., Hfner K., Crna T., Moneaga V., Rusnac Gh., i Saca
V., remarc c noiunea de libertate este mai larg dect cea de drept doar sub aspect
filosofic [7, p. 12], singura deosebire poate fi sesizat doar prin prisma mputernicirilor fa de
om (cetean) - stat [7, p. 19]. Astfel c sub aspect filosofic, noiunea de libertate poate fi
conceput ca caracteristic a posibilitii omului i a comunitilor sociale de aciona, de a se
manifesta independent n corespundere cu voina lor, cu felul lor de a vedea lucrurile,
transformndu-se odat cu evoluia societii ntr- condiie iminent pentru constituirea,
dezvoltarea i realizarea personalitii i societii.
Prin prisma mputernicirilor fa de om (cetean) - stat, deosebirile se manifest n
urmtoarele:
- libertile omului reprezint nite granie n limitele crora persoana este liber n aciuni,
iar statul este limitat numai n determinarea respectivelor hotare de aplicare a libertii;
- statul trebuie nu doar s se abin de la intervenia sa asupra libertilor omului [35, p. 269],
ci i s asigure protecia acestor liberti de amestecul din partea puterii i a altor persoane, astfel
c realizarea drepturilor i libertilor omului nu trebuie s ncalce drepturile i libertile altor
persoane, iar restrngerea limitelor libertii este doar de compentena statului, cum ar fi

61
exemplul sectelor religioase: Mun n SUA, Fria Alb n Ucraina, Aum Sinrike n
Japonia etc., cnd statul a restrns activitatea lor;
- drepturile omului sunt posibiliti ale aciunilor omului n sfere determinate de lege,
recunoscute i garantate de ctre stat, prin urmare drepturilor omului, spre deosebire de
libertile omului", fixeaz un domeniu concret de activitate a individului, nefiind propuse
posibiliti de alegere, variante de aciune n cadrul dreptului, astfel c de acest drept poi s te
bucuri, s-1 realizezi sau, dimpotriv, s nu te bucuri, s nu-1 realizezi - doar dreptul nu este
obligaie.
Totui, n cele din urm, autorii concluzioneaz c att n contextul protejrii drepturilor i
libertilor omului, ct i cel al libertilor omului, ca o noiune constituional i de drept mai
ngust, identic cu statutul obiectiv i cu dreptul subiectiv al individului concret de a aciona n
limitele restrnse ale legii, noiunile de drepturi i de liberti sunt identice, prin urmare
libertile sunt aceleai drepturi.
n acelai sens, prof. V.V. Lazareva susine c careva deosebiri principiale sub aspect
social ori juridic ntre aceste noiuni, ca elemente componente ale statutului juridic al individului,
nu exist, deoarece libertile individului sunt n acelai timp i drepturile sale [286, p. 77].
Faptul c nu exist deosebiri eseniale ntre noiunile de liberti i de drepturi este
atestat att de autorii romni Muraru I. [189, p. 167; 191, p. 141; 192, p. 141], Iancu Gh. [133, p.
100], Purd N. i Diaconu N. [211, p. 21], ct i de prof. din Republica Moldova, Guceac I. [104,
p. 94], care stabilesc c juridicete, dreptul este o libertate, iar libertatea este un drept, astfel c
deosebiri de natur juridic ntre aceste noiuni nu exist, iar nuanarea terminologic are cel
puin dou explicaii: una de ordin istoric, care este axat pe ideea c iniial au aprut libertile,
iar mai apoi n urma evoluiei lor au dat natere drepturilor ce au generat necesitatea
proclamrii, garantri, promovrii i protejrii lor; iar cea de a doua explicaie ine de
expresivitatea i frumuseea limbajului juridic, care valorific att sensul iniial, adic condiia
istoric, ct i tradiia.
n acelai sens, confirmnd ipoteza condiiei istorice, Purd N., Diaconu N. i Ciuc A.,
subliniaz c distincia dintre drepturile omului i libertile publice, care i avea o oarecare
realitate pn la crearea garaniilor juridice ale drepturilor omului, este astzi depit att prin
aceea c drepturile omului prevzute n documentele internaionale pot fi i sunt aprate prin
intermediul unor organisme noi, create pe plan internaional, ct i prin faptul c drepturile
omului sunt recunoscute astzi ca avnd for juridic nemijlocit pe plan intern, n virtutea
principiului prioritii dreptului internaional. Mergnd pe aceast linie de ideii, autorii
concluzioneaz n cele din urm, c distincia dintre drepturile omului i libertile publice

62
este departe de a mai avea o acoperire, pe motiv c, n realitate, aceste dou noiuni sunt privite
astzi ca avnd acelai coninut i sunt ca natur juridic - drepturi subiective [211, p. 20; 45, p.
87].
Jofa C. n lucrarea sa Protecia Drepturilor Omului, argumenteaz ntr-o manier
deosebit corelaia dintre drepturile omului i libertile omului, declarnd c numai
respectnd drepturile celorlali vom fi liberi s ne coordonm activitile, libertatea de micare,
dinamismul n cadrul societii, n care un rol primordial l are gradul de civilizaie, cultur,
comportament, atitudine al oamenilor [141, p. 50].
n aceast ordine de ideii, dreptul la un mediu sntos poate fi privit att ca drept
subiectiv, ct i ca libertate individual, deoarece, pe de o parte omul are posibilitatea fie de a se
folosi de acest drept, fie de a renuna la prerogativele sale, ns respectnd condiia ca opiunea sa
s nu aduc lezri fie acestui drept, fie altor drepturi semenilor si, iar pe de alt parte n cazul n
care individul i valorific acest drept constituional, el obine prin urmare posibilitatea de a
desfura n mod liber anumite activiti orientate spre realizarea dreptului su i libera alegere a
mijloacelor de protecie a acestui drept.
Cu referire la drepturile i libertile fundamentale adesea ntlnim n textul Constituiei
Republicii Moldova aa noiuni ca om i cetean, ulterior n literatura de specialitate fiind
pe larg analizat distincia ntre sintagmele drepturi ale omului i drepturi ale ceteanului,
care se consider c ar avea nu numai deosebiri la nivel doar teoretic, dar i dup coninut, ceea
ce genereaz necesitatea de a stabili crei categorii face parte dreptul la un mediu sntos.
Mai mult ca att, n literatura de specialitate rus, la compartimentul clasificri ale
drepturilor i libertilor fundamentale ale omului, ntlnim i divizarea drepturilor fundamentale
n drepturi ale omului i drepturi ale ceteanului, avnd la baz coninutul raportului
politico-juridic existent ntre o persoan i statul pe teritoriul cruia se afl [284, p. 112].
Referindu-se la expresiile drepturile omului i drepturile ceteanului, prof. Muraru
I. i Iancu Gh. accentueaz c aceste expresii sunt exprimri ce se afl ntr-o strns corelaie,
care desemneaz acelai domeniu, dar totui, ntr-o terminologie juridic riguroas, nu se
confund [189, p. 168; 191, p. 142; 192, p. 142; 133, p. 101].
n viziunea lui Purd N. conceptul drepturilor omului are o semnificaie mult mai larg
dect acel al drepturilor ceteneti, deoarece drepturile omului sunt drepturi universal valabile,
aplicabile tuturor fiinelor umane, n timp ce drepturile ceteneti sunt, potrivit denumirii lor,
specifice unui anumit grup de oameni i anume cetenilor unui anumit stat [110, p. 28].
La respectiva concepie se altur i prof. Guceac I. care remarc c expresia drepturile
omului are un coninut mai larg i semnific plenitudinea drepturilor oricrui individ nzestrat

63
cu contiin i raiune de a i se recunoate drepturile sale naturale ridicate la rang de drepturi
inalienabile i imprescriptibile i care pot fi exercitate indiferent de coninutul raportului
politico-juridic existent ntre o persoan anumit i statul pe teritoriul cruia se afl, pe cnd
expresia drepturile cetenilor se refer n exclusivitate la persoanele care ntrein o legtur
politico-juridic permanent sau provizorie cu un stat oarecare n constituia cruia acestea sunt
consacrate [104, p. 95].
n acelai context prof. Muraru I., Deleanu I. i Iancu Gh. precizeaz c expresia
drepturile omului, evoc drepturile fiinei umane, fiin nzestrat cu raiune i contiin, i,
creia i sunt recunoscute drepturile sale naturale, ca drepturi inalienabile i imprescriptibile, care
ntr-o societate organizat n stat, se prezint juridicete sub trei ipostaze distincte: cel de
cetean, de cetean strin sau apatrid, ns odat omul devenit cetean, automat se integreaz
ntr-un anumit sistem social-politic, comandat de reguli juridice, iar drepturile sale naturale sunt
proclamate i asigurate prin Constituia statului al crui cetean este, cptnd astfel via i
eficien juridic, sub denumirea de drepturi (liberti) ceteneti [190, p. 6; 189, p. 168; 191, p.
142; 192, p. 142; 133, p. 101; 81, p. 57].
n viziunea prof. Cirkin V.E. distincia dintre drepturile omului i drepturile
ceteanului se atesteaz numai la nivel teoretic cu referire la coninutul i extensia lor, care
fiind incluse n textul constituiilor, necesit a fi protejate de stat prin intermediul organelor sale
[305, p. 50]. Teoretic, drepturile omului sunt acele drepturi naturale i inalienabile, care
aparin acestuia n baza principiului naterii lui ca individ, considerndu-se c aceste drepturi nu
pot fi druite ori nstrinate prin diferite acte ori aciuni de ctre puterea de stat, astfel fiind
exclus intervenia statului asupra lor. O situaie contrar, poate fi sesizat la capitolul
drepturilor ceteanilor, care fiind strict legate de elementul ceteniei i a comunitii politice,
pot fi manevrate de puterea de stat i puse la dispoziia cetenilor n dependen de posibilitile
materiale ale statului i a nivelului dezvoltrii sale democratice.
Analiznd tezele prof. Baglai M. V. cu privire la distincia dintre drepturilor omului i
drepturile ceteanului [268, p. 159-160], putem sintetiza c drepturile din prima categorie
decurg din dreptul natural, iar drepturile cetenilor - din dreptul pozitiv, indiferent de faptul
c ambele poart un caracter imprescriptibil i inalienabil. Drepturile omului, cum s-a mai
remarcat anterior, sunt acele drepturi naturale, care sunt acordate omului odat cu naterea sa,
indiferent de faptul dac sunt sau nu ceteni ai statului unde locuiesc, iar drepturile
cetenilor include n sine acele drepturi, care sunt conferite individului n virtutea legturii sale
politico-juridice cu statul, astfel c fiecare cetean a unui stat anumit dispune de ntregul
complex de drepturi, incluznd n sine att totalitatea drepturilor omului recunoscute la nivel

64
internaional tututor indivizilor indiferent de ras, sex, culoare, etc., ct i acele drepturi declarate
de un anumit stat cetenilor si.
Prin urmare, ne alturm opiniei unice, att a constituionalitilor din Federaia Rus,
V.E. Cirkin, M.V. Baglai, D.A. Kovacev, N.M. Kasatkina, ct i a celor romni din domeniu
proteciei juridice a drepturilor omului Pudr N. i Diaconu N., care consider c drepturile
omului n ansamblu desemneaz drepturile cu caracter general ale fiinei umane, incluznd att
drepturile ceteanului, ct i drepturile strinului sau apatridului, iar n cazul relaiei de cetenie,
drepturile i libertile ceteneti dau expresie unor relaii concrete, stabile, unor legturi
indisolubile ntre ceteni i ara creia aparin, n timp ce, n cazul strinilor i apatrizilor,
asemenea relaii au cu totul un alt caracter, ele ntemeindu-se pe principiile generale care
recunosc tuturor oamenilor, indiferent de naionalitate, ras, religie, apartenen politic, anumite
drepturi ce se cer garantate n mod universal n condiiile societii contemporane [305, p. 49-50;
268, p. 159-160; 281, p. 123; 211, p. 24].
Prin urmare, diferena ntre drepturi ale omului i drepturi ale ceteanului nu poate fi
depit chiar n cadrul celui mai perfect regim democratic, deoarece prin definiie drepturile
ceteanului se adreseaz celor care au un anumit statut specific, de a fi ceteni ai unui anumit
stat, n timp ce drepturile omului privesc o aciune mult mai general, ce se refer la toate
categoriile de fiine umane ce locuiesc sau tranziteaz teritoriul unui anumit stat.
n viziunea prof. Crna T., drepturile omului nu sunt druite de ctre Dumnezeu i nici
de stat, iar omul nu trebuie s mulumeasc pentru drepturile sale nici puterii laice i nici celei
divine, deoarece aceste drepturi aparin lui n virtutea faptului c este om, reprezentnd esena
naturii omului, care nu necesit a fi reglementate juridic, pe motiv c ele exist obiectiv i nu
depind de fiecare persoan ca purttor a lor [37, p. 46-47].
La prima vedere, s-ar prea c suntem n prezena unei discriminri ntre ceteni,
cetenii strini i apatrizi, cum ar fi spre exemplu art. 38 din Constituia Republicii Moldova,
conform cruia, dreptul de vot i dreptul de a fi alei, este garantat numai cetenilor. Asemenea
prevederi constituionale se ntlnesc att n textul Constituiei Federaiei Ruse, cu referire la art.
35 i 36, care stabilesc c dreptul la proprietate este asigurat fiecrei persoane, pe cnd dreptul la
proprietate asupra pmntului este acordat numai cetenilor Federaiei Ruse, ct i n Constituia
Romniei, legislatorul garantnd prin art. 16 dreptul de a deine funcii i demniti publice,
civile sau militare numai persoanelor care au cetenia romn i domiciliul n ar.
n rile cu un regim totalitar socialist, unde nu este acceptabil distincia ntre drepturile
omului i drepturile ceteanului, se opteaz n favoarea drepturile ceteanului i
drepturile muncitorilor, cum ar fi spre exemplu situaia ntlnit n China, unde anumite

65
categorii de drepturi fundamentale sunt garantate numai cetenilor muncitori, i anume: dreptul
la odihn, dreptul la nvtur ori dreptul la ocrotirea sntii [305, p. 49-50].
De asemenea, ne alturm opiniei prof. Baglai M.V., care susine c distincia dintre
drepturile omului i dreptului ceteanului poate fi uor observat n textul diferitor
constituii la nivel de terminologie, astfel c atunci cnd se declar i garanteaz careva drepturi
att cetenilor statului respectiv, ct i celor strini ori apatrizilor, se utilizeaz una din
urmtoarele formule fiecare are dreptul la ..., nimeni nu poate fi lipsit ..., toi au..., iar n
cazul cnd statul consfinete anumite drepturi numai persoanelor, care dein cetenia acestui
stat, sunt ntlnite cel mai frecvente respectivele sintagme: cetenii .... au dreptul .... ori
numai cetenilor .... [268, p. 160].
Reind din prevederile art. 35 a Constituiei Republicii Moldova care stabilete c
fiecare om are dreptul la un mediu nconjurtor neprimejdios din punct de vedere ecologic
pentru via i sntate, precum i la produse alimentare i obiecte de uz casnic inofensive, iar
statul garanteaz fiecrui om dreptul la accesul liber i la rspndirea informaiilor veridice
privitoare la starea mediului natural, la condiiile de via i de munc, la calitatea produselor
alimentare i a obiectelor de uz casnic, putem conchide c dreptul la un mediu sntos potrivit
prevederilor constituionale este un drept universal i inalienabil garantat tuturor indivizilor care
locuiesc fie permanent ori temporar pe teritoriul Republicii Moldova, indiferent de statutul lor
juridic deinut, fiind astfel privit dup natura sa juridic i dup coninut, att ca drept natural al
omului, ct i ca drept al ceteanului Republicii Moldova.
Adesea, n studiile de specialitate, la compartimentul analizei generaiilor de drepturi ca
criteriu de clasificare a drepturilor omului, dreptul la un mediu sntos este atribuit celei de a
treia generaii de drepturi, aa-numitele drepturi colective sau drepturi de solidaritate [83, p. 321;
252, p. 344-345], ns unii autori, consider c purttorul dreptului omului este individul [7,
p. 28].
Reieind din aceste considerente, nemijlocit apare ntrebarea, dreptul la un mediu sntos
este un drept individual ori un drept colectiv (de solidaritate)?
Ciuc A. susine c una din disputele actuale n materia drepturilor omului este aceea
referitoare la acceptarea sau nu a conceptului de drepturi colective, care a aprut ca urmare a
ncercrii de justificare a drepturilor specifice minoritilor naionale, cum ar fi dreptul
persoanelor aparinnd acestor minoriti de a folosi limba proprie, dreptul la cultura proprie,
libertatea de a practica religia proprie, dreptul de a participa la viaa public, ns este folosit i
cu referire la alte drepturi precum: dreptul popoarelor la autodeterminare, dreptul la folosirea
resurselor naturale, dreptul la un mediu sntos, dreptul la pace [45, p. 88].

66
Muraru I. i Tnsescu E.-S. remarc c apariia aa-numitor drepturi de solidaritate este
rezultatul unei sporite internaionalizri a conceptului de drepturi ale omului, care exprim, n
acelai timp, noile aspiraii sociale i politice, pe care orice individ le poate opune n mod valabil
puterii publice, ns, aa cum evideniaz autorii, aceste drepturi ridic multe semne de ntrebare,
cu referire la determinarea dac titularul lor este individul sau umanitatea n ansamblul su,
precum i dac puterea public este cea naional sau una internaional [191, p. 144; 192,
p.144].
Fiind rezultatul promovrii ideii personalitii umane, care valorific raporturile dintre
individ i colectivitate, unele dintre noile drepturi - aa cum opiniaz prof. romn Muraru I. - s-
au impus ca veritabile drepturi mbrcnd prin urmare haina juridic necesar, altele ns, sunt
nc discutabile nu prin scopurile lor care sunt progresiste i umaniste ci prin fundamentarea lor
juridic care nu este convingtoare i trebuiesc privite cu rezerve, fie pentru c introduc
improvizaia n acest delicat i bine determinat domeniu, fie pentru c la un studiu atent al
implicaiilor lor, se constat c de fapt nu slujesc cauza n numele creia se proclam adic
libertatea i personalitatea uman[189, p. 175].
n concepia savantului rus Lukaeva E., drepturile colective - spre deosebire de cele
individuale, care sunt naturale i acordate individului de la natere - nu fac parte din categoria
drepturilor naturale, pe motiv c ele se formeaz i se cristalizeaz n dependen de dezvoltarea
intereselor unor anumite societi sau colectiviti i nu trebuie s fie privite ca un ansamblu de
drepturi individuale ale persoanelor, care fac parte din aceea sau alt societate ori comunitate
[295, p. 140-141].
Prin urmare aceste drepturi au trsturi diferite, determinate de scopurile i interesele
anumitor societi sau colectiviti, ns niciodat ele nu trebuie s diminueze importana
drepturilor omului i s nu vin n contradicie cu ele, n caz contrar scopul care unete aceast
societate sau comunitate este anti-uman i ilegal.
Unii autori [45, p. 88], opiniaz c din documentele internaionale i din interpretarea
acestora nu reiese c ar fi vorba despre drepturi colective, ci de drepturi i liberti individuale,
care se realizeaz n comun, astfel c fiecare dintre drepturile amintite comport o dimensiune
individual, alturi de una colectiv, cum ar fi spre exmplu textul Conveniei cadru privind
protecia drepturilor minoritilor naionale, adoptat de ctre Consiliul Europei la 13 iulie 1995,
care stabilete c orice persoan aparinnd unei minoriti naionale are dreptul s aleag liber
dac s fie tratat sau nu ca atare i nici un dezavantaj nu poate rezulta dintr-o asemenea alegere
ori din exerciiul drepturilor legate de aceasta, precum i faptul c persoanele aparinnd

67
minoritilor naionale pot exercita drepturile i libertile ce decurg din principiile enunate n
prezenta Convenie-cadru, individual sau n comun cu alii [58].
Reieind din aceste pevederi, putem conchide c posibilitatea exercitrii n comun a
acestor drepturi este distinct de concepia drepturilor colective, pe motiv c fiecare persoan n
virtutea libertii acordate este liber s aleag exercitarea sau nu a unora dintre drepturile
recunoscute, modul n care s-i realizeze drepturile, deoarece nsui el individul - este
titularul acestor drepturi, ci nu statul, care n cazul dat apare doar ca garant al proteciei acestor
drepturi, calitate ce decurge din obligaiile asumate prin semnarea unor anumite acte cu caracter
universal.
De asemenea, n aceast ordine de ideii, ne alturm opiniei prof. Diaconu I. care susine
c toate drepturile atribuite celei de a treia generaie sunt drepturi de care comunitile (naionale,
regionale, precum i cea internaional n ansamblu), nu pot s beneficieze dect n comun, ca
entiti colective [82, p. 135].
Primatul drepturilor individuale ale ceteanului este principiul care se afl la baza
Conveniei Europene a Drepturilor Omului (1950) [59] i a Actului Final de la Helsinki pentru
securitate i cooperare n Europa (1975) [1], n care se precizeaz, c drepturile se acord i se
protejeaz individual, fiind formulat concepia dup care indivizii, i nu grupurile etnice, sunt
posesorii drepturilor.
nsui prof. Diaconu I., care este prtaul concepiei al apartenenei dreptului la un mediu
sntos la drepturile de solidaritate susine c prin coninutul lor, drepturile la mediu se prezint
mai mult ca drepturi colective dect individuale [83, p. 321], ns cum uor se observ, autorul
nu-i exprim poziia ferm n concepia sa, lsnd o rezerv c ntr-o msur oarecare, acest
drept este totui individual.
Prof. Muraru I. susine c drepturile individuale sunt totodat i colective, argumentnd
prin faptul c: dreptul fundamental este prin natura sa juridic un drept subiectiv, iar dreptul
subiectiv are eficien i existen numai n cadrul unor raporturi ale subiectului de drept cu alte
subiecte de drept (raporturi juridice). Drepturile subiective au importan i valoare (teoretic i
practic), numai ntr-un context social-statal, ntr-o colectivitate. Normele juridice i deci
drepturile i obligaiile individului (cetean, om) prezint interes i eficien numai ntr-o
colectivitate, ntr-o societate, care pentru a exista i a se dezvolta i creeaz reguli i structuri,
ntre care cele juridice, dac nu cumva sunt chiar decisive, au n orice caz o mare importan. De
aceea, omul nu se poate contrapune societii, dar nici nu trebuie topit, absorbit de aceasta. Iat
de ce, indiferent dac este vorba de drepturile omului n general sau de drepturile cetenilor
romni, titularul dreptului sau al libertii nu poate fi o colectivitate, un grup social, ci este

68
persoana fizic, omul, ceteanul romn, pentru cele prevzute n Constituie. Fiecare drept,
fiecare libertate sunt individuale prin titularul lor [188, p. 221-222].
Att autorii din Republica Moldova [35, p. 292], ct i cei din Romnia [188, p. 222], sunt
de prere c clasificarea drepturilor omului n individuale i colective (de solidaritate) este mai
important n dreptul internaional, iar pe plan intern, ea fiind o clasificare mai puin juridic.
Savantul din Federaia Rus, n domeniul drepturilor omului, Lukaeva E. susine c
drepturile celei de a treia generaii nu constituie o nou categorie de drepturi ale individului, ci
sunt drepturi colective, n cadrul crora fiecare individ n parte particip la realizarea lor, ns
aceast participare nu este legat de statutul su, dar de poziia sa ca membru al unei societi
[295, p.140].
Prof. Ionescu C. analiznd aa numite drepturi de generaia a III-a cum ar fi: dreptul
naiunilor sau popoarelor la autodeterminare, dreptul poporului de exploatare a bogiilor
naturale, dreptul la mediu, dreptul la nediscriminare rasial sau religioas, dreptul la via,
dreptul la pace, dreptul la educaie, drepturile specifice tinerilor, copiilor, persoanelor
defavorizate, dreptul cetenilor aparinnd unei minoriti naionale la forme de dezvoltare i
afirmare a personalitii din perspectiva culturii i tradiiilor culturale, inclusiv a limbii materne
n cadrul legal al statului n care locuiesc i convieuiesc alturi de populaia majoritar [172, p.
3-24], remarc c din simpla enumerare a acestor drepturi se poate deduce c acestea au
indiscutabil o latur individual, dei unele dintre ele au un caracter colectiv (ex.: dreptul la pace,
dreptul popoarelor la autodeterminare, dreptul la un mediu sntos), iar altele sunt susceptibile
de a se exercita individual sau n grup [137, p. 193].
Exemplificnd cazul dreptului constituional de asociere, autorul romn Moarc A.
susine c acest drept poate fi exercitat att colectiv, ct i individual, reprezentnd posibilitatea
cetenilor de a se asocia n partide sau formaiuni politice, n sindicate sau n alte forme i tipuri
de organizaii, ligi i uniuni, cu scopul de a participa la viaa politic, tiinific, social i
cultural, pentru a-i realiza o serie de interese legitime comune [185, p. 39-42].
Ciuc A., nu susine ideea existenei drepturilor colective i opteaz spre aceptarea
ipotezei exercitrii drepturilor individuale n mod colectiv, datorit specificului acestora, datorit
naturii lor, astfel c ele rmn ca toate celelalte drepturi ale omului, drepturi individuale, avnd
acelai regim [45, p. 89].
Respectiva concepie este promovat i de ctre Viorescu R., care atribuie dreptul la un
mediu sntos categoriei drepturilor i libertilor ale persoanei, n raporturile ei cu societatea
sau cu statul, exercitate de regul individual [253, p. 81].

69
La rndul su, Muraru I. i Tnsescu E.-S. susinnd c drepturile colective nu pot fi
realizate n coninutul lor de fiecare stat n parte, ci presupun cu necesitate cooperarea statelor,
remarc n cele din urm c nsui dreptul la un mediu sntos, nu poate pune n sarcina unui
anumit stat obligaii concrete, ci poate doar contribui la stabilirea unor obiective generale pentru
aciunile ulterioare ale respectivului stat [191, p. 144; 192, p. 144].
Reieind din cele analizate, putem conchide c dreptul fundamental al omului la un
mediu sntos, este un drept individual, exercitat de fiecare persoan fie individual, fie n mod
colectiv, poziionndu-se ca parte component a unei societi ori comuniti, i liber n a alege
modalitatea de realizare a dreptului su, iar ncadrarea sa n cadrul drepturilor de solidaritate i
gsete importan numai n cadrul dreptului internaional, dar i la acest nivel, n opinia noastr,
mbrac mai mult forma unei obligaii a statelor de a lua msuri destinate s previn i s repare
pagubele aduse mediului nconjurtor n care habiteaz individul, ori s promoveze drepturile
omului care se afl n corelaie cu dreptul la un mediu sntos recunoscute la nivel naional.
Prin urmare, tlmcirea dreptului fundamental al omului la un mediu sntos, ca drept
individual, poate fi realizat numai n limitele sferei dreptului constituional, iar discuiile
doctrinare cu privire la ncadrarea sa n cadrul drepturilor solidare, ar fi generate de faptul c
dreptul supus analizei a fost recunoscut la nivel internaional odat cu recunoaterea acelor
drepturi care necesit a fi realizate doar printr-o cooperare minuioas ntre state i colectiv la
nivel naional, astfel c n cazul respectiv titularii acestor drepturi numai sunt indivizii privii
particular, dar n ansamblu ca naiune.
ns, respectiva constatare, genereaz o alt ntrebare, dac dreptul la un mediu sntos
nu este un drept de solidaritate, ci unul individual, atunci crei categorii de drepturi poate fi
atribuit el ?
Dei, se consider la nivel internaional c dreptul omului la un mediu sntos este un
drept din generaia a treia i vzut ca drept de solidaritate, avndu-i motivaia n concepia c
acest drept impune obligaii indivizilor, grupurilor, statelor i comunitii umane[106, p. 88], n
acelai timp, exist opinia c acest drept ar face parte dintre drepturile de generaia a doua [175,
p. 89], adic a drepturilor economice, sociale i culturale, care s-au format n rezultatul
concesiilor social-economice ale guvernanilor fcute muncitorimii organizate n sindicate
puternice [137, p. 193].
Ideea c dreptul constituional la un mediu sntos ar face parte din categoria drepturilor
sociale a fost expus pentru prima dat de ctre prof. Rudinskii F.M. n anul 1992, pentru ca
ulterior, unii autori din Federaia Rus i Republica Moldova, l-au analiza n cadrul drepturilor

70
social-economice i culturale, fr ns a indica natura acestui drept [284, p. 176; 286, p. 96; 104,
p.115; 35, p. 300; 75, p. 160-169].
n aceast ordine de ideii ne alturm opiniei prof. Iancu Gh. care susine c dreptul la un
mediu sntos ntrunete caracteristicile unui drept fundamental social, fiind astfel vzut ca un
drept de generaia a treia pentru c a aprut dup deceniul al VII-lea al secolului nostru, dar care
are trstura de drept social pe motiv c presupune intervenia statului pentru realizarea sa, ceea
ce constituie o trstur definitorie a drepturilor de generaia a doua, i a crei realizare
presupune eforturile colectivitii umane [134, p. 244].
Actualmente, drepturile fundamentale ale cetenilor, i gsesc ocrotire i ntr-o serie de
documente internaionale, cum ar fi Declaraia Universal a Drepturilor Omului [79], Pactul
internaional cu privire la drepturile civile i politice [200] i Pactul internaional cu privire la
drepturile economice, sociale i culturale [201] adoptate n 1966 de Adunarea General a O.N.U.
Pudr N. i Diaconu N. sunt de prere c noiunea de drepturi ale omului nu se
identific cu noiunea de drepturi fundamentale ale omului, considernd c din ansamblul
drepturilor de care poate s beneficieze fiina uman, numai unele se ncadreaz n categoria de
drepturi fundamentale ale omului, datorit importanei acestora pentru viaa i dezvoltarea fiinei
umane [211, p. 24].
Prof. Lukaeva E.A., analiznd respectiva clarificare terminologic, susine c delimitarea
categoriei de drepturi fundamentale ale omului nu reprezint n sine suprimarea importanei
celorlalte drepturi recunoscute individului ntr-un anumit stat i a cror asigurare necesit un
efort mai limitat din partea statului, ci dimpotriv drepturile i libertile fundamentale, datorit
consfinirii lor n Legea fundamental a statului, reprezint nucleul statutului juridic al
individului, care ulterior, dau natere altor drepturi necesare activitii cotidiene ale omului
[295, p. 136].
Analiznd doctrina constituional n materia drepturilor i libertilor fundamentale
observm o multitudine de opinii cu privire la definirea lor, spre exemplu:
- drepturile fundamentale ale omului reprezint o categorie distinct de drepturi
subiective, eseniale, care n ansamblul lor formeaz o instituie juridic de drept constituional,
ale crei norme de drept sunt consacrate n Constituie [104, p. 97];
- ntr-o alt opinie, drepturile i libertile fundamentale reprezint un ansamblu de
drepturi i liberti ale cetenilor consacrate prin Constituie n vederea asigurrii i liberei
manifestri a lor [35, p. 271];
- un alt autor prin drepturi fundamentale ceteneti susine c se desemneaz acele
drepturi ale cetenilor care, fiind eseniale pentru existena fizic i integritatea psihic, pentru

71
dezvoltarea material i intelectual a acestora, precum i pentru asigurarea participrii lor active
la conducerea statului, sunt garantate de nsi Constituie [91, p. 151];
- ali autori consider c prin drepturi fundamentale ale omului ar trebui de neles acele
drepturi care se regsesc n textul constituiei statului i n actele internaionale [295, p. 135];
- ntr-o alt opinie drepturile fundamentale mai sunt vzute i ca acele posibiliti de a
exercita anumite aciuni eseniale pentru asigurarea existenei, dezvoltrii sale social-politice i
culturale i pentru participarea sa la conducerea societii, care sunt prevzute n constituie i
sunt garantate n exercitarea lor prin normele juridice adoptate de stat [209, p. 32];
- ntr-o manier deosebit este expus concepia potrivit creia, drepturile i libertile
fundamentale ale omului i ceteanului sunt apreciate astfel nu numai pentru c ele sunt
consacrate i esenialmente garantate prin legea fundamental, ci i, mai ales, pentru c ele
reprezint nucleul n jurul cruia graviteaz toate celelalte drepturi subiective [81, p. 60];
- un alt autor consider c drepturile fundamentale sunt acele drepturi subiective care
aparin i sunt eseniale pentru ceteni, drepturi reglementate i garantate de constituie i legi
[228, p. 157];
- o definiie mai complex este cea potrivt creia drepturile fundamentale sunt acele drepturi
subiective ale cetenilor, eseniale pentru viaa, libertatea i demnitatea acestora, indispensabile
pentru libera dezvoltare a personalitii umane, drepturi stabilite prin Constituie i garantate prin
Constituie i legi [189, p. 166; 211, p. 26].
Dup cum observm n doctrina de specialitate se folosesc diverse denumiri cum ar fi:
drepturile i libertile fundamentale, drepturile i libertile constituionale sau drepturile
i libertile ceteneti, care n viziunea noastr nu afecteaz substana drepturilor recunoscute
n Legea Suprem a statului.
n literatura de specialitate sunt evideniate patru trsturi principale ale drepturilor
subiective fundamentale [277, p. 147]:
- sunt fundamentale;
- constituie fundamentul juridic pentru tot sistemul de drepturi;
- posed o for juridic superioar;
- sunt asigurate prin msuri de protecie sporit.
Din cele analizate, putem afirma c ntr-o accepiune unic au fost recunoscute
urmtoarele trsturi specifice drepturilor i libertilor fundamentale ale omului, i anume:
- drepturile fundamentale sunt drepturi subiective consacrate de normele de drept
constituional, care reprezint aptitudinea subiectelor raporturilor juridice de a aciona n modul
prevzut de normele respective i de a cere celorlalte subiecte respectarea acestor drepturi,

72
beneficiind, n acelai timp, de protecia statului a crui cetenie o deine n realizarea
preteniilor legitime;
- drepturile fundamentale constituie temelia juridic pentru toate celelalte drepturi
deoarece sunt nscrise n Legea Suprem a statului;
- drepturile fundamentale reprezint o instituie juridic de drept constituional, care
desemneaz o totalitate de norme juridice a cror integritate este determinat de obiectul comun
de reglementare [104, p. 97];
- drepturile i libertile fundamentale funcioneaz pe tot teritoriul statului, fiind
consfinite fiecrui individ, care locuiete pe acest teritoriu sau numai ceteanului i nu se
dobndesc ori se nstrineaz din voina prilor [286, p. 90].
Astfel, lund n consideraie natura juridic a dreptului la un mediu sntos i atribuirea
sa la categoria drepturilor fundamentale social-econmice, precum i n baza trsturilor specifice
ale drepturilor i libertilor fundamentale putem afirma c dreptul la un mediu nconjurtor este
un drept subiectiv al crui titular poate fi omul, datorit faptului c reprezint o preorgativ
concret recunoscut unei persoane sau unui grup de persoane, iar garantarea sa este obligatorie,
din cauza consecinelor negative pe care le poate avea poluarea mediului i acutizarea n orice
moment a crizei ecologice, fiindu-i atribuit prioritar un caracter preventiv, comparativ cu cel
reparator, deoarece ntreaga comunitate internaional a perceput faptul c de mediu depinde
totul, chiar i viaa, iar cu ct mediul va fi mai curat, cu att sntatea populaiei va fi de o calitate
mai bun [66, p. 10].
Prin urmare, dreptul la un mediu sntos este un element component al statutului juridic,
att al ceteanului Republicii Moldova, ct i a cetenilor strni i apatrizilor, fapt datorat
naturii sale juridice ca drept natural recunoscut tuturor persoanelor de la natere, indiferent de
raportul politico-juridic cu statul n care se afl individul, i care d natere unui ir de drepturi
neoglindite n textul Constituiei Republicii Moldova, dar care dispun n mod egal de aceleai
msuri de protecie din partea statului, cum ar fi spre exemplu: dreptul de a se asocia n
organizaii, partide, micri, asociaii de protecie a mediului, ori de a adera la cele existente;
dreptul de a participa la dezbaterea proiectelor de legi, diverselor programe economice sau de
alt natur ce vizeaz direct sau indirect protecia mediului i folosirea resurselor naturale;
dreptul la informare i consultare asupra proiectelor de amplasare i construire a obiectelor cu
efecte negative asupra mediului, de refacere i amenajare a teritoriului, a localtilor urbane i
rurale; dreptul de a interveni cu demersuri la instanele de stat, pentru suspendarea temporar sau
definitiv a activitii agenilor economici care aduc daune ireparabile mediului; dreptul de a
solicita efectuarea expertizei obiectivelor i de a participa la efectuarea expertizei obteti;

73
dreptul de a organiza referendumuri naionale i locale n probleme majore de protecie a
mediului; dreptul la educaie i instruire ecologic; dreptul de a se adresa, direct sau prin
intermediul unor organizaii, partide, micri, asociaii, autoritilor pentru mediu, administrative
sau judectoreti pentru a sista aciunile care aduc daune mediului, indiferent dac agenii
economici vor fi sau nu prejudicai n mod direct; dreptul de a trage la rspundere persoanele,
care au comis contravenii sau infraciuni ecologice; dreptul la despgubire pentru prejudiciul
suferit cu urmare a polurii sau a altor aciuni de afectare a mediului i pentru prejudiciul adus
sntii oamenilor; precum i dreptul de a beneficia de facilitile prevzute de legislaie pentru
invenstiiile capitale, care au drept scop ameliorarea calitii mediului [151].
Reieind din considerentul c dreptul la un mediu sntos este un drept social, care face
parte din categoria drepturilor social-economice i culturale, pe motiv c respectivul drept
presupune intervenia statului pentru realizarea sa prin diverse msuri economico-financiare,
organizatorice i juridice, n scopul satisfacerii funciei sale ecologic, n literatura de specialitate
a fost expus opinia potrivit creia dreptul la un mediu sntos ar fi un drept de crean. n acest
context, Jacqu J.P., susine c dreptul la mediul sntos preia forma unei creane de care dispun
cetenii fa de puterea statal, iar respectarea acestei creane presupune intervenia pozitiv a
puterilor publice [140, p. 65].
Respectiva opinie nu este mprtit de noi, i considerm fundamentate argumentele
prof. Iancu Gh., care susine c:
- ndatoririi statului de a proteja i ameliora mediul nconjurtor i corespunde un drept
fundamental sau subiectiv, care nu poate fi unul de crean, prin urmare ndeplinindu-i
ndatoririle, statul nu apare ca un debitor obligat fa de cetean, care ar fi creditorul;
- raportul juridic care se nate n legtur cu dreptul fundamental la un mediu sntos nu
este unul de obligaie (de drept privat), ci unul de drept public (de drept constituional) i deci
nu poate crea obligaii civile ntre un creditor i un debitor, ci ndatoriri pentru stat i ceteni,
pentru protecia i ameliorarea mediului nconjurtor;
- nendeplinirea ndatoririlor pe care le au, atrage acionarea n justiie avnd ca temei
Constituia sau legea i nu un contract de drept privat;
- analiznd dreptul fundamental la un mediu sntos, ne gsim pe trmul dreptului public
i nu al celui privat, trm pe care raportul obligaional de crean nu i poate gsi aplicabilitatea
[134, p. 203-204].
De asemenea, n viziunea noastr, opinia precum c dreptul la un mediu sntos ar fi un
drept de crean nu poate fi reinut din considerentele c creana reprezint o obligaie relativ,
pe cnd ndatorirea de a proteja i ameliora mediul poart un caracter absolut.

