Sei sulla pagina 1di 3
Alaba a Dios Adaptación Hno. Alejandro Silva Coro Juvenil I.E.P. Nuñoa o s s Dj
Alaba a Dios
Adaptación Hno. Alejandro Silva
Coro Juvenil I.E.P. Nuñoa
o
s
s
Dj kk
kkk
k
kkk skz kz
k
kz k
k s k
k
a D j kk k k
a
kz o kkk
k
kkk
k
kz kz
kz k
k
k
k
k k s k k s k k s kz
k
kz
kz kz
k
kz
t
t
t
t
t
t
t
Dios
no re-cha - za
o - ra - ción,
o-ra-ción
es a - li-men
-
to,
nun - ca vi un jus - to
s
j
kk
o kkk
k
kkk s kz
dk kz kz
kz
k s k s k
k
k
kz
k s k k s k s kz
kz
kz
kz kz kz
k
k
k
kz
o
k
kz k
k
D
kz
kkk
k
kkk
b Dj kk k
b
k k
k
t
t
t
t
t
t
t
7 o o k n n k s k a ak k k kz kz
7
o
o
k
n
n
k s k
a
ak
k
k kz
kz
kz k s k s kz
kz
k s kk k
k
k kk k
s
k
k
jz
k
k kk
k
kz
k
kk k k
jz
k
k
k s k k k k s kz
k
k
t
kz
t
t
t
t
t
t
sin res-pues-ta
o que-dar
en
su-fri-mien-to,
Bas- ta
so-la-men - te
es - pe - rar
k s k
k kz
kz
k s k s kz
k s kk k k
k
k kk k
kz
s
k
k
k kz
o
o
jz
k s k k s k
jz
n
n
k
k kk k
kz
kz
b
b
k
kz
t
k
k
kk k k
k
k
k
k
t
t
t
t
t
t
13 o s k k kk k s kz kz k s kk k k
13
o
s
k
k
kk
k s kz
kz k s kk k
k
s
a
a
o k
k k
k k
k
k
k
k
kk k kz
kz kz
kz
k
kk k
k
k
k
k
kz
kz
k
kz
kz kz
kz
kz
k
k s kz
k kz
kz
t
t
t
t
t
lo que Dios
i - rá
a
ha - cer,
cuan - do
Él le-van -
ta
sus ma - nos
es
ho-
k
k
k
kkk s kz
dk kz kz
kz k s kk k
k s k k
kz
kz
o
o k
kz
kz
k s k s kz
kz
k
kz kz kz
kz
k
kk k
k
k
k
kz
kz
kz
k
k
k
k
kkk
b
b
kz
t
t
k
k
t
t
t
CORO A la ba 19 A la ba s s k kz k k kz
CORO
A
la
ba
19
A
la
ba
s
s
k
kz k
k
kz k
a
a
kk k k
k
j
j
j
k
k
k
k
j
j
j
k kk k
kk k k k
k
j
j
k
k
kz k
k
kz k
m
n m
m
n m
m
t
t
-
ra de ven - cer
Oh
A
-
la
-
ba,
sim-ple-men-te A
- la
-
ba,
si es-tas llo-ran-
s
s
kk k k k
k
kz k
k
kz k
j
k
k
k
j
m
m
n n m m
k
kz k m m
n n m m
k
kz k m m
b
b
k
k
t
t
A la ba A la ba A 25 s s k kz k k k
A
la
ba
A
la
ba
A
25
s
s
k
kz k k
k
kz
k
k
k s k
k s j
k
kz
kk k
k
j
j
j
k
k
k
k
j
j
a
a
j
k
kz
k
k
n
m
t
m
n m
m
n
m
t
-
do A-la - ba,
en la prue-ba A
-
la
-
ba,
Si es-tas su frien-do A
-
la
-
ba,
k
kz
k
k
k
kz kz
k
k
n
n
m
m
k
kz k k s m m
n n m m
k
kz k k s m m
n n m m
b
b
k
t
t

2

la ba A la ba 30 s s kz j k k kz k j
la
ba
A
la
ba
30
s
s
kz j k
k
kz k
j
kk
kz k
k k
k
k
j
j
j
k
k k
k
k
k
j
j
j
j
jz
k
kz k
jz
n n
a
a
k
j
j
jz
m
n m
m
n m
t
t
No im-por-ta A
-
la
-
ba,
tu A-la-ban-za es
-
cu
-
cha -ra.
kz k
k
kz k
k
kk
j
j
jz
kz
j
k
kz
k s k
k k
k
k s m m
n n m m
k
k
k
k
j
kkk
j
jz
n
n
bkz k
b
k
kz k
j
t
t
36
36
 

s

   

k sk k k s k k

 

k kk

a

akz k k kk

kz

k

t

Dios va al fren-te a

k

k

k k

k

kk kk k

   

k

k

k kkk k

k

kkk k

k

k

k kkk k

k

kkk k

 

k

k

k

k

k

t

k

t

k

k

brien -do ca-mi-nos

cor-tan-do ca-de-nas

man da

a -sus án - ge - les con-

-

k s k kk
k s k kk
k
k
k
- k s k kk k sa-can-do es-pi - nas k - k k s k

sa-can-do es-pi - nas

sa-can-do es-pi - nas k - k k

k

-

k

k

s

k

k

k k k s k k k

k kk k k

 

b

b

kz

 

kkk k

 

k

k kkk k

k

kkk k

k

k

k

kk k k

 

