Sei sulla pagina 1di 5

PELAN STRATEGIK

TAHUN 2017-2021
NKRA MELUASKAN AKSES KEPADA PENDIDIKAN BERKUALITI DAN BERKEMAMPUAN JADU
Sub-NKRA Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru (Baiah)
FOKUS Memastikan kualiti perkhidmatan dan barangan yang baik daripada pengusaha kedai buku sekolah
Bahagian HAL EHWAL MURID / BADAN KOMUNITI
Unit/Bidang JAWATANKUASA KEDAI BUKU
SASARAN STRATE
MATLAMAT STRATEGIK OBJEKTIF (INITIAT
BIDANG/FUNGSI ISU-ISU STRATEGIK KPI
(Outcome) (Output) TOV 2013 2014 2015 2021
S3. Men
(2012) tahap kual
kuantiti 3K,
Membuat Menjamin kualiti barangan Meningkatkan % kualiti 70% 75% 80% 85% 90% kokurikulum
pemantauan Terdapat barangan yang dan perkhidmatan yang kualiti barangan barangan &
berkala untuk tidak sesuai dijual di ditawarkan dan perkhidmatan
memastikan Kedai Buku sekolah perkhidmatan yang
kualiti barangan ditawarkan
dan bertambah
perkhidmatan baik
PELAN TAKTIKAL
TAHUN 2017
NKRA MELUASKAN AKSES KEPADA PENDIDIKAN BERKUALITI DAN BERKEMAMPUAN JADUAL 2
FOKUS Memastikan perkhidmatan dan kualiti barangan yang baik daripada pengusaha kedai buku sekolah
Bahagian Hal Ehwal Murid
Unit/Bidang Jawatankuasa Kedai Buku
Strategi S3. Meningkatkan tahap kualiti dan kuantiti 3K,3M dan kokurikulum
Objektif Menjamin kualiti barangan dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh kedai buku

Bil Program/Projek Tanggungjawab Tempoh/ hari Kos/Sumber Output KPI Pelan Kontigensi
Pemantauan Berkala JK Kedai Buku Sepanjang Tahun Kualiti
- 90% mencapai Perjumpaan pihak
perkhidmatan
3K, sekolah pentadbir dengan
dan barangan
kondusif, bersih pihak pengurusan
yang dijual
dan ceria, sihat Kedai Buku
bertambah baik
dan selamat
LAPORAN PRESTASI PELAKSANAAN TAHUNAN
TAHUN 2017
BAHAGIAN JADUAL 3
BIDANG/UNIT
MATLAMAT

PRESTASI ULASAN
OBJEKTIF KPI
Sasaran Pencapaian Sebenar

DISEDIAKAN OLEH : DISAHKAN OLEH :


LAPORAN PENGUKURAN PRESTASI DAN MAKLUM BALAS
TAHUN 2017-2021

MISI MEMBANGUN POTENSI INDIVIDU MELALUI VISI SEKOLAH UNGGUL PENJANA GENERASI TERBILANG JADUAL 4
PENDIDIKAN BERKUALITI

SEKTOR/UNIT AKADEMIK
BIDANG KURIKULUM

MATLAMAT
KEY PERFORMANCE
OBJEKTIF SASARAN PRESTASI INISIATIF/TINDAKAN PRESTASI SEBENAR
INDICATORS (KPI)
LAG LEAD TOV 2017 2018 2019 TOV 2017 2018 2019

ULASAN :

LAPORAN DISEDIAKAN OLEH :