74
De asemenea, nsui creana prezum o obligaie sinalagmatic cu interes economic,
caracter ce nu poate fi raportat ndatorii prilor n cazul asigurrii dreptului constituional la un
mediu sntos. Mai mult ca att, n cadrul raporturilor de drept public, statului n nici ntr-un caz
nu i se poate atribui calitatea de debitor sau creditor, deoarece aceste statute deriv din clauzele
anumitor contracte de ordin privat.
n literatura de specialitate mai ntlnim opinii potrivit crora dreptul fundamental la un
mediu sntos ar fi un drept pozitiv [10, p. 24] i nu natural pe motiv c nu i poate asigura
existena fr s se aib n vedere politica sa de aplicare i mijloacele practice pentru exercitarea
sa. n viziunea autorului, un asemenea drept creeaz n sarcina puterilor publice obligaia de a
asigura conservarea mediului nconjurtor, impunnd n mod egal cetenilor ndatorirea de a-1
conserva ei nii.
De asemenea, prin natura sa juridic, acest drept ar fi unul reglementat mpotriva
statului [100, p. 269], n scopul asigurrii promovrii bunstrii cetenilor; ori ntr-o alt
opinie, acest drept ar fi un drept procedural [186, p. 112], din considerentul c el trebuie s
asigure participarea la procesul de luare a deciziilor a tuturor celor care pot fi interesai s
garanteze difuzarea informaiilor necesare pentru o asemenea participare, s comporte garanii
ale propriei sale aplicri dincolo de frontierele politice i administrative stabilite; ori pornindu-se
de la dreptul generaiilor viitoare la un mediu nconjurtor protejat, se arat c acesta este un
drept moral i nu un drept legal[106, p. 89].
Din cele relatate se observ c o parte dintre aceste concepte evideniaz doar unele
trasturi specifice ale dreptului analizat cum ar fi caracterul pozitiv, real, obligatoriu, pe cnd
altele fac trimitere la noiuni din alte ramuri ale dreptului precum cel de drept de crean ori
drept procedural, care dei aparent ntlnesc unele condiii, totui ele se contrazic, din cauza
coninutului su multifuncional i tlmcirii acestuia ca drept gigant, fiind confundat natura sa
juridic ntre drept individual i drept de solidaritate.
Prin urmare, n urma celor analizate putem sintetiza c dreptul fundamental al omului la
un mediu sntos, care pe plan intern este privit att ca un drept natural recunoscut fiecrui
individ indiferent de apartenena sa politico-juridic la un anumit stat, ct i o libertate, ceea ce
ofer titularului acestui drept posibilitatea de a-i alege modalitile de realizare i protecie a
dreptului nominalizat, iar n plan internaional fiind tlmcit ca un drept individual fundamental
consfinit n majoritatea constituiilor lumii, i care datorit importanei sale strategice pentru
comunitatea internaional n scopul meninerii echilibrului i promovrii securitii ecologice
poate fi realizat n nume colectiv.

75
2.3. Coninutul multifuncional al dreptului fundamental al omului la un mediu
sntos
Referitor la coninutul dreptului fundamental al omului la un mediu sntos, anterior s-a
remarcat c respectivul demers este foarte dificil de realizat [134, p. 206] pe motiv c acest drept
nu are, aa cum ar trebui, un coninut bine definit [175, p. 89].
Aceast abordare poate fi explicat prin faptul c activitile umane pot provoca
modificri n structura mediului mult mai complexe i mai profunde dect fenomenele naturale,
iar n rezultatul creterii numrului i complexitii problemelor ce in de poluare s-a condiionat
necesitatea revizuirii sarcinilor existente n domeniu i formularea unor strategii i concepii noi,
care sunt definite n legtur cu politica de dezvoltare economic, cu prognozele economice i
sociale pe termen mediu i lung.
Faptul c evoluiile economice i sociale ale statelor lumii nu mai pot fi separate de
consecinele activitii umane asupra cadrului natural s-a evideniat n nenumrate declaraii de
principii ale conferinelor i ale altor ntruniri internaionale, printre care se numr i raportul
din 1972 al Clubului de la Roma intitulat Limitele creterii cunoscut i sub denumirea de
Raportul Meadows, n care erau sintetizate datele privind evoluia a cinci parametri: creterea
populaiei, impactul industrializrii, efectele polurii, producia de alimente i tendinele de
epuizare a resurselor naturale, sugernd c actualul model de dezvoltare nu poate fi susinut pe
termen lung [183].
Dezvoltare durabil este privit ca un proces economic, social i politic complex, care
tinde ctre o utilizare sustenabil a resurselor planetei i la protejarea mediului, de care depind
natura i viaa uman, precum i dezvoltarea economic i social, astfel c obiectivul acestui
proces complex este de a ndeplini dreptul tuturor fiinelor umane la un standard de via
adecvat, n baza participrii lor active, libere i semnificative la mbuntirea i distribuia
echitabil a beneficiilor rezultate, simultan cu acordarea ateniei cuvenite necesitilor i
intereselor generaiilor viitoare.
n opinia profesorilor romni Bejan M. i Rusu T. problemele globale ale mediului au
nceput s devin predominante i au creat necesitatea iniierii unor aciuni suplimentare pentru
creterea contientizrii publice, care s determine comunitatea internaional s ia n timp util
msuri funcionale, att pe plan internaional, ct i naional. Evaluarea efectelor acestor noi
probleme ale mediului a condus la recunoaterea faptului c s-a realizat un progres prea redus n
integrarea proteciei mediului n politicile i activitile de dezvoltare [9, p. 22].
n acelai sens, Sptaru T. susine c obinnd o recunoatere larg n multe documente
internaionale, naionale i lucrri tiinifice, concepia dezvoltrii durabile are mai mult un

76
caracter declarativ dect juridic obligatoriu [241, p.131], pe motiv c monitorizarea derogrilor
de la legislaia ecologic, nclcarea drepturilor constituionale pentru dezvoltare, protecia
sntii, implicarea n dezvoltare, informaie, mediu ambiant favorabil, relaii de mediu
internaionale nu este suficient studiat n lucrrile tiinifice de jurispruden i materializat n
cadrul legislativ al republicii, n politicile de mediu n proces de implementare.
Unii autori consider c dezvoltarea durabil trebuie privit ca fiind singura alternativ la
criza modelului tradiional de cretere economic n care deteriorarea mediului i criza ecologic
au efecte directe, att asupra economiei, ct i a societii umane, iar dezechilibrarea tot mai
accentuat a raportului dintre economie i mediu ndeamn la regndirea relaiilor dintre
activitatea economic i mediul nconjurtor, formarea contiinei ecologice, dezvoltarea tiinei
economia mediului i modificarea atitudinii fa de natur [41, p. 16-17].
Condiia dezvoltrii durabile prin integrarea problemelor de protecie a mediului i a
celor sociale n toate aspectele politicii economice este regsit n formularea principiului 4 a
Declaraiei de la Rio de Janeiro, prin care se stipuleaz c pentru realizarea dezvoltrii durabile,
protecia mediului trebuie s constituie parte integrant a oricrui proces de dezvoltare i nu
poate fi considerat n mod izolat de acestea [76].
Prin urmare, injectarea conceptului de durabilitate n politicile de dezvoltare, are largi
implicaii la nivel macro i microeconomic. n ceea ce privete politicile macroeconomice,
orientarea ctre dezvoltarea durabil solicit, spre exemplu, modificarea sistemelor naionale
tradiionale de contabilitate, pentru a permite o mai bun msurare a calitii generale a vieii.
Astfel de sisteme de contabilitate ar exclude din calculul PIB eforturile de control al polurii,
precum i pagubele provocate mediului prin poluare. O abordare similar, pune accentul pe
utilizarea unui set de sisteme de contabilizare separate pentru resursele naturale, care s
evidenieze n uniti, altele dect cele monetare, starea existent a resurselor dintr-o anumit
ar. n acest fel, extracia de minereuri nu va fi reflectat numai prin creterea PIB, ci i prin
diminuarea rezervei de resurse naturale.
n ceea ce privete politicile microeconomice, orientarea ctre dezvoltarea durabil
solicit, spre exemplu, imputarea costurilor pentru pagubele aduse mediului, productorului care
a cauzat paguba [63]. Preul resurselor naturale trebuie s reflecte costurile de mediu i alte
costuri externe ale unei piei necontrolate. Instrumentele bazate pe mecanisme de pia, cum
sunt taxele pentru poluare i permisele comercializabile pot fi utilizate pentru a internaliza
costurile externe, conducnd la preuri ale pieei care reflect mai bine costul real al produciei,
incluznd costurile sociale i pe cele de protecie a mediului.

77
Totui, reieind din considerentul c economia global de azi, care a fost formulat de
forele de pia i nu de principiile ecologice, nu este pregtit de a se intregra n conceptul de
economie suportabil de mediu.
Printre primii pai spre o economie suportabil de mediu la nivel european o constituie
Strategia Uniunii Europene pentru dezvoltare durabil [244], care a fost adoptat n anul 2001,
la ntlnirea internaional de lucru de la Gothenburg (Suedia), fiind conceput ca o strategie pe
termen lung ce concentreaz politicile de dezvoltare durabil n domeniul economic, social i al
proteciei mediului.
La nceputul anului 2005, Comisia European a demarat un proces de revizuire a
strategiei, publicnd, n luna februarie, o evaluare critic a progreselor nregistrate dup 2001
care puncteaz i direciile de aciune care trebuie urmate n continuare, pentru ca n data de 13
decembrie 2005, s fie prezentat oficial propunerea de revizuire a Strategiei de la Gothenburg
din 2001, iar la 26 iunie 2006, Consiliul UE adopta Strategia de Dezvoltare Durabil rennoit
pentru o Europ extins [222], stabilind obiectivele generale i aciunile concrete pentru apte
provocri prioritare care vizeaz: schimbrile climatice i energia curat; transportul durabil;
consumul i producia durabil; conservarea i gestionarea resurselor naturale; sntatea public;
incluziunea social, demografic i migraia; srcia global i provocrile dezvoltrii durabile.
n iulie 2009, Comisia a adoptat revizuirea Strategiei de Dezvoltare Durabil a UE
(SDDUE) [135]. Revizuirea face bilanul msurilor de politic a UE n domeniile vizate de
SDDUE i lanseaz un proces de reflecie asupra viitorului SDDUE. Deja peste cteva luni, n
decembrie 2009[207], Consiliul European a afirmat c o serie de tendine nedurabile necesit
aciune urgent, fiind necesare eforturi suplimentare, semnificative pentru a reduce schimbrile
climatice i a se adapta la acestea, pentru a limita consumul ridicat de energie n sectorul
transporturilor i a stopa pierderea actual a biodiversitii i a resurselor naturale.
n plan naional, dup obinerea independenei, au fost adoptate un set de concepii,
strategii, programe i planuri de aciuni n domeniul proteciei mediului i utilizrii resurselor
naturale, care prin prevederile sale treptat au favorizat ameliorarea pericolului polurii mediului,
ajustarea legislaiei naionale la rigorile internaionale i regionale, precum i consolidarea
mecanismului juridico-instituional n scopul asigurrii dreptului fundamental al omului la un
mediu sntos.
Un prim pas n acest scop l-a constituit adoptarea Legii privind protecia mediului
nconjurtor (1993), Concepia proteciei mediului n Republica Moldova (1995), Programul
naional strategic de aciuni n domeniul proteciei mediului nconjurtor (1995) i Planul
naional de aciuni n domeniul proteciei mediului nconjurtor (1996).

78
n anul 1997 este adoptat Concepia dezvoltrii gospodriei cinegetice naionale [123],
care prevedea angajamentul diverselor instituii ale statului de a pune n aplicare cele 20 de
msuri necesare realizrii obiectivelor prioritare orientate spre restabilirea i conservarea
diversitii specifice, structurii i densitii optime a populaiilor speciilor de vnat i
asigurarea cotei maxime de recoltare a produciei prin folosirea raional a resurselor naturale,
care avea ca finalitate protecia mediului natural, la general, i a factorilor biotici, n special.
Programului naional de suprimare ealonat a substanelor ce distrug stratul de ozon n
Republica Moldova [113], a fost adoptat pentru respectarea angajamentelor fa de Convenia de
la Viena semnat la 22 martie 1985 i a restriciilor Protocolului de la Montreal privind protecia
stratului de ozon semnat la 16 septembrie 1987, conform cruia Republica Moldova se consider
ar n curs de dezvoltare, fapt ce o oblig s suprime ealonat, pn la 1 ianuarie 2010,
consumul i producia majoritii substanelor ce distrug stratul de ozon, supuse controlului
Protocolului de la Montreal.
n rezultatul implimentrii aciunilor strategice de ctre Guvern n scopul respectrii
angajamentelor fa de Convenia de la Viena i a restriciilor Protocolului de la Montreal
privind protecia stratului de ozon, Programului naional de suprimare ealonat a substanelor
ce distrug stratul de ozon n Republica Moldova, a fost abrogat prin Hotrrea Guvenului nr. 796
din 25.10.2012 [111].
n anul 2000 a fost adoptat un alt set de programe i strategii avnd la baz conceptul
proteciei mediului i a resurselor naturale, cele mai relevante fiind Programul Naional de
Aciuni pentru Combaterea Deertificrii [117], Programul Naional de valorificare a deeurilor
de producie i menajere [120] (ambele fiind ulterior abrogate prin Hotrrea Guvenului nr. 796
din 25.10.2012 cu privire la abrogarea unor acte normative ale Guvernului. n: Monitorul Oficial
nr. 228 din 31.10.2012) i Strategia Naional pentru Dezvoltarea Durabil Moldova 21, care
a fost elaborat n anul 2000 de Consiliul Economic Suprem de pe lng Preedintele Republicii
Moldova cu susinerea financiar i logistic a PNUD-Moldov, iar n anul 2001 Guvernul
Republicii Moldova a aprobat Strategia de dezvoltare social-economic a Republicii Moldova pe
termen mediu (pn n anul 2005) [115].
Aceste documente stabilesc prioritile politicii economice ale statului, obiectivele i
msurile necesare pentru implementarea unei economii de pia competitive, a dezvoltrii
viabile, compatibile cu principiile, normele, mecanismele i instituiile rilor dezvoltate sau
programelor Naiunilor Unite n domeniile respective, iar realizarea obiectivelor menionate este
considerat ca posibil prin asigurarea unei creteri economice durabile prin ncadrarea n

79
structurile i fluxurile financiare i umane la nivel regional, european i mondial, precum i prin
formarea unui cadru legislativ coerent i stabil, armonizat cu cel internaional.
n acelai an, drept direcii prioritare ale politicii globale de mediu se afirm necesitatea
crerii unor condiii de colaborare a tuturor pturilor sociale la atingerea obiectivelor dezvoltrii
durabile i la prevenirea crizei ecologice, precum i contracararea efectelor negative ale
globalizrii economiei, care afecteaz securitatea ecologic regional i naional.
Prin urmare, Parlamentul Republica Moldova la 2 noiembrie 2001 adopt Hotrrea nr.
605 privind aprobarea Concepiei politicii de mediu a Republicii Moldova, care prevede 2
direcii prioritare ale politicii de mediu a Republicii Moldova:
1. ntrirea capacitilor n domeniu i colaborarea intersectorial, att prin aplicarea
principiilor economie prin ecologie i cost-beneficiu, ct i consolidarea potenialului
instituional i managerial;
2. reglementarea impactului, prevenirea polurii i asanarea mediului, prin aplicarea
managementului de mediu la ntreprinderi i certificarea ecologic sau restabilirea i meninerea
potenialului natural [126].
Strategia Naional i Planul de aciuni n domeniul conservrii diversitii
biologice[122], Strategia dezvoltrii durabile a fondului forestier a Republicii Moldova[125],
Planul Naional de aciune pentru sntate n relaie cu mediul n Republica Moldova[119],
Programul de diminuare a polurii aerului atmosferic de ctre mijloacele de transport auto[116],
fiind adoptate i ele n anul 2001 conin prevederi de protecie a mediului i resurselor naturale
n contextul dezvoltrii durabile, ultimele dintre ele fiind abrogate prin Hotrrea Guvenului nr.
796 din 25.10.2012 cu privire la abrogarea unor acte normative ale Guvernului.
n urmtorii ani au fost adoptate i alte planuri strategice i conceptuale printre care cele
mai de seam se consider a fi: Concepia politicii naionale n domeniul resurselor de ap[124],
Strategia de Cretere Economic i Reducere a Srciei[153], Programul Naional de asigurare a
securitii ecologice[112], Strategia naional i Planul de aciuni privind reducerea i eliminarea
poluanilor organici persisteni[114], Planului naional de aciuni pentru implementarea n
Republica Moldova a Conveniei privind accesul la informaie, justiie i participarea publicului
la adoptarea deciziilor n domeniul mediului (2011-2015) [118], Planului naional de aciuni n
domeniul drepturilor omului pe anii 20112014 [127].
Lund n considerare toate cele analizate, ne alturm opiniei d-nei Mag R. care
evideniaz scopurile prioritare ale dezvoltrii durabile ntr-un mediu sntos, regsite n
majoritatea concepiilor, programelor i strategiilor att internaionale i regionale, ct i naionale
n domeniul proteciei mediului i asigurrii dreptului fundamental al omului la un mediu

80
sntos, i anume: asigurarea dreptului populaiei la un mediu favorabil de via; revizuirea
politicii de utilizare extensiv a resurselor naturale i folosirea acestora n limitele capacitilor
de regenerare; asigurarea populaiei cu minimul necesar de munc, alimentaie, energie, ap,
servicii comunale i asisten medical; integrarea cerinelor de mediu n toate deciziile
economice i sociale; crearea accesului la informaia de mediu i participarea publicului la luarea
deciziilor de mediu [173, p.77-78 ].
Astfel, n urma analizei dreptului la un mediu sntos prin prisma dreptului-principiu la
dezvoltare durabil i n baza opiniei prof. Sion I. care consider c coninutul acestui drept
presupune prevenirea polurii, ncetarea activitilor care au drept efect poluarea nociv,
repararea pagubei suferite n urma acestei poluri, ct i ndatorirea popoarelor de a coopera n
vederea prevenirii i combaterii polurii [232, p.190], putem sintetiza c coninutul dreptului
supus analizei noastre comport o dubl dimensiune, att una de ordin individual, ct i o
dimensiune colectiv.
Suntem de prere c anume din cauza acestei duble dumensiuni ale coninutului dreptului
la un mediu sntos, s-a ajuns la discuii legate de faptul dac acest drept este unul individual pe
motiv c numai omul poate fi considerat titular al acestui drept sau un drept de solidaritate
(drept colectiv) punnd dreptul la mediu pe acelai nivel cu dreptul la dezvoltare, dreptul la
pace .a.[240, p.51].
Din analiza efectuat privind coninutul dreptului la un mediu sntos n contextul
dezvoltrii durabile putem concluziona ca dup coninutul su, acest drept nu poate fi pus pe
acelai cntar cu dreptul la dezvoltare ori cu dreptul la pace, deoarece cum s-a observat protecia
mediului se prezint ca element component al dreptului la dezvoltare, de rnd cu factorii
economici i sociali, dar, n acelai timp, fiindu-i atribuit de actele normative internaionale i
regionale un caracter complex, din considerentul c iniial dreptul la un mediu sntos a fost
strns legat de dreptul la sntate i de dreptul la via, iar mai tziu acesta a fost analizat din
perspectiva unui drept cu privire la condiiile de via i de munc mai bune (igiena i securitatea
muncii) i prin dezvoltarea dreptului la odihn i recreere, iar n unele state precum Canada,
acest drept, la nivel federal este tratat ca o component a dreptului la via i la securitatea
persoanei [65, p. 158].
ntr-o alt concepiei [12, p. 30], n coninutul dreptului la un mediu sntos ar putea fi
incluse i aa elemente precum asigurarea sntii i salvarea condiiilor de via, asigurarea
existenei umane i a unei bunstri spirituale.
n viziunea noastr, cauza tlmcirii acestui drept ca unul cu privire la condiiile de via
mai bune ar fi datorat faptul c omul pe parcursul vieii sale aduce daune mediului, att

81
intenionat, ct i accidental, astfel c actualmente printre cele mai serioase daune aduse mediului
de ctre om ar fi polurile, care reprezint rezultatul unor activiti umane nechibzuite, nsoite
de scopuri economice, ci nu ecologice, precum i accidentele chimice, nucleare etc., care au un
impact direct asupra vieii i sntii persoanelor, fiind prin urmare aduse lezri a dou categorii
de drepturi fundamentale strns legate de dreptul la un mediu sntos, i anume: dreptul la via,
la integritate fizic i psihic i dreptul la ocrotirea sntii [65, p. 159].
Dreptul la via, n concepia profesorilor Guceac I. i Muraru I. este cel mai important i
cel mai natural drept al omului, fiind consacrat nc din primele declaraii de drepturi i desigur
prin constituii [104, p. 100; 189, p. 198], fiind analizat n literatura de specialitate sub dou
accepiuni [189. p.198; 75, p. 48; 88, p. 87], i anume:
- ntr-o accepiune restrns, dreptul la via privete viaa persoanei n sens fizic,
reprezentnd simpla facultate a individului de a tri, fr a se referi la existena lui spiritual,
aceasta fiind reglementat i asigurat de alte drepturi i liberti fundamentale.
Reieind din coninutul art. 24 a Constituiei Republici Moldova care prevede c fiecrui
om i se garanteaz dreptul la via i la integritate fizic i psihic, astfel c nimeni nu poate fi
supus la torturi, la pedepse sau tratamente crude, inumane ori degradante, fiind abolit pedeapsa
cu moarte, putem concluziona c prevederile Legii Supreme cu privire la dreptul la via, la
integritate fizic i psihic se refer la accepiunea restrns a acestui drept, fiind considerat mai
eficient din punct de vedere juridic, pe motiv c la rang de lege constituional sunt interzise aa
aciuni precum torturile, pedepse sau tratamente crude, inumane ori degradante i pedeapsa
cu moarte, care reprezint prin sine acele eventuale lezri aduse intregritii fizice i psihice a
vieii individului i contrare drepturilor naturale ale omului.
- ntr-o accepiune larg, dreptul la via privete viaa persoanei ca un ntreg univers de
fenomene, fapte, cerine i dorine ce se adaug, permit i mbogesc existena fizic, fiind
asigurat prin ntregul sistem constituional [189, p. 196].
La rndul su, sntatea presupune o stare de complet bun dispoziie fizic, mintal i
social i care este determinat att de aspectul individual, ct i cel colectiv [75, p. 198; 46,
p.292]. Primul aspect postuleaz absena bolii sau a infirmitii, un nivel de trai decent, protecia
persoanelor aflate n detenie sau nchisoare mpotriva torturii sau altor pedepse sau tratamente
crude, inumane sau degradante, iar aspectul colectiv vizeaz grija fa de protecia mediului
natural, lupta mpotriva abuzului de droguri, combaterea SIDA, lupta contra abuzurilor sexuale
etc.
Dup cum se observ, aspectul colectiv al dreptului la ocrotirea sntii reflect strnsa
legtur cu mediul nconjurtor, iar prin urmare se subnelege i corelaia dintre dreptul la

82
ocrotirea sntii cu dreptul la un mediu sntos. n viziunea noastr, i aspectul individual al
dreptului la ocrotirea sntii este condiionat de domeniul proteciei mediului, deoarece starea
mediului n care trim poate influena fie pozitiv, fie negativ asupra sntii fiecrui individ n
parte, n dependen de calitatea aerului pe care -l respir, de calitatea apei potabile pe care o
consumm, i nu n ultimul rnd bonitatea solului, care determin n cele din urm, calitatea
produselor alimentare, care conform art. 37 al Constituiei Republicii Moldova reprezint acea
component necesar asigurrii dreptului la un mediu sntos.
Respectiva corelaie este susinut i de ctre prof. Iancu Gh. care remarc c coninutul
dreptului la ocrotirea sntii urmeaz a fi interpretat i prin prisma domeniul proteciei
mediului, ntruct dreptul la ocrotirea sntii nu poate fi exercitat fr luarea msurilor de
igien a mediului i ale igienei industriale [134, p. 143].
Corelaia dintre dreptul la ocrotirea sntii i dreptul la un mediu sntos i are sprijin
nu numai n doctrin, dar i n diferite acte internaionale, printre care se numr i prevederile
art. 12 a Pactul Internaional cu privire la drepturile economice, sociale i culturale [201], care
stabilete c printre msurile pe care statele pri le vor adopta n vederea asigurrii exercitrii
depline a dreptului la ocrotirea sntii se numr i condiia mbuntirii tuturor aspectelor
igienei mediului i a igienei industriale.
Din cele analizate, reiese c calitatea vieii, integritatea fizic i psihic, precum i
sntatea individului pot fi asigurate n prim plan de calitatea aerului pe care l respirm, de apa
potabil i de produsele alimentare pe care le consumm.
Una dintre cauzele eseniale ale asigurrii unui nivel sntos al mediului pentru fiecare
persoan ar fi consecinele celui mai grav accident nuclear din istorie de la Cernobl, care i
astzi, atest consecine majore asupra sntii publice i mediului nconjurtor.
Potrivit Raportului Naional al Ucrainei din 2006 cu privire la consecinele catastrofei de
la Cernobl, respectivul accident a dus la poluarea a circa 145 km2 din teritoriul Ucrainei,
Federaiei Ruse i Republicii Belarus, n urma cruia au avut de suferit aproximativ 5 milioane
de oameni [264, p. 7], iar populaia care habiteaz aceste teritorii sunt iradiai n continuare cu
doze variabile, de la 1 pn la 40 mSv/an, n funcie de contaminarea solului.
Conform estimrilor programului internaional pentru monitorizarea efectelor catastrofei
de la Cernobl asupra sntii, iniiat de Organizaia Mondial a Sntii, cantitatea de material
radioactiv eliberat n mediu a fost de 200 de ori mai mare dect cea rezultat n urma exploziilor
de la Hiroshima i Nagasaki [258].

83
Majoritatea consecinelor catastrofei de la Cernobl asupra sntii umane sunt corelate
efectelor radiaiei electromagnetice ionizante, iar impactul acestui tip de energie la nivelul
esuturilor este legat de transferul de energie ctre diverse structuri celulare.
Medicul Tilican C. susine c pe lng cazurile de cancer de tiroid, care potrivit
UNICEF n ianuarie 2002 se nregistrau circa 1.800 i se preconizeaz c acest numr v-a crete
pn la 8.000 n urmtoarele decade, deoarece incidena acestui tip de cancer este maxim la 25-
30 de ani postexpunere, i a efectelor psihologice i sociale conturate prin scdere general a
nivelului de trai i o cretere general a morbiditii, lipsei de ncredere n autoriti, o izloare
social i un stres masiv [248].
n viziunea dr. hab. n medicin Magdei M., odat cu aprofundarea crizei din ultimii ani,
situaia medico-demografic continu s se menin nesatisfctoare sau chiar s se agraveze,
fiind atestat una din cele mai sczute sperane ale vieii la natere din statele europene, iar
dezvoltarea demografic nefavorabil a rii este determinat de meninerea nivelului nalt al
mortalitii populaiei, inclusiv a ratelor nalte ale mortalitii n rndul populaiei apte de munc
[174, p. 49].
Potrivit Raportului analitic pe perioada anilor 2005-2009 [3], mortalitatea masculin
prevaleaz fa de cea feminin, dup cum urmeaz:
- de 1,4 ori mai mare mortalitatea prin tumori;
- de 1,1 ori mai mare mortalitatea prin bolile aparatului digestiv;
- de 3,6 ori mai mare rata mortalitii prin traume i otrviri;
- de 2,1 ori mai nalt mortalitatea prin bolile aparatului respirator.
Toate acestea confirm c viaa i sntatea individului pe lng condiiile socio-
economice i culturale, depind i de igiena mediului, de igiena industrial, de asigurarea cu
produse alimentare i ap potabil de calitate i nepoluate.
Mai mult ca att, n ultimii ani se atest o cretere a ponderii chimiei ecologice n sfera
proteciei mediului i asigurrii dreptului fundamental al omului la un mediu sntos, prin
aciunile ntreprinse spre a reduce gradul de poluare a mediului, fiind vzut ca o tiin care
studiaz procesele ce determin starea, compoziia mediului ambiant, procesele ecochimice ce au
loc n aer, ap, sol, biot, etc.
Din considerentul c apa reprezint un bun comun aparinnd omenirii i tuturor fiinelor
vii, este necesar i o gestionare de durat a acestei bogii naturale printr-o utilizare raional i
lupt permanent contra tuturor formelor de poluare eseniale, care n rezultat ar garanta pe
termen lung accesul la ap, drept surs a vieii i demnitii. n acest context, o eventual
completare a art. 37 din Constituie, n scopul materializrii dreptului la ap i recunoaterii sale

84
oficiale constituionale avnd urmtorul coninut: orice persoan are dreptul la aprovizionare
corespunztoare cu ap de calitate i n cantitatea necesar [105, p. 45], n opinia prof. Guceac
I. ar avea consecine dintre cele mai benefice precum: consolidarea obligaiilor autoritilor
publice de a proteja resursele acvatice, asigurarea unei protecii mai eficace a drepturilor
subiective legate de ap, crearea unei temeinice baze legale pentru sancionarea prin justiie a
daunelor aduse resurselor acvatice, mai ales c constituionalizarea dreptului la ap nu este o
noutate absolut n procesul de revizuire constituional, cum ar fi cazul Belgei, unde fiecare
regiune a statului belgian consacr dreptul la ap i la salubritate n cadrul su legal.
Prof. Lupan E. susine c dreptul la un mediu sntos este asociat direct cu unele dintre
drepturile fundamentale ale omului consacrate n Constituie, iar consacrarea sa n Legea
Fundamental a statului, ca drept fundamental, duce, indiscutabil, la creterea numrului acestor
drepturi [168, p. 83] i infirm concepia lui Pelloux R. [202, p. 68] potrivit creia, aceast
cretere ar risca devalorizarea veritabilelor drepturi fundamentale ale omului, adic la
anihilarea anumitor semnificaii ale acestora.
Respectiva concepie n viziunea noastr nu poate fi reinut pe motiv c ea contravine
teoriei generale ale drepturilor omului, iar autorul face o confuzie ntre devalorizarea drepturilor
omului i restrngerea sau limitarea exerciiului unor drepturi i liberti pe anumite sectoare
din interesul proteciei lor i a titularilor acestor drepturi. Prin urmare, titularii dreptului la un
mediu sntos pot s beneficieze de facilitile acestui drept pn cnd dreptul exercitat nu aduce
lezri drepturilor i libertilor altor persoane, sau chiar sine nsui, cum ar fi spre exemplu cazul
limitrii dreptului la libera circulaie n zonele aflate sub protecia statului i care fie sunt
primejdioase pentru viaa i sntatea persoanelor, fie este interzis accesul din interesul protejrii
lor de factorul uman distructiv.
Un alt motiv al restrngerii exerciiului att a dreptului constituional la libera circulaie,
ct i cel al emigrrii sau imigrrii, ar fi cazul interzicerii accesului din statele sau n statele unde
bntuie focare de epidemii, gripe aviare, etc, care prezint risc pentru viaa i sntatea
individului, ori libera circulaie n zonele afectate de tragicul accident de la Cernobl, unde i
astzi nu este posibil traiul, fiind interzis accesul n aceste zone din considerentul protejrii
sntii i vieii oamenilor [65, p. 160].
Potrivit art. 54 a Constituiei Republicii Moldova, exerciiul drepturilor i libertilor nu
poate fi supus altor restrngeri dect celor prevzute de lege, care corespund normelor unanim
recunoscute ale dreptului internaional i snt necesare n interesele securitii naionale,
integritii teritoriale, bunstrii economice a rii, ordinii publice, n scopul prevenirii
tulburrilor n mas i infraciunilor, protejrii drepturilor, libertilor i demnitii altor

85
persoane, mpiedicrii divulgrii informaiilor confideniale sau garantrii autoritii i
imparialitii justiiei, cu excepia accesului liber la justiie, prezumiei nevinoviei,
neretroactiviti legii, dreptului fiecrui om de a-i cunoate drepturile i ndatorile sale, precum
i a dreptului la via, la integritat fizic i psihic, nefiind indicat restricia din interesul
proteciei mediului nconjurtor, ns care, dup prerea noastr, poate fi interpretat prin
sintagmele securitate naional sau protejrii drepturilor i libertilor altor persoane,
inclusiv i cel al dreptului la un mediu sntos, ca drept natural recunoscut fiecrei persoane de
la natere.
Din considerentul c prin protecia mediului nconjurtor statul asigur realizarea
dreptului fundamental al omului la un mediu sntos, leguitorul a adoptat un ir de acte
normative interne care n coninutul lor conin prevederi ce interzic anumite activiti umane n
scopul meninerii echilibrului ecologic i prin aceasta crearea unor condiiii de via prielnice
pentru sntate individului, printre care se numr: Legea Republicii Moldova privind protecia
mediului nconjurtor [151], Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat [159], Legea
Republicii Moldova cu privire la regimul produselor i substanelor nocive [164].
Reglementrile regsite n coninutul respectivelor acte normative au un singur scop, i
anume cel de a evita distrugerea unor zone, a unor specii de flor i faun i evitarea unei
eventuale daune mediului din partea individului prin exercitarea dreptului su la libera circulaie,
care n rezultatul aciunilor sale ar putea fi aduse lezri dreptului la un mediu sntos.
O situaie similar, poate fi sesizat i la compartimentul limitrii dreptului la munc prin
concedierea salariailor n legtur cu lichidarea ntreprinderii, care prezint pericol pentru
mediul nconjurtor, iar agentul economic nu nteprinde msurile necesare spre a preveni ori
lichida consecinele survenite fie intenionat, fie din neglijen ori indiferen.
Restrngerea exerciiului dreptului la munc este datorat i faptului c fiecare persoan
este n drept s activeze ntr-un mediu sntos. n acest sens prof. romn Iancu Gh. remarc c la
nceput protecia lucrtorilor a fost conceput ca o reacie la mediul nociv, pentru a limita sau
pentru a repara degradrile aduse mediului, iar n prezent se depun eforturi suplimentare
orientate spre eliminarea riscurilor profesionale, care pot pune n pericol viaa sau sntatea
acestora [134, p. 150].
n cazul n care muncitorii nu sunt de acord cu condiiile de munc, din considerentul c
ele sunt prestate ntr-un mediu poluat, prin urmare salariatul i pune n pericol viaa i sntate
sa, Legea Fundamental a statului garanteaz salariailor dreptul la grev, care permite
salariailor de a solicita din partea angajatorului mbuntirea condiiilor de munc prin

86
aplicarea unor tehnologii cu un grad redus de poluare att asupra mediului, ct i a sntii
fiecrui individ.
n scopul realizrii dreptului fundamental la un mediu sntos, titularii acestui drept sunt
n drept s organizeze i s desfoare ntruniri n scopul manifestrii poziiei lor fa de anumite
probleme din domeniul mediului cu condiia c ele snt libere i se desfoar n mod panic,
fr nici un fel de arme.
O alt form a realizrii dreptului constituional la un mediu sntos, care completeaz
coninutul acestui drept prin prisma altor drepturi i liberti constituionale este libertatea
cetenilor de a se asocia liber n partide politice i n alte organizaii social-politice ce au ca scop
protecia mediului.
Prof. Iancu Gh. n una din lucrrile sale face o difereniere ntre dreptul la asociere i
libertatea asocierii, remarcnd c n cazul dreptului fundamental la asociere, scopul asocierilor
este unul generat de participarea la viaa politic, tiinific, social i cultural i de a se realiza
o serie de interese comune, n timp ce, n cazul libertii date, scopul este specializat - numai
pentru realizarea unor interese comune i anume aprarea calitii mediului, vieii i sntii
populaiei, care este o necesitate pentru ntreaga omenire [134, p. 219].
Prin urmare, dreptul la un mediu sntos a ajuns a fi purttorul unor drepturi
fundamentale, cum ar fi cele privind dreptul la asociere i asigurat spre realizare prin prisma
dreptul la informare i participare la luarea deciziilor, astfel se atest o ntrire a funciei sociale
i colective a unor drepturi deja existente, care din punct de vedere juridic au devenit drept
garanii juridice pentru realizarea acestui drept, conferind dreptului analizat i o a treia
dimensiune cea procedural.
Actualmente exist opinia unic potrivit creia numrul mare de victime ale catastrofei de
la Cernobl i are cauza n faptul limitrii sau chiar lipsei de informaii cu privire la catastrof i
la efectele ei pe parcursul ultimilor ani de existen a Uniunii Sovietice [290, p. 11].
Astfel, o evoluie n procesul asigurrii dreptului fundamental al omului la un mediu
sntos o constituie i instituirea de ctre jurisprudena CEDO a dreptului la informare ca
garanie a dreptului la un mediu sntos, fiind tlmcit i ca drept la informare privind calitatea
mediului.
Aceast abordare a jurisprudenei CEDO, est generat de faptul c democraia este de
neconceput fr accesul liber al publicului la informaii i la luarea deciziilor, fiind considerate
dou dintre premisele cele mai importante ale guvernrilor democratice, deoarece informaia le
permite cetenilor, pe de o parte, s aprecieze n cunotin de cauz aciunile guvernului, iar pe
de alt parte s participe n mod avizat la dezbaterile i la luarea deciziilor care i privesc.

