Sei sulla pagina 1di 3

Rancangan Pengajaran Harian

Mata Pelajaran/Subjek:SAINS Selasa

Tarikh 20 Jun 2017

Masa 1130-1230

Darjah Tahun 1

Tajuk / Standard Magnet


Kandungan/
Fokus pembelajaran

Standard Pembelajaran 7.1.1

Objektif Di akhir pembelajaran, murid dapat :

1. Menyatakan sekurangnya 2 kegunaan magnet.


2. Menyatakan apakah itu magnet

Elemen Merentas kreativiti, kemahiran berfikir


Kurikulum

ABM buku teks, buku aktiviti, tanda nama, magnet

Aktiviti PdP

1. Murid ditunjukkan dengan situasi tanda nama cikgu dan tanda nama murid dan
apakah perbezaan 2 tanda nama tersebut.
2. Murid diminta menceritakan situasi permainan pancing ikan.
3. Murid diterangkan dengan magnet.
4. Murid diterangkan oleh guru berkenaan dengan kegunaan magnet..
5. Murid ditunjukkan kegunaan magnet yang lain.
6. Murid membuat buku aktiviti muka surat 41
7. Murid membuat kesimpulan tajuk pembelajaran hari ini.

Refleksi

[Type the company name]


Rancangan Pengajaran Harian

Mata Pelajaran/Subjek: SAINS Khamis

Tarikh 22 Jun 2017

Masa 1130-1200

Darjah Tahun 1

Tajuk / Standard Buku Aktiviti


Kandungan/
Fokus pembelajaran

Standard Pembelajaran

Objektif Di akhir pembelajaran, murid dapat :

1. Membuat dan menyelesaikan aktiviti dalam buku aktiviti


yang terlepas dan belum disiapkan.

Elemen Merentas Kemahiran berfikir


Kurikulum

ABM buku teks, buku aktiviti

[Type the company name]


Rancangan Pengajaran Harian

Aktiviti PdP

1. Murid diedarkan dengan buku aktiviti.


2. Murid menyelesaikan buku aktiviti
3. Buku aktiviti murid disemak oleh guru.
4. Murid membuat kesimpulan tajuk pembelajaran hari ini.

Refleksi

[Type the company name]