Sei sulla pagina 1di 3

(Conteo en negras) Periconcito Leo Maslah, 1993

& 48 j 85 j j j 48
Un dos tres
..
2da voz
.
Tai - tun - ga tai - tun - ga ta-ri ta - tun - ga tai -

& 48 .. j 85 j j 48
La 1ra voz canta la parte superior del piano
.

?4 .. j J j
85 J J 48
j
piano

8
J J

j 85 j j j 48 j 85 j j j 48
9

& . .

2da voz

tun - ga ta-ri ta tun - ga tai - tun - ga ta-ri ta - tun - ga tai -

& . j 85 j j 48 # j 85 j j 48 #
9

#.
b b
? J j
85 J J 48
j
J j 58 J 48 b #
piano

J J
9

b J J

j 85 j j
4 j 68 48
17

& . j 8
.
ra - ba-ra-ba
2da voz

tun - ga ta-ra ta tun - ga tai - tun - ga - run -

j 85 j j 4 j 6 48
ta-
.
8 #
17

& #. 8


? N J 5 # 4 # J J 6 J J 4
8 J J
piano
17

J 8 J J 8 8

j 5 j 4 j 85 j j 48
. 8 j .
24

& 8

2da voz

j j j
ga tai - tun - ga ta-ri ta - run - ga tun - ga ta-ri ta
j j
85 J 48 85 48
tai -

& . .
24? J J J J 5 J J 4 J J J J 8 J 48
5 J
piano

8 8
24
& 48 j 43 j 48 j j j j j j j j j j j j 85
31

2da voz
.
tun - ga tai - tun - ga ta - rai Pe - ri- con-to pe - ri- con-to pe - ri - con pe -

& 48 # j 43 j # 48 . j 85
31

#.
? 4 # j J j # J 43 j J j 48 j J j 85
piano
31

8 J

& 85 j j j j j 48 j j j j j j j j j j j j 85 j j j j j 48 j j j j
38


2da voz

ri - con pe - ri - con pe - ri - con-to pe - ri - con-to pe - ri - con pe - ri - con pe - ri - con pe - ri - con-to

& 85 j j 4 . j 85 j j 4
38

8 8 #
? 85 J 48 j J j 85 J 48
piano
38

J J J

& j j j j j j j j 85 j j j j j 48 j j j j j j j j j j j j 85
44


2da voz

pe - ri - con-to pe - ri - con pe - ri - con pe - ri - con pe - ri - con-to pe - ri - con-to pe - ri - con pe -

j 85 j j 48 # j 85
44

& #. #.
b b
? b j
J j
85 J J 48 b # N
85
piano

J J J
44

J J

j j j j
& 85 j j j j j 48 j j j j j j j j j j j j 68 48
50

pe - ri-con-to pe-ri- con-to


2da voz

ri- con pe - ri- con pe- ri- con-to pe- ri- con pe- ri- con-to pe - ri- con

& 85 j j 4 . j 6
#
48
50

8 8

? 5 # 4 # 6 J J 4
piano


50

8 J J 8 J J J J 8 8

j j j j j j j j 4 j j j j j j j
& # j # j 8 # j j 8 j j # j j 8
j 5 j 5
56

2da voz

j j
pe - ri pe - ri pe - ri - con pe - ri - con pe - ri - con pe - ri - con-to pe - ri pe - ri pe - ri - con pe -
j
& . 85 J 48 . 85
56? J J J J 85 J J 48
J J J J 85
piano


56

-2-
j j
& 85 j # j j 48 j j j j j j j j j j j j 43 48
62


2da voz

j
ri - con pe - ri - con pe - ri- con-to pe - ri- con-to pe - ri- con-to
j
pe - ri- con- to pe - ri - cn

& 85 48 # j 3 j # 4
8
62

#. 4

? 5 J J 48 # j J j # 43 j j 48
piano
62

8 J J

j j
j j j j
j j
b b b
j
68

2da voz & J J J J J


j j j j j j j j j j j
j
ta-ran tan tan tan tan tan ta-rn tan tan tan ta - ra - ran

b


b68

&
b . . . j j
. .
?
N . J J .
piano


68

b . b .

j j
& # j j j j j j j j 38 j
48 j j j
76

# # n #
2da voz

j j j j
# b b j # j 48 # N # # #
tan ta - rn ta-ran tan tan tan tan tan tan ta - ran tan
38
& #
76

#
# # n b J
j .
? # j # J . 38 j
# 48
piano

# .
76

# . . .

& # j j j # j # j j j j N j j j j j j
83


2da voz

j j j j j j j
tan tan tan tan ta-ran tan tan tan tan tan ta-ran tan

# # # # n b b
& # # # #
83

# # J b b N
J J
N . .
? # . # # # N . .
piano

. N

83

. . . N .

2 4 .. N j j j j j
& j j j j 8 j
91

8
u
2da voz

j j j j
tan tan tan tan ta - rn ta-ra-ta-tn ta-tn

& # # j 2 # 4 # # ..
# N j
91

8 8 #
u
? . # . 28 48 j .. N j
piano


91

. # . .
u
-3-

Potrebbero piacerti anche