87
n opinia prof. Iancu Gh., coninutul dreptului la informaie privind starea mediului
cuprinde dou aspecte principale i anume [134, p. 217]:
a) informarea prompt, corect i clar a opiniei publice de ctre autoritile publice n
legtur cu msurile preconizate i mai ales cu cele luate referitor la protecia mediului, la care se
adaug i accesul liber la sursele de informare public;
b) posibilitatea persoanei de a recepiona direct i n mod normal emisiunile de radio i
televiziune i obligaia autoritilor publice de a crea condiii pentru difuzarea informaiilor,
inclusiv a structurilor necesare de protecie a mediului, pe de o parte, iar pe de alt parte,
informarea autoritii publice de ctre populaie, aspect care presupune o mare receptivitate din
partea autoritilor publice i n acest scop corelarea organizrii necesare pentru asigurarea
realizrii receptivitii.
Opinia expus i are baz legal n textul Conveniei de la Aarhus, care la art. 2 pct. 3
stabilete c informaia de mediu nseamn orice informaie scris, audiovizual, electronic
sau n oricare alt form material privind:
a) starea elementelor de mediu, cum ar fi aerul i atmosfera, apa, solul, pmntul, peisajul
i zonele naturale, diversitatea biologic i componentele sale, inclusiv organismele modificate
genetic i interaciunea dintre aceste elemente;
b)factori, cum ar fi: substanele, energia, zgomotul i radiaia i activitile ori msurile,
inclusiv msurile administrative, acordurile de mediu, politicile, legislaia, planurile i
programele care afecteaz sau pot afecta elementele de mediu, analizele cost-beneficiu sau alte
analize i prognoze economice folosite n luarea deciziei de mediu;
c) starea sntii i siguranei umane, condiiile de via uman, zonele culturale i
construciile i modul n care acestea sunt sau pot fi afectate de starea elementelor de mediu ori
de factori [60].
n baza prevederilor art. 1 a Conveniei care determin c pentru a contribui la protejarea
drepturilor oricrei persoane din generaiile actuale i viitoare de a tri ntr-un mediu adecvat
sntii i bunstrii sale, fiecare parte va garanta drepturile privind accesul la informaie,
participarea publicului la luarea deciziei i accesul la justiie n probleme de mediu ..., i a
opiniei conf. Zamfir P., printre obiectivele Conveniei de la Aarhus pot fi enumerate:
1. asigurarea pentru reprezentanii publicului a unui acces mai deschis la informaia de
mediu pe care o dein autoritile publice, sporind astfel gradul deschiderii i rspunderii
autoritilor statului;

88
2. oferirea ctre ceteni a posibilitii de a-i expune opinia i ngrijorarea fa de
problemele ecologice i asigurarea evidenei respective a acestora de ctre persoanele
responsabile pentru luarea deciziilor;
3. oferirea ctre public a accesului la procedurile examinrii cauzelor privind nclcarea
drepturilor lor la informaie i participare la luarea deciziilor, iar, n unele cazuri, oferirea
posibilitilor de a nainta aciuni n cazurile nclcrii legislaiei de mediu cu caracter mai
general [260, p. 8].
Novaia Conveniei de la Aarhus const n faptul c ea spre deosebire de alte acte
internaionale anterioare adoptrii ei, nu numai stabilete diverse obligaii reciproce ntre prile
semnatare, dar i obligaii ale prilor fa de propriii ceteni, instituind prin art. 4 i un
mecanism de realizare a respectivului drept, fiind indicat procedura i termenii de examinare a
cererilor privind acordarea informaiei de mediu.
Prin urmare fiecare parte este obligat s asigure ca autoritile publice, s pun la
dispoziia publicului orice informaie pe probleme de mediu la solicitarea acestuia, inclusiv i n
cazul n care sunt cerute copii de pe documentaia ce conine sau cuprinde informaia respectiv,
fr a fi necesar declararea interesului i prezentat sub forma cerut de solicitant, cu excepia
cazurilor cnd informaia solicitat este deja accesibil publicului sub o alt form, sau este mai
rezonabil ca informaia respectiv s fie prezentat de autoritate public sub o alt form, nsoit
concomitent de indicarea motivelor care au stat la baza seleciei unei anumite forme de
prezentare, alta dect cea solicitat de public.
Dup cum s-a mai remarcat anterior, Conveniei de la Aarhus, prevede i anumii termeni
de acordare a rspunsului la cererea publicului n materia informaiei de mediu, care prevede c
informaia de mediu ... va fi fcut disponibil n cel mai scurt timp i cel mai trziu la o lun
dup ce cererea a fost naintat, fiind prevzut i excepia prelungirii acestui termen pn la 2
luni de la data solicitrii n cazul n care volumul i complexitatea informaiei justific
prelungirea acestei perioade, ns cu condiia ca solicitantul s fie informat despre respectiva
prelungire prin indicarea motivelor ei, n caz contrar, o eventual prelungire a termenului de o
lun poate fi tlmcit ca o nclcare a dreptului individului la informaie n probleme de mediu.
Pe plan intern aceast prevedere i gsete reflectare n art. 16 a Legii privind accesul la
informaie [165], care stabilete n coninutul textului su c informaiile, documentele solicitate
vor fi puse la dispoziia solicitantului din momentul n care vor fi disponibile pentru a fi
furnizate, dar nu mai trziu de 15 zile lucrtoare de la data nregistrrii cererii de acces la
informaie. De asemenea, termenul de furnizare a informaiei, documentului poate fi prelungit cu
5 zile lucrtoare de ctre conductorul instituiei publice dac cererea se refer la un volum

89
foarte mare de informaii care necesit selectarea lor sau snt necesare consultaii suplimentare
pentru a satisface cererea, fiind respectat condiia informrii solicitantului despre orice
prelungire a termenului de furnizare a informaiei i despre motivele acesteia cu 5 zile nainte de
expirarea termenului iniial.
n cazul n care termenii indicai de legiuitor n textul legii sunt omii, potrivit art. 3 aln. 2
a Legii contenciosului administrativ [147], acesta constituie obiect al aciunii n contenciosul
administrativ, deoarece nesoluionarea n termenul legal a unei cereri referitoare la un drept
recunoscut de lege, inclusiv i a accesului la informaii n probleme de mediu poate fi contestat.
Sintetiznd prevederile Legii privind accesul la informaie [165] i a Legii contenciosului
administrativ putem afirma c:
1. Orice persoan a crei cereri depuse ctre o anumit autoritate public, care vizeaz
accesul la informaii n probleme de mediu, nu a fost soluionat n termenul legal de 30 zile
calendaristice prevzut de Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova cu
privire la practica aplicrii de ctre instanele judectoreti a unor prevederi ale Legii
contenciosului administrativ nr.27 din 24.12.2001 [129], este n drept s solicite realizarea
dreptul su constituional la informare printr-o cere prealabil naintat fie organului, care a omis
termenul satisfacererii cererii ce constituie obiect al aciunii n contenciosul administrativ, fie
organului ierahic superior celui care nu a soluionat cererea;
2. Cererea prealabil urmeaz a fi depus fie organului care nu a soluionat cerea n
termenul legal, fie organului ierarhic superior acestuia, n termen de 30 de zile calendaristice, de
la data expirrii termenului prevzut de art. 16 a Legii privind accesul la informaie. Conform
pct. 31 a Hotrrii Plenului Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova cu privire la
examinarea cauzelor privind accesul la informaiile oficiale nr.1 din 02.04.2007 [130], indiferent
de dificultile ntmpinate la furnizarea informaiei solicitate, termenul maxim de furnizare a
informaiei este de 15 zile lucrtoare de la data nregistrrii cererii, cu excepia situaiilor cnd
termenul poate fi prelungit n modul stabilit cu 5 zile lucrtoare, iar nclcarea termenelor sau
nerespectarea procedurii de prelungire a termenului constituie o atingere a dreptului de acces la
informaiile oficiale. De aceea, innd cont de natura juridic a termenelor de furnizare a
informaiei i a principiul continuitii serviciilor publice, Plenul Curii Supreme de Justiie a
Republicii Moldova a hotrt c vor fi inadmisibile n proces probele ce dovedesc
indisponibilitatea anumitor persoane angajate ale furnizorilor de informaii n perioada vizat, pe
care s-ar sprijini prii (furnizorii) pentru motivarea temeiniciei omiterii termenului de furnizare
a informaiei, iar la individualizarea rspunderii civile a furnizorului pentru lezarea dreptului de
acces la informaie, se va ine cont de mrimea perioadei de nclcare a termenului legal.

90
3. Respectiva cerere prealabil, care are ca obiect nesoluionarea n termen legal a cererii
privind disponibilitatea unor anumite informaii n probleme de mediu, urmeaz a fi examinat
de organul sesizat n termen de 30 zile calendaristice de la data nregistrrii ei, decizia urmnd a
fi comunicat de ndat petiionarului dac legislaia nu prevede altfel.
n conformitate cu pct. 3 i 4 ale Conveniei de la Aarhus, drept temei de a refuza o
solicitare de informaie de mediu constituie faptul dac autoritatea public careia i este adresat
solicitarea nu deine informaia respectiv. n cazul n care o autoritate public nu deine
informaia cerut, acea autoritate public trebuie, ct mai rapid posibil, sa informeze solicitantul
cu privire la autoritatea public la care crede ca este posibil s se gseasc informaia respectiv
sau s transfere cererea acelei autoriti, informnd n acelai timp solicitantul.
n baza acestor prevederi ale Conveniei de la Aarhus, legislatorul moldovean a stabilit n
art. 17 a Legii privind accesul la informaie c cererea de furnizare a informaiei poate fi
readresat altui furnizor, cu informarea obligatorie a solicitantului n decurs de 3 zile lucrtoare
de la momentul primirii cererii i cu acordul solicitantului, n cazurile cnd informaia solicitat
nu se afl n posesia furnizorului sesizat sau informaia solicitat deinut de alt furnizor ar
satisface mai deplin interesul fa de informaie al solicitantului.
Potrivit pct. 32 a Hotrrii Plenului Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova cu
privire la examinarea cauzelor privind accesul la informaiile oficiale nr.1 din 02.04.2007,
readresarea cererilor de solicitare a informaiei oficiale se opereaz numai n privina celor
ntocmite n forma scris, fiind respectate urmtoarele condiii:
a) readresarea se face doar ctre un alt furnizor de informaii, aceasta fiind inadmisibil n
privina unei alte persoane fizice sau juridice care nu deine statutul de furnizor de informaii,
faptul contrar constituind o nclcare a dreptului de acces la informaie;
b) readresarea se face numai cu acordul solicitantului de informaii, iar dac solicitantul
nu este de acord cu readresarea, furnizorul este obligat s rspund prin aceea c nu este posesor
al informaiei solicitate;
c) informarea obligatorie a solicitantului de informaie, n decurs de 3 zile lucrtoare de la
momentul primirii cererii, cu privire la readresarea acesteia. Funcionarii responsabili snt
obligai s nregistreze cererile n aceeai zi cu primirea, astfel c data primirii va fi data
nregistrrii, cu excepia cazului n care se face proba contrar;
d) readresarea se face numai n dou cazuri exhaustiv prevzute de art.17 din Lege:
informaia solicitat nu se afl n posesia furnizorului sauinformaia solicitat este deinut,
concomitent, i de un alt furnizor, nsa ntr-o alt form, care ar satisface mai deplin interesul
fa de informaie al solicitantului [165].

91
ns cu privire la motivele de refuz enumerate mai sus, prile semnatare au mai prevzut
i o rezerv care determin c respectivele motive urmeaz a fi interpretate n mod restrictiv,
lundu-se n considerare satisfacerea interesului publicului prin divulgarea informaiilor i
posibilitatea ca informaia solicitat s fie legat de emisiile n mediu.
n conformitate cu pct. 7 a Conveniei de la Aarhus i art. 19 a Legii privind accesul la
informaie refuzul de a furniza o informaie sau un document oficial va fi fcut n scris,
indicndu-se data ntocmirii refuzului, numele persoanei responsabile, motivul refuzului,
fcndu-se n mod obligatoriu trimitere la actul normativ (titlul, numrul, data adoptrii, sursa
publicaiei oficiale), pe care se bazeaz refuzul, precum i procedura de recurs a refuzului,
inclusiv termenul de prescripie.
De asemenea, potrivit prevederilor Conveniei fiecare parte are dreptul de a permite
autoritilor sale publice s instituie un tarif pentru furnizarea informaiei, care nu trebuie s
depeasc o sum rezonabil, iar autoritile publice naionale n acest scop trebuie s instituie
un sistem de tarifare pentru furnizarea informaiei i s indice circumstanele n care acestea pot
fi percepute sau exceptate i cazurile n care furnizarea unor informaii este condiionat de o
plat n avans.
Astfel, n conformitate cu art. 20 a Legii privind accesul la informaie, pentru furnizarea
informaiilor oficiale pot fi percepute, n afara excepiilor prevzute de lege, pli n mrimile i
conform procedurii stabilite de organele reprezentative, acestea fiind vrsate n bugetul de stat,
ns respectivele pli nu trebuie s depeasc mrimile cheltuielilor suportate de ctre furnizor
pentru efectuarea copiilor, expedierea solicitantului i/sau pentru traducerea lor, la cererea
solicitantului, a informaiei, documentului [165].
Sunt exceptate de la plat, informaiile oficiale, care ating nemijlocit drepturile i
libertile solicitantului, snt expuse oral, sunt solicitate pentru a fi studiate la sediul instituiei,
contribuie la sporirea gradului de transparen a activitii instituiei publice i corespunde
intereselor societii, sau informaiile revzute i completate n urma sesizrii de ctre solicitant a
primirii unor informaii eronate sau date incomplete, cu excepia cazurilor n care completarea
informaiei implic eforturi i cheltuieli considerabile care n-au fost prevzute i taxate la
eliberarea primar a informaiilor.
n literatura de specialitate a fost expus i opinia potrivit creia anume necesitatea
implicrii cetenilor n rezolvarea problemelor de mediu, precum i aplicarea metodelor
democratice de luare a deciziilor practicate n rile occidentale au determinat statul nostru s
promoveze n noua legislaie msuri i posibiliti de antrenare a publicului n procesul
decizional [226, p. 71].

92
n Republica Moldova, problematica mediului nconjurtor a fost plasat pe prim-plan
datorit dorinei de a iniia procesul de aderare la Uniunea European i favorizrii ulterioare a
negocierilor derulate n vederea aderrii.
Reieind din prevederile art. 6 a Convenii de la Aarhus, fiecare stat este obligat de a lua
msurile necesare ca autoritile publice naionale s informeze publicul prin anun public sau n
mod individual despre demararea unei proceduri de luare a deciziei de mediu i ntr-o manier
adecvat, n timp util i efectiv, cu referire la:
a) activitatea propus i despre o solicitare asupra creia se va lua o decizie;
b) natura deciziei posibile sau despre proiectul de decizie;
c) autoritatea public responsabil de luarea deciziei;
d) procedura iniiat, incluznd modul i momentul n care o asemenea informaie poate fi
furnizat, adic: nceputul procedurii, oportunitile de participare a publicului, data i beneficiul
oricrei audieri publice iniiate, o indicaie privind autoritatea public de la care pot fi obinute
informaii relevante i la care a fost depozitat informaia relevant pentru examinare de ctre
public, o indicaie asupra autoritii publice relevante sau asupra oricrui organism oficial cruia
i pot fi adresate comentarii sau ntrebri i asupra perioadei n care sunt primite aceste
comentarii ori ntrebri, sau o indicaie asupra tipului de informaie de mediu relevant,
disponibil pentru aciunea propus;
e) faptul c activitatea face obiectul unei proceduri naionale sau transfrontier de
evaluare a impactului asupra mediului.
De asemenea, conform art. 6 pct. 6, art. 7 i 8 a Conveniei de la Aarhus, fiecare parte va
cere autoritilor publice competente s asigure accesul publicului interesat, n vederea
examinrii, la cerere, dac legislaia naional prevede astfel, gratuit i ntr-un timp foarte scurt,
la totalitatea informaiilor relevante pentru procesul decizional, care sunt disponibile n timpul
procedurilor de participare public, fr a prejudicia drepturile prilor de a refuza divulgarea
anumitor informaii, precum i asigurarea participrii publicului att la elaborarea planurilor,
programelor i politicilor legate de mediu ntr-un cadru transparent i cinstit, dup ce i-a fost
furnizat informaia necesar, ct i la pregtirea regulamentelor de aplicare, a normativelor i
instrumentelor legale obligatorii, general aplicabile, care pot avea un efect semnificativ asupra
mediului, fiind indicat i un mecanism de realizare a respectivului obiectiv, i anume: fixarea
unei perioade suficiente pentru realizarea unei participri publice efective; proiectele
reglementrilor legale trebuie s fie publicate sau fcute disponibile prin alte metode; trebuie s
fie oferit publicului posibilitatea de a face comentarii, direct sau prin intermediul unor
organisme consultative reprezentative.

93
Punctul forte a respectivei Convenii o constituie recomandarea expus n coninutul art.
8, prin care statele semnatare dispun ca rezultatul participrii publicului s fie luat n considerare
ct mai mult posibil.
Din cele expuse putem conchide c Convenia de la Aarhus, reprezint nu numai un act
normativ regional n care este recunoscut dreptul publicului de a participa la procesul decizional
n cadrul activitii administraiilor publice naionale, dar n acelai timp unicul act, care
determin mecanismul realizrii dreptului n cauz, fiind reflactate n coninutul su cile de
realizare a anumitor obiective.
Din considerentul c realizarea dreptului publicului de a participa la luarea deciziilor n
probleme de mediu, creeaz un echilibru ntre interesele ecologice i economice ale statului,
asigurnd prin urmare securitatea ecologic a populaiei, fiind adoptate decizii care nu contravin
normelor constituionale i morale, ulterior, adoptrii Conveniei de la Aarhus, la nivelul Uniunii
Europene au fost elaborate mai multe Directive, care formuleaz expres cerina participrii
publicului la luarea deciziilor, printre care cele mai relevante, ce conin i un mecanism efectiv
de realizare a dreptului supus analizei noastre sunt:
- Directiva 2001/42 privind evaluarea efectelor anumitor planuri i programe
asupra mediului [86], care reflect o dubl obligaie a autoritilor publice naionale statelor
membre Uniunii Europene, i anume:
a) una fa de membrii societii statului membru, care reprezint obligaia autoritilor de
mediu cu responsabiliti n acest domeniu de a consulta opinia public, n timpul evalurii
planurilor i programelor i s se stabileasc termene adecvate pentru consultri, precum i
pentru formularea unui aviz, n scopul crerii unei mai mari transparene n procesul decizional;
b) iar cea de a doua obligaie este instituit fa de statele vecine sau un alt stat, atunci
cnd punerea n aplicare a unui plan sau program elaborat ntr-un stat membru poate avea un
efect important asupra mediului altor state membre, prin urmare fiind prevzut obligaia de a
lua msuri pentru ca statele membre implicate s se consulte i pentru ca autoritile n cauz i
publicul s fie consultai i s aib posibilitatea s-i exprime opinia.
Cu referire la Republica Moldova, astfel de consultri obligatorii transfrontaliere ar fi
benefice i n cazul acordurilor de colaborare cu statele vecine n domeniul proteciei mediului
nconjurtor, scopul principal fiind furnizarea de informaii reciproce n vederea proteciei
mediului, astfel c n cazul n care unul dintre statele semnatare consider c aplicarea unui plan
sau program elaborat n legtur cu teritoriul su poate avea efecte semnificative asupra mediului
statului vecin, cel dinti fiind obligat de a expedia copia proiectului de plan/ program/ lege,
precum i recunoaterea dreptului unuia dintre statele semnatare de a solicita informaii cu

94
privire la planul sau programul, care se elaboreaz n statul cu frontier comun, nainte de
adoptarea sau supunerea lui procedurii legislative.
Necesitatea instituirii unui astfel de mecanism transfrontalier n materia proteciei
mediului este generat de faptul c dreptul fundamental al omului la un mediu sntos, este un
drept individual, exercitat de fiecare persoan fie individual, fie n mod colectiv, poziionndu-se
ca parte component a unei societi ori comuniti, i liber n a alege modalitatea de realizare a
dreptului su, iar statul apare ca garant al proteciei acestui drept individual prin instituiile sale,
inclusiv i ca exponent al competivitii crerii unui mecanism de protecie prin eforturi comune
i n nume colectiv la nivel transfrontalier [68, p. 141].
- Directiva 2003/35/EC de instituire a participrii publicului la elaborarea anumitor
planuri i programe privind mediul i de modificare a directivelor 85/337/CEE i 96/61/CE
ale Consiliului n ceea ce privete participarea publicului i accesul la justiie [87], are drept
obiectiv punerea n aplicare a obligaiilor, care decurg din Convenia de la Aarhus, n special
prin:
(a) instituirea participrii publicului n urma elaborrii anumitor Planuri i programe
privind mediul;
(b) mbuntirea participrii publicului i instituirea de dispoziii privind accesul la
justiie prin Directivele 85/337/CEE i 96/61/CE ale Consiliului.
n scopul atingerii primului obiectiv, statele membre trebuie s asigure aplicarea de ctre
autoritile publice naionale a urmtoarelor msuri:
(a) publicul s fie informat, fie prin anunuri publice, fie prin alte mijloace adecvate,
asupra oricror propuneri de astfel de planuri sau programe sau de modificare ori revizuire a
acestora, i s fie puse la dispoziia publicului informaiile relevante privind astfel de propuneri,
inclusiv informaiile privind dreptul de participare la luarea deciziilor i autoritatea competent
creia i pot fi prezentate observaii sau ntrebri;
(b) publicului s i se acorde dreptul de a-i exprima observaiile i opiniile atunci cnd
toate opiunile sunt posibile, nainte de adoptarea deciziilor privind planurile i programele;
(c) rezultatele participrii publicului s fie luate n considerare n mod corespunztor la
adoptarea deciziilor n cauz;
(d) dup examinarea observaiilor i a opiniilor exprimate de ctre public, autoritatea
competent s depun toate eforturile rezonabile n vederea informrii publicului cu privire la
deciziile adoptate i la motivele i consideraiile pe care se bazeaz acestea, incluznd informaii
privind procesul de participare a publicului.

95
Prevederi similare celor stipulate n Convenia de la Aarhus i n Directivele adoptate de
Parlamentul European i Consiliului, mai pot fi regsite i n alte acte internaionale i regionale
precum Carta Mondial a Naturii (pct. 16) [40] sau Declaraia de la Rio de Janeiro [77]
(principiul 10).
Prin urmare, anume necesitatea implicrii cetenilor n rezolvarea problemelor de mediu,
precum i aplicarea metodelor democratice de luare a deciziilor practicate n rile occidentale,
au determinat statul nostru s promoveze n noua legislaie msuri i posibiliti de antrenare a
publicului n procesul decizional [226, p.71], astfel c dreptul publicului de a participa la
elaborarea i adoptarea deciziilor de mediu n cadrul activitii administraiei publice este stipulat
n urmtoarele acte normative: Legea privind protecia mediului nconjurtor (art. 30 lit.c i d)
[151], Legea privind principiile urbanismului i amenajrii teritoriului (art. 27-29) [161],
Regulamentul privind consultarea populaiei n procesul elaborrii i aprobrii documentaiei de
amenajare a teritoriului i de urbanism aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 951 din 14.10.1997
[221], Legea cu privire la resursele naturale (art. 29) [149], Legea privind fondul piscicol,
pescuitul i piscicultura [160], Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat (art. 17)
[159], Legea privind securitatea biologic (Capitolului VII) [162], Legea privind expertiza
ecologic i evaluarea impactului asupra mediului nconjurtor (Capitolul III) [166], Hotrrea
Parlamentului pentru aprobarea Concepiei privind cooperarea dintre Parlament i societatea
civil (pct. 3.5) [50], Legea privind actele legislative [157], precum i Regulamentul privind
antrenarea publicului n elaborarea i adoptarea deciziilor de mediu [220].
n urma analizei legislaiei internaionale i naionale cu privire la reglementarea
dreptului publicului de a participa la elaborarea i adoptarea deciziilor de mediu n cadrul
activitii administraiei publice, putem concluziona c baza normativ naional n materia
procesului decizional este ajustat la cerinele internaionale, ceea ce favorizeaz procesul de
integrare european, pe motiv c n urma antrenrii publicului n luare deciziilor pe probleme de
mediu, acestea din urm sunt mai eficiente i mai echilibrate din punctul de vedere al proteciei
mediului nconjurtor, astfel c mecanismul instituit asigur un grad mai nalt de transparen,
fiind luate decizii care nu contravin intereselor populaiei, nu ncalc drepturile i interesele
legitime ale cetenilor n domeniul mediului.
ns unicul punct slab al tuturor actelor normative analizate mai sus, este inexistena
reglementrilor cu privire la transparena gestionrii propunerilor i comentariilor survenite din
partea publicului, de aceea se propune ca n coninutul lor s se introduc modificri, care n
rezultat ar obliga ca raporturile autoritilor publice s conin bilanul consultrii publice n care

96
s fie reflectate numrul i coninutul propunerilor i comentariilor, precum i cauzele care au
stat la baza refuzului sau acceptrii anumitor propuneri.
De asemenea, ar fi benefic ca n termen rezonabil de la data finisrii consultaiilor
publice, s fie postat pe pagina web, fie a Parlamentului, fie a instituiei care a naintat proiectul
de act normativ spre adoptare, bilanul sesiunii de consultri publice, fiind astfel atribuit
mecanismului decizional n materie de mediu un caracter i mai transparent.
Lista exemplelor privind corelaia dreptului fundamental al omului la un mediu sntos
cu alte drepturi i liberti fundamentale din perspectiva proteciei mediului poate fi completat,
ns n fiecare caz am ajunge la o singur concluzie potrivit creia dreptul n cauz nu poate fi
tlmcit ca un drept gigant, drept dictatorial sau ca un drept superior celorlalte drepturi
fundamentale, ci de mbogire a celorlalte drepturi fundamentale ale omului recunoscute n
Legea Fundamental a statului, att sub aspect cantitativ, ct i calitativ. Anume din acest
considerent, coninutul dreptului fundamental al omului la un mediu sntos urmeaz a fi format
din drepturile pe care le au cetenii n legtur cu protecia mediului, msurile care formeaz
coninutul proteciei mediului i ndatorirea statului i a fiecrei persoane de a proteja mediul
nconjurtor.

2.4. Concluzii la Capitolul 2


Considerm c noiunea de drept la un mediu sntos este una complex, caracteriznd un
drept natural, inerent al fiinei umane de a tri ntr-un mediu natural prielnic dezvoltrii fizice i
psihice a acestuia, precum i un mediu neprimejdios din punct de vedere ecologic pentru viaa i
sntatea sa, fiind tlmcit i ca o garanie a dreptului la via i ocrotirea sntii, deoarece
aceste drepturi sunt de neconceput fr un mediu sntos, iar fiecare drept fundamental
reprezint o obligaie a statului de a-l proteja.
Dreptul fundamental al omului la un mediu sntos, care pe plan intern este privit att ca un
drept natural recunoscut fiecrui individ indiferent de apartenena sa politico-juridic la un
anumit stat, ct i o libertate, ceea ce ofer titularului acestui drept posibilitatea de a-i alege
modalitile de realizare i protecie a dreptului nominalizat, iar n plan internaional fiind
tlmcit ca un drept individual fundamental consfinit n majoritatea constituiilor lumii, i care
datorit importanei sale strategice pentru comunitatea internaional n scopul meninerii
echilibrului i promovrii securitii ecologice poate fi realizat n nume colectiv.
De asemenea, atribuirea dreptului la un mediu sntos a unor caractere precum
pozitivismul, realismul i obligativitatea garantrii lui att la nivel naional, ct i internaional, ne

97
determin s deducem concluzia c acest drept este unul fundamental, ce face parte din categoria
drepturilor recunoscute relativ recent n constituiile a multor state, iar constituionalizarea
acestuia rezid din sarcina primordial a statului de a aduce la cunotina fiecrui membru a
societii importana proteciei mediului, a pericolului polurii lui, ct i importana cunoaterii
drepturilor ecologice ale sale.
Dreptul fundamental la un mediu sntos dup coninutul su este privit ca o garanie a
drepturilor la via i la ocrotirea sntii, deoarece nici unul dintre aceste drepturi nu este real
fr un mediu sntos, echilibrat i prosper, ceea ce l plaseaz ulterior ca un drept constituional
cu un coninut multifuncional cu referire i la condiiile de munc i recreere ale omului, dreptul
la petiionare, libertatea opininiei i exprimrii, libertarea ntrunirii ori dreptul de a ntemeia i
de a se afilia la sindicate, etc.

98
3. GARANIILE DREPTULUI FUNDAMENTAL AL OMULUI LA UN
MEDIU SNTOS

3.1. Garanii general-materiale


Drepturile omului reprezint fundamentul existenei i coexistenei umane, deoarece fiind
universale, indivizibile i interdependente, ele definesc umanitatea.
Pentru ca drepturile fundamentale ale omului s poat fi exercitate n mod concret, este
necesar un ansamblu de garanii i mecansime cu caracter naional, care s ofere eficien
acestor drepturi, deoarece aportul garaniilor const att n asigurarea unui cadru normativ i
instituional favorabil pentru ca drepturile omului i libertile sale s devin realitate, o stare de
fapt, ct i o msur de protecie, n caz contrar, acestea poart mai mult un caracter declarativ,
lipsite de anumite implicri eficiente ale statului, prin intermediul componentelor mecanismului
statal.
Dicionarul enciclopedic, definete prin noiunea de garanie (care i are originea de la
verbul francez garantir, adic - a asigura, a proteja) obligaie prin care cineva i asum o
rspundere sau mijloc legal de asigurare c o obligaie va fi ndeplinit [42, p. 366], iar potrivit
Marei Enciclopedii Sovietice, drept condiii i mijloace, care asigur cetenilor posibilitatea de a
dispune de drepturile consfinite n constituie i alte legi.
n diverse surse, prin noiunea de garanii ale drepturilor i libertilor omului se
subnelege fie sistemul condiiilor, mijloacelor i modalitilor ce asigur tuturor i fiecruia
posibiliti juridice egale pentru stabilirea, obinerea i realizarea drepturilor i libertilor proprii
[298, p. 504]; sau condiiile i mijloacele care asigur realizarea de fapt i protecia multilateral
a drepturilor i intereselor cetenilor [277, p. 228]; ori acele condiii i mijloace pozitive, care
asigur realizarea i protecia drepturilor i libertilor pentru toi i fiecare [276, p. 305].
n sens larg, prin garanii ale drepturilor omului, poate fi subneles, totalitatea factorilor
obiectivi i subiectivi care contribuie la realizarea deplin i la protecia multilateral a
drepturilor i libertilor cetenilor, la nlturarea eventualelor cauze i impedimente ce ar
crea obstacole pentru realizarea deplin a lor, chiar dac aceti factori sunt diveri, totui ei apar
n calitate de condiii, mijloace, metode i msuri orientate spre realizarea corect a statutului
juridic al individului [297, p. 34].
Din coninutul definiiilor expuse se desprind dou elemente componente ale garaniilor
drepturilor omului, i anume:

99
- condiiile, care sunt determinate de regimul politic i de situaia economico-social, fie
la o anumit etap de consfinire, asigurare, protecie i realizare a drepturilor i libertilor
omului sau ceteanului, ori de ordinea juridic intern ntr-un anumit stat; iar
- mijloacele i metodele, reprezint ansamblul prghiilor juridice, care se afl la
disponibilitatea att a statului, ct i a fiecrei persoane, n scopul asigurrii proteciei i realizrii
drepturilor i libertilor omului i ceteanului, precum i a satisfacerii obligaiilor reciproce
ntre stat i individ.
Prin urmare, obiectul garaniilor, l formeaz relaiile sociale, care apar n procesul de
realizare i protecie a drepturilor, libertilor i intereselor omului, iar coninutul este determinat
de condiiile i mijloacele utilizate n scopul asigurrii realizrii i proteciei eficiente a acestora,
astfel c primele sunt orientate spre crearea unei atmosferi favorabile pentru a beneficia de
drepturi i liberti, iar mijloacele apar ca metode de aprare i garantare a drepturilor i
libertilor persoanelor, create de societate i stat, orientate spre transpunerea acestora n via,
fiind divizate n obiective i subiective. Din categoria cele obiective, fac parte mijloacele,
metodele, msurile create i folosite de ctre stat i organele sale n materia proteciei drepturilor
i libertilor omului, iar din acele subiective, mijloacele care sunt selectate i utilizate de ctre
persoan dup propria sa convingere, precum c ar fi cel mai eficient mijloc de protecie.
n literatura de specialitate se disting dou grupe mari de garanii ale drepturilor i
libertilor omului:
- generale [302, p. 25; 306, p. 69], numite i de unii specialiti materiale [269, p. 225] sau
neorganizate [211, p. 339], care includ n sine condiiile i mijloacele social-economice, sociale
politice i ideologice;
- speciale, juridice [289, p. 18] concrete [304, p. 45], sau organizate [211, p. 341], care
decurg din Constituie i alte acte normative, fiind divizate n jurisdicionale i nejurisdicionale.
Garaniile social-economice presupun un mediu special i o baz material, care s
asigure realizarea drepturilor i libertilor omului, printre care por fi enumerate cu referire la
asigurarea unui mediu sntos urmtoarele: proprietatea i formele acesteia, stabilitatea social,
dezvoltarea economic i o infrastructur dezvoltat i pur din punct de vedere ecologic.
Garaniile social-politice i ideologice [282, p. 39], reprezint politica statului n domeniul
proteciei mediului i asigurrii fiecrei persoane a unui mediu sntos.
Prof. Lupan E. susine c:
a) poluarea i lupta mpotriva ei este o problem naional; naiunea fiind reprezentat de
stat, deci sarcinile respective nu pot reveni dect statului;
b) statul este cel care stabilete reguli de conduit, inclusiv n domeniul proteciei mediului;

100
c) statul poate, prin organele sale specializate, s urmreasc respectarea normelor legale n
materie de mediu;
d) statul este chemat i abilitat s aplice sanciuni n cazul nclcrii de ctre persoanele
fizice sau juridice a legislaiei ecologice;
e) organele statului sunt competente s soluioneze litigiile care se nasc n legtur cu
poluarea mediului;
f) i n fine, tot statul are la dispoziie, prin buget, sume de bani din care pot fi finanate
activiti de prevenire, de depoluare i de mbuntire a condiiilor de mediu [170, p. 61].
La rndul su, Alekseev S.S., opiniaz c drepturile i libertile fundamentale trebuie nu
numai s se afle la acelai rang de ierarhizare cu statul, dar i s dein o poziie prioritar fa
de acesta [267, p. 57]. Prin urmare, rspunderea pentru nclcarea drepturilor omului, inclusiv i
a lipsei mecanismelor de realizare i protecie a acestora o poart nu numai un anumit organ de
stat, ori o anumit persoan cu funcie de rspundere abilitat n acest domeniu, dar n primul
rnd statul, deoarece, anume statul are la dispoziia sa instrumentele necesare att de ordin
legislativ, executiv i judiciar, ct i financiar, orientate spre realizarea dreptului constituional
la un mediu sntos, constituind n cele de urm, un sistem complex de protecie a dreptului n
cauz.
Aadar, paralel cu ocrotirea i consolidarea suveranitii, aprarea statului, meninerii
ordinii publice, statul i mai asum o sarcin important lupta pentru stabilitatea i meninerea
echilibrului ecologic spre asigurarea dreptului constituional al omului la un mediu sntos [69,
p. 218].
Prin urmare, att n viziunea autorilor rui [291, p. 47], ct i a celor autohtoni [195, p. 99;
8, p. 173; 30, p. 8], respectiva sarcin capt contururile unei funcii ecologice a statului, care
const n asigurarea unei corelri tiinific argumentate a intereselor economice i ecologice ale
societii, a garaniilor necesare pentru crearea i meninerea unui mediu favorabil de via, iar
realizarea acestei funcii se bazeaz pe interaciunea societii i naturii n trei forme [30, p. 8]:
1. Utilizarea componentelor mediului ceea ce presupune activitatea uman legat
de extragerea materiei, energiei i a calitilor utile ale mediului natural i folosirea lor n scopul
satisfacerii intereselor economice, ecologice, recreative etc. ale omului, iar n rezultat statul
tinde spre atribuirea unui caracter raional acestui proces, fapt ce asigur, de rnd cu satisfacerea
necesitilor societii, protecia mediului nconjurtor.
Potrivit datelor expuse n Raportului Naional privind Starea mediului n Republica
Moldova n anii 2007-2010 [242] realizat n urma unei colaborri ntre Ministerul Mediului al
Republicii Moldova, Academiei de tiin a Moldovei i a Institutului de Ecologie i Geografie,