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

   

kz

k

k kk

 

k kkk k

   

k

                 

t

t

   
41
41
41

t

41 t  
 
     
   

s

 

k s k

     

s

s

 
 

k

a k

a

k

k

k

k

t

kz

kz

k

k

k

k

k

t

k

k s k k

k

t

k

k

 

k

k

k

k

k

k

t

k k j j
k
k
j
j

o

o

 

kz kz

k k k k kk kk

t

k

k

k k

k k

k

k k k k

k

 

ti

 

el

a

- bre puer-tas na-die pue -

de

 

El

   

ra los que con-fí - an

-

-

go

a

lu-char,

             

ce - rrar,

 

tra - ba - ja

pa

-

 

k

 

k

s

k

kz

k

k k

kk k

 

k

s

k

k

s

k

 

k

 

k

   

k

k k s k

 
kz k s k kk
kz k s k kk
k s k kz k k k kk k   k s k k s k
             

k

k

b k

b

k

k

k k

kz kz

 

k

k

k k

k k

k

k

k k

k k

k

k

k

j

j

   

k

k

k

k k

k

       

t

 

t

 

t

     
k j
k
j

o

o

 

kz

k k kk

 

k

k

k

k k

 

k

46
46
46
 

t

t

           
                  s   s  
 
                  s   s  
   

s

 

s

 
                               
 

k

ak

a

 

k k kk k

k

kk k

k

kk k kk k

kk

kk k

k

 

k

k

k

k k

k

k

k

k

k

k

k

 

k

k

k

k

k

k

k

k k kz k

t

kz

k

k

k s k k

t

k

t

k k

k

k

 

ca-mi-na con-ti - go

ca-mi-na con-ti - go
   
Le-van-ta tus ma-nos

Le-van-ta tus ma-nos

vic-to-ria lle-gó

vic-to-ria lle-gó

 

mien -za a can-tar y A-

k s k s k k

de no-che y de

dí - a

de no-che y de dí - a kk k kk k

kk k kk k

de no-che y de dí - a kk k kk k k k k k k

k k

k

k

k

k

k kz

co

s

k

-

 

k

 

k

k

   

k

b

b

kk k kk k

k k

kk k

k

kk

k

k k

k

k

k k k k k k

k

kk k k

k

k

k k

k

k

k kz

kkz k k

k

k

k

k

                                       

t

 

t

t

 

k

     
     
 
     
 
     
 
51
51
     
 

k

ak

a

 

k

k

k

k

k

k k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

 

k

k

j

j

k

k

k

k

k

k

k

k

k k
k
k

k

k

 

k

k

k

k

k

k

k

k

k j
k
j

k

j

 

n

n

k

k

k

k

k

k

-

la - ba

a

Dios,

A

- la - ba

a Dios,

 

A

-

la - ba

a

Dios,

 

A - la - ba

a

Dios,

A - la - ba

k

       
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k

j

 
 

b

b

k

k

k k k k k

k k k k k

k

k

k

k

k

k

k

k

 

k

k

j

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k k

k

k

k

k

k

k

k j
k
j
 

n

n

k

k

k

  j k k k
 

j

k

k

k

3

58 k jz s s o s s s s k kz kz j j
58
k
jz
s
s
o
s
s
s
s
k
kz kz
j
j
k k k
k
k
k
k
k
k
k
k skz kz
k
a
ak
jz
k k
o k
k
k k
k
k k s k s k k s kz
k
k
k
k
kz
kz kz
k
k kz
kz
kz
kz kz
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
a Dios.
Tu
ne - ce - si
-
tas
en-ten - der,
lo que Dios
es - ta - ha-blan
-
do,
k
jz
l l
l l
l l
l l
l l
k jz
b
b
64 s s s kz k k s i kz k s k k k
64
s
s
s
kz
k
k
s
i
kz k s k k k k
k k
k
k k
kz
kz k
kz
k s k k k
n
n
akz k k k
a
k k
k
k kz
k
kz
k s k
k s kz
k s k k s k
k
k
k
jz
k
jz
i
k kz
kz
k t kz
k
k
k
jz
t
t
t
t
k t
t
k t
k t k t
Cuan - do
el que-da
en
si - len - cio,
es por - que es
-
ta tra-ba - jan - do
Ah.
s
k
k
k
k
k
k
k s k k
l
l
l l
l l
l l
l
l
k
k
k
k k
k
b
b
t
t

bas -ta so-la-men

70 jz k kz o s s s s jz k kz s s k
70
jz
k
kz
o
s
s
s
s
jz
k
kz
s
s
k
k
k k k k
s
s
s
s
k
k
k k s k
a
a
o k
k
t k k k k
k
k
k
k k k
k
k
kz
k
k
k
k
k
k k k k k k
kz
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
Lo que
Dios
i - ra a
ha - cer
Cuan-do
el
ex-tien-
s
s
k k s k k s k k s kz
k
kz
kz
s
s
k s k k s k k
k
s
s
k
k k s k s k
k
kz
k
k k k k
k
k
k
k
k k k
k
kz
kz
k
o o
k k k k s k k
k
k
k
k
k
k
k
k
kz
kz
t
t
t
b k
b
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

te es- pe- rar

75 AL CORO k s k k k kz kz a a k k s
75
AL CORO
k s k
k
k
kz
kz
a
a k
k s k s kz
k s k s k k
k kz
kz
k
k kz
k
k k
k
k
k
j
j
t
t
t
t
t
-
de sus ma - nos
es
ho
-
ra
de ven - cer.
k s k k kz
k
k kz
kz k k s k s kz
kz
k s k s k k k
j
b k
b
t
k
kz
k
k
k
k
k
j
t
t
t
t

Pertenece a:

CORO JUVENIL I.E.P. PARRAL