Sei sulla pagina 1di 16

BORANG PENSKORAN AKTIVITI KESIHATAN

NAMA: KELAS:
KESIHATAN FIZIKAL KESIHATAN MENTAL,EMOSI,SOSIAL. KESIHATAN PERSEKITARAN
BIL TARIKH (8 KEMAHIRAN) 35% (7 KEMAHIRAN) 30% (8 KEMAHIRAN) 35%
Kesihatan diri pemakanan pengurusan kekeluargaan perhubungan penyakit
dan reproduktif emosi
(6 kemahiran) (2 kemahiran) (2 kemahiran) (3 kemahiran) ( 2 kemahiran) (5 kemahiran)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

JUM
N PERSEKITARAN T/TANGAN
EMAHIRAN) 35% GURU
kesihatan

(3 kemahiran)
PENTAKSIRAN AKTIVITI KESIHATAN
Kemahiran Bilangan Peratus

Kesihatan fizikal 8 Kemahiran 35

Kesihatan mental, 7 Kemahiran 30


emosi dan sosial.

Kesihatan 8 Kemahiran 35
Persekitaran

JUMLAH 23 Kemahiran 100

Setiap kemahiran yang dikuasai diberi satu skor.


Jumlah keseluruhan kemahiran ialah 23 skor.
menjadikannya 100%
Skor %
BORANG PENSKORAN AKTIVITI JASMANI (BPAJ)
NAMA: KELAS:
PERGERAKAN ASAS Gimnastik Asas Asas Aquatik
(20 KEMAHIRAN) (10 kemahiran) (2 Kemahiran)
42% 21% 4%
BIL TARIKH

5k 3k 11k 1k 2k 3k 3k 2k 2k
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
JUM
Rek& kesenggangan
(2 kemahiran) Tanda
4% tangan
guru

2k
BORANG PENGSKORAN AKTIVITI JASMANI (BPAJ)
NAMA:
Kecergasan meningkatka kesihatan dan prestasi fizikal Kesukanan
10 kemahiran 21% 4 Kemahiran 8%
BIL TARIKH Kapasiti Fleksibiliti kekuatan &daya Keselamatan & Interaksi
Aerobik tahan Otot Pengurusan Sosial
2 kemahiran 1 kemahiran 7 Kemahiran 2 Kemahiran 1 Kemahiran

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

JUMLAH
NI (BPAJ)
KELAS:

Kumpulan Tandatangan
Sosial guru
1 kemahiran
PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI
KEMAHIRAN BILANGAN PERATUS SKOR

PERGERAKAN ASAS 20 Kemahiran 42

GIMNASTIK ASAS 10 Kemahiran 21

ASAS AKUATIK 2 Kemahiran 4

REKREASI & KESENGGANGAN 2 kemahiran 4

KECERGASAN KESIHATAN & 10 Kemahiran 21


PRESTASI FIZIKAL
KESUKANAN 4 Kemahitran 8

JUMLAH 48 kemahiran 100

Setiap kemahiran yang dikuasai diberi satu skor. Jumlah keseluruhan kemahiran
ialah 34 skor menjadikannya 100%.
MANI
SKOR

n kemahiran