101
resursele de ap a Republicii Moldova, care cuprind apele de suprafa i apele subterane, se
prezint a fi satisfctoare.
O situaie mai favorabil este atestat la compartimentul rezervelor de ape subterane care
potrivit datelor prezentate n Raportul Naional la 01.01.2011 constituiau 3478,3 mii m3 /zi
(1269579,5 mii m3/an), cu 15,522 mai mult dect au fost apreciate la 01.01.2006, ns totui
rmn a fi mai slab asigurate cu resurse de ape subterane potabile raioanele Rcani, Glodeni,
Fleti, Ungheni, Nisporeni, Leova i Cahul. Prin urmare, respectiva conjuctur de lucruri
genereaz necesitatea ca respectivului segment de a-i fi acordat n urmtorii 10 ani o atenie mai
sporit din partea statului, sau chiar elaborat o strategie naional n acest scop.
2. Protecia mediului reprezint o alt form a funciei ecologice a statului, care
include n sine un sistem de aciuni orientate spre meninerea, regenerarea i conservarea
ecosistemelor naturale, a diversitii regnului vegetal i animal n interesele generaiei actuale i
viitoare.
n opinia d-nei prof. Marinescu D. ocrotirea mediului reprezint o problem vital a
lumii contemporane [181, p. 3], iar problema drepturilor ecologice ale cetenilor este tratat de
unii autori ca una cheie n cadrul dreptului mediului contemporan [274, p. 131-163; 270, p. 92-
152; 287, p. 122-144], deoarece majoritatea constituiilor lumii prevd c att omul, ct i
drepturile sale, inclusiv dreptul la un mediu sntos, reprezint valori supreme n stat.
Prof. Iancu Gh. remarc c protecia mediului nconjurtor poate fi privit i ca o
totalitate a msurilor juridice, economice, sociale, politice etc., care au ca scop ocrotirea
mediului nconjurtor, luate pe baza cunotinelor puse la dispoziie de ecologie [134, p. 115].
La ora actual, problemele ce in de domeniul proteciei mediului i asigurrii dreptului
fundamental al omului la un mediu sntos adesea rmn n umbra preocuprilor organelor de
stat, iar unul din motivul acestei neglijene ar fi lipsa unei concepii concrete cu privire la
importana dreptului fundamental al omului la un mediu sntos, coninutul i specificul
realizrii lui, precum i lipsa acelor metode care ar duce ulterior la lichidarea frnelor existente n
mecanismul naional de protecie i garantare a acestui drept constituional.
3. Asigurarea securitii ecologice, care prin specificul su const n realizarea unui set
de msuri de ordin juridic, organizaional, ecologico-economic, material-tehnic, educaional etc.,
orientate spre limitarea i neutralizarea impactului negativ al polurii i degradrii mediului, a
accidentelor i catastrofelor tehnogene i naturale asupra mediului i populaiei.
Actualmente, n Republica Moldova, principalul act normativ n domeniul securitii
ecologice rmne a fi Hotrrea de Guvern nr. 304 din 17.03.2007 [110] cu privire la aprobarea
Programului Naional de asigurare a securitii ecologice pentru anii 2007-2015. Conform

102
textului respectivei strategii securitatea ecologic este una dintre componentele de baz, care
contribuie esenial la asigurarea securitii generale a statului i la dezvoltarea durabil a acestuia
i reprezint starea mediului nconjurtor n care totalitatea cauzelor i consecinelor naturale ale
activitilor antropogene (de producie, militare, comunicaii, construcii, tiinifice,
informaionale, de recreaie, medico-biologice i alte genuri, inclusiv aciuni de prevenire a
consecinelor calamitilor naturale i situaiilor excepionale) exclud sau reduc la minimum
schimbrile ce conduc la degradarea ecosistemelor mediului i impactului negativ asupra
sntii populaiei.
Scopul urmrit la elaborarea i adoptarea unui astfel de program l constituie asigurarea
securitii ecologice a statului prin diminuarea riscurilor ecologice, prevenirea impactului
negativ asupra mediului nconjurtor i al sntii populaiei, inclusiv n context transfrontalier,
precum i perfectarea bazei legislative i a sistemului instituional.
Printre componentele securitii ecologice, potrivit Programul Naional, se numr:
- activitile antropogene sectoriale (industrie, agricultur, transport, energetic,
construcii etc.). Actualmente cota emisiilor poluante de la unitile de transport constituie
aproximativ 90% din volumul total al emisiilor n atmosfer i este la nivelul de 200 mii de tone
anual, iar aplicarea medie a ngrmintelor minerale a fost n perioad 20072010 la nivelul de
17 kg/ha pentru azot i 1,7 kg/ha pentru fosfor [242]. n scopul reducerii impactului negativ al
polurii mediului cu substane organice persistente n Republica Moldova se realizeaz proiectul
Managementul i distrugerea stocurilor de poluani organici persisteni (POPs), n rezultatul
cruia se preconizeaz a fi distruse 1150 tone de pesticide i 1060 tone de condensatoare
electrice care n form de lichid incolor pot duce la anumite dereglri ale organismului (boli ale
ficatului i rinichilor, influen asupra glandei tiroide i posibile dereglri n dezvoltarea
creierului, influen asupra sistemului reproductiv i asupra sarcinii, efecte cancerigene posibile).
- aciunile generale (poluarea intern i transfrontalier, inclusiv poluarea
radioactiv, producerea deeurilor). Potrivit Raportului Naional privind Sntatea copiiilor
i mediul nconjurtor n Republica Moldova [229] realizat de ctre Ministerul Sntii n
colaborare cu Ministerul Mediului poluarea transfrontalier este dominat de problema ploilor
acide, condiionate de emisiile de dioxid de sulf i dioxid de azot, de la centralele termoelectrice,
ntreprinderile industriale mari, arderea crbunelui i altor combustibili fosili n sectorul casnic,
precum i de la mijloacele de transport. n conformitate cu datele oferite de Programul European
de Monitoring i Evaluare (EMEP), referitoare la media importului/exportului substanelor
poluante calculat sub aspect transfrontalier, Republica Moldova s-a dovedit a fi un importator
net de sulf, oxid de azot i amoniu. Cota importului transfrontalier constituie 84% pentru

103
depunerile de sulf, 96% pentru depunerile de azot oxidant i 45% pentru cele de azot reductor.
Cea mai mare parte din depunerile de sulf provin din Romnia (32%) i Ucraina (18%), iar
depunerile de azot oxidant n special din Ucraina (15%) i Polonia (12%).
Prin urmare, nivelul nalt al polurii interne i transfrontaliere, duce la majorarea
numrului de cazuri a maladiilor aparatului respirator, deoarece factorii de mediu intervin att ca
ageni etiologici, ct i ca factori determinani sau favorizani ai apariiei puseurilor evolutive.
Populaia infantil reprezint categoria cu risc mai mare la mbolnviri datorit particularitilor
biologice (organism n cretere, sistem imunitar insuficient dezvoltat), iar n rezultat se atest
gradul nalt al maladiilor respiratorii la copiii i tendina de cretere a bronitelor cronice i
astmului bronic.
O alt cauz care atentez la securitarea ecologic a statului o reprezint deeurile i
modalitatea de depozitare/ transportare a acestora att la nivel naional, ct i transfrontalier ori
regional, ceea ce genereaz necesitatea consolidrii unui acord general transfrontalier asupra
transportului acestora i a materialelor radioactive prin instituirea unui sistem comun de control
al transportului de deeuri, precum i supravegherea locurilor de eliminare a acestora,
armonizarea condiiilor de transport i de control n caz de transfer, precum i dezvoltarea la
nivel naional i transfrontalier a infrastructurii necesare i suficiente pentru eliminarea
deeurilor i determinarea normelor tehnice, armonizate la un nivel superior, n raport cu
realitile din fiecare stat vecin i cu standardele europene.
O remediere rapid a acestei situaii ar avea consecine pozitive imediate i n Republica
Moldova, pe motiv, c dac piaa produselor reciclate ar funciona corect, sectorul industriei de
profil va deveni rentabil i va genera o important economisire a energiei, precum i o ofert
sporit de locuri de munc, mai ales c deeurile care provin din sfera industriei i consumrii
casnici, sunt i cele mai eterogene, iar prin urmare, sunt mai dificil de selectat, prelucrat i
reciclat dect cele provenite din activitile industriale.
Dr. Teodoroiu S.-M. susine c printre factori de influenare a ofertei i a produciei de
materiale reciclate se numr:
- aspectele structurale, n mod special creterea costurilor produselor reciclate, generate
de mai multe cauze, n special de creterea cantitii de deeuri menajere, n raport cu cele
industriale;
- aspectele tehnice, innd, spre exemplu, de dificultatea trierii deeurilor menajere,
datorat complexitii produselor i lipsei de informaie sau educaie a populaiei n materia
deversrii i depozitrii lor, ceea ce mpiedic o tratare i reciclare rapid i puin costisitoare a
acestui tip de deeuri [246, p. 205].

104
Ar fi de remarcat c, la nivelul cererii, principalii factori de perturbare a competitivitii
sectorului reciclrii se refer la lipsa de interes a industriilor prelucrtoare pentru utilizarea de
produse reciclate, ca materii prime, datorate i unor caracteristici tehnice considerate
necorespunztoare, dar, mai ales, unei imagini publice negative nc solid ancorate (oamenii
leag imaginea produselor reciclate de un anume tip de second hand, de obicei nedorit), ceea ce
conduce, desigur, la posibiliti restrnse de utilizare pe pia a acestui tip de produse, precum i
absena unor norme i standarde industriale adaptate produselor reciclate ori tendina multor
norme sau specificaii de a ignora produsele reciclate.
O soluie al eficientizrii respectivului proces ar fi parteneriatul public privat, care
datorit rolului pe care acesta l poate juca n degrevarea statului de o parte din sarcinile sale,
este un instrument tot mai des utilizat n ultimii ani, deoarece ndreptarea ateniei spre
posibilitile sectorului privat de a presta servicii publice i de a realiza lucrri de infrastructur
reprezint o practic comun pentru unele state europene, iar pentru Republica Moldova, un nou
punct de interes, mai ales n contextul actualei crize economice care a pus statul n situaia de a
se confrunta cu creterea cheltuielilor publice i cu diminuarea veniturilor.
Astfel, prin intermediul parteneriatelor public private este introdus sectorul privat n
prestarea de servicii publice din anumite domenii cu un grad mai ridicat de sensibilitate precum
serviciile de sntate, penitenciarele, educaie sau n probleme de protecie a mediului
nconjurtor.
Tinnd cont de practica statelor europene n materia parteneriatului public-privat,
Parlamentul Republicii Moldova a adoptat la 10.07.2008 Legea nr. 179 cu privire la parteneriatul
public privat [152], care la art. 17 prevede c parteneriatul public-privat se bazeaz pe
cooperarea ntre partenerul public i partenerul privat avnd ca scop sporirea eficienei
patrimoniului public, fiecare partener asumndu-i riscuri i responsabiliti concrete, iar ca
obiect al parteneriatului public-privat poate fi orice bun, lucrare, serviciu public sau funcie
exercitat de partenerul public, cu excepia celor interzise expres de lege, fiind prevzute expres
i competenele n materia dat a autoritilor publice (art. 11-16 din Capitolul II).
Dei prin adoptarea acestei legi, a fost creat i un cadru legal al promovrii respectivului
instrument de realizare att a sarcinilor statului, ct i a drepturilor omului, totui sfera
parteneriatului public-privat se mai confrunt cu mari dificulti pe urmtoarele segmente:
a) lipsa unor resurse financiare importante n stadiul pregtirii i desfurrii licitaiilor
cu implicarea adesea a unor costuri de tranzacii importante;
b) absena unui angajament pe termen lung din partea autoritilor de a contribui la
investiiile n marile proiecte la care particip sectorul privat ;

105
c) lipsa unor PPP-uri de succes care s permit partenerilor privai s obin beneficii
proporionale cu riscurile asumate, sau cu alte cuvinte, precum snt partajate riscurile cu
autoritile publice, aa ar trebui s fie mprite i beneficiile.
- procesele geologice i hidrologice periculoase (cutremurele de pmnt,
inundaiile, surprile, ridicarea nivelului apelor freatice, procesele de tasare i umflare a
solului). La ora actual, Republica Moldova dispune de circa 3500 de corpuri acvatice, dintre
care 82 au volumul apelor peste 1 mil. m3. Monitoringul asupra calitii, care se realizeaz n
baza cercetrilor a circa 50 ingredieni de la 50 de staiuni de monitoring [242], a relevat faptul
c una din sursele importante de poluare o constituie depozitarea deeurilor n apropierea
surselor de ap, infiltrrile de la gunoiti, staionarea instalaiilor de epurare a apelor reziduale,
gropile improvizate pentru deeuri menajere, latrinele, anurile arterelor stradale, etc.;
- situaiile excepionale (alunecrile de teren, accidentele industriale i tehnogene).
Potrivit statisticii situaiilor excepionale prezentate de Serviciul Proteciei Civile i Situaiilor
Excepionale al Ministerului Afacerilor Interne n anul 2011 au fost nregistrate 58 de situaii
excepionale cu caracter natural - cu o pagub material de 118 mln 911,8 mii lei i 225 cu
caracter tehnogen, producnd o pagub material de 177,1 mii lei [234].
- msuri organizatorice, adic msurile concrete de asigurare a securitii ecologice,
cum ar fi spre exemplu: monitoringul, controlul, licenierea, sistemul de alarm i informare,
cooperarea regional i internaional.
Aadar, cauza determinrii securitii ecologice prin prisma strii componentelor
mediului nconjurtor este generat de poluarea resurselor de ap, aerului atmosferic, diminuarea
fertilitii solului, poluarea transfrontalier, precum ar fi cazul bazinelor rurilor Nistru i Prut, pe
ale cror maluri sunt situate att pe teritoriul Ucrainei, ct i a Romniei mai multe ntreprinderi
chimice, de extragere a resurselor naturale i de prelucrare a produselor petroliere, care
reprezint poteniale surse de poluare accidental.
Prin urmare, toate aceste trei forme ale realizrii funciei ecologice se afl ntr-o
interaciune strns, astfel c imposibilitatea statului de a asigura o utilizare raional a naturii i
resurselor ei poate duce la probleme ce in de protecia mediului, care la la rndul lor, pot s
cauzeze dificulti n asigurarea securitii ecologice a populaiei, deoarece potrivit opiniei
profesorilor romni Marinescu C. i Corini V., securitatea ecologic este o strategie
fundamental a statului aflat ntr-un raport de interconexiune cu dezvoltarea durabil a
naiunilor [177, p. 1327], care ar trebui s includ forme concrete, care s asigure necesarul de
ap, hran, combustibil etc. pentru populaie, att n timp de pace, ct i n timp de rzboi,
precum i protecia solului, a fertilitii sale, pentru a produce cantitile necesare de cereale,

106
legume, fructe etc., ori protecia pdurilor, a apelor, a resurselor de materii prime, realizarea de
stocuri, rezerve pentru perioade de calamiti sau rzboi, inclusiv pentru export, n msur s
permit, pe aceast baz, importul de materii prime care lipsesc n ara respectiv.
Prof. Marinescu C. i Rotaru A. sunt de prere c protecia mediului constituie un
element esenial al politicii economice i sociale a statului, fiind un obiectiv de interes naional,
cu efecte directe i indirecte, pe termen lung n toate compartimentele sistemului social i
uman, mbrcnd n cele din urm, forma unei activiti complexe, care se desfoar dup o
concepie unitar la nivel local i naional i care reclam, pe de o parte, meninerea integritii
mediului printr-un control eficient al fluctuaiilor factorilor antropici n limitele de
suportabilitate ale acestora, iar pe de alt parte, reconstrucia i recuperarea celor degradate, fie
ca urmare a unor erori n strategia de dezvoltare, fie a unor catastrofe naturale [178, p. 47].
n viziunea lui Vlaicu V., protecia mediului prin dimensiunile i semnificaiile sale, este
o problem de interes naional, iar statul, ca reprezentant al intereselor generale ale societii, va
trebui n orice mprejurare s garanteze cetenilor si prin msuri economico-financiare,
organizatorice i juridice realizarea cerinelor legale, practice ale ocrotirii calitii factorilor de
mediu i ale ameliorrii acestora [255, p. 54]. n acest sens, protecia mediului constituie o
prioritate n cadrul activitii de restructurare i redimensionare a economiei dup principiile
economiei de pia i coloana vertebral a strategiei de dezvoltare durabil a societii de mine
[178, p. 47].
Din considerentul c problemele mediului sunt primordiale n realizarea funciei
ecologice a statului, profesorii Marinescu C. i Corini V., sunt de prere c n scopul proteciei
eficiente a mediului este necesar o legislaie adecvat, deoarece ea trebuie s in seama de
realitile i prioritile interne ale statului dat, ns nici s nu contravin conveniilor
internaionale, de asemenea fr o astfel de legislaie, nu se vor materializa politicile, strategiile
guvernamentale de mediu, orict ar fi ele de strlucite, de experimentate i de bine puse la punct
pe motiv c norma juridic impune reguli de conduit ecologic obligatorii att pentru persoanele
fizice i juridice, ct i pentru stat i organele lui, precum i sanciuni pentru svrirea acestor
nclcri [177, 1327].
innd cont de cele relatate referitor la locul i rolul statului n protecia mediului,
inclusiv i al asigurri dreptului fundamental al omului la un mediu sntos, se poate de
concluzionat c n calitate de instituie politic care i exercit autoritatea suveran asupra unui
teritoriu i a unei populaii, statul poart rspundere att n faa cetenilor si, ct i n faa co-
munitii internaionale pentru asigurarea unui mediu sntos, a unor condiii de trai benefice

107
pentru dezvoltarea fizic i psihic a individului, n scopul asigurrii desfurrii normale a
strategiei mondiale de dezvoltare durabil a generaiilor viitoare.

3.2. Garanii special juridice


n raport cu garaniile general materiale, ansamblul de garanii special juridice dein
prioritate, din considerentul c acestea poart un caracter concret, direct, prin msuri i mijloace
consfinite legal, care asigur cetenilor posibiliti reale, efective de a beneficia pe deplin i
nestingherit de drepturile lor, de a-i apra interesele lor legitime, precum i executarea
contiincioas a obligaiilor [283, p. 44], pe cnd cele general materiale, reprezint ansamblul
condiiilor, mijloacelor i metodelor menite s asigure buna funcionare a celor juridice, precum
i crearea unui teren fertil procesului de consfinire, asigurare, protecie i realizare a
elementelor componente statutului juridic al persoanei.
Importana primei categorii de garanii, este c prin intermediul lor, proclamarea i
realizarea drepturilor, libertilor i ndatoririlor fundamentale devine mai real, fr de care
garaniile juridice ar fi ineficiente.
Aadar, ambele categorii de garanii sunt interdependente n procesul de asigurare a
realizrii i proteciei dreptului fundamental al omului la un mediu sntos.
n viziunea noastr, garaniile juridice reprezint o categorie distinct de norme juridice
care stabilesc mijloacele i metodele normativ-juridice de asigurare a legalitii i legitimitii
aciunilor subiecilor relaiilor sociale, de realizare i protecie a drepturilor, libertilor i
intereselor legitime ale acestora, precum i instituirea unui mecanism eficient de satisfacere a
obligaiilor subiective.
ns nu toate normele juridice pot fi concepute ca garanii juridice ale dreptului
fundamental al omului la un mediu sntos, dar numai acele care prevd anumite mijloace i
metode de asigurare a realizrii i protecie dreptului dat, consfinite n Legea Suprem i n alte
acte normative, puse n sarcina statului, prin intermediul organelor sale, sau oferite att
organizaiilor social - politice i neguvernamentale, ct i n particular individului.
Eficacitatea garaniilor juridice n sfera proteciei mediului i asigurrii dreptului
fundamental la un mediu sntos, dup prerea noastr, depinde de:
- ansamblul competenelor oferite att organelor de stat la nivel central i local, ct i
persoanelor cu funcie de rspundere n cadrul procesului de realizare i protecie a dreptului la
un mediu sntos;

108
- complexul msurilor orientate spre instituirea unui mecanism de executare a
obligaiilor reciproce participanilor la relaiilor sociale n domeniul proteciei mediului;
- obiectivitatea atragerii la rspundere juridic pentru neexecutarea obligaiilor subiective
sau a nesatisfacerii n conformitate cu legea i n termeni legali a atribuiilor de serviciu de ctre
persoanele abilitate n sfera proteciei mediului;
- aplicarea n cadrul mecanismului de asigurare a realizrii i proteciei dreptului la un
mediu sntos a msurilor juridice de reparare a daunelor aduse persoanelor n urma lezrii
dreptului n cauz sub forma despgubirilor morale i materiale.
Prin urmare, modelul ideal, al funcionrii garaniilor juridice, este axat pe elementele
componente ale statului de drept [266, p. 278].
Din considerentul c toate ramurile de drept au la dispoziie norme juridice, care prevd
anumite condiii, mijloace i metode de asigurare a realizrii i proteciei drepturilor, libertilor
i ndatoririlor omului sau ceteanului, susinem clasificarea prof. Avakian S.A., care propune
ca garaniile juridice s fie divizate n: constituionale, administrative, civile, procesual-civile,
penale, procesual-penale, etc. [265, p. 134].
n continuare ne propunem s analizm mai detaliat, sub aspect multidimensional a
principalelor garanii juridice constituionale a dreptului fundamental al omului la un mediu
sntos, i anume: ndatorirea fundamental de a proteja mediul nconjurtor sntos, controlul
constituionalitii legilor i a activitii administraiei publice, precum i instituia avocatului
poporului n calitate de garanie nejurisdicional.
Norma fundamental prezint importan prin consacrarea constituional a dreptului la
un mediu sntos i asigurarea unei garantri efective a acestui drept. n scopul proteciei
eficiente a mediului i a minimalizrii problemelor de mediu este necesar intervenia statului,
care alturi de asigurarea unui cadru legislativ pentru exercitarea dreptului la un mediu sntos,
mai este obligat s protejeze mediul i s nu permit persoanelor fizice sau juridice s polueze
prin aciunile lor, ci dimpotriv s mbunteasc condiiile de mediu.
Deoarece, drepturile i libertile fundamentale ale omului constituie nu doar o realitate,
ci i o finalitate a ntregii activiti umane [191, p. 135; 192, p. 135], instituia drepturilor omului
definete i nsumeaz un ansamblu de drepturi, liberti i obligaii ale oamenilor unii fa de
alii, ale statelor de a apra i promova aceste drepturi, ale ntregii comuniti internaionale de a
veghea respectarea drepturilor i libertilor respective n fiecare ar, intervenind n acele situaii
n care drepturile omului ar fi nclcate ntr-un anumit stat [263, p. 26] inclusiv i a dreptului
constituional la un mediu sntos, care fiind recunoscut ca drept fundamental al omului, i

109
impus ca un drept de a treia generaie cu rdcini adnci n realitile sociale i economice,
ulterior consfinit n coninutul constituiilor unui ir de state.
n opinia prof. Zorikin V., fiecare drept poate fi realizat numai atunci cnd lui i
corespunde o anumit obligaie a statului i organelor sale de a-l asigura [280, p. 35].
n aceast ordine de idei, reiese c asigurarea i realizarea dreptului constituional la un
mediu sntos este imposibil fr datoria solemn de a contribui prin toate mijloacele posibile
la ameliorarea mediului nconjurtor, deoarece vizeaz existena i protejarea att a oamenilor,
ct i a ntregii naiuni [75, p. 312].
Prof. Iancu Gh. este de prere c ndatorirea fiecrui cetean de a proteja mediul are un
scop comun - de realizare a celor dou dimensiuni, uman i natural, a dreptului fundamental la
un mediu protejat [134, p. 235].
n viziunea prof. Crna T., ndatoririle fundamentale mobilizeaz cetenii la realizarea
scopurilor societii constituind n acelai timp o garanie a realizrii efective a drepturilor
fundamentale, iar din considerentul c drepturile ceteneti sunt un produs al mediului social i
trebuie exercitate n aa fel nct s nu aduc atingeri drepturilor i libertilor altor indivizi
aflai pe teritoriul statului, acestea necesit a fi recunoscute de rnd cu ndatoririle fundamentale
[35, p. 307-308], ale cror realizare se asigur prin convingere sau la nevoie prin fora de
constrngere a statului [37, p. 48].
Prof. Baglai M.V. este de prere c obligaiile reprezint un element component al
statutului juridic al individului, care se afl ntr-o strns legtur cu drepturile i libertile
omului i ceteanului. Argumentnd unitatea acestor dou elemente componente ale statutului
juridic al individului, autorul afirm c aa precum este imposibil situaia individului nzestrat
numai cu obligaii, aa i existena drepturilor fr de obligaii este de neconceput, deoarece
libertatea devine real n toate formele sale numai atunci cnd mbrac forma unei ordini axate pe
justiie, iar aceast ordine reprezint n sine unitatea drepturilor i obligaiilor [268, p. 259].
n acelai sens, prof. Guceac I. susine c ndatoririle fundamentale sunt corelative
drepturilor i libertilor fundamentale, iar caracterul corelativ al ndatoririlor ceteneti fa de
drepturi este pe deplin justificat i nici o persoan fizic sau juridic nu se poate prevala doar de
drepturi, fr a-i asuma i obligaii corespunztoare, pe motiv c ndatoririle fundamentale sunt
eseniale, vitale pentru stat, n aceeai msur n care drepturile i libertile sunt eseniale pentru
individ [104, p. 129].
Conceptul corelaiei i unicitii dintre drepturi i ndatoriri, este susinut i de ctre prof.
T. Crna, care remarc c drepturile subiective nu pot fi exercitate far a fi corelate cu unele
obligaii juridice, deoarece aceste dou componente alctuiesc coninutul oricrui raport juridic,

110
prin urmare ndeplinirea ndatoririlor fundamentale formeaz n acelai timp mijlocul prin care
se realizeaz drepturile subiective, prin care oamenii contribuie la realizarea scopului i
sarcinilor societii n ansamblu [35, p. 308].
n viziunea constituionalistului din Federaia Rus Cirkin V.E. ndatoririle fundamentale
pot fi clasificate n ndatoriri consfinite i adresate concomitent att omului, ct i ceteanului,
sau obliga numai cetenii [305, p. 83].
Astfel din prima categorie ar face parte i obligaia de a proteja mediul nconjurtor, de
rnd cu alte ndatoriri precum: de a respecta Constituia i legile rii, plata impozitelor, etc., iar
din a doua categorie, autorul enumer ndatoririle de aprare a patriei, de a participa la alegeri
sau de a deine studii medii de cultur general.
Referitor la clasificarea ndatoririlor fundamentale s-a expus i prof. Crna T., care
distinge dou categorii principale [35, p. 310]:
a) obligaii fundamentale fa de stat, n care se cuprind: aprarea patriei; devotamentul fa
de ar; respectarea Constituiei i a celorlalte legi; de a contribui prin impozite i taxe la
cheltuielile publice;
b) ndatoriri fundamentale destinate s asigure convieuirea panic a cetenilor i a
celorlalte persoane aflate pe teritoriul rii: ndatorirea de a respecta drepturile, interesele
legitime i demnitatea altor ceteni; ndatorirea cetenilor moldoveni, a cetenilor strini i a
apatrizilor de a-i exercita drepturile i libertile constituionale cu bun credin; ndatorirea
prinilor de a asigura creterea copiilor i a copiilor de a le acorda ajutor prinilor, precum i
obligativitatea ocrotirii mediului nconjurtor de rnd cu ocrotirea monumentelor de istorie i
cultur.
De asemenea, studiind coninutul diferitelor constituii ale rilor europene, atestm faptul
c n unele constituii ndatorirea de a proteja mediul se regsete n textul aceluiai articol sau
aliniat prin care se consfinete i dreptul subiectiv la un mediu sntos, cum ar fi spre exemplu:
art. 66 a Constituiei Portugaliei, art. 45 a Constituiei Spaniei, art. 55 a Constituiei Bulgariei,
art. 44 a Constituiei Slovaciei, art. 72-73 a Constituiei Sloveniei, art. 69 a Constituiei Croaiei,
art. 35 a Cartei drepturilor i libertilor fundamentale n Constituia Cehiei, art. 20 a Constituiei
Finlandei, art. 35 a Romniei, precum i art. 73-80 a Constituiei Elveiei; iar n unele, obligaia
respectiv, este stipulat ntr-un articol aparte al legii supreme, prin exemplificare: art. 24 a
Constituiei Greciei, art. 52 a Constituiei Croaiei, art. 53 a Constituiei Estoniei, art.56 a
Constituiei Albaniei, art. 66 a Constituiei Ucrainei, art. 44 i art. 55 a Constituiei Belorusiei,
art. 58 a Constituiei Federaiei Ruse, precum i art. 21 i 22 a Constituiei Olandei.

111
Analiznd prevederile constituionale autohtone referitoare la protecia mediului, ne este
greu s ncadrm prevederile Constituiei Republicii Moldova n vre-una din categoriile sus-
numite pe motiv c obligaia de a proteja mediul nconjurtor este regsit att n articole aparte
precum art. 46 aln.(5) i art. 59, ct i n textul art. 37 a Legii Supreme, sub forma instituirii
rspunderii juridice pentru persoanelor fizice i juridice care aduc daune sntii i avutului unei
persoane ca urmare a unor contravenii ecologice. Dei aln. 4 al art. 37 a Constituiei R.M. nu
stipuleaz n mod direct obligaia de a proteja mediul nconjurtor, ci doar camuflat, prin
instituirea unei rspunderi juridice limitate cu referire doar la nclcarea legislaiei
contravenionale orientate spre ocrotirea sntii i a avutului persoanei, fiind omise celelalte
componente naturale i artificiale ale mediului, totui este evident c respectiva rspundere este
rezultatul nesatisfacerii concomitente a dou ndatoriri fundamentale:
una prevzut de art. 55 a Constituiei R.M,. i anume cea de exercitare a drepturilor i
libertilor cu bun-credin, fr a aduce lezri drepturilor i libertilor altor persoane, inclusiv
celui la ocrotirea sntii i proprietii;
i alta de art. 59 a Constituiei R.M., care prevede obligaia de a proteja mediul
nconjurtor.
n rezultat avem 3 prevederi constituionale, care stipuleaz obligaia de a proteja mediul
nconjurtor, dou dintre care au o sfer mai limitat cu referire la proprietatea privat i
ocrotirea sntii, precum i a nclcrii legislaiei contravenionale, nefiind luat n calcul cea
civil i penal, iar art. 59 reprezint baza instituiri unei rspunderi juridice complexe ca
rezultat al nesatisfacerii ndatoririi fundamentale de a proteja mediul nconjurtor.
n viziunea noastr, ar fi reuit i pentru Constituia Republicii Moldova varianta
regsit n textul Constituiei revizuite a Romniei, care prin art. 35 aln. 3 stabilete c
Persoanele fizice i juridice au ndatorirea de a proteja i a ameliora mediul nconjurtor.
Prin urmare, considerm c ar fi necesar de a nlocui art. 37 aln. 4 avnd coninutul
Persoanele fizice i juridice rspund pentru daunele pricinuite sntii i avutului unei
persoane ca urmare a unor contravenii ecologice cu textul Persoanele fizice i juridice au
ndatorirea de a proteja i a ameliora mediul nconjurtor, i excluderea din coninutul art. 59 a
sintagmei mediului nconjurtor, astfel c varianta final a art. 59 fiind Protecia, conservarea
i ocrotirea monumentelor istorice i culturale constituie o obligaie a fiecrui cetean.
Suntem de prere c modificarea respectiv ar lichida existena polemicilor referitoare la
determinarea cercului de subieci crora le este adresat respectiva obligaie, adic - ndatorirea
de a proteja mediul este o obligaie a tututor celor care locuiesc pe teritoriul Republicii Moldova
(cetenii R.M., strinii i apatrizii) sau numai a ceteanului?

112
Cauza existenei acestor discuii este datorat i de prezena a urmtoarelor prevederi
legislative:
- art. 37 aln. 4 a Constituiei R.M. prevede c Persoanele fizice i juridice rspund
pentru daunele pricinuite sntii i avutului unei persoane ca urmare a unor contravenii
ecologice coninutul cruia determin c toate persoanele fizice (inclusiv cetenii R.M.,
strnii, i apatrizii) i persoanele juridice sunt obligate de a proteja mediul nconjurtor;
- art. 59 a Constituiei R.M. stabilete c Protecia mediului nconjurtor, conservarea
i ocrotirea monumentelor istorice i culturale constituie o obligaie a fiecrui cetean, fiind
prevzut doar o singur categorie de subieci nzestrai cu obligaia de a proteja mediul, i
anume - cetenii Republicii Moldova. ns referitor la sintagma fiecare cetean, autorii
comentariului Constituiei RM. declar c dei se opereaz cu noiunea de cetean, dispoziia
constituional trebuie neleas ca fiind adresat fiecrui om [56, p. 236];
- art. 31 i 32 a Legii privind protecia mediului nconjurtor [151] care stipuleaz c
protecia mediului constituie o obligaiune general a locuitorilor republicii... i respetiv
agenii economici, indiferent de forma de proprietate, snt obligai s protejeze mediul
nconjurtor, prin urmare este lrgit i cercul subiecilor nzestrai cu sarcina de a-i satisface
obligaia de a proteja mediul.
Aadar, din considerentul c realizarea drepturilor ecologice a cetenilor ntotdeauna se
afl ntr-o strns corelaie cu ndeplinirea de ctre acetea a unor obligaii fa de societate i
stat, pe motiv c nu exist drept subiectiv neasigurat de existena unei anumite obligaii
corespunztoare lui, i invers [299, p. 354], considerm c introducerea modificrii este necesar
de a o efectua att din punct de vedere teoretic, deoarece este inacceptabil ca un drept subiectiv
garantat de ctre stat (dreptul la un mediu sntos) fiecrui om s nu fie sprijin de existena unei
ndatoriri fundamentale cu acelai cerc de subieci de satisfacere a ei; ct i practic, pe motiv c
anume norma constituional este superioar celorlalte prevederi legale, fiind determinat i
cercul de subieci ai rspunderii juridice, ca rezultat al nesatisfacerii obligaiei constituionale.
Ar fi de remarcat i faptul c de coninutul normei constituionale care consfinete
ndatorirea de a proteja mediul nconjurtor depinde nu numai cercul de subieci care sunt
obligai prin Legea Fundamental de a proteja mediul, dar i momentul producerii efectelor
juridice a acestei obligaii asupra persoanelor. Prin urmare, n cazul cnd obligaia de a proteja
mediul nconjurtor este adresat numai cetenilor Republicii Moldova, ea i produce
efectele sale juridice asupra acestei persoane din momentul dobndirii ceteniei Republicii
Moldova, iar n varianta tuturor locuitorilor republicii, din clipa cnd a intrat pe teritoriul

113
Republicii Moldova, indiferent de statutul su juridic - cetean al Republicii Moldova, cetean
strin sau apatrid.
Problema subiecilor obligai de a proteja mediul nconjurtor se reflect i n clasificarea
obligaiilor ecologice dup coninut, ntlnit n literatura de specialitate din Federaia Rus.
Autorii clasificrii sunt de prere c, n baza coninutului lor, obligaiile din sfera proteciei
mediului se mpart n dou categorii i aume: generale, care sunt obligatorii pentru toi locuitorii
teritoriului statului respectiv, i speciale specifice numai unei anumite categorii de populaie
sau activitate [308, p. 36].
n viziunea noastr respectiva clasificare nu poate fi reinut din motivul c este axat pe
un aspect prea larg al coninutului obligaiilor ecologice, iar pe alocuri se observ o uoar
combinare a dou criterii de clasificare, i anume: coninutul i subiecii, ceea ce n rezultat
creaz o confuzie ntre coninutul activitilor ce urmeaz a fi desfurate de ctre subieci, sau
abinerea de la ele, i cercul persoanelor crora unele activiti le sunt permise, iar altora
interzise.
Analiznd legislaia din domeniu pe segmentul obligaiilor de a proteja mediul
nconjurtor, se observ o distincie ntre obligaii care prescriu desfurarea unor anumite
aciuni n scopul proteciei mediului i asigurrii dreptului fundamental al omului la un mediu
sntos, iar altele interzic.
Astfel, n baza celor relatate, am putea afirma c n conformitate cu coninutul
prevederilor legale, avnd la baz criteriul efectelor juridice asupra anumitor categorii de
persoane, obligaiile pot fi clasificate n dou categorii:
a) obligaii onerative sau pozitive adresate persoanelor fizice i juridice;
b) obligaii prohibitive adresate persoanelor fizice i juridice.
Astfel, din prima categorie a obligaiilor onerative adresate persoanelor fizice i
jurdice pot fi exemplificate urmtoarele aciuni:
- s respecte legislaia cu privire la protecia mediului i s protejeze mediul, s foloseasc
raional resursele naturale, s nu lezeze drepturile i nteresele altor beneficiari ai resurselor
naturale, s semnaleze operativ autoritile pentru mediu sau organizaiile ecologice despre
daunele, provocate naturii de persoanele fizice i juridice;
- s contribuie la amenajarea teritoriilor, la cererea aliniamentelor de arbori i arbuti i a
spaiilor verzi, s nu admit distrugerea acestora, s nu polueze teritoriul, unde activeaz sau
locuiesc;
- s foloseasc ct mai economicos energia, apa, s ntreprind msuri pentru prevenirea
alunicrilor de teren, s nu admit eroziunea solului, salinizarea sau nmltinirea secundar,

114
compactarea i poluarea solului cu ngrminte minerale i pesticide, s respecte normativele
solului cu ngrminte minerale i pesticide, s respecte normativele aplicrii n agricultur a
substanelor chimice;
- s retehnologizeze procesele de producie n vederea minimalizrii deeurilor prin folosirea ct
mai efecient a materiei prime, s reduc folosirea substanelor toxice, inflamabile i s le
nlocuiasc cu materiale alternative inerte, care asigur obinerea unei producii finale ct mai
durabile, s produc, s utilizeze i s pun n circulaie ambalaje recuperabile, refolosibile,
reciclabile sau uor degradabile;
- s doteze sursele generatoare de noxe cu dispozitive, echipamente i instalaii de epurare,
capabile de a reduce noxele evacuate sub limitele admisibile, stabilite de autorizaiile pentru
mediu;
- s planteze i s ntrein n jurul unitilor industriale, a complexelor zootehnice perdele
forestiere de protecie i spaii verzi, s in sub o supraveghere permanent starea mediului din
jurul unitilor industriale i complexelor zootehnice i s ntreprind msuri de protecie a
mediului;
- s asigure supravegherea permanent a construciilor i instalaiilor n cursul funcionrii lor,
s ia msuri pentru prevenirea avariilor i polurii accidentale a mediului, iar n caz de producere
a acestora s ia msuri operative pentru nlturarea cauzelor lor, s anune imediat autoritile
pentru mediu, s lichideze pe cont propriu toate consecinele avariilor i polurii accidentale, s
repare prejudiciile aduse mediului, componenilor lui, averii altor proprieti i sntii
persoanelor afectate;
- s aplice soluii tehnice pentru a asigura durabilitatea apeductelor i pentru mbuntirea
tehnicii de irigaie n scopul evitrii pierderilor de ap, prentmpinrii deteriorrii solurilor i
altor fenomene negative;
- s efectueze lucrri de reconstrucie ecologic a terenurilor afectate n urma activitilor de
explorare, extragere i prelucrare a resurselor subsolului, i s le recultiveze;
- s in un registru special, ntocmit conform formelor stabilite, n care se vor nscrie date
privind natura, originea, cantitatea, modul de depozitare, utilizare a pesticidelor i altor substane
toxice, caracteristicele lor fizice i chimice, s furnizeze aceste date autoritilor pentru mediu i
pentru sntate;
- s efectueze transportarea de pesticide i alte substane toxice, inclusiv radioactive, numai n
perimetrele special amenajate, cu mijloace utilate special pentru acest scop i nsoite de
persoane mputernicite n baza autorizaiei, eliberate pentru fiecare caz aparte de ctre
autorizaiile pentru mediu.

