Sei sulla pagina 1di 3

Sekolah .........................................................

...........................................................................
...........................................................................

Ruj. Kami:
Tarikh :
..............................................................
.............................................................
.............................................................

Tuan

PERINGATAN PEMBAYARAN PENYEWAAN KANTIN (AMARAN PERTAMA)

Dengan hormatnya saya diarah merujuk kepada perkara di atas

2. Adalah dimaklumkan bahawa pihak tuan telah gagal menjelaskan bayaran sewa bulanan
premis kantin tuan di Sekolah Kebangsaan ....................... bagi bulan ................... mengikut tarikh
yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian penyewaan kantin.

3. Tuan hendaklah menjelaskan bayaran sewa premis kantin tuan dalam tempoh 14 dari
tarikh tuan menerima surat ini. Kegagalan pihak tuan menjelaskan bayaran sewa bulanan kantin
ini akan membolehkan pihak kerajaan mengambil langkah menamatkan perjanjian penyewaan
kantin antara pihak tuan dengan kerajaan.

4. Kerjasama dan keperihatinan dari pihak tuan didahului dengan ucapan terima kasih.

BERKHDMAT UNTUK NEGARA

Saya yang menurut perintah,

....................................................
Guru Besar
Sekolah Kebangsaan

s.k. 1. Unit Hal Ehwal Murid, JPN


2. Fail kantin
Sekolah .........................................................
...........................................................................
...........................................................................

Ruj. Kami: .
Tarikh :
.........................................................................
........................................................................
........................................................................

Tuan

PERINGATAN PEMBAYARAN PENYEWAAN KANTIN (AMARAN KEDUA)

Dengan hormatnya saya diarah merujuk kepada perkara di atas

2. Adalah dimaklumkan bahawa pihak tuan masih gagal menjelaskan bayaran sewa bulanan
kantin Sekolah Kebangsaan ........................ bagi bulan .................. sungguhpun Notis Peringatan
Pembayaran Penyewaan Kantin (Amaran Pertama) ....................................... bertarikh ...............
telah diberikan.

3. Kegagalan pihak tuan menjelaskan bayaran sewa bulanan kantin ini membolehkan pihak
kerajaan menamatkan perjanjian dalam tempoh 14 hari dari tarikh tuan menerima surat ini.. Notis
Penamatan Perjanjian akan dikeluarkan sebaik sahaja tempoh yang diberikan kepada tuan untuk
menjelaskan sewa bulanan premis kantin tuan ini tamat. Sayugia diingatkan bahawa pihak
kerajaan tidak akan menanggung sebarang kerugian akibat dari penamatan perjanjian ini.

4. Kerjasama dan keperihatinan dari pihak tuan didahului dengan ucapan terima kasih.

BERKHDMAT UNTUK NEGARA

Saya yang menurut perintah,

.......................................................
Guru Besar
Sekolah Kebangsaan

s.k. 1. Unit Hal Ehwal Murid, JPN Pulau Pinang


2. Fail kantin
Sekolah .........................................................
...........................................................................
...........................................................................

Ruj. Kami: .
Tarikh :

............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

Tuan

NOTIS PENAMATAN PERJANJIAN PENYEWAAN KANTIN

Dengan hormatnya saya diarah merujuk kepada perkara di atas

2. Adalah dimaklumkan bahawa pihak tuan masih gagal menjelaskan bayaran sewa bulanan
kantin Sekolah Kebangsaan .................................... bagi bulan ............................... sungguhpun
surat Peringatan Penyewaan Kantin (Amaran Pertama) ........................................
bertarikh .................. dan surat Peringatan Penyewaan Kantin (Amaran
Kedua................................... bertarikh ................................ telah diberikan.

3. Sehubungan dengan itu Perjanjian Penyewaan Kantin antara pihak tuan dan Kerajaan
Malaysia di Sekolah Kebangsaan ................................. ditamatkan pada .............................. Pihak
tuan boleh mengemukakan rayuan dalam tempoh tujuh hari dari penamatan tersebut. Sayugia
diingatkan bahawa pihak kerajaan tidak akan menanggung sebarang kerugian akibat dari
penamatan perjanjian ini.

4. Kerjasama dan keperihatinan dari pihak tuan didahului dengan ucapan terima kasih.

BERKHDMAT UNTUK NEGARA

Saya yang menurut perintah,

......................................................
Guru Besar
Sekolah ................................................

s.k. 1. Unit Hal Ehwal Murid, JPN Pulau Pinang.


2. PPD