Sei sulla pagina 1di 2

NAMA SEKOLAH

CONTOH LAPORAN MINGGUAN SEKOLAH 2017


(Borang ini hendaklah diisi oleh Guru Bertugas Mingguan )

Laporan Minggu: ..................................................... Tarikh: .......................... hingga ........................

Laporan Ringkas/Catatan Penting

1. ........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
3. ........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
4. ........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Pelawat

1. ........................................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................................
3. ........................................................................................................................................................

Tindakan/Catatan/Nota

1. ........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
3. ........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Tandatangan Guru Bertugas

1. Ketua : ...........................................................(..............................................................................)

2. Pembantu 1 : ..................................................(.............................................................................)

3. Pembantu 2 : ..................................................(..............................................................................)
NAMA SEKOLAH

CONTOH LAPORAN KANTIN SEKOLAH 2017


(Borang ini hendaklah diisi oleh Ahli Jawatankuasa kantin sekolah )

Laporan Minggu: ..................................................... Tarikh: .......................... hingga ........................

Laporan Ringkas Keadaan Kantin/Makanan dan Minuman Yang Dihidangkan


(Cth: memuaskan/tidak,bersih, hidangan panas/segar/mencukupi/kuantiti/kualiti),

1. ........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
3. ........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
4. ........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Tindakan/Ulasan PKHEM/Guru Besar

1. ........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
3. ........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Tandatangan Guru Bertugas

1. Ketua : ...........................................................(..............................................................................)

2. Pembantu 1 : ..................................................(.............................................................................)

3. Pembantu 2 : ..................................................(..............................................................................)