115
Din categoria obligaiilor prohibitive adresate persoanelor fizice i juridice pot fi
evideniate urmtoarele:
- s nu depoziteze i mprtie pe sol, n afara perimetrelor admise i special amenajate a
deeurilor de producie i menajere, a moluzului rezultat din construcii, a fierului vechi, a
ambalajelor de orice fel, a reziduurilor industriale, a substanelor chimice i radioactive;
- s nu ntreprind aciuni de vtmare sau tiere, fr autorizaia autoritii centrale pentru
resursele naturale i mediu, a arborilor i a altor tipuri de vegetaie din pduri, din perdelele
forestiere de protecie, din zonele de protecie a cmpurilor, apelor rurilor i bazinelor acvatice i
din cele limitrofe cilor ferate, drumurilor i din spaiile verzi ale localitilor urbane i rurale;
- s nu deverse n apele de suprafa, n canalele de irigare i de desecare a apelor uzate
neepurate, a celor poluate termic i radioactive, a apelor contaminate cu germeni patogeni i
parazii, a produselor sau reziduurilor petroliere i a altor poluani, a deeurilor de orice natur, a
dejeciilor, a moluzului rezultat din construcii, a altor reziduuri i pesticide, precum i
introducerea de explozibile, otrvuri, narcotice i alte substane de acest fel;
- s nu spele n apele naturale, n preajma lor i n alte locuri neautorizate a vehiculelor, a
utilajelor i a ambalajelor;
- s nu produc zgomote i vibraii peste limitele admise n preajma localitilor, monumentelor
istorice i ale naturii, rezervaiilor naturale, zonelor recreative i balneoclimaterice la efectuarea
lucrrilor de explorare, extragere, prelucrare i transportare a zcmintelor i de transportare a
diverselor materiale din ele;
- s nu ngroape i depoziteze n spaii subterane, fr acordul autoritilor pentru mediu, pentru
sntate i al autoritilor administraiei publice locale, a unor deeuri solide, lichide i gazoase,
chimice i radioactive, care pot polua resursele subsolului i deteriora calitatea acestora;
- s nu ard miritile, nveliul vegetal uscat al perdelelor forestiere de protecie a cmpurilor de
pe marginile drumurilor, precum i arderea deeurilor nocive n afara perimetrelor admise i
special amenajate;
- s nu depoziteze ngrmintele minerale i pesticidele n ncperi i locuri neautorizate de
autoritile pentru mediu i pentru sntate, precum i folosirea lor n zonele supuse msurilor
speciale de protecie;
- s nu trateze seminele cu pesticide n afara perimetrilor special amenajate fr respectarea
tuturor msurilor de protecie a mediului i sntii oamenilor;
- s nu aplice pesticidele n perioada nfloritului la culturile a cror polenizare se realizeaz prin
insecte.

116
Ar fi de remarcat c aceste obligaii reflectate n Legea privind protecia mediului
nconjurtor [151], se regsesc n majoritatea actelor normative n materie de mediu, fiind
susceptibile ca n cazul n care, persoanele fizice i juridice nu se conformeaz acestor cerine i
nu-i onoreaz ndatorirea fundamental de a proteja mediul, s atrag rspunderea civil, penal
sau administrativ (contravenional), pentru daunele aduse semenilor si i a ntregii societi.
Prof. Duu M., analiznd aspectul rspunderii juridice n domeniul proteciei mediului,
subliniaz c rspunderea civil are, prin excelen, un caracter reparator, iar cea specific de
drept al mediului urmrete, cu prioritate, prevenirea ori stoparea aciunilor de degradare a
naturii, rspunderea contravenional i cea penal n materie constituie un adevrat drept
represiv al mediului [97, p. 198].
Rspunderea civil se aplic persoanelor n cazul degradrilor aduse factorilor de mediu
sau schimbrilor n mediu ce pot avea sau deja au consecin duntoare, iar despgubirea poate
avea loc fie prin repararea n natur, repararea prin echivalent, compensare sau ncetarea actului
duntor.
Rspunderea penal, are ca scop asigurarea securitii ecologice, garantarea respectrii
regulilor de circulaie a substanelor, materialelor i deeurilor radioactive, bacteriologice sau
toxice, protecia solului, apei, aerului, vegetaiei forestiere, etc., toate aceste aciuni fiind
orientate spre recunoaterea mediului ca o baz biologic a vieii, sntii i activitii omului
[13, p. 271].
Rspunderea contravenional reprezint o procedur de constatare i aplicare a
sanciunilor contravenionale mult mai rapid i mai supl n raport cu celelalte proceduri
judiciare, ceea ce este favorabil cerinelor de reparare cu prioritate a prejudiciilor ecologice, iar
msurile dispuse snt executorii, permind o intervenie urgent n cazul unor aciuni cu impact
negativ asupra mediului, adoptarea unor msuri de securitate i siguran [96, p. 291].
n urma celor analizate, putem concluziona c rspunderea juridic condiionat de
nesatisfacerea ndatoririi fundamentale de a proteja mediul sub toate formele sale, o poziioneaz
pe ultima ca instrument de protecie a dreptului fundamental al omului la un mediu sntos.
Reieind din prevederile art. 1 din Legea Suprem, Republica Moldova este un stat de
drept, democratic, n care demnitatea omului, drepturile i libertile lui, libera dezvoltare a
personalitii umane, dreptatea i pluralismul politic reprezint valori supreme i snt garantate
de stat datorit existenei fenomenului constituionalismului, care reprezint n sine un proces
complex i n continu dezvoltare, ce vizeaz mecanismul realizrii separaiei puterilor n stat,
edificrii statului de drept i consacrarea drepturilor omului i ceteanului.

117
Din considerentul c asigurarea realizrii drepturilor omului i protejarea acestora ar fi
imposibil fr de existena unei societi organizate sub forma statului de drept, n interiorul
cruia drepturile omului s se exercite ntr-un cadru juridic prestabilit, variabil n funcie de
natura drepturilor i n funcie de circumstane, iar exercitarea drepturilor de ctre titularii
acestora s fie nsoit de garanii juridice precise, precum i de posibilitatea de a aciona pentru
a obine respectarea lor, putem afirma c ntre cele trei component ale fenomenului
constituionalismului exist o interdependen.
Aceast interdependen se datoreaz faptului c conceptul statului de drept ca produs al
constituionalismului presupune att consacrarea i garantarea drepturilor omului, ct i
respectarea ndatoririlor fundamentale consfinite de constituie, precum i realizarea acestor
drepturi, liberti ori ndatoriri de ctre organele competente n baza principiului separrii
puterilor n stat i numai ntr-un regim democratic, n care exist societate civil, care
condiioneaz existena constituionalismului i funcionarea constituional a statului [300, p.
220].
Analiznd opinia potrivit creia constituionalismul n sens larg reprezint necesitatea
prezenei unei Constituii, care s reprezinte o piedic spre calea despotismului, avnd la baza sa
principii care s poat produce anumite efecte, precum: imposibilitatea despotismului sau
libertatea politic, separaia puterilor, distincia ntre puterea constituional i puterile
constituite, guvernarea reprezentativ i controlul jurisdicional al constituionalitii legilor
[205, p. 349-350].
Controlul constituionalitii legilor, s-a consolidat ca un mecanism juridic de funcionare
a statului de drept i de asigurare a legalitii, care a cucerit o poziie central n cadrul garantrii
echilibrului constituional i proteciei drepturilor i libertilor omului, exercitnd prin urmare o
influen major n ntregul sistem politic.
Din considerentul c drepturile omului sunt consfinite i garantate prin Constituie i
apoi dezvoltate i transpuse n via prin legi, iar concordana acestora cu prevederile Legii
Supreme reprezint o aciune fireasc ntr-un stat de drept, de natur s ntreasc respectul
pentru valorile umane i s asigure supremaia Constituiei, controlul constituionalitii legilor
s-a conturat treptat ca un mijloc de protecie a drepturilor i libertilor omului.
Este de reinut i opinia prof. Muraru I., care susine ferm c asigurarea supremaiei
constituiei nu poate i nu trebuie s rmn un simplu principiu al ordinii constituionale, ci este
necesar existena unui sistem de garanii, n msur s permit ca ntr-adevr constituia s se
manifeste ca actul normativ cu for juridic suprem, iar controlul constituionalitii legilor
vine ca un sistem de saniuni aplicabile n cazurile n care constituia este nclcat [189, p. 72].

118
Edificarea statului de drept se realizeaz prin intermediul instituirii unui mecanism
juridic, care garanteaz respectarea riguroas a legii, atunci cnd legilor li se confer un anumit
coninut, derivat din ideea promovrii drepturilor omului, precum i a accesului acestuia la
autoritatea jurdisdicional prin intermediul subiecilor cu drept de sesizare, ori prin introducerea
recursului constituional individual, care nu este o lozinc modern sau cu capriciu al CEDO, ci
o necesitate obiectiv, care deriv din imperativul cu privire la protecia drepturilor omului la
nivel intern [238, p. 155-156].
Pn la ora actual, problema proteciei dreptului fundamental al omului la un mediu
sntos i-a gsit reflectare i n activitatea Curii Constituionale, sesizat de a verifica
constituionalitatea actelor legislative adoptate de Parlament i Guvern:
n acest sens, ar fi de menionat Hotrrea Curii Constituionale despre controlul
constituionalitii Hotrrii Parlamentului nr.130-XIV din 31 iulie 1998 privind abilitarea
Guvernului Republicii Moldova cu dreptul de a autoriza transportarea combustibilului nuclear
prelucrat i a Hotrrii Guvernului nr.861 din 14 august 1998 cu privire la autorizarea
transportrii combustibilului nuclear, care au fost declarate constituionale i respinse preteniile
autorilor sesizrii att de ordin procedural, ct i de fond[108, 128, 121].
Una din condiiile de fond naintate de ctre autorii sesiztii ine de prevederile art. 77
din Legea privind protecia mediului nconjurtor nr.1515-XII din 16 iunie 1993 [151] care
interzice tranzitul deeurilor nucleare de orice fel, dar n acelai timp l admite n cazul cnd snt
transportate ntre Federaia Rus i Republica Bulgaria, tranzit pe teritoriul Republicii Moldova
i teritoriul Ucrainei.
Considerm c respectiva norm este admisibil numai n cazul n care materialele
radioactive transportate sunt dezintegrate, pe motiv c ele dup o anumit perioad de timp de
depozitate i pierd caracterul radioactiv, ceea ce ar trebui luat n considerare n situaia unei
eventuale transportri, n caz contar ar constitui o lezare a dreptului la un mediu sntos.
O alt Hotrre a Curii Constituionale pentru controlul constituionalitii unor prevederi
legale, este cea cu referire la Legea nr.1353-XIV din 3 noiembrie 2000 privind gospodriile
rneti (de fermier), n urma creia a fost declarat neconstituional sintagma "s posede
calificare n domeniul agriculturii sau o experien de munc n acest domeniu de cel puin 3 ani"
din legea enunat [109, 156].
Autorii sesizrii considerau nefondat sintagma s posede calificare n domeniul
agriculturii sau o experien de munc n acest domeniu de cel puin 3 ani" prin care se
urmrete aprarea intereselor societii, ocrotirea sntii populaiei i protejarea mediului,
inclusiv a solului, deoarece, aa cum s-a meniont n coninutul sesizrii, art. 5 din Legea nr.

119
1515-XII din 16 iunie 1993 privind protecia mediului nconjurtor [151], prevede c
cunotinele n domeniul proteciei mediului i folosirii raionale a resurselor naturale constituie
o condiie calificativ obligatorie pentru suplinirea funciilor de conducere n toate organele de
stat, iar minimul necesar de cunotine n domeniul proteciei mediului i folosirii raionale a
resurselor naturale obligatoriu pentru persoanele cu funcii de conducere este stabilit de ctre
autoritatea central abilitat cu gestiunea resurselor naturale i cu protecia mediului
nconjurtor.
De asemenea, potrivit art.31 a Legii nr. 1515-XII, protecia mediului constituie o
obligaiune general a locuitorilor republicii, ei fiind datori s respecte legislaia cu privire la
protecia mediului i s protejeze mediul, s foloseasc raional resursele naturale, s nu lezeze
drepturile i nteresele altor beneficiari ai resurselor naturale s semnaleze operativ autoritile
pentru mediu sau organizaiile ecologice despre daunele, provocate naturii de persoanele fizice i
juridice, precum i s nu polueze teritoriul, unde activeaz sau locuiesc.
Hotrrea privind controlul constituionalitii art.8 lit.a), b), c), d), e) din Legea nr.269-
XIII din 09.11.1994 cu privire la ieirea i intrarea n Republica Moldova nr.15 din 30.09.2008,
emis n urma examinrii sesizrii parvenite din partea Avocatului Poporului Iurie Perevoznic
din 18 februarie 2008 [131].
Curtea Constituional n urma examinrii dosarului a stabilit c conform articolului 27
alin.(2) din Constituie, oricrui cetean al Republicii Moldova i este asigurat dreptul de a-i
stabili domiciliul sau reedina n orice localitate din ar, de a iei, de a emigra i de a reveni n
ar, iar restrngerea exerciiului dreptului la libera circulaie nu poate fi supus altor restrngeri
dect celor prevzute de lege, care corespund normelor unanim recunoscute ale dreptului
internaional i snt necesare n interesele securitii naionale, integritii teritoriale, bunstrii
economice a rii, ordinii publice, n scopul prevenirii tulburrilor n mas i infraciunilor,
protejrii drepturilor, libertilor i demnitii altor persoane, mpiedicrii divulgrii informaiilor
confideniale sau garantrii autoritii i imparialitii justiiei.
Un interes deosebit l reprezint restriciile ce in de protecia mediului i a dreptului
constituional la un mediu sntos, calificate la categoria ingerenelor ce corespund normelor
unanim recunoscute ale dreptului internaional i al prevenirii infraciunilor, protejrii
drepturilor, libertilor i demnitii altor persoane i a mediului.
n cele din urm, Curtea Constituional a considerat c respectivele restricii sunt
necesare pentru a asigura respectarea drepturilor i libertilor celor ce locuiesc pe teritoriul
Republicii Moldova i de a proteja mediul pentru generaiile prezente i viitoare, declarnd
constituionale prevederile sesizate.

120
Analiza sesizrilor examinate de Curtea Constituional denot clar c i legiuitorul este
supus greelilor, astfel c Parlamentul intervine n unele domenii de activitate ale Guvernului, i
invers, apar inadvertene n unele hotrri adoptate de Guvem ce in de competena
Parlamentului, sau ambele ramuri ale puterii intervin n sfera de activitate a autoritii
judecatoreti, ceea ce este incompatibil cu principiile fundamentale ale statului de drept privind
respectarea i garantarea efectiv a drepturilor omului [ 237, p.15].
Aadar, pe bun dreptate controlul constituionalitii legilor poate fi tratat ca o garanie a
dreptului fundamental al omului la un mediu sntos, contribuind prin urmare la promovarea
standartelor internaionale privind calitatea mediului pentru generaiile prezente i viitoare.
Hotrrile analizate n acest compartiment reprezint dovada aplicabilitii eficiente
acestei garanii juridice de protecie a dreptului constituional, dar i una din atribuiile
primordiale ale Curii Constituionale, care contribuie activ la creaia legislativ a autoritilor
administraiei publice centrale n domeniul proteciei mediului i al dreptului fundamental al
omului la un mediu sntos.
n doctrin s-a afirmat c dei hotrrile i interpretrile Curii Constituionale, denot o
anumit doz de subiectivism, trdeaz anumite simpatii politice, totui prin jurisprudena sa,
bazat pe protecia drepturilor omului, aceasta a contribuit direct la ridicarea contiinei i
culturii juridice a actorilor sistemului constituional, ceea ce, treptat, conduce spre o mai bun
protecie a drepturilor fundamentale ale omului [235, p. 204].
Din analiza hotrrilor privind constituionalitarea anumitor acte normative, reiese c
controlul constituionalitii legilor a fost efectuat a priori adoptrii actelor normative, facultativ
la iniiativa subiecilor abilitai s sesizeze Curtea Constituional, cea ce -l caraterizeaz ca
control extern i decisiv, fiind recunoscute fie constituionale sau neconstituionale actele
normative, att cu referire la verificrea condiiilor i cerinelor privind elaborarea i adoptatea
unui act normativ, ct i a coninutului i conformitii acestuia cu prevederile constituionale.
Revoluia tehnico-tiinific contemporan care an de an se desfoar ntr-un ritm din ce
n ce mai accelerat, a pus n faa omenirii mai multe probleme i anume: o populaie de peste 7
miliarde de oameni; dorina fireasc a tuturor oamenilor de a atinge un nivel de via ct mai
ridicat; necesitatea creterii produciei agricole vegetale i animale pentru a asigura hrana tuturor
oamenilor precum i necesitatea creterii produciei de materii prime, de combustibil i energie.
Anume din aceste considerente, pretutindeni n lume, din ce n ce mai insistent, se impun
aciuni n sprijinul proteciei mediului, aceasta fiind una dintre preocuprile contemporane
prioritare.

121
Fiind recunoscut faptul c influena negativ-distructiv a aciunilor de poluare a mediului
nu cunoate granie locale, regionale sau statale, iar dezvoltarea economic i elaborarea
msurilor de protecie a mediului poart un caracter complex, determin ulterior luarea de msuri
la nivel centralizat, astfel c statul, ca instituie politic care i exercit autoritatea suveran
asupra unui teritoriu i a unei populaii este responsabil de calitatea mediului, de asigurarea
locuitorilor actuali i a celor viitori, cu condiii de trai benefice pentru dezvoltarea fizic i
psihic a lor.
Aceast tlmcire a servit ulterior la plasarea acestui drept n fruntea listei drepturilor i
libertilor fundamentale ale omului, cum ar fi cele privind dreptul la informare i participare la
luarea deciziilor, dreptul la asociere i, prin aceasta, ntrirea funciei sociale i colective a unor
drepturi deja existente.
Administrarea de stat a proteciei mediului i utilizrii resurselor naturale este o parte
component a administrrii sociale, care se exprim n primul rnd, prin activitatea
organizaional a statului, a organelor lui i a instituiilor obteti n domeniul elaborrii,
respectrii i aplicrii n practic a actelor juridice, planurilor i programelor, aciunilor n
domeniul respectiv [30, p. 22].
n viziunea prof. M.M. Brinciuk , o administrare de stat eficient n domeniul proteciei
mediului i nemijlocit a dreptului omului la un mediu sntos trebuie s fie axat pe un ir de
principii i anume:
- legalitatea administrrii;
- soluionarea problemelor de protecie a mediului prin intermediul unei abordri
comlexe;
- combinarea principiilor de bazin i a celor administrativ-teritoriale n organizarea
administrrii de stat a proteciei mediului;
- separarea funciilor economico-funcionale de cele de control i executare n cadrul
organizrii activitii organelor statale de resort;
- realizarea mai eficient a executrii prevederilor legale cu privire la protecia mediului
prin prisma condiiilor economice existente [275, p. 96].
n conformitate cu conceptele moderne, protecia mediului ar putea fi realizat dect
printr-o combinaie de msuri instituionale, juridice i economice care vizeaz refacerea
mediului deteriorat i reducerea efectelor duntoare ale activitii umane asupra ei, iar n
ansamblul lor, aceste msuri sunt talmcite fie ca mecanisme de protecie a mediului sau ca
sisteme de protecie a mediului.[239, p. 216]

122
Potrivit opiniei savanilor din Federaia Rus, M.A. Lapina, N.D. Eriavili, Iu.V.
Trunevskii, V.V. Gucikov, mecanismul de protecie a mediului const din ase elemente, care,
la rndul lor, pot fi tratate ca mecanisme independente de protecie a mediului, i anume [288, p.
65; 307, p. 62]:
1. mecanismul organizaional juridic sau administrativ, care include n sine 2
instrumente: a) instituionale, adic ansamblul organelor de stat n sfera proteciei mediului; i b)
funcionale, care const n certificarea ecologic, licenierea, controlul, etc;
2. mecanismul economico-juridic, care cuprinde sistemul instrumentelor economice
stimulatoare (metodele de influen, msurile de protecie) proteciei mediului (planificarea,
prognozarea, finanarea, asigurarea i stimulul economic);
3. mecanismul juridic, care este format din instituii de drept fundamentale ca:
rspunderea juridic, despgubirea daunei produse, etc.;
4. mecanismul proteciei specializate, care include n sine sistemul msurile speciale de
protecie stabilite de stat asupra unor teritorii cu statut special;
5. mecanismul ideologic educaia i cultura ecologic;
6. mecanismul juridic internaional, care n dependen de subieci se mparte n
universal i regional, cuprinznd n sine instrumentele convenionale, instituionale i situaionale
(negocierile, conferinele etc.).
La rndul su, prof. E. Lupan, din ansamblul de idei tiinifice ordonate privitoare la
protecia mediului, distinge dou sisteme eseniale i anume [170, p. 162]:
a) sistemul mijloacelor juridice de protecie a mediului, care cuprinde n sine obligaia
de a face ceva n vederea proteciei mediului i n acelai timp prezum interdicia sau obligaia
de a nu face ceva prin care s-ar putea polua mediul. De aici reiese c mijloacele juridice utilizate
n procesul elaborrii msurilor i normelor de protecie a mediului poart un caracter preventiv,
defensiv, represiv, i reparator, iar scopul utilizrii lor const n folosirea raional a resurselor
mediului, prevenirea polurii, repararea prejudiciilor cauzate prin vicierea mediului, ameliorarea
condiiilor de via sau meninerea strii calitative i cantitative a resurselor naturale existente.;
b) sistemul mijloacelor juridice organizatorice, care la rndul lor se mpart n sistemul
organizatoric naional al proteciei mediului i sistemul organizatoric internaional al proteciei
mediului.
Sistemul mijloacelor juridice organizatorice este constituit dintr-un ansamblu de instituii
competente n desfurara activitilor i procedeelor de protecie a mediului prevzute de
legislaia internaional i naional.

123
n conformitate cu prevederile legale autohtone n domeniul proteciei mediului putem
determina c sistemul organizaional naional este format din autoritile publice, persoane
juridice, altele dect autoritile publice i persoanele fizice.
Diversele autoriti publice, omogene prin funciile, structura i tipurile activitii de stat
exercitate de ele, pot fi grupate n diferite componente constitutive, relativ independente, care se
manifest n calitate de sisteme distincte (subsisteme) n raport cu sistemul general al organelor
de stat (aparatul de stat) [195, p. 156].
Spre exemplu, potrivit art. 4 a Legii cu privire la protecia mediului nconjurtor,
resursele naturale - solul, subsolul, apele, flora i fauna, aflate pe teritoriul republicii, precum i
aerul din spaiul de deasupra acestui teritoriu constituie patrimoniul naional al Republicii
Moldova, iar dreptul de gestiune al tuturor resurselor naturale n Republica Moldova este
exercitat n numele statului de ctre Parlament.
De asemenea, activitatea Parlamentului poate fi tratat i ca o garanie a proteciei
dreptului fundamental al omului la un mediu sntos din perspectiva rolului controlului
parlamentar exercitat prin intermediul comisiilor sale specializate n domeniul drepturilor
omului, att la etapa dezbaterilor proiectelor de legi referitoare la exercitarea dreptului n cauz
prin verificarea conformitii legilor cu Constituia i prevederile internaionale (expertiza
juridic), ct i la faza constatrii unor violri sau lezri a dreptului la un mediu sntos, care n
dependen de gravitatea prejudiciului adus se pot solda cu crearea unor comisii de anchet.
eful statului, pe lng faptul c reprezint statul att pe plan intern, ct i extern i este
garantul suveranitii, independenei naionale, al unitii i integritii teritoriale a rii mai
deine i atribuii n domeniul asigurrii dreptului fundamental al omului la un mediu sntos,
prin prisma reprezentrii intereselor Republicii Moldova n domeniul proteciei mediului n
relaiile internaionale i fiind declarat prin lege ca responsabil n faa comunitii mondiale
pentru starea mediului [151].
La rndul su, Guvernul mpreun cu administraia public central de resort, adic
Ministerul Mediului i instituiile sale subordonate, realizeaz politica Parlamentului n domeniul
proteciei mediului i asigur folosirea raional a resurselor naturale; adopt decizii cu privire la
stabilirea terenurilor destinate mpduririi, la crearea zonelor sanitare i de protecie, precum i a
perdelelor forestiere de protecie; asigur n comun cu autoritile administraiei publice locale
aciuni de conservare a diversitii biologice; elaboreaz programe de ameliorare a calitii
mediului pe anul urmtor; determin amplasarea i regimul poligoanelor de nivel republican
pentru depozitarea i prelucrarea deeurilor de producie, pstrarea substanelor toxice i
radioactive, precum i reglementeaz transportarea i inactivarea acestora [151].

124
De la momentul declarrii suveranitii i pn n zile noastre, Ministerul Mediului a
trecut prin mai multe etape de reorganizare, iar pe perioada existenei sale, acesta a avut o
singur sarcin de baz i anume de a elabora i promova politica statului n domeniul proteciei
mediului i utilizrii raionale a resurselor naturale, orientat spre crearea unor condiii benefice
pentru via, dezvoltare durabil a rii, colaborare internaional, precum i ajustarea legislaiei
naionale la cea a Uniunii Europene.
Din considerentul c puterea de stat trebuie circumscris unui spaiu i unei comuniti
umane, putem remarca c ea se rsfrnge fie asupra ntregului teritoriu statal i ntregii
comuniti de indivizi ce populeaz acest teritoriu (n cazul puterii de stat centrale), fie asupra
unui teritoriu distinct, limitat i unei pri a populaiei ce se afl pe acest teritoriu (n cazul puterii
de stat locale), fiind numit administraie public local.
Astfel n baza principiului descentralizrii serviciilor publice [154] i n conformitate cu
art. 9 a Legii privind protecia mediului nconjurtor, printre competenele de baz ale
administraiei publice locale n domeniul proteciei i asigurrii dreptului fundamental la un
mediu sntos se numr: reglementarea activitii de utilizare a resurselor naturale; amenajarea
teritoriului; organizarea i efectuarea proteciei mediului prin elaborarea de programe i planuri
locale de aciuni n domeniul proteciei mediului i aprobrii limitelor polurii mediului
nconjurtor; asigurrii securitii ecologice i aplicrii mecanismului economic al proteciei
mediului i utilizrii resurselor naturale.
n baza concepiei prof. V.V. Petrov, care susine c ntre ideea legii i transpunerea ei n
via, exist o mare deosebire, deoarece, ntotdeauna, ori ct de ideal nu ar fi poziia legii,
necesit o realizare n practic [294, p. 161], putem afirma c autoritile publice ocup un rol
central n domeniul proteciei mediului i asigurrii concomitente a dreptului fundamental al
omului la un mediu sntos, dispunnd de competene, care corespund cerinelor normelor
internaionale i regionale, iar acestea la rndul lor, mpreun cu organele administraiei publice
locale reprezint acei piloni legali, care traspun n via spiritul legii, iar de activitatea lor
depinde atingerea scopurilor reflectat n normele juridice ridicate la rang de legi din domeniul
proteciei mediului.
n scopul asigurrii conformitii activitii organelor administraiei publice cu exigenele
stabilite de legislaie n domeniul proteciei i asigurrii dreptului fundamental al omului la un
mediu sntos prin prisma proteciei mediului, precum i pe motiv c activitatea autoritilor
publice n principal este realizat prin acte administrative, obiectul crora l constituie realizarea
i garantarea drepturilor i libertilor fundamentale ale omului, iar de calitatea acestor acte
depinde eficiena ntregului sistem de garantare a drepturilor i libertilor omului, apare

125
necesitatea instituirii unui control al acestor acte, operaiuni i fapte [75, p. 344; 74, p. 249]
numit n literatura de specialitate ca control asupra activitii administraiei publice.
Necesitatea instituirii acestui control, n opinia M. Orlov, este determinat i de faptul c
deintorii de putere administrativ, indiferent de nivelul autoritii i responsabilitii de care
dispune, trebuie s se conformeze anumitor principii i reguli de comportament personal
pentru a asigura legalitatea i eficacitatea procesului de administrare, iar ntreaga activitate
administrativ trebuie s fie suspus unui sistem de control capabil s depisteze i s identifice
persoanele vinovate de anumite erori sau aciuni ilicite i n msura posibilitilor, s le impun
la despgubirea persoanelor vtmate n mod suficient i convenabil [199, p.52].
Pentru a avea o asemenea eficien trebuie ntrunite anumite condiii, care privesc toate
fazele controlului, de la conceperea, pregtirea i efectuarea acestuia, pn la stabilirea msurilor
i valorificarea concluziilor.
Printre cele mai importante dintre aceste condiii pot fi enumerate urmtoarele [139, p.
96-97]:
controlul trebuie efectuat de persoane competente, cu experien n domeniile controlate,
cinstite i corecte;
eficiena controlului n administraia public este dat i de ponderea acestuia n ansamblul
activitii de organizare, a executrii i de executare n concret a legii, fiind necesar a se gsi un
echilibru ntre cele dou activiti ale actului de conducere;
n mare msur eficiena controlului depinde i de formele ori metodele de control adoptate;
concluziile controlului trebuie sa fie bine fundamentate, iar dezbaterea acestora s fie ct mai
apropiat de data ncheierii controlului;
pe baza constatrilor i concluziilor desprinse, organul de control trebuie s stabileasc i
msurile necesare pentru lichidarea neajunsurilor i mbuntirea activitii;
pe un plan mai larg, eficiena controlului depinde de preocuparea organului de control pentru
valorificarea general, iar prin aceasta fiind asigurat aciunii de control un rol tot mai activ,
dinamic, amplificndu-i funcia de factor reglator ntre obiectivele cuprinse n lege i activitatea
desfurat n concret de organele administraiei publice [196, p. 213].
Se consider c calitatea acestui control va depinde de tipul de stat i de administraia
acestuia, care poate fi diferit. Spre exemplu ntr-un stat de tip poliienesc caracteristic statelor
totalitare, dar care se mai ntlnete sporadic i n unele sectoare de activitate a statelor
democratice, administraia se subordoneaz doar regulilor interne. n acest caz, abuzurile sau
aciunile ilicite ale funcionarilor publici pot fi sancionate de ctre autoritile ierarhice din

126
cadrul aceluiai sistem, n schimb va fi foarte dificil ca nsi persoana vtmat s poat cere
sancionarea acestora.
Atfel se prezint situaia ntr-un stat de drept, unde autoritile administrative nu sunt
supuse doar unor proprii reglementri interne, ci administraia n ntregime este supus unui
veritabil sistem de drept, adic anumitor norme pe care guvernanii trebuie s le respecte cu
strictee n toate cazurile i pe care guvernaii pot s le invoce cu uurin n cazul cnd sunt
vtmai pentru a fi repui n drepturi i despgubiri [199, p.52], constituind astfel o condiie
generat i de faptul c n procesul de realizare a atribuiilor sale prevzute de lege ntr-un
anumit domeniu, inclusiv i cel al proteciei mediului i asigurrii dreptului fundamental al
omului la un mediu sntos, autoritile administrative de multe orie fie intenionat, fie prin
neglijen aduc atingeri intereselor anumitor ceteni, sau cel mai grav le ncalc drepturile i
libertile fundamentale ale acestora n cadrul raporturilor cu administraia.
Controlul apare ca o modalitate prin care se apreciaz locul i rolul actului n procesul
dinamic de realizare a raporturilor sociale, dac acesta nlesnete realizarea scopului legii n baza
creia a fost emis sau actul este transformat ntr-o frn ce mpiedic realizarea acestui scop [74,
p. 249], iar sub acelai aspect, potrivit opiniei prof. M. Preda, controlul reprezint barometrul ce
indic modul prin care acioneaz cel chemat s aplice actul, precum i gradul n care acesta
corespunde scopului pentru care a fost emis [206, p. 134].
Cu ajutorul controlului, statul urmrete de asemenea dac actul este aplicat corect, are
eficien, corespunde cerinelor reale ale relaiilor sociale reglementate i nu n ultimul rnd
verific legalitatea actului.
Astfel, funcia de control apare ca o component a noiunii de administraie ce urmrete
verificarea dac activitatea i structura administraiei publice corespunde normelor i
necesitilor dictate de cerinele societii, dac i cum se ndeplinesc deciziile organelor
administraiei publice; corectarea deciziilor deja primite pentru concordana lor cu noile realiti
sociale, care sunt n continu micare; analizarea situaiei privind utilizrii mijloacelor de care
dispun organele administraiei publice, pentru ndeplinirea sarcinilor sale, ct i modul de
utilizare a lor; evaluarea calitii funcionarilor publici, pentru a aprecia posibilitile acestor i
optimizarea repartizrii lor; i nu n ultimul rnd determinrii deciziilor necesare de primit n
scopul soluionrii problemelor, care apar mereu n faa administraiei publice, favoriznd astfel
procesul decizional [64, p. 478].
ns ca controlul s-i ating scopurile, iar formele de control asupra activitii
autoritilor publice s fie eficient utilizate, este necesar un element indispensabil care constituie
punctul de pornire a oricrui control i anume - transparena n activitatea administraiei [199, p.

127
53], iar realizarea acestui principiu n practic presupune un nalt nivel de cultur al cetenilor, a
colectivitilor umane, a autoritilor publice, precum i a reprezentanilor mijloacelor de
informare n mas.
Efectuarea controlului asupra activitii autoritilor publice ne permite de a scoate la
eviden a celor mai adecvate metode de lucru utilizate n interiorul administraiei publice att la
nivel local, ct i central, fapt ce ofer posibilitatea depistrii i elucidrii cauzelor care frneaz
sau viciaz activitatea organelor administraiei publice n sfera proteciei i asigurrii dreptului
fundamental la un mediu sntos.
Din cele relatate mai sus, putem deduce c obiectul controlului asupra activitii
autoritilor publice l constituie verificarea legalitii aciunilor i inaciunilor administraiei
publice sau a funcionarilor acestora, modul n care i-au realizat atribuiile ncredinate, precum
legalitatea actelor ntocmite de aceste autoriti.
Tipurile de control realizate asupra activitii administraiei publice variaz de la stat la
stat, iar metodele utilizate se afl ntr-o dependen de mecanismul aplicrii principiului separri
puterilor n stat, a promovrii i garantrii liberalismului politic, precum i a tradiiilor juridice
existente n statul respectiv.
Actualmente, n literatura de specialitate sunt evideniate 3 categorii de control asupra
activitii autoritilor publice, i anume: controlul politic, controlul administrativ i controlul
judectoresc, iar baza tuturor tipurilor de control o constituie publicitatea sau notorietatea
activitii administraiei publice, care prezum necesitatea ca fiecare persoan indiferent de ras,
sex, culoare, stare social etc. s poat observa sau determina aciunile ilegale ori abuzive ale
organelor administraiei publice.
ns, pentru a fi atins acest obiectiv este necesar ca aceast metod s nu se transforme
ntr-o ficiune, ci s mbrace forma publiciti propriu zise, care s presupun publicarea,
ntiinarea sau anunul privitor la toate actele primite de autoritile publice i argumentarea
obligatorie a tuturor deciziilor, fiind incluse de asemenea ulterior n textul actului administrativ
motivele care au stat la baza primirii deciziei date, constituind astfel un factor de autocontrol a
propriilor aciuni [64, p.479].
Controlul politic ca form de control asupra administraiei publice este efectuat fie de
ctre popor ca deintor direct al suveranitii, fie de ctre organele reprezentative ale statului,
adic parlamentul i autoritile publice locale, care exercit suveranitatea n conformitate cu
legislaia n vigoare.
Controlul din partea poporului, numit i control prin opinie public se manifest mai
pronunat n timpul scrutinelor electorale cnd poporul poate sanciona eficacitatea sau calitatea

128
activitii reprezentanilor si, dup caz, fie prin realegerea sau nerealegerea lor pentru un nou
mandat, ori exprimarea opiniei prin intermediul unui referendum pentru revocarea aleilor locali
[199, p.58].
Aici ar fi de remarcat faptul c n unele sisteme de management municipal, populaia
alege nu numai primarul, sau consilierii, dar sunt alei i funcionarii care exercit nemijlocit
activiti de interes public, fiind argumentat prin faptul c aceast form de alegeri mrete
responsabilitatea funcionarilor publici i crete posibilitate populaiei de a controla activitatea
administraiei publice n mod direct.
Controlul parlamentar la rndul su este conceput ca o consecin direct a poziiei
parlamentului n sistemul organelor de stat, fiind tratat ca organ reprezentativ al deintorului
suveranitii naionale, i care este n drept s cunoasc modul n care sunt realizate actele sale,
cum activeaz organele formate de el i demnitarii de stat numii n funcie printr-o procedur
parlamentar, n procesul de exercitare a atribuiilor conferite de Constituie i alte legi [104, p.
350].
Controlul parlamentar este realizat prin diverse mijloace i metode consfinite de lege i
practica constituional, iar printre cele mai des ntlnite sunt: control exercitat prin dri de
seam, mesaje, rapoarte, programe; control exercitat prin comisiile parlamentare; control
exercitat prin ntrebri i interpelri; control exercitat prin drepturile deputailor de a cere i
obine informaiile necesare; control exercitat prin rezolvarea petiiilor cetenilor; control
exercitat prin instituia Ombudsmanului.
Controlul administrativ este efectuat de nsui autoritatea public n interiorul sistemei
administrative, dispunnd astfel de un mecanism intern care -i permite de ai controla activitatea
proprie.
Fiind foarte variate modalitile de aplicare, aceast form de control se exercit n
interiorul administraiei de nsui autoritile administrative, mbrcnd urmtoarele forme:
supravegherea superiorilor ierarhici, control specializat din partea inspeciilor i inspectoratelor
de stat, controlul asupra autoritilor publice locale (tutela administrativ), recursul graios,
instituirea de proceduri de reglementare i conciliere a conflictelor cu administraia, etc .
Ar mai fi de menionat c controlul intern este unul permanent, care nu necesit a fi
prestabilit de anumite acte normative i se exercit din oficiu sau la cererea unei persoane fizice
sau juridice, mbrcnd forma unui recurs graios, i avnd fie un caracter general, fie unul
specializat. Controlul intern general se exercit att asupra actelor, ct i asupra faptelor
subordonailor i urmrete att legalitatea, ct i oportunitatea msurilor luate de acetia, iar
controlul intern specializat este un control financiar preventiv i un control de gestiune .

