Sei sulla pagina 1di 7

Persediaan Mengajar Secara Online

School : SK BUKIT BERUANG


Date : Wednesday, February 11, 2015
Teacher's Name : KHAIRIMAN BIN KHAZALI
Class and Period (Number of Students) : Class 1 : 3 KESIDANG Start :
-34
Class 2 : Start :
CONTENTS
Theme : 3) World of Self, Family & Friends
Topic : Things I Do
Curriculum Across Elements : TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
Evidences : B1DL2E1 able to do any of the following a: jazz chant b} action songs
Contents Standard : 3)2.2 By the end of the 6-year primary schooling pupils will be able to demonstrate understan
range of strategies to construct meaning
Learning Standard : Day 2 (Reading) 2.2.4 Able to read and understand a paragraph with simple and compound se
Teaching Aid : 1. BUKU TEKS DAN LEMBARAN KERJA
Moral Values : Appreciation, grateful and having fun
CCTS : Creativity
Activities / Strategies : Activities : Teacher gives the instructions, pupils do the actions: Touch your head, rub your no
Teacher calls a pupil to say and do the actions. Repeat the activities with other pupils. Teacher
the pupils to say and show the action to introduce the body parts, ie: chin, elbow, knee and an
other pupils.

IMPACT / REFLECTION :
MONITORING RECORDS :
CERTIFIED BY PGB/PGC :

Sekolah : SK BUKIT BERUANG


Tarikh : Wednesday, February 11, 2015
Nama Guru : KHAIRIMAN BIN KHAZALI
Kelas dan Masa (Bil Pelajar) : Kelas 1 : 2 Kenanga Masa :
-38
Kelas 2 : Masa :
KANDUNGAN
Bidang/Tema : 2) NOMBOR DAN OPERASI
Tajuk : Nombor Bulat Hingga 1000
Elemen Merentas Kurikulum : TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
Evidens : B3DIE1 B3DIE1
Standard Kandungan : 1.3 Melengkapkan sebarang rangkaian nombor
Standard Pembelajaran : (i) Membilang nombor dalam lingkungan 1000 secara: (a) seratus-seratus (b) sepuluh-sepuluh
Bahan Bantu Mengajar : 1. BUKU TEKS DAN LEMBARAN KERJA
Nilai Murni : A. BERANI MENCUBA, KERJASAMA,YAKIN
KBKK : A. KECERDASAN PELBAGAI, BERFIKIR
Aktiviti / Strategi : 1. Guru menerangkan kepada murid
2.Murid melakukan latihan yang di beri
3.Murid bertukar2 jawapan bersama rakan
4.Guru memberikan jawapan kepada soalan
5.Guru beri latihan
IMPAK / REFLEKSI :
CATATAN PEMANTAUAN :
DISAHKAN OLEH PGB/PGC :

Jumlah RPH (2 Rekod)


Week : Semester :
May-15 PERTAMA
10:35 Until : 11:35 Subject :

Until : BAHASA INGGERIS TAHUN 3 KSSR


CONTENTS

gs
e to demonstrate understanding of a variety of linear and non linear texts in the form of print and non-print materials using a

th simple and compound sentences.

uch your head, rub your nose, pull your hair and wipe your mouth. Teacher guides the pupils to say and show the actions above.
s with other pupils. Teacher introduces the body parts by performing a songIf youre happy and you know it. Teacher guides
ie: chin, elbow, knee and ankle. Teacher calls a pupil and guides him/her to say and do the actions. Repeat the activities with

Minggu : Semester :
May-15 PERTAMA
11:35 Hingga : 12:35 Subjek :

Hingga : MATEMATIK TAHUN 2 KSSR


KANDUNGAN

seratus (b) sepuluh-sepuluh (c) satu-satu (d) dua-dua (e) lima-lima Tertib menaik dan menurun B1D1E1/B2D1E1 (b)
Dicetak dari Sistem RPH Online versi 3.
Inovasi ini telah memenangi Pingat Emas iCompex14, Perak IT
Dicetak dari Sistem RPH Online versi 3.5
ah memenangi Pingat Emas iCompex14, Perak ITC13, Gangsa Eduineri13