Sei sulla pagina 1di 1

Scoala Gimnaziala ,,D.I.

Ghica Radovanu
Comuna Radovanu, judetulCalarasi
Strada Principala, nr. 154
Cod postal 917205
Telefon/fax 0242 517204 fax 0242517458
e-mal: scoala.radovanu@gmail.com
www.scoalaradovanu.ro

Nr.. din .

Catre,
Consiliul Local Radovanu

In conformitate cu:

-art. 4 lit. b) si art. 5 alin.1 sialin. 2 lit. a) si art. 10 din OMEN 4619/22.09.2014
pentruaprobareaMetodologiei -cadru de organizaresifunctionare a consiliului de administratie
din unitatile de invatamantpreuniversitar;
-art.96 alin. 2 lit. b) dinLegea 1/2011 cu completarileulterioare

Va rugam sa desemnati doi reprezentanti ai Consiliului Local in Consiliul de


Administratie al Scolii Gimnaziale Dimitrie Ion Ghica Radovanu pentru anul scolar 2014-
2015.
Mentionam ca potrivit OMEN 4619/22.09.2014 emiterea HCL si transmiterea ei catre
scoala trebuiesa se realizeze in termen de zece zile calendaristice din momentul primirii
acestei adrese.
Va multumim pentru colaborare!

Presedinte CA, Secretar CA,

PS-FC-01-F1