129
Controlul politic i administrativ, ca forme de control, sunt necesare pentru crearea i
funcionarea normal a unei administraii eficiente, care ar satisface interesele ntregii societi,
ns este insuficient de a apra administraia public de ea nsi, deoarece este necesar de aprat
i cetenii prin mecanisme mai accesibile, de la greelile sau deciziile eronate ale administraiei.
Mai mult ca att, n cadrul controlul politic i administrativ persist riscul c executorii
acestor funcii de control vor fi mai mult de partea organelor administrative dect a cetenilor.
Anume din aceste considerente a fost instituit controlul judectoresc, care se deosebete
de cel politic i administrativ, prin mecanismul constatrii faptului dac n cadrul activitii
desfurate de organele administraiei publice, nu este lezat dreptul persoanelor la un mediu
sntos, fie prin emiterea unui act administrativ, fie prin nesoluionarea n termen a unei cereri
[71, p.115].
Potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ [147], persoana care se consider
vtmat va solicita, printr-o cerere prealabil, autoritii publice emitente actului administrativ
litigios n termen de 30 de zile de la data comunicrii actului, revocarea, n tot sau n parte a
acestuia, iar n cazul n care organul emitent are un organ ierarhic superior, cererea prealabil
poate fi adresat, la alegerea petiionarului, fie organului emitent, fie organului ierarhic superior
dac legislaia nu prevede altfel.
Controlul judectoresc asupra activitii administraiei publice este considerat pe bun
dreptate ca o garanie suplimentar [14, p. 509] a exercitrii dreptului constituional al persoanei
vtmate de o autoritate public, inclusiv n probleme de protecie a mediului i a dreptului
fundamental al omului la un mediu sntos, deoarece persoana care se consider vtmat ntr-
un drept al su, recunoscut de lege, printr-un act administrativ i nu este mulumit de rspunsul
primit la cererea prealabil sau nu a primit nici un rspuns n termenul prevzut de lege, este n
drept s sesizeze instana de judecat competent pentru anularea, n tot sau n parte, a actului
respectiv i repararea pagubei cauzate, n termen de 30 de zile, din data primirii rspunsului la
cererea prealabil sau data expirrii termenului prevzut de lege pentru soluionarea acesteia, sau
data comunicrii refuzului de soluionare a unei cereri prin care se solicit recunoaterea
dreptului pretins sau data expirrii termenului prevzut de lege pentru soluionarea unei astfel de
cereri, ori data comunicrii actului administrativ, n cazul n care legea nu prevede procedura
prealabil sau altfel.
Din coninutul respectivelor prevederi legale, reiese c n Republica Moldova avem
instituit varianta contenciosul administrativ de plin jurisdicie, care const n dreptul instanei
competente de a anula actul administrativ atacat, de a obliga autoritatea administrativ s emit
un act administrativ sau alt nscris, precum i de a o obliga la depgubiri, care pot fi solicitate fie

130
n cadrul aciunii iniiale, fie separat, cnd ntinderea pagubei nu era cunoscut la data
introducerii aciunii [199, p.70], spre deosebire de contenciosul administrativ de anulare, fiind
competent numai s anuleze sau s modifice un act administrativ ilegal, adoptat sau emis de o
autoritate public ori s oblige o autoritate public s rezolve o cerere referitoare la un drept
recunoscut de lege.
Prin urmare, pot fi relevate urmtoarele sarcini primordiale [2, p.10] ale controlului
judectoresc n domeniul proteciei dreptului fundamental al omului la un mediu sntos:
- repunerea n dreptul constituional la un mediu sntos, a persoanei creia i s-a nclcat
dreptul n cauz de ctre o autoritate public i restituirea pagubei, n cazul n care se cere;
- recunoaterea persoanei ca fiind vtmat, att prin emiterea unui act administrativ, ct i
prin refuzul unei autoriti publice de a soluiona n termen i conform procedurii, cererea care
vizeaz recunoaterea, realizarea sau protecia dreptul fundamental al omului la un mediu
sntos, ori prin nerezolvarea acesteia n termenul prevzut de lege;
- consolidarea ncrederii cetenilor n echitatea social i n fora statului ca garant al
drepturilor omului;
- asigurarea unei nalte eficaciti n activitatea autoritilor publice i exercitarea
uniform a legii de ctre acestea pe ntreg teritoriul statului prin anularea actelor administrative
ilegale.
Anume din aceste considerente, poate fi mprtit opinia precum c contenciosului
administrativ se fundamenteaz pe o valen dubl: ca mijloc de protecie a drepturilor omului i
ca mijloc de asigurare a echilibrului ntre puteri i a legalitii n activitatea administraiei [212,
p. 125].
Rspunderea instituit de controlul judectoresc asupra activitii administraiei publice
n sfera asigurrii dreptului fundamental al omului la un mediu sntos impune o atitudine mult
mai profund i exigent a funcionarilor publici fa de atribuiile cu care snt nvestii, fa de
nivelul lor de profesionalism i necesitatea de perfecionare continu a performanelor
profesionale din domeniul de activitate, astfel c instituia controlului judectoresc, se afirm ca
o garanie a restabilirii particularului n dreptul su vtmat de ctre o autoritate public i
sporete ncrederea acestuia n natura democratic a guvernrii [199, p.76].
Puterea judectoreasc sau autoritatea judectoreasc, se deosebete de restul
formelor de activitate statal n sfera proteciei dreptului fundamental al omului la un mediu
sntos prin obiectul sau specific al activitii, care l formeaz soluionarea litigiilor juridice
prin intermediul unor acte ce se bucur de o stabilitate mai mare dect acea a actelor
administrative, n plus spre deosebire de puterea legislativ i cea executiv, puterea judiciar nu

131
se poate exercita, de obicei, din oficiu de ctre organul competent, ci numai pe baza unor sesizri
din partea celui interesat sau a altor organe de stat prevzute de lege [104, p. 421].
De asemenea, puterea judectoreasc, trebuie s se bucure de o autoritate cu vocaie
universal, ale carei hotrri trebuie respectate oriunde ar fi invocate, iar mpreun cu celelalte
ramuri ale puterii de stat, s asigure o justiie responsabil, eficient i independent, s devin
aprtoarea drepturilor i libertilor legitime ale cetenilor [236, p.19].
Prin urmare, instituia controlului judectoresc asupra activitii administraiei publice
mbrac forma unei garanii a proteciei dreptului fundamental al omului la un mediu sntos,
prin prisma valorificrii dreptului constituional al persoanei persoanei vtmate ntr-un drept al
su recunoscut de lege, de ctre o autoritate public, printr-un act administrativ sau prin
nesoluionarea n termenul legal a unei cereri, de a obine recunoaterea dreptului pretins,
anularea actului i repararea pagubei.

3.3 Instituia Avocatului Poporului (Ombudsmanul) garanie nejurisdicional


Una din primele instituii juridice extrajudiciare create n scopul promovrii i proteciei
drepturilor i libertilor fundamentale ale omului o constituie instituia Ombudsmanului, care a
fost oficializat pentru prima dat n Suedia, iar ulterior preluat de alte state datorit eficacitii
activitii sale n domeniu.
Actualmente, n literatura de specialitate Ombudsmanul este tratat ca o instituie
recunoscut de Constituie sau de o lege a organului legislativ competent, condus de o persoan
independent, care rspunde de actele sale n faa Parlamentului, examineaz plngerile
cetenilor i acioneaz din proprie iniiativ pentru a apra legalitatea actelor juridice sau
administrative, face recomandri ori sugestii i pregtete informri publice anuale.
Ombudsmanul desemneaz simbolul unui stat democratic, esena cruia exprim
dezvoltarea bunstrii ceteanului, aprarea libertilor individuale i supravegherea birocraiei
administrative pentru ca acesta s trateze echitabil toi cetenii, i nu reprezint nici un organ al
puterii legislative sau al puterii executive, nici un organ al puterii judectoreti i nici nu le
substituie [7, p. 252].
Forma clasic a instituiei Ombudsmanului este cunoscut n literatura de specialitate sub
numele de Ombudsman parlamentar, care a aprut la nceputul secolului XIX i este cea mai
rspndit form, fiind aplicat n majoritatea statelor, drept cea mai democratic metod de
nfiinare a instituiei respective [47, p. 45].

132
n Republica Moldova, pn n primvara anului 2014, supravegherea respectrii
dreptului fundamental al omului la un mediu sntos a fost nfptuit de instituia Avocatului
parlamentar creat n baza Legii cu privire la avocaii parlamentari, nr. 1349 XIII din 17
octombrie 1997 [148], fr ca aceast instituie s fie prevzut n Constituia Republicii
Moldova, spre deosebire de alte state, cum sunt: Suedia, Finlanda, Ucraina, Romnia i
Portugalia.
Recent Legea cu privire la Avocaii parlamentari, nr. 1349-XIII din 17 octombrie 1997 a fost
abrogat prin adoptarea unui nou act normativ cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul)
[155], care n procesul elaborrii i adoptrii sale a generat nemulumiri din partea organizaiilor
non-guvernamentale, care s-au adresat ctre Preedintele Republicii Moldova de a nu promulga
respectiva lege, iar excluderea nejustificat a posibilitii persoanelor puse sub interdicie de
instana judectoreasc (incapabile) s sesizeze Avocatul poporului a constituit obiect al
controlului constituionalitii legilor.
Condiiile de eligibilitate naintate fa de candidaii la funcia de Avocat al Poporului
constituie, n viziunea noastr, un regres n consolidarea statutului acestuia, deoarece punctele.
c) i d)aln. (1) a art. 6, precum i pct. b) aln. (2), art. 6, creaz o situaie confuz prin lipsa
precizrilor sau notelor informative cu privire la:
- specialitatea persoanei care deine diploma de licen;
- categoriile de acte care constituie echivalentul diplomei de licen;
- domeniul sau domeniile n care candidatul trebuie s aib o vechime n munc de cel
puin 10 ani;
- lipsa listei exhaustive a motivelor imputabile care ar fi stat la baza concedierii sau
eliberrii din funcie.
Un alt moment discutabil din prezenta lege este art. 15 cu privire la adjuncii Avocatului
Poporului, care n coninutul su nu prevede aceste condiii de eligibilitate pentru candidaii la
funcia de adjunct al Avocatului Poporului, fiind constatat o lacun care trebuie lichidat fie
prin introducerea unui articol suplimentar n cadrul capitolului III Adjuncii Avocatului
Poporului cu urmtorul coninut Adjunct al Avocatului Poporului poate fi orice cetean al
Republicii Moldova liceniat n drept, care are o vechime n munc de cel puin 10 ani n
activitatea juridic sau n nvmntul juridic superior, ori a desfurat o activitate notorie n
domeniul aprrii i promovrii drepturilor omului de cel puin 7 ani, i dispune de o reputaie
ireproabil, fie s se opereze modificri la aln. (4) al art. 15 avnd urmtorul coninut:
Concursul este organizat de ctre Avocatul Poporului. Avocatul Poporului selecteaz candidaii
care corespund condiiilor de eligibilitate stabilite de art. 6 a prezentei legi i i prezint plenului

133
Parlamentului, n cazul n care s-ar opta pentru condiiii de eligibilitate identice att pentru
Avocatul Poporului, ct i pentru adjuncii si.
Atribuiile ombudsmanului difer de la stat la stat, astfel c n unele state atribuia de
control al ombudsmanului se rsfrnge asupra organelor judectoreti, asupra penitenciarelor,
organelor municipale, iar n Suedia i Finlanda instituia ombudsmanului este n drept s
ancheteze persoanele cu funcii de rspundere care nu-i ndeplinesc atribuiile de serviciu sau le
ndeplinesc necorespunztor. Ceea ce este comun pentru toate rile europene ar fi c
ombudsmanul nu are dreptul de a controla activitatea legislativ i nu deine competene de a
soluiona conflictele dintre particulari, deoarece o atare atribuie revenind organelor judiciare [7,
p. 258].
Din considerentul c Avocaii Poporului au menirea de a garanta respectarea drepturilor
i libertilor constituionale ale omului, n relaiile acestora cu autoritile publice centrale i
locale, cu instituii, organizaii i ntreprinderi, indiferent de tipul de proprietate, cu asociaii
obteti i persoane cu funcii de rspundere de toate nivelurile, putem sintetiza c sfera de
activitate a acestuia n domeniul proteciei dreptului constituional la un mediu sntos este
destul de larg, avnd influen att asupra sectorului public, ct i celui privat.
Pentru a-i atinge aceste obiective, ombudsmanul este competent:
- de a primi i examina petiiile cetenilor Republicii Moldova, cetenilor strini i
apatrizilor care locuiesc permanent n Republica Moldova sau se afl temporar pe
teritoriul ei, i care vizeaz lezarea dreptului constituional la un mediu sntos consfinit n
textul Constituiei Republicii Moldova. Potrivit rapoartelor anuale prezentate de Centrul pentru
Drepturile Omului, n anul 2008 din cele 1402 de petiii depuse la Centru, 5 din ele reclamau
nclcarea dreptului la un mediu sntos, formnd astfel 0,35 % din numrul total de petiii [213],
n 2009, spre exemplu, din cele 1800 de petiii, 9 din ele vizau lezarea dreptului n cauz, ceea ce
constituie o cretere cu 4 petiii fa de 2008 [214], n 2010 se nregistreaz o scderea a petiiilor
cu privire la nclcarea dreptului suspus analizei noastre fiind nregistrate 6 petiii din 1732,
adic 0,35% din numrul total de petiii depuse la Centru i la reprezentanele sale din ar [215],
iar n Raportul anual pe anul 2011 [216], 2012 [217], 2013 [218], dreptul la un mediu sntos nu
este reflectat exclusiv n anexele raportului, fiind inclus la compartimentul general Altele
n majoritatea rilor, se impun anumite restricii fa de subiectul i obiectul petiiei,
astfel c instituia ombudsmanului nu este mputernicit s examineze petiiile referitoare la
reprezentanii puterii legislative sau s examineze petiiile care constituie obiectul cercetrii unui
alt organ, iar obiectul petiiei trebuie s-l formeze drepturile garantate de Constituie sau de
legislaia naionale, ori s reflecte numai nclcarea drepturilor civile i politice [7, p. 261].

134
O situaie similar referitoare la restriciile cu privire la subiectul i obiectul petiiei o
ntlnim i n art. 21 a Legii cu privire la Avocatul Poporului, care stabilete c nu sunt primite
spre examinare cererile:
a) care au fost depuse peste un an de la data constatrii nclcrii drepturilor i libertilor
omului, cu excepia cazurilor cnd Avocatul Poporului poate prelungi acest termen, dar nu mai
mult dect cu un an;
b) care sunt n procedur judiciar pentru examinare n fond, cu excepia cererilor privind
aciunile i/sau inaciunile judectorului;
c) a cror examinare ine de competena altor organe (intentarea urmririi penale,
explicarea deciziei judectoreti);
d) pe cauz adjudecat, pe care exist o sentin sau o hotrre judectoreasc n fond;
e) depuse de o persoan declarat incapabil prin hotrre judectoreasc;
f) care conin calomnii i insulte, discrediteaz autoritile statului n general, autoritile
locale, asociaiile de ceteni i reprezentanii lor, care instig la ur naional, rasial, religioas
i la alte aciuni pentru care se prevede rspundere conform legii.
De asemenea, n diverse sisteme constituionale sunt naintate diferite condiii fa de
procedura ntocmirii i depunerii petiie pentru a fi nregistrat, i anume [7, p. 265]: s fie
semnat de titular; s fie formulat ntr-un anumit termen; s fie ndreptat contra unui
funcionar a crui activitate poate fi controlat de ombudsman; s fie epuizate posibilitile de
recurs ierarhic, prevzute de lege; s nu aib caracter de manifest; i s fie ntemeiat, n caz
contrar ombudsmanul este abilitat s n-o examineze.
n Republica Moldova, conform art. 20 a Legii cu privire la Avocatul Poporulu n cererea
adresat se indic:
a) numele, prenumele i domiciliul petiionarului i, dup caz, numele, prenumele
persoanei lezate n drepturi;
b) descrierea succint a circumstanelor cauzei;
c) denumirea autoritii sau numele i prenumele persoanei cu funcie de rspundere n
urma aciunilor i/sau inaciunilor creia a avut loc nclcarea drepturilor sau libertilor, n cazul
n care aceast persoan se cunoate;
d) semntura i data ntocmirii;
e) n cazul n care faptele invocate n cerere au constituit obiect al examinrii de ctre alte
autoriti, la cerere se anexeaz i copiile de pe rspunsurile autoritilor respective.
Dup recepionarea cererii, Avocatul Poporului este n drept s accepte cererea spre
examinare, s restituie cererea fr examinare, explicnd petiionarului procedura pe care acesta

135
este n drept s o foloseasc pentru a-i apra drepturile i libertile sau s remit cererea
organelor competente pentru a fi examinat n conformitate cu prevederile legislaiei cu privire la
petiionare.
Din practica activitii CpDOM n domeniul proteciei dreptului constituional la un
mediu sntos, putem remarca cazul petiiei colective din 16.09.2010, n care locuitorii unei
strzi din mun. Bli, n apropierea S.A. Floarea-Soarelui, care a deschis din iunie 2005
intrarea pe teritoriul uzinei din strada unde locuiesc petiionarii, se plng de depirea normelor
admisibile ale zgomotului i prafului non-stop, blocarea intrrilor n curtea blocurilor i n
sectorul privat de ctre camioanele de mare tonaj, precum i prezena unui miros insuportabil n
locuinele acestora. (Anexa 1)
n rezultatul admiterii petiiei colective i a implicrii Avocatului Poporului prin
intermediul mijloacelor juridice posibile n scopul elucidrii cauzei, administraia S.A. Floarea-
Soarelui s-a obligat s ntreprind msuri concrete n scopul reducerii nivelului de zgomot i
praf din regiune prin crearea unui ecran din diferii copaci n valoare de 15000 lei, precum i un
alt ecran din materiale speciale de tip sandwich, cu o nlime de 1200 mm de la pmnt pentru
a delimita zona industrial de sectorul locuibil, iar n adresa Primriei mun. Bli a fost expediat
un aviz privind repunerea n dreptul la un mediu sntos a petiionarilor. (Anexa 2)
O alt petiie colectiv, este cea parvenit n adresa CpDOM n data de 12.11.2010, a
crui obiect l formeaz lezarea dreptului la un mediu sntos de ctre autoritile publice locale
din Ialoveni, prin adoptarea deciziei Consiliului raional Ialoveni de a fi construit n cadrul
IMSP Spitalul Ialoveni o secie de morfopatologie (morg) i medicin legal, amplasarea creia
nu corespunde cu normele de urbanism prevzute n Regulamentul sanitar privind amplasarea,
dotarea i exploatarea Instituiilor Medico-Sanitare, elaborat de Ministerul Sntii n
conformitate cu standardele europene i cale la moment se afla pe agenda Guvernului RM pentru
aprobare, deoarece distana dintre pretinsa secie de morfopatologie i medicin legal cu casele
oamenilor este de circa 10 metri, iar astfel de distane neregulamentare sunt atestate i n raport
cu maternitatea i secia de pediatrie, care sunt situate n aceeai curte. (Anexa 3)
Ca rezultat al interveniei Avocatului Poporului i ale argumentelor aduse de ctre acesta
n cadrul edinei, problema n cauz a fost soluionat pozitiv fiind gsit o soluie reciproc
acceptabil pentru toi actorii implicai, astfel c reieind din coninutul notei informative nr.
138/02-11 din 23.03.2011, adresat Avocatului Poporului din partea Preedintelui Raionului
Ialoveni, Consiliul raional a decis s abroge decizia nr.01-11 din 01 martie 2007 cu privire la
schimbarea destinaiei unui edificiu al I.MS.P Spitalul raional Ialoveni, prin care a fost dispus
construcia seciei de morfopatologie i medicin legal. (Anexa 4)

136
La data de 20 iunie 2011, n adresa CpDOM, a parvenit o petiie prin care, petiionarul se
plnge de tergiversarea intenionat a efecturii expertizei tehnico-merceologice de ctre Centrul
Naional de Expertiz Judiciar a defectelor provocate n apartamentul su de ctre vecini, n
urma unei inundaii, n rezultatul creia s-a format mucegai pe perei i tapete, n dormitoare se
macin pereii, iar de pe tavan cade tencuiala.
Avocatul parlamentar care a preluat spre examinare petiia a califacat-o drept nclcare a
dreptului constituional la un mediu sntos i n baza petiiei a solicitat administraiei CNEJ
explicaii pe marginea respectivului caz, care n urma primirii notei informative s-au obligat s
efectueze respectiva expertiz n mod prioritar n termen de o lun. (Anexa 5)
La data de 22.06.2011a fost nregistrat o alt petiie mpotriva Comisariatului de Poliie
sect. Centru, Procuraturii sect. Centru, Ministerului Mediului i Centrului Naional de Sntate
Public de la o locuitoare a mun. Chiinu, sect Centru. Din coninutul petiiei reiese c
petiionara s-a adresat n repetate rnduri respectivelor instituii pentru a aduce la cunotin c de
la apartamentul vecinei ptrund mirosuri toxice, neplcute (gaz de lamp, plastic topit) prin
canalul de aerisire n tot apartamentul, mai ales ncepnd cu orele 22:00, ns rspunsul de la
instituiile sesizate a fost unul identic, precum c viaa i sntatea petiionarei nu este pus n
pericol din cauza c ele lipsesc.
Analiznd petiia, avocatul parlamentar,a admis-o i ulterior a remis petiia i materialele
anexate ei procurorului mun. Chiinu, cu informarea ulterioar a rezultatelor examinrii cauzei,
constatnd o lezarea dreptului la un mediu sntos. (Anexa 6)
n adresa Instituiei avocailor parlamentari a parvenit petiia unui grup de ceteni din
mun. Chiinu (Dosar nr.03-815/11) n care se invoc lezarea dreptului constituional la un
mediu sntos prevzut de art.37 din Constituia Republicii Moldova.
Din cele relatate n petiie reiese, c la data de 30.05.2005 a fost ntocmit proces-verbal
de cercetare al arborilor n stare grav de ctre specialitii Direciei spaiilor verzi n temeiul
cruia, n perioada de toamn-iarn urmau s se efectuieze lucrri de curare i defriare al
arborilor uscai din strada nominalizat, ns din motive necunoscute respectivele lucrri nu au
fost efectuate.
Ca rezultat al implicrii Avocatului Poporului n asigurarea realizrii i proteciei
dreptului fundamental la un mediu sntos, Pretura sectorului Rcani a expediat o not
informativ n termen de 19 zile calendaristice, prin care informeaz c Pretura a examinat
sesizarea cu privire la curirea i defriarea arborilor uscai ce incomodeaz locatarii petiionari
i la data de 20-21 septembrie 2011 toate lucrrile solicitate anterior au fost efectuate. (Anexa 7)

137
n data de 21.08.2013 a fost naintat CpDOM o petiie, din coninutul creia reiese c
petiionarul se plnge de inaciunile autoritilor locale din com. Grtieti privind clarificarea
situaiei cu depozitul de gunoaite creat n subsolul blocului de locuit, iar din cauza mucegaiului,
microbilor i mirosului neplcut, petiionarul informeaz c a fost nevoit de mai multe ori s se
interneze n spital, n secia de pneomologie i s primeasc un curs de tratament la medicul
ORL.
Avocatul Poporului, a admis cererea, constatnd lezarea dreptului la un mediu sntos pe
care a remis-o Primriei com. Grtieti pentru verificarea circumstanelor invocate cu luarea
msurilor ce se impun, iar ulterior n termen de o lun autoritile sesizate au informat avocatul
precum c petiionara verbal a refuzat precutarea cererii sale de ctre Comisia Administrativ.
(Anexa 8)
- de a primi petiionarii n audien. Analiznd datele indicate n Rapoartele anuale
prezentate de Centrul pentru Drepturile Omului din Republica Moldova, putem sintetiza c
numrul audienilor cetenilor axate pe nclcarea dreptului constituional la un mediu sntos
variaz de la an la an, astfel c n 2008 se nregistra un numr de 13 audiene, n 2009 12
audiene, iar n rapoartele pe anii 2010, 2011, 2012, 2013 informaia respectiv lipsete, fiind
indicat doar numrul total de audieri [213, 214, 215, 216, 217, 218].
- de a sesiza autoritile publice centrale i locale, instituiile, organizaiile i
ntreprinderile cu diferit capital i form de organizare, att la capitolul solicitrii unor
informaii, documente, ct i la prezentarea unor avize privind repunerea cetenilor n
dreptul de a dispune de un mediu sntos consfinit n textul actelor internaionale i naionale.
La capitolul subiecilor care pot fi sesizai de ombudsmani n procesul exercitrii
atribuiilor lor, determinm o diversificare a statelor n respectiva materie, deoarece sunt state
unde instituia ombudsmanului, n conformitate cu scopul su principal de a asigura legalitatea i
echitatea n administraia de stat, limiteaz cercul potenialelor subiecte ale petiionrii,
excluznd departamentele de stat, funcionarii publici, i, dimpotriv, sunt state unde instituia
ombudsmanului este mputernicit s primeasc i s examineze petiiile fa de Guvern, dar i
petiiile de nclcare a drepturilor omului n alte domenii ale vieii sociale: de exemplu, la
angajare n serviciu, la repartizarea spaiului locativ [7, p.260].
n Republica Moldova, Avocatul Poporului examineaz cererile persoanelor fizice,
indiferent de cetenie, vrst, sex, apartenen politic sau convingeri religioase, care locuiesc
permanent, se afl ori s-au aflat temporar pe teritoriul rii, ale cror drepturi i liberti se
presupune c au fost nclcate.

138
Conform prevederilor art. 22 din Legea cu privire la Avocatul Poporului , n cazul n care
dispune de informaii privind nclcarea n mas sau grav a drepturilor i libertilor omului, n
cazurile de o importan social deosebit sau n cazul n care este necesar aprarea intereselor
unor persoane care nu pot folosi de sine stttor mijloacele juridice de aprare, Ombudsmanul
este n drept s acioneze din oficiu, iar dac aceste informaii se confirm, acesta este n drept s
prezinte rapoarte speciale la edinele Parlamentului, precum i s propun instituirea unor
comisii speciale care s cerceteze aceste fapte.
n Republica Moldova, Avocatului Poporului, n situaiile n care constat nclcri ale
drepturilor sau libertilor petiionarului, este n drept s prezinte autoritii sau persoanei cu
funcie de rspundere ale crei decizii, aciuni sau inaciuni, dup prerea sa, ncalc drepturile i
libertile omului un aviz ce va cuprinde recomandri privind msurile ce urmeaz a fi
ntreprinse pentru repunerea imediat n drepturi a petiionarului.
Pornind de la preocuprile ntregii societi, ce vizeaz asigurarea unei viei normale din
punct de vedere al puritii mediului i n contextul asigurrii dreptului constituional la un
mediu sntos, consfinit n articolul 37 din Constituia Republicii Moldova, care asigur
pstrarea unui mediu sntos, meninerea unui echilibru ecologic, Avocatul Poporului este n
drept s se autosesizeze n cazul cnd consider necesar ntreprinderea unor aciuni urgente,
ndreptate spre soluionarea unei probleme de mediu.
Astfel, n anul 2012, Avocatul Poporului, Aurelia Grigoriu s-a autosesizat n legtur cu
modul de exploatare i depozitare a deeurilor la periferia or. Cimilia n imediata apropiere de
casele de locuit.
n temeiul art.24 lit.d) din Legea Republicii Moldova cu privire la avocaii parlamentari
nr.1349 din 17.10.97, n vederea asigurrii respectrii dreptului fundamental la un mediu sntos
fiecrei persoane, avocatul poporului parlamentar a solicitat Ministerului Mediului, Ministerului
Sntii i Preedintelui Raionului Cimilia de a examina n limita competenelor sale
circumstanelor expuse.
n urma autosesizrii, Ministerul Sntii a examinat cu deplasare pe teren interpelarea
Centrului pentru drepturile omului din Moldova privind exploatarea cu grave nclcri a
poligonului de deeuri menajere solide a or.Cimilia i a constat, c cele relatate s-au confirmat.
Starea sanitaro-ecologic a teritoriului poligonului i cel adiacent s-a apreciat ca nesatisfactoare
i poluat cu deeuri, cu admiterea arderii deeurilor. (Anexa 9)
n rezultatul implicrii Avocatului Poporului, conform scrisorii nr.30 din 12.01.2012 i
certificatului de urbanism nr. 032 din 07.04.2011 pentru ameliorarea situaiei create, primria
or.Cimilia a decis proiectarea i construcia unui poligon nou pentru stocarea deeurilor pe un

139
teren cu suprafaa de 1 ha cu posibilitatea de a colecta deeurile i din satele nvecinate
Bogdanovca-Nou, Bogdanovca-Veche, Dimitrovca, Grdite, Valea-Periei i raionul
Basarabeasca.
n acelai an, Avocatul Poporului, Anatolie Munteanu, avnd n vedere prevederile
constituionale privind asigurarea fiecrei persoane a dreptului la un mediu sntos din punct de
vedere ecologic pentru via i sntate i n baza competenele atribuite prin Legea cu privire la
avocaii parlamentari, s-a autosesizat vis a vis de infomaia n mass media cu privire la protestele
locuitorilor din Cobuca Veche, r-nul Anenii Noi, n semn de nemulumire fa de construcia
unei uzine de prelucrare a deeurilor n apropierea acestei localiti.
Referitor la legalitatea construciei uzinei de reciclare i prelucrare a deeurilor menajere
solide, Ministerul Mediu a informat c n baza deciziei Consiliului comunal nreni nr.
04.03.03 din 12.04.2012 a fost permis proiectarea i construirea depozitului uzinei de reciclare
i sortare a deeurilor menajere solide, pe terenul cu suprafaa de 29,16 ha, proprietate privat a
cet. X. (Anexa 10)
De asemenea, instituia sesizat a concretizat c lucrrile de proiectare i construcie a
Uzinei de reciclare i prelucrare a deeurilor menajere solide pot fi efectuate doar n baza
documentaiei de proiect elaborate i aprobate n conformitate cu legislaia n vigoare i n baza
avizului pozitiv obtesc, inclusiv acordului populaiei din zona limitrof.
n luna august a anului 2012, Avocatul Poporului Aurelia Grigoriu s-a mai autosesizat i
solicitat implicarea Ministerului Mediu referitor elucidarea informaiilor furnizate n mass-media
att de ctre postul de televiziune Prime TV din 27 august 2012 (ora 11:49) cu privirea la situaia
din satul Calfa Nou din r-nul Anenii Noi, n care locuitorii acestui sat se plng de faptul c
respir un miros insuportabil de la o gunoite neautorizat din acea zon i a izului care vine de
la rul Bc, ct i de postul de televiziune Publica TV din 27.08.2012 (ora 19:45) precum c
locuitorii din oraul Nisporeni au identificat viermi n apa din robinete furnizat de Ap-Canal
Nisporeni.
Ministerul Mediului a examinat n limita competenelor sale problemele cu care se
confrunt locatarii din or. Nisporeni i satul Calfa Nou, r-nul Anenii Noi i a informat avocatul
poporului c pe parcursul anului 2011, n perioada lunilor mai - iunie, n apeductul de ap
potabil a mai fost constatat prezena viermilor, iar n rezultatul investigaiilor efectuate de
Centrul de Sntate Public Nisporeni apa potabil nu a corespuns cerinelor la indicatorii
microbiologici, fapt pentru care li s-a prescris de a efectua msuri de clorare la staia de tratare i
de a suspenda temporar exploatarea i tratarea surselor de ap subteran i sectoarelor de
apeduct. Dup procesul de clorare, viermii au disprut, ns la data de 26-28 august 2012 din

140
nou a fost constatat prezena viermilor, iar Centrul de Sntate Public a stopat exploatarea i
tratarea surselor de ap subteran i sectoarelor de apeduct. (Anexa 11)
Cu privire la situaia din satul Calfa, r-nul Anenii Noi, Ministerul Mediului a informat c
n apropierea acestuia i desfoar activitatea ntreprinderea CS Pukoven" SRL din s.
Roscana, raionul Anenii Noi, specializat n creterea porcinelor cu capacitatea de 50 mii/an i
producerea crnii pe o suprafaa de 47,71 ha., care i constituie acea surs a unui miros
insuportabil.
Pentru a determina cu precizie cauza polurii r. Bc, Ministerul Mediu a informat c au
fost anterior efectuate controale la respectiva ntreprindere, fiind depistate abateri de la normele
admisibile i ntocmite procese-verbale, ns la ora actual, inspectorii de stat pentru ecologie n
comun cu Administraia Public Local i n prezena agentului economic, au luat decizia de a fi
deschise fntnile de control a reelei de avariere a ntreprinderii, care la indicaia IE Anenii Noi
au fost anterior nchise, prin urmare examinarea cauzei este n continu soluionare. (Anexa 12)
La data de 28.05.2013, Avocatul Poporului, s-a autosesizat n baza articolului din
20.05.2013 publicat on-line de Timpul.md cu referire la formarea unei gunoiti neautorizate la
periferia satelor Budeti i Bocana din raionul Criuleni, care prezint pericol iminent pentru
mediul ambiant.
Avocatul Poporului a adus la cunotina Ministerului Mediului i Ministerului Sntii
faptul c potrivit informaiei, tractoarele i camioanele Regiei Locativ-Comunale din Vadul lui
Vod, avnd accesul limitat la groapa de gunoi, au nceput depozitarea deeurilor chiar pe
marginea drumului, la civa metri de gunoite. Potrivit localnicilor, n ultimii trei ani, atunci
cnd plou sau ninge, autospecialele nu ajung n groap, ci ls coninutul remorcilor n drum,
ceea ce n rezultat a dus la formarea unei gunoite neautorizat de proporii mari.
Ministerul Mediului a informat c n rezultatul controlului ecologic efectuat la data de
29.03.2013 de ctre Inspecia Ecologic Criuleni s-a stabilit c, depozitul de deeuri menajere
solide este ntreinut de ctre SRL Eco Privat conform condiiilor tehnice, iar aciunile Regiei
Comunal Locative Vadul lui Vod au fost calificate drept stocare stihiinic a deeurilor, care au
contribuit la crearea unei gunoiti neautorizate la periferia satelor Bocana, raionul Criuleni i
Budeti, municipiul Chiinu.
De asemenea, conform prescripiilor naintate ctre Regia Comunal Locativ Vadul lui
Vod, acesta n termeni pn la 17.06.2013 s-a angajat s efectueze lucrri de evacuare a
deeurilor stocate neautorizat. (Anexa 13)
- poate interveni ca mediator ntre persoanele abuzate i agenii care au comis
abuzul, n scopul nlturrii nclcrilor depistate. Mijloacele de protecie care stau la

141
dispoziia ombudsmanului sunt destul de variate i ele depind de statutul lui, astfel c n Suedia,
Finlanda ombudsmanul are statut de procuror, dispunnd prin urmare de competena de a intenta
un proces penal sau disciplinar mpotriva unui funcionar public pentru svrirea unor fapte de
serviciu ilegale, iar n Frana, Anglia, Noua Zeeland, Romnia, Spania, Canada, Australia
mbrac forma unui Ombudsman mediator, care verific faptele i ncearc medierea litigiului.
n cazul n care nu se ajunge la consens, prin mijloacele de informare n mas,
ombudsmanul face public litigiul aprut, iar ulterior, sau concomitent, poate sesiza guvernul sau
parlamentul care va putea pune n micare procedura parlamentar, precum i alte autoriti,
inclusiv cele judectoreti [7, p.272].
n calitate de mediator, Avocatul Poporului, face tot posibilul pentru a soluiona
plngerile prin concilierea prilor i cutarea unei soluii reciproc acceptabile la orice etap de
examinare a cererii i la solicitarea prilor poate ncheia un acord de mpcare, care constituie
temei pentru ncetarea procesului intentat n legtur cu sesizarea.
- de a sesiza Curtea Constituional, cu privire la nclcarea dreptului constituional
al omului la un mediu sntos fie unui individ, fie unei colectivit i umane. Potrivit art. 26,
Avocatul Poporului este n drept s sesizeze Curtea Constituional n vederea controlului
constituionalitii legilor i hotrrilor Parlamentului, al decretelor Preedintelui Republicii
Moldova, al hotrrilor i ordonanelor Guvernului, precum i al tratatelor internaionale la care
Republica Moldova este parte, destinate proteciei dreptului fundamental al omului la un mediu
sntos;
- de perfecionare a legislaiei n domeniul protecii mediului i asigurrii dreptului
la un mediu sntos. n scopul perfecionrii legislaiei n domeniul protecii mediului i
asigurrii dreptului la un mediu sntos, Avocatul Poporului este competent s prezinte
subiecilor cu drept de iniiativ legislativ propuneri i recomandri de perfecionare a legislaiei
de mediu n vederea eliminrii cauzelor i condiiilor ce creeaz premise pentru nclcarea
drepturilor ecologice, s emit opinii asupra proiectelor de acte normative care vizeaz dreptul
constituional la un mediu sntos, precum i s emit opinii asupra compatibilitii legislaiei
naionale cu instrumentele juridice internaionale n domeniul proteciei mediului, n raport cu
sntatea persoanelor.
- de a colabora cu organizaiile neguvernamentale care activeaz n domeniul
proteciei mediului, constituind astfel o prghie de asigurare a dreptului la un mediu sntos;
- de a propaga cunotinele n domeniul promovrii i aprrii dreptului fundamental al
omului la un mediu sntos;

142
- de a pregti i difuza materiale informative despre coninutul i mecanismele
internaionale, regionale i naionale de asigurare a dreptului omului la un mediu sntos prin
intermediul radioului, televiziunii, mass-media, etc.;
- de a organiza i participa la seminare, conferine, ntruniri unde este abordat o
tematic ce are tangene cu sfera proteciei mediului i eficacitii mecanismelor funcionale de
promovare i protecie a dreptului fundamental al omului la un mediu sntos.
Un loc aparte n cadrul instituiei Avocatului Poporului l ocup Ombudsmanii
specializai, care n funcie de gradul de specializare a competenelor se pot clasifica n
Ombudsmani cu competen general i Ombudsmani cu competene speciale. Ceea ce este
specific pentru Ombudsmanul specializat, este c acesta i exercit controlul exclusiv n
domeniul alocat, indiferent de autoritatea care l desemneaz, fiind nfiinat pentru prima dat n
scopul proteciei drepturilor i libertilor n domeniu militar, ulterior forma respectiv fiind
preluat de Norvegia, Germania, Israel, Australia, Canada i Danemarca.
Recunoaterea dreptului omului la un mediu sntos i contituionalizarea acestuia la
nivel naional s-a rsfrnt i asupra instituiei ombudsmanului, iar n cele din urm, n Canada,
Noua Zeeland i Ungaria au fost nfiinai Ombudsmani specializai n domeniul mediului, iar n
Federaia Rus, micrile ecologice, la ndemnul specialitilor n materia dreptului mediului,
solicit din partea autoritilor crearea unei asemenea instituii speciale a Ombudsmanului i
recunoaterea acesteia ca cale extrajudiciar de soluionare a litigiilor ecologice [72, p. 146].
Considerm c i n Republica Moldova ar fi oportun sa fie creat instituia
Ombudsmanului specializat n domeniul mediului, deoarece, att din punct de vedere al imaginii,
ct i cel al eficacitii, instituia se afirm ca o garanie nejurisdicional funcional, care
satisface ateptrile petiionarilor, mai ales c n ultima perioad de timp, dreptul la un mediu
sntos nu mai este privit ca un drept cu o dubl dimensiune, ci tridimensional: natural, artificial
i procedural, cu un coninut multifuncional, i ca un drept garanie al altor drepturi regsite n
textul legii fundamentale, precum cel la via i la ocrotirea sntii, la condiii de munc
prielnice pentru viaa i sntatea persoanei, deoarece nici unul dintre aceste drepturi nu este real
fr un mediu sntos, echilibrat i prosper, care poate influena fie pozitiv, fie negativ asupra
sntii fiecrui individ n parte, n dependen de calitatea aerului pe care -l respir, de
calitatea apei potabile pe care o consumm, i nu n ultimul rnd de calitatea solului, find asigurat
i o securitate a produselor alimentare.

143
3.4 Concluzii la Capitolul 3
Pentru ca drepturile fundamentale ale omului s poat fi exercitate n mod concret, este
necesar un ansamblu de garanii i mecansime cu caracter naional, care s ofere eficien
acestor drepturi, deoarece aportul garaniilor const att n asigurarea unui cadru normativ i
instituional favorabil pentru ca drepturile omului i libertile omului i ceteanului s devin
realitate, o stare de fapt, ct i o msur de protecie, n caz contrar, acestea poart mai mult un
caracter declarativ, lipsite de anumite implicri eficiente ale statului, prin intermediul
componentelor mecanismului statal.
Garaniile drepturilor omului n Republica Moldova reprezint ansamblul condiiilor,
mijloacelor i metodelor social economice, politice, juridice, care n ansamblu protejeaz
dreptului fundamental al omului la un mediu sntos.
Din considerentul c nu exist drept subiectiv neasigurat de existena unei anumite
obligaii corespunztoare lui, i invers, coninutul normei constituionale care consfinete
ndatorirea de a proteja mediul nconjurtor este extrem de important att din punct de vedere
teoretic, ct i practic, mai ales n ceea ce privete determinarea cercului de persoane asupra
crora se resfrnge efectele juridice ale respectivei norme constituionale, care este superioar
celorlalte prevederi legale; precum i al determinrii momentului producerii efectelor juridice a
acestei obligaii asupra persoanelor, astfel dac obligaia de a proteja mediul este adresat
numai cetenilor Republicii Moldova, ea i produce efectele sale juridice asupra acestor
persoane din momentul dobndirii ceteniei Republicii Moldova, iar n varianta tuturor
locuitorilor republicii, din clipa cnd a intrat pe teritoriul Republicii Moldova, indiferent de
statutul su juridic- cetean al Republicii Moldova, cetean strin sau apatrid.
Obiectul jurisdiciei constituionale l poate constitui litigiile referitoare la garantarea i
protecia dreptului fundamental al omului la un mediu sntos i a controlului conformitii
cadrului normativ cu prevederile constituionale, prin exercitarea, la sesizare, a controlului
constituionalitii legilor i a altor acte normative ale autoritilor administraiei publice centrale
i locale.
La rndul su, obiectul controlului asupra activitii autoritilor publice l constituie
verificarea legalitii aciunilor i inaciunilor administraiei publice sau a funcionarilor acestora,
modul n care i-au realizat atribuiile ncredinate, precum legalitatea actelor ntocmite de aceste
autoriti n domeniul proteciei dreptului constituional la un mediu sntos.
Rspunderea instituit de controlul judectoresc asupra activitii administraiei publice
n sfera proteciei dreptului fundamental al omului la un mediu sntos impune o atitudine mult
mai profund i exigent a funcionarilor publici fa de atribuiile cu care snt nvestii, fa de

144
nivelul lor de profesionalism i necesitatea de perfecionare continu a performanelor
profesionale din domeniul de activitate, astfel c instituia controlului judectoresc, se afirm ca
o garanie a restabilirii particularului n dreptul su vtmat de ctre o autoritate public i
sporete ncrederea acestuia n natura democratic a guvernrii.
Instituia avocatului poporului joac un rol semnificativ n procesul de protecie a
dreptului fundamental al omului la un mediu sntos, avnd menirea de a garanta respectarea
acestui drept al omului, n relaiile acestuia cu autoritile publice centrale i locale, cu
instituiile, organizaiile i ntreprinderile, indiferent de tipul de proprietate, cu asociaiile obteti
i persoanele cu funcii de rspundere de toate nivelurile, utiliznd n activitatea sa o varietate
larg de procedee orientate spre supravegherea respectrii att a dreptului constituional la un
mediu sntos, ct i al altor drepturi fundamentale tangeniale dreptului cercetat i realizarea lor
n baza principiului legalitii.

145
CONCLUZII GENERALE I RECOMANDRI
n rezultatul cercetrii complexe a proteciei dreptului fundamental al omului la un mediu
sntos, att din perspectiva dreptului constituional, ct i din perspectiva tiinelor juridice de
ramur (dreptul mediului, dreptul administrativ, etc.), putem formula urmtoarele concluzii i
recomandri:
1. Majoritatea statelor lumii recunosc expres fie dreptul fundamental al omului la un mediu
sntos sau ndatorirea fundamental de a proteja mediul n scopul proteciei vieii i sntii
persoanelor, pe motiv c anume o recunoatere i garantare constituional este necesar pentru
sporirea responsabilitii subiecilor abilitai n domeniul proteciei mediului, precum i punerea la
dispoziia diverselor instane a unei baze constituionale, n domeniul aplicrii noilor mijloace pentru
repararea prejudiciilor ecologice i sancionarea celor vinovai pentru pagubele aduse mediului.
2. Dreptul la un mediu sntos este recunoscut la nivel internaional, regional i naional, prin
consacrarea expres n textul actelor normative datorit importanei sale majore pentru societate,
manifestat la nivel internaional, dar i implicit, prin interpretarea extensiv a unor drepturi sau
ndatoriri deja existente, fie de ctre doctrinari sau de ctre instanele de judecat (recunoatere
judectoreasc), precum ar fi cazul aa-numitului procedeu par ricochet sau de deducere a unor
drepturi, care nu sunt expres prevzute n textul actului normativ, fiind considerat treptat att una din
tehnicile favorabile ale Curii Europene a Drepturilor Omului, ct i una din cele mai spectaculoase
construcii jurisprudeniale de acest fel ale instanei de la Strasbourg.
3. Din considerentul c att justiia constituional, ct i cea jurisdicional se exercit n
baza principiilor i practicii CEDO, considerm c ultima, poate fi tratat ca o garanie implicit a
proteciei dreptului la un mediu sntos.
4. Noiunea de drept la un mediu sntos este una complex, care din punct de vedere
stilistic evit actuala sintagm pleonasmic regsit n textul Legii Supreme, iar sub aspect juridic,
caracterizeaz un drept natural, inerent al fiinei umane de a tri ntr-un mediu natural prielnic
dezvoltrii fizice i psihice a acestuia, care pe plan intern este privit att ca un drept recunoscut
fiecrui individ indiferent de apartenena sa politico-juridic la un anumit stat, ct i o libertate, ceea
ce ofer titularului acestui drept posibilitatea de a-i alege modalitile de realizare i protecie a
dreptului cercetat.
5. Datorit importanei sale strategice pentru comunitatea internaional, dreptul la un mediu
sntos, se realizeaz n nume colectiv, n scopul meninerii echilibrului i promovrii securitii
ecologice, fr a fi tratat ca unul absolut, dar care dispune de un regim juridic superior fa de alte
drepturi ecologice i conexe prevzute de legislaia naional, instituind anumite limite i restricii,
precum dreptului de proprietate sau dreptului la circulaie n anumite zone protejate sau contaminate,
care prezint pericol pentru viaa i sntatea persoanei.

146
6. Avnd un coninut multifuncional, dreptul la un mediu sntos poate fi tlmcit i ca un
drept garanie al altor drepturi regsite n textul legii fundamentale, precum cel la via i la ocrotirea
sntii, la condiii de munc prielnice pentru viaa i sntatea persoanei, deoarece nici unul dintre
aceste drepturi nu este real fr un mediu sntos, echilibrat i prosper, care poate influena fie
pozitiv, fie negativ asupra sntii fiecrui individ n parte, n dependen de calitatea aerului pe care
-l respir, de calitatea apei potabile pe care o consumm, i nu n ultimul rnd de calitatea solului,
fiind asigurat i securitatea produselor alimentare.
7. Este necesar de promovat n Republica Moldova mecanismul consultrilor obligatorii
transfrontaliere, avnd la baz modelului european, iar scopul principal fiind furnizarea de informaii
reciproce n vederea proteciei mediului, astfel c n cazul n care unul dintre statele semnatare
consider c aplicarea unui plan sau program elaborat n legtur cu teritoriul su poate avea efecte
semnificative asupra mediului statului vecin, cel dinti este obligat de a expedia copia proiectului de
plan/ program/ lege, precum i recunoaterea dreptului unuia dintre statele semnatare de a solicita
informaii cu privire la planul sau programul, care se elaboreaz n statul cu frontier comun, nainte
de adoptarea sau supunerea lui procedurii legislative, deoarece aa cum s-a observat n coninutul
studiului realizat, consecinele daunelor aduse mediului nu au frontier.
8. Rolul garaniilor general-materiale i special-juridice privind protecia dreptului la un
mediu sntos, const att n garantarea unui cadru normativ i instituional favorabil pentru ca
dreptul n cauz s devin o realitate, o stare de fapt, ct i o msur de protecie, n caz contrar,
acesta ar comporta mai mult un caracter declarativ, lipsit de anumite implicri eficiente ale statului,
prin intermediul ansamblului de mijloace i metode social economice, politice i juridice.
9. Statul n calitate de instituie politic, care i exercit autoritatea suveran asupra unui
teritoriu i a unei populaii, este angajat s asigure condiiile, mijloacele i metodele social
economice, politice, juridice proteciei unui drept individual recunoscut fiecrei persoane, reflectat
i ca o manifestare de maxim responsabilitate n faa comunitii internaionale pentru asigurarea i
protecia unui mediu sntos, a unor condiii de trai benefice pentru dezvoltarea fizic i psihic a
individului, n scopul asigurrii desfurrii normale a strategiei mondiale de dezvoltare durabil a
generaiilor viitoare.
n baza studiului aprofundat asupra scopului i obiectivelor tezei, venim cu urmtoarele
recomandri de modificare i completare a Constituiei Republicii Moldova, nsoite de argumentri:
1. a) art. 37 aln.1 Statul recunoate i garanteaz fiecrei persoane dreptul la un mediu sntos
care subnelege prin noiunea complex de sntos, inclusiv i un mediu neprimejdios,
echilibrat ecologic, prosper i nepoluat din punct de vedere ecologic pentru via i sntatea
personei, precum i produse alimentare sau obiecte de uz casnic inofensive, fiind astfel cuprinse att

147
componentele mediului natural, ct i artificial, n ntregime de rnd cu factorii abiotici, biotici i
antropogeni;
b) art. 37 alin.2 Statul asigur cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept fiind excluse
din textul actual al articolului 37, att alin. 2, ct i alin. 3, deoarece prevd drepturi conexe celui la
un mediu sntos, care se regsesc fie deja n textul Constituiei R.M. (accesul la informaie art. 34
Dreptul la informaie ) sau n legea cadru (art. 30, 31, 32 a Legii privind protecia mediului
nconjurtor);
c) art. 37 alin. 3 Persoanele fizice i juridice au ndatorirea de a proteja mediul astfel n prim
plan ar fi asigurat o ndatorire de a proteja mediul nconjurtor tuturor persoanelor, dar nu numai a
cetenilor, iar n plan secund, norma constituional ar prevedea o form a rspunderii juridice
complex pentru daunele aduse mediului, dar nu numai expres pentru contraveniile ecologice;
2. Excluderea din coninutul art. 59 a Constituiei R.M. a sintagmei mediului nconjurtor,
prin urmare varianta final a acestui articol, fiind Protecia, conservarea i ocrotirea monumentelor
istorice i culturale constituie o obligaie a fiecrui cetean din considerentul c nu putem pune
semne de egalitate ntre monumentele istorice i culturale cu componentele mediului, fie ele de ordin
natural sau artificial;
3. Consfinirea n textul Legii Supreme a instituiei Avocatului Poporului constituie o
condiie iminent a asigurrii independenei instituionale i echidistanei politice, care ar atribui
respectivului mecanism de protecie o efectivitate mai sportit, inclusiv i prin specializarea unuia
dintre adjuncii Avocatului Poporului n probleme de mediu, din cadrul specialitilor recunoscui n
materie, i nemijlocit al proteciei dreptului fundamental de baz n domeniul respectiv.
Prin studiul, concluziile i recomandrile expuse, considerm c prezenta lucrare
nregistreaz un aport considerabil la cunoaterea tiinific aprofundat a naturii juridice i a
coninutului multifuncional a dreptului fundamental al omului la un mediu sntos, pecum i a
locului i rolului acestuia n cadrul sistemului de drepturi i liberti ale omului i ceteanului, i nu
n ultimul rnd a gradului de eficacitate a garaniilor de sorginte constituionale dreptului cercetat.

148
BIBLIOGRAFIE:
I. Surse in limba romn, francez i englez
1. Actul final al Conferinei pentru securitate i cooperare n Europa, semnat la Helsinki la
1 august 1975. [On-line]: http://www.osce.org/fr/mc/39502?download=true (Vizitat la
10.05.2014).
2. Administrarea cauzelor de contencios administrativ. Administrarea cauzelor
contravenionale (pentru uzul audienilor). / E. Fistican, A. Pascari, A. Climova, S. Furdui, S.
Bleceaga; coord. principal E. Muraru. (Seria Suporturi de Curs. Cartea a 8-a). Chiinu: Elan
Poligraf S.R.L., 2009. 161 p.
3. Analiza strii de sntate a populaiei Republicii Moldova prin prisma indicatorilor
statistici. Raport analitic pe anii 2005-2009. Chiinu, 2010. 101 p.
4. Anghel D. Rspunderea juridic privitoare la protecia mediului. Privire special asupra
rspunderii juridice. Bucureti: Universul Academic, 2010. 260 p.
5. Ardeleanu A., Maior C., Grec M. Ecologie juridic. Arad: Vasile Goldi Univ. Press,
2010. 142 p.
6. Arnut S. Particularitile teoretico practice ale formelor i metodelor de aprare ale
drepturilor i intereselor ecologice. Tez de doctor n drept. Chiinu, 2014. 177 p.
7. Azarov A., .a. Drepturile omului. Mecanisme de protecie (internaionale i din
Republica Moldova). Chiinau: UNESCO, 2007. 474 p.
8. Baltag D. Teoria general a dreptului. Chiinu: Tipografia Central, 2010. 536 p.
9. Bejan M., Rusu T. Exploatarea resurselor naturale i conceptul de dezvoltare durabil.
n: Buletinul AGIR, 2007, nr. 1, p. 20-24.
10. Blanger M. La reconnaissance dun droit fondamental un environnement de qualit.
Montral: Themis, 1990. 175 p.
11. Bercis P. Pour les nouveau droits de l'homme. Paris: J.C.Lottes. 1985. 235 p.
12. Biodiversity and International Law. Amsterdam: I.O.S. Press, 1992. 226 p.
13. Borodac A. Manual de drept penal. Partea Special. Chiinu: Tipografia Central,
2004. 622 p.
14. Brezoianu D. Drept administrativ romn. Bucureti: All Beck, 2004. 601 p.
15. Burdeau G. Les liberts publiques. Paris: L.G.D.J., 1966. 421 p.
16. Burdeau G. Les liberts publiques. Paris: L.G.D.J., 1972. 457 p.
17. C.E.D.O., hotrrea din 02.11.2006, cererea nr. 59909/00, [On-line]: www.echr.coe.int
(Vizitat la 17.05.2012).

149
18. C.E.D.O., hotrrea din 09.06.2005, cererea nr. 55723/00, [On-line]: www.echr.coe.int
(Vizitat la 17.05.2012)/
19. C.E.D.O., hotrrea din 09.12.1994, cererea nr. 16798/90, [On-line]: www.echr.coe.int
(Vizitat la 17.05.2012)/
20. C.E.D.O., hotrrea din 10.11.2004, cererea nr. 46117/99, [On-line]:
www.echr.coe.int(Vizitat la 17.05.2012).
21. C.E.D.O., hotrrea din 13.07.1983, cererea nr. 8737/79, [On-line]:
www.echr.coe.int(Vizitat la 17.05.2012).
22. C.E.D.O., hotrrea din 15.07.1980, cererea nr. 7889/77, [On-line]: www.echr.coe.int
(Vizitat la 17.05.2012).
23. C.E.D.O., hotrrea din 16.10.1985, cererea nr. 9310/81, [On-line]: www.echr.coe.int
(Vizitat la 17.05.2012).
24. C.E.D.O., hotrrea din 16.11.2004, cererea nr. 4143/02, [On-line]: www.echr.coe.int
(Vizitat la 17.05.2012).
25. C.E.D.O., hotrrea din 19.02.1998, cererea nr. 14967/89, [On-line]: www.echr.coe.int
(Vizitat la 17.05.2012).
26. C.E.D.O., hotrrea din 21.02.1990, cererea nr. 9310/81 A172, [On-line]:
www.echr.coe.int (Vizitat la 17.05.2012).
27. C.E.D.O., hotrrea din 25.11.1993, cererea nr. 14282/88, [On-line]: www.echr.coe.int
(Vizitat la 17.05.2012).
28. C.E.D.O., hotrrea din 26.10.2006, cererile nr. 53157/99, 53247/99, 53695/00,
56850/00, [On-line]: www.echr.coe.int (Vizitat la 17.05.2012 )
29. C.E.D.O., hotrrea din 27.01.2009, cererea nr. 67021/01, [On-line]: www.echr.coe.int
(Vizitat la 17.05.2012 ).
30. Capcelea A. Dreptul ecologic. Chiinu: .E.P. tiina, 2000. 270 p.
31. Capcelea A. Managementul ecologic n tranziia economic. Cazul Republica Moldova.
Chiinu: .E.P. tiina, 2013. 412 p.
32. Capcelea A. Managementul ecologic la diferite niveluri. Particularitile funcionrii i
cile de armonizare. Chiinu: .E.P. tiina, 2013. 320 p.
33. Capcelea A. Sistemul managementului ecologic. Chiinu: .E.P. tiina, 2013. 260 p.
34. Capcelea A., Capcelea V. Managementul ecologic. Fundamentarea teoretic i evoluia
paradigmelor. Chiinu: .E.P. tiina, 2013. 192 p.
35. Crna T. Drept constituional. Ediia a 2-a (revzut i adugat). Chiinu: Print-
Caro SRL, 2010. 513 p.

150
36. Crna T., Crna M. Non-discriminarea n condiiile constituionalismului
contemporan din Republica Moldova. Chiinu: Pontos, 2008. 388 p.
37. Crna T., Crna M. Protecia juridic a drepturilor omului. Chiinu: Reclama, 2006.
380 p.
38. Carta african a drepturilor omului i ale popoarelor, Nairobi, 27 iunie 1981. n Ioan
Vida Drepturile omului n reglementri internaionale. Bucureti: Lumina-Lex, 1999, p. 647
666.
39. Carta Mediului din Frana. Lege constituional a doptat la 21 iunie 2004 i
promulgat la 25 mai 2005. [On-line]: http://www.cg13.fr/uploads/tx_elydocumentsenligne/2.5
La_charte_de_l__environnement_01.pdf (Vizitat la 25.01.2014).
40. Carta mondial pentru natur, New York, 28 octombrie 1982, ratificat de Republica
Moldova prin Hotrrea Parlamentului nr. 1546-XII din 23.06.1993. n: Tratate Internaionale,
Vol. VII. Chiinu: MOLDPRES, 1999.
41. Ceban C., Burian A. Dezvoltarea economic durabil i protecia mediului
nconjurtor: probleme globale ale umanitii. n: Revista Moldoveneasc de Drept Internaional
i Relaii Internaionale, 2008, nr. 1, p.15 18.
42. Chihaia L., Cifor L., Ciobanu A. i alii. Dicionar enciclopedic. Chiinu: Cartier
SRL, 2001. 1696 p.
43. Chirileanu G. Cel mai vechi Cod silvic romnesc. Ornduirea de pdure dat de
mpratul Iosif al II-lea n 1786. Bucureti: Joseph Gobl, 1908. 256 p.
44. Ciplea L.I., Ciplea A. Poluarea mediului ambiant.Bucureti: Tehnica, 1978. 358 p.
45. Ciuc A. Protecia internaional a drepturilor omului. Iai: Sanvially, 1998. 220 p.
46. Cloc I., Suceav I., Tratat de drepturile Omului. Lugoj: Europa Nova, 1995. 496 p.
47. Cobneanu S., Crna T. Instituia Avocatului Parlamentar din Republica Moldova. hiinu:
CE USM, 2002. 140 p.
48. Colliard C.A. Liberts publiques. Daloz: 6-eme ed., 1982. 904 p.
49. Commoner B. Cercul care se nchide. Bucureti: Politic,1980. 296 p.
50. Concepia privind cooperarea dintre Parlament i societatea civil, aprobat prin
Hotrrea Parlamentului nr. 373 din 29.12.2005. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr,
5-8 din 13.01.2006.
51. Constituia Republicii Franceze din anul 1958. Bucureti: ALL Educaional, 1998. 46 p.
52. Constituia Federaiei Ruse din 1993. [On-line] http://www.gov.ru/main/konst/ konst12.html
(vizitat 14.02. 2012).

151
53. Constituia Regatului Belgiei din 17 februarie 1994. [On-
line]:http://constitutii.files.wordpress.com/2013/02/be118fr.pdf (vizitat la 25.03.2014).
54. Constituia Republicii Elene (Grecia) din 11 iunie 1975 revizuit n 2001. [On-line]:
http://constitutii.files.wordpress.com/2013/01/greek_2001.pdf (vizitat la 25.03.2014).
55. Constituia Republicii Moldova adoptat la 29.07.1994, n vigoare din 27 august 1994.
M. Of. al R. Moldova nr. 1 din 12.08.1994.
56. Constituia Republicii Moldova: comentariu. Chiinu: Arc, 2012. 576 p.
57. Constituia Romniei modificat i completat prin Legea de revizuire a Constituiei
Romniei nr. 429/2003. n: Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie
2003.
58. Convenia cadru privind protecia drepturilor minoritilor naionale, adoptat de ctre
Consiliul Europei la 13 iulie 1995. [On-line]: http://www.anr.gov.ro/docs/ legislatie/
internationala/Conventia_Cadru_pentru_Protectia_Minoritatilor_Nationale.pdf (Vizitat la
10.05.2014).
59. Convenia european pentru aprarea drepturilor omului i a libertilor fundamentale,
Roma, 04 noiembrie 1950, ratificat de Republica Moldova prin Hotrrea Parlamentului nr.
1298-XIII din 24.07.1997. Ediia Oficial Tratate Internaionale, Vol. I. Chiinu 1998, p.
341 358.
60. Convenia privind accesul la informaie, justiie i participarea publicului la luarea
deciziilor n domeniul mediului, Aarhus, 25 iunie 1998, ratificat de Republica Moldova prin
Hotrrea Parlamentului nr. 346-XIV din 07.04.1999. n Drepturile omului. Acte legislative
internaionale i regionale. Chiinu: Epigraf, 2005, p. 103 123.
61. Convenia privind rspunderea civil pentru daunele cauzate de activitile periculoase
pentru mediul nconjurtor, 21 iunie 1993, Oslo i Lugano, originalul pe portalul oficial al
Consiliului Europei - [On-line]: www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ QueVoulezVous.
asp?NT=150&CM=8&DF=11/5/2007&CL=ENG(Vizitat la 20.05.2013).
62. Costache Gh., Rotaru A. Protecia mediului nconjutor concept i esen. n: Legea
i Viaa, 2008, nr.4, p. 40-45.
63. Council Recommendation on the Implementation of the Polluter-Pays Principle, Nov.
14, 1974, C(74)223 [On-line]:http://acts.oecd.org/Instruments/ ShowInstrument View.aspx?
InstrumentID=11&InstrumentPID=9&Lang=en&Book=False (Vizitat la 25.06.2013).
64. Cranobaev A. Le contrle exerc sur l'activit de l'administration publique comme
mcanisme d'assurance du droit constitutionnel un environnement sain. n: Eficiena normelor

152
juridice: Materiale ale conferinei internaionale, 25-27 aprilie 2013, Romnia. Cluj-Napoca:
Hamangiu, 2013, p. 475 781.
65. Crasnobaev A. Carene privind determinarea coninutului dreptului fundamental al
omului la un mediu sntos. n: Administrarea Public, 2014, nr.2, p.155-163.
66. Crasnobaev A. Dreptul la un mediu sntos ca un drept fundamental al omului. n:
Edificarea statului de drept i punerea n valoare a patrimoniului cultural i istoric al Moldovei n
contextul integrrii europene: Materialele Conferinei tiinifice internaionale anuale ale
tinerilor cercettori. Vol .II, Secia Drept Naional. Ediia a V-a, 31 martie 2011. Chiinu:
Artpoligraf, 2011, p.7-11.
67. Crasnobaev A. Dreptul la un mediu sntos: determinri conceptuale. n: Teoria i
practica administrrii publice: Materiale ale conf. t-practice cu participare internaional, 20
mai 2013. Chiinu: Academia de Administrare Public, 2013, p. 301-304.
68. Crasnobaev A. Dreptul publicului de a participa la elaborarea i adoptarea deciziilor de
mediu n cadrul activitii administraiei publice. n: Interaciunea dreptului naional i
internaional n realizarea proteciei drepturilor i libertilor fundamentale ale omului: mas
rotund cu participare internaional, 10 decembrie 2014. Chiinu:Garomont-Studio, 2015, p.
135 151.
69. Crasnobaev A. Formele de realizare a funciei ecologice a statului. n: Protecia
drepturilor omului: Mecanisme naionale i internaionale. Materiale ale mesei rotunde cu
participare internaional consacrat aniversrii a 20-a de la fondarea Academiei de Administrare
Public de pe lng Preedintele Rep. Moldova, 11 decembrie 2012. Chiinu: Elan Poligraf,
2013, p. 217-231.
70. Crasnobaev A. Recunoaterea dreptului la un mediu sntos. n: Teoria i practica
administrrii publice: Materiale ale conf. t-practice cu participare internaional, 23 mai 2014.
Chiinu: Academia de Administrare Public, 2014. p. 203-206.
71. Crasnobaev A. Rolul controlului judectoresc n asigurarea dreptului fundamental al
omului la un mediu sntos. n: Reformele structurale primordiale necesare dezvoltrii
competitive a societii din Republica Moldova: Materiale ale conferinei tiinifice
internaionale, 5-6 aprilie 2013. Bli: Elan Poligraf, 2013, p.112-117.
72. Crasnobaev A. Rolul Instituiei Avocatului Parlamentar n asigurarea dreptului
fundamental al omului la un mediu sntos. n: Tendine contemporane n evoluia
patrimoniului istoric i juridic al Republicii Moldova: Materialele Conferinei tiinifice
internaionale anuale a doctoranzilor i tinerilor cercettori. Volumul II. Ed. a VI-a, 12 apr. 2012.
Chiinu: CEP USM, 2012, p. 144-152.

153
73. Crasnobaev A. Rolul jurisprudenei Curii Europene a Drepturilor Omului n
asigurarea dreptului fundamental la un mediu sntos. n: Teoria i practica administrrii
publice: Materiale ale conf. t-practice cu participare internaional, 22 mai 2012. Chiinu:
Academia de Administrare Public, 2012, p.176-178.
74. Creang I. Curs de drept administrativ: pentru studenii fac. de drept, Ed. a 2-a.
Chiinu: Epigraf, 2004. 352 p.
75. Creang I., Gurin C., Drepturile i libertile fundamentale. Sistemul de garanii.
Chiinu: TISH, 2005. 400 p.
76. Declaraia Conferinei O.N.U. pentru mediu i dezvoltare din 3-14 iunie 1992. [On-
line]:http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=97&articleid=1503
(vizitat la 15.03.2011)
77. Declaraia cu privire la mediu i dezvoltare, Rio de Janeiro, 3-14 iunie 1992. [On
line]:http://www.dadalos.org/rom/menschenrechte/grundkurs_2/Materialien/dokument_9.htm(Vi
zitat la 10.10.2012).
78. Declaraia Naiunilor Unite asupra mediului nconjurtor, Stockholm, 16 iunie 1972
adoptat n cadrul Conferinei Naiunilor Unite asupra mediului de la Stocholm. [On-
line]:http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=78&ArticleID=11
63(vizitat la 15.03.2011).
79. Declaraia Universal a Drepturilor Omului, New-York, 10 decembrie 1948, ratificat
de Republica Moldova prin Hotrrea Parlamentului nr. 217-XII din 28.07.1990. Ediia Oficial
Tratate Internaionale, Vol. I. Chiinu 1998, p. 11 17.
80. Deleanu I. Drept constituional i instituii politice. Vol. I. Bucureti: Europa Nova, 1996.
480 p.
81. Deleanu I. Drept constituional i instituii politice. Vol. I. Iai: Chemarea, 1992. 158 p.
82. Diaconu I. Minoritile: statut, perspective. Bucureti: I.R.D.O., 1996. 216 p.
83. Diaconu I. Drepturile omului n dreptul internaional contemporan. Bucureti: Lumina
Lex, 2001. 459 p.
84. Diaconu M. Dreptul la mediu sntos n constituiile unor ri ale Uniunii Europene. n:
Revista de tiine juridice, 2006, nr.4, p. 97-102.
85. Dicionar explicativ al limbii romne. Bucureti: Univers Enciclopedic, 1998. 1195 p.
86. Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 27 iunie 2001
privind evaluarea efectelor anumitor planuri i programe asupra mediului. n: Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene, 15, vol. 7. p. 132-142 [On line]: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=DD:15:07:32001L0042:RO:PDF (Vizitat la 10.10.2012)

154
87. Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 26 mai 2003 de
instituire a participrii publicului la elaborarea anumitor planuri i programe privind mediul i de
modificare a directivelor 85/337/CEE i 96/61/CE ale Consiliului n ceea ce privete participarea
publicului i accesul la justiie. n: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 15, vol. 10. p. 8-15 [On
line]:http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:10:32003L0035:RO: PDF
(Vizitat la 10.10.2012)
88. Dogaru I. Dnior D.C. Drepturile Omului i libertile publice. Chiinu: Zamolxe,
1998. 242 p.
89. Dogaru L. Dreptul Mediului curs universitar. Tg-Mure: Petru Maior, 2008. 345 p.
90. Dogaru L. Dreptul mediului. Bucureti: ALL BECK, 2005. 258 p.
91. Drganu T. Drept constituional i instituii politice. Vol.I. Bucureti: Lumina Lex,
1998. 269 p.
92. Dupl N., Le droit la qualit de l'environnement: un droit en devenir, un droit
definir. Montreal: Qubec-Amrique, 1988. 507 p.
93. Duu M. Dreptul comunitar al mediului. Impactul asupra legislaiilor statelor membre
ale UE. Experienele Franei i Romniei. [On-line]: http://www.revista22.ro/dreptul-comunitar-
al-mediului-brimpactul-asupra-legislatiilor-statelor-membre-ale-ue-brexperientele-frantei-si-
romaniei-3412.html (vizitat la 25.03.2014)
94. Duu M. Despre necesitatea recunoaterii i semnificaiile dreptului fundamental al
omului la un mediu sntos. n: Dreptul, 1990, nr. 9-12, p. 41-49.
95. Duu M. Dreptul internaional al mediului. Bucureti: Economic, 2004.256 p.
96. Duu M. Dreptul mediului (curs universitar). Bucureti: C. H. Beck, 2007. 482 p.
97. Duu M. Dreptul mediului. Tratat (Volumul I). Bucureti: Economic, 1998. 404 p.
98. Duu M. Dreptul mediului.Tratat, abordare integrat. Vol I. Bucureti: Economic, 2003.
488 p.
99. Duu M. Tratat de dreptul mediului. Bucureti: C. H. Beck, 2007. 1109 p.
100. Dworkin R. Taking Rights Seriously. Cambridge: Harvard Univ. Press, 1977. 293 p.
101. Enseignement et environnement: colloque international d'Aix-en-Provence, 16-21
octobre 1972. Paris : La Documentation franaise, 1972. 51 p.
102. Ghinea L. Aprarea naturii. Bucureti: E.S.E. 1978. 136 p.
103. Guceac I. Curs elementar de drept constituional. Vol. I. Chiinu: Reclama, 2001.
257 p.
104. Guceac I. Curs elementar de drept constituional. Vol. II. Chiinu: F.E.P. Tipografia
Central, 2004. 496 p.

155
105. Guceac I. Dreptul la ap un nou drept fundamental al omului. n: Akademos 2010.
nr. 3, p. 39-45.
106. Hassan P. Moving towards a just international environmental law. In: Biodiversity
and International Law. IOS Press, 1992, p. 72-125.
107. Haumont F. Le droit constitutionnel belge a la protection dun environnement sain
etat de la jurisprudence. En: Revue juridique de lenvironnement, 2005, nr. 1, p. 41-52.
108. Hotrrea Curii Constituionale despre controlul constituionalitii Hotrrii
Parlamentului nr.130-XIV din 31 iulie 1998 privind abilitarea Guvernului Republicii Moldova
cu dreptul de a autoriza transportarea combustibilului nuclear prelucrat i a Hotrrii Guvernului
nr.861 din 14 august 1998 cu privire la autorizarea transportrii combustibilului nuclear, Nr.26
din 18.09.98. n: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.90-91/35 din 01.10.1998.
109. Hotrrea Curii Constituionale pentru controlul constituionalitii unor prevederi
din Legea nr.1353-XIV din 3 noiembrie 2000 privind gospodriile rneti (de fermier), Nr.40
din 12.07.2001. n: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.81-83/31 din 20.07.2001.
110. Hotrrea de Guvern nr. 304 din 17.03.2007 cu privire la aprobarea Programului
Naional de asigurare a securitii ecologice pentru anii 2007-2015. n: Monitorul Oficial nr.43-
46/336 din 30.03.2007.
111. Hotrrea Guvenului nr. 796 din 25.10.2012 cu privire la abrogarea unor acte
normative ale Guvernului. n: Monitorul Oficial nr. 228 din 31.10.2012.
112. Hotrrea Guvernului nr. 447 din 17.04.2003 cu privire la aprobarea Programul
Naional de asigurare a securitii ecologice 2007-2015. n: Monitorul Oficial nr. 43-46 din
30.03.2007.
113. Hotrrea Guvernului Nr. 1064 din 11.11.1999 privind aprobarea Programului
naional de suprimare ealonat a substanelor ce distrug stratul de ozon n Republica Moldova.
n: Monitorul Oficial nr. 135-139 din 09.12.1999.
114. Hotrrea Guvernului nr. 1155 din 20 octombrie 2004 pentru aprobarea Strategiei
Naionale cu privire la reducerea i eliminarea poluanilor organici persisteni i Planului
Naional de implementare a Conveniei de la Stockholm privind poluanii organici persisteni. n:
Monitorul Oficial nr. 193 din 29.10.2004.
115. Hotrrea Guvernului nr. 1415 din 19.12.2001 privind aprobarea Strategiei social-
economice a Republicii Moldova pe termen mediu (pn n anul 2005). n: Monitorul Oficial nr.
5-8 din 10.01.2002.

156
116. Hotrrea Guvernului nr. 2047 din 04.10.2001 cu privire la aprobarea Programului de
diminuare a polurii aerului atmosferic de ctre mijloacele de transport auto. n: Monitorul
Oficial nr. 121-123 din 05.10.2001.
117. Hotrrea Guvernului nr. 367 din 13.04.2000 privind aprobarea Programului naional
de aciuni pentru combaterea deertificrii. n: Monitorul Oficial nr. 46-49 din 27.04.2000.
118. Hotrrea Guvernului nr. 471 din 28.06.2011 pentru aprobarea Planului naional de
aciuni pentru implementarea n Republica Moldova a Conveniei privind accesul la informaie,
justiie i participarea publicului la adoptarea deciziilor n domeniul mediului (2011-2015) n:
Monitorul Oficial nr. 107-109 din 01.07.2011.
119. Hotrrea Guvernului nr. 487 din 19.06.2001 privind aprobarea Planului naional de
aciune pentru sntate n relaie cu mediul. n: Monitorul Oficial nr. 75-77 din 06.07.2001
120. Hotrrea Guvernului nr. 606 din 28.07.2000 privind aprobarea Programului naional
de valorificare a deeurilor de producie i menajere. n: Monitorul Oficial nr. 78-80 din
08.07.2000.
121. Hotrrea Guvernului nr.861 din 14 august 1998 cu privire la autorizarea transportrii
combustibilului nuclear. n: M.O., nr.77-78 din 20 august 1998.
122. Hotrrea Parlamentului nr. 112-XV din 27.04.2001 cu privire la aprobarea Strategiei
naionale i a Planului de aciune n domeniul conservrii diversitii biologice. n: Monitorul
Oficial nr.090 din 02.08.2001.
123. Hotrrea Parlamentului nr. 1442 din 24.12.1997 privind Concepia de dezvoltare a
gospodriei cinegetice naionale n: Monitorul Oficial Nr. 024 din 19.03.1998.
124. Hotrrea Parlamentului nr. 325-XV din 18 iulie 2003 privind aprobarea Concepiei
politicii naionale n domeniul resurselor de ap. n: Monitorul Oficial nr.191 din 05.09.2003.
125. Hotrrea Parlamentului nr. 350-XV din 12.06.2001 pentru aprobarea Strategiei
dezvoltrii durabile a sectorului forestier din Republica Moldova. n: Monitorul Oficial nr. 133
din 08.11.2001.
126. Hotrrea Parlamentului nr. 605 din 02.11.2001 privind aprobarea Concepiei politicii
de mediu a Republicii Moldova. n: Monitorul Oficial nr. 9-10 din 15.01.2002.
127. Hotrrea Parlamentului nr. 90 din 12.05.2011 cu privire la aprobarea Planului
naional de aciuni n domeniul drepturilor omului pe anii 20112014. n: Monitorul Oficial nr.
118-121 din 22.07.2011.
128. Hotrrea Parlamentului nr.130-XIV din 31 iulie 1998 privind abilitarea Guvernului
Republicii Moldova cu dreptul de a autoriza transportarea combustibilului nuclear prelucrat. n:
M.O., nr.77-78 din 20 august 1998.

157
129. Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova cu privire la
practica aplicrii de ctre instanele judectoreti a unor prevederi ale Legii contenciosului
administrativ nr.27 din 24.12.2001 modificat prin Hotrrea Plenului Curii Supreme de
Justiie a Republicii Moldova nr.14 din 25.03.2002. n: Buletinul Curii Supreme de Justiie a
Republicii Moldova nr. 4-5 din 2002.
130. Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova cu privire la
examinarea cauzelor privind accesul la informaiile oficiale nr.1 din 02.04.2007. n: Buletinul
Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova, nr.5 din 2007.
131. Hotrrea Curii Constituionale privind controlul constituionalitii art.8 lit.a), b), c),
d), e) din Legea nr.269-XIII din 09.11.1994 cu privire la ieirea i intrarea n Republica Moldova
nr.15 din 30.09.2008. n: Monitorul Oficial nr.183-185/11 din 10.10.2008.
132. Husein A.-N. Drepturile omului la un mediu ambiant sntos: aspecte ale dreptului
internaional. Tez de doctor n drept. Chiinu, 2010. 193 p.
133. Iancu Gh. Drept constituional i instituii politice. Bucureti: Lumina Lex, 2002.462
p.
134. Iancu Gh. Drepturile fundamentale i protecia mediului. Bucureti: Regia Autonom
Monitorul Oficial, 1998. 256 p.
135. Integrarea dezvoltrii durabile n politicile UE: raport de analiz pe anul 2009 a
Strategiei de dezvoltare durabil a Uniunii Europene. Bruxelles, 24.7.2009 COM(2009) [On-
line]: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0400:FIN:RO:PDF
(Vizitat la 25.06.2013).
136. Ion Dediu. Dicionar - enciclopedic ecologic. Chiinu, 1990. 406 p.
137. Ionescu Cr., Tratat de drept constituional contemporan. Bucureti: ALL BECK,
2003. 816 p.
138. Iordanov I.-R. Fundamentarea tiinific i reglementarea normativ a drepturilor
ecologice ale omului n Republica Moldova. Tez de doctor n drept. Chiinu, 2007. 191 p.
139. Iovna I., Drept administrativ. Volomul II. Arad: SERVO-SAT, 1997. 184 p.
140. Jacqu J.-P. La protection du droit lenvironnement au niveau europen ou
rgional. UNESCO, 1987, p. 65-76.
141. Jofa C. Protecia drepturilor omului. Iai: Chemarea, 2000. 244 p.
142. Kiss A. Implementation of the right to protection of the environnement: difficulties
and means. Salzburg, 1980. 231 p.
143. Kiss A. Droit international de l'environnement. Paris: A. Pedone, 1989. 312 p.

158
144. Kiss Al. Dfinition et la nature juridique dun droit de lhomme lenvironnement.
En: Environnement et droits de l'homme. Paris: UNESCO, 1978, p 13-28.
145. Kromarek P. Le droit un environnement sain et quilibr. [On-line]:
http://unesdoc.unesco.org/images/0004/000407/040784fb.pdf (vizitat la 26.07.2013).
146. Le Petit Larousse. Paris: Grand Format, 2005. 1928 p.
147. Legea contenciosului administrativ, nr. 793 din 10 februarie 2000. n: Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 18.05.2000, nr. 57-58.
148. Legea cu privire la Avocaii parlamentari, nr. 1349-XIII din 17 octombrie 1997. n:
Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 1997, nr. 82 - 83.
149. Legea cu privire la resursele naturale, nr. 1102 din 06.02.1997. n: Monitorul Oficial
al Republicii Moldova nr. 40 din 19.06.1997.
150. Legea Fundamental a RFG din anul 1949. Bucureti: ALL Educaional, S.A. 1998.
151. Legea nr. 1515 din 16.06.1993 privind protecia mediului nconjurtor. Monitorul
Parlamentului. Nr. 10 din 01.10.1993.
152. Legea nr. 179 din 10.07.2008 cu privire la parteneriatul public-privat. n: Monitorul
Oficial nr. 165-166 din 02.09.2008.
153. Legea nr. 398-XV din 2 decembrie 2004 privind aprobarea Strategiei de Cretere
Economic i Reducere a Srciei (2004-2006). n: Monitorul Oficial nr.5-12/44 din 14.01.2005.
154. Legea nr. 435 din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativ, Monitorul
Oficial nr. 29-31 din 02.03.2007.
155. Legea Nr. 52 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul) din 03.04.2014. n :
Monitorul Oficial nr. 110-114 din 09.05.2014.
156. Legea nr.1353-XIV din 3 noiembrie 2000 privind gospodriile rneti (de fermier).
nr. 40 din 12.07.2001. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 14-15 din 2001.
157. Legea privind actele legislative, nr. 780 din 27.12.2001. n: Monitorul Oficial al
Republicii Moldova nr. 36-38 din 14.03.2002.
158. Legea privind deeurile de producie i menajerenr.1347-XIII din 9 octombrie 1997.
n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.16-17 din 5 martie 1998.
159. Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat, nr. 1538 din 25.02.1998. n:
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 66-68 din 16.07.1998.
160. Legea privind fondul piscicol, pescuitul i piscicultura, nr. 149 din 08.06.2006. n:
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 126-130 din 11.08.2006.
161. Legea privind principiile urbanismului i amenajrii teritoriului, nr. 835 din
17.05.1996. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 1-2/2 din 02.01.1997.

159
162. Legea privind securitatea biologic, nr. 755 din 21.12.2001. n: Monitorul Oficial al
Republicii Moldova nr. 75 din 13.06.2002.
163. Legea Republicii Moldova cu privire la produsele de uz fitosanitar i la fertilizani,
nr. 119-XV din 22.04.2004. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 100-103/510 din
25.06.2004.
164. Legea Republicii Moldova cu privire la regimul produselor i substanelor nocive, nr.
1236 din 03. 07.1997. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 67-68/557 din 16.10.1997.
165. Legea Republicii Moldova privind accesul la informaie, nr. 982-XIV din 11.05.2000.
n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 88-90/664 din 28.07.2000.
166. Legea Republicii Moldova privind expertiza ecologic i evaluarea impactului asupra
mediului nconjurtor, nr. 851 din 29.05.1996. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.
52-53/494 din 08.08.1996.
167. Lupan E. Dreptul mediului. Bucureti: Lumina Lex, 1993. 198 p.
168. Lupan E. Dreptul mediului. Bucureti: Lumina Lex, 2001. 366 p.
169. Lupan E. Dreptul mediului. Cluj-Napoca: ARGONAUT, 1998. 304 p.
170. Lupan E. Dreptul mediului. Partea general I. Bucureti: Lumina-Lex, 1996. 238 p.
171. Lupan E. Tratat de dreptul proteciei mediului. Bucureti: C.H. Beck, 2009. 688 p.
172. Lutz E.L., Hannum H., Burke K.J., New Directions in Human Rights. Philadelphia:
Univ. of Pennsylvania, 1989. 246 p.
173. Mag R. Protecia mediului n contextul dezvoltrii durabile. Legislaie i instituii.
Cluj-Napoca: BIOFLUX, 2011. 363 p.
174. Magdei M. Sntatea public bazat pe cunoatere. n revista: Akademos, 2010, nr.
3, p. 48-54.
175. Makarewicz A. La protection internationale du droit l'environnement. n:
Environnement et droits de l'homme. Paris: UNESCO, 1987. p. 77-90.
176. Manoliu M., Ionescu C., Nistoran D. Noiuni de dreptul mediului nconjurtor.
Bucureti: Didactic i Pedagogic, 1996. 197 p.
177. Marinescu C., Corini V. Consideraiuni privind relaia dintre ecologie i politologie.
n: Dezvoltarea constituional a Republicii Moldova la etapa actual. Materiale ale conferinei
tiinifico-practice internaionale din 22- 23 septembrie 2004 ( mun. Bli). Chiinu: F.E. -P.
Tipografia Central, 2004, p. 1311-1328.
178. Marinescu C., Rotaru A. Rolul statului n pstrarea unui mediu ambiant sntos. n:
Legea i Viaa, 2006, nr. 4, p. 520-521.
179. Marinescu D. Dreptul mediului nconjurtor. Bucureti: ansa, 1993. 340 p.

160
180. Marinescu D. Dreptul mediului nconjurtor. Bucureti: ansa, 1996. 530 p.
181. Marinescu D. Tratat de dreptul mediului. Bucureti: ALL Beck, 2003. 560 p.
182. Marton A., Iosip-Mo t. N. Protecia mediului. Timioara: Eurobir, 1997. 586 p.
183. Meadows D.H. i alii. The limits to growth: a report for the Club of Rome's project
on the predicament of mankind. New York: Universe Books, 1972. 205 p.
184. Minea S. M. Dreptul mediului nconjurtor i dezvoltarea durabil: Analele
Universitii din Oradea, Seria Drept (anul III), Oradea, 1995, p. 41-46.
185. Moarc A. Sindicatele componente fundamentale ale societii civile. Bucureti:
Tribuna Economic, 1999. 361 p.
186. Moltke von K. Une approche cologique et un essai de definition. En: Environnement
et droits de l'homme. Paris: UNESCO, 1987, p. 107-112.
187. Morange I. Liberts publiques. Paris : Presses universitaires de France, 1985. 384 p.
188. Muraru I. Drept constituional i institutii politice. Bucureti: Actami, 1997. 275 p.
189. Muraru I. Drept constituional i instituii politice. Ediia a 8a , revzut. Bucureti:
ACTAMI, 1998. 480 p.
190. Muraru I., Iancu Gh.. Drepturile libertile i ndatoririle fundamentale. Bucureti:
I.R.D.O., 1992. 360 p.
191. Muraru I., Tnsescu E.-S. Drept constituional i instituii politice. Volumul I. Ediia
a XI-a. Bucureti: All Beck, 2003. 256 p.
192. Muraru I., Tnsescu E.-S. Drept constituional i instituii politice. Volumul I. Ediia
a XIII-a. Bucureti: C.H. Beck, 2009. 290 p.
193. Neagu M.-M. Ocrotirea dreptului fundamental al omului la un mediu sntos prin
mijloace de drept penal. Tez de doctor n drept. Chiinu, 2006. 174 p.
194. Nedelcu A., Surdescu O. Reflecii cu privire la constituionalizarea dreptului la un
mediu sntos n Uniunea European. n revista: Sfera Politici. Evoluia constituional a
Romniei. Nr. 149, din iulie 2010, p. 65-74.
195. Negru B., Negru A. Teoria general a dreptului i statului. Chiinu: Bons Offices,
2006. 536 p.
196. Negru V. Drept administrativ. Galai: Danubius, 2001. 346 p.
197. Nicolau I.-I. Raportul juridic de drept al mediului. Tez de doctor n drept. Chiinu,
2012. 143 p.
198. Ordonana de urgen a Guvernului nr. 195/2005 privind protecia mediului. n:
Monitorul Oficial al Romniei, nr. 1196 din 30 decembrie 2005, aprobat cu modificri prin
Legea nr. 265/2006, publicat n Monitorul oficial al Romniei, nr. 586 din 6 iulie 2006.

161
199. Orlov M. Curs de contencios administrativ.Chiinu:Elena V.I. SRL, 2009.158 p.
200. Pactul internaional cu privire la drepturile civile i politice, New-York, 16 decembrie
1966, ratificat de Republica Moldova prin Hotrrea Parlamentului nr. 217-XII din 28.07.1990.
Ediia Oficial Tratate Internaionale, Vol. I. Chiinu 1998, p. 30 49.
201. Pactul internaional cu privire la drepturile economice, sociale i culturale, New-
York, 16 decembrie 1966, ratificat de Republica Moldova prin Hotrrea Parlamentului nr. 217-
XII din 28.07.1990. Ediia Oficial Tratate Internaionale, Vol. I. Chiinu 1998, p. 18 29.
202. Pelloux R. Vrais et faux droits de l'homme - problmes de dfinition et de
classification. En: Revue du droit public et de la science politique en France et ltranger, 1991,
nr. 1, p. 53-68.
203. Pettiti L.E., Decuax E., Imbert P.H., La Convention Europenne des Droits de
lHomme, Commentaire article par article. Paris: Economica, 1995. 1234 p.
204. Popescu E. Dreptul mediului. Trgu Jiu: Mapamond, 2003. 302 p.
205. Popescu S. Teoria general a dreptului. Bucureti: Lumina Lex, 2000. 366 p.
206. Preda M. Tratat elementar de drept administrativ. Bucureti:Lumina Lex, 1996.736 p.
207. Presidency Report on the 2009 Review of the EU Sustainable Development Strategy.
Brussels, 1 December 2009, 16818/09 [On-line]: http://register.consilium. europa.eu/pdf/en/09/
st16/st16818.en09.pdf(Vizitat la 25.06.2013).
208. Prieur M. Droit de lnvironnement. Paris: Dalloz, 2004. 1001 p.
209. Prisca N. Drepturile i ndatoririle fundamentale ale cetenilor. Bucureti:
Ed.tiinific i Enciclopedic, 1978. 325 p.
210. Purd N. Protecia drepturilor omului, Bucureti: Lumina Lex, 2001. 584 p.
211. Purd N., Diaconu N. Protecia juridic a drepturilor omului. Bucureti: Universul
Juridic, 2011. 447 p.
212. Railean P. Controlul judiciar garanie fundamental a legalitii n statul de drept.
n: Revista Naional de Drept, 2010, nr. 9-10, p. 124-126.
213. Raport privind respectarea drepturilor omului n Republica Moldova n anul 2008. [On-
line]:http://www.ombudsman.md/md/anuale. (Vizitat la: 25.02. 2012).
214. Raport privind respectarea drepturilor omului n Republica Moldova n anul 2009. [On-
line]:http://www.ombudsman.md/md/anuale. (Vizitat la: 25.02. 2012).
215. Raport privind respectarea drepturilor omului n Republica Moldova n anul 2010. [On-
line]:http://www.ombudsman.md/md/anuale. (Vizitat la: 25.02. 2012).

162
216. Raport privind respectarea drepturilor omului n Republica Moldova n anul 2011[On-
line]:http://www.ombudsman.md/sites/default/files/rapoarte/cpdom_raport_2011anexe_0.pdf (Vizitat
la: 25.02. 2012).
217. Raport privind respectarea drepturilor omului n Republica Moldova n anul 2012[On-
line]:http://www.ombudsman.md/sites/default/files/rapoarte/raport2012-final.pdf (Vizitat la: 25.06.
2013).
218. Raport privind respectarea drepturilor omului n Republica Moldova n anul 2013 [On-
line]: http://www.ombudsman.md/sites/default/files/rapoarte/raport_cpdom_2013.pdf (Vizitat la:
14.06. 2014).
219. Regulamentul Parlamentului aprobat prin Legea nr.797-XIII din 2 aprilie 1996. n:
M.O. nr. 81-82 din 19 decembrie 1996.
220. Regulamentul Republicii Moldova privind antrenarea publicului n elaborarea i
adoptarea deciziilor de mediu, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 72 din 25.01.2000. n.
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 12-13 din 03.02.2000.
221. Regulamentului privind consultarea populaiei n procesul elaborrii i aprobrii
documentaiei de amenajare a teritoriului i de urbanism aprobat prin Hotrrea Guvernului nr.
951 din 14.10.1997. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 076 din 20.11.1997.
222. Renewed EU Sustainable Development Strategy as adopted by the European Council
on 15/16 June 2006. 10917/06 [On-line]: http://register.consilium.europa.eu/ pdf/en/06/st10/
st10917.en06.pdf(Vizitat la 25.06.2013).
223. Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common
Future. United Nations, 1987. [On-line]:http://conspect.nl/pdf/Our_Common_Future-Brundtland
_Report_1987.pdf (Vizitat la 25.06.2013).
224. Robert J., Duffar J. Droits de lhomme et liberts fondamentales. Paris:
Montchrestien, 1999. 906 p.
225. Roberts E.F. The right to a decent environment. A premature construct. In:
Environment Policy and Law, Lausanne, 1976, p. 185-188.
226. Rotaru A. Condiiile i beneficiile participrii publicului la procesul decizional n
sfera proteciei mediului nconjurtor. n: Legea i Viaa, 2010, nr. 3, p. 71-76
227. Rotaru A. Probleme ale dezvoltrii legislaiei ecologice a Republicii Moldova la
etapa actual. Tez de doctor n drept. Chiinu, 2012. 218 p.
228. Rusu I. Drept constituional i instituii politice. Bucureti: Cerna, 1998. 352 p.

163
229. Sntatea copiiilor i mediul nconjurtor n Republica Moldova. Raport Naional.
Chiinu, 2010. [On-line]: http://www.mediu.gov.md/images/documente/starea_mediului/
rapoarte/nationale/p5_Raport-Parma-ro.pdf (Vizitat la 24.08.2012).
230. Srcu D. Accesul la Curtea European a Drepturilor Omului: Condiii de
admisibilitate. Chiinu: Centrul de Drept, 2001. 123 p.
231. Selejan-Guan A. Spaiul european al drepturilor omului: reforme, practici, provocri.
Bucureti: C.H. Beck, 2008. 149 p.
232. Sion I. Ecologie i drept internaional, cooperare i strategie internaional n
domeniul mediului nconjurtor. Bucureti: Editura tiinific i Enciclopedic, 1990. 294 p.
233. Sioutis G. Le droit de lhomme lenvironnement en Grce. En : Revue juridique de
lenvironnement, 1994, nr. 4, p. 329-334.
234. Situaiile Excepionale pe anul 2011. Serviciul Proteciei Civile i Situaiilor
Excepionale al Ministerului Afacerilor Interne. [On-line]:http://www.dse.md/sites/
default/files/file/statistics/brosura_se_2011.pdf (Vizitat la 24.08.2012).
235. Smochin A. Jurisdicia constituional: probleme teoretice i practice. n: Valori
constituionale factori ai stabilitii regimului democratic: Materialele conf. tiinifice
internaionale din 22-23 iulie 2009. Chiinu: Depol Promo SRL, 2010, p. 203- 205.
236. Smochin A. Reforma sistemului judectoresc n Republica Moldova: probleme
teoretice i practice. n: Studii Juridice Universitare, 2008, nr. 1-2, p. 15-20.
237. Smochin A. Rolul Curii Constituionale n asigurarea stabilitii Constituiei. n:
Symposia professorum: Materialele Sesiunii tiinifice din 21 octombrie 2005. Chiinu: ULIM,
2006, p. 14-18.
238. Smochin A. Tendine actuale n evoluia jurisdiciei constituionale moldoveneti.
n: Rolul Curii Constituionale n sistemul proteciei drepturilor omului i respectarea CEDO i
jurisprudenei Curii Europene pentru Drepturile Omului n jurisprudena i legislaia naional:
materialele conferinei tiinifice din 13-14 decembrie 2007. Boon: 2007, p. 154-157.
239. Smochin A., Crasnobaev A. Autoritile publice n cadrul sistemelor de protecie a
dreptului fundamental al omului la un mediu sntos. n: Administrarea statului Republica
Moldova la 20 de ani de independen: Materiale ale sesiunii de comunicri tiinifice, 29-30
octombrie 2011. Chiinu: Elena-V.I., 2012, p. 210-217.
240. Smochin A., Crasnobaev A. Coninutul multifuncional al dreptului fundamental al
omului la un mediu sntos. n: Asigurarea unei creteri economice durabile ntr-un stat de
drept: Materialele conf. teoretico- tiinifice cu participare internaional, 28-30 martie, 2012.
Bli: Elena V.I., p. 47-52.

164
241. Sptaru T. Racordarea legislaiei ecologice la principiile dezvoltrii durabile. n:
Dezvoltarea constituional a Republicii Moldova la etapa actual. Chiinu: Tipografia
Central, 2004, p. 131-134.
242. Starea mediului n Republica Moldova n 2007-2010. Raport Naional. Chiinu:
Nova-Imprim SRL, 2011. 186 p.
243. Strategia mondiale a conservrii naturii din 1980. [On-line]: http://cisdl.org/natural-
esources/public/docs/wcs.pdf (vizitat la 12.02.2015).
244. Strategia Uniunii Europene pentru dezvoltare durabil adoptat la Gothenburg
(Suedia) n 2001 [On-line]: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/ com/2001/com2001_
0264en01.pdf Vizitat la 25.06.2013).
245. Stugren B. Ecologie teoretic. Cluj: Sarmis, 1994. 287 p.
246. Teodoroiu S.-M. Noi aspecte privind regimul juridic al deeurilor la nivel comunitar
european. n: Studii de Drept Romnesc, 2008, nr. 1-2, p. 199-210.
247. Teudea V. Protecia mediului. Bucureti: Fundaia Romnia de mine, 2000. 288 p.
248. Tilican C. Efectul Cernobl. n: Cancer, o provocare la via. [On-line]:
http://www.srccjro.org/revista%20pdf/nr%2016/efectul%20cernobil3.pdf (Vizitat la 16.10.2013)
249. Trofimov I. Dreptul mediului. Chiinu: Elena V.I., 2002. 203 p.
250. Trofimov I. Rspunderea civil n raporturile de dreptul mediului. Tez de doctor n
drept. Chiinu, 2006. 150 p.
251. Truc P., Truc Trandafir A. Dreptul fundamental al omului la un mediu sntos n
jurisprudena CEDO. n: Revista Transilvan de tiine Administrative, 2009, nr. 1, p. 97-120.
252. Vasak K. International Law of Human Rights. n: Collected Courses of the Academy
of International Law, Volume 140. Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 1974, p. 333- 416.
253. Viorescu R. Drept constituional i instituii politice. Suceava: Ed. Universitii
tefan cel Mare, 2006. 141 p.
254. Vian S., Angelescu A., Alpopi C. Mediul nconjurtor, poluare i protecie.
Bucureti: Economic, 2000. 336 p.
255. Vlaicu V. Locul i rolul statului n asigurarea unui mediu sntos. n: Legea i Viaa,
2007, nr. 8, p. 53-58.
256. Vlaicu V. Probleme ale proteciei mediului n procesul realizrii unor drepturi i
obligaii constituionale. Tez de doctor n drept. Chiinu, 2007. 161 p.
257. Vrednic N., Guu M. Din istoricul proteciei mediului. n: Mediul ambiant, 2004, nr.
5, p. 33 36.

165
258. World Health Organization: Ionizing radiation, health effects and protective
measures. May, 2011. [On-line]:http://www.who.or.jp/index_files/Fact%20sheet%20_%20
Ionizing% 20radiation_final.pdf(Vizitat la 16.10.2013)
259. Zamfir P. Dreptul mediului. Partea general. Chiinu: U.S.M., 1998. 237 p
260. Zamfir P. Ghidul judectorului n materia aplicrii Conveniei de la Aarhus. Chiinu:
Elan Poligraf, 2010. 88 p.
261. Zamfir P. Macinskaia V. Dreptul mediului. Suport de curs. Chiinu: INJ, 2009. 224
p.
262. Zamfir P., Trofimov I. Dreptul mediului. Partea general. Curs introductiv. Chiinu,
1998. 176 p.
263. Zltescu I. Protecia juridica a Drepturilor Omului. Institutul Romn pentru
Drepturile Omului. Bucureti : Univ. Spiru Haret, 1996. 268 p.
II. Surse n limba rus:
264. 20 . :
. : , 2006. 232 c.
265. ..
. : -, 2002. 446 c.
266. .. : , , . 2- .
: , 2000. 528 c.
267. .. . . : , 2001.
660 c.
268. .. .
. : ., 1998. 739 c.
269. .., .. :
. : --, 2001. 512 c.
270. .. . . : -
-, 1998. 448 c.
271. ., . M: , 2009. 383 c.
272. .. - .
: , 2008, 9, c. 37-52.
273. .. . :
, 1998, 9, c. 20-28.
274. .. ( ):
. : , 1998. 688 c.

166
275. .. . : , 2003. 670 c.
276. .. . : ,
2008. 448 c.
277. . . : .
: , 1997. 304 c.
278. .. . . : .
1999. 445 c.
279. ., . ( ).
: , 2002. 104 c.
280. .. , . : , 2010.
543 c.
281. .., ..
. : , 2002. 496 c.
282. .. .
: . ., 1995. 206 .
283. . . ..
. : , 1996 . 430 .
284. ( ) . 1-2.
: . . . . .. . : , 2000. 784 .
285. . . . . .
, . . , . . . : ., 1999. 832 .
286. : . . . .. . :
, 1998. 544 .
287. .. . . : , 2001. 767 .
288. . . . M: , 2009. 148 .
289. ..-
. : -. 1996. 286 .
290. : , -
,
. : 20032005. , .
. 2006. [On-line]: https://www.iaea.org/sites/default/files/
chernobyl_rus.pdf (vizitat la 26. 12. 2013) 58 .

291. . . : .. . :
, 1999. 520 .

167
292. : :
. . .. . :
, 2003. 352 .
293. .. . . : ,
2010. 176 .
294. .. . . : ,
1995. 557 .
295. . . . . .. :
, 1999. 573 .
296. , . :
, 1992, 10, . 39-53.
297. : . . .. ,
.. , .. . : , 2000. 312 .
298. . . . .. . ..
. : -, 1998. 570 .
299. : . . ..
.. . : , 2002. 616 .
300. . ., O. . . :
, 2003. 292 .
301. .. .
: , 1980. 170 .
302. .., ..
. 1. : . . -, 1967. 319 .
303. 10.01.2002.
20.12.2001. [On-line]: http://www.rg.ru/2002/01/12/oxranasredy-dok.html (Vizitat la
20.05.2013).
304. .. . : , 1968.
71 .
305. .. . : , 1999.
567 .
306. .. . : . .,
1986. 180 .
307. . . .. . M:
-, 2000. 415 .

168
308. . . . .. .
: , 2003. 528 .
309. .. . : , 1988. 344 .

169
Anexa 1. Petiia ctre CpDOM din 16.09.2010

170
Anexa 2. Nota informativ a Avocatului Poporului din 06.05.2011

171
Anexa 3. Petiia colectiv parvenit din paartea unui grup de ceteni din 12.11.2010

172
Anexa 4. Nota informativ adresat Avocatului Parlamentar, parvenit din partea
Consiliului Raional Ialoveni din 25.03.2011

173
Anexa 5. Nota informativ adresat Avocatului Parlamentar parvenit din partea
Ministerului de Justiie din 30.06.2011

174
Anexa 6. Copia remiterii cererii petiionarei Procurorului mun. Chiinu din 02.07.2011

175
Anexa 7. Nota informativ a Preturii sec. Rcani din 19.09.2011

176
Anexa 8. Nota informativ a Primriei com. Grtieti din 30.09.2013

177
Anexa 9. Nota informativ a Ministerului Sntii ctre CpDOM din 28.06.2012

178
Anexa 10. Nota informativ a Ministerului Mediului ctre CpDOM din 15.06.2012

179
Anexa 11 Nota informativ a Ministerului Mediului ctre CpDOM din 28.08.2012

180
Anexa 12. Copia comunicatului de pres cu referire la sesizarea Avocatului Poporului n
domeniul proteciei dreptului la un mediu sntos din 10.03.2012

181
Anexa 13. Nota informativ a Ministerului Mediului ctre CpDOM din 28.05.2013

182
DECLARAIA
PRIVIND ASUMAREA RSPUNDERII

Subsemnatul, Crasnobaev Adrian, declar pe rspundere personal c materialele


prezentate n teza de doctorat sunt rezultatul propriilor cercetri i realizri tiinifice.
Contientizez, c n caz contrar, urmeaz s suport consecinele n conformitate cu legislaia n
vigoare.

Crasnobaev Adrian

Semntura

10.06.2015

183
CV-ul AUTORULUI
Date personale:
Numele de familie i prenumele - Crasnobaev Adrian
Data, anul i locul natrii - 18.07.1987, com. Mndreti, r-nul Teleneti
Adresa de email - adrian198718@gmail.com
Adresa de domiciliu - R.Moldova, mun. Bli, strada Marealul Malinovskii 1 ap. 43
Adresa de seviciu - R.Moldova, mun. Bli, strada tefan cel Mare 82
Telefon mobil - 069342488
Studii:
2003 - 2005 - Liceul teoretic ,, Ion Creang, s. Popetii de Sus, r-nul Drochia, atestat de studii
medii generale;
2005 - 2010 - Institutul Nistrean de Economie i Drept, mun. Bli, diplom de licen,
Specialitatea Drept;
2010 2013 - Universitatea Academiei de tiine din Moldova - studii doctorale;
Activitatatea profesional:
2010 prezent lector asistent la Catedra de Drept public, Facultatea de Drept, INED
Ianuarie 2013 iulie 2014 ef Staie Agrohidrometeorologic din Bli
Lucrri tiinifice publicate:
1. Crasnobaev A. Carene privind determinarea coninutului dreptului fundamental al
omului la un mediu sntos. n: Administrarea Public, 2014, nr.2. Chiinu: AAP, p.155-163
(0,6 c.a.)
2. Crasnobaev Adrian. ndatorirea fundamental de a proteja mediul nconjurtor. n:
Studii Juridice Universitare. ULIM, 2014, nr. 1-2, p.304-310 (0,5 c.a.)
Publicaii la conferine i mese rotunde cu participare naional i internaional
3. Crasnobaev A. Dreptul la un mediu sntos ca un drept fundamental al omului. n:
Edificarea statului de drept i punerea n valoare a patrimoniului cultural i istoric al Moldovei n
contextul integrrii europene: Materialele Conferinei tiinifice internaionale anuale ale
tinerilor cercettori. Vol .II, Secia Drept Naional. Ediia a V-a, 31 martie 2011. Chiinu:
Artpoligraf, 2011, p.7-11 (0,4 c.a.)
4. Smochin A., Crasnobaev A. Autoritile publice n cadrul sistemelor de protecie a
dreptului fundamental al omului la un mediu sntos. n: Administrarea statului Republica
Moldova la 20 de ani de independen: Materiale ale sesiunii de comunicri tiinifice, 29-30
octombrie 2011. Chiinu: Tipogr. Elena-V.I., 2012, p. 210-217 (0,7 c.a.)
5. Crasnobaev A. Rolul Instituiei Avocatului Parlamentar n asigurarea dreptului
fundamental al omului la un mediu sntos. n: Tendine contemporane n evoluia
patrimoniului istoric i juridic al Republicii Moldova: Materialele Conferinei tiinifice
internaionale anuale a doctoranzilor i tinerilor cercettori. Volumul II. Ed. a VI-a, 12 apr. 2012.
Chiinu: CEP USM, 2012, p. 144-152 (0,6 c.a.)
6. Smochin A., Crasnobaev A. Coninutul multifuncional al dreptului fundamental al
omului la un mediu sntos. n: Asigurarea unei creteri economice durabile ntr-un stat de
drept: Materialele conf. teoretico- tiinifice cu participare internaional, 28-30 martie, 2012.
Bli: Tipografia Elena V.I. . p. 47-52 (0,4 c.a.)
7. Crasnobaev A. Rolul jurisprudenei Curii Europene a Drepturilor Omului n
asigurarea dreptului fundamental la un mediu sntos. n: Teoria i practica administrrii
publice: Materiale ale conf. t-practice cu participare internaional, 22 mai 2012. Chiinu:
Academia de Administrare Public, 2012, p.176-178 (0,4 c.a.)
8. Crasnobaev A. Formele de realizare a funciei ecologice a statului. n: Protecia
drepturilor omului: Mecanisme naionale i internaionale. Materiale ale mesei rotunde cu

184
participare internaional consacrat aniversrii a 20-a de la fondarea Academiei de Administrare
Public de pe lng Preedintele Rep. Moldova, 11 decembrie 2012. Chiinu: Elan Poligraf,
2013, p. 217-231 (0,7 c.a.)
9. Cranobaev A. Le contrle exerc sur l'activit de l'administration publique comme
mcanisme d'assurance du droit constitutionnel un environnement sain. n: Eficiena normelor
juridice: Materiale ale conferinei internaionale, 25-27 aprilie 2013, Romnia. Cluj-Napoca:
Editura Hamangiu, 2013, p. 475 781 (0,5 c.a.)
10. Crasnobaev A. Dreptul la un mediu sntos: determinri conceptuale. n: Teoria i
practica administrrii publice: Materiale ale conf. t-practice cu participare internaional, 20
mai 2013. Chiinu: Academia de Administrare Public, 2013, p.301-304 (0,4 c.a.)
11. Crasnobaev A. Rolul controlului judectoresc n asigurarea dreptului fundamental al
omului la un mediu sntos. n: Reformele structurale primordiale necesare dezvoltrii
competitive a societii din Republica Moldova: Materiale ale conferinei tiinifice
internaionale, 5-6 aprilie 2013. Bli: Elan Poligraf, 2013, p.112-117 (0,5 c.a.)
12. Crasnobaev A. Recunoaterea dreptului la un mediu sntos. n: Teoria i practica
administrrii publice: Materiale ale conf. t-practice cu participare internaional, 23 mai 2014.
Chiinu: Academia de Administrare Public, 2014, p. 203-206 (0,4 c.a.)
13. Crasnobaev Adrian. Rolul controlului constituionalitii legilor n asigurarea
dreptului fundamental al omului la un mediu sntos. n materialele conferinei tiinifice
internaionale anuale a tinerilor cercettori Perspective de dezvoltare a tiinei n viziunea
tinerilor cercettori. Vol. II, Secia Drept Naional i tiine Politice. Ediia a VIII-a, 3 iunie
2014. Chiinu, 2014, p. 60-72 (0,7 c.a)
14. Crasnobaev A. Dreptul publicului de a participa la elaborarea i adoptarea
deciziilor de mediu n cadrul activitii administraiei publice. n: Interaciunea dreptului
naional i internaional n realizarea proteciei drepturilor i libertilor fundamentale ale
omului: mas rotund cu participare internaional, 10 decembrie 2014. Chiinu:Garomont-
Studio, 2015, p. 135 151 (0,8 c.a.)

Cunoaterea limbilor: romn (matern), rus (foarte bine), francez (